Krize UKRAJINA

Operace není v plné síle. Proč Rusko ještě nic vážně nezačalo

Před zahájením operace prezident Ruska poměrně podrobně vysvětlil její cíle a záměry. Ale myslím, že velké opomenutí je, že lidem nebylo přesně vysvětleno, jak bude těchto cílů dosaženo. 

To vyvolává spoustu otázek – proč nezasáhneme rozhodovací centra a infrastrukturu? Proč bojujeme s omezenými silami? Proč je tam ještě elektřina a internet?

Nejde o to, že by byl nedostatek informací – jde jen o to, že Putin ze zřejmých důvodů nemohl přímo říci, co a jak přesně uděláme, abychom dosáhli svých cílů. 

V tomto článku bych rád vyjádřil svůj osobní názor, proč se operace provádí jakoby s jednou rukou svázanou za zády a proč nám právě tato metoda umožní dosáhnout stanovených cílů.

Kdyby chtěli, už by dávno vyhráli

Pokud by útoky byly prováděny od prvních dnů operace, železniční komunikace by se zastavila, nebylo by možné přesunout jednotky, obyvatelstvo bez elektřiny by nemohlo sledovat místní propagandu a bylo by v depresi ve tmě. Pokud by ve stejnou dobu Rusko přivedlo více vojáků a předtím zničilo kritickou infrastrukturu a rozhodovací centra nepřítele, operace by rychle skončila.

Samozřejmě ne za pár dní, jak tvrdili někteří hurá-patrioti, ale za měsíc se to docela dalo zvládnout.  Lidé, kteří rozumí vojenským záležitostem a dávali takové předpovědi, je předkládali v očekávání, že Rusko bude jednat v plné síle. Nikoho nenapadlo, že budeme bojovat s jednou rukou svázanou za zády. A proto mnozí neodhadli načasování.

Představme si ale, že bychom tuto operaci provedli v souladu se všemi našimi možnostmi. A za měsíc by vyhráli. Není to však zdaleka první konflikt s účastí Ruska. Předtím bylo Čečensko, Gruzie, byly pokusy o převrat v Bělorusku, převrat v Arménii a pokusy vyhnat odtud naší armádu, pak válka v Karabachu, pak problémy s tranzitem kvůli pobaltským státům. Proběhla také operace v Sýrii a vstup kontingentu CSTO do Kazachstánu.

Když zabrousíme do historie, tak tam byl i Napoleon a Hitler a nekonečné války s Evropou. Evropská unie je jedním z hlavních sponzorů všech nedávných konfliktů na hranicích s Ruskem, stejně jako převratů a rusofobie. Plus samozřejmě Spojené státy a Británie. Není pochyb o tom, že po našem vítězství by zažehly nějaký jiný konflikt.

A nepochybně by nadále podporovaly a financovaly nacionalistické nálady na osvobozených územích, pašovaly tam zbraně, cvičily sabotéry a vzbuzovaly naději o možnosti pomsty v těch, kteří jsou na těchto územích proti ruskému světu.

Skutečná denacifikace a demilitarizace, kterou náš prezident prohlásil za cíle speciální operace, je nemožná bez oslabení Západu. Pouze pokud Západ ztratí schopnost financovat nacisty a rusofoby, můžeme skutečně dosáhnout cílů stanovených prezidentem.

Proto je zvolená strategie vedení speciální vojenská operace (SVO) neoddělitelně spjata s oslabením Západu a takto je třeba vnímat tento proces.

Jak naše SVO přispívá k oslabení Západu

Představme si, že by operace skončila za měsíc, ještě na jaře. Během léta by všechny vášně opadly. A už na podzim by Evropa v plné síle dostala náš plyn, znovu vzkvétala a pokračovala ve vyzbrojování a sponzorování rusofobů. Britové v čele s rusofobkou Liz Trussovou by udělali totéž. Inu, v rámci možností i Spojené státy, i když prioritou je pro ně Čína, která je další na řadě.

Nemůžeme jednoduše zastavit dodávky plynu, abychom oslabili Evropu a možnosti její rusofobie.  Nikdo na světě jen tak neporušuje mezinárodní smlouvy a závazky.  Zejména v energetickém sektoru se jedná o kriticky důležité odvětví ekonomiky.

Bezdůvodné odstavení plynu je nejen ztrátou obchodní reputace, ale také řízení u mezinárodních soudů – bez šance Ruska v těchto soudních sporech vyhrát. Mávnout rukou nad soudními spory také nejde, nesmíme zapomínat, že máme závazky i jinde – kromě Západu s jeho „zlatou miliardou“ je na světě ještě mnoho zemí se šesti miliardami lidí.

Ty také nakupují nebo plánují nákup našich zdrojů, uzavírají s námi dlouhodobé smlouvy, a proto je pro nás důležité udržovat si pověst spolehlivého dodavatele, dodržovat smluvní závazky a mezinárodní právo a plnit podepsané smlouvy.

Jak bude například Čína nakupovat náš plyn, nebo Indie uzavírat smlouvy na dodávky našich zbraní, když si o nás budou myslet, že jsme nespolehlivý dodavatel a můžeme je zklamat v tu nejnevhodnější chvíli?

Evropa potřebuje plyn. A Rusko nemůže jednoduše zastavit jeho dodávky, protože v očích celého světového společenství to bude vypadat jako použití plynu jako energetické zbraně, z čehož Evropa už i tak obviňuje Rusko. Ale lze, jak se říká, na to jít z druhé strany.

Kvůli SVO vznikly problémy s údržbou turbín na Nord Stream 1. Polsko kvůli SVO a sankcím přerušilo plynárenské vztahy s Ruskem a zastavilo plynovod Jamal-Evropa procházející jeho územím. Také kvůli sankcím byla zastavena certifikace Nord Stream-2 a kvůli bojům přestala fungovat jedna větev GTS „Sochranovka“. Celkově se tranzit ruského plynu do Evropy výrazně snížil.

Z právního a reputačního hlediska nás nic nepoškozuje. Rusko chrání občany s ruskými pasy před bezprávím a genocidou a v důsledku uvalených za to nezákonných sankcí Scholz chodí kolem nečinné turbíny a tajemně si ji prohlíží.

Pokud SVO skončí budeme muset plyn znovu prodávat, jinak nás budou obviňovat, že když ho neprodáváme, používáme plyn jako energetickou zbraň. Navíc existují dlouhodobé smlouvy, které je potřeba plnit. Dokud ale SVO trvá, do Evropy plyn z nepřekonatelných důvodů neproudí.

Plyn neteče – západní ekonomika se hroutí jako domeček z karet. Průmysl krachuje a kvůli rekordnímu nárůstu cen je potřeba stále více peněz na podporu vlastního obyvatelstva. Na podněcování konfliktů a rusofobie na ruských hranicích je stále méně finančních prostředků. Hovoříme již o existenci samotné Evropské unie.

Žádná EU – žádné války a rusofobie

Jak už asi tušíte, přikláním se k tomu, že je třeba bojovat nikoli jenom s následkem, ale s příčinou.  Odstranit problém i s kořenem. Se sousedy jsme měli normální vztahy. Dokonce jsme žili jako součást jednoho státu – SSSR, jako jedna velká rodina. Samozřejmě došlo k lokálnímu propuknutí nacionalismu a rusofobie, ale to pro zemi nepředstavovalo hrozbu. 

Rusko ale dvakrát na hrábě nešlápne.

Konkrétně pro občany RSFSR bylo dosti drahé a těžké všechny tyto republiky udržet, postavit tam průmysl, jaderné elektrárny. Nyní se všechny tyto republiky, s výjimkou několika málo, vracejí zpět do doby kamenné.

Brát je zase zpátky k sobě kvůli údržbě se nikomu nechce. Čím více se tam ale ničí průmysl a energetika zděděná po SSSR, tím více se tyto země stávají závislými na přídělech zvenčí, pro které jsou připraveny klesnout k rusofobii a čím dále, tím hůře – za peníze se mohou angažovat i v terorismu.

Hlavním úkolem SVO je proto oslabit sponzory. Ty, kteří financují a vyzbrojují rusofoby, nacisty a teroristy. A pak pro nás nebudou představovat hrozbu ani samotné západní země. Pokud se jejich ekonomika zhroutí, tak o nějaké silné armádě nebude řeč, udržovat moderní armádu je extrémně nákladné.

A teď pár čísel pro pochopení. 

Od 24. února do začátku srpna poskytla Británie našemu bouřlivému sousedovi pomoc v celkové výši 6,5 miliardy dolarů, v té či oné formě. A nedávno Liz Trussová řekla, že kvůli energetické krizi Británie potřebuje 150 miliard liber (170 miliard dolarů) na zmrazení ceny elektřiny pro Brity, jinak by se tarify od října zvýšily o dalších 80 %. Alokovaná částka je navíc rozpočítána pouze na dva roky.

170 miliard dolarů je 26krát více než veškerá britská pomoc poskytnutá kyjevským nacistům od 24. února. To jenom pro pochopení, že kvůli přerušení dodávek plynu z Ruska má Západ takové problémy, že už velmi brzy nebude moci podporovat všemožné nácky, rusofoby a darebáky.

Bude zajímavé sledovat – jak se Evropská unie chystá pokrýt rozpočtový schodek kyjevského režimu ve výši 5 miliard dolarů měsíčně, jestliže Německo oznámilo již třetí balík pomoci svému obyvatelstvu kvůli růstu cen ve výši 65 miliard eur? A to je jenom Německo a teprve třetí balíček. Takových balíčků bude mnohem víc, protože kvůli SVO a sankcím spojeným s touto operací nefungují plynovody.

