Část ukrajinské mafie v ČR. Trestné činy? „Už jsem se s něčím setkal.“ Vojenský analytik varuje

28.12.2022 15:22 | Rozhovor

„Největšími hrozbami není hybridní válka a dezinformace, ale migrace, polarizace společnosti a vláda, která nemyslí na své obyvatele.“ Zkušený vojenský analytik Jaroslav Štefec si v bilanci roku servítky příliš nebral. „Současné vládní partě“ navíc doporučil, aby to zabalila a přestala si hrát na profesionály.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Hraniční přechody praskají ve švech

 „Rok 2021 bych shrnul jako rok odkrývání karet. Mezi mocnostmi a také v rámci společnosti. Je to takový rok odkrývání karet a všeobecného pochopení toho, že další cesta tak, jak jsme fungovali dosud, není možná. A to jak na mezinárodním poli, tak na poli národním,“ řekl jste mi v bilanci minulého roku. Jak se vám ta slova po letošku poslouchají? 

Poslouchají se mi dobře, prokázalo se odkrývání karet i polarizace společnosti. Tady došlo skutečně k jevu, který bych nazval daleko větší a tvrdší rozdělení, k čemuž přispěla válka na Ukrajině. A je zajímavé, že se objevil zajímavý fenomén – významné generační rozdělení na lidi, kteří prošli školským systémem po roce 1993, a na lidi, kteří mají zkušenosti z období před revolucí v roce 1989. 

V čem je ten rozdíl? 

Především ve způsobu myšlení. Domnívám se, že mladší generaci chybí historická zkušenost z období komunistického režimu. A druhá věc, chybí jim kritické myšlení, schopnost reálně rozpoznat rizika, která přináší současný vývoj ve světě i v naší společnosti a rizika pro Českou republiku a jejich vlastní budoucnost. 

Jaká rizika pro Českou republiku máte na mysli?  

Rizika jsou samozřejmě velmi zásadní. Nejsou to rizika deklarována jako problémy, které má řešit nově jmenovaná bezpečnostní rada vlády – tedy hybridní hrozby a dezinformace. To je nesmysl a zcela v rozporu s realitou. Konkrétní rizika, která hrozí České republice, jsou v první řadě imigrace, naprosto neřízená a nezvládnutá, která pravděpodobně bude dále pokračovat. Obrovský přírůstek obyvatel, kdy skokově přibylo přes 600 tisíc lidí v republice, se už začíná projevovat a povede to k problémům ať už v sociální oblasti, zdravotnictví, školství a podobně. Nemyslím, že by Česká republika tuhle situaci zvládala, jak se chlubí vláda premiéra Petra Fialy, protože mimo jiné ministr vnitra (Vít Rakušan, STAN, pozn. red.) se ohání tím, jak se vůbec nezměnila kriminalita, ale není to pravda. Objevují se trestné činy s tím, jak se zde etabluje část ukrajinské mafie, která se za výhodných podmínek dokázala stáhnout do České republiky. A já sám jsem se s některými věcmi setkal. 

Pak je zde pokračující a intenzivnější imigrace, o které se vůbec nemluví, z Blízkého a Středního východu a ukazuje se, že nejde jen o Syřany, ale také migranty z Pákistánu, Afghánistánu… Obrovské problémy způsobují v Německu, Belgii, Holandsku, ale i Rakousku a samozřejmě Francii. A tyto problémy se budou přelévat i k nám a my se na to vůbec nepřipravujeme. Musíme se reálně postavit imigraci a jasně říci, které lidi pustíme sem, které nikoliv a které vyhodíme. 

Tohle je země, kde žijeme my, země našich předků a nějaký multikulturalismus zde nemá co dělat, stejně jako nemá co dělat křesťanství v islámských zemích, které se tvrdě brání křesťanským vlivům. Myslím, že se budeme muset chovat statečně a postavit se přílivu utečenců odkudkoliv a tvrdě vybírat, koho do země pustíme. Můžeme očekávat, že to ponese riziko teroristických činů, zvyšování kriminální trestné činnosti a narůstání sociálního napětí v důsledku střetu tří kulturních okruhů. Ať chcete, nebo ne, Ukrajinci jsou nám kulturně docela vzdálení.  

Nastane tedy Střet civilizací podle knihy Samuela P. Huntingtona? 

V podstatě ano, logicky. Tady jsou tři odlišné kulturní okruhy a čtvrtý zde máme už historicky staletí – Romy. Náš okruh je středoevropský – my, co tu žijeme v bývalém Rakousku-Uhersku a část Německa, jsme zvyklí žít spolu a žili jsme spolu léta. Pak druhý okruh, naprosto odlišný, a to jsou muslimové. Jejich naprosto odlišná kultura, nesrovnatelná a nekompatibilní s námi, jak ukazují zkušenosti ze všech zemí, kde je Islám na vzestupu, což je většina západní Evropy. 

