Nezařazené

KVERULANT PODAL NA GENERÁLA JIŘÍHO ŠEDIVÉHO TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO KORUPCI

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si po svém odchodu do civilu v srpnu 2003 založil lobbistickou firmu Generals, s.r.o. Ta se věnovala lobbingu v oblasti armádních zakázek a za rok 2022 vykázala příjmy ve výši téměř 10 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že jde o provizi za lobbování pro nákup 12 předražených amerických armádních vrtulníků za 17,6 miliardy korun a že se Šedivý přijetím těchto provizí dopustil trestného činu dle § 333 nepřímé úplatkářství. Proto na Jiřího Šedivého podal v polovině června 2023 trestní oznámení. Kverulant odhaluje korupci již od roku 2009, pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem.   

Komunistický lampasák

Profesionální kariéru vojáka z povolání začal Jiří Šedivý za normalizace v roce 1971 po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. V letech 1971 až 1975 vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V roce 1985 byl jmenován do funkce velitele 17. tankového pluku v Týně nad Vltavou. Šedivý byl do roku 1989 členem KSČ.

Šedivý se neztratil ani po revoluci. V září 1997 byl ustanoven do funkce velitele pozemního vojska AČR. V květnu 1998 byl jmenován náčelníkem Generálního štáb. V prosinci roku 2002 odešel do civilu v hodnosti armádního generála.

Jiří Šedivý si po svém odchodu do civilu v srpnu 2003 založil lobbistickou firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky generálové. Generál Šedivý je jediným společníkem a jediným jednatelem této společnosti.

Pandury? Šedivý to zařídí

Šedivý „radil“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý (vlevo) a generální ředitel společnosti Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (SSF) Christian Fuchs na tiskové konferenci uspořádané 2. května 2005 v Praze oznámili, že společnost SSF se bude účastnit výběrového řízení na vyzbrojení české armády novými obrněnými kolovými transportéry Pandur II. Foto ČTK

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných transportérů Pandur.

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě generálové v záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Generálmajor Kozler je bývalý důvěrník Vojenské kontrarozvědky s krycím jménem “Pavel“. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. Ve firmě Generarals s.r.o. byl do konce roku 2019 jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. Šedivý využil toho, že plukovník měl bezpečnostní prověrku potřebnou pro obchod s vojenským materiálem.

Lobbista Šedivý poradcem ministra obrany

O propojení Šedivého s výrobci zbraní věděl každý, kdo se o armádu jen trochu zajímal, to však nebránilo 16. ministrovi obrany Martinovi Stropnickému (ANO) aby jej po svém nástupu do funkce lednu 2014 učinil svým externím poradcem. Jen těžko si lze představit lepší pozici pro zbrojního lobbistu, než je právě poradce ministra obrany. Těžko si lze představit křiklavější příklad konfliktu zájmů.

Ministr obrany ČR Martin Stropnický (vpředu) představil 3. února 2014 v Praze svůj nový tým. Zleva vzadu Josef Zrzavecký, Petr Pavel, Bohuslav Dvořák, Jiří Borovec, Tomáš Kuchta, Daniel Koštoval, Jan Beroun a Jiří Šedivý. Foto: Petr Horník / Právo / Profimedia

Ministerstvo koupilo horší a dražší vrtulníky

Česká armáda se pod taktovkou ministerstva obrany řízeného hnutím ANO rozhodla nakoupit nové vrtulníky. Do finálového výběru se dostaly dva stroje, Bell UH-1Y Venom a výrazně levnější italská Agusta AW 139M. Italský vrtulník amerického konkurenta při porovnání požadavků Generálního štábu výrazně předčil. Ekonomický deník získal z interních zdrojů ministerstva obrany vyhodnocení nabídek: „Vrtulník UH-1Y byl v celém marketingovém průzkumu hodnocen jako nevyhovující v řadě takticko-technických požadavků a ekonomicky nejméně vhodný vrtulník. Tento stroj podle armádních specialistů nepřevyšuje schopnosti vrtulníků, které jsou již v armádě zavedené (Mi-17, Mi-24/35). Adresně k vrtulníku UH-1Y lze uvést, že plnohodnotně neplní hlavní úkol stanovený ministerstvem obrany na nový víceúčelový vrtulník. Jako velký problém bylo zmíněno, že stroj od americké společnosti Bell neumožňuje působit za podmínek vzniku námrazy, což patří mezi základní (diskriminační) požadavky na budoucí víceúčelový vrtulník, zejména při zámyslu působit na letecké základně Náměšť nad Oslavou,“ V plnění takticko-technických požadavků vyhověl Bell na 50 % a Augusta byla lepší, vyhověla na 72 %.