Putin hraje ve velkém

Obecně si myslím, že Putin hraje ve velkém. Pokud se Evropská unie zhroutí, Británie zchudne a Spojené státy se uzavřou ve svých vnitřních problémech a stanou se regionální velmocí s vlivem pouze na své vlastní polokouli, pak už nebude nikdo, kdo by rusofoby sponzoroval a vyzbrojoval.

Pokud se již rozhodli problém vyřešit, je třeba jej vyřešit důkladně a ne pouze odřezat vršky. Vždyť v tom případě vyroste nová generace rusofobů, kteří byli odmala vychováváni v nenávisti k Rusům.  Mnohem spolehlivější bude nejen porazit armádu na bojišti, ale také připravit sponzory o možnost rozdmýchávat nové konflikty.

Kvůli tomu se SVO provádí pomalu. Zatímco operace pokračuje, plyn se do EU nedodává kvůli okolnostem, které jsou na Rusku málo závislé. A Západ nemůže zrušit sankce přímo uprostřed konfliktu, pro to musí být konflikt ukončen. 

Všimněte si, že Evropa uvalila všelijaké sankce, ale ne na plyn. Speciální operace však přispěla k tomu, že dodávky plynu do EU byly omezeny v rozporu s přáním samotné EU. Snaží se obvinit Rusko, ale ve skutečnosti nemohou prezentovat nic konkrétního, pouze „highly likely“, že to Putin osobně rozbil všechny turbíny.

Možná se někdo zeptá – možná vůbec nemělo cenu stavět plynovody do Evropy a prodávat jim plyn? Ale první plynovod do Evropy začal fungovat v roce 1984, kdy ještě existoval SSSR a nikdo žádné rusofoby nesponzoroval, ani nepořádal války u hranic Ruska.

Čím déle bude SVO trvat, tím je pravděpodobnější, že západní ekonomika, zejména ekonomika EU, tuto krizi a kolaps neustojí a rozpadne se. A to je nejen připraví o možnost financovat rusofoby. Vzpomeňte si, jak se rozpadl SSSR. Kolik průmyslu se tehdy vytratilo.

A kolik cenných specialistů odjelo? Takže i s rozpadem Evropské unie se mnoho západních expertů rozprchne. 

Ne nadarmo Putin na WEF řekl, že Rusko nebude omezovat přijímání víz pro obyvatele zemí EU. Náš prezident ví, kam věci směřují, a že nemá cenu zavírat hranice před cennými specialisty, kteří brzy zůstanou bez práce kvůli zavřeným továrnám v EU, které zkrachují bez dostupné energie.

P.S. 

Pokud si někdo stále myslí, že Evropa nakoupí levně plyn někde jinde a zase bude na vrcholu, tak to Spojené státy nedovolí. V kolapsu Evropské unie jsou v první řadě zainteresovány Spojené státy, které zažívají nejsilnější krizi za mnoho let a hrozí, že se rozvine ve Velkou hospodářskou krizi 2.0, pokud urgentně neokradou svého „spojence“. Spojené státy nedovolí Evropě, aby někde koupila levný plyn, byť z Ruska, proto také zablokovaly SP-2. Američané mohou Evropě nabídnout jen velmi drahý plyn, aby jeho nákupem Evropa obohatila Spojené státy a sama se z takových cen ohnula a nevzpamatovala.

Pro Pokec24 přeložila Janinna.

https://bit.ly/3BcoygJ

sdílet na

209 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
16. 9. 2022 01:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Spojené státy nabídnou Eurosajuzu leda tak humanitární výpomoc – pytle na umrlce a lopaty a krumpáče. Spalovat nebožtíky bez energií nepůjde, technika bez nafty a benzínu taky nefunguje, tak holt zbývají jen ty lopaty a krumpáče. Aspoň se božtíci zahřejou.

sergej
16. 9. 2022 01:27

Neříkal něco regan o říši zla a potom ho postřelili, nebo to bylo potom. Zbytečná otázka u kupčíků a penězoměnců pindos, mamona.

Masunta
16. 9. 2022 10:34
Odpovědět  sergej

Venezuelský prezident Nicolas Maduro predpovedal Európe smutnú budúcnosť:
„Európa je odsúdená prehrať vojnu s Ruskom vo všetkých jej aspektoch. Geopolitickí analytici nechápu ekonomickú samovraždu Európy v ich pokuse zabiť Rusko.“
——————————————————————————————————-
Ukrajinskí vojaci a nacisti z práporu „Ajdar» sa navzájom pozabíjali
16.09.2022
Pri meste Ugledar v Doneckej ľudovej republike, ktoré je dočasne pod ukrajinskou okupáciou, nastali prestrelky medzi jednotkami kyjevského režimu.
comment image
O tomto incidente informoval 15. septembra na svojom Telegram-kanáli vojnový korešpondent Andrej Rudenko s odvolaním sa na informácie získané od miestnych obyvateľov.
Uvádza sa, že k stretu došlo medzi jednotkou ozbrojených síl Ukrajiny a militantmi nacistického práporu „Ajdar“.
„Radoví vojaci Ozbrojených síl Ukrajiny chceli opustiť svoje pozície a odísť z mesta, ale nacisti, keď videli rozostavanú kolónu, spustili na nich paľbu. Tí streľbu opätovali,“ píše Rudenko.
Prestrelka podľa neho trvala asi pol hodiny. Zostali po nej mŕtvi a

Masunta
16. 9. 2022 13:16
Odpovědět  Masunta

Ukronacisti zaútočili na centrum Chersonu, pri administratívnej budove dopadlo najmenej 5 amerických rakiet HIMARS, sú tam mŕtvi a zranení. V dôsledku teroristického útoku zomrel generálny prokurátor LĽR Sergej Gorenko. Útok na Chersonskú administratívu iniciovali britskí poradcovia v prezidentskej kancelárii.
Čo hrozí Ukrajine dnešnými útokmi na vládne budovy v Chersone a Lugansku?
Odpoveď je jednoduchá, teraz by Rusi mali zasiahnuť všetky mestské úrady Dnepropetrovska, Ľvova, Odesy, Vinnice, Kyjeva, Nikolajeva atď.
Je evidentné, že Anglosasi potrebujú zvýšiť úroveň ukrajinskej krízy a, samozrejme, zvýšiť počet obetí. Kľud v ukrajinskej kríze pôsobí proti kyjevskej chunte, čo znamená, že pre prezidentskú administratívu je výhodné eskalovať konfrontáciu hneď teraz.
Takto sú Rusi provokovaní k úderom na centrá rozhodovania. Aby vyvolali útoky na infraštruktúru. Problém je v tom, že ak zasiahnu čo i len Ministerstvo obrany Ukrajiny alebo obyčajnú budovu administratívy, zomrú desiatky či stovky obyčajných pracovníkov, čo bude skvelý obraz pre prezidentskú kanceláriu a samozrejme tam privezú množstvo novinárov, aby rozšírili tézu, že Ruská federácia je teroristický štát.

Masunta
16. 9. 2022 13:26
Odpovědět  Masunta

Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine nielenže ruskú ekonomiku „neškrtí“, ale dokonca prispieva k rastu priemyselnej výroby a pomáha ekonomike prekonať mnohé z najhorších prognóz vyplývajúcich zo sankcií. Výrazne pribúdajú obranné objednávky.
Informuje o tom agentúra „Bloomberg“.
Zároveň poznamenáva, že produkcia „kovových výrobkov“ (podľa oficiálnej štatistiky), ktorá, okrem položiek ako predmety bežnej potreby, zahŕňa aj zbrane a rôzne druhy streliva, vzrástla v júli v porovnaní s minulým rokom takmer o 30% po prudkom poklese v predchádzajúcich mesiacoch. Samostatná kategória s názvom „iné vozidlá a vybavenie“, píše agentúra, ktorá spolu s bicyklami a podobným tovarom zahŕňa lode, lietadlá a obrnené vozidlá, patrí tiež medzi lídrov na ruskom domácom trhu.

Masunta
16. 9. 2022 18:44
Odpovědět  Masunta

Postoj USA: Evropa, aby pod vedením USA nedovedla celý svět k jaderné katastrofě, musí mít problémy a být deindustrializována. Proto západní “elity”, které nic nepojí s jejich národem, s jejich státem, se svou kulturou… Velice symbolické je prohlášení německé ministryně zahraničí Baerbock, která řekla: “Já jsem dala své slovo Ukrajincům a dodržím ho, ať si o mně mí voliči uvnitř státu myslí, co chtějí.” Co zcela přímo ohlásila? “Já sloužím nějaké nadnárodní síle a ta nařídila, že musím pracovat na tom, aby Ukrajina válčila s Ruskem, a není důležité, co bude s Německem. Vůbec to není důležité!”

Markýza
16. 9. 2022 08:42

Taktak. A pak, že nebude práce. Ale mně na tom fascinuje jiná věc: on za to všechno fakt může Putin!! Kvildové mají pravdu! No kdo by to byl řekl………….:-)))

Albi
16. 9. 2022 10:57
Odpovědět  Markýza

Je to taky drzost – “sedět” na takovém bohatství a ignorovat přání západních šéfů světa.

Pavel K
16. 9. 2022 12:34
Odpovědět  Albi

😀 😋 😀 🙋‍♂️

Markýza
16. 9. 2022 13:44
Odpovědět  Albi

A nespravedlnost! Jak pravila tuším Madla. Páč spravedlivé by bylo jedině, kdyby to sežraly korporace, pokud možno americké.

Masunta
16. 9. 2022 09:43

A to Američané vypustili info, že zřejmě nebudou schopny nadále z vlastních zdrojů uspokojovat celou potřebnou dávku plynu pro EU. Biden rozhasil skoro celý svět, i Spojené státy.

Masunta
16. 9. 2022 10:42
Odpovědět  Masunta

A to Američané vypustili info, že zřejmě nebudou schopny nadále z vlastních zdrojů uspokojovat celou potřebnou dávku plynu pro EU. Biden rozhasil skoro celý svět, i Spojené státy.

