4 a půl miliardy dej, státe! volají muzikanti. H*vada, ozvalo se. Budou koukat, od koho

4,5 miliardy korun. Tolik prý potřebují dostat hudebníci a profese s nimi spojené, aby nedošlo ke konci muziky v Čechách. Česká obec hudební vyčíslila ztráty z nekonání koncertů, festivalů a vystoupení. A navrhla, co všechno by stát měl hudebníkům dát a odpustit (jako nájem, DPH či poplatky pro místní samosprávy). A to do 14 dnů. „Připadají mi vycucané z prstu,“ vyjádřil se o vyčíslených škodách ministr kultury Zaorálek a řekl, že bude dále jednat. Hudebník Martin Simandl už se distancoval. „Chtít 4,5 miliardy můžou jen hovada, který jsou závislý na dotacích a bez nich si nedovedou poradit se životem,“ pravil.

Opatření se pomalu ale jistě rozvolňují, nicméně některá omezení stále zůstávají a v dohledné době zřejmě ještě nezmizí. A jedním z nich je i omezení hromadných akcí s velkým počtem návštěvníků, jako jsou koncerty či festivaly. Což se pochopitelně podepsalo na příjmech hudebníků a profesí s tím spojených. Jak píše server Novinky.cz, hudebníci varují, že se jejich sektor může kvůli pandemii zhroutit. Toto varování není z prvních, zaznělo již v ČT. Nicméně, nyní jsou k němu připojeny konkrétní požadavky a čísla.

Alexandr Smutný, mluvčí iniciativy Za živou hudbu, uvedl, že v letošní sezoně dojde k propadu 10 miliard korun, tedy asi 50%. „Náš obor krize zasáhla jako první a vzpamatuje se z ní jako poslední,“ posteskl si a dodal, že s následky krize chtějí bojovat, ale bez podpory státu hrozí, že se obor nedokáže postavit zpět na nohy. „Podle našich propočtů a analýz branže potřebuje získat 4,5 miliardy korun,“ uvedl dle Novinek.cz Smutný.

niciativa dále tvrdí, že téměř 20 tisíc hudebníků a umělců je zcela bez příjmu a společně s nimi jejich manažeři, technici a návazné profese. Prý je ohrožena existence téměř všech větších festivalů a nemalé části malých a středních festivalů s návštěvností do 3 tis. osob. Počítá se s ukončením činnosti 250 hudebních klubů a výrobci hudebních nástrojů a techniky dle iniciativy zaznamenali až 90% pokles výroby. A vydávání a nahrávání nové české hudby se propadlo o 70%.

„Hudební scéna je ekosystém, v němž všichni zúčastnění hrají klíčovou roli, a pokud by jediný vypadl, způsobilo by to dlouhodobé problémy nejen celému hudebnímu odvětví. Hudební festivaly často přilákají velké množství návštěvníků do regionů, z čehož profitují i navazující služby jako hotely, penziony, pohostinství a další. Po majitelích restaurací, provozoven služeb a ubytovacích zařízení jsou jednou z nejzasaženějších skupin autoři, umělci, místa pro živá vystoupení a navazující profese, jako jsou promotéři, manažeři, technici světla a zvuku, poskytovatelé služeb, agentury a další. Bez solidárního přístupu a především rychlé a cílené pomoci ze strany státu má hudební ekosystém velmi malou šanci na přežití,“ píše se v analýze, kterou Česká obec hudební zpracovala. Ztráty má podrobně rozepsané v přehledné tabulce.

Tabulka a požadavky České obce hudební ZDE:

A opatření? Ty je údajně třeba realizovat do 14 dnů a tato výzva/analýza vyšla již 6. 5. „Navrhujeme prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ pro všechny profesionály působící v hudebním odvětví v duchu aktuálně schválených parametrů ‚pětadvacítky‘ v podobě třetí fáze bonitního období do 31. srpna. Toto opatření je zásadní pro záchranu existence profesionálních hudebníků, jejichž činnost byla pozastavena až do podzimu. Stejné prodloužení požadujeme také u programu Antivirus na podporu zaměstnanosti,“ navrhuje Česká obec hudební zaprvé.

