2023: Budoucnost přišla: Konec 500 let konkvistadorské civilizace

2023: Budoucnost přišla: Konec 500 let konkvistadorské civilizace

Autor: Batiushka pro blog Saker

Předmluva

Často se říká, že systémový západoevropský komplex nadřazenosti, nemoc spočívající v sebeospravedlňujícím ovládání a vykořisťování okolního světa, začal první “křížovou výpravou” (1096-1099). Technicky vzato je to pravda, ale před ní došlo k dalším událostem, které můžeme nazvat “předkřížovými výpravami”. Například masakr 4 500 Sasů, který provedl barbarský franský vůdce Karel Veliký u Verdenu v roce 782. Tato krvavá lázeň byla základem franské Evropy, která dodnes přežívá jako jádro lží EU. Po zhroucení Evropy Karla Velikého a období konsolidace přišly o 200 let později události z počátku 11. století, které však přesně předznamenaly první křížovou výpravu na jejím konci. Nejprve to byla franská křížová výprava “reconquista”, která začala v jedenáctém století akcelerovat na Pyrenejském poloostrově. Poté přišly “normanské” (ve skutečnosti šlo o kolektivní tažení všech Franky vytvořených zmetků severozápadní Evropy) křížové výpravy neboli dobývání Sicílie, jižní Itálie a Anglie v roce 1066.

Stejně jako tyto “předkřížové výpravy” se i genocidní “dobývání” první křížové výpravy odehrávala v podstatě uvnitř Evropy, případně v její blízkosti na Blízkém východě. Tyto vikingské vojenské nájezdnické a obchodní výpravy, vedené na koních a operující z hradů, byly rozšířeny do západní Evropy (keltské země napadené z franské základny v Anglii) a do východní Evropy (Pobaltí a Rusko). Revoluce však přišla s vývozem této agresivní eurocentrické mentality do vzdálených zemí prostřednictvím “conquistadorů” (stejné slovo) v oblasti, kterou dnes nazýváme Latinská Amerika, před 500 lety. Ti byli plodem Kolumbova imperialistického a kapitalistického podniku z roku 1492 a po nich následovaly da Gamovy výpravy za penězi do jižní Afriky a Indie v roce 1497. Vyvolaly globální revoluci, protože vedly k celosvětové genocidě a drancování jiných národů a ke zničení jejich civilizací. Clive v Indii, Rhodes v Africe, Clinton v Srbsku, Bush v Iráku a Biden na Ukrajině byli pouze conquistadoři pozdější doby. Dnes jsme však svědky konce jejich conquistadorské civilizace.

Náš velký reset

Nyní tedy přicházíme ke konci životně důležitého roku křižovatky 2022 a k revoluci, která se odehrává pouze jednou za 500 let. To, na co jsme tolik let čekali, je nyní tady. Datum 24. února 2022 se již zapsalo do světových dějin. Vzhledem k neuvěřitelně agresivnímu odmítnutí Washingtonu umožnit kyjevskému loutkovému režimu poskytnout svobodu obyvatelům Donbasu bylo Rusko nuceno přejít k obrannému plánu B, k částečné mobilizaci a demilitarizaci a osvobození celé Ukrajiny, a dokonce i mimo ni, k čemuž ho sebevražedné postoje západního světa donutí. Omezenou operaci musela západní agrese změnit v plnohodnotnou válku a USA/Západ/NATO se svými sebevražednými sankcemi připravily o mír a prosperitu. Znamená to konec západní dobyvačné civilizace. Pokusíme se tedy nahlédnout přes horizont do roku 2023 a dále. Co přijde, až ukrajinská válka skončí?

Někteří, kdo sledují západní zpravodajství o konfliktu, mohou být těmito výroky překvapeni. Toto zpravodajství je však podivnou směsicí blouznivých fantazií/myšlenek a přímočaré propagandy, organizované západními tajnými službami a PR agenturami, opomíjející pravdu, logiku a realitu. Prodejní novináři dostali příkaz informovat o takových nesmyslech shora – jinak by přišli o kariéru a o příjmy. Takové zpravodajství bylo v podstatě určeno k tomu, aby se pokusilo udržet západní národy pod kontrolou v těžkostech, kterým čelí v důsledku sebevražedných rozhodnutí svých politických elit ovládaných USA.

Americká elita využívá skrovné zdroje svých vazalů z NATO (tzv. “spojenců”) a jako bojiště využívá Ukrajinu a jako potravu pro svá děla Ukrajince a žoldáky. Ruské vítězství je však nevyhnutelné, i když se zpožďuje, protože USA záměrně a sebevražedně dělají z Ukrajiny svůj druhý Vietnam. Západní elita chce bojovat “do posledního Ukrajince”. (“Je nám jedno, kolik Ukrajinců zemře. Kolik žen, dětí, civilistů a vojáků. Je nám to jedno. Ukrajina nemůže přijmout mírové rozhodnutí. Rozhodnutí o míru může být přijato pouze ve Washingtonu. Ale zatím chceme pokračovat v této válce, budeme bojovat do posledního Ukrajince.”). Bývalý americký senátor Richard Blake). Proto nemorálně dodává nejrůznější smrtící zbraně, aby další statisíce těchto nakažených Slovanů zemřely nebo byly zmrzačeny.