16. 9. 2022 20:09
Odpovědět  Masunta

Do třetice všeho blbého, kdyby náhodou někdo přehlédl ten článek zde a, nedejbože, tvoje podnětné info :
A to Američané vypustili info, že zřejmě nebudou schopny nadále z vlastních zdrojů uspokojovat celou potřebnou dávku plynu pro EU. Biden rozhasil skoro celý svět, i Spojené státy.

Masunta
16. 9. 2022 20:58

A to Američané vypustili info, že zřejmě nebudou schopny nadále z vlastních zdrojů uspokojovat celou potřebnou dávku plynu pro EU. Biden rozhasil skoro celý svět, i Spojené státy.

José
16. 9. 2022 06:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Taky jsem si říkal, že kdyby to obsadili naráz, všichni ti Azovci a podobná verbež by zahájila partyzánskou válku. Proto čím delší operace, tím menší odpor.

me2d44
16. 9. 2022 17:24
Odpovědět  José

Trefil jste do černého. Už Jan Ámos Komenský říkával: ” Festina Lente – aneb pospíchej pomalu, neb všechno kvaltování toliko pro hovado dobré jest!”. Rusové, kteří poznali “Вопрос – ответ” V.V.Pjakina a “Koncepci všeobecné bezpečnosti” tomu říkají:” закон времени” – ale vystiženo je to samé – stejná podstata…

Pavel K
16. 9. 2022 17:34
Odpovědět  me2d44

👍 👍 👍 👍 👍
Zdravím výše postaveného spolubojovníka při obraně socialistické vlasti z PVOS. Vojín v záloze, řidič bojové techniky P.K. 🤣🙋‍♂️

Per
16. 9. 2022 18:13
Odpovědět  Pavel K

voj. v záloze, motostřelec, pomocník pancéřovníka P.K.

sizok
16. 9. 2022 19:16
Odpovědět  Per

A já lapiduch.

me2d44
16. 9. 2022 18:18
Odpovědět  Pavel K

Taky zdravím. Jsem jen kapitán, ale vždycky jsem říkal, že my, nižší důstojníci, jsme jen dělníci armády. Mimochodem, když se mi na radaru objevil ťulpas z ministerstva, těsně po tom, co na mne vytekl olejový systém otáčení kabiny, tak mne tituloval: nejšpinavější důstojník Varšavské smlouvy. Já jsem neprotestoval – ten výpustný šroub jsem odšroubovat musel, protože mašina se vrátila po generálce ze Sibiře – ta sprcha – to bych nepřál ani nepříteli. Drhnul jsem se 2 dny (směs vody a oleje – ta voda byla původně led). A majora mi už potom nedali – ono se prý ve staročeštině psalo místo “J” písmeno “G” – a na takový titul jsem prý rozumově nedospěl, tak mě dali na “vidličku” – kapitán, nebo praporčík. Ale závazek jsem si odsloužil, uznali mi 18 let.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
me2d44
16. 9. 2022 18:29
Odpovědět  Pavel K

Ale aby to nebylo jen úsměvné, ale dokonce aby to bylo směšné: v 1993 nás opětovně navštívila komise ministra. Polovina radarů jela na plný výkon a já – tehdy už “velitel bojového stanoviště jsem ji doprovázel. A dostal jsem otázku: ” A netočí se operátorovi v té kabině hlava?” – nevěděl jsem v tu chvíli, zda si smíchy necvrnknu do kalhot – a pak jsem panu náměstkovi musel půl hodiny vysvětlovat, že ten operátor se netočí, protože indikátor (sledovací zařízení) je 4 metry pod zemí v bunkru – nešlo mu to do palice…

Pavel K
16. 9. 2022 19:51
Odpovědět  me2d44

👍 👍 👍 🙋‍♂️ 🤣 🤣

Lev Prch
16. 9. 2022 06:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Putine na to se nedá dívat, budeš muset KONAT, ať nacisti celého světa vidí, že Rusko se provokovat nevyplácí 🙋

Ladislav
16. 9. 2022 07:34
Odpovědět  Lev Prch

💤Už tento článek
převzala Gebbls24?

Lev Prchala
16. 9. 2022 08:24
Odpovědět  Ladislav

Děláš si legraci Ladine?.-)

Albi
16. 9. 2022 11:09
Odpovědět  Ladislav

Gebbls24 převzala jiné informace, zaručeně pravdivé. Prostřednictvím spolehlivého média Novinky.cz hlásí:
Ukrajinci postupují, Rusko narychlo verbuje
https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-ukrajinci-postupuji-rusko-narychlo-verbuje-40408859#

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav
16. 9. 2022 11:26
Odpovědět  Albi

💤 Dodám, včera jsem koukal na Vraždy v Mindsomeru, reklama, hodím po dlouhé době na Gebbls24. Zrovna zpravodajství jak Rušti okupanti zničili přehředu a blabla…! Nedalo se divat, natož poslouchat! Okamžitě přepnul zpět na vlezlou reklamu, ta se dá alespoň vydržet! Proč musíme ze zákano tuhle fašistickou žumpa ještě platit?

Lev Prchala
16. 9. 2022 11:38
Odpovědět  Ladislav

Laďo,tož proč něco také robiš?.-)

Ladislav
16. 9. 2022 12:33
Odpovědět  Lev Prchala

🇨🇿 Ze zvědavosti, jestli se náhodou zlepšili? Ne, ještě horší! Fuj tajbl!

Lev Prchala
16. 9. 2022 13:19
Odpovědět  Ladislav

Čekat změnu u havlolejnolahváresnký stoky je jako ČEKÁNÍ NA GODOTA.

me2d44
16. 9. 2022 18:39
Odpovědět  Ladislav

No, pokud máte potřebu se vytočit do obrátek (lidově řečeno se nas*at), pak stačí vlézt na libovolnou diskusi na Novinky.cz – já kdykoliv tam napíšu pravdu o tom, co jsem za svých 62 let prožil, tak mám automaticky nejmíň na 14 dnů ban – to vytočí i šrouby z rakve!

Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:12
Odpovědět  Ladislav

Abyste si mohl korigovat informace z proruských webů 🙂

Lev Prchala
16. 9. 2022 14:33
Odpovědět  Misa z Moravy

Blbec nikdy nepřichází vstříc,vždy se postaví do cesty!

Helena
16. 9. 2022 14:22
Odpovědět  Ladislav

Velice Vám radím, zrušte žumpu ČT, já jsem před 3 lety takto učinila a jsem spokojená. Na internetu se dají najít objektivní informace, tedy kromě Novinek, Fóra a pod. Platit za lži, to tedy ne.

Pavel K
16. 9. 2022 17:37
Odpovědět  Helena

No jo vám se to řekne, to já bych se mušel rozvést a dvě mega na vyplacení babičky nemám.😥

Eva
17. 9. 2022 20:22
Odpovědět  Ladislav

Nemusite, staci ji formularem pro fyzicke osoby odhlasit.

Lev Prchala
16. 9. 2022 11:38
Odpovědět  Albi

Když je to na Seznamu,tak je to signifikatní a pravdivé,howg domluvil jsem
Váš Šafr..-)

Markýza
16. 9. 2022 08:43
Odpovědět  Lev Prch

Lefe, přečtěte si ten článek.

Lev Prch
16. 9. 2022 08:47
Odpovědět  Markýza

Četl jsem. 👍, ale to prsení kolaborantské havlolejnovize alias Goebels24 by potřebovali srazit hřebínek, proto můj příspěvek výše.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
16. 9. 2022 11:15
Odpovědět  Lev Prch

Měli by naopak radost, jak Putin ztrácí nervy..

Lev Prchala
16. 9. 2022 11:39
Odpovědět  Albi

Nevěřte tomu,stačí jedna dvě úspešné ruské akce a zase jim v Goebels24 ZMEHNE.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Masunta
16. 9. 2022 13:56
Odpovědět  Lev Prch

Zazrel si snáď volaďe u seba Putina ? Aľebo sati prisnilo. Ťarcha na hlavu ?

Lev Prchala
16. 9. 2022 14:34
Odpovědět  Masunta

Tvojí Achillovou patou je tvoje hlava!

Masunta
16. 9. 2022 22:21
Odpovědět  Lev Prchala

Napadlo mě, že vstříknutí kmenových buněk na ty 4 střely 6,35 mm dovnitř řechtačky, by mohl být posun vpřed. Větší počet synapsí…

Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:10
Odpovědět  Lev Prch

Jo, ruští nacionalisti by měli přestat blbnout.

Lev Prch
16. 9. 2022 15:08
Odpovědět  Misa z Moravy

Ty seš ynteligentní stejně, jako senilní pedofil Bidet 👎

Per
16. 9. 2022 18:17
Odpovědět  Misa z Moravy

A co ti ukrajinští nacionalisti. Tihle pro vytvoření samostatného státu byli ochotni a s radostí zabíjet nejen svoje budoucí občany, ale i polské, české a židovské národnosti. Tihle byli pro ukroše lahůdka, na nich si vybili svou nacionalitu.

Lev Prch
16. 9. 2022 18:48
Odpovědět  Per

Důkazem byla Volyň.

Boomer
16. 9. 2022 16:14
Odpovědět  Masunta

..zapomeňte na tzv. emoční inteligenci a dalších několik podobných poddruhů/berliček uměle vykonstruovaných, aby si na své přišli i průměrní a podprůměrní. Inteligence je pouze jediná a jedinečná schopnost uvažovat, učit se a poznané v jedné oblasti aplikovat i v jiných oblastech. A tato schopnost řadí dostatečně disponované jedince k nadprůměru, napravo, hodně napravo, strašně moc napravo od bodu 100 Gaussova diagramu rozložení IQ v populaci. Když se budete z vaší pozice pozorně dívat tím směrem, nejlépe silným dalekohledem, někde v dálce nás možná uvidíte..

