Ve Lvově pracovali s morem a antraxem, v Charkově se záškrtem a úplavicí

Ve stejné době bylo několik tisíc vzorků séra od pacientů slovanského etnika vyvezeno z Ukrajiny do Spojených států.