Náklady na pořízení amerických strojů bez životního cyklu byly vyčísleny na 12,8 miliard korun. S náklady na životní cyklus na 25 let pak 17,3 miliardy korun. Italské vrtulníky by vyšly na 9 miliard korun, bez nákladů na životní cyklus pak na 6,9 miliard.

Nákup vrtulníků doprovázel velmi tvrdý lobbing právě generála ve výslužbě a tehdejšího poradce ministra Stropnického Jiřího Šedivého, přestože to popírá. Ekonomickému deníku k to mu v květnu 2019 řekl: „Nejsem zástupcem žádné firmy, která by mohla vrtulníky potenciálně dodávat. Nemám žádné právo kohokoli zastupovat v České republice… …Protože nejsem v žádném vztahu k ministerstvu, vaše poznámka na střet zájmů se mi jeví jako nesprávná a zjevně zavádějící. Nezúčastnil jsem, se žádné prezentace nebo ukázek jakýchkoli strojů mimo území České republiky.“

Jenže realita je výrazně odlišnější od „argumentace“ Jiřího Šedivého. „Pan Šedivý nám radí, aby nám pomohl pochopit nákupní proces českého ministerstva obrany,“ řekla například na jaře 2017 týdeníku Euro Virginie Brizardová, ředitelka komunikace v Bell Helicopter.

Rekordní pokuta 550 milionů korun za chyby při nákupu vrtulníků

Přestože italská nabídka byla levnější a více odpovídala požadavkům tak nakonec byla uzavřena smlouva s Bellem. Nepřekvapivě se italský výrobce odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS konstatoval, že obrana chybovala v tom, že v rozporu se zákonem uzavřel smlouvu na nákup vrtulníků od firmy Bell dříve, než rozhodl o námitkách italské společnosti. Ministerstvo ale trvalo na tom, že postupovalo správně, o zakázce podle něj jednaly přímo vlády obou zemí a firma, která nebyla oslovena, prý do zakázky nemůže zasahovat. Pokutu obrana už v roce 2021 uhradila, ale zároveň podala správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Ten však rekordní pokutu 15. února 2023 definitivně potvrdil.

Lobbing za 10 milionů ročně

Ministerstvo obrany zaplatilo za americké vrtulníky do konce roku 2022 již celkem téměř 10 miliard korun.  V roce 2020 to bylo 1,3 miliardy, v roce 2021 2,7 miliard a v roce 2022 5,7 miliardy korun. Za rok 2021 vykázal Šedivý ve své společnosti příjem 2,5 milionů korun. Za rok 2022 vykázala Generals s.r.o. tržby ve výši 9,5 milionu korun, zisk před zdaněním 7,7 a po zdanění 6,2 milionu korun.

Kverulant je přesvědčen, že šlo o provize za lobbování právě za nákup 12 předražených amerických vrtulníků. Kverulant se svou hypotézou konfrontoval přímo generála Šedivého. Ten mu tvrdil, že není zkorumpovaný lobbista, ale čestný konzultant a téměř 10 milionů si v roce 2022 vydělal mimo jiné přednášením: “Nikdy v životě jsem lobbing nedělal. Je to odměna za konzultační činnost, taky přednáším. Jaké zakázky jsem měl, co a pro koho jsem dělal, nejsem povinen vysvětlovat.” Kverulant považuje toto (ne)vysvětlení za naprosto nevěrohodné a proto se s žádostí o prošetření tohoto případu obrátil na orgány v činné v trestním řízení.

Trestní oznámení na Jiřího Šedivého

Kverulant je přesvědčený, že se Šedivý přijetím provize za lobbing dopustil trestného činu dle § 333 nepřímé úplatkářství. Proto na Jiřího Šedivého podal v polovině června 2023 trestní oznámení. Trestní zákon slibuje každému, kdo žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, že bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Chybí nejen zákon o lobbingu

V České republice neexistuje žádná regulace lobbingu, natožpak toho, kde se pravděpodobně točí vůbec nejvíc peněz, tedy lobbingu armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl přijat.

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun).

Už v roce 2016 vyzvala skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) Českou republiku k zavedení pravidel větší transparentnosti. Jejich doporučení označené (i) zní: „Zajistit včasné zveřejňování zápisů ze zasedání parlamentních výborů a zvýšit transparentnost činnosti podvýborů, zavést pravidla pro členy Parlamentu o tom, jak jednat s lobbisty a dalšími třetími stranami, které se snaží ovlivňovat legislativní proces, a tak učinit vzájemná jednání více transparentní.“ Ve zprávě zveřejněné 16. červena 2023, tedy po sedmi letech skupina států proti korupci konstatuje: „Skupina GRECO došla k závěru, že doporučení (i) nebylo splněno.“

Lobbing, jako forma korupce

Je tak otázkou, do jaké míry je česká obranná akviziční politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generals s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého armádního generála Šedivého, po třiceti odsloužených letech, v roce 2023 pohybuje kolem 80 000 korun čistého a je pravidelně valorizován.

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován.

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen přijetím zákona o lobbingu, ale zejména  implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches, do zákonů upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulant zejména navrhuje, aby každý:

  • kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během své služby;
  • kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce.    

Návrh zákona o lobbování

I v důsledku Kverulantovy výzvy schválila vláda na svém posledním listopadovém zasedání roku 2022 návrh zákona o lobování a poslala jej do připomínkového řízení. Základní parametry navrhované regulace byly tehdy následující:

  • Zakotvení definice lobbování, lobbisty a stanovení výčtu lobbovaných.
  • Do okruhu lobbovaných patří poslanci, senátoři, členové vlády, náměstci a vysocí úředníci, členové rad České národní banky, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, poradci prezidenta a členů vlády.
  • Navrhuje se zřízení registru lobbistů a lobbovaných, díky kterému se občané dozví o tom, koho registrovaný lobbista, v jaké věci lobboval.
  • Zákonodárci budou mít povinnost uvádět lobbistickou stopu právního předpisu, tj. informovat veřejnost o tom ve vztahu k jakému návrhu právního předpisu byli úspěšně lobbováni. 
  • Lobbisté budou muset jednou za 6 měsíců v prohlášení uvést koho lobbovali, zda lobbování proběhlo osobně, telefonicky nebo písemně a cíl, kterého se lobbováním snažil lobbista dosáhnout.
  • Neplnění povinností stanovených zákonem, například neohlášení záměru lobbisty lobbovat, bude podléhat přestupkové odpovědnosti s maximální výší pokuty 100 tisíc korun.

Návrh zákona z listopadu 2022 měl celou řadu vad. Tak především, nezakazoval souběh pobírání výsluhového příspěvku a lobování bývalých vojáků. Předpokládaná pokuta v maximální výši 100 tisíc korun byla až groteskně nízká v porovnání s miliardovými „hodnotami“ úspěšně pro lobované věci.  Pak, ale přišel návrh ještě mnohem horší.

Vykostění návrhu zákona o lobbingu

Změnu, která činní ze zákona o lobbingu téměř zbytečnou normu prosadilo v létě 2023 ministerstvo spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Po jeho změnách by zákon neměl platit pro zaměstnavatelské svazy, profesní komory jako je například Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky a nevztahoval by se ani na prezidenta nebo asistenty poslanců a senátorů, kteří chodí na schůzky se zákonodárci, popřípadě je zastupují.

Změnu návrhu spravedlnost prý prosadila proto, že lobbisté nelobují pro peníze.  Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka k tomu uvedl „Oblast jejich lobbování i konkrétní požadavky na úpravu právních předpisů budou velmi často očekávatelné, přičemž na rozdíl od profesionálních lobbistů nebudou motivovány přímým finančním prospěchem. Proto by v jejich případě povinnost oznamovat lobbistické kontakty představovala administrativně zatěžující opatření.“

Proti novému znění zákona se ohradil nejen Kverulant a další protikorupční organizace, ale poněkud nečekaně i Hospodářská komora, která se jinak k lobbingu otevřeně hlásí a je oficiálně registrovaným lobbistou v Evropské unii. Do výjimek by spadala, sama je ale prý nechce.

Další podezřelé armádní zakázky za miliardy

Poslední červnový týden roku 2023 se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal zabývat smlouvou ministerstva obrany na nákup 246 bojových vozidel pěchoty za 60 miliard. Ještě za ministra Lubomíra Metnara (ANO) uzavřelo ministerstvo obrany miliardovou smlouvu na dodávku tisícovky pětkrát předražených kulometů MINIMI. V dubnu 2022, tedy již za ministryně Jany Černochové (ODS) byla cena za kulomety navýšena z 1,1 miliardy na 1,5 miliardy. Nákup proběhl bez výběrového řízení a kulomety nedodává belgický výrobce, ale překupník CB SERVIS CENTRUM.

Historie se opakuje

V úvodu tohoto textu je popsáno jak 16. ministr obrany Martin Stropnický (ANO) po svém nástupu do funkce v lednu 2014 jmenoval svým externím poradcem Jiřího Šedivého, přestože o jeho propojení s výrobci zbraní věděl každý. Jana Černochová (ODS), 19. ministryně obrany si navzdory rétorice o transparentním řízení státu, při nástupu do funkce nevedla o nic lépe.  V pondělí 10. ledna 2022 představila jako svého prvního náměstka Františka Šulce. Přitom Šulc pracoval pro holding Czechoslovak Group a další zbrojařskou firmu v době, kdy dělal asistenta tehdejší poslankyni a šéfce sněmovního výboru pro obranu Janě Černochové. Přitom podle Šulce v tom Černochová neviděla žádný problém: „Věděla o tom, že dělám pro různé firmy.“

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na tiskové konferenci 10. ledna 2022 v Praze představila politické náměstky Daniela Blažkovce (vlevo) a Františka Šulce, který pracoval pro Černochovou jako její poslanecký asistent a současně s tím jako lobbista zbrojaře Strnada. ČTK / Deml Ondřej

foto: Jiří Šedivý / Foto: Profimedia

https://www.kverulant.org/cases/generalove-s-r-o/

sdílet na

40 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Radegast
18. 7. 2023 05:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Jsme ve válce s poslanci. Chcete, aby letiště Ostrava – Mošnov bylo americká vojenská základna a z Mošnova startovala americká letadla bombardovat Rusko, jak Irák? Nechcete? Tak přijeďte demonstrovat do Prahy ve středu 19. 7. 2023.
comment image

Helena
18. 7. 2023 08:06
Odpovědět  Radegast

To je jasné, že to usákům odklepnou. Tohle byla jedna z hlavních věcí, kvůli které byla tato odporná mafiánská, ničeho se neštítící pětismečka dosazena do křesel vlády a Rychetský musel za to umetení cestičky dostat hoodně velký balík. Troufám si říci, že si na Mošnov brousili zuby amíci už dávno. CIA odvedla pro teroristy z USA dobrou práci.
Druhý důvod dosazení pětismečky do vládních křesel byl zájem Německa – nechat tu všechno, co zbylo v českých rukách krachnout a pak to za hubičku schramstnout. Sledujeme KONEC ČECHÁČKŮ V ČECHÁCH.

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 09:29
Odpovědět  Helena

Heleno, tito současní škůdci proces likvidace vlasti pouze dokončují. Předehra zde proběhla od 89 a dokonce se proslýchá, že medvěda si porcovali již v posledních letech socialismu. Řekla jste to přesně tak jak to cítím i já – sledujeme konec Čecháčků, Moravanů a Slezanů v ČR.