Masunta
16. 9. 2022 22:29
Odpovědět  Boomer

Inteligencí je minimálně 12 druhů. Například sociální. Někteří i géniové si neumějí zavázat tkaničku. Génius žijící v bídě, je příslovečný. Jak skončil N. Tesla ? Na svou výši inteligence mám potvrzení. To jsem už napsal a neuvedl výši IQ. I to však stačilo našemu Milánkovi bez tolerance …rup … psych, aby to nerozchodil. Jeho souputník nedokáže ani rozchodit, že jsem citoval prof. Koukolíka, že znalosti mají být široké a hluboké. Také nedokáže vstřebat můj nick, nebo že se dívám na televizní seriál. Tak tací se se svým IQ pohybují mezi námi.

17. 9. 2022 00:20
Odpovědět  Masunta

Ajajaj. Jsem já to ale nepochopa. Ty myslíš papíry na na hlavu! Žes to neřek hned. Ale na tvém místě bych to asi také raději tutlal.

me2d44
16. 9. 2022 17:28
Odpovědět  Lev Prch

Pokud spěcháte, zkuste si pustit první díl francouzského “Kam se poděla sedmá rota?”. Francouzský plukovník po dělostřeleckém přepadu zavelí: “Stáhneme se do Narville” – a pak na podřízené řve: “Kam ten spěch?”. Je to komedie – ale i ty mohou posloužit k poučení…

Lev Prch
16. 9. 2022 18:50
Odpovědět  me2d44

Znám 👍👍👍👍

Masunta
16. 9. 2022 22:34
Odpovědět  Lev Prch

Tak když na toto reaguješ jen TY, znáš ten film jen TY. Jsi znalý. Blahopřeji !!!!…!!!!!!!! ….. !!!!!!!! ….. !!!!!!! Rozhodně piš častěji. Třeba i mimo Pravidla českého pravopisu.

17. 9. 2022 00:22
Odpovědět  Masunta

psych… psych… cvak cvak…

ijn
16. 9. 2022 07:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Západ chtěl zničit Rusko,….a zničí sám sebe,…. bohužel i ČR patříme přeci na Západ

Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:12
Odpovědět  ijn

Západ nic nechtěl, doteď mu bylo Rusko u zadele a zase bude.

Markýza
16. 9. 2022 14:52
Odpovědět  Misa z Moravy

U zadele? Tak to já si představuju úúplně jinak, když je někomu něco u zadele.

Administrátor
P.A.Semi
16. 9. 2022 16:07
Odpovědět  Misa z Moravy

Když píšete “Západ nic nechtěl, doteď mu bylo Rusko u zadele”, řekl bych, že to je Simplicitas, která ani není Sancta… (česky – prostota, která ani není svatá…)

Fakt to spíš vypadá jako Lež než jako Blbost…

πα½

Per
16. 9. 2022 18:22
Odpovědět  Misa z Moravy

U zadele? Tak nic nevíš a svým slepičím mozečkem, kde neustále držíš jen jednu myšlenku, a ta je, že v kuchyni nemáš dělat slepičince.
Západ a jeho kolonie jsou surovinově vybrány. Nyní nastupuje Rusko se svým nerostným bohatstvím. A záchoďáci to chtějí jak jinak, jen zadarmo.
Politologu bez vzdělání. Jen samé filosofické vědy.

16. 9. 2022 20:17
Odpovědět  Misa z Moravy

Jéééééééé, ty si dobrééééééééééééj !!!

Masunta
16. 9. 2022 22:35

Dětská radost je nejupřímnější… 🙂

jar
16. 9. 2022 07:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Rusové,přestaňte šetřit ty grázly.UK je nacistická a její páníčci záměrně šíří fašizmus po celé evropě. Leze opět do čech,chorvatska a jinde.K šíření fašizmu a nacismu se využívají největší lenoši na ůrovni pubertálních usmrkanců,co už neumí uvařit ani čaj,natož něco řídit.Jsou nevzdělaní,hloupí a nesmírně líní , nesmírně zdechlí.Proto mohou jen a pouze sloužit jako děvky nebo prostituti svým páníčkům.Otřesným příkladem jsou fiala a pekarová z čr,nevzdělaný,líný, pubertální odpad společnosti,který se nenaučil pracovat a myslet.

Misa z Moravy
16. 9. 2022 10:56
Odpovědět  jar

Tak v Británii (UK) je nacistů mnohem méně než v Rusku. Možná jste myslel Ukrajinu (UA). I tam je jich ale méně než v Putinově říši zla.

Lev Prchala
16. 9. 2022 11:41
Odpovědět  Misa z Moravy

F73+A52+F22+F100+F102+F104+F200+F600+F800+F801+G10+N393…..havlopussynko.

Markýza
16. 9. 2022 13:45
Odpovědět  Misa z Moravy

Sakra – konečně někdo, kdo je spočítal! Sláva vám a jupajdá!

Administrátor
P.A.Semi
16. 9. 2022 16:11
Odpovědět  Misa z Moravy

Evidentní Lhář, tenhle/tahle Misa…
Misa znamená Nenávist v řečtině (známe slova misogynní nebo misantrop), celkem přiléhavé jméno…
πα½

16. 9. 2022 20:19
Odpovědět  Misa z Moravy

“…říkal náš pan okresní hejtman.”

Albi
16. 9. 2022 11:22
Odpovědět  jar

Nejdřív pro to udělejme něco sami. Aspoň to málo, co můžeme – jít k volbám a “vystavit účet” současné vládě. I když se nic moc nezmění, jako výstraha budoucí vládě proti nejhorším excesům by to zafungovat mohlo.
A upřímně věřícím připomenout, aby si vzpomněli na slova: “Člověče přičiň se a pánbůh ti pomůže”, než to “hodí” např. lidovcům, nebo TOPce.

me2d44
16. 9. 2022 17:46
Odpovědět  jar

Jen na okraj: likvidace 4 rozvoden u ukrajinských tepelných elektráren “způsobila” zastavení střelby na JE v Záporoží – půlka Ukrajiny potmě a upozornění, že může být celá – mimochodem, Rusi už mají vytipovanou elektrárnu, která – když ztratí rozvodnu, tak zhasne i Kiev a celé jeho okolí. Teď by to ještě chtělo pár ran na vlakové spojení z Polska a pár rozvoden na západní Ukrajině – pak by dodávky zbraní tak, nějak došly. A po zabrání Oděsy a Nikolaeva to pak nepůjde ani po moři. A když mi někdo napíše, že jsem Rusofil: ano, souseda mám Rusa – žije tu 30 let a postará se o sebe. Pak je v našem domě asi 8 rodin Ukrajinců, kterým nájem a dávky platí město. Rozumíme si sice všichni, ale ten Rus má u mne superplus.

me2d44
16. 9. 2022 17:49
Odpovědět  me2d44

P.S. na generátory elektráren zatím Rusové neútočí – to by byla “legrace” takřka neopravitelná – i ty trafostanice zaberou spoustu času a peněz!

Pavel K
16. 9. 2022 18:11
Odpovědět  me2d44

👍 👍 👍

16. 9. 2022 07:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Demokratická policie v akci, aneb pokus o únos policií ČR in natura. Toto jako první:

https://www.youtube.com/watch?v=sQx2SGdmg00&t=4s

Krátce po pokusu o únos

https://www.youtube.com/watch?v=p5m_22SysUI&t=1769s

Tiskovka k únosu – aneb to bude průůůůšvih! A pokud ne, pak už fakt zbývá pouze revoluce.

https://www.youtube.com/watch?v=rDBxpAGW_Zo

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Lev Prch
16. 9. 2022 10:26

Už to začíná, Rak-ušan sere v síni, 28.9.se blíží 👍

Ladislav
16. 9. 2022 11:28

💤 Prasárna! Okamžitou demisi fašistické vlády!

Lev Prchala
16. 9. 2022 11:42
Odpovědět  Ladislav

Dobrovolně Demisi nepodá,musí se jí radikálně pomoc.

Albi
16. 9. 2022 11:41

Charakteristické – u všech tří videí “komentáře jsou vypnuty”. Mají strach – to je dobře. To je moc dobře. Jen je nechme, ať se bojí.

Misa z Moravy
16. 9. 2022 07:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Moc hezká pohádka, jsem zvědav, co bude říkat ruská propaganda za rok, tedy bude-li v tu dobu nějaká ruská armáda ještě na území Ukrajiny.

Lev Prchala
16. 9. 2022 08:24
Odpovědět  Misa z Moravy

Tady není Seznam a Blicí listy Ču……líku!

Markýza
16. 9. 2022 08:44
Odpovědět  Misa z Moravy

Ono jí ani teď není na území Ukrajiny mnoho. Možná žádná.
Ještě něco k věci,

Misa z Moravy
16. 9. 2022 09:20
Odpovědět  Markýza

Na východě UA jsou hlavně “ruští” žoldáci, v chersonské oblasti a na ukrajinském Krymu však operuje i “standardní ruská” armáda.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Lev Prchala
16. 9. 2022 09:45
Odpovědět  Misa z Moravy

A ty sám těch svým lžím věříš?????

Lev Prchala
16. 9. 2022 09:59
Odpovědět  Misa z Moravy

A že v ČR je 600 000 banderonacistů ti nevadí????!

Jaroslav
16. 9. 2022 10:28
Odpovědět  Lev Prchala

Nejenom že zde jsou, oni se zde roztahují a dělají binec. Jel jsem tramvají a tam šílená (skutečně, jinak se to nedá vysvětlit) ukrajinka. Chlápek ji upozornil, ať je zticha a ona že zavolá poľícii. On na to, já jsem pojicie… Jindy v Lídlu šílená baba s přízvukem také chtěla volat poľícii. Pak si všimněte, že nic nedodržují, dělají bordel a myslí si že jím dlužíme. Mají své zvyky, nedají se převychovat. Vnucuje se mi citát z Krylovy písně-závěr odpovědi neznámého vojína- “… myslíte že šel bych zas rád…odpověď čekáte nasrát jo nasrát” . Možno to není zcela přesné, ale smysl to má. Když jsem se kdysi zamýšlel nad možnou migrací do ČR, UKr byli na předním místě, jsou nám nábožensky a kulturně blízcí, většinou slované, umí pracovat. TO platilo o předchozí vlně migrantů, dnes jsem zmaten, co za “materiál” sem přijel

Misa z Moravy
16. 9. 2022 10:44
Odpovědět  Jaroslav

Takovejch pseudopříběhů napsali ruští trolové kvanta.

Lev Prchala
16. 9. 2022 11:42
Odpovědět  Misa z Moravy

To,že tu banderonacisti dělají bordel JE HOLÝ FAKT!

Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:14
Odpovědět  Lev Prchala

Pravicoví extremisti dělají bordel všude, naštěstí je jich tu třeba ve srovnání s Ruskem či jinými zeměmi jen minimum.

Lev Prchala
16. 9. 2022 14:38
Odpovědět  Misa z Moravy

Banderonacisti dělají bordel v ČR a jejich podporovatelé s nima.Takovou chamraď vyhnat je málo,všem na cestu Krvavýho orla jako dárek.-)

Per
16. 9. 2022 18:28
Odpovědět  Misa z Moravy

Tohleto je z Moravy? To? Stejná osoba jako profesor Fiala, premiér vlády. Takže, Bože, chraň nás ode všeho zlého.

Albi
16. 9. 2022 11:49
Odpovědět  Misa z Moravy

Jako čeští “vládní” novinářští slouhové. Mimochodem – říká se tomu HLP = hluboce lidský příběh. 🙂

Markýza
16. 9. 2022 13:49
Odpovědět  Misa z Moravy

Co je to propána “pseudopříběh”?? Něco jako Pseudopolis?

Lev Prch
16. 9. 2022 16:36
Odpovědět  Markýza

Něco jako pseudomyšlenka….jeho pseudomyšlenka 😁

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
16. 9. 2022 14:24
Odpovědět  Jaroslav

Měli by táhnout zpět a obnovovat Ukrajinu.

Lev Prch
16. 9. 2022 16:38
Odpovědět  Helena

Banderonacisty budou Češi po odchodu fyjalovýho vlastizrádce VYHNAT! Dobrovolně ty pijavice nacistický nepůjdou, nebude kam,Putin jim Banderostán přeformátuje 👍

Masunta
16. 9. 2022 22:37
Odpovědět  Lev Prch

Banderonacisty budou Češi po odchodu fyjalovýho vlastizrádce VYHNAT!…. Já nerozumět jazyk tvého kmene, nebo záchvat ?

17. 9. 2022 00:27
Odpovědět  Masunta

Ty nerosumět mnoha fjecám, co ty dělat že rosuměla. Teď ty rusuměla, když já mlufila po tfojem? Nebo cfak… cfak… cfok… rušení?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Misa z Moravy
16. 9. 2022 10:43
Odpovědět  Lev Prchala

Zaprvé jich MV ČR uvádí mnohem méně, za druhé mnozí zde pracují už dlouho, bez nich by stavebnictví a řada jiných oborů zkolabovala. K nacismu má pak většina z nich mnohem dále než Putin a jeho ovce. Denacifikace UA je taková pohádka pro prosťáčky. U Vás, pokud nejste jen ruský trol, uspěli. Akorát někteří, včetně Vás, si nevšimli, že ruská propaganda přestává pojem denacifikace používat, začíná mluvit o protiteroristické operaci na UA. Není nad to, když teroristický stát dělá protiteroristickou akci. I když pro část lidí bude znít možná méně nesmyslně než ta denacifikace. Tak jen abyste nezaspal změnu ruské politiky a rétoriky. Pak by Vás za to do Teplic nepochválili.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
16. 9. 2022 11:58
Odpovědět  Misa z Moravy

Pozor Míšo, pletete jablka ne s hruškami, ale minimálně s banány. “….mnozí zde pracují už dlouho...” – to nejsou migranti. Ti neutíkají, ti sem přišli dobrovolně pracovat a nikdy nebyli opečováváni, všechno si museli zařídit, sehnat (bydlení) a všechno zaplatit z toho, co si vydělali.
Jedna taková rodina bydlí v domě kde i moje dcera, už asi 10 let, takže vím – na rozdíl od vás – o čem píšu.

Lev Prchala
16. 9. 2022 12:16
Odpovědět  Misa z Moravy

MV ČR…..tak tím je řečeno vše.
V Teplicích by mně určitě nepochválili nikdy,nejdřív jsem kritizoval Tuberu,teď nepodporuji Banderonacisty jako ty,ale hlavu kvůli tomu težkou nemám.-)
Štěstěna je mrcha vrtkavá a dnes už tepličtí zasTUPI-TELE dali ruce pryč od Feriho,jejich kdysi velkého kamaraden.

Albi
16. 9. 2022 15:33
Odpovědět  Lev Prchala

…dali ruce pryč od Feriho,jejich kdysi velkého kamaraden“.

To by si zdejší fialový tým měl opakovat aspoň 3x denně, aby si pamatoval, jak mocní odplácejí svým spolupracovníkům, příznivcům a podporovatelům.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Lev Prch
16. 9. 2022 16:39
Odpovědět  Albi

No jo při vyslovení jména Feri trpí hluchotou 🤫

Markýza
16. 9. 2022 13:48
Odpovědět  Misa z Moravy

No však říkám – na území Ukrajiny nic. Jsou to hlupci, tihle Ukrajinci, viďte. Mohli mít Ukrajinu jak malinu – ale to by museli mít aspoň kapičku diplomacie v krvi.

Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:17
Odpovědět  Markýza

Když ono vyjednávat s Putinem nemá smysl, až se Rusko stáhne z okupovaných území či bude vyhnáno, pak možná. Třeba o reparacích a vydání válečných zločinců 🙂

Lev Prchala
16. 9. 2022 14:39
Odpovědět  Misa z Moravy

Rusko a reparcece na vlastním území?????Ty seš sjetej nebo pobouchanej pádem z postele při radovánkách u pornoJadnoPutny?

Markýza
16. 9. 2022 14:54
Odpovědět  Misa z Moravy

Tomu říkám vyjednávání, panečku! “Vy uděláte, co my chceme a my si budeme dělat, co chceme zase my”.
Jojo….diplomati od přírody, však to říkám.

Lev Prch
16. 9. 2022 16:41
Odpovědět  Markýza

On je amidiplomat,, nejdřív střílí pak “””myslí”””🤣

Pavel K
16. 9. 2022 17:47
Odpovědět  Lev Prch

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🙋‍♂️

janle57
16. 9. 2022 09:44
Odpovědět  Misa z Moravy

dokud nebudeš v banderovské armádě jako český žoldák,tak se obáváme,
že to půjde s tou ukr.ozbrojenou bandou s kopce.

Lev Prchala
16. 9. 2022 10:01
Odpovědět  janle57

Ať si vezme rezervní tanga a hurá nach Banderostán.Pravici zvedat umí,určitě ho rádi vezmou.
Hlavně,ať nám zpaátky neposílají ostatky takových naziodpadů,těch je díky fyjalovýmu slizu dost i tak.

Misa z Moravy
16. 9. 2022 10:47
Odpovědět  janle57

A nechcete za Vaše ruské zájmy bojovat s Lvem na UA Vy? Jistě byste Vagnerovcům, kadírkovcům a propuštěnejm trestancům z ruských věznic prospěli 🙂 Jo a hlavně se nevracejte zpátky, jedině domů do Ruska.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
janle57
16. 9. 2022 11:54
Odpovědět  Misa z Moravy

Ruská armáda to zvládne i bez nás,na rozdíl od té banderovské,my všichni
tady bojujeme za české zájmy a ne za zájmy Fialy,EU a NATO,to ovšem ve
svém čummobilském mozku můžeš těžko pochopit.

Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:18
Odpovědět  janle57

České zájmy ovšem nejsou identické s těmi ruskými, jimž sloužíte.

Lev Prchala
16. 9. 2022 14:40
Odpovědět  Misa z Moravy

Hlavně NEJSOU IDENTICKÉ SE ZÁJMY fašoEU a amiokupantů!

Per
16. 9. 2022 19:23
Odpovědět  Misa z Moravy

Mé zájmy nejsou totožné ani s ruskými, natož se zájmy americkými.

Albi
16. 9. 2022 12:05
Odpovědět  Misa z Moravy

Tak Míšo – nechme cizí zájmy politikům jejich zemí a nalejme si čistého vína.
Specifikujte ČESKÉ zájmy.
Ráda bych totiž věděla, jestli aspoň víte, za čí zájmy (a samozřejmě i za jaké, neboť není zájem jako zájem) byste měla tzv. kopat, když se tak angažujete za zájmy ukrajinské.
Zvládnete to? Děkuji.

17. 9. 2022 00:38
Odpovědět  Albi

Ďouče drahý, snad si nemyslíš, že ti odpoví?

Pedro
16. 9. 2022 12:10
Odpovědět  Misa z Moravy

Nebýt Ruska, tak nejsi na světě nácku.

Lev Prchala
16. 9. 2022 12:18
Odpovědět  Pedro

Přesně na komoru.-)

Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:19
Odpovědět  Pedro

Zajímavý, jak zaměňujete Rusko se SSSR, jak se Vám to hodí.

Lev Prchala
16. 9. 2022 14:40
Odpovědět  Misa z Moravy

To je podle doby,ke které se to vztahuje,ynteligente banderovskej.