A pak Ukrajinci, utečenci, kteří primárně patří k jinému náboženskému okruhu. Oni jsou pravoslavní katolíci, chovají se jiným způsobem a byli vychováváni úplně jinak, než my ve středozápadní Evropě. Takže jsou zde zákonitě tři okruhy a pokud nebudou řešeny, objeví se a budou se rozvíjet. Dojde nutně ke střetu a velmi tvrdému. 

Před rokem jste také tvrdil, že se jednoznačně ukázala nepřipravenost Evropské unie na krize. Změnilo se něco za posledních 12 měsíců? 

Ano, výrazně se to zhoršilo, protože Evropská unie se nedokázala postavit diktátu Spojených států amerických a nechala se zatáhnout do války, která není její a bytostně ji ohrožuje jak ekonomicky, tak existencionálně. Pokud budeme neustále platit obrovské sumy, které odcházejí na Ukrajinu a vyzbrojovat ji, aby bylo na Ukrajině čím bojovat, můžeme se dostat do nebezpečné ekonomické krize. Co Evropská unie ukázala v energetické oblasti, je šílené, postavené na hlavu a postrádá jakoukoliv logiku. Jde o ožebračování vlastního obyvatelstva a přitom pokračují dozvuky covidu. Česká vláda nakupuje vakcíny proti covidu, o kterých už dnes víme prokazatelně, že jsou neúčinné a nebezpečné v dlouhodobém horizontu. Přesto je vláda nakupuje a snaží se přesvědčit obyvatele, aby se nechali očkovat.

Skončí válka na Ukrajině příští rok? 

Válka na Ukrajině příští rok skončí a skončí z toho důvodu, že Evropská unie ani Spojené státy si nebudou moci více dovolit válku financovat. Budeme mít vnitřní problémy, které nás všechny dostihnou a postihnou. Budou tak velké, že se s nimi bude muset vyrovnat politická reprezentace evropských zemí a bude muset hledat cesty, jak tuto válku ukončit. Skončí to tím, že Rusko dosáhne cílů, které si předsevzalo, ať jsou jakékoliv. My je neznáme, ale dovedeme si je představit. 

Jak si je představujete?

Já si je představuju tak, že se na Ukrajině zhroutí režim. Tam je to už dlouho napjaté a skutečně se vše drží policejně. Panuje tam velmi vyhraněná situace tvrdé diktatury, která nemá s demokratickým režimem nic společného. Fungují tam popravy lidí, nucené odvody, zažívají už pátou nebo šestou vlnu a lidé se uměle udržují v režimu absolutní poslušnosti a absolutní podřízenosti systému vojenskou silou. Dnes je Ukrajina policejní stát a jeho funkce jsou velmi významně omezené pouze na válku s Ruskem, která funguje na bázi zahraniční pomoci, protože Ukrajina by to sama o sobě nezvládla. To byla chyba, která se udělala na začátku. Pokud by šlo o válku pouze mezi Ukrajinou a Ruskem, bylo by rozhodnuto během měsíce. 

„Takže Česká republika by měla zvážit svůj postoj vlajkonoše války, takové té ekonomické, politické a právní války proti Rusku a měla by vystupovat daleko pragmatičtěji, než v současné době vystupuje,“ řekl jste mi také. Jak hodnotíte postoj České republiky letos? 

Je to pravda, navíc začal válečný konflikt. Postoj České republiky se výrazně zhoršil o to, že Česká republika ústy svého premiéra prohlásila, že je ve válce, ačkoliv to neodpovídá po právní stránce. Žádná válka nebyla vyhlášena, na to existují jasná pravidla. Česká republika svolila posílat obrovské množství zbraní a netuším, kdo je platí, na Ukrajinu. Česká republika umožnila přesunutí ukrajinské zbrojní výroby do České republiky, začínají přicházet stovky i desítky linek z ukrajinských zbrojních fabrik, které byly zničeny ze strany Ruské federace, takže budou rozvíjet zbrojní výrobu a přesunuli sem vojenský kontingent, který údajně cvičí. Tomu nerozumím, protože si nedovedu představit, kdo nebo koho mohou cvičit čeští vojáci, kteří nemají žádné válečné zkušenosti. To, že jezdili do misí a seděli v opevněných táborech, nemá nic společného s reálnou válkou, jak ji vidíme na Ukrajině. 

A co je podstatné, nikdo nepoložil zásadní otázky, které musí být položeny. Kdo to platí? Jak řešit škody, které s válkou souvisí? Jak řešit trestné činy, když sem někdo zběhne nebo odmítne ojdet na Ukrajinu s tím, že tam jsou udělovány tresty smrti, protože platí výjimečný stav? Česká republika dá někomu azyl a pak ho vydá k potrestání na Ukrajinu? Tyto otázky je nutné zodpovědět, ale ze strany vlády jsem nic takového neslyšel.