I kdyby se někteří v NATO odvážili poslat další desetitisíce “ochotných” k vyvraždění přímo na Ukrajinu, a ne se vydávat za Ukrajince, jako v případě mnoha a mnoha tisíců hlavně polská armáda s novými 200 000 záložníky po zuby ozbrojenými USA zaútočí, Rusko je připraveno. Proroctví starších sice uvádějí jako konec této desetileté války květen 2024 (americká elita ji prostřednictvím svých placených ukrajinských loutek zahájila v roce 2014), ale proroctví jsou vždy podmíněna pokáním a neměli bychom se z nich snažit předvídat přesné detaily. Ať už se stane cokoli, v příštích několika letech dojde v důsledku této války k revolučním proměnám po celém světě.

Nový světový řád

Nejdramatičtější událostí po porážce na Ukrajině bude jistě ústup USA, protože budou vyhnány z Eurasie, což je proces, který začal ve Vietnamu a poté pokračoval v Iráku a Afghánistánu. Nacionalista Trump se chtěl stáhnout dobrovolně, ale nebylo mu to umožněno, proto k ponižujícímu stažení USA dojde silou, jako tomu bylo v Kábulu. Amíci, táhněte domů, skanduje celý svět, včetně mnoha lidí v západní Evropě, unavených tyranií USA. V Eurasii nyní USA okupují pouze několik ostrovů (Tchaj-wan, Japonsko, Singapur), špičky dvou poloostrovů (Korea a západní Evropa) a okraj mořského pobřeží Izraele. Všechny tyto oblasti budou muset opustit, s výjimkou nepalestinských částí Izraele. Tchaj-wan se přirozeně vrátí k Číně, Japonsko si bude muset najít vlastní cestu, smířit se se sjednocenou Koreou a ekonomicky se podřídit Číně. Ohledně západní Evropy viz níže.

USA si budou muset po návratu domů lízat rány a budou deoligarchizovány lidovou revoltou. Dedolarizace světové ekonomiky již probíhá, což bude mít velmi vážné důsledky pro deindustrializovanou ekonomiku USA. Americké impérium projde deimperializací, podobně jako evropská impéria po roce 1945, a bude-li to vůbec možné, bude muset ve své silně polarizované, vysoce zadlužené a značně křehké situaci najít nějaký druh jednoty, identity a suverenity. Mimo USA svět skanduje “Amíci, jděte domů”, ale uvnitř USA obyčejní Američané skandují: “Federálové, jděte domů”. Je to totéž. Bažina musí být vysušena. Odchod USA ze západní Evropy po jejich osmdesátileté okupaci bude znamenat konec již značně odzbrojeného a marného NATO. Sebevražedný bankrot evropských zemí povede také ke konci politické a hospodářské odnože NATO, EU.

To bude znamenat rekonfiguraci špičky evropského poloostrova a jeho resovereignizaci, což je proces, který již začal v Maďarsku. Na západním Balkáně bude opuštěn Camp Bondsteel, druhá největší americká základna na světě, a Srbsko, Černá Hora, Kosovo a Bosna se přeskupí do postamerického světa, světa dlouho očekávané spravedlnosti. Budoucnost Evropy není tisíce kilometrů za Atlantikem, ale na východě, v sousedství jejích přirozených zdrojů energie, potravin, hnojiv a výrobních odvětví. Evropa jako samostatný kontinent je koneckonců pouhou fikcí, umělým konstruktem, který byl vytvořen z euroasijské pevniny a odříznut od ní z čistě politických důvodů. Evropa to brzy pozná, protože se vrací ke svým kořenům, které si zachovalo pouze Rusko. Evropa vedená Ruskem poskytuje perspektivu jednoty suverénní, ale konfederativní severní Eurasie “od moře k zářivému moři”, ve skutečnosti od Reykjavíku po Tokio. To je budoucnost, v níž jsou USA zcela bezvýznamné. Její “řád založený na lžích” a genocidní chaos skončil.

Uvnitř samotného Ruska již transformace začala, zrádní příslušníci “tvůrčí třídy” odešli do svého duchovního domova v Izraeli s Pugačovem a Zelenským, stejně jako za hranice do Gruzie a Finska. Tento očistný proces a následná rerusifikace Ruska, Ukrajiny a Běloruska půjdou ještě daleko. Po úchylkách 200 let carského Ruska – a tehdy šlo o velmi vážné úchylky – jinak by se car Mikuláš II. nechtěl vrátit do předimperského Ruska, na “Rus”, a nikdy by nedošlo k roku 1917 – 75 let marxistické sovětizace a 30 zkorumpovaných let amerikanizace, a tedy oligarchizace, má transformace daleko. Po tomto neslýchaném období dekadence a korupce, které se nakonec táhne přes 300 let, dojde k velkému a radikálnímu osvěžení a očištění národní identity. Všechny ruské instituce, včetně stále ještě sovětizované církve, spolu s jejími malými pobočkami založenými emigranty po roce 1917, se promění. Z trapných trosek minulosti povstane nekompromisní ruská církev, osvobozená od penězoměnců. Minulost skončila. S příchodem budoucnosti v roce 2022 je vše tak bezpředmětné.

Nový křesťanský řád

Co se týče současných verzí západního křesťanství, protestantismus (1517-2017) je v západním světě do značné míry vyčerpanou silou, jeho 500 let trvající období, kdy byl nejlepší, je pryč. Stejně jako jej odstartovala technologie tisku, ukončila jej technologie internetu. Puritánství hlásalo “Nenáviďte hřích a zvláště nenáviďte hříšníka”, nyní jeho stejně agresivní potomek, wokeismus, hlásá “Milujte hříšníka a zvláště milujte hřích”. Jinými slovy, vše je dovoleno. Kdysi plné protestantské církve se v západním světě každoročně zavírají po stovkách. Byl tím, čím byl, moralizujícím a bělošsky nadřazeným výkyvem v dějinách, a to jak v dobrém, jako je dodržování slibů, poctivost, čestnost a morální bezúhonnost, tak ve zlém, jako je bezohledné a neudržitelné vykořisťování lidských a přírodních zdrojů, včetně otrokářství, posedlost penězi a šetření, stejně jako nudný a obrazoborecký filistrovství způsobený úzkoprsým fanatismem a tragické, rigidní, doslovné, moralizující, nepřirozené a farizejské potlačování lidské přirozenosti, způsobující hrubé pokrytectví a misogynii až po vyvražďování žen jako “čarodějnic”.

Co se týče římského katolicismu, vylévání dítěte s vaničkou, na počátku šedesátých let jej převzala CIA, aby jej použila jako politické beranidlo proti SSSR. A i ono je v západním světě do značné míry vyčerpanou silou (1054-2054?). Utajená pedofilie a misogynství povinně svobodných a frustrovaných duchovních, z nichž někteří jsou úchyláci, nyní odhalené, ji zabíjejí. Není divu, že někteří tvrdí, že současný papež je poslední. Pokud se však katolicismus podaří zbavit amerických a evropských politických pacholků a očistit od vrozeného tisíciletého sekularismu, může se alespoň vrátit ke kořenům (protestantismus jako schizmatické, rozštěpené protestní názorové hnutí nemá sám o sobě žádné kořeny, k nimž by se mohl vrátit). Osvobozen od Říma může lid, kterému se nyní říká “katolíci”, znovu vzkvétat v nových formách, zejména v Latinské Americe, Africe a některých částech Asie, za předpokladu, že se katolicismus stane původním, ale zůstane tradičním, a že téměř všeobecné, ale pokrytecky skrývané sňatky duchovenstva globálního Jihu budou moci být oficiálně uznány. To bude znamenat, že se katolicismus zbaví sekularizovaného a zkaženého západního středověku a vrátí se k duchu předřímskokatolické víry západní Evropy prvního tisíciletí.

Pokud jde o nezápadní, pravoslavnou církev, tedy 200 milionů lidí v současných patnácti místních odnožích pravoslavné církve, bude dewesternalizační revoluce stejně radikální. V současné době existuje 7 %, 14 milionů řeckých církví v Konstantinopoli, Řecku, na Kypru, v Alexandrii a Jeruzalémě. Jakmile se americký establishment, který za všemi stojí a intenzivně se vměšuje do jejich záležitostí, stáhne, konečně k nim přijde svoboda. Co se týče ruské církve, 70 % neboli 140 milionů, stejně jako 23 % neboli 46 milionů ostatních neřeckých církví v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Gruzii, Antiochii, Makedonii, Polsku, Československu a Albánii, bude revoluce také nutně radikální. Všichni se budou muset osvobodit od západní nemoci světskosti:

Ježíš vešel do Božího chrámu, vyhnal všechny, kdo v chrámu prodávali a kupovali, vyvrátil stoly směnárníků a sedadla těch, kdo prodávali holuby, a řekl jim: “Všichni, kdo prodávali a kupovali v chrámu, byli vyvráceni: Je psáno: ‘Můj dům se bude nazývat domem modlitby, ale vy jste si z něj udělali doupě zlodějů’.

Doslov

Celá ruská politika posledních dvaadvaceti let směřující k multipolárnímu/polycentrickému světu se nyní naplňuje. K velké čtyřce, tedy Rusku, Číně, Indii a Íránu, se připojuje mnoho zemí ze všech kontinentů globálního Jihu v obrovských a mocných nezápadních organizacích, jako jsou BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika), ŠOS (Šanghajská organizace pro spolupráci) a EEU (Euroasijská hospodářská unie), aby vytvořily novou skupinu G20, která nahradí neúspěšnou vazalskou americkou skupinu.

Nyní se tento multipolární/polycentrický svět, který je ze své podstaty anticentralistický, projeví v důsledcích všude. Stará a neúspěšná centralizace, která za sebou vždy nesla korupci, postupně zmizí a lidé možná uvidí, jací jsou. To je varování pro všechny tyrany a tyrany, kteří po celém světě prosazují umělé svazy a instituce. Vaše tajemství jsou odhalena. Váš čas vypršel. Nebudeme umírat na kolenou, ale budeme žít na vlastních nohou. Je čas na deimperializaci a resovereignizaci celých zemí i jednotlivých duší.

1. ledna 2023

sdíletj na

4 5 hlasy
Ohodnotit příspěvek
37 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pedro
2. 1. 2023 21:33

My vládcové vesmíru jsme založili více planet s lidstvem, abychom zjistili, která vydrží nejdéle. Vy chcípnete první, protože jen u vás jsme udělali experiment, na vaši planetu jsme vám přidali agresivní a nenažrané anglosasy a nespletli jsme se. Tahle verbež už vyžrala a zničila 12 planet. I Mars byl živý, než ho vyžrali. Ale tam jsme je nedali my, vyžrali i naše předchůdce. V celém vesmíru už neseženete ropu, milují ropu, tak jsme je dali k vám. Omlouváme se, brzy vám dojde ropa.
Upozornění, za ropu jsou schopni měnit i pohlaví.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
2. 1. 2023 23:51
Odpovědět  Pedro

Nehazela bych spinu jen na anglosasy. Ti jsou davno ovladani zidy. To jsou ti, kteri nici svet a za kterymi zustavaji potoky krve revoluci, valek a statnich prevratu ze kterych meli vzdy financni prospech. Infikovali cely svet a jejich chorobna touha po ovladnuti sveta se bohuzel plni primo nam pred ocima. At se podivam kam se podivam, vsude se nekde na konci neplechy schovava zid. Nasi predkove nas pred nimi varovali a my jsme jim neverili. Proto je dnesni svet takovy, jaky je.

Jan
3. 1. 2023 10:10
Odpovědět  Pedro

Vami popsana zvrhlost Anglosasu se tyce pouze horni superbohate vrstvy zidovskych Anglosasu z zidovskych zednarskych lozi. Ta ridi tyto procesy na ktere si stezujete. Rika se jim take Komise 300, coz jsou ty nejbohatsi Zide planety. Prostrednictvim jejich loutek ve vladach ridi procesy genocidy planety, smerujici ke Great Resetu.
Na anglosaske obyvatelstvo v Anglii, Australii, USA, atd. se v jejich planu prece nebere zadny zretel, zrovna tak jako na obyvatele Izraele. Byli prece jeste vice proockovani jak v Evropani. Jim Dowding v Anglii prece strada uplne stejne pod diktatem jejich loutkovych vlad jako Vasek Vopicka v Cesku. Trese se zimou a nevi zda si zatopit nebo se radsi najist za ty paenize co ma.

ladik
3. 1. 2023 12:50
Odpovědět  Jan

Vývoj lidské společnosti je přírodně historický proces. Škoda, že to vnímá tak málo lidí a nepostřehnou zákony jimiž se řídí.

milan h
3. 1. 2023 15:41
Odpovědět  Jan

az tak to neni pravda ze se necti anglosasi nam nadrazeni i v obycejnych vrstvach to je je treba si vzpomenout jak v Anglii umlatili mladeho kluka a u soudu je osvobodili na zaklade rasismu proti slovanum a ja sem mel stryce v Nemecku byl profesor a delal na vykresech pro vyvoj Concordu a pres to ze byl velmi vzdelany tak kdz sem s nim dal rec tak to v nem bylo nesnesl ze sem mu odporoval a natoz abych mel pravdu proste German a vzpomenu este toho Slovaka co umlatili policajti v Belgii na letisti a trest nic

josef
2. 1. 2023 22:21

Tak tohle, tohle má krásný nadpis. Ovšem obsah.? Obsah = negace. Nepochopili v čem je negace? Nevíte čeho se negace týká ?! Čtěte ještě jedou . Prosím, prosím moc. Někdy je třeba k pochopení i trošku vína.

Pedro
2. 1. 2023 22:32
Odpovědět  josef

Cedulka je hlavní “Zničíme svět pro peníze” A to je jádro anglosaského pudla. Za peníze vojede ségru, zabije mámu a obviní z toho fotra!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sergej
2. 1. 2023 22:41
Odpovědět  Pedro

🙂 Nešpičkujte, philljalenko fotbal. Ten je chytrej.

No bodejť má školy, nebo tituly?

Jaris
2. 1. 2023 23:53
Odpovědět  Pedro

Nesouhlasim. Za vsim zlem najdete nakonec mezinarodniho zida. Prostudujte si Protokoly sionskych mudrcu.

ladik
3. 1. 2023 13:00
Odpovědět  Pedro

“Tolik zlata změní čerň v běl, hnus v krásu, křivdu v právo, v kov strusku, v mládí stáří, v chrabrost babství… Tenhleten žlutý otrok rozloží náboženství, prokletému požehná, sněžné lepře zjedná úctu a zlodějům dá pravomoc a čest zasedat v křeslech senátorů. Troška vyžilou vdovu provdá, a i kdyby lazaret vředy kyšící se z ní pozvracel, tenhle balšám jí dá vůni jarního dne. Do země zpátky, kletbo, ty lidstva nevěstko, jež seješ svár…” Shakespeare v Timontu aténském

Jan
3. 1. 2023 10:17
Odpovědět  josef

Nejak cumis hluboko do ty flasky.

Peter 008
2. 1. 2023 23:10

Boha nelze vnutit a nelze jej ani zničit. Buď člověk věří, a pak nepotřebuje chrámy, kněze, ani ostatní “pomůcky”, nebo nevěří a pak ani přísné dodržování rituálů nemůže víru nahradit. Zločinec nesmí jen přijít do chrámu a dostat rozhřešení a cítit se opět “čistým”.
Myslím, že tohle psal člověk spojený s církví. A církev je pro mne “jen” “pomůckou” pro ty, co pro svou víru potřebují berličky. Protože víra je v srdci, uvnitř každého samého. Jediné co beru, jsou svaté knihy.
Nemůžu to říci jinak, protože si myslím, že tak jednoduché to nebude, možná ekonomicky, snad politicky, ale ne s vírou. Ostatně není ani jen křesťanství v jakékoli podobě, ale je Islám a jsou “východní” náboženství, o kterých máme jen mlhavé představy.
Nejprve jsem chtěl napsat – ejhle naděje, ale musím do určité míry souhlasit s Josefem.
Každý, kdo někdy něco řídil nebo vedl, či musel dělat samostatná rozhodnutí a musel za to nést odpovědnost by asi měl říci, tak “jednoduše” to nepůjde.
Nebo asi takhle. Víte proč byl Sovětský svaz tak silný, proč je Rusko tak silné? Protože stavěly a staví na různorodosti, která každá sama se rozvíjela sama po svém. A ne se unifikovala, jak se snaží “naše civilizace”. A to je ta zásadní chyba, jak EU, tak i těch, co ji označují za jakousi formu SSSR. Unifikace vždy vytváří chudobu, nejprve myšlenkovou, pak ve všem ostatním. Jen se podívejte na všechny, co používají mobily často a neustále. jeden jako druhý a nemít jiné šaty, čím by se lišili? Aplikacemi?
pokr.

Peter 008
2. 1. 2023 23:37
Odpovědět  Peter 008

Ovšem svaté texty. Jak se líbí ta podstata, že židovské, křesťanské a islámské texty vycházejí ze stejného kořene? A kdo zajistí, že se pak v budoucnu opět nezneužijí? Texty “osatztních” náboženství jsou např. pro evropany v podstatě kulturně nepochopitelné, protože vycházejí z jiných tradic a hodnot.
Já nnikomu žádnou víru neberu, ale nevěřím na samoočištění ani přinucení.

Jaris
3. 1. 2023 04:36
Odpovědět  Peter 008

Jsem nazoru, ze Bible neboli Pisma Svata jsou priruckou pro lidstvo. Najdete v ni historii od pocatku vzniku Zeme az po proroctvi do dnesnich casu. Jsou v ni zaznamenany pribehy ruznych kultur, vystupuji v ni skutecne historicke postavy, ktere Bibli oddeluji od legend a vymyslu falesnych nabozenstvi. Samotna Bible je velmi kriticka vuci zidum a Buh Jehova (cesky Hospodin) jim nakonec pres Jezise Krista zrusil privilegium ‘vyvoleneho naroda’ (Matous 23:37-39; Matous 21:43; Jeremias 23:39,40)
Bible byla politicky zneuzita cirkvemi, proto k ni vetsina lidi nema duveru.
Kdyby se vsak lide ridili jednoduchym Desaterem (Exodus 20:1-17), byl by svet lepsim mistem.

milan h
3. 1. 2023 15:44
Odpovědět  Jaris

bible enom opisovala od Sumeru a neco si k tomu primyslela

Administrátor
P.A.Semi
3. 1. 2023 17:58
Odpovědět  Jaris

Začátek Bible od Genesis do Králů a Jeremiáš nejsou Historie, jsou to všechno Podobenství, sepsaná Jeremiášovci v Babylonu během zajetí, je to tam mírně ukryté v jinotajích, které nebyly správně přeloženy, původně před Babylonskými cenzory…
Je třeba přeložit i Jména, nejen je trans-literovat, protože ta Jména tam mají a nesou Význam…
(také až do 2.Královské a do Jeremiáše je to všechno psané jedním jazykem, ale Proroci a Žalmy pak už jsou mírně odlišné…)

Ve skutečném překladu je Bible ještě kritičtější k Židům, než si myslíte…

Toho Jer 23:39-40 jsem si předtím nevšiml, to je zajímavá pasáž…
Ti, kdo říkají “mesá Yah ve” jsou zatraceni…? Mají říkat “Slovo Boží” – Logos…
“Náklad”, “břímě” nebo anglicky “burden” je třeba Ex23:5 skutečně náklad co nese osel, ale také Dt1:12 – úkol, zodpovědnost…?
A také ten výraz hojně používá Isaiah… http://bible.pi-alpha.org/b?find=%23H4853
Jer23 zřejmě říká, že své činy nemáme svádět, že jsou úkolem od Boha? Nebo že je Bůh na obtíž? Nebo nevím, v čem se to liší…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
4. 1. 2023 02:04
Odpovědět  P.A.Semi

Snazim se psat kratke komentare, Semi. Samozrejme, ze Bible neobsahuje pouze historii a proroctvi. Oficialni Bible se sklada ze 66 knih. Obsahuje historii (Genesis – Job), poezii (Zalmy – Pisen Salamounova), proroctvi (Izias – Malachias + posledni kniha Bible Zjeveni), evangelium (Matous – Jan), skutky a dopisy apostolu (Skutky – Juda).
Slovo ‘burden’ bych prelozila v prenesenem smyslu jako ‘obtiz’, coz by odpovidalo textu Jeremiase.

Administrátor
P.A.Semi
4. 1. 2023 05:50
Odpovědět  Jaris

Naučil jsem se hebrejsky a přeložil jsem třetinu Bible do češtiny, a co píšu o Bibli má určitou váhu…

Od Genesis do Králů to je soubor Podobenství, sepsala to celé v Babylonu během “zajetí” skupina, která napsala i Jeremiáše…
(Na své stránce https://bible.pi-alpha.org/ mám proložených sedm různých verzí Bible, z toho 2-3 české, ten můj překlad je modrý vespodu…)

To slovo “burden” nebo “břímě” tam je nejčastěji ve významu “úkol”, někde “náklad”… Lingvisticky to je něco, co někdo nese nebo zvedá… Možná i “obtíž”, jak píšete? (dával jsem odkaz na seznam řádek, kde je toto slovo v KJV… Je to nejen v Izajášovi, ale i v Malachi a v Zechariášovi tím jsou uvázené kapitoly… Což je pak otázka, proč to Jeremiáš odsuzuje? Ono leccos tam má víc významů zároveň…)

πα½

Jan
3. 1. 2023 10:56
Odpovědět  Peter 008

Vsechna nabozenstvi a jejich posvatne knihy maji koreny v Egypte a v Indii. Byly pouze upraveny a vylepseny o dalsi fantazie a dogmata. Nabozenstvi slouzi moci k ovladani lidi od nepameti. Je na strane moci, jinak neprezije. Pochopil to i cisar Konstantin a zavedl nabozenstvi jako statni ideologii.
Aby bylo jasne: Mluvim o nabozenstvi, ne o vire.

Rapa
3. 1. 2023 01:23
Odpovědět  Peter 008

Peter 008 – Co je podstatou Víry ? Pravíš,že je v srdci,ale kde tam je a jak ji v tom srdci mám najít ? Já mám v srdeční krajině Pocity.Hezké,nebo i špatné.Hezké mne povznáší,špatné svírají.Mám rád ty hezké,po nich přichází klid a často jakási odezva,ta přichází jakoby odnikud a nese často nápad,myšlenku. Ta myšlenka bývá prchavá,uteče,pokud ji nepřenesu rychle do vědomí a mozku,tu myšlenku miluju,protože mi často pomůže a pomáhá něco vyřešit. Tomuhle mnozí říkají Intujice,ale co to je ta intuice,je to ta Víra ? Jedná se přece o myšlenku spolu s dobrým,hezkým pocitem,která mi pomáhá myslet,domyslet se,přemýšlet a hlavně mi pomáhá ,,Logicky Myslet”,uvažovat logicky a i pravdivě,vždy se ukáže,že intujice byla pravdivá. LOGIKU totiž vždy předchází intujice. A z intujice vychází logika ( od slova logos=slovo a mysl,myšlení) Tak co je to ta ,,Víra ” ? Ukazuje se,že podstatou Víry je mysl-myšlenka-vědění,znalosti. Vědění a znalosti. Víra=vědět,znát,poznávat,mít znalosti,ty potřebuju ke tvorbě,ke Tvoření zejména.

Rapa
3. 1. 2023 01:42
Odpovědět  Rapa

Máme materiální těla a mozek k přemýšlení.Logika myšlení ale vychází z intuice.Zpětně přináší zase radost a hezké pocity ze ,,společného tvoření”. Na počátku bylo slovo…naši předkové nás vedli,učili a milovali,měli prvotní znalosti…pak přicházeli cizinci,vše obraceli a ničili…a jsou tu zase,i s ůplatnými olizávači…Naši předkové měli Víru.A my ji musíme znovu hledat,najít,učit se,poznat,poznávat…být jako oni ..

Administrátor
P.A.Semi
3. 1. 2023 02:57
Odpovědět  Rapa

Podstatou Víry je jednak Důvěra, a potom především Věrnost…

Věrnost, Naděje a Láska…

πα½

Peter 008
3. 1. 2023 09:51
Odpovědět  Rapa

Dějiny “evropského křesťanství” v “jakékoli podobě” nedávají mnoho podnětů k víře. Natož k logice víry.
nikdy neodsuzuji ničí Víru, pokud je skutečná, ale pak jak jsem naznačil, takový člověk nebude zločincem, vrahem. Jinak je to také jak jsem uvedl – přijdu, pokřižuji se a jsem čistý!??
Svaté texty se, zvláště v případě Bible – neustále upravovaly a měnily! I to je třeba vědět. Kolik částí bylo vyškrtnuto, kolik vneseno a zase dáno pryč? Na webech lze nalézt o tom informace.
Dnešní náboženství – a to jsem neřekl já – je nástrojem dlouhodobého řízení společnosti a tak to i v Evropě bylo. Jakékoli snahy o “jiný” výklad se trestaly – viz třeba naši Husité. A kdo věřil ve svou Víru – Husité nebo jejich nepřátelé?
A jen tak mimochodem. Přečetl jsem jak Bibli, v jejích několika verzích, i naši Kralickou, tak Korán, tak i několik dalších svatých textů odjinud.
A víte, že když jdete po textech a jeho smyslu, tak třeba v Bibli se učíte historii Judaismu? Došlo Vám to? Nebo jste to přijímal “jen tak”? O tom píši. Proto tvrdím, že Víra ta skutečná je v srdci.
Já ovšem věřím ve svého Peruna. Po svém.

comics-12022011-05d.jpg
Jan
3. 1. 2023 10:47
Odpovědět  Peter 008

Pozorujte lidi na ulici. Normou je cumeni do mobilu i pri chuzi. Chodci v protismeru je nezajimaji, ti se maji vyhnout. Oni snad cumi do mobilu i pri soulozi.
Technika lidi jednak rozmazluje i zotrocuje, aniz by si to uvedomili.

Peter 008
3. 1. 2023 12:42
Odpovědět  Jan

Asi tak?

4bbb36dd63120a061bf12fea98774254-700x263-11455514079.jpg
Markýza
3. 1. 2023 19:14
Odpovědět  Jan

No……………………….. :-))

Všichni čučej.....do ajfounů.jpg
Administrátor
P.A.Semi
3. 1. 2023 03:32

Autor naivně zapomněl nebo zatajil Židy, kteří na Západě vládnou a částečně i v Rusku, a proto jsou jeho předpovědi zčásti dost zcestné…

Z podobného důvodu se dost falešně snaží naroubovat ďábelský Wokeismus Západních Židů a jejich Médií a rozvratných NGO prý jako důsledek Protestantství ?

Přesně tak i falešnou skandalizací údajné “pedofilie” v Katolické Církvi Židovskými mas-médii je snaha o zabíjení této Církve přesně stejným Ďábelským táborem (J8:44)…
Té “pedofilie” je mezi Katolíky relativně méně, než mezi Herci nebo Sportovními Trenéry atd, ale když se to patřičně mediálně rozvíří, vytváří se tím falešný dojem a ďábelská špinící kampaň…
(Ale zrušit povinný Celibát by možná Církvi prospělo…?)

Evropský středověk nebyl zkažený, to tak možná může připadat Ruskému “báťuškovi”… Evropu zkazili až “Osvícenci”, poté, co vypustili Židy z Ghett, a poté když ve 20. století vypustili neo-Marxistické Židy z Německa a ze SSSR, toto a další všelijaká dekadence (feminismus, lgbtqphiv, filmy, lžidomédia, anti-rasismus a wokeismus) jako Kvas Farizeů prokvasilo a zkazilo celé těsto – a od toho především bude třeba Západ Kulturně očistit…

πα½

Jan
3. 1. 2023 10:32
Odpovědět  P.A.Semi

Treba ve Francii tvori tzv. avantgardu v umeni a v politice skoro vyhradne Zide a buzeranti. Jinde to neni jine. Podivejte se jen, co Zide a Polozide v politice Cesku nadelili. V prumyslu davali Zide lidem praci jako podnikatele Kolben a Ringhofer v Praze. Naciste je stejne semleli v koncentraku jako kazdeho Zida vetesnika.
Nesmime uprit Zidum jejich schopnosti. Perzekuze po staletich je primela stale hledat nove druhy obzivy a byt lepsi jak konkurence. V hudbe jako virtuozove, ve vede Einsteinove. Nemame na ne, protoze likviduji ty nejschopnejsi Gojimy.

Jaris
3. 1. 2023 11:30
Odpovědět  Jan

Krestanska versus zidovska kultura

1.krestanska laska – zidovska nenavist 2.krestanska pravda – zidovske lzi
3.krestanske odpusteni – zidovska pomsta 4.krestanske obdarovavani – zidovska lichva
5.krestanske sebeobetovani – zidovske obetovani jinych
6.krestanska pokora – zidovska nadrazenost
7.krestanska tvorivost – zidovska destrukce

Administrátor
P.A.Semi
3. 1. 2023 18:14
Odpovědět  Jan

Ta tzv. “avantgarda” je Hnus a zničení Evropského klasického umění, které bylo narozdíl od toho Krásné…

Ta jejich “virtuózní” Hudba je zničení klasické Hudby, která byla Krásná a měla Smysl, a nahrazení za postupně čím dál hnusnější Kakofonie…

A ten Einstein jednak splácal dohromady to, co před ním vymysleli jiní, a vnesl tam několik omylů a podvodů, které vědci slepě a fanaticky uctívají dodnes a virtuálně upalují heretiky, kteří jim zkusí hereticky namítnout, že třeba General Relativity je totální blud a Gravitace se v praxi dosud počítá podle mírně rozšířeného (křesťanského) Newtona…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
4. 1. 2023 05:21
Odpovědět  P.A.Semi

Naprosty souhlas. Zidi do umeni neprinesli naprosto nic. Vzdycky se zivili na nekom, kdo neco vytvoril. Kdyz napriklad vezmu klasickou hudbu, skladali ji lide nezidovskeho puvodu. A jaci to byli virtuozove jako Pagannini, Liszt, Chopin, Mozart, Bach, Scarlatti, Handl …..! To same v ostatnich odvetvi umeni a i technologie.