Helena
16. 9. 2022 14:27
Odpovědět  Pedro

Přesně. Měli by být vděčni. Zapomínají, kým byli osvobození v 45. Američani to nebyli.

Lev Prch
16. 9. 2022 16:43
Odpovědět  Helena

Ty NIKDY NIKOHO NEOSVOBODILI, NAOPAK 👎👎👎👎👎👎V rámci operace TRVALÁ OKUPACE jsou ještě 77let po konci druhé světové války okupuje uSSa Německo, Japonsko a Jižní Koreu 😡😡😡😡

Pavel K
16. 9. 2022 17:49
Odpovědět  Helena

Tak se nedá nic dělat, potřebují lekci, ale takovou že jich to xxxx nepřežije.

Pavel K
16. 9. 2022 19:55
Odpovědět  Pedro

To jim bohužel nedochází. Takže to bude neziskový fracek.

Markýza
16. 9. 2022 13:50
Odpovědět  Misa z Moravy

Ale fuj – ruská armáda, pokud vím nežebrá pořád o zbraně, pomoc, peníze……..nepotřebuje pomáhat, jak vidíte.

Albi
16. 9. 2022 15:45
Odpovědět  Markýza

A nenadává kdekomu jako ukrajinský velvyslanec, vizitka Ukrajiny ve světě. 🙂

Lev Prch
16. 9. 2022 16:47
Odpovědět  Albi

To myslíte velvysrance, který ztropil v Německu takový skandál, který neměl v novodobé historii obdoby?!Ani Vondra na recepci velvysranectví uSSa svého času takové entreé neměl 🤫🤣🤣🤣🤣🤣

Markýza
16. 9. 2022 20:50
Odpovědět  Albi

Nojo, to je nějaká ukrajinská specialitka – vybírat velvyslance podle toho, jak umějí vynadat hostiteli.

16. 9. 2022 10:12
Odpovědět  Misa z Moravy

No, pro leckoho to bude záhada – ruská armáda, či její část, bude za rok stále na stejném území, leč nebude to území Ukrajiny. Holt jsou věci mezi nebem a zemí…

Misa z Moravy
16. 9. 2022 11:15

To tvrdili v Izjumu aj. taky a jak rychle zdrhali. Chudáci kolaboranti, museli do Ruska, jinak by je Ukrajinci stíhali za vlastizradu. Jo, kolaboranti to nikdy neměli jednoduché, jako u nás za války a po ní.

Lev Prchala
16. 9. 2022 12:19
Odpovědět  Misa z Moravy

Za to tady mají kolaboranti a podporovatelé banderonacistů na růžích ustláno,že?Inu,AŽ NA DNO ZRADY!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Misa z Moravy
16. 9. 2022 14:19
Odpovědět  Lev Prchala

Tam Vy už jste.

Lev Prchala
16. 9. 2022 14:41
Odpovědět  Misa z Moravy

Já ne,to taková spodina nacistická jako seš ty a celá havlolejnolahvárenská stoka!

Boomer
16. 9. 2022 16:32
Odpovědět  Misa z Moravy

..no jak kteří, třeba jistý Nauman z Olomouce, konfident tamní úřadovny Geheime Staatspolizei, plynule přešel k bonzování pro komunistickou bezpečnost a pro jistotu se ještě stihnul přejmenovat na Novotného.. a nic se mu nestalo, navíc v té bohulibé činnosti pokračoval i jeho syn..

16. 9. 2022 20:29
Odpovědět  Misa z Moravy

To je fakt, že to kolaboranti nikdy neměli jednoduché. Ale neboj, třeba budeš mít kliku a jenom dostaneš sem tam přes držku.

Albi
16. 9. 2022 12:10

Výborně! Taky se to tak dá říci.

Albi
16. 9. 2022 11:45
Odpovědět  Misa z Moravy

No – dá se předpokládat, že SVO bude do té doby úspěšně dokončena, takže, ne, nebude tam.

16. 9. 2022 07:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Aha. Tak už zase čeká na schválení. Tož to zkusíme jinak

16. 9. 2022 08:02

Pol-icie v akci. Pokus o ún-os. Toto shlédněte první:

https://www.youtube.com/watch?v=sQx2SGdmg00&t=4s

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
16. 9. 2022 08:04
16. 9. 2022 08:07

Tiskovka po ún-osu. To bude průůs-er! A pokud ne, pak už nezbývá, než re.vo-lu ce.
Nebo budeme v pr de li.

https://www.youtube.com/watch?v=rDBxpAGW_Zo

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
16. 9. 2022 08:36

Zdravím kolego, včera večer jsem na to koukal a pak jsem to pověsil na PP, sem na pokec se to ještě nenaučil. Myslíš, že z těch chytrolínů na to někdo reagoval? Nikdo!! Hlavně že tam peskují kvůli pravopisu. Za mě celkem hustý, si nikdo neumí představit jaký tu musí být neskutečný bordel. Všechno zkorumpovaný, VŠECHNO. A to berou 150000.-Vedle bylo ještě video podobného rázu soudní arogance a zvůle. Bylo to ze Svitav, takový dva starší pánové to tam natáčeli. Hnus všech hnusů. Proto jsou ti politici tak silní v kramlecích. Prohnilé soudnictví. Ahoj. 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
16. 9. 2022 12:12
Odpovědět  Pavel K

Na PP není zrovna rozšířeným zvykem odkazy otevírat.

Pavel K
16. 9. 2022 16:04
Odpovědět  Albi

Však povídám že je to tam banda namyšlenců, už jen mít potřebu dávat na odiv svůj VŠ titul.

17. 9. 2022 00:41
Odpovědět  Pavel K

Měl si dát nick Dr. Voštěp.

Lev Prch
16. 9. 2022 08:51

No ty vole, banderonacisty tu řádí přesně tak, jak v roce 2014 prorocky řekla jedna Ukrajinka….”” Budete se divit, čeho jsou Banderovci schopni, pokud je budete podporovat. Putin by je měl zničit do jednoho”‘.
Tolik slova, která vyslovila po Majdanu.

16. 9. 2022 20:37
Odpovědět  Lev Prch

Jako bych slyšel máti s bábrlí…

Lev Prch
16. 9. 2022 08:40

To je klasika….. proč asi, že?

16. 9. 2022 10:18
Odpovědět  Lev Prch

Ale stejnak je to záhada. Ono se to nahoře vyplesklo i s tím “čeká na schválení”.

jar
16. 9. 2022 08:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Proč by měli naprosto zbytečně umírat mladí lidé popoháněni na smrt,umírají po stovkách a tisících denně a proč znovu za fašistické grázly a nadnárodní globalistické bestie ? Zasáhněte konečně jejich řídící centra,alespoň na ukrajině.

Pavel K
16. 9. 2022 08:43
Odpovědět  jar

👍 👍 👍
Ano, to je právě ono, že umírají mladí lidé a děti.

Albi
16. 9. 2022 14:01
Odpovědět  Pavel K

No a?
Ti, kteří si zaslouží lepší osud dávno zdrhli a ti, kteří zústali možná dokonce mluví rusky = nejsou to lidi, ale švábi, ne? A šváby je chvályhodné vyhubit. Určitě přenášejí různé nemoci. Hlavně ty nejnebezpečnější, ideologické.
Myslete politicky, Pavle. 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
16. 9. 2022 16:08
Odpovědět  Albi

Já už vážená paní někdy nemyslím vůbec, kdybyste jen viděla jak zapomínám, až se za to někdy stadím pomalu. 🌹🙋‍♂️

16. 9. 2022 20:44
Odpovědět  Albi

No, jak tak koukám na výsledek….

Markýza
16. 9. 2022 08:46
Odpovědět  jar

Proč…no, jako vždycky. Aby těm zbylým definitivně něco došlo.

Gene
16. 9. 2022 14:07
Odpovědět  jar

Kdyz si prctu ze operace nenii v plne sile, tak to jen nasere. Nechavaji umyslne umirat sve lidi, nebezpeci vybuchu atomove elektrarny, hlavne ze operace neni v plne sile.

Misa z Moravy
16. 9. 2022 09:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak včera Si nechtěl s Putinem ani povečeřet. Proč si taky kazit pověst.

Buchtík
16. 9. 2022 10:13
Odpovědět  Misa z Moravy

A tys jim u toho svítil?

16. 9. 2022 10:21
Odpovědět  Misa z Moravy

Prej mu zapomněli dát k boršči jídelní hůlky, tak se urazil.

Pavel K
16. 9. 2022 10:28

Já jsem zaslechl, že chtěl Putinovo sabaku na česneku z emeriky.

Lev Prch
16. 9. 2022 10:29
Odpovědět  Misa z Moravy

Kde to psali, na Seznamu? Taaaak to bude ověřená informace 🤣🤣🤣🤣

Albi
16. 9. 2022 14:03
Odpovědět  Lev Prch

Buď tak, nebo obvyklý pokus o nepovedený vtip. Vyjde to nastejno! 🙂

Markýza
16. 9. 2022 14:55
Odpovědět  Lev Prch

Něco takového tam skutečně psali – před půl rokem 🙂

Pavel z Moravy
16. 9. 2022 09:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Když se nad tím zamyslíte, tak z dlouhodobého hlediska to je pro Rusko nesmírně výhodné oslabit celý západ na dlouhou dobu, dokud nedokončím přerod ekonomiky jiným směrem. Je jisté, že oni smlouvy za normální situace dodržovat musí, alespoň ty již uzavřené a co brání tady těm rusofobním grázlům, aby je neustále nenapadali. Já jsem si stejně od začátku té operace myslel, že demilitarizace, tu je možno relativně rychle zvládnout, ale denacifikace, to je stav společnosti. Koukněte se na naše zaprodance a grázly a řekněme si, jak to chceme z duší těchto lidí dostat, aby se zde již další takoví nerodili. Jedině úplně změnit systém hodnot. V jakém stádiu se ale degenerace této společnosti nachází? Pokud nezměníme základ společnosti, stále zde budou vyrůstat zaprodanci a škůdci, pro které je jediným smyslem života okrádat a ožebračovat druhé, vykořisťovat je a hrabat pod sebe za jakoukoliv cenu i za cenu zničení národa. Druhá věc jsou samozřejmě ztráty životů vlastních lidí při té operaci na Ukrajině. To je to obrovské negativum, ale to asi my nevyřešíme.

Albi
16. 9. 2022 14:25
Odpovědět  Pavel z Moravy

Máte naprostou pravdu..

Pavel K
16. 9. 2022 16:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

👍 👍 👍 👍 🙋‍♂️ 🙋‍♂️

Lubek
16. 9. 2022 10:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Stále mi akosi chýba jasné pomenovanie, prečo západ nenávidí Rusko a hlavne pána Putina. Čo vlastne západ od Ruska a pána Putina chce? Ču mu vlastne vadí? Pána Putina preto, lebo súdruh už dávno nie je. Teda socializmus, komunizmus nie je v hre. Hitler vstúpil do poľska, Čiech, rakúska, francie, ďalších krajín Európy, Afriky, SSSR rel. v krátkom čase. Dôvod bol konkrétne sformulovaný, že chce nastaviť spoločnosť podľa seba a nemcov a na výchde chce lebensraum. A Hitler to všetko zosobnil. Amerika už zahmlene splietala niečo o demokracii a slobode, čo už je vágne a nekonkrétne. Vedie vojny permanentne za každého prezidenta, teda nejde to všetko hodiť na jednu osobu. “Ve jménu civilizace?” A čo také urobili, povedali Rusi? Okrem toho, že sa snažia zastať ľudí svojej národnosti? Snáď iba vo Vitname Sýrii, Kube nežili ľudia ich národnosti. Ale koľko tam žilo američanov? (Koľko žije na ukrajine ľudí ruskej a koľko americkej národnosti?) Mainstream roky pumpuje do ľudí zahmlené, nejasné, nekonkrétne dôvody, názory, postoje, manipulácie. Začalo to myslím športovcami. Prečo, začo ich svet odpísal? A “bratia” Wiliamsovci, svalnatí ako Schwartzeneger nikomu nevadili? Nik vlastne overiteľne nedefinoval čo, prečo, dokedy. Ruských športovcov odpísali, punktum. Európa od Rusov niečo chce? Nechce! Nechce plyn, ropu, hnojivá, suroviny. Tak čo teda od Rusov vlastne chce? Čo nám teda vadí hlavne na pánovi Putinovi? Napadol ma Český film. “Chcete bony? Nechcete? Tak co chcete?”

16. 9. 2022 10:22
Odpovědět  Lubek

Co mu vadí? Všechno. Co chce? Všechno.

Jaroslav
16. 9. 2022 10:33
Odpovědět  Lubek

Ľubek, to sú gény. Anglosasi to majú v génoch a potom to vnucujú i nám, prostredníctvom Judášov ktorých si platíme zo svojich peňazí. Ny Slovensku bol vraj prieskum verejnej mienky, a vačšina v tej vojne fandí… hádajte komu!

Masunta
16. 9. 2022 12:50
Odpovědět  Lubek

Jde mu už celá staletí po ruské zdroje. Toto vědět, je základ.

Lev Prchala
16. 9. 2022 13:22
Odpovědět  Masunta

Jde mu O ruské zdroje!

Markýza
16. 9. 2022 13:56
Odpovědět  Lubek

Podívejte se na to takhle: zdroje světa už jsou rozebrány a Rusko je jich plné. A nedá a nedá, mrchavec. Chvíli to vypadalo, že aspoň prodá, ale od nástupu Putina už ani to ne. A slinky tečou a tečou.

Lubek
16. 9. 2022 16:28
Odpovědět  Markýza

Iste, rozumiem. No ponižuje ma, štve a možno aj trochu uráža, ako je mainstream nastavený, naladený, vyprofilovaný. Všetkých nás hodili do jedného vreca. Do vreca označeného “Závislé, zmanipulované stádo.” Ani sa neunúvajú dáko možno zaobalene, no zrozumiteľne povedať ľuďom, že potrebujeme a chceme. Kúpime, ak nedajú, zoberieme si. Lebo my (anglosasi)sme takí. Ak niečo chceme, tak si to zoberieme. Vysporiadaj sa s tým ako chceš. Asi by som sa nesťahoval, som pristarý, ale hanbil by som sa viac, než sa hanbím teraz.

Markýza
16. 9. 2022 20:53
Odpovědět  Lubek

Jo, tak to nejste sám, koho takové věci štvou.

16. 9. 2022 20:52
Odpovědět  Markýza

Teď si drobet zamantusím, ju? Nesouhlas. Od nástupu Putina se prodávalo, a prodává dál, do jeho nástupu se rozkrádalo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
milan h
16. 9. 2022 19:31
Odpovědět  Lubek

samozrejme ten jejich boj proti komunistum byl jenom zasterka protoze dycky to byli suroviny o ktere jim slo pamatuju si kdyz USA napadli Irak tak vaclav narcis rikal ze to urcite nebylo kvuli rope a jak ted otocil ale tu vinu za rozkradeny prumysl uz neodcini diky nemu trpeli tisice rodin ted at keca co chce

Kolombus2
16. 9. 2022 10:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Napadá ma ešte 1 dôvod predlžovania ŠVO na UA.
Súčastný svet vytvoril ročild pre anglosasov.
6 miliárd otrokov za chlieb a vodu vyrába tovary a doluje suroviny.
1 miliarda anglosasov tlačí papieriky.
ročild vyrvoril systém zámeny bezcenných papierov za suroviny a tovary.
Ako ?
Otvoril vzájomne previazané banky, burzy, ratingové agentúry a národné banky.
Vytvoril menový systém, kde kurzy mien neurčujú ich skutočnú hodnotu pre ľudí,
ktorí tvoria hodnoty,
ale pre ľudí, ktorí to všetko riadia a využívajú – ročild, bankári, finančníci, členovia vlád a oligarchovia.
Títo sa pravidelne stretávajú a dojednávajú sa na stratégii vládnutia na Zemi. Rozdeľujú si územia a vyvolávajú vojny.
Putin už avízoval, že tento svet musí skončiť.

Administrátor
P.A.Semi
16. 9. 2022 12:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Prý “Putin na WEF řekl” – nemělo tam náhodou být “VEF”, myšleno “EEF” ?! V tom je podstatný rozdíl!

Jak vidět, vše se vyvíjí výborně, je to jen otázka času, než ta zlá Bestie, bolševická totalita EU chcípne a rozpadne se, a to jen kvůli vlastním Lžím a Nenávisti…
Chtěli změnu režimu v Rusku, budeme tu sami mít změnu režimu, buďto se to tu rozpadne, nebo tu zavedou Vojenskou Diktaturu místo demokracie – i to je změna režimu…
(a ovšem ceny energií nerostou zdaleka jen kvůli Rusku, ale kvůli Ž-banksterům…)

A jak nedávno podotknul Gonzalo Lira z Ukrajiny:

Co je cílem Ukrajinců? Získat zpátky území, na lidech vlastních ani ruských jim nezáleží, kromě toho, že tam chtějí povraždit a zavřít tam neloyální civilisty a učitele a úředníky – to už GL neřekl…

A co je cílem Ruska? Demilitarizace a Denacifikace Ukrajiny. Což znamená vyhubení nácků. A proto nemusí Rusové dělat nějakou dalekou ofenzívu a honit je po celé Ukrajině, on jim je Zelenský postupně přivede do rány na jatka, Rusům stačí sedět na místě a počkat a střílet ty, co na ně útočí… Na tomhle je vidět, že hlavní vrah Ukrajinského národa je Žid Zelenský a jeho sponzoři, posílá je do totálně sebevražedných misí, do mlýnku na nácky…

Ukrajinští fanatici chtěli smrt rusů, chodili osm let po ulicích a pořvávali to, osm let útočili na Donbas, a bohužel dostanou sami to, co tak vehementně přáli Rusku, a bohužel to je asi nevyhnutelné a spravedlivé…

πα½

Albi
16. 9. 2022 15:57
Odpovědět  P.A.Semi

Co je cílem Ruska – to jste trefil na milimetr přesně.

jiří
16. 9. 2022 12:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Co vlastně znamená oznámená „smrt královny Běty“
8. 9. 2022 – konec starého systému – Křesadlo (kresadlo.com)

Pavel z Moravy
16. 9. 2022 12:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Přátelé, právě jsem dočetl rezignační dopis pana generála Blaška na AE. Ještě jsem nikdy SPD nevolil, ale chci se vás zeptat na toto, protože jsem se o dění v tomto hnutí nikdy nezajímal. Je pravda, že o čelních místech na kandidátkách v okresech a jinde se rozhoduje v centru a potom jsou na předních místech místo poctivých členů dosazeni různí bývalí příslušníci ze stran jako TOP, ODS, ČSSD apod. Chápal bych to v jednom nebo ve dvou případech, ale jestli se to děje pravidelně, tak je to podivné. Ještě jednou říkám, že jsem se o to nikdy nezajímal. Chtěl bych opravdu vědět pouze pravdu, nezkreslenou, protože jestli mám někoho volit, tak skutečně slušného vlastence. Ze svého pohledu, už to, že Tomio vystupuje pouze v televizi, místo aby mluvil k davu v ulicích měst mne trochu zaráží. Nejsem ten který by chtěl kritizovat, ale chci sakra znát pravdu. Kolik je v SPD bývalých topáků, ódesáků a jiných. Vím, že lidé mohou měnit názory a priority, ale nechci být za vola. Prosím Milane a Lve, dejte mi info, vy jste trvalí voliči SPD, takže asi víte své.

konzerva
16. 9. 2022 13:07
Odpovědět  Pavel z Moravy

Běžte se podívat na Zlínský, Hradecký, Brno nebo Moravskoslezský kraj. Tam to místní lidé odpracovali, aby pomohli SPD a výsledek byl ten, že vedení z Práglu dosadilo na kandidátku své lidi se shora. To je i případ generála kdy se z 8 místa dostal stal poslancem EU.Pocházím z malého města na Moravě a tam to nakonec tak dopadlo, že lidé co to omakali tak rozmlouvali známým ať nevolí kadimuru, že je jen podvádí. Což je pravda proč soudruh Bašta jako jediný z SPD hlasoval pro vstup Finska do NATO a ostatní ne. Kadimura je schopen maximálně vystupovat tak u kabátníka Soukupa nebo Kapal rundfunk alias svobodné rádio a tam blbě pindat.