Jedná se i o vztah k Rusku. Když tady svého času existovaly vojenské jednotky Sovětského svazu, tak tyto věci byly veřejně známy a ač to bylo za tvrdé totality, smlouvy byly přístupné. Dnes nevíme nic. Česká republika přerušila jakékoliv kontakty s Ruskem, tam nelze o dalším rozvoji mluvit kromě toho, že jsme formálně stále více zatahováni do válečného konfliktu. 

Někdo by namítl, že udržování vztahu s Ruskem není možné kvůli tomu, že napadlo Ukrajinu. 

Na to odpovím. Udržovali jsme morální a jiné kontakty se Spojenými státy a ostatními zeměmi, když napadly Srbsko a země bývalé Jugoslávie? Udržovali jsme kontakty se Spojenými státy v době, kdy napadly Irák? Udržovali a udržujeme se Spojenými státy kontakty v době, kdy napadly Afghánistán a sami jsme se toho zúčastnili? Udržujeme kontakty se Spojenými státy v době, kdy vstoupily, tvrdě válčily a částečně stále okupují Sýrii? Nevidím v tom žádný rozdíl a jsem tvrdě proti anexi Krymu, ale na druhé straně de facto podporujeme anexi Kosova, které bylo bez referenda odtrženo od Srbska a nikdo se nebavil se Srbskem ani s nikým jiným. Čili je to tvrdě pokrytecký vztah a domnívám se, že to je argumentace většiny lidí, kteří jsou vychováváni po roce 1992 a 1993 školským systémem a ne lidmi, kteří mají významné zkušenosti z předcházející režimu.

Jak by se tedy měla podle vás stavět Česká republika k ukrajinské válce? 

Právě tím pragmatismem. To znamená, že by česká vláda, respektive Česká republika jako předsedající země Evropské unie měla nabádat k rozumnému pohledu na věc a vlastně k pragmatismu, protože pragmatismus nám bude velmi zapotřebí. Zejména, jestli bude studená zima, o níž se mluví. Pak se velmi tvrdě ukáže neprozřetelnost politiky Evropské unie vůči Rusku a také závislost Evropské unie na Severoatlantické alianci, která je obrovská.

Politické vedení České republiky, ačkoliv jsme byli pochváleni předsedou Evropské rady, jak jsme to zvládli, tak z mého pohledu to byl řečnický obrat bez rozumného obsahu… šlo o to, že Fiala šel tvrdě na ruku liberálním proudům v rámci Evropské unie a zájmům Spojených států, nikoliv zájmům České republiky a naprosté většiny občanů Evropské unie. Šel na ruku politikům, nikoliv občanům. Je fakt, že se začínají rozevírat nůžky mezi politickým vedením evropských zemí a občany. Zvláště čitelné je to ve Francii, ale začíná se to projevovat i v Belgii, což je sídlo Evropské unie a Severoatlantické aliance a kde by to člověk nečekal. Je to viditelné i na Slovensku, v České republice a v ostatních bývalých zemích takzvaného východního bloku, jejichž vedení se projevuje lísavou oddaností vůči Evropské unii místo toho, aby se skutečně staralo o zlepšování kvality našich životů. A když říkám našich, míním řadové občany České republiky. 

Letošní rok byl také prvním rokem ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), který byl zpočátku kritizován, že není pro funkci vhodným kandidátem. Jak se mu dařilo? 

Nijak. 

Nijak? 

Ve státě, který nemá vlastní reálnou zahraniční politiku, jak se může zdařit? Ministr zahraničí bere svůj plat a existuje, ale jako ministr zahraničí nefunguje, protože se Česká republika neprojevuje jako stát, který by navenek nějak vykazoval snahu pro opevnění národních cílu nebo alespoň jejich definici. Pomoc Ukrajině, ať se na mě nikdo nezlobí, není národní cíl České republiky a jejích občanů. Je to třešnička na dortu, ne klíčový prvek zahraniční politiky. 

Koho budete volit prezidentem a proč?

Přiznám se, že mám dva potencionální kandidáty a vycházím z toho, že bych byl rád, aby měl prezident politické zkušenost a aby měl zkušenosti z mezinárodní politiky a diplomacie. Při dobré vůli to není ani generál Pavel, ani paní Nerudová. A je tam spousta neviditelných kandidátů, kteří sami sebe prohlašují za největší potencionální favority, ať už Fischer nebo Hilšer, což je z mého pohledu ještě trapnější, než když se do prezidentské volby hlásil Vladimír Franz, který vykazoval alespoň nějaké známky inteligence, přestože byl potetovaný jako avatár.

Z mého pohledu tedy zbývají Andrej Babiš a Jaroslav Bašta. To jsou dva lidé, kteří zbývají, a ti, kdo nechtějí volit Babiše, by mohli volit Baštu. Oba mají obrovské zkušenosti z politiky, Bašta má disidentskou minulost, byl diplomatem, byl v politice, ví, jak fungují složky státní správy, byl ministrem a ví, jak funguje politika a mezinárodní vztahy. To by prezident měl vědět. Všichni ostatní jsou figurky, které když někdo nahradí koněm, jak to svého času udělal císař Nero, bude to stejné. Jako kdyby tam nebyl nikdo. 

Z mého pohledu připadají v úvahu jen dva kandidáti, vše ostatní je jen póvl, který nebude schopen být oponentem vládě a pomáhat České republice nějakým způsobem směrovat. Prezident má obrovské pravomoci a málokdo si to uvědomuje. Někdo si myslí, že nemá žádné, ale není to pravda. 

Jaké prezidentské pravomoci považujete za důležité? 

Schvaluje referenda, jmenuje soudce, jmenuje generály, vzpomeňte na spory o ústavní soudce, které v současné době probíhají. Prezident je navíc vrchním velitelem armády a ovlivňovat její směřování je v současné době klíčové – za situace, kdy náčelník generální štábu vystupuje z pozice, že on musí čekat na zadání od politiků, co má dělat a jak armádu budovat. Přitom zákon jasně stanovuje, co má dělat: připravovat armádu na obranu České republiky. Jestliže čeká na politická rozhodnutí, je to špatně. 

Kde strávíte poslední den letošního roku? 

Abych se přiznal, ještě netuším. Pravděpodobně někde co nejdál od Prahy. 

Máte nějaké předsevzetí na rok 2023?

Přežít. 

Co byste popřál českým politikům do roku 2023? 

Pokud se jedná o současnou partu, tak aby to zabalila a přestala si hrát na profesionály. Aby si přestala hrát na politiky a raději odešla, protože to, co předvádějí, není ani profesionální, ani politika. 

Zdroj : Parlamentní Listy

sdíletj na

4.7 18 hlasy
Ohodnotit příspěvek
92 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Gales
29. 12. 2022 11:55

Řeč je to dobrá.Ale pro nás v režimu házení hrachu na zeď.

ijn
29. 12. 2022 14:08
Odpovědět  Gales

ODS vláda jenom ke zničením ČR ještě větší zločinností Ukroušů zakryje své současné zločiny s elektřinou (až 500 mil. Kč odklání denně) a nutí Policii i Státní zástupce vydíráním i podplácením k slepotě nešetření odklánění,……týdně kradou miliardy Kč,……toho se dozvoníme na pohřbech sebevrahů z důvodů předražení elektřiny a plynu,……..nikdo ODS nezabrání ve zločinném spiknutí proti voličům=lidu ČR

ijn
29. 12. 2022 14:20
Odpovědět  ijn

Žádnému politikovi nesmí být poskytnuta státní ochranka, ať si ji platí ze svého, jako každý zločinec,…..!!!!!!!!!!! Dnes už platí ústavní činitelé = státní zločinci,…tak vysoko posunula ODS laťku hodnot,…..krást se státní ochranou,….!!!!!

ijn
29. 12. 2022 14:23
Odpovědět  ijn

současná parta jsou profesionální státní zločinci,….v tom se autor mílí,….!!!

Milan ze Zahrady Čech
30. 12. 2022 01:07
Odpovědět  ijn

POLITICI OCHRANKU NEPOTŘEBUJÍ !!!

A už nejméně naši českou; tedy z národa, který tvrdě likvidují!

Postarali se o sebe jinak.

Jistě jdou řeči že to a ono, ale jen domněnky. Toto však již nejsou doměnky. Nyní je už zcela jasné co, a proti komu, jsou na Libavě bandeři cvičeni. Viz (čas 34:50, cca 5 min.):

https://www.youtube.com/watch?v=PjH2ILNWhTw

Albi
30. 12. 2022 03:56

Tohle je taky hustý!
https://www.youtube.com/watch?v=VLa8etZGr40
JUDr. Rajchl žádá o šíření toho videa. Nějak sice nevím, jak se popisovaný plán dá zastavit, ale tentokrát by skutečně jakákoliv případná averze vůči němu nebo jeho “partě” měla jít stranou.
Jde o to, že třeba i neexistující “nepovolenou” myšlenku v našich hlavách si usmyslí objevuit jistý Cemper nebo Kartouz a asi v rámci “plnění plánu” ji vyhodnotí jako dezinformaci, je to legitimní důvod k potrestání daného “zločince”. Pravda nevítězí. Pravdu mají výbradně Cempeři, Kartouzové na tak vysoce užitečnou činnost dostanou i finanční oprostředky vc potřebné výši..

Milan ze Zahrady Čech
30. 12. 2022 20:47
Odpovědět  Albi

No, je cesta, jak tento plán zastavit. Že ji většina nevidí je jiná otázka.

Gales
30. 12. 2022 09:47
Odpovědět  Gales

Podle Deníku N je v návrhu zákona i směrnice, která navrhuje poskytovat “nezávislým” médiím 100 milionů korun ročně a k tomu dalších 50 milionů korun ročně tzv. fact-checkingovým organizacím a spolkům, jako jsou Manipulátoři Jana Cempera nebo Čeští Elfové Bohumila Kartouse. Fialova vláda si tak chce de facto koupit česká média, která píšou ve prospěch vlády a v souladu s narativem vlády, zatímco opoziční média budou umlčována, umisťována na index a jejich redaktoři dokonce stíháni a zavíráni do kriminálů.