Pan Tau
18. 7. 2023 08:40
Odpovědět  Radegast

A co na to Mošnováci…? Ti by se měli přikurtovat k runwayi.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
18. 7. 2023 09:03
Odpovědět  Radegast

Copak to je pouze válka s poslanci. To je válka s celým zkorumpovaným systémem lidiček pocházejících z jednoho hnízda. K čemu jsou zde státní zástupci, vrchní státní zástupci atd. Pamatujete si ještě hon na pionýra Nečase? Já tedy ano a dodnes se směji jak Nagyová úkolovala zpravodajce. To bylo křiku, tady se zatím z půjčených prachů ve jménu celého národa dotuje jiné etnikum, které s naším bohatstvím, které vytvořili naši rodiče a prarodiče nemá nic společného. A samozřejmě se z těchto peněz dotuje celá šerifská ekipa, která stojí za tímto nehorázným přerozdělováním finančních prostředků této země. Kde jste státní zástupci? Až to tady krachne, kdopak za to bude zodpovídat? V Argentině hrozícímu krachu zabránili tím, že si půjčili od Číňanů juany a těmi budou splácet dluh navýsost lidskému MMF, které už v minulosti několik zemí přivedlo k likvidaci. Argentinci jsou zachráněni, budou mít čínskou základnu a přežijí krizi. Jestli ještě budu žít, nedočkám se alespoň tady nakonec penze sice v kačkách, ale před.rbaných z juanů ? My se z dluhů, které tady tihle správci majetku nadělali nemůžeme dostat, protože nic nemáme. Nevlastníme průmysl, zdroje, zemědělství je již odvárek.

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 09:20
Odpovědět  Pavel z Moravy

Čímpak asi tito naši ufouni fialovo černí ručí? Co ještě máme? Nějakou tu půdu, louky, lesy, Českou poštu, Budvar, nějaké ty státní zámečky a hrady? Pak jsou zde již pouze naše nemovitosti. Koho z těch bankéřů bude zajímat, že tito panáci nedělali dluhy za biliony. Každý jeden človíček naší vlasti za ty dluhy ručí. To té většině přitroublíků vůbec nedochází. To nejsou dluhy nějakého imaginárního státu, to jsou dluhy lidí tohoto národa. Můžeš si člobrdo říkat tisíckrát, že nemáš žádný dluh, i tvého právě narozeného potomka jsi přivedl do dluhové pasti. Takže tanečky na horní palubě Titaniku stále probíhají, ale v podpalubí se už možná dokonce teď připravuje rekvizice majetku. Nevím jak dlouho nás ti co nám tak velkoryse půjčují nechají dýchat. Věčně to ale nebude. A to mi říká můj selský rozum, žádné ekonomické vzdělání nemám. Náš nejlepší ministr financí by nám to teď mohl vysvětlit, kdyby se odhodlal. Takže co již spáchali za těch téměř 34 roků? Takže toto není pouze otázka posledních 2 roků, tito to zde pouze dokončují.
.

jiří
18. 7. 2023 10:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

comment image

Gales
18. 7. 2023 15:15
Odpovědět  jiří

A vládne ji Fiala a sto osm loupežníků.

Gales
18. 7. 2023 09:05
Odpovědět  Radegast

comment image

ModrýKlokan
18. 7. 2023 13:19
Odpovědět  Radegast

Mě by zajímalo, proč nikdo veřejně nesděluje zásadní informace proti uzavírání jakýchkoliv mezinárodních smluv s SSA. Například by se měla vést veřejná debata o rutinním porušování mezinárodních smluv američany.

V roce 2003 skončil stoletý pronájem základny Quantánamo na Kubě. Američané svou povinnost základnu vyklidit a předat právoplatnému vlastníku – Kubě, do teď nesplnili. Kubánské území Quantánamo okupují dvacet let do dnes nelegálně.

Fakt někdo chce uzavírat smlouvy s takovými agresivními gaunery? Podpis jakékoliv smlouvy s američany nemá cenu papíru, na kterém je sepsaná. Američané porušují mezinárodní smlouvy zcela systematicky.

Smlouvy s američany uzavírají pouze sebevrazi, zkorumpovaní podvodníci, nebo šílenci.

Radegast
18. 7. 2023 06:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Zločinecká Poslanecká sněmovna bude zítra ve středu 19. 7. 2023 schvalovat smlouvu ódéesačky Černochové s USA. Schválením SMLOUVA O POBYTU VOJSK USA V ČESKÉ REPUBLICE vstoupí v platnost.

Sněmovní tisk 462 Dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obranyhttps://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=462

Senát již dal souhlas s ratifikací dne 13. 7. 2023 na 14. schůzi Senátu.

Frank
18. 7. 2023 06:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Svině zlodějské kradou ani poledne nedrží.

Pavel K
18. 7. 2023 07:52
Odpovědět  Frank

Pod svíčkou je vždycinky největší tma, léta praxe. 🤣🤣🤣🤣🙋‍♂️

Gales
18. 7. 2023 10:12
Odpovědět  Frank

Ať sípnou.

Burák
18. 7. 2023 07:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdysi dávno jsem četl jak to bylo za první republiky. Předražené armádní zakázky byli normou. A už málokdo ví, že ještě po válce, po roce 48 je museli do poslední koruny zaplatit ti zatracení komunisti. Dluhů po 1 republice bylo mnoho. A už jdeme zase tou správnou cestou, kde se desetina lidí napakuje a ostatní jim to zaplatí. Samotní Rusové ale také brečí. Rádi by obnovili socialismus ale vládní klika s oligarchy jim to nikdy nedovolí. Muselo by se něco stát i v samotném Rusku, aby lid mohl opět vládnout a né platit drahé životy samozvaným vyvoleným. Rovněž mají dnes problémy s armádními zakázky, protože zbrojní podniky vlastní oligarchové. Vlastně se to v celé kráse objevilo až se současnou vojenskou operací.

José
18. 7. 2023 11:01
Odpovědět  Burák

Prosím vás nevěřte tomu, že socialismus je vláda lidu. Je to zase vláda nějaké mocenské kliky. Jestli jste to nepochopil, tak to, co prožíváme nyní, tedy eurosocialismus, je v bleděmodrém to samé, co zde bylo před rokem 89.

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 12:27
Odpovědět  José

Ale José, José, nevím jak jste stár. Já ale zažil téměř celý socialismus a pracoval jsem jako dělník a žil v pohodě. Rozebírat to tady již nebudu, nemá to již smysl, mluvil jsem zde o tom já i jiní. Socialismus, alespoň z mého pohledu bylo prozatím to nejlepší co člověk vymyslel. A nepřirovnávejte prosím tyto západní zdegenerovance a s nimi i naše k nějaké odrůdě socialismu. To jsou pouze parchanti, kteří se přiživují na jakémkoliv systému. To, co tady pracující lid dokázal za socialismu vybudovat nedokáže již dnes ani nikdo zhodnotit. Nebýt socíku tak jsme se dnes možná plácali v kravském lejnu. Kdo by měl dům nebo byt, měl by ho na celoživotní hypotéku. Ti co to dnes řídí, byli z většiny lidé nenávidějící socík, co ti měli proboha společného se socialismem? Troubelíni si vždy vyberou pár jedinců, kteří u těch komoušů fakt byli a s tím operují. Já znal ale ode mne starší lidi, kteří makali v padesátých letech na stavbách mládeže a měli za to téměř houno, ale vybudovali pro nás republiku. Je kure.vsky odporné špinit památku těchto lidí.

Standa
18. 7. 2023 13:50
Odpovědět  Pavel z Moravy

Máte pravdu. José píše kraviny a blbosti. Je otázkou zda je takový blbec nebo si na to pouze hraje. Úspěšně.

Pavel
19. 7. 2023 16:07
Odpovědět  José

již podle jména nebudete nejostřejší tužka v penálu co

Standa
18. 7. 2023 13:46
Odpovědět  Burák

Buráku, buráku.!!!?
A) zbrojovky v RF byly dekrety převedeny do vlastnictví státu. Oligarchové je nevlastní!
B)
José cancáte doleji kraviny…. něco o eurosocializmu. Socialismus je znárodnění, převedení majetku pod stát. Že by se tu po r. 89 znárodnovalo o tom není nic známo. Naopak se všechno zprivatizovalo(většinou do zahraničních rukou).