Dále navrhují vytvoření fondu pro kompenzace prokazatelných nákladů u subjektů v hudebním sektoru se zásadním způsobem omezenou činností. „Celá řada institucí, obzvláště ty, jejichž činnost je sezónní, investovala značné prostředky do příprav své činnosti, která v důsledku současných opatření nemůže či nebude moci proběhnout. Jsou jimi především mzdové náklady, náklady na externí spolupracovníky, provozní náklady, náklady na reklamu nebo uhrazené provize ticketingovým společnostem. Požadujeme vytvoření fondu, jehož smyslem bude kompenzovat náklady a zmařené investice do hudby těch subjektů působících v oblasti hudby, jejichž hlavní činnost byla v důsledku současných opatření zakázána, případně omezena z více než 70 % v rámci kalendářního roku 2020. Požadujeme, aby tato pomoc nebyla podmíněna předchozím úspěšným získáním dotace Ministerstva kultury,“ žádají umělci sdružení v organizaci.

Také by chtěli úlevy na nájemném, v nemovitostech vlastněných státem, státní institucí či místní samosprávou, ve kterých svou činnost provozují hudební subjekty. Navrhují plné odpuštění placení nájemného po celou dobu trvání opatření k omezení šíření epidemie onemocnění COVID-19, které omezují činnost těchto subjektů. „Po skončení uvedených opatření požadujeme snížení nájemného na 50 % sjednané měsíční částky po dobu následujících 6 měsíců,“ dodávají. Následně požadují snížení DPH u prodeje vstupenek na kulturní akce, hudební vystoupení a jiné umělecké výkony a u prodeje hudby na 10 %, a pokud by to evropská legislativa dovolila, aby byly tyto činnosti od DPH osvobozeny úplně. Umělci chtějí také jasný plán uvolňování a případného opětovného zavádění opatření, aby se mohli do budoucna připravovat.

List požadavků nekončí. Česká obec hudební chce zavedení významných daňových incentivů pro soukromé subjekty, které finančně podpoří hudebníky, hudební subjekty a hudební instituce, dále požaduje formou novely zákona o místních poplatcích omezit možnost místních samospráv požadovat od pořadatelů kulturních akcí odvody místního poplatku ze vstupného na období do konce roku 2023 a závěrem vyhlášení roku 2021 jako období spojeného s mimořádným dotačním titulem podporujícím rozvoj produkce nové hudby, nových hudebních projektů, akcí a koncertů.

Lubomír Zaorálek se pro Právo vyjádřil, že bude s Českou obcí hudební jednat. Ale zpochybnil uvedená čísla. „Jejich odhady ztrát v hudbě nepovažuji za seriózní, připadají mi vycucané z prstu. Nevím, na základě jaké metodiky odhady dělali,“ uvedl. „Pokud jde o opatření pro hudební segment, o velké části z nich buď na vládě jednáme, nebo je realizujeme. Chceme snížit DPH na vstupenky na deset procent, částečnou úhradu nájmů bude v nejbližší době předkládat ministr Havlíček,“ informoval ministr.

Od této iniciativy se už distancoval bubeník a dlouholetý spolupracovník Viléma Čoka Martin Simandl. „S Českou obcí hudební a iniciativou Za živou hudbu nemám, ani nechci mít nic společnýho! Chtít 4,5 miliardy můžou jen hovada, který jsou závislý na dotacích a bez nich si nedovedou poradit se životem. Jsme pro lidi nadstavba, nejsme nutně potřeba k žití. Hanba, co to požadujou,“ reagoval na sumu uvedenou v článku Novinek.cz.

Rýpl si také politický marketér a podnikatel Petr Viktorýn, koordinátor Trikolóry, že on by pád hudebního odvětví klidně riskoval. „Ať tedy je po muzice a vzejdou nové talenty. Mnozí už beztak jedou jen ze setrvačnosti a autorsky se trápí. Čím dříve se rekvalifikují na něco prospěšnějšího, tím lépe,“ vzkázal.

Přidal se také ekonom Vladimír Pikora. „Jestli mi nedáte 4,5 míče, tak hrozí, že se tak rozmnožím, že v roce 2045 bude polovina voličů mými dětmi a všichni budou volit podle mě, tak solte. Aneb umíte si představit, že by Beatles nebo Sex Pistols přišli, že musí dostat dotace, jinak bububu … prostě když umíš a děláš to z radosti, tak to dáš i bez dotací a výhružek,“ konstatoval.

https://bit.ly/2WpRYoH

sdíletj na

1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře