nezařazené

Пαιδευμα: Podstata sionismu (expertíza Alexandra Dugina)

Jako každé náboženství má i judaismus mnoho rozměrů. Mluvit o něm zjednodušeně, oslavovat ho nebo ho shazovat je primitivní.      

Judaismus je spojen s představou, že Židé jsou vyvolený národ (především v náboženském smyslu). Jejich cílem je dočkat se Mesiáše, který bude Králem Izraelským.

Jejich náboženství je tedy spojeno s očekáváním Mashiacha (Mesiáše).

Podle judaismu se Židé na počátku prvního tisíciletí rozptýlili. Druhý Chrám byl zničen a začala dvoutisíciletá historie jejich rozptylu. Toto období je součástí židovské tradice. Smyslem je odčinit hříchy Izraele nahromaděné v předchozích historických etapách. Pokud to vykoupení bude skutečné a pokání hluboké, pak se podle židovské tradice objeví Mashiach, což znamená požehnání Bohem vyvoleného národa. V tomto případě dojde k návratu Židů do Izraele, k ustavení nezávislé státnosti a vytvoření Třetího Chrámu.     

Taková je struktura židovské kultury očekávání. Nejdůslednějšími představiteli tohoto přístupu jsou fundamentalisté z hnutí “Neturei Karta”.

Říkají, že židovský Bůh jim přikázal snášet obtíže vyhnanství, takže musí vyčkat až do konce a vykoupit hříchy. A až přijde Mashiach, pak se mohou vrátit do Země Zaslíbené.     

Jak se tedy stalo, že židovský stát již vznikl a došlo k porušení zákazů?

Abychom pochopili, proč je současný Izrael v naprostém rozporu s židovským náboženstvím, musíme se vrátit do 17. století, do éry pseudo-Mashiache Sabbatai Zevi (Shabbetai Ẓevi, Shabbeṯāy Ṣeḇī, Shabsai Tzvi, Sabbatai Zvi), zvěstovatele sionismu.

Prohlásil, že je Mashiach, a proto se Židé mohou vrátit do Izraele.

Osud Sabbatai Zevi je žalostný: když dorazil k osmanskému sultánovi s nároky na Palestinu, dali mu na výběr: buď useknout hlavu, nebo konvertovat k islámu.

A pak se stane něco zvláštního: Sabbatai Zevi konvertuje k islámu.

To bylo pro tehdejší židovské komunity velkým zklamáním.

Objevili se však stoupenci Sabbatai Zevi (sabbateanismus) – učení se rozšířilo zejména mezi Aškenazy a Židy východní Evropy. Paralelně se rozvíjelo chasidské hnutí, které nemělo eschatologickou nebo mesiášskou orientaci, ale šířilo kabalistické učení mezi obyčejnými lidmi.      

V některých sektách sabbateanismu – zejména mezi frankisty v Polsku (polokřesťanská mystická sekta založená mezi polskými Židy Jacobem Frankem 1726–1791, pozn.red.) – vznikla teologie: Sabbatai Zevi byl údajně skutečný mesiáš a záměrně přešel k islámu; dopustil se tedy „posvátné zrady“ (zradil judaismus, aby přiblížil příchod Mashiacha). 

Podle této logiky lze klidně konvertovat k jiným náboženstvím – například Frank konvertoval nejprve k islámu, pak ke katolicismu a pak dokazoval, jak židé jedí křesťanská miminka…

Frank zcela porušil všechny formy talmudismu, zradil svou víru – ale Frankova tajná doktrína znamenala, že po 17. století se samotná představa o Mashiache změnila.

Nyní se Mashiachem stali sami Židé – není třeba na něj čekat, proto, i když zradíte své náboženství, jste svatí – jste Bůh.

Tak bylo vytvořeno intelektuální prostředí pro sionismus.

Sionismus je židovský satanismus, satanismus v judaismu, převrácení všech základů.

Jestliže se v judaismu musí čekat na příchod Mashiacha, pak v sionismu je již Žid Bohem.

Další – porušení talmudských přikázání. 

Odtud specifický vztah mezi sionismem a judaismem. Na jedné straně je sionismus pokračováním judaismu, na druhé straně je jeho vyvrácením, popřením.

Sionisté říkají, že už není nic kvůli čemu činit pokání, vytrpěli dost a jsou Bohem. To vysvětluje zvláštnost současného sionistického státu, který se opírá nejen o Izrael, ale také o sekulární Židy, Židy-liberály, Židy-komunisty, Židy-kapitalisty, Židy-křesťany, Židy-muslimy, Židy-hinduisty, atd.

Všichni, kdo reprezentují síť frankismu – každý z nich klidně může realizovat posvátnou zradu, budovat stát, prosazovat světovou nadvládu, ustanovit zákaz kritiky sionismu (v některých amerických státech je kritika státu Izrael postavena na roveň antisemitismu).

Dál už jim zbývá jen jeden krok – vyhodit do povětří mešitu Al-Aksá a zahájit stavbu Třetího Chrámu.  Mimochodem, Kneset už vyčlenil prostředky na studii Chrámové hory – vše se ubírá tímto směrem.

Jak lze konflikt, který má tak hluboké metafyzické pozadí, uhasit odvoláním se k OSN s frázemi „uzavřeme mír“ nebo „respektujme lidská práva“?

V palestinském konfliktu vidí tato lidská práva v hrobě. Navíc od nich slýcháme stále absurdnější výroky – například obviňování z antisemitismu těch, kteří hájí Semity-Palestince…

Vyjdeme-li za hranice hypnózy, mlhy nesmyslů a postmoderní defragmentace vědomí, uvidíme velmi zajímavý a velmi hrozný obraz toho, co se děje na Blízkém východě.

Expertíza Dugina, sionismus

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://paideuma.tv/video/ekspertiza-dugina-no-23-sushchnost-sionizma#/?playlistId=0&videoId=0

sdíletj na

166 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ModrýKlokan
3. 11. 2023 01:17

R.I.P. Darja Dugina

Slovan
3. 11. 2023 09:56
Odpovědět  ModrýKlokan

Upozorňuji že nepeskuji, jen pro vysvětlení a pořádek myšlení druhých, ale já bych použil pro slovanskou dívku jiné vyjadření soustrasti než anglosaské. Nemám to rád, je to takové kuřprdelnické v dnešní moderní době. Mládež to dnes rádoby používá, nechápu jsme přece povětšinou Slovani. Nevím, jsem zkrátka na to startovací nó. To samé, když v mé blízkosti někdo vyjádří pocit obdivu WAU. Tady bych i nepříčetně střílel, věšel, topil (ne v kamnech). Brrr jen jsem se oklepal hnusem.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
3. 11. 2023 10:14
Odpovědět  Slovan

R.I.P. je zkratka pro latinské: requiescat in pace = Odpočívej v pokoji.
(requiem = pokoj, klid)

Slovan
3. 11. 2023 10:49
Odpovědět  Albi

Jó ale anglosasové to hodně používají, kdežto tady? Já se s tím osobně setkal až před pár lety tuna na diskuzích. Teď mě, jak jinak napadlo, když bude žena prudit, tak ji řeknu dej mi R.I.P. A rozhodím ji sandál.🤣

jan
3. 11. 2023 11:42
Odpovědět  Albi

Pravoslavní nesnášejí římsko katolickou cirkev, je prohlášena za satanistickou. Na VK je RIP provokace.

Slovan
3. 11. 2023 12:29
Odpovědět  jan

Dal jsem vám palec hore hájom. 😊
Koukám zase naběhnul můj fanoušek. 🤣🤣🤣

připravený
3. 11. 2023 13:01
Odpovědět  Albi

Albi
anglickým „Rest In Peace”

Spam krpo
3. 11. 2023 15:33
Odpovědět  Albi

Jsem Čech a mluvím česky. Tedy ani latinsky ani jinak. To,že nějaký cizí jazyk jakž takž ovládám neznamená,že v takto citlivých situacích použiju “cizinu” !

ModrýKlokan
3. 11. 2023 16:40
Odpovědět  Spam krpo

@ Krpo

Já tady ale nemluvím, nijak, ani česky. Píšu. Když mluvím na pohřbu, řeknu “Upřímnou soustrast”. Když píšu a nejde o součást diskuse, označím svůj postoj obvykle užívaným symbolem v českém jazykovém prostředí, vycházejícím z tisíciletých kulturních kořenů: R.I.P.

Latina je součást naší české kultury. Jde stále o používanou odbornou řeč v řadě oborů i u nás. Učili jsme se ji na gymnáziu. Stále existuje kromě české i latinská liturgie. Tisíce slov a slovních kořenů přešlo z latiny.

Jednací řeči říšských kurfiřtů byly němčina, latina, italština a čeština. Fangličkářství a hurávlastenectví neakceptuji. Kulturní tolerance pro mě není sprostý slovo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaro Jaroslav
6. 11. 2023 02:53
Odpovědět  Albi

Je to v anglictine: Rest In Peace= Odpočívaj v Pokoji…R.I.P…

ModrýKlokan
3. 11. 2023 14:40
Odpovědět  Slovan

@ Slovan, připravený, jan

Latinská fráze Requiescat in pace, zkratkou R. I. P., je někdy používána v smutečních křesťanských mších a modlitbách, v katolických a dalších denominacích.

Fráze pochází z biblického žalmu 4:9 „in pace dormiam et requiescam“ („v pokoji i lehnu i spáti budu“). Český význam fráze je „odpočívej v pokoji (Respice in pace)“ (doslova „ať odpočívá v pokoji“).

V 18. století se fráze rozšířila jako nápis na náhrobcích a dodnes se často používá, když se mluví o něčí smrti. Jde o mou kondolenci, vzpomínku na mrtvou.

Jaká všechna slova a fráze přejímají v nějakých jiných zemí z latiny a jaké jsou jejich náboženské nebo kulturní rituály a přijaté či odmítnuté symbolické memy, je jejich věc, mě je to srdečně jedno. Nikdo z nás za jejich zvyky odpovědnost nenese.

Vaše reakce chlapci, notabene na “Dušičky” – Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, je, nevím jak to slušně říct… nejmíň krajně nevhodná. Za delší komentář mi nestojíte, protože jediný vhodný komentář na malicherné, hnidopišské, nekulturní kibicování jsou vulgární slova. Mlčeti zlato.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
3. 11. 2023 14:54
Odpovědět  ModrýKlokan

1+++

Slovan
3. 11. 2023 15:02
Odpovědět  ModrýKlokan

Tak jsme si to vyříkali, ale já jsem přece jen v češtině vyslovené “Odpočívej v pokoji”……nebo, “prach jsi a v prach se obrátíš”.
Nó a ten poslední odstavec být vůbec nemušel. Ale né. Jsem si dovolil říci jaký mám na to pohled. 😊😊

ModrýKlokan
3. 11. 2023 16:26
Odpovědět  Slovan

@ Slovan

Se nerozčiluj. Nemusíme si všechno vzájemně odkývat. Ovšem ty jsi se spletl, a i když chyby jsou normální, nemůžeš mít na axiomy nějaký vlastní pohledy bez důkazů. Já důkazy mám.

Zajdi si na hřbitov kdekoliv u nás, nebo ke křížku v poli. Ty vytesaný nápisy ve stovkách tisíc kamenů je jako co?

R.I.P. je prostě součást českých reálií, českýho jazykovýho prostoru. S angličtinou, gemány, anglosasy … to nemá nic společnýho.

Slovan
3. 11. 2023 19:05
Odpovědět  ModrýKlokan

Kde bereš tu suverenitu že se rozčiluji, já jsem úplně v pohodě a výše ti to i píši, ty jsi to nečetl viď?!! Na hřbitov chodím čím dál tím častěji, nemůžeš mi poradit čím to asi je? Ale jo až tam zajdu, byl jsem tam druhého, tak se schválně porozhlédnu po starších kamenech jestli tam někde najdu to úžasné R.I.P. Na Olšany ale nepojedu. 😊🙋‍♂️

ModrýKlokan
4. 11. 2023 02:04
Odpovědět  Slovan

@ Slovan

Kdybych nečetl co jsi psal, tak ti snad neodpovídám, ne? Co to na mě zkoušíš? Máš nějaký relevantní argumenty? Nemáš. Plácáš tady hámotiny, jak v hospodě po deseti pivech.

Nauč se diskutovat jako dospělý bdělý člověk. Tvoje pubertální kydy jsou neužitečná ztráta času. Mluví z tebe dotčená malicherná nesebevědomá ješitnost. Mám tě v paži.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
4. 11. 2023 11:51
Odpovědět  ModrýKlokan

Už jseš druhej a psát si budu co chci. Tvl ty mi tu píšeš o ješitnosti a deseti pivech. Tady je snad celé sršní hnízdo. Aby ses nepo…… ty sebevědomej ušito. 🤣🤣🤣

JoFa
3. 11. 2023 10:01
Odpovědět  ModrýKlokan

Ja neverím na jej smrť a myslím, že bola zinscenovaná. Podľa vyjadrení vyšetrovateľov a aj médií, mal byť tento útok smerovaný na Dugina osobne a bomba umiestnená v aute bola odpálená na diaľku, tzn. že teroristi museli auto sledovať z diaľky a museli vedieť kto k autu prichádza, je predsa obrovský rozdiel v chôdzi mladého dievčaťa a starca. Okrem toho museli vedieť, že je to Darja keď už a že nenastúpila iná osoba – ako to mohli na diaĺku vedieť? Buď to boli obrovskí babráci a mali šťastie, alebo Darja žije.

ModrýKlokan
3. 11. 2023 01:19

Nejlepší, nejstručnější a nejsrozumitelnější výklad problematiky, který jsem kdy četl. Dugin není náhodou jeden z nejvýznamnějších ruských filosofů.

Albi
3. 11. 2023 02:02
Odpovědět  ModrýKlokan

A k čemu je to dobré? Je snad povinností jiných etnik bez výhrady akceptovat jejich dnes už archaickou víru a podřídit se jí?

Duudu Wo
3. 11. 2023 05:01
Odpovědět  Albi

Bingo

Tupý hulvát
3. 11. 2023 09:09
Odpovědět  Albi

Co je k čemu dobré?Ta analýza,to zneužívání víry,nebo co?!

Albi
3. 11. 2023 10:31
Odpovědět  Tupý hulvát

K tomu, že není třeba kvůli té nám cizí víře měnit názor na konflikt.
Dnes vyznáváme hlavně lidská práva – sice často jen rétoricky, ale ani víra se nikdy a nikde nedodržovala absolutně.

Povinně respektovat cizí, nepřátelskou víru vede k tomu, co vidíme a mnozí na vlastní kůži zažívají dnes v Evropě – myslím tím víru Alláhovu, kterou se vysvětlují a ve výsledku tolerují vraždy jinověrců a nevěřících.
Když respekt, tak oboustranný! A ten je u sionismu a islámu nemožný.

Milan ze Zahrady Čech
3. 11. 2023 11:43
Odpovědět  Albi

“Když respekt, tak oboustranný! A ten je u sionismu a islámu nemožný.”

Tleskám !!!

Gales
3. 11. 2023 10:29
Odpovědět  Albi

Přesně tak.Co je nám po nich? Copak se nemůžu bez žida nežida ani vys*at? Ale,asi, se tu hraje jiná hra a židovství je jenom kamufláž.Nebo co.

Milan ze Zahrady Čech
3. 11. 2023 11:41
Odpovědět  Albi

Dugin, což mě obzvláště mrzí, zde vědomě a záměrně (protože musí znát skutečnost) manipuluje. Sionismus vznikl jinak a je o něčem jiném, než zde tvrdí Dugin.

zdendulka
3. 11. 2023 14:13

tak vyval sudy…… čekáme…. 🙂

Milan ze Zahrady Čech
3. 11. 2023 17:24
Odpovědět  zdendulka

Tož čekej pozitivně a dohledej si sám/a fakta – máš stejné možnosti jako já. Aspoň pro sebe něco uděláš.
😀

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
3. 11. 2023 11:38
Odpovědět  ModrýKlokan

Naprostý souhlas. Vše se dá přečíst z obličeje. Je opravdu velký filozof. A navíc si myslím, že jeho výklad má velký smysl pochopit oč tu asi jde.

Jaris
3. 11. 2023 02:45

Podle biblickeho uceni musi byt podle tradice kazdy knez z kmene Levi. Zide byli velmi presni v udrzovani pisemnych dokumentu o kazdem zidovskem kmenu. V r.70 byl Jeruzalem srovnan se zemi a vsechny dokumenty o rodovych vetvi shorely spolecne s chramem. Dnes zadny zid nevi a nemuze prokazat ke ktere vetvi patri.
Zadruhe samotna Bible pise slova Jezise Krista: ‘Jeruzaleme, Jeruzaleme, vrahu proroku, kteri k vam byli vyslani. Tolikrat jsem vas jako deti spojit tak, jak to dela kvocne, ktera chrani pod kridly sva kuratka. Vy jste to vsak odmitli. Proto vam sdeluji – vas chram bude opusten. V zadnem pripade mne (Mesias Jezis Kristus))neuvidite do te doby, dokud nereknete at je pochvalen ten, ktery prichazi ve jmenu Boha (Jehova). (Matous 23:37-38)

Domca
3. 11. 2023 07:19
Odpovědět  Jaris

ATo poukazuje na ich mentalnu obmedzenost. Odbornik by to vedel presnejsie definovat…..

Standa
3. 11. 2023 07:40
Odpovědět  Jaris

Jari, nevím, kdy byla vymyšlena Bible , přepisována, urovnávána k obrazu momentální nálady a postavení církve,od Kralické k Dábelské, ale pochybuji, že Kristus( kde se to jméno vzalo) a podle mě je to fiktivní postava, něco takového řekl. Také nevím , kdo by to zapisoval.Je to vše fake.Kostely , obrazy , sochy,kláštery ( lehkoživkové), procesí – vše reklama…
Ostatně CÍRKEV svatá se na svatou sama povýšila. To je podnikatelský projekt tisíciletí.Lidé platte, živte nás a my vám za to budeme vykládat, čemu musíte věřit.Žalujte na sebe ve zpovědnici( informace se hodí) . Odpustíme Vám Vaše hříchy.Jsme nejbohatší na světě.Spolupracujeme s každou mocí( mimo komunismu, u když je naše církev rovnostářská).Nesmíme se ženit( při rozvodu by se dělil majetek). Hrabeme . Prý církev má být chudá…chicht.

Aleš
3. 11. 2023 08:13
Odpovědět  Standa

Že neznáte neznamená že neexistuje.
Ježíš Kristus žil , byl zabit a vzkříšen.
Pokud chcete důkaz, stavte se v Jeruzalémě na Velikonoce v Chramu Božího hrobu. Co tam uvidíte jen v ten den Vás přesvědčí.

Vladimír
3. 11. 2023 10:04
Odpovědět  Aleš

Jak říkal Polívka ve filmu Kurvahošigutentag: Vaši píču jsem taky neviděl, a přesto věřím, že ji máte. Ve skutečnosti ji ale mít nemusí, dneska si už nemůže být nikdo jistý… Spíše je pravděpodobné, že Ježíš žil ve špatné době – dnes by mohl být šťastným chovancem psychiatrického ústavu.

Gales
3. 11. 2023 10:37
Odpovědět  Vladimír

Ptali se Ježíše. ,,Ježíši už jsi souložil?” ,,Ne”.Tak my tě zavedeme k dívce která tě to naučí.Zavedli ho do hampejzu a vybrali mu dívku se kterou potom odešel do pokoje.Za chvíli dívka vyběhla nahá a s křikem. Co se stalo? Ptali se ostatní. ,,Ale co by.sem se svlíkla a ten poděs mi přiložil ruku do klína a řekl že se mi za chvíli ta rána zacelí”

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zdendulka
3. 11. 2023 14:17
Odpovědět  Gales

tak to jsem se fakt pobavila…asi proto, že mám živou fantazii… málem jsem se válela smíchy… kopíruju a šířím dál 🙂 🙂 🙂

ModrýKlokan
3. 11. 2023 15:19
Odpovědět  Gales

@ Gales, Zdendulka

Jo, ten je dobrej. Sranda musí bejt.

Spam Janka
3. 11. 2023 12:28
Odpovědět  Aleš

co sa tam vtedy deje??

Standa
3. 11. 2023 08:14
Odpovědět  Standa

Celkem mě potěšíly ty červené puntíky.Alespon vím v jaké klerikální společnosti a prostoru se zde pohybuji. Test bojem.

připravený
3. 11. 2023 13:07
Odpovědět  Standa

klerikální?
asi jste chtěl napsat liberální, že?

zdendulka
3. 11. 2023 14:19
Odpovědět  připravený

ha-ha-ha… 🙂 🙂 🙂

Jaris
3. 11. 2023 08:41
Odpovědět  Standa

V mnohem mate pravdu, Stando.Cirkev vsak nema s ucenim Bible nic spolecneho. Zneuzila ji k ovladani lidi ve strachu, pro svou moc a kontrolu politickych deni. Samozrejme, ze slo take predevsim o penize, ktere upevnuji moc. Cirkev zneuctila Desatero prikazani, pozmenila texty, z originalnich textu vyjmula jmeno Boha Jehova( cesky Hospodin), ktere tam puvodne bylo vice nez 7000x. V dnesnich modernich Bibli ho nenajdete. Cirkev z Marie udelala svatou Bohorodicku a vyzvedla ji na pedestal, ackoli Bible pise, ze to byla prosta zena, ktera mela po Jezisovi jeste dalsi potomky. Cirkev vymyslela Svatou trojici, ackoliv tento termin v Bibli neexistuje.
Nakonec je znamo, ze cirkev vedla nejen krizacke valky, ale je znama svou inkvizici a mucenim nevinnych lidi.Kritika cirkve byla nepripustna a trestala se smrti. Jan Hus by mohl vypravet. Vlastnit Bibli bylo zakazano a pokud byla u nekoho nalezena, byl nestastnik upalen i s Bibli na krku.
Kristus neni jmeno, ale titul. Bible dokonce pise, ze Buh nepobyva v zadnych kostelich ani chramech. Zminuje take jiste lidi, kteri budou kazat, aby se knezi nezenili, coz je proti biblickemu uceni.

Jaris
3. 11. 2023 09:08
Odpovědět  Jaris

Samozrejme, ze nemusite verit Bibli.Ja si ji naopak vazim, protoze popisuje skutecna historicka fakta, osobnosti, kultury a zaroven proroctvi, ktera se plni. Treba vznik Zeme a zivota na ni je logicky vylozen v knize Genesis. Zadne jine fantasmagoricke teorie bigbangu se tomuto vykladu nevyrovnaji. Lide jsou v ni vykresleni takovi, jaci byli, bez pompy a se vsemi nedostatky. Zidovsky narod je neustale Bohem kritizovan a nebyl usetren ani slavny David, ani Salamoun. To jen tak zkratka.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
3. 11. 2023 09:41
Odpovědět  Jaris

Biblická evangelia Nového zákona Ježíše Krista obsahují podivnou mezeru: je zde popsáno narození a dětsví do věku cca 12 let a pak až v dospělosti počínaje 30-tým rokem.života.CO však dělal zakladatel křestanství a podle věřících Bůh Syn mezi tím-v létech pro vývoj osobnosti, názorů a životního směrování často nejdůležitějších.???
Nový zákon byl napsán až dlouho po událostech, které popisuje..Kromě vybraných 4 Evangelií existovaly nepochybně další texty na stejné téma, které však ,, mladá” církev do,, oficiálního ” textu nezařadila( tvz. Apokryfy )a stejně schvalovacím procesem prošla i vlastní Evangelia.Chtě- nechtě se proto vynořuje podezření,že chybějící časový úse kje důsledkum jakéhosi cenzurního zásahuProváděl snad Ježíš v té době něco, co muselo být utajeno před věřícími.?

Standa
3. 11. 2023 10:18
Odpovědět  Standa

V Kašmíru se například traduje,že tam Ježíš přišel ve věku 14 let a pod jménem Isáse zabýval studiem budhismu a dalších orientálních učení Do evropské literatůry 19 století tuto doměnkupoprvé přineslruský cestovate ..tuším… Nikolaj Notovič( už ani nevím , jestli už nejsou zakázána i ruská jména),který narazil na stopy údajného Kristova (nevím, proč by to měl být,,titul”) pobytu v budhistickém klášteře Hermis.Měli tam být spisy z 1 . století n.l.líčící jeho skutky včetně neznámého období mezi 12 a 30 lety jeho věku. Nejen to: Ježíš Kristus měl ukřižování přežít, putoval poté poté po Asii a zbytek života prožil štastně se svou družkou Máří Magdalénou opět v Kašmíru. Údajně tam zemřel ve věku 80 let Je to v knize Notoviče v knize která vyšla 1908 The unknown Life of Jesus Krist.Mám zájem o Bible mám kde , co., Mám Korán atd.Ve Šninagaru dokonce ukazují údajný Ježíšův hrob.

Standa
3. 11. 2023 10:45
Odpovědět  Standa

Oprava Isá… to,, se” tam není odděleno…

Domca
3. 11. 2023 12:32
Odpovědět  Standa

Pohadky pro dospělé

Pavel
3. 11. 2023 15:03
Odpovědět  Standa

no co by dělal v tom mladém věku prostě chlastal pr.cal žral kur.vil rval se kde mohl tam něco štípnul aby bylo na zábavu prostě nevybouřené mládí choval se jako každý normální mladej chlap

Putinovec
3. 11. 2023 10:03
Odpovědět  Jaris

Pak by jste měla vzít v potaz , že bible je nástrojem Biblické koncepce , sloužící k zotročení celého světa a skládat si informace do mozaiky , podle jejich významu , tak , jak o tom učil prorok – apoštol Isa , kterému se říká Kristus . Po ovoci poznáte je .
Jinak budete pracovat na řízení procesů toho , kdo ví a chápe více .

Albi
3. 11. 2023 11:00
Odpovědět  Jaris

Může být, ale “vznik Země a života” je nesmysl – je to jen náhrada toho, že namísto např. datování etap formování povrchu Země lze už dnes z velké části vědecky vysvětlit, to ostatní – vznik nejen planety Země a života na ní, ale hlavně celého vesmíru, zůstane lidstvu asi navždy utajený.

Pokud bychom vycházeli z jakékoliv teorie, pak pořád nedostaneme odpověď na tu nejzákladnější otázku:
Biblicky: Kde se vzal ten Bůh-stvořitel, než začal “tvořit”?
Vědecky: Pro teorii “velkého třesku” – kde se vzala ta nekonečně velká hmota v nekonečně malém prostoru?

Ladik
3. 11. 2023 11:41
Odpovědět  Albi

Jsou věci, události a otázky, které nikdy nebudeme schopni pochopit a odpovědět na ně. Pro zachování zdravé mysli nám snad postačí pochopit dějinný vývoj lidstva, který nám tak nesobecky objasnil Karel Marx. Ostatní je prakticky nepoužitelné.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 12:07
Odpovědět  Albi

Albi, svět se utváří z ničeho, tvrdili již staří Taouisté. Srovnání názoru Taoistů a současných astrofyziků se shoduje. A toto věděli již před tisíci roky. 1) Na začátku je nic- fyzikální vakuum , Na začátku je velká prázdnota – Tao 2) V něm jsou v neprojeveném stavu věčně přítomna elektromagnetická záření a páry částice- antičástice, V Tao je jednotná a nepostřehnutelná pre- kosmická čchi tvořená nerozlučnými dvojicemi jin- jang, 3) Viditelný vesmír se rodí z vakua v okamžiku velkého třesku- Bytí vzniká v prázdnotě Tao, v momentu Velké změny, Tchaj- i, či Velkého předělu, Tchaj- ti. 4) Původní supersymetrie se rozpadá ve třech fázových přechodech- Původní jednota se začíná diferencovat ve třech fázích: Velký počátek, Tchaj- Čchu, Velký začátek, Tchaj- š, Velká prostota, Tchaj- su. 5) Výsledkem je prvotní stav raného vesmíru, horká homogenní plazma – Na začátku je bublající prvotní Chaos, Chun- tun. Tak jak to tito staří Číňané věděli, když se toto tak shoduje s názory současných astrofyziků. A fázové přechody jejichž podstatou je přechod mezi plynem, kapalinou a pevnou hmotou při ochlazování prostředí vedly k postupnému zhmotňování původní homogenní a čiré energie hmoty.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 12:24
Odpovědět  Pavel z Moravy

V průběhu přechodu dojde k tzv. vesmírné inflaci, čili rozepnutí vesmírného prostoru. Fyzikové tomu říkají nafouknutí. K tomuto úkazu došlo někdy v čase 10 na mínus 43 a 10 na mínus 30 sekundy po velkém třesku. Rozepnutí prý bylo tak prudké, že částice před inflací vzdálené od sebe 1mm se po inflaci ocitly ve vzájemné vzdálenosti řádu 10 miliard světelných let. Od té doby žádný fázový přechod již neproběhnul. Celý původní vesmír vznikl v těchto okamžicích a z této jednotné vesmírné látky. Tedy, to co dnes pozorujeme, povstalo z vakua v okamžiku velkého třesku. I v absolutním vákuu jsou stále nepostřehnutelné částice plus a mínus, neboli Jin a Jang. A myslím, že v tomto ohledu bychom mohli věřit našemu astrofyzikovi panu Grygarovi. A jak je potom možné, že toto věděli již staří Číňané a že jejich názory se tak shodují s moderní vědou. A jestli to dnes někdo upravuje, není to tak jak říkal Orwel, že minulost musí být změněna, neboť není vhodné aby současníci věděli jak daleko jsme byli v prozkoumání vzniku života. Chtějí tím pouze negovat práci všech bývalých vědců, kteří na objasnění vzniku pracovali. Oni moc dobře vědí jak jednoduché je zasít sémě pochybnosti do lidských mozečků

Slovan
3. 11. 2023 12:44
Odpovědět  Pavel z Moravy

Minulost, současnost a budoucnost, běží v jedné rovině časoprostoru. To jsem nevymyslel já. Horší by bylo kdyby večer zasyčelo….., to ovlivnit mohu, jinak co je mezi nebem a zemí asi ne. 🤣🤣🤣

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 13:21
Odpovědět  Slovan

Ale já si myslím, že svět opravdu vznikl z ničeho, neboť ve vakuu jsou nepostřehnutelné částice plus a mínus. Já starým Číňanům i astrofyzikům věřím. Prostě jsem zastáncem velkého třesku. Dává mi to logiku. Stejně tak věřím i Darwinově teorii i když je dnes snaha ji popřít. To je přesně to o čem mluvil Orwell, popřít minulost a vymazat ji z paměti. Myslím, že náš rodokmen je jasný. Vyvinuli jsme se prostě z opiček. A hodně nám toho po nich zůstalo.

Slovan
3. 11. 2023 15:04
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, to my tuna asi nedáme. 🤣🤣🤣🙋‍♂️

Albi
3. 11. 2023 15:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vždyť je to totéž, co jsem psala – náhradní slova za NEVÍME.
Opět – kde se ve vesmíru vzaly ty “nepostřehnutelné částice plus a mínus” – navic po velkém třesku. Ve vakuu z “ničeho” nemůže nic třesknout a nic se rozpínat – pokud ano – CO tedy? A taky pokud tam něco takového je, pak tam není vakuum. A co bylo impulsem pro velký třesk?

Lituji Pavle, ale VŠECHNO jsou to zástupné názvy pro NEVÍME a nikdy vědět nebudeme. Smiřme se s tím.
Proto taky dokud věda dostatečně nepokročila, všechno nevysvětlitelné se připisovalo (taky nevysvětlitelnému (sic!) Bohu/bohům různých jmen.

Dnes se tehdejší neznalosti vysvětlují a popisují fyzikálními zákony, ale i ty se časem musí buď prověřit, nebo opravit a ještě k tomu možná najít i jiné, nám zatím neznámé.
Ale odpověď na základní otázky (jak? kde se TO vzalo) – vzniku vesmíru nedají ani ty fyzikální zákony..

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 17:31
Odpovědět  Albi

Každý na to máme svůj názor. I v absolutním vakuu jsou nepostřehnutelné částice plus a mínus. Ano, takže vlastně absolutní vakuum neexistuje. Nevím jestli jsem to špatně napsal, ale já psal, že byly v tom vakuu před velkým třeskem a právě proto k tomu třesku došlo. Jo, současní reformátoři nového vědomí to budou opravovat, samozřejmě, to teď bude jejich specialita, vymazávat paměti a předělávat minulost. Ono se vlastně nakonec zjistí, že se to naše nic ani netočí. Ono se možná nakonec zjistí, že svět začal teprve v roce 2000 a my nemáme minulost. Nikdy nikomu ale jeho názor neberu, věř tomu, já zase tomu. Tak se měj a přeji pěkný víkend.

JoFa
3. 11. 2023 16:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

Povím ti to po ostravsku- pí..na jako vrata. Z opice si tak akurát ty a tvoj kmeň, čo trepe takéto … Nakúpte si banány a šup na stromy.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 17:20
Odpovědět  JoFa

Proč jsi arogantní, za to že jsem ti šáhnul na tvé stvoření přes vašeho Boha? Stačí to říci slušně. Ty jsi přišel od stvořitele a já prostě z té opice jak říkáš. Ale nemohu to ovlivnit. Nikdy jsem tě neurazil, tak to nedělej také. Desatero vám to snad zakazuje,ne.

JoFa
3. 11. 2023 17:27
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ja mám svoju vieru v Boha kde sa kľaje keď počujem sprostosti, radšej začni uvažovať nad inou logickejšou variantou. Napr, že Zem osídlili mimozemšťania, to by som ti asi nevyvrátil a je to pravdepodobnejšie.

JoFa
3. 11. 2023 17:51
Odpovědět  Pavel z Moravy

Som na teba sprostý, pretože tu máš dosť príspevkov aj rozumných a potom prídeš s takouto … Máš svoj vek a za celú tú dobu si prišiel na to, že si z opice? Medzi základné otázky bytia patrí kto som, odkiaľ som a kam kráčam?, Darwin bol vedec, tam mi to až tak divné nepríde, ale uvažujúci človek by mal už poznať odpovede, pretože ak nie….Prečo som, keď neviem odkiaľ som, načo som, keď neviem kam kráčam?

JoFa
3. 11. 2023 17:59
Odpovědět  JoFa

Ja mám v tom jasno a môžeš sa pousmiať… *Som človek, prišiel som od Boha a kráčam k Bohu.
Neveriaci: Som opica alebo človek? Som z pralesa zo Zeme, kráčam, aby som jedol pil, množil sa a mal potreby.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 19:23
Odpovědět  JoFa

Tak to mne znáš samozřejmě velmi málo a ani nemůžeš. Já se totiž nikdy nikomu nesměji. To jsem si zakázal. Já pouze zdůrazňuji, že ty můžeš mít svoji pravdu a já mohu mít svoji pravdu. A kdo nás rozsoudí? Jestli nás osídlili mimozemšťané nevím, já v to nevěřím, ale zato věřím, že lidé s láskou v srdci jsou to nejlepší co zde na planetě máme. A ta láska je pro mne ten Bůh, protože bez té lásky bychom se tady už vyvraždili úplně. Stále jsou zde lidé plní lásky k druhým, neboť bychom měli být všichni bratři a sestry. A Bůh je právě ta láska. A jelikož mizí, jsme právě proto tam kde jsme. Proč bych měl nenávidět někoho o kom nic nevím, proč bych měl nenávidět někoho kdo věří v Boha, proč bych měl nenávidět někoho kdo věří ve Velký třes a Darwinovo učení? To nechápu, vždyť jsem člověk a měla by mi být blízká tolerance. Neříkám ani, že nenávidím příslušníky jiných menšin, nemusím s nimi souznět, ale to neznamená, že je nenávidím. Takový je můj pohled na život a na to proč jsem zde. A už to ukončím, řekl jsem co jsem měl.

JoFa
3. 11. 2023 16:46
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ak by to bolo ako píšeš, už by sa tvorili z opíc nové jedince ľudí a za 2000 rokov od Krista sa tu žiadny ľudoop nevytvoril, tak akurát pár takýchto mysliacich-nemysliacich.

JoFa
3. 11. 2023 17:16
Odpovědět  JoFa

Takže podľa Darwina prebiehala evolúcia iba niekoľko miliónov rokov a potom sa reprodukovali iba vyvinuté jedince? Kam sa evolúcia posunula za 2-3 tisíc rokov, čo vieme približne datovať? Opice sa prestali premieňať na ľudí? Bol by som rád keby niekto dokladoval nejaký evolučný Darwinov vývoj za posledný 2000 rokov. Jediné čo sme za tú dobu dokázali je vymieranie druhov a objavovanie nie nových, ale druhov, ktoré sme doposiaľ nepoznali a objavujeme ich na miestach ťažko dostupných. O vyvinutejších druhoch z opíc som nikdy nepočul, iba to, že majú vyvinutú inteligenciu, hierarchiu a svoje systémy prežitia a aj tak sú vybíjané ľuďmi, “z ktorých sa vyvinuli”.

Boomer
3. 11. 2023 19:10
Odpovědět  JoFa

.. tady jste malinko mimo, podle vědeckých teorií, tu i tam částečně dokládaných výzkumem, nejsme přímými potomky opic, ale naše společná vývojová cesta s nimi se rozdělila před cca. 6-8 miliony let. Od té doby si každá větev prochází svým specifickým vývojem, opět dokládaným tu i tam velmi sporými a diskutabilními důkazy. Většina z nich je však starší než jakákoli dochovaná zmínka o existenci Krista, stejně tak jako třeba Kumránské svitky. Tudíž biblický popis geneze našeho světa je ex post popisem, předkládaným k věření nebo nevěření…

JoFa
3. 11. 2023 19:36
Odpovědět  Boomer

Tak sme zase na začiatku. Tu i tam, částečne, to má rovnakú výpovednú hodnotu ako viera v Boha.
Potom ale mám otázku, že kto je predchodca opice, to bude náš spoločný menovatel? To sa mi ťažko prijíma.
Já som vám tykal, ospravedlňujem sa, za klávesnicou sme všetci králi.

JoFa
3. 11. 2023 19:45
Odpovědět  JoFa

Na svete je niekoľko miliónov, moslimov, niekoľko miliónov kresťanov, hinduistov a ďalších, ktorí veria v duchovno, chcete ma uspokojiť tézou, že sme čiastočne z opice a miliardy ľudí žijú v omyle?

Boomer
3. 11. 2023 20:08
Odpovědět  JoFa

.. s tykáním si hlavu nelámejte, na to reaguji popudlivě jen u jisté kategorie lidí, do níž nepatříte. Vykání každému bez ohledu na věk je můj letitý zvyk, na okraji společnosti je to komfortnější a pomáhá mi udržovat jistý odstup.
Můj příspěvek byl jen ilustrací toho, že většina lidí přednostně přijímá argumentaci, korelující s jejich přesvědčením. Horším případem je argumentace prosté přijímání toho, co nekoreluje téměř s ničím, o to více fanatismu je v něm obsaženo. Pro mě je diskuse poznáváním myšlenkových pochodů, tříbením názorů, komunikačním cvičením a současně učením se.
Jen výjimečně někoho odsoudím do zatracení a takovým zatracencům tykám bez jakýchkoli skrupulí…
Naším údajně společným fyzickým předchůdcem nejsou čisté opice, jak je známe dnes, ale mají jimi být paleocenní primáti(nehetnatci..), ovšem od nich nás dělí nějakých 65 milionů let vývoje a i zde jsou v konfliktu různé vědecké teorie, postavené na fosiliích, z nichž snad ani jediná není kompletní kostrou. Takže fantazie zde má volný prostor.
Mým fundamentem je vědomí sebe sama jako člověka, myslící bytosti. Jen to mi poskytuje jistou, jen s tím musím vystačit ve svém životě. Sám sobě bohem i satanem..

JoFa
3. 11. 2023 20:33
Odpovědět  Boomer

” Sám sobě bohem i satanem.”
To sa ale takmer v ničom neodlišujete od veriaceho človeka, v každom je dobro a zlo a on sám rozhoduje koľko čomu dá priestor. Mnnoho ľudí si ani neuvedomuje, koĺko dobrého alebo zlého vykonali počas života, máme len určité tabuľky hodnôt, ktorými sa riadime, to ešte však neznamená že tieto pravidlá majú ozajstnú výpovednú hodnotu, sú akýmsi doporučením. Ja ako veriaci verím, že tieto povedzme skutky sú energetickým obrazom duše a tá stúpa alebo klesá práve podľa nejakého kľuča po smrti.
Vy veríte v seba a stanovujete hodnoty pre svoje skutky svoju vytvorenou tabuľkou meraní. Rozdiel je iba v tom, že ja riešim / zamýšľam sa/ zároveň aj nad tým, čo je alebo bude ďalej, pre vás je zrejme koniec koncom a necítite potrebu to viac riešiť. V pohľade na bytie na Zemi sme na tom myslím ale rovnako.

Boomer
3. 11. 2023 20:51
Odpovědět  JoFa

.. ano, naše pozemská cesta je srovnatelná. K poznání sebe sama jsem došel postupným zkoumáním filosofických směrů a náboženství. Z každého jsem si něco přivlastnil, něco odložil. Vy máte na krku křížek, já jin jang. Rozdílnost je pouze ve formě, obsah přibližně stejný, neustálé konání pro udržení rovnováhy mezi dobrým a zlým, neustálé vědomí neodlučitelnosti obojího.

JoFa
3. 11. 2023 20:54
Odpovědět  Boomer

Asi tak, dík za plodný rozhovor.

Boomer
3. 11. 2023 20:58
Odpovědět  JoFa

.. já děkuji vám a přeji dobrou noc i dobré dny.

Pavel z Moravy
4. 11. 2023 09:39
Odpovědět  JoFa

Nu tentokrát mi Boomer pomohl a vysvětlil to lépe a za mne. Zapomněl jsem zdůraznit to rozdělení a vývojové větve. Jestli ty archeologické nálezy našich prapředků jsou sporné, nevím. Možná, že je vytvořil sám Darwin, aby podpořil svoji teorii. Za chvíli to budou takto vyučovat neb spousta z těch movitých pohodila vědátorům granty, aby pomalu pomaloučku začali opravovat koncepce vzniku vesmíru a náš původ. Nevím, co se děje s Pokecem, ale začíná tady převládat touha po uniformitě názorů. Žádná pluralita, pouze jedna cesta vidění světa. Holt jak řekl jeden moudrý, já to tedy nebyl, jakmile se individualita dostane do davu, ten ji spolkne, dotyčný se přizpůsobí tomu davu a začne konat přesně tak jako ti ostatní, možná ještě ve zvětšené míře. A to já v žádném případě nechci. Každý máme právo na svůj názor a právo ho vyjádřit. Já nikomu jeho právo neubírám a i když s ním třeba nesouhlasím, neznamená to, že ho budu napadat. Můžeme si to zkusit vyargumentovat. Ale co vím, tak vy s tím jediným názorem na vznik vesmíru, tedy vznikem božího působení nejste absolutně schopni konverzace, tedy vy věřící. Já vám to neberu, ale tady občas padají námitky vůči socíku, že požadoval po všech stejný

Pavel z Moravy
4. 11. 2023 09:45
Odpovědět  Pavel z Moravy

stejný pohled na svět, ale vy věřící jste to absolutně zdokonalili. Vyjádřil jste se přesně tak, jak jsem očekával. Jsem nevěřící a zapomněl jste zdůraznit jak to říkali osmané, tedy nevěřící pes. Ne, já jsem ateista a propracoval jsem se k ateismu právě z křesťanství, ale nikomu neupírám víru v Boha, nezesměšňuji ho a nevnucuji mu můj pohled. Stačí to takto vysvětlit. Za mne ano.

JoFa
4. 11. 2023 18:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ak si sa stal ateistom a bol si veriaci, tak potom si nič nepochopil a si z opice ako si aj napísal. Ja si to o sebe nemyslím. Viera nie je vôbec o tom aby ťa niekto reguloval do šíku a poučoval o pravidlách, ktoré sám porušuje, viera je absolútne individuálna a súkromná vec, kedy rozvíjaš svojho ducha v pozitívnu energiu, viera je sebadisciplína a schopnosť vlastnej premeny.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
4. 11. 2023 21:21
Odpovědět  JoFa

.. je téměř nemožné vést diskusi na toto téma s lidmi, kteří nedospěli ani tak daleko, aby si sami pro sebe vyjasnili význam a obsah pojmů:

  • víra
  • náboženství
  • věřící
  • klérus
JoFa
4. 11. 2023 18:45
Odpovědět  Pavel z Moravy

Stále sa sem vraciaš, aby si pochopil a nie vyhral, dúfam, preto ti ponúkam kompromis, s ktorým by som súhlasil. Telo človeka môže byť z opice, ale duša je od Boha. Buď si na úrovni opice a žiješ pudovo, alebo ťa zaujíma múdrosť a schopnosti ducha? Neveriaci versus veriaci.

JoFa
4. 11. 2023 19:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Na záver ti ešte pridám jednu úvahu opičieho človeka:
https://www.youtube.com/watch?v=fti2l5d-_0U

ModrýKlokan
3. 11. 2023 15:35
Odpovědět  Albi

@ Albi, Jaris, Pavel, Ladik, Putinovec

Zdravím vespolek. Na toto téma napsal skvělý, ovšem od poloviny textu hodně náročný román – “dokumentární fikci” In Deos, současný český spisovatel, hudebník a psychoterapeut Pjér la Šé’z (vlastním jménem Petr Knotek).

Je o vztazích mezi Božstvím a lidstvím. Inspirací mu byly zkušenosti s jedním klientem v silně inflačním stavu, v němž byl prakticky propadlý do vlivů svého osobního a hlavně kolektivního nevědomí.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
3. 11. 2023 23:32
Odpovědět  Albi

Prave, ze ten vznik Zeme a zivota na ni neni vubec utajeny, ale primo po poradku vysvetlen v Bibli. Mnohokrat veda i archeologie s ostudou musela priznat, ze se Bible nemylila. Dnes napriklad nikdo nepochybuje, ze zivot existuje i ve vesmiru. Bible ma pro mimozemstany jine terminy a nazyva je andely, kteri zasahovali do zdejsiho vyvoje. Zatimco se vseobecne verilo a ‘veda’ to potvrzovala, ze Zeme je placata, Bible ji popisuje jako sferickou neboli kulatou.
Samozrejme je na kazdem, zda se rozhodne pro biblickou, ci vedeckou pravdu. Nedovolila bych si nikoho presvedcovat. Jedno je jiste, ze za tu dobu, kdy Svata Pisma existovala se snazily cirkev a jine temne sily Bibli zlikvidovat. Presto se Bible dochovala temer zazrakem az dodnes.

Standa
3. 11. 2023 11:20
Odpovědět  Jaris

,,Skutečná historická fakta”? Promin , Jari, ale musím se smát nebo plakat?
Vy nevěříte ve Velký třesk? Myslíte, že vědci , fyzici, matematici , astronomové by měli jít ..ehm…kamsi? Věříte , že země je placatá, že není rudý posuv, že máme podle obrázků nad sebou nebeskou klenbu . ve které jsou propíchané dírky a čumí přez ně na nás andělé,, že pod zemí je peklo se svrženým andělem, že Bůh stvořil galaxie , hvězdokupy………Je mi líto…vznik Země , asi podle Efela …je.logika , KDE?
,,Skutečná historická fakta” v Bibli jsou asi takové, jako pohádka o Smolíčkovi pacholíčkovi .Nepsal Bibli Andrsen nebo Bří Grimové?
A kosti dinosaurů jsou pozůstaky potopy , protože je Noe nevzal na palubu, že?

ModrýKlokan
3. 11. 2023 15:50
Odpovědět  Standa

@ Standa

Zdar, s tím vysmíváním bych byl opatrnější. Vědci se rozhodně neshodnou. Dnes “politicky uvědomělý” “vědecký konsensus” je oxymoron.

Konsensus ve vědě by znamenal popření vědy. Velký třesk je neprokázaná hypotéza. A stále zpochybňovaná novými astrofyzikálními měřeními a nedopracovanými částmi zatím nedosažené úplné komplexní a ověřené fyzikální kvantové teorie.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 17:44
Odpovědět  ModrýKlokan

Dnes politicky uvědomělý je kdo? Ten kdo dostal grant aby přišel na to jak shodit ze stolu to, na čem bádaly generace vědců ? A co tedy ta stejná teorie Velkého třesku pocházející již z dob Taoismu, tak se shodující s výzkumy astrofyziků. No jo, tak pro mnoho dnešních lidiček neplatí ani Velký třesk, pytlovina je Darwinova teorie druhů, zato tihle mají prokázáno 70 druhů pohlaví apod. Nu a přesně z této strany současných šarlatánů vědátorů přichází to popření těch 2 záležitostí o kterých mluvím neb Velký Bratr tak rozhodl. Končím téma na tuto diskuzi. Ať má každý náhled jaký mu vyhovuje, nejhorší je, že jsme všichni v dupě a to je to nepravé ořechové.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 17:52
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vědci se neshodnou proto, neboť jim bylo doporučeno, aby se neshodli. Granty dělají své. Dlouhá ruka globálního který přeformátovává svět je zde jasně čitelná. Jde o to co nejvíce původních teorií poslat do kopru. Priority řízení jsou priority řízení. Kdo ví co z nich ještě vypadne, třeba, že den je noc a noc je den. Nu když Válka je Mír a Svoboda je Otroctví, tak co by ne.

ModrýKlokan
4. 11. 2023 02:25
Odpovědět  Pavel z Moravy

@ Pavel

Vědci se shodnou, když je k tomu donutí vnější moc, například pomocí grantů. Znakem svobodných pravdivých vědců je opak, kdykoliv se dle své svobodné vůle a poznání neshodnou. A místo staré teorie či hypotézy postaví novou. Nechci se s tebou hádat, téma tě asi nějak osobně dráždí.

ModrýKlokan
4. 11. 2023 14:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

@ Pavel

A zapoměl jsem asi dodat, že si nemyslím, že svět stvořil nějaký Bůh. Když tvrdím, že Velký třesk je neprokázaná hypotéza, neznamená to, že mi vadí a prosazuji jinou.

Nalézt přesnou podstatu některých astrofyzikálních jevů bude asi trvat ještě dlouho, pokud ji vůbec nalezneme nebo potvrdíme v konečné teorii.

Domca
3. 11. 2023 12:31
Odpovědět  Jaris

Blbost jak Brno !!

Chjo
4. 11. 2023 13:02
Odpovědět  Jaris

😆 Škoda že autorem té teorie byl právě kněz. Byl to pokus církve skloubit vědu a víru. V době kdy církev ztrácela popularitu u mladých generací.
Povedlo se jim to na jedničku. Sblbnuli celé generace jak veřejnosti tak vědecké obce. Kdo si dovolil oponovat byl ve vědecké obci ostrakizován a “zrušen”.
Moderní církev = Big Bang.

zdendulka
3. 11. 2023 14:25
Odpovědět  Jaris

Kněží se nesmí ženit od 11.stoltí, aby cirkevní majetek zůstal jejím papalášům a nerozptyloval se po potomcích kněží…. rovněž se tam usnesli preláti, že zvířata nemají duši, protože by se pak kvůli nim nevešli všichni lidští vyvolení do Ráje…… proto udajně zvířata nemohou do Ráje, protože se na tom usneslo pár papriků před tisíci lety 🙂 🙂 🙂

Prodost
3. 11. 2023 09:27
Odpovědět  Standa

Někde jsem někdy četl, že bibli Vulgátu stvořil Hieronymus Eusebius Sopronius, vykropený coby svatý Jeroným. Učinil tak na příkaz papeže Damasuse I. A teď si zkusme představit, jak takové schvalování bible v tehdejším Římě mohlo vypadat. Rozhodně podobně, jako by to bylo dnes. Zejména a především, aby všichni, zajisté ctihodní občané, zvyklí na pestrý život, nemuseli příliš, řekněme, měnit svoje zvyky a způsoby. Už tehdy platilo, stejně jako dříve v Egyptě, stejně jako ještě dříve v Summeru, že “co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi”. A také, jak se říká dnes, že “papír je trpělivý”. P.S. A takto vzniklo křesťanství, tedy další program v řadě jiných programů na ovládání mas. Jak jsem napsal v 07:46, není důležité co je pravda, důležité je, čemu se věří.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
3. 11. 2023 10:09
Odpovědět  Prodost

Všimněte si toho , že Boží vyslanci – apoštolové , nic nesepisují . Oni se snaží , často v podobenstvích , srozumitelných tehdejším lidem , z očí do očí vysvětlovat podstatu světa , takzvaný systém MIM , Matérie , Informace , Míra , který ve své jednoduchosti , ukazuje vzájemnou spojitost a provázanost všeho , co tvoří celý vesmír .
Ten kdo sepisuje , tak zapíše to , co slyší , nebo to , co má být slyšeno – napsáno .

Gales
3. 11. 2023 10:48
Odpovědět  Putinovec

Zlatí komunisti.Ti v církev nevěřili a budovali beztřídní společnost,

Prodost
3. 11. 2023 11:51
Odpovědět  Gales

Jenže každý …ismus (komunismus, socialismus) je jen dalším programem k ovládání mas. Já bych je proto za “zlatíčka” rozhodně nepovažoval.

Ladik
3. 11. 2023 11:51
Odpovědět  Gales

Podstatu křesťanství objasnil již Ludwig Feuerbach. Před 200? lety.

Jaris
3. 11. 2023 23:54
Odpovědět  Putinovec

Jak to, ze ne? Kazda kniha v Bibli ma sveho autora. Apostolove poctive sepsali spolupraci s Jezisem Kristem. Matous a Jan byli jeho primi apostolove. Marek byl svedkem deni okolo Jezise a Lukas byl historik a lekar, ktery sepsal poctiva fakta jemu tehdy dostupna.

Albi
3. 11. 2023 10:46
Odpovědět  Standa

Kristus znamená Spasitel – Vykupitel.

Poslední zmínku, o něm, kterou jsem četla – archeologé potvrdili, že Ježíš byl historická postava (tedy skutečně někdo takový existoval – snad se našel i jeho hrob – bez záruky), ale rozhodně jeho příběh byl vymyšlený.

Možná, že za pár století si “černý lid” upraví i historii jejich “mučedníka” George Floyda a i z něho se stane podobný černý Kristus, který ten lid osvobodil od nadvlády bílých.

A bude-li třeba můžeme mít v zásobě další konflikt podpořený vírou, kterou je třeba respektovat. Proti víře není obyčejný lidský život relevantní. 🙁

IIDD
3. 11. 2023 14:24
Odpovědět  Standa

Pokud chcete vědět více o přetvoření původního, védského křesťanství v židokřesťanství, tak zde – https://www.gnostica.cz/prokopska-skola/
K postave Ježíše Krista a sepsání Bible pak více zde – https://www.gnostica.cz/knizni-nabidka/ vyberte podle popisu.

Ladislav 💤
3. 11. 2023 06:52

Dnešní židáci poplivali Oswietim a tím se mi hnusí! A Zeman je zbožňoval, odporné!

Jaris
3. 11. 2023 09:14
Odpovědět  Ladislav 💤

Co se divite? To zemacke oslizlo je zkurvysyn od sameho zacatku co se valel v politice.

Standa
3. 11. 2023 11:05
Odpovědět  Jaris

Hlavně , že máme to NATOidní hovado na Hradě !!!. Ten Izraeli přímo olizuje boty. Souhlasí s genocidou Palestinců a odměnuje věrné.Včetně sestry vrahů Mašínů.

Albi
3. 11. 2023 15:58
Odpovědět  Standa

Sestra nevraždila. Taky se o ní nic bližšího neví. Že se jich zastávala není divu, byli to bratři, měla je ráda.
Ale neplivejme na někoho jen kvůli zločinu příbuzných nebo třeba i jen kamarádů. Nakonec by tak mohl dopadnout i Mašín otec, opravdový hrdina, kterého popravili dřív, než mohl mít na syny (tehdy 9 a 10 let – na počátku ilegality otce tedy asi 6 a 7) nějaký podstatný vliv.

ModrýKlokan
3. 11. 2023 15:54
Odpovědět  Jaris

@ Jaris

Zeman blbne lidi od 80.let, je to krysa. Tomu jsem dlouho věřil, na rozdíl od Klause, ten mě nemohl zklamat.

Slovan
3. 11. 2023 17:44
Odpovědět  ModrýKlokan

Jedou v tom všichni včetně Klause. Každý má svoje noty.

ModrýKlokan
4. 11. 2023 02:32
Odpovědět  Slovan

@ Slovan

Ty máš vedení přes Aljašku. Tak speciálně pro tebe to přeložím do blbštiny: “Klausovi jsem nevěřil nikdy, takže mě nikdy nemohl zklamat tak, jako Zeman, protože jsem Klausovi nikdy nevěřil, na rozdíl od Zemana”. Tohle už jsi snad pochopil, takže snad už nemusíš dodávat žádný nedovtipný dovysvětlivky. Já jen abych ti ušetřil práci.

Boomer
4. 11. 2023 09:38
Odpovědět  ModrýKlokan

.. jak můžete očekávat adekvátní rekce na svoje složené věty od člověka, který vám odpovídá větami jednoduchými až tak, že velmi…

ModrýKlokan
4. 11. 2023 14:24
Odpovědět  Boomer

Občas zkouším pouze krátké věty bez souvětí. Ale vypadá to divně. Tady ta esemesková komunikace je prostě generátor nedorozumění.

A někdy se nechám zaskočit a nemlčím. Dneska mě dostali s tím R.I.P. Takovou reakci jsem fakt bez přehánění nečekal. Zbytečný debaty na zbytečný témata. Nebyl jsem ve střehu :-D))).

Boomer
5. 11. 2023 11:50
Odpovědět  ModrýKlokan

.. vámi použitý termín “esemesková komunikace” považuji za zdařilý eufemismus, označující u některých jedinců neschopnost hlubšího myšlení a smysluplného vyjádření myšleného.

Garbage in, garbage out…

JoFa
3. 11. 2023 07:35

“Osud Sabbatai Zevi je žalostný: když dorazil k osmanskému sultánovi s nároky na Palestinu, dali mu na výběr: buď useknout hlavu, nebo konvertovat k islámu.
A pak se stane něco zvláštního: Sabbatai Zevi konvertuje k islámu.”
Nemajú problém konvertovať na hocičo ak chcú presadiť svoje záujmy, je to na grc a vznik samotného sionizmu opísaný v článku ma už dorazil úplne, čistý hnoj.
Odtud specifický vztah mezi sionismem a judaismem. Na jedné straně je sionismus pokračováním judaismu, na druhé straně je jeho vyvrácením, popřením.”
P.S. Redakcia, Včera mi neboli zverejnené 3 príspevky, to je podľa vás normálne?

ModrýKlokan
3. 11. 2023 15:56
Odpovědět  JoFa

@ JoFa

Někdy ten redakční systém blbne. Mě to dělá taky. Myslím, že to nedělají admini. Buď chyby systému, nebo vnější útoky.

JoFa
3. 11. 2023 16:57
Odpovědět  ModrýKlokan

To by bol ten lepší prípad, mne obvyklé IP adresy niekedy fungujú asi tak jeden deň a potom vôbec a musím použiť iné, aby som sa na Pokec vôbec dostal. Stránka sa mi vôbec nenačíta, nepustí ma na ňu. Občas je to aj s inými “zakázanými” stránkami napr. News-front.. Dnes schvaľujú každý môj komentár čo som sem dal.

ModrýKlokan
4. 11. 2023 02:39
Odpovědět  JoFa

@ JoFa

To je nějaký divný, mě to schvalování dělalo myslím předevčírem, jinak ne. To může být hacknutím přímo tvýho compu. Projeď si to antivirem.

Prodost
3. 11. 2023 07:46

Úžasně stručné, avšak výstižné. Jenom bych si proto dovolil jaksi na úvod článku doplnit (i když mi to vlastně veřejně nepřísluší – je to JENOM moje životní poznání) preambuli: NENÍ DŮLEŽITÉ CO JE PRAVDA, DŮLEŽITÉ JE TO, ČEMU SE VĚŘÍ. A to plně odpovídá i pozdějšímu výroku předního sionisty H. Kissingera: “Není důležité co je pravda, důležité je, co jim k věření předkládáme”. Takže? Pak se nedivme, že svět lidí vypadá takto!!!

JoFa
3. 11. 2023 07:52

Tak ani môj 4 komentár neprešiel, to je tá vaša česká demokracia, hlavne, že máte plnú hubu rečí o pravde a slobode…

Domca
3. 11. 2023 12:37
Odpovědět  JoFa

Vyčkej času jak hus klasu…..

JoFa
3. 11. 2023 13:06
Odpovědět  Domca

No stalo sa, admin došiel konečne do práce.

katango
3. 11. 2023 13:49
Odpovědět  JoFa

Tak si běžte užívat slovenskou demokracii a netrpte tady.

Boomer
3. 11. 2023 19:16
Odpovědět  JoFa

.. no, takovou paušalizaci bych od vás nečekal. Beru to ovšem jen jako paušalizaci v afektu, žádný setrvalý stav…

Aleš
3. 11. 2023 08:10

Analýza má jednu vadu, existuje nadstavba a ta je v Novém Zákoně. Izrael měl skutečné vzniknout.

Standa
3. 11. 2023 08:16
Odpovědět  Aleš

Měli mu vyhradit Borneo.

primak
3. 11. 2023 08:31
Odpovědět  Standa

Nebo Osvětim

Unter
3. 11. 2023 09:34
Odpovědět  Standa

Na to by museli být židi dobří lidé.

Prodost
3. 11. 2023 11:59
Odpovědět  Standa

Víte, že Theodor Herzl ve své knize “Der Judenstaat” uvažoval o jeho vzniku kdesi v Africe okolo Konga? Bylo by to bylo rozumnější.
Vznik tohoto státu má ovšem význam nikoliv náboženský, nýbrž politický, tak jak je to i nyní v ukradené Palestině. Ovšem za zakladatele politického sionizmu je třeba považovat Mosese Hesse – viz jeho titul Roma-Jerusalem z roku 1862.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
primak
3. 11. 2023 13:34
Odpovědět  Prodost

Helen Thomas, slavná dopisovatelka Bílého Domu pro několik prezidentů měla 2010 “…neplánovaný krátký rozhovor, když odcházela z Bílého domu přes příjezdovou cestu North Lawn. Když byla požádána o “jakékoli komentáře k Izraeli”, odpověděla, “řekni jim, ať vypadnou z Palestiny” a: “Pamatuj, tito lidé jsou okupováni a je to jejich země. Ne německá, není to Polsko.” “Kam by měli jít? Na což odpověděla: “Ať jdou domů.” Následuje: “Kde je jejich domov?”. Odpověděla: “Polsko, ..”, “…Německo.” “Proč odtamtud vytlačovat lidi, kteří tam žili po staletí?
https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Thomas

primak
3. 11. 2023 13:39
Odpovědět  primak

“Nemají právo zabírat cizí půdu.” Na otázku, zda lituje komentáře, odpověděla: “Máme organizované lobbisty ve prospěch Izraele, nemůžete otevřít ústa. Prezidenta Spojených států mohu v knize nazvat jakkoli, ale řeknete jednu věc o Izraeli a máte zakázáno.”
(pochopitelně měla utrum s Bílým Domem – reportovala tam už za JFK. A pochopitelně se musela omluvit…) (V české Wiki máte 4 řádky, v anglické asi 4.000)

Tupý hulvát
3. 11. 2023 09:39
Odpovědět  Aleš

Proč si myslíte,že vaše přimitivní bible pravdu má a jiné,stejně primitivní texty, jako třeba korán,ji nemají?

Putinovec
3. 11. 2023 10:13
Odpovědět  Aleš

Říká se tomu predikování budoucnosti , kterou potřebuji pro své řízení procesů .
Překroč řeku a zničíš říši .
Říká Vám to něco ?
Je to ze systému věštíren , které obsluhoval stejný Majitel , který tak prosazoval zájmy Svého řízení .

ModrýKlokan
3. 11. 2023 16:02
Odpovědět  Putinovec

@ Putinovec

Tos napsal zajímavou věc. Já bych to označil za psychologickou manipulativní formaci, pro vytvoření “spin of” masového paradigmatu, neboli “mentálního syndromu sebenaplňující se předpovědi”.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
4. 11. 2023 01:14
Odpovědět  ModrýKlokan

Ono to bylo schválně nejednoznačné. Jeden to pochopil, že zničí nepřátelskou říši a nakonec zničil svou vlastní. Samovyplňující proroctví s tím nemá nic, ale vůbec nic společného.

ModrýKlokan
4. 11. 2023 02:56
Odpovědět  katango

@ Katango

A proč ne? Předpověď se sama splnila. :-)) Předpovídající pro to sám nemusel udělat vůbec nic, kromě předpovědi. Jasně, že tato konkrétní byla dvojsmyslná.

Jinak jde o fenomén, kde očekávání budoucích událostí vede k chování, které zapříčiní, že se daná skutečnost opravdu stane.

Pravděpodobně nezbytná podmínka je, aby aktér, ten který je příjemcem předpovědi, této předpovědi buď opravdu věřil, nebo opačně, aby ta předpověď vyvolala nějakou emocionální destruktivní reakci nesouhlasem ega. Pak už nastupuje Freud a podvědomí, případně nevědomí.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Frank
3. 11. 2023 08:21

Každé náboženství je docela obyčejné svinstvo.

Pedro
3. 11. 2023 08:32
Odpovědět  Frank

Náboženství vzniklo, když první vychcan potkal prvního blbce.

Slovan
3. 11. 2023 10:57
Odpovědět  Frank

👍 👍 👍 👍 👍

Karel
3. 11. 2023 08:44

Židise tak zapletli do svých prolhaných teorií, že už sami neví, kdo jsou a proč. Vymanit se z tohoto sevření se pokoušejí válkou. A to je další z jejich hloupých nápadů. Oni totiž vidí sebe jako vítěze a ostatní jako poražené.

Karel
3. 11. 2023 08:48

P.S. Duginová byla rásná, vzdělaná a chytrá mladá holka. Zavraždili ji zcela zbytečně nenávistní primitivní Ukrajinc. Doufám, že za to pořádně zaplatí.

Slovan
3. 11. 2023 15:08
Odpovědět  Karel

👍 👍 👍 👍

unor 2022
3. 11. 2023 08:56

Nabozenstvi, vira, .. kdyz k nim pristoupi slusny clovek, je to parada. Kdyz je zneuzije darebak, pak jsou desem.

Ladislav 💤
3. 11. 2023 09:17
Odpovědět  unor 2022

Každé naboženství je jen odporný fanatismus.

unor 2022
3. 11. 2023 10:14
Odpovědět  Ladislav 💤

Nerekl bych. Znam par vericich. Skveli lide.

skeptik
3. 11. 2023 10:21
Odpovědět  unor 2022

Jsou i tací, kteří si jen hrají na věřící, protože je to dneska in.

skeptik
3. 11. 2023 10:23
Odpovědět  unor 2022

Náboženství někdo vymyslel jen proto, aby udržoval lidi v poslušnosti a mohl s nimi lehce manipulovat.

Karel
3. 11. 2023 08:59

Napadá mě paralela s naším przidentem. Ten také zdůvodnil svoji zradu a převlečení kaabátu snaahou pomoci České republice. Zřejmě přijal židovské učení, nebo je žid.

ModrýKlokan
3. 11. 2023 16:05
Odpovědět  Karel

@ Karel

To se ti povedl hezký novotvar: Prznident. Budu ho s dovolením užívat také. :-D))))

Frank1
3. 11. 2023 09:18

Dugina potrebovali zabit. Bohuzel, namisto neho zemrela jeho dcera Darja, inteligentni a nadejna zena.
Je to nejlepsi analyza a vysvetleni zidovske otazky, ktere jsem cetl. Dekuji.
Ano, povazuji se za Bohy. Proc ? Vzdyt vsechno a vsechny uz Sioniste vlastni a ovladaji…

Tupý hulvát
3. 11. 2023 09:26

V tom brilantním textu mě zaujal primitivizmus nějaké víry obecně.Pokud ovšem,jak zmiňuje autor,není prostředkem k ovládání,ovlivňování jedněch druhými.
Oni jsou lidé prostě ve většině primitivové,tak nějakou tu berličku potřebují.V jednom má pravdu čert Halík.Lidé,kteří tvrdí,že jsou nevěřící jsou jen NĚCISTÉ,oni věří v něco,v mimozemšťany,astrologii,virgulky,skleněné koule a podobné pitomosti.Ve skutečnosti je to náhrada za podobné pitomosti jako zázraky,neposkvrněné početí nebo vyvolený národ bohem.
Je to další vlastnost člověka,která nedovoluje se domluvit a žít v míru.Takoví jsme a je jedno,zda si to přiznáme.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 13:41
Odpovědět  Tupý hulvát

To jste zase trochu přepískl. Kdo umí třeba trochu zacházet s proutkem, tak chodí a najde vodu. Další může chodit jak pytel a najde howno. A to, že nás planety ovlivňují a že třeba některým lidem při úplňku vyvstávají určité zdravotní problémy a jiným třeba zase při novoluní je také pravda. Je to přesně tak, že nás ovlivňuje elektromagnetický smog, dnes konkrétně 5G sítě. Ale koho by to zajímalo, lidé stejně umírají tak co. Ale to, že jsou v naší kotlině prakticky všichni nad 60 roků nemocní a polykají tuny prášků se také nedá popřít. A někde, kde žijí ve větším souladu s přírodou, znají určité procesy ve vesmíru, které ovlivňují pohodu a zdraví jsou na tom mnohem lépe. Halík chce jenom, aby lid věřil v jeho Boha, proto tak tepe do všeho ostatního. Raději budu věřit, že určité krystaly mají pozitivní energii a jiné ne, než frátrům jako Halík.

Tupý hulvát
3. 11. 2023 14:19
Odpovědět  Pavel z Moravy

No,patříte mezi ty,které jsem zmínil,co dělat.

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 15:50
Odpovědět  Tupý hulvát

Nu, díky za poklonu, ať si to každý přebere po svém. Pro vás bude hloupost třeba i léčení přikládáním rukou nebo působení na energetické kanály neboli čakry. V nádherném filmu Léčitelka – Vzkříšení je krásné vysvětlení toho tzv Boha. Bůh je láska a Láska je Bůh. Pokud bychom se řídili tímto, nejsme tam kde jsme.

ModrýKlokan
3. 11. 2023 16:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

@ Pavel, Tupý hulvát

Moc rozporů mezi vašimi názory nevidím. Akceptuju v pohodě oba komentáře. Jak znám Pavlovy názory tak žádný něcista není. A i kdyby tak co?

Nenechme se zbytečně rozeštvávat dnešní dobou magorů.

Vladimír
3. 11. 2023 09:58

Akcí v Gaze si sionisté zajistili, že budou brzo muset stavět i čtvrtý chrám, žádná Železná kopule ten třetí nezachrání. Za vyhlazení Palestinců nějaký ten trest přijde.

Albi
3. 11. 2023 11:17
Odpovědět  Vladimír

Hlavně nezapomínejme na to, že není tak vyloučené, co psali nezaujatí politologové hned od prvního dne toho konfliktu a nečinnost Netanjahuda, Mossadu, izraelské armády to jen potvrzovala – že totiž Hamád si stvořil Izrael sám.

Pravděpodobně k příležitosti, která nastala právě teď, takže byl použit. A možná s tím “nástrojem” to přehnali a bodli sebe, nebo jim ho kdysi darovali jejich přátelé-spojenci a dnes s ním pracují oni – a čistí to tam šmahem – Palestince i Izraelce.

Frank1
3. 11. 2023 10:57

Tema COVID injekce. Obsahuji opici virus, ktery vyvolava turborakovinu u ockovanych.
https://cz24.news/health-canada-potvrdzuje-ze-vakciny-pfizer-covid-19-obsahuju-sekvenciu-dna-sv40-ktora-moze-sposobit-rakovinu/

Aragonit
3. 11. 2023 11:36

Dugin trafil klinec po hlavičke. Sionizmus je čistý satanizmus ktorý vládne USA a západu silou svojho neuveriteľného bohatstva čím sústredil v svojich rukách obrovskú moc nad západom. Teraz je však toto všetko verejne odhalené. Vidíme “nábožnosť” Sionistov v plnej nahote pri vraždení Palestínskych detí. Myslím si že už precitajú aj kresťania a najviac tí čo sa vzdelávali a zistili že Ježiš vzišiel z Gnostického prostredia a jeho učenie má korene v gnóze v priamom POZNANÍ Boha
https://aragonit11.blogspot.com/2023/10/zasadni-video-ktore-muze-doslova-zmenit.html

zuzana
3. 11. 2023 11:51

Elon Musk: George Soros ničí civilizaci

https://aktax.cz/elon-musk-george-soros-nici-civilizaci/

zuzana
3. 11. 2023 12:27

Izrael se přiznal k děsivému bombardování uprchlického tábora v Gaze, při němž zahynuly a byly zraněny stovky civilistů, ale věří, že jeho akce byla oprávněná, protože byl zlikvidován velitel Hamásu. Tento krok vyvolává odsouzení z celého světa a přispívá k rostoucímu napětí v regionu.

https://aktax.cz/izrael-priznava-ze-bombardoval-uprchlicky-tabor-v-gaze-a-zabil-a-zranil-stovky-civilistu-jen-proto-aby-zlikvidoval-jednoho-cloveka/

Pavel z Moravy
3. 11. 2023 13:54
Odpovědět  zuzana

Tahle planeta asi stejně jednoho dne shoří. Ta všeobecná nenávist mezi lidskými tvory ani k ničemu jinému nesměřuje. Bývalo by se to asi stalo již před několika staletími, ale tenkrát se mohli vymlátit pouze na malém prostoru, zatímco dnes k tomu mají prostředky a oni to budou chtít prubnout. Někdo moudrý řekl, že dnes žijeme již konec této civilizace. Netroufám si jeho názor podpořit, ale s tím jak se celosvětová situace vyvíjí by mne opravdu zajímalo, jak to tady bude vypadat za 10- 15 roků. Už tady nejspíš nebudu, ale myslím, že o nic nepřijdu. Současný človíček totiž není v globálu schopen zkulturnění. Ale z druhé stránky se říká, Věř a víra tvá tě zachrání. Tak třeba moudří povstanou a svět zkulturní. Přeji pěkný den.

Jura S
3. 11. 2023 15:11

S poudačkami o “JEŽÍŠI”, Muchmedovi mi běžte do zadele, i s celými židy a pámbíčáři všech směrů… když už nějaké náboženství mělo smysl, tak to bylo v Egyptě bůh “RE” -slunce. Nebo´t jen to rozhoduje svými cykly o životě na planetě… stačí jedna velká protuberace a je zde zameteno …i s pejzáky. Nebo jeden velký asteroid, výbuch megavulkánu… i to mají pejzáci “vošéfované” ?

Frank1
3. 11. 2023 19:05

KoZa sracove zacali blokovat rusvesna.su
Lide se nesmi dozvedet pravdu!

Frank1
4. 11. 2023 21:34

Resume clanku znamena, ze Sioniste jsou presvedceni, ze jsou Bozi a vse co delaji je jim tedy dovoleno. Maji se za vyjimecne, nadrazene a proto jim ostatni musi slouzit. Podle toho se take chovaji.
Je na case jim ukazat, ze zadni Bozi nejsou a ze satany nikdo neochrani. Jejich zlociny, resp. hrichy nesejme zadny beranek Bozi. O trest pro ne se postaraji ti, jimiz oni pohrdaji.

Jaro Jaroslav
6. 11. 2023 03:09

Bohužial, ani pán Dugin nevie o čom to vsetko je a z čoho to vzniklo! Semiti sú všetci Indiáni Ameriky( Ama-ruca= Materská,bohatá ,rozumej krajina ci kontinent a pobrezie), a vsetky Indiánske jazyky sú Semitské! Šem reprezentuje Indianov Ameriky; Cham či Ham ludí Afriky= černochov; a Jafet ludí Eurázie! Moderní židia majú svoj pôvod v Hadích kultúrach Nosatej Mezoameriky, v jazykovej a Semitskej skupine Naguatl z mena Naga= kobra, a aj moderný židia dodnes tancujú hadi tanec, Nagila-naga( kobra), a Naga sa volalo aj Indianske hlavne mesto ľudí Chanes= Hadí ľudia,dnes znamejší ako ” Mayovia”! Dnes to mesto poznáme ako Palenque, kde sidlil solarny had-kráĺ Janaab Pakal! V dobre a dodnes zachovanom dátume Apokalypsi Mezoameriky v roku 9,745 pnl, Chanes= Hadí ľud emigroval do Východneho Stredomoria, vtedajšej egyptskej Filištíny a na Arabský poloostrov, ako Kananejci( Can/ Can a Chan= Serpent/ Had), a ich vyššia kasta, kňazi-astronómovia sa nazvali h.b.r.= HaBiRi a HeBRews= Prekročitelia ( oceanu Atl-Atl= Atlantiku)! Chanes/ Mayovia sa delili az na 5 kást, a 5.kastou boli otroci= Pentacobovia! ( V Ríme to boli Proletarii ako 5.kasta; a v Indii poznajú iba 4 kasty,tmavi Dravidi =4.)

Jaro Jaroslav
6. 11. 2023 03:22
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Dokonca ak komunisti delili ludi na 4 kasty: Rolníci+Industr.robotníci+Pracujuca inteligencia+Politbyro-nedotknuteľní….Kananejcov pomenovali lokalny obyvatelia Egypta ako Feníčanov, ako tých čo vstali z popola po Apokalypse, ako ich bajny a mytologický vtak Fénix-dnes na Gr.štatnom znaku, a ma 13 bŕk peria…Neskor sa tato kasta v egyptskej Filistine údajne premenovala na IsRaEl= Is= Panenské/ znovuzrodené+Ra=Slnko+El= boh či the alebo Der..Lebo v Mezoamerike pozorovali Aztékovia, pribuzní Chanes-Mayov 4 predosle veky slnka , kazdý 5,184 rokov, datum a veky v ich kamennom kalendari boha slnka-Tonatiuha, v jeho rozmeroch,36 x 144 palcov= prorockých cólov,1 cól=1 rok, z Tenochtitlanu…A opisujú ze kazdý vek slnka skoncil v Cat+astro+phe, Cat ako Macka- Lev a Jaguar,dnes je slnko ako Jaguar posiate stovkami eruptivnych magn.ŠKVRNAMI, na konci 5.veku slnka, a Astro= Hviezda+Phe= ohen a horieť!!! A vyratali nam ze 5.vek nasho yerajsieho Jaguarieho Slnka skončí v 2028!

Jaro Jaroslav
6. 11. 2023 03:30
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Preto vlani na jesen,daroval štat Oaxaca( Oahaka) solárnu ŠELMU Apokalypsi, Jaguár hybryd s Orlom,skrížená ŠELMA Apokalypsi Jana v Biblii, ako dar pre OSN, a stojí pred hlavnou budovou OSN!!! DÁTUM APOKALYPSI MEZOAMERIKY, 9745 pnl ja zachytený na slavnom Poklope krala Pakala, Poklope jeho hrobky v Naga- meste Palenque! Zakódovali ho aj do modernej baziliky Guadalupskej, ale aj do USA Kalendara mrakodrapov, ako aj do 9/11 útokov! A pre zaujímavosť uvediem, ze 9x7x4x5= 1260, teda Čas+Dva Časy+Pol Čas o 360+720+180 dňoch…Ako vek Satana a chaosu a vojen vo svete, 3.5 rokov,od roku 2025 cez rok 2028!!!

Jaro Jaroslav
6. 11. 2023 03:46
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Do Hadich kultúr Mezoameriky, krajiny Nod,opak mena Don,s gematriou 50+4, zavítal aj Kain, vrah brata Ábela, po vyhnaní z Raja Adama +Evy, a pŕihode s jej ” chlpatým? JABLKOM” …Zrejme iste duchovný potomok starého Hada v Rajskej záhrade, diabla a satana v Apokalypse Jana 12:9, otca Senitov a aj moderních židov, za Kristovej éry Farizejov a Saducejov, ktorým Kristus jasne povedal ze su potomkami diabla= satana…A nazval ich vretenicami,najodpornejšimi hadmi z rodiny plazov…Takze aj tam v ich zidovskej Biblii sa priznavajú ze su Hadím pokolením Semitov z Mezoameriky! Z krajiny Opereneho Hada, kde Semiti= Indiáni boli v nekonecných vojnach, stavali pyramídy Lebiek( jedna taka pyramída má až 136,000 lebiek obetí), obetovali ženy a deti pro Obetnej studni v Chichen Itza, a vytrhavali živým obetiam srdcia z hrudi zaživa, ako obetu Slnku!!! A ako vyzerá Ama-ruka v rukach sionistických vlád!?? Su v nekonečných vojnách s pyramidami lebiek a hnatov po celom svete,a ešte aj židosionistickou lózou terorizmu Lebiek a Hnatov, kam patrila Bushova zlocinecka rodina, a iní sionistickí vrcholovy pohlavari-politici!!! A ak saozrieme na ich sionisticku koloniu v Palestíne, fyzicko-politickýIzrael

Jaro Jaroslav
6. 11. 2023 04:01
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Sionistický Izrael ktory dlhodobo vyvražduje falustínskych Filištíncov , ktorym zaziva vytrhava srdcia z ich rodnej pôdy a Palestíny!!! Preco ” falustínci”? No preto, ze oni pochadzajú z ostrova Káftor, čo je Kréta, ktora bola ityfalickou,Minojskou kulturou boha Mina, teda Pásu Orióna, ktorý sa stavia v Precesnom roku Anno Magnus po 12,960 rokov( polovica Anno Magnus) ako falus na oblohe, a ked stojí oproti Čiernej diere, svet bude posúložený a potom znovuzrodený! Preto mali starí izraeliti chrámy Dogona a Ištary, a za nich sa kurvili v chramoch ” plodnosti”!!! Aj my sme mali Osyrov Plodnosti= Rujanu, teda Ruje!!! Amos 7:9 potvrdzuje Filištínsky pôvod na Kréte, a Fila= Maternica po Grécky,ale aj Hebrejsky, pribuzné jazyky! A Synagoga= Mindža po Hebrejsky…Židia boli s Indianmi Matriarchalnou spolocnosťou, kde vyznavali Matku, a popierali muzskích Bohov, ako dodnes popierajú v ich Synagógach Otca a Syna-Krista!!! A nase ženy,zasa vo falických kostoloch s ” cibulovymi” vežami/ hlavami zasa vyznavajú Otca a Syna/ Krista= mužskích Bohov!!! Preto je moderný žid na negativnom ženskom póle, v duchovnej tme, kde jeho Šabat začína po zapade slnka a zotmení! A jeho písana Hebrejcina

Jaro Jaroslav
6. 11. 2023 04:09
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A preto je židova písaná Hebrejčina ako odtlačky hadov v púšti a v piesku! Kto študoval Mayské písmo a Hebrejčinu, vidi v nich spolocné slová a súvislosti! A rozumny človek vidi aj to, ako vzdy nosatá Guatemala Chanes-Mayov vždy hlasuje spolu s nosatym Izraelom v OSN lóži a inde vo svet.organizaciách!!! A ja som za 40+rokov nazbieral spústy dôkazov, že ich, Hebrejska biblia ma mnohé knihy a state pochadzajúce z Hadích kultúr Mezoameriky, kde poznali az 13 domov zodiaku! Preto ma Jakub/ Izrael 12 synov/ domov zodiaku + 1 dceru Dinah= Rozsudok so 4 zenami=52 rokcne cykle zakladania Nových Ohňov slnka! Santiago(= Jakub) de Campo stella= Tabor hviezd,teda zodiak!!!