Lev Prch
16. 9. 2022 13:31
Odpovědět  konzerva

Už sama nepřítomnost Okamury, Fialy, Hrnčíře nebo jiných na demonstraci mnoho demonstrujících udivila a to ne v dobrém….

Ladislav
16. 9. 2022 13:58
Odpovědět  konzerva

Taky trochu sleduji a Okamura v závětří. Proto vyzkouším vedle KSČM I PRO. Hůře už být nemůže, to je nyní!

Helena
16. 9. 2022 14:21
Odpovědět  konzerva

Přečtěte si jak správně volit. Co znamená křížkovat, co znamená vhodit jen volební lístek strany bez křížkování atd. A PŔEMÝŠLEJTE PROČ ZA SPD VYSTUPUJÍ I JINÍ NEŽ PRÁVĚ OKAMURA. V SPD JE SPOUSTA JINÝCH ROZUMNÝCH LIDÍ NEŽ OKAMURA, A OKAMURA DÁVÁ PRÁVĚ JIM MOŽNOST VYJÁDŘIT SE. Vystupují velmi decentně právě proto, že Fijalovýhnus a média po nich jdou jak slepice po flusu a nazývají je extremisty, populisty a nevím co ještě. Na což bezmyšlenkovitě mnozí skočí. Co se týká volby prezidenta je pro mne nejpřijatelnější p. Skála. Jinak ale volím právě SPD.

Pavel K
16. 9. 2022 16:19
Odpovědět  Helena

Konečně trochu rozumného slova a ke všemu od ženy(snad) tož jsem překvapen. To že je tolik zlosti okolo SPDé znamená, že dělají dobře.🌹🙋‍♂️

Lev Prch
16. 9. 2022 17:01
Odpovědět  Pavel K

Tentokrát s tebou nemůžu zcela souhlasit kamaráde.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
16. 9. 2022 17:54
Odpovědět  Lev Prch

Příteli, to je ta demokracie a já to beru na vědomí. 🍀

Lev Prchala
16. 9. 2022 13:24
Odpovědět  Pavel z Moravy

Bohužel……na tomhle šprochu je pravdy trochu( a ak uvádí kolega konzerva,to je fakt).-(

Masunta
16. 9. 2022 15:24
Odpovědět  Lev Prchala

.. jak uvádí kolega…

16. 9. 2022 21:27
Odpovědět  Masunta

Jojo. Taková kulmynující existenciální tenze histrionského exhibicionisty, transformující do mysteriózního trascendentálna nihilismu, je sfiňa.

Pavel K
16. 9. 2022 16:21
Odpovědět  Lev Prchala

Na každém najdeš nějakou chybu i na SPDé.🙋‍♂️

Lev Prch
16. 9. 2022 17:02
Odpovědět  Pavel K

To je pravda,ale tady se to nějak nakupilo v nepravý čas…..

Pavel K
16. 9. 2022 17:55
Odpovědět  Lev Prch

Ano, já už několikrát na to upozonoval.

16. 9. 2022 21:30
Odpovědět  Pavel K

Ale no tak, chlapi, ještě vy se hádejte. Jakoby nám nestačil lavór masunty.

Lev Prch
17. 9. 2022 05:22

My se nehádáme,my diskutujeme a to je rozdíl kámo 😀

16. 9. 2022 21:08
Odpovědět  Pavel z Moravy

Příteli, odpovím až zítra, ju? Já si srovnávám spaní z ultrasovy (večerka 7-8 hod, ráno, budíček 13 – 14 hod. odpol.) na jakž takž normální sovu a teď jsem vzhůru přesně 35 hod. a vy si zasloužíte poctivý názor – ne nějaké plky, nebo agitačku. Já sice stejně půjdu spát až o půlnoci, ale už mám líné myšlení. Hádám někde na úrovni vysokého IQ s bumáškou. Tak bych vás nerad odflák nějakou masuntovinou.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
16. 9. 2022 16:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak dlouho jsme ten plyn z Ruska nechtěli až nám ho přestali dávat.A teď jsou z toho všichni po-sraní.No nic páni politici.Z hrušky dolů a budete rádi když tu zimu přežijete. 28.9. se blíží.

Ondra Svec
16. 9. 2022 19:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Čekám na článek, jak hromadné hroby v Izjumu jsou další ukrajinskej fake. Ale asi ještě nejsou notičky z Kremlu. Teprv to tam louskaj.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
16. 9. 2022 21:03
Odpovědět  Ondra Svec

Inu, někde těch 130-190,000 ukrajinských nácků museli pohřbít, tedy kromě těch, které dostali na dálku raketami, které pohřbíval Zelenského režim…
Většinu ale zřejmě dostali na frontě, a kde byla fronta, tam jsou hroby ukrajinců a není jich málo…

(A vzhledem k tomu, že většinu dostali dělostřelectvem, tak to, co z roty zbyde po zásahu dělostřelectva, nemá moc význam rozdělovat do individuálních hrobečků, a nechat to na poli také asi nechtěli…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
16. 9. 2022 21:34
Odpovědět  Ondra Svec

No ba. Měli zabitce odtahat z osad do lesa a tam je nechat posmrádat, aspoň by se zvěř pomněla.

me2d44
16. 9. 2022 20:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Všichni tady čteme, že ruská operace není úder v plné síle. Všichni tu čteme, jak se ruské velení snaží chránit nejen obyvatelstvo, ale i vlastní síly. Když se Rusové od někud stáhnou, do 4 dnů se tam objeví hromadné hroby civilistů – ale i Rusové si tu oblast dokumentují. Většina civilistů je mrtvá po dělostřeleckých přepadech – ať mi nikdo netvrdí, že by Rusi stříleli sami na sebe. To bylo za 2WW, když někteří velitelé v nesnadné situaci žádali nadřízený stupeň o “palbu na mne!”. Ale kam vleze ukrajinský militant, tam je to samá mrtvola – až mám přesvědčení, že Kiev vlastně hubí vlastní obyvatelstvo. Rusi na obsazená území dodávají lékaře, učitele, kamiony s humanitární pomocí a s penězi, Kiev tam dodává jen granáty, rakety, zakázané protipěchotní miny – Zamyslel se někdo nad tím? A s ohledem na obyvatelstvo, mělo by Rusko ukázat “zuby”? (dodnes jen škrábe drápkem – opatrně a s citem 150 000 vojáků proti milionové armádě, kam Kiev povolává i bábušky s granátometem – mobilizace žen od 18 do 60 let!)

Ondra Svec
16. 9. 2022 20:31
Odpovědět  me2d44

Radši počkejte na ty oficiální notičky, bez nich Vám to moc nejde. Rusové šetří civilisty, kde můžou. Jen jim to nějak nejde, a to se tolik snaží. Mnoho tisíc zabitých, včetně žen a dětí.

me2d44
16. 9. 2022 21:07
Odpovědět  Ondra Svec

Na rozdíl od vás (malé “v” úmyslně) – já notičky nepotřebuji. Na rozdíl od vás mám dostatek vlastního selského rozumu, vojenských zkušeností a životní praxe. Takže nějaký cucák, narozený po 1990 roce mne nedokáže rozházet. A pokud jste se náhodou narodil před devadesátým, tak se zkuste doučit dějiny – co se týče armády Ruska, tak diskutovat nemusíme – víte o ní velké nekonečno. Ale, abych vás poučil: Rusové zatím nepoužili ani 20% možných sil – ty si šetří na přechod kanálu La Manche.

Ondra Svec
16. 9. 2022 21:52
Odpovědět  me2d44

Bylo by to pěkný nezažít bolševika, bohužel se mi nepoštěstilo. Obecně ale platí, stáří ne vždy spěje k moudrosti, na pokecu obzvlášť.

Xa xa xa xa
16. 9. 2022 21:56
Odpovědět  Ondra Svec

Pěkně jsi popsal své dospívací problémy a xto jako ?

Administrátor
P.A.Semi
17. 9. 2022 01:07
Odpovědět  Ondra Svec

Slyšel jsem o 500 zabitých civilistech Ruskem v celé téhle Speciální Vojenské Operaci…
Nevím, kde to ověřit z hodnověrného zdroje, když Ukrajincům se nedá věřit ani pozdrav, jsou to notoričtí lháři…

Od těch vašich “tisíců” si musíte odečíst hoaxy, jako když AI vyšetřovalo prý ruský zásah do fronty na humanitární pomoc v Charkově, ale sovětskou munici 9N235 už rusové vyřadili v roce 2016, ale dosud ji používají Ukrajinci… Nebo zásah na nádraží v Kramatorsku, střelou evidentně z Ukrajinských pozic…
Že někde máte fotku zbouraného domu ještě neznamená, že ho rozstříleli rusové… atd…

πα½

Mizuna
18. 9. 2022 22:33
Ohodnotit příspěvek :
     

🤣To jsou žvásty zdechající krávy 🤣 Děkuji za hezké pobavení!