Alena Vitásková: Lžou a tají vám, jaké svinstvo ještě zaplatíte.

Ceny elektřiny ženou lidi do chudoby. EU? Na Babiše houknou a poslechne

POLOČAS HORKÉHO ROKU Tajemné zemětřesení na Energetickém regulačním úřadu, které provedla vláda, je podle exšéfky této instituce Aleny Vitáskové podezřelé. Lidé jsou prý v naší zemi obelháváni a neříká se jim, co všechno se chystá. Premiér Babiš je podle ní slabý, a nelze popřít, že nám vládne oligarcha, kterého stvořily předchozí vlády. Vitásková též komentuje dění kolem oslav narozenin Karla Gotta, kterého osobně zná.

Pojďme hned zkraje na nejčerstvější téma. Vláda na popud ministra průmyslu a obchodu provedla čistku v Energetickém regulačním úřadu. Odvolala tři členy kolektivního vedení s odůvodněním, že jednali protizákonně, když na úkor spotřebitelů vytvářeli výhodné podmínky pro ty, které měli regulovat. Vy jste celou konstrukci zpochybnila. Proč tomu nevěříte?

Celá akce vlády je obestřena tajemstvím. V utajeném režimu se má odehrát něco, co je věcí veřejnou. Pokud tři členové Rady ERÚ (Pokorný, Vlk, Outrata) provedli to, z čeho jsou obviněni, tak to nemůže být v režimu tajném. Do poškozování energetického trhu jsou pak zapojeni mimo regulátora i subjekty, se kterými údajně protizákonně jednali a zajišťovali jim, na úkor ostatních účastníků energetického trhu, výhodu. Je to velmi vážná věc, a proto nemůže být tajná. Musí se zveřejnit a s aktéry se musí jednat v souladu s příslušnými zákony. Tvrdost zásahu na ERÚ ze strany premiéra a ministra obdivuji. 

O to víc je zarážející, že ti, kdo je nahrazují, rovněž v minulosti spolupracovali s regulovanými subjekty bez jakýchkoliv zábran, a dokonce přijímali jejich pokyny s fatálním dopadem na energetický trh.

Možná, že by celá podivná akce vlády proběhla bez většího rozruchu, kdyby se do ERÚ nevraceli ti, kteří v roce 2012 odešli, nebo, výstižněji, byli odejiti. Jak pan Trávníček, tak pan Krejcar jsou spojování např. s neblahým boomem fotovoltaik v létech 2009–2010 a katastrofálními dopady v miliardách korun, které daňový poplatník bude hradit ještě hezkých pár let. Oba pánové byli totiž spoluodpovědni (z titulu svých funkcí na ERÚ) za nastavení výkupních cen pro podporované zdroje, a především u fotovoltaik to dospělo k finanční katastrofě, které se již nyní běžně říká „fotovoltaický tunel“ do veřejných financí. Podpora pro fotovoltaiky byla nastavena vyšší, než požadoval zákon. Tato nadměrná kompenzace byla vytýkána nejen mnou jako novou předsedkyní ERÚ, ale i Nejvyšším kontrolním úřadem, Evropskou komisí, senátorem Čunkem, odborníky, externím auditem atd. Následně vláda Petra Nečase ve snaze zmírnit tyto neúnosné negativní dopady přistoupila k dodatečné dani u fotovoltaik, což je doprovázeno řadou arbitráží a celá řada investorů do tohoto odvětví byla poškozena. 

Pro doplnění, pánové Trávníček a Krejcar v roce 2010 převzali z ČEZ stanovisko, které následně uvedli na webu ERÚ jako „výkladové stanovisko ERÚ k cenovému rozhodnutí“, které ERÚ původně vydalo v roce 2009. Ve stanovisku šlo o zvýhodnění některých majitelů fotovoltaických elektráren, a to tak, aby dosáhly tyto zdroje na výhodnější, podstatně vyšší podporu roku 2010, než která jim dle zákona a Cenového rozhodnutí příslušela.  

Tito pánové se nyní vrací a budou řídit ERÚ, aby zřejmě mohli dokončit „dílo zkázy“, které museli nedobrovolně přerušit po dobu mého šestiletého působení na ERÚ. Budou připravovat nehorázné podpory pro biometan, který jsem zarazila? Co ještě mají za úkol? 

Ministr Havlíček podle premiéra Babiše dostál své pověsti a nebojácně do problému v ERÚ říznul. Babiš přímo uvedl: „Vzal na to motorovku a ve spolupráci s bezpečnostními složkami připravil neprůstřelné argumenty“, jejichž prostřednictvím vláda konala. Pokud učinili tak rázné kroky, lze uvěřit tomu, že k porušování zákona nedocházelo?

Není důvod v této věci premiérovi Andreji Babišovi a ministru Havlíčkovi nevěřit. Proto Institut Aleny Vitáskové z. s. požádal oba podle zák. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, o sdělení, které regulované subjekty či firmy se tohoto nezákonného jednání na energetickém trhu s regulátorem zúčastnily, jak budou odškodněni poškození účastníci energetického trhu, (což jsou občané, živnostníci, firmy, prostě všichni, kteří byli na úkor zvýhodněných firem regulátorem poškozeni), kdo a na koho podal v dané věci trestní oznámení atd. Očekáváme odpověď v termínu, který ukládá zákon, tj. nejpozději do konce srpna 2019. Neočekáváme, že bude v odpovědi uvedeno, že se jedná o záležitost v utajovaném režimu. Činnost regulátora v energetice musí být ze zákona transparentní, musí vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu. My všichni platíme za elektřinu, plyn, teplo, příspěvek na podporované zdroje, stovky miliard korun ročně. Tyto platby určuje ERÚ ve svých cenových rozhodnutích a jsou pro občany povinnou platbou. 

Jedná se o věc veřejnou a veřejnost musí být informována! Tento krok vlády nelze zakrýt pod roušku tajemna.

Vláda Andreje Babiše je odpovědná za stav na ERÚ. Z kroků, které nyní provedla, projevili oprávněnou radost a očekávání z lepšího fungování úřadu zástupci různých obnovitelných zdrojů. To může evokovat domněnku, že tento zápas o peníze daňových poplatníků vyhrála silnější „parta“, že vyhrála parta, která postavila svůj byznys na dotacích, bez téměř žádné přidané hodnoty pro společnost. 

Že to řeší pan ministr Havlíček „motorovou pilou“ a dosadí za předsedu pana Trávníčka?

Každý má nějaký styl vládnutí, někdo použije „motorovou pilu“, někdo řídí stát jako firmu (věřme, že nikoliv firmu, kterou chceme dovést na bankrot). Na manažerský amatérismus a problémy některých členů Rady jsem upozornila nejen Sobotkovu vládu, ale i vládu Andreje Babiše a všechny příslušné ministry průmyslu (kromě posledního). Dva roky se tajemně mlčelo a probíhala hluboká destabilizace ERÚ v přímém přenosu a za vydatné podpory vlády. 

Pokud jde o lidi, kteří byli do Rady ERÚ jmenováni místo oněch tří odvolaných, tedy pánů Pokorného, Outraty a Vlka, co je to za lidi? Nakolik může veřejnost důvěřovat vládě, že vybrala odborníky, kteří budou dbát na zájmy spotřebitelů?

Nevím, kdo za koho na ERÚ nastoupil, protože od toho by se měla odvíjet jejich smlouva, zda nastupují na 5 let či méně. Také nevím, zda tam jsou za politické strany a které. Což by narušilo jejich nezávislost. Větší část „těchto odborníků“ známe všichni „z účtů za zelenou energii“. Je to ročně cca 47 mld. Kč. Při nastavování podpory byli u toho. Manažersky a odborně má na funkci členky Rady například Martina Krčová. Velmi mě udivuje, že ani jediný nový člen Rady nemá praxi v energetice (tím myslím v energetické firmě) a jedná se pouze o úředníky. Je to pozoruhodné… Jak bude veřejnost důvěřovat v této věci vládě, nechci předjímat, já jí nedůvěřuji.

Zpět k energetice obecně  V jakém stavu vůbec aktuálně toto odvětví v České republice je? Jak vláda Andreje Babiše na tomto poli pracuje? Co lidem pomohlo, a co naopak uškodilo?

Energetický obor v České republice je ve velmi dobrém stavu. Ještě stále jsme soběstační ve výrobě elektřiny, a dokonce elektřinu vyvážíme. Rovněž naše přenosové sítě jsou ve výborném stavu, což se o našich sousedech v Německu říci nedá. V červnu letošního roku jsme hned několikrát vypomáhali s dodávkou elektřiny do Německa, které se opakovaně dostalo na hranici blackoutu a bez naší pomoci by situaci nezvládli. A pak že Německo by mělo určovat směr v energetice. Tak to se máme jako občané na co těšit.

Jak pracuje vláda Andreje Babiše na tomto poli, tak to vidíme v katastrofální situaci, která vládne na ERÚ, a je to zásluhou vlády. Ve vypjaté situaci, která bezesporu kolem energetiky je, by měl být zájem vlády, aby ERÚ fungoval. Ceny energií rostou skokově, občané se dostávají a budou dostávat do energetické chudoby a vláda dlouhodobě napomáhá tento úřad destabilizovat. Za dva roky působení řízení úřadu Radou, je to čtvrtý předseda a z toho byl úřad skoro půl roku bez předsedy. Jestli lidem něco pomohlo, tak to si v této oblasti nedokážu vzpomenout a ničeho jsem si nevšimla. Pokud narážíte na nesmyslné nařízení kolem domovních kotlů a kotlíkových dotací, tak je to zase jen kšeft…

Co se týká regulované ceny elektřiny, tak zde jsme iniciovali ústavní stížnost a poslanci SPD s dalšími tuto stížnost podali, protože se domníváme, že by tyto ceny mohly být nižší, než regulátor pro rok 2019 určil. 

Ptáte se, co lidem škodí? Lidem škodí, že jsou obelhávání. Proč nejsou informování, co se na ně například chystá v dalších dotacích do biometanu? Jak to bude všude kolem výroben páchnout, jak jim budou kamiony za jejich domkem vozit odpad, který tam bude hnít. Kam budou vyvážet digestát z těchto stanic a dále ničit úrodnou půdu atd. atd. Proč neřeknou lidem, že za to svinstvo budou ještě platit miliardy ze svých peněženek (za zelený plyn), nebo ze státního rozpočtu, nebo kombinací obojího. Proč neřeknou, že bude zase jako u fotovoltaik bohatnout několik jedinců či skupin, a my se budeme topit ve smradu a vybydlené zemi. Přitom energeticky tento projekt nemá vůbec žádný význam. 

Pokud jde o situaci v celé Evropské unii, jak vnímáte záměry nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která dle svých slov hodlá usilovat o to, aby do roku 2050 byla EU uhlíkově neutrální. Jak to vnímáte?

Záměry nové předsedkyně EK vnímám s velkými obavami. EK v energetice napáchala již tolik „dobrodružných“ kroků a v důsledku i škod, že se musí každý soudný občan obávat, co z Bruselu zase vypadne. Pochopitelně jen lobbistické skupiny, které na těchto projektech vydělávají, si mnou ruce. Podívejte, kam to Německo se svoji energetickou politickou dotáhlo. Na pokraj blackoutu (bez naší pomoci by tam v červnu byli). Zastavují výrobu el. energie v jaderných elektrárnách. Již nyní mají nedostatek elektřiny a musí zajišťovat výrobu elektřiny v hnědouhelných elektrárnách, ve zdroji s nejhorším dopadem na ekologii. Jeden z důvodu Brexitu je evropská energetická politika. Kdyby paní předsedkyni EK šlo o ekologii, tak začne nejdříve z jiného konce, a to například v letecké dopravě, kamionové dopravě atd. Mohu vyjmenovat celou škálu problémů, které by mohly mít velmi rychlý pozitivní dopad na ekologii. Ale tady jde úplně o něco jiného, bohužel.

Premiér Babiš sice návrhy na uhlíkovou neutralitu odmítá a ČR je bude nejspíš nadále blokovat, nicméně… Pokud bychom na to přistoupili, co všechno by to pro naši zemi znamenalo? Co by nám to přineslo?

Budiž pochválen krok premiéra, jestli to skutečně odmítá. Jsem v té věci skeptik. Premiér je na EK závislý se svými dotacemi. Když na něj houknou, tak bude zítra všechno jinak. Navíc je třeba si uvědomit, že občanům doma říká něco jiného, než slibuje v Bruselu. Pro občany to znamená zvýšení daní, abychom mohli ty blbosti finančně zajistit, snižování životní úrovně a zvyšování cen ve všech oblastech. Nic pozitivního jsem v těchto opatřeních nenašla.

sdíletj na

1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
8. 8. 2019 22:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Svinstvo kam se podíváš, ani se nedivím, že jí šli tak po krku… vlastně pořád jdou.