Administrátor
P.A.Semi
4. 1. 2023 05:56
Odpovědět  Jaris

Tak přinesli třeba Sci-fi – což jsou fantazie za účelem odvedení lidu od náboženství, nebo různé to “avantgardní” výtvarné umění na začátku 20. století, které ale zničilo krásu v umění a nahradilo ji hnusným kýčem…

No a především Hœllywood a velká část filmové tvorby, která duševně drásá západní lidstvo příliš přehnanými city, že pak už neumějí pořádně žít sami… (filmy jsou také určitý druh umění, ale také nebo především velmi dekadentní)

πα½

Milan ze Zahrady Čech
4. 1. 2023 09:51
Odpovědět  Jaris

Isaac Asimov, Franz Kafka, Karel Poláček, Artur London, Ota Pavel… a dvěstěpětačtyřicet dalších spisovatelů
Peter Falk, Harrison Ford, Dustin Hofman, Kirk Douglas, Michael Douglas, Paul Newman, Hugo Hass, Juraj Herz, Miloš Kopecký, Tomáš Töpfer (plus hudebnice Marta Töpferová, jeho dcera)…a sto čtyři dalších herců
Albert Einstein… a sto osmadvacet dalších vědců a vynálezců
Už mě to neba.

Jan
3. 1. 2023 09:36

Podstatou kapitalismu, ktery se vydava za ‘svobodny a demokraticky’ svet je lez, podlost, korupce, loupeni, vyhrozovani, vydirani, zadluzovani zemi, vrazdy, atd. Vsechno nastroje, ktere mu umoznily po staleti loupit a parazitovat na celem svete. Otroctvi Afrikancu a Iru v USA dalo zaklad blahobytu a rozvoje USA. Ohromne bohatstvi Zidu ziskane valkami jejich loutek, prevraty, vnucenymi pujckami chudym zemim, ktere tyto navzdy zotrolcilo.
Konceptualni politik Pjakin se mylil ve dvou zasadnich vecech. Minske dohody prezentoval za uspech ruske diplomacie k mirovemu usporadani a nevidel, ze je to podvod, slouzici k ziskani casu a umoznujici Ukrajine a zapadu napumpovat Ukrajinu zbranemi a pripravit ji k utoku na Rusko. Pjakinem zastavana teorie konceptualni bezpecnosti obsahuje 6 priorit rizeni (na seste je valka) a zcela opomiji zapadem praktikovanou realnou prioritu, ktera je na ve skutecnosti predstupen valky na 6 stupni a odsunuje valku na 7 stupen.

Jan
3. 1. 2023 09:52
Odpovědět  Jan

Vidime tuto 6 prioritu vsude: Jsou to hybridni valka ovladnutim svetovych medii a mainstreamu a jejich lhani a zamlcovani pravdy, potlaceni svobod a prav obcanu, vydirani politiku a jejich zemi, jejich uplaceni, parazitovani na surovinach vsude ve svete, organizace prevratu a valek, vrazdy vsech, kdo se nenechaji vydirat, atd. Agrese v zemich na zaklade lzi a podlosti, jejich zniceni a pozabijeni obyvatelstva.

Jan
3. 1. 2023 09:52
Odpovědět  Jan

Na teto 6. priorite pracuje ted zapad a Rusko to musi vedet nejlepe, protoze za poslednich staleti organizuji masonske loze v Londyne v Rusku vrazdy caru, prevraty a revoluce s cilem ovladnout Rusko a jeho suroviny. V minulem stoleti organizovali Masoni v Rusku tri otresy, ktere mely Rusko rozlozit a znicit: Prevrat a odstraneni cara 1917. Vitezna Rijnova kontrarevoluce bolseviku 1917 jim zamer prekazila. Londyn a USA nedali prilis casu k zotaveni Ruska. Vyzbrojily a financovaly Hitlera a nacisty, aby zautocil na SSSR v r. 1941. A konecne potreti koncem 80 let zorganizovali zradcove Ruska Jelcin a Gorbacev s noshledy svou naivitou Perestrojku, rozklad SSSR a naproste podrizeni se zapadu. Rusko presto znovu povstalo a je ted nasi nadeji pro zavedeni noveho spravedliveho multipolarniho sveta. Valka Masonu ovladajicich Deep State s Ruskem stale pokracuje a je v nebezpecne fazi.

ladik
3. 1. 2023 13:15
Odpovědět  Jan

Já vidím podstatu kapitalismu v nadvládě zvěcnělé práce nad prací živou. Podlost, lež, loupež, korupce… atd, jsou důsledky tohoto vztahu.