Britský tribunál: Bible neslučitelná s lidskou důstojností

Dr. David Mackeret byl propuštěn ze své funkce na britském ministerstvu práce a důchodů (DWP) poté, co řekl svému vedoucímu, že „nikdy neosloví šest stop vysokého vousatého muže Madame“. 
Manažer nesouhlasil s jeho nesnášenlivostí a případ tohoto závažného případu netolerance byl postoupen Tribunalu v Birminghamu, který ve svém rozhodnutí uvedl, že ministerstvo mělo veškeré právo propustit Mackereta a že biblická víra lékaře nemá v britské společnosti místo. 

“Víra v Genesis 1:27, nedostatek víry v transgenderismus a odmítnutí „tepla“ ve vztahu k transgenderismu jsou podle našeho názoru neslučitelné s lidskou důstojností a jsou v rozporu se základními právy ostatních lidí,” uvedl soudce Perry ve svém prohlášení:

“Protože tato víra je součástí jeho širší víry, jeho širší víra také nesplňuje požadavek, aby byl hoden úcty v demokratické společnosti slučitelné s lidskou důstojností a nebyl v rozporu se základními právy ostatních.“

Britský lékař varoval, že soud, který schválil jeho propuštění, vytvořil nejnebezpečnější precedens tím, že „zákonně propustil“ zaměstnance za to, že odmítl používat zájmena nezbytná pro komunikaci s transsexuály. 

Mackeret také poznamenal, že rozhodnutí má hluboké a znepokojivé důsledky pro svobodu projevu a svědomí ve Velké Británii.

“Otázka zní: mohu-li být nucen něco udělat a říci něco, co je v rozporu s mým svědomím,” řekl doktor a dodal, že rozsudek znamená – “nesmíte nedůvěřovat zásadám transgenderového hnutí,” zatímco „jádro“ křesťanských přesvědčení bylo označeno za nevhodné pro moderní život. 

Andrea Williams, výkonná ředitelka CLC, uvedla: 

„Je to udivující usnesení, pokud bude potvrzeno, bude mít seismické důsledky nejen pro službu veřejnou a pro křesťany, ale pro každou osobu na pracovišti, která je ochotna říci, že jsme stvořeni jako muži a ženy.
Je velmi znepokojivé, že soudce poprvé v historii anglického práva rozhodl, že by se svobodní občané měli účastnit „vynucené řeči“.

Soudce Perry zde rozhodl, že křesťanství není chráněno zákonem o rovnosti. Doktrína Genesis 1:27 se opakuje v celé Bibli, včetně samotného Ježíše Krista, což je zásadní pro stanovení důstojnosti každého člověka, ale zvláštním ironickým způsobem je označena jako neslučitelná s touto důstojností. 

V minulosti byla taková definice aplikována pouze na nejextrémnější víry, jako jsou popírači holocaustu, neonacisté a podobně. Výrok soudce je šokující, když převádí víru v Bibli do stejné kategorie. 

Toto je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, jaké jsme kdy viděli v křesťanském právním prostředí, a jsme odhodláni pokračovat v boji za spravedlnost, nejen za Dr. Mackereta a věřící v Bibli, ale také za všechny, kdo věří, že jsme narozeni jako muži a ženy. 

S lidmi, kteří trpí genderovou dysforií, by se mělo zacházet s láskou, ale neřeknutí pravdy těmto lidem je nechutné. Muži se nemohou stát ženami a ženy se nemohou stát muži.“

***

Nakonec to není ani otázka náboženství. Nemusíte přečíst jediný řádek z bible ani mít kapku náboženské víry, abyste pochopili, že nazývat šest stop vysokého vousatého muže „Madame“ ​​je prostě hloupé. 

Nemusíte být křesťany ani věřící, prostě stačí nebýt slepí a hloupí, abyste pochopili, že muž není žena. 
Pokud náboženské hodnoty tohoto gentlemana nemají místo v britské společnosti, pak zjevně v celé britské společnosti není ani kapka zdravého rozumu. 

https://cont.ws/@Skuratoff/1465221

sdílet na