Je to de facto korupce Fialovy vlády za bílého dne. Za 100 milionů korun si vláda koupí přízeň mainstreamových médií, za dalších 50 milionů si koupí ověřovatele zpráv a opoziční média se onálepkují jako dezinformační a umístí se na index, takže bez VPN se lidé na ty weby nedostanou. Fialova vláda tak přiznává, že velká média v ČR ztrácí vliv a důvěru čtenářů, protože lidé odmítají číst pro-vládní narativ.

Vláda Petra Fialy si chce de facto koupit média v ČR za 100 milionů korun

.

Gales
30. 12. 2022 09:49
Odpovědět  Gales

comment image

Gales
30. 12. 2022 09:51
Odpovědět  Gales

Himmler se převtělil do Fialy.

Pijack
30. 12. 2022 11:31
Odpovědět  Gales

Řekl bych, že spíš Konrád Henlein. Mladí Henleinovci v naší zemi před rokem 1938 řádili tak, aby rozvrátili Ústavní pořádek a připojili nás k Německu.

Milan ze Zahrady Čech
31. 12. 2022 01:07
Odpovědět  Pijack

“Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci. To vše se mohlo stát jen díky tomu, že všichni sudetští Němci se stali národními socialisty… Historie vynese jednoho dne svůj soud: Sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost.”Konrád Henlein hodnotící činnost Sudetoněmecké strany ve svém projevu ve Vídni 4.3.1941.

sizok
31. 12. 2022 08:40

Přesně to stejné, se stane nyní. Rozvrat, Nic jiného nečekej.

stefan
31. 12. 2022 09:53
Odpovědět  Gales

To potrebuje Generalny strajk. Vypovedani poslusnosti a Revoluciu. Lopaty do ruk a Vsetko co vladlo po 1989 nahnat do Vezeni. Prevrat v 89 bol nezakonny a Narod je v pravu to napravit.
Bol to prevrat na navrat Fasizmu a zosmoleni Stvrte Rise NackoFasistu od Sionistu. Chazaru.

Teuton
29. 12. 2022 12:16

Hele, když člověk na nějakém odlehlejším místě potká skupinku Vietnamců, je úplně v klidu a v pohodě. Naopak v klidu a pohodě vůbec není, když tam místo Vietnamců stojí Ukroušové. Ukroušové jsou ve své podstatě dost agresívní a to, že jich sem Fialova vláda pozvala více než půl milionu, je jeden z největších průserů poslední doby. A zločinů vůči nám, původním obyvatelům ČR.Dříve či později mezi námi a Ukrouši dojde k velkému konfliktu.

sizok
29. 12. 2022 12:32
Odpovědět  Teuton

Přesně tak. Není co dodat. Kriminalita ukrajinců se bude tajit. Dost silně.
Pokud žijí na jednom území dva národy, nikdy to neřinese nic dobrého.
Zkušenost už máme. Bohužel, dnešní mladá generace ráda zapomíná.
Musí si to tedy prožít znovu.

Pavel z Moravy
29. 12. 2022 13:11
Odpovědět  sizok

Sizoku, my jsme již dobačovali. S těmito mladými mamánky se již nedá nic dělat. Pokud je vychovávají globalistické struktury přes 30 roků protinárodně, tedy antivlastenecky a protislovansky, není možné to nějakým mávnutím kouzelného proutku jen tak změnit. Ti, kteří toto učinili to také moc dobře věděli a také s tím cílem do toho šli. Tito mladí si budou muset vše prožít a vyžrat až do mrtě. Pokud by se začalo budovat teď zdravé jádro národa, efekt by mohl být patrný možná opět tak za 30 let, ale jelikož to budování nezačne, myslím si, že tato země skončí jako nějaký přívažek nějakého celku a bude prakticky bezejmenná. Je hrozné, co zdejší banda za 33 roků dokázala. Ale život, pokud nebude 3 světová a to jaderná válka půjde dál. Na východě budou normálně žít, zde bude asi středověk, který se bez všech surovin z východu ještě prohloubí. Třeba se ale fakt mýlím.

sizok
29. 12. 2022 16:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nemýlíš.
Kdo mění svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

Albi
29. 12. 2022 18:28
Odpovědět  Pavel z Moravy

Naděje umírá poslední – ale v koutku duše všichni víme, že se bohužel nemýlíte.

Rapa
29. 12. 2022 19:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

Od r.1994 začala ptákostrana totálně kurwit naše školství. Snadno lze výchovu zničit,pokazit.Tohleto se spravuje jednou tak déle,protože se to ,,vžere a zasáhne ” i do DNA . Tak dalece ale politik nemyslí,z jedné strany koryto,z druhé jen to howno.A už je to i ve vládě.

sizok
31. 12. 2022 08:42
Odpovědět  Rapa

A teď ho dorazí sladěním s ukrajinkým školstvím.
Prostě, cíl je jasný. Udělat z co nejvíce lidí nemyslící ovce.

Teuton
29. 12. 2022 13:16
Odpovědět  sizok

Samozřejmě, čím více národů a národností žije na jednom místě, tím je pravděpodobnější, že nastane konflikt. Rozešli jsme se dokonce i se Slováky, se kterými toho máme daleko více společného než s vodkou a cibulí smrdícím ukrajinským Vasylem. S Vientamci toho moc společného nemáme, ale v podstatě je máme rádi. Na ukrajinské Vasyly a Doroty už začíná být spousta lidí alergická.

ijn
29. 12. 2022 14:11
Odpovědět  Teuton

ODS je použije na svojí ochranu před naštvaným davem, budou je chovat jako své bodygardy za naše peníze,…..!!!!!! Už chápeme zločinnost ODS a spol!!!!!!!!!!!

sizok
29. 12. 2022 16:05
Odpovědět  ijn

Proč myslíš, příteli, že jsou tady ukrajinští vojáci? Ti k nám nemají žádný
emocionální vztah, jako čeští ozbrojenci, tak to do nás budou šít,
až se jim z hlavní bude kouřit. Jsou to přece nadlidi.

Pavel K
29. 12. 2022 15:00
Odpovědět  Teuton

Tak o rákoskách to je nas velikou diskuzi, ono je jich až do půlek, jen na sebe tak neupozorňují. Hlavně že kape a že kape a ne málo není pochyb. Na můj vkus je jich tu mnogo a bude hůř, otázka dvaceti let. Co dělají tak užitečného pro tento stát? Přenáší krabice se zbožím z jednoho regálu do druhého. Já vím, oni jsou tam od rána do večera sedm dní v týdnu.

Albi
29. 12. 2022 18:37
Odpovědět  Pavel K

Já už jsem ti v jiné diskuzi na PP odpověděla, že vietnamské prodejny jsou požehnáním pro staré a příp. i mladé nemocné. A tuplem, pokud v jejich blízkosti nežijí jejich příbuzní.
Protože jestli dřív byly prodejny se základními potřebami (hlavně jídlo a drogerie) na každém rohu a za stejné ceny, dnes pro starého (nemocného) člověka dopajdat se 5 km do suermarketu musí být ohromný problém. Takže nemnysleme jen sami na sebe, jsou i jiní a jsou na tom hůř.
A pokud někomu tolik vadí, zaplatit o něco víc, nikdo mu nebrání objednat si třeba taxi za mnohem víc peněz a do toho milovaného (rovněž předraženého) hyper- super- si zajet.

Pavel K
29. 12. 2022 21:22
Odpovědět  Albi

Ale ju, jen se zmiňuji že je jich tuna čímdál tím více a teď mi řekni jakou vytváří přidanou hodnotu. Co se týče nemocných. Já momentálně zápasím už skoro měsíc s něčím zkkurwenýým a drží se mě to jako 💩 košile. Mám druhé atibiotika které zítra večer dobírám a ze včerejška na dnešek mám zase horečku. Jsem v prde….jak Baťa s dřevákama a věřmi že mi ty rákosky jsou na 💩 protože tam nedojdu a moje žena v tom už jede také. HA. Co teď?!! Dcera je daleko, tak občas sestra mě něco dovezou.

František Rýpal
29. 12. 2022 21:52
Odpovědět  Pavel K

A na co by vytvářeli přidanou hodnotu? Pro ty ku… zlodějské z ODS?

Albi
30. 12. 2022 04:15
Odpovědět  Pavel K

Jsou to služby.
A jaký je rozdíl mezi vietnamským a “bílým” prodavačem – prodavačkou?.
Jakou přidanou hodnotu vytvářejí třeba pečovatelky? Apod.

PS: Jistě se ale dá zavolat nějaká pečovatelská služba, aby vám aspoň nákup přinesla. Já s těmi pečovatelkami, které se zabývají docházkou a poskytováním domácí péče mám jednoznačně kladnou zkušenost z doby před 3 léty, kdy umíral manžel. Stopro “jedničky”, nedám na ně dopustit. Zkus to! Na internetu jistě najdeš nějakou organizaci poblíž bydliště a smlouvu s tebou přijdou sepsat až domů. A zas nijak extrémně drahé to není a to jsem neplatla jen občasný nákup, ale ob den osobní hygienu, potřebné ošetření a např. pomoc při převlékání postele (ono bez spolupráce už nemohoucího člověka to není zrovna legrace a sólo se to fakt nedá).