José
18. 7. 2023 07:19
Ohodnotit příspěvek :
     

Všude kde tečou státní peníze, nebo dotace, se objevují přisírkové a různé přísavky, které se snaží přiživit. Možná by nám ministryně války mohla lépe osvětlit, proč kupujeme 24 F35 za 5,6 mld USD, zatímco Izrael koupí 25 F35 za 3 mld USD. Vzhledem k tomu, že gen. Šedivý nesdílel jediné správné válečnické nadšení k situaci na Ukrajině, tak bych hledal důvody podání trestního oznámení tam. Ať se na mne nikdo nezlobí, ale to, že byl někdo komunistický lampasák, to už dnes není argumentem, neboť jeden z nich, ten nejaktivnější, nám sedí na Hradě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
All
18. 7. 2023 07:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Už obě strany,jak anglossasové s USANATO,tak ruská strana hovoří o preventivních jaderných ůderech.Vůbec to není normální,co se děje a zvláště u českých opic a opičáků s tou bandou politických bláznů,kteří by si měli uvědomit i důsledky jaderných výbuchů ! Vůbec si neuvědomují tu obrovskou katastrofu,atomžár,radioaktivitu,zamoření. Jestliže ta hloupá piksla černochová kecá,že to nic není tak je to buď zrůda zrůd anebo bláznivá ůchylačka postihlá idiotismem. I kdyby se použily jen ,,omezené taktické jaderné zbraně”,tak to vyvolá zcela jistě totální jadernou válku a konec téhle civilizace s jadernou zimou a zaledněním planety Země. Prvně,co je potřeba udělat,je odstranit tyhle hloupé,krvavé a válečné politiky,celou pětikolku.30 let devastovali ČR a nyní usilují o ,,zánik civilizace na planetě Zemi”,ta banda podlézavých pitomců,co vůbec nic nedokázali a vůbec nic neumí než žrát a srát a hledět do svých koryt i za cenu totální zkázy. Mor Ho !

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 09:41
Odpovědět  All

Alle, toto se nedá řešit. Celá tato současná západní ekipa je zdegenerovaná. Nemá cenu to rozebírat, je to prostě nezpochybnitelný fakt. Jenže víte jak se to říká, když se připojíte k bandě hlupáků a sdílíte s nimi jejich myšlenky, stanete se stejným jako oni. A oni svými myšlenkami ovlivnili a zachvátili většinovou populaci. Koukněte se bez předsudků na populaci této země. Zjistíte, že my jsme pouze malá okrajová skupina u které je ještě myšlení v pořádku. Více k tomu nemám co dodat.

Standa
18. 7. 2023 13:54
Odpovědět  All

Když popírají ,, atomžár,radioaktivitu,zamoření”,tak byjim nemnělo vadit , když to bouchne.
Tak Rusové do toho! Včera bylo pozdě.

Aleš
18. 7. 2023 08:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Řeknu to přímo, Kamov 52 je nejlepší.

Karel
18. 7. 2023 08:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Komunisté vychovávali skvělé kádry. Šedivý kšeftuje s armádními zakázkami, Petr pavel to vzal přímou cestou do křesla prezidenta Česka.

janle57
18. 7. 2023 09:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Divíte se v čem má soudruh Šedivý prsty a co se mu zaseklo za nehty? Zajímá se někdo
od Nejvyššího st.zástupce o soudružku Černochovou,proč podepsala letecký šrot F-35
za dvojnásobnou cenu jako Izrael? ta má tedy vystaráno a soudruh Fiala se svojí tlupou
s ní,že to protlačili v mafiánském spolku zvaném PS,ti všichni už se určitě těší na předčasný
důchod,platit za tyhle armádní tunely budeme ovšem my,lidový plebs z ČR.

Pavel K
18. 7. 2023 10:11
Odpovědět  janle57

😊 😊 😊
Já se vám všem divím jak se stresujete. No Á? Tak to zaplatíme všichni, jedinou útěchou vám může být, že v tom nebudete sám, ale VŠICHNI ty tupý hovada tohoto státu. Ono to nějak dopadne, jak říkají lidé mého okolí.

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 11:05
Odpovědět  Pavel K

Já se nestresuji až se to bude platit, já už tu naštěstí nebudu, ale naši mamánci budou v prd.eli a věř, že to ještě vše svedou na nás. Vždyť mají v hlavě asi opravdu ho.vno.

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 11:10
Odpovědět  Pavel z Moravy

Musím ještě dopovědět, že můj syn tomu co se děje naštěstí rozumí, ale je mu to stejně platné jako mrtvému zimník. A ještě musím dodat, ti co říkají, že to nějak dopadne, budou nejvíce kvičet jako selata před porážkou. Na to bych vsadil i svoje nejnovější boty.