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
29. 12. 2022 19:26
Odpovědět  Pavel K

Nu Pavle, já ale nevím kde by ti chudší lidé a že jich tu je nakupovali prádlo, domácí potřeby atd. Chudší rodiny s více dětmi, pro ně je požehnáním u nich nakupovat, protože ty ceny jsou úplně někde jinde než u našich soukromníků a sám dobře víš, že jak u Vietnamců tak u našich je vše to zboží Made in China, Vietnam, Malajsie, Singapur a podobně. Zápaďáci si tam dají pouze značku, ale na nášivce je stejně to made in co jsem tam napsal. Máme v našem malém městě pár prodejen našich lidí, ty ceny se nedají s Vietnamci srovnat, ale nejhorší je, že výrobek je ze stejné země. Vždyť já jsem jednu dobu, hned po svatbě pracoval v textilce, u nás jich bylo v okolí několik, nyní zde není nic. Je to podobné jiným oborům. Moje žena s trochou sarkasmu říká, nebýt Vietnamců, tak zde polovina národa chodí s holou ři.tí. Já je nehájím, ale problém nám nedělají. Oni na sociálkách nejsou. A to, že dnes prodávají trochu dráž, no přece nebudou prodávat bundu za 300 Kč, když náš obchodník ji prodává tu stejnou třeba za 1000 i více. A ještě něco, co dělají internetoví prodejci, čím jsou užitečnější, prodávají to stejné čínské zboží a ještě mnohem dráž.

Pavel K
29. 12. 2022 21:24
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, podobně jako Albi. Ať tu jsou ale výše píši uvidíme za dvacet let. Jsou jako kobylky.

Milan ze Zahrady Čech
29. 12. 2022 21:39
Odpovědět  Pavel K

Na rovinu Pavle. Radši tu budu mít za dvacet let vietnamský kobylky, než slovanský sadistický hyeny co si říkaj ukrajinci, potomci starogermánů, nebo vrahounskou různobarevnou chátru.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
me2d44
30. 12. 2022 15:48
Odpovědět  Pavel K

Až mi ukážete Čecha/českou rodinu, kteří ráno v 07:00 otevřou a vydrží ve svém obchůdku do 20:00, tak před Vámi smeknu a vydržím i ty narážky, jako “žluťák”, “rákosník” a podobné invektivy. Když jdu nakupovat k Vietnamci, tak mi za každý nákup slušně poděkuje za útratu – to se mi v Tescu, Albertu, Kauflandu, Lidlu a dalších nikdy nestalo. Tak si, prosím, o Vietnamce neotírejte hubu – mohlo by to bolet!

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 16:22
Odpovědět  me2d44

Mohu potvrdit, všichni jsou velice slušní a zdvořilí. Navíc Peter to řekl přesně, oni obsadili ta místa, která se uvolnila. A to si Pavle ještě představ co jim někde vyvádějí cikáni. Kde je Vietnamců víc, tak to jde, ale u nás kousek u baráku je samotný mladý a velmi laskavý kluk, už několikrát mu toho šlohli, protože s nimi to neohlídáš. A navíc jakou má radost, že ti může dát slevu třeba 10 Kč nebo tady máte pane baterie zadarmo jo. Mně je sakra jasné za kolik asi nakoupí, ale koukni na naše vydřiduchy, jaké marže si dávají, vždyť to je přímo lichva. A děti se učí česky a umí velmi dobře, což je logické na rozdíl od těch co tu teď proudí ve statisících a všichni jsou z nich posra.ní.

Peter 008
29. 12. 2022 21:44
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já bych řekl, že prostě obsadili místo které se uvolnilo. Hodně lidí po 89 podnikalo tak, že si otevřeli u sebe malou prodejničku a pak nevyhnutelně zkrachovali, pokud neměli štěstí. Já třeba chodím do práce kolem trafiky, která celou dobu určitě jede. Ale má to dva tři háčky. Za prvé je to naprosto ideální místo – kolem se jde na autobus a v té vesnici, městečku stojí na hlavní silnici. další podmínkou je fabrika, která dodává dost prvidelných zákazníků. A v neposlední řadě je sortiment širší, než bývá v trafikách, ale není to žádný “smíšený obchod”. Už za rohem by to nemělo takový úspěch. Někdy stačí “pár metrů” a vše je jinak.
Vietnamci mají jednu možnost, aspoň jsem to kdysi slyšel, že totiž je pro ně zásobování asi jako pro velké řetězce, to znamená, že “jejich velkoobchod” nakupuje za výhodnější ceny a i po přirážce za své služby to umožňuje určité části vietnamských obchodníků mít slušnou marži. A v neposlední řadě je tu “akce”,která v různém rozsahu nakupuje zboží v akci v “normálních” obchodech a pak za “normální cenu se prodává. Mám podezření, že tyto “akce” jsou bez účasti odvádění daní atd.