Pavel K
18. 7. 2023 12:17
Odpovědět  Pavel z Moravy

To už tě hlava bolet nebude, za to ti dám krk!! 🙋‍♂️

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 14:36
Odpovědět  Pavel K

Takže krček říkáš, ale ještě ho budeš potřebovat kamaráde, abys když to dopadne jak bychom si mi přáli mohl natočit hlavičku a zařvat na ty parchanty až budou zdrhat ven a označit je. To víš, že budou chtít zmiznout. Naleštěné zámečky tam někde venku už mají připravené k použití. Leda, leda by nějaký děd koleda zachránil jejich zádel, že by ten giga giga dloužek co zde je uhradil ze svého. Kellňáci už nejsou, Babiňáci, Křetíňáci a další ňáci ale ještě prašulkami disponují a když je fialovo černý ufounský výsadek poprosí, třeba píchnou. A nebo píchnou do vosího hnízda. Už to tady fakt začíná zavánět Švejkovinou, asi dokud se to nepo.sere. Ale zase máš pravdu v tom,že to už mně hlava bolet nebude.

Pavel K
18. 7. 2023 15:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Dnes je situace trochu jiná než byla po II.WW. Dnes se dá dohledat kde co, ale samozřejmě musí být vůle. Takže dnes někoho dohledat není takový problém. Ale musí se chtít.

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 14:50
Odpovědět  Pavel K

Jinak ti ještě musím říci, že s tebou se fakt bavím. Jenom prosím tě pokec nepouštěj. Mně se moc líbí film Dědek Josef. Ta životní filozofie dědka Josefa je prostě to, co mi na té postavě perfektně sedí. Moudrý, ošlehaný životem, nemajetný ale veselý dědek, který nezkazí žádnou legraci. A to jaké rady dává na konci filmu svému vnukovi, to je poklad. Nikdo za tebe připálený hrnec nevydrhne, nezvedej moc nos nahoru, ať ti do něj nenateče, a nezapomeň že pocházíš z bídy. Jo, to už naši drahoušci neznají, zato někteří z nich, ne všichni moc dobře vědí jak s čím.vydr.bat a mít se dobře.

Pavel z Moravy
18. 7. 2023 10:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Něco mimo téma – Apti Alaudinov vyzval Ukrajince postavit se do jedné řady s ruskými bojovníky.
Myslím, že je to moudrý chlap, chce zabránit další bratrovražedné válce, do které ženou Ukrajince západní grázlové a domácí Zelenského banda. Přečtěte si to na sk.news-front.info.

Frank1.
18. 7. 2023 13:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Sedivka je vyskolen v USA Army a urcite jako Vondra v CIA. Od tech lidi ocekavejte jenom zlo pro nas!

Standa
18. 7. 2023 17:03
Odpovědět  Frank1.

Najděte si na google členy Aspen Institute.
Aspen je organizace určená k prosazování amerických zájmů ve světě. Je tam celá vláda od Pekary po Rakušana.

ijn
18. 7. 2023 13:30
Ohodnotit příspěvek :
     

zelené hyeny zničí celé národy pro několik mil úplatků, tento KRIPL není vyjímkou!!! Kriplů se neumíme zbavit jinak než defenestrací na kopí,…..!!! Na penze není, ale na korupci ANO…!!!

Bigo2
19. 7. 2023 11:02
Ohodnotit příspěvek :
     

A aby tomu utrácení nebyl konec je třeba si uvědomit, že žijeme v zemi, kde byl již velmi dávno zaveden metrický systém. Stejně tak jako v Itálii. Naše dílny, nástroje, prostě všechno je metrické. Spolu se zakoupením murických vrtulníků budou zřejmě muset koupit celé dílenské vybavení, aby je mohli udržovat, protože tam je všechno v imperiálním systému – šrouby, klíče – všechno, včetně norem atd.
Náš národ by si měl uvědomit jak těžce politici naší zemi poškozují a nenechat to jen tak být. Měli by se z toho vyvodit důsledky – všichni by měli být potrestáni nejvyššími tresty.