Albi
30. 12. 2022 04:34
Odpovědět  Peter 008

Ano, souhlasím.
Moc dobře pamatuji tu pohadrákovou dobu – co se vyrojiulo obchůdků a firmiček. A ještě do toho přidávali vtip. Vzpomínám třeba na nějakou dopravbí firmu s názvem “Autodoleva“, Nebo dětské a kojenecké zboží “Čáp a vrána“, elektroopravnu “Brníto” apod.
Kde dnes jsou!
To nadšení se prošustrovalo a dokonce jsem už dlouho přesvědčená, že se to i plánovalo. Takové “ať si chvilku hrají, aspoň se nám nebudou plést do NAŠÍ práce“.

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 10:31
Odpovědět  Albi

Když jsem před pár roky přijel do krásného města Krnova, obrovský podnik Strojosvit, chlouba města, který měl velký zvuk v zahraničí, nevím sice kdy byl založený, ale hodně dávno byl už pouze památkou. Měli jsme tam totiž něco v rámci montáže kdysi dělat. Úplně mne zničilo to, že oni veškeré budovy srovnaly se zemí, aby se nikomu nepřipomnělo, že nějaký takový skvělý podnik tam existoval. Zůstala tam jedna cedule na vjezdu do bývalého areálu. Toto provedli vše ty kur.vy, které se nikdy rukama neživily. Dacani zničili a ničí dál vše co nás proslavovalo a nejen průmysl a zemědělství, ale vše. A národ mlčel a mlčí, protože mu ucpali hubu nějakými dovezenými šmejdy a pakulturou pro nezralé. A nezapomeňme, že předně naše vlast byla západními grázly vybrána k tomuto konzumnímu experimentu, který samozřejmě zahrnoval likvidaci průmyslu a zemědělství a debilizaci společnosti. A teď již nejsme nic, teď si ten úžasný západ o nás ani kolo neopře. A těch 90 % to nepochopí, toť ta největší hrůza a to jsme prosím my měli kvalitní školství, to nikdo nepopře.

Jan
29. 12. 2022 18:53
Odpovědět  Teuton

Byli jsme rozejiti vecnou touhou Slovaku po vlastnim state a samostatnosti. Lidi se nikdo neptal, byla to vec pouze politiku!
Ani TGM nedelal referendum o spojeni se Slovenskem, ani politici o rozdeleni Ceskoslovenska. Protoze by to dopadlo jinak. To spojeni by asi lidi chteli, ale rozdeleni urcite ne.
Zazil jsem tu nenavist slovenskych nacionalistu vuci vsem ceskemu. ‘Cecha do mecha a mech do Dunaja’ a jine hanebnosti. To bylo hnacim motorem rozdeleni, Cesi pak rikali jen at si jdou!
Nikdo tim niceho nedosahl a nic nevyhral. Jsme v riti stejne jako Slovac, bezvyznamna zemicka jakou bylo i Ceskoslovensko, ale uz se nemusime hadat. Nase mentality jsou rozdilne a uvazovani jine. Vladnou nam prozapadni loutky a prosazuji cizi zajmy. Lidi je nezajimaji. Horkokrevni Slovaci jsou pred nami v protestech.

Albi
30. 12. 2022 04:42
Odpovědět  Jan

Něco podobného přetrvává do dneška – jen to pokročilo šířeji.
Na jiném webu – Pavel K mi to potvrdí – jeden diskutující končil každý svůj příspěvek slovy – značkou svého vysokého intelektu a politické prozíravosti (nejspíš – rozdělme se na jednotlivá “svobodná” něsta):
“Morava a Slezsko není žádné blbé Česko”.

Jan
30. 12. 2022 09:14
Odpovědět  Albi

Tito lide pracuji na rozdeleni Ceska – odtrzeni Moravy a Slezska. Vnasi do spolecnosti nenavist a nevrazivost. Mensi uzemni celky se daji snaze pridelovat k vetsim pri novem rozdeleni Evropy.

Milan ze Zahrady Čech
30. 12. 2022 21:03
Odpovědět  Albi

Tohle šovinistické semínko bylo zaseto už za Přemyslovců. Kým jiným, než klérem. Ujalo se, a v patnáctém století, za vlády Matyáše Korvína, z něj už byl strom, který své plody nese dodnes.

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 10:41
Odpovědět  Jan

Jestli jste četli ten článek profesora Hudsona, tak se z toho dá usoudit, že z takové naší země má být taková Jamajka na americký způsob. Prostě poslušný otrok bez vlastní identity. Tito co to tady dnes řídí, těm je osud vlasti absolutně lhostejný. K moci se dostala ta nejhorší sorta lidí, bez jakéhokoliv zájmu o vlastní národ. Nejhorší je, že zde není asi nikdo, kdo by tomu učinil přítrž. Soudnictví nefunguje, alespoň ne na tyto profláklé rybky.

Rapa
29. 12. 2022 19:12
Odpovědět  Teuton

Jak řekl prof. Staněk,začíná nedostatek toaletního papíru,protože naše společnost je už příliš nasraná.

Albi
29. 12. 2022 18:25
Odpovědět  sizok

“….dnešní mladá generace ráda zapomíná”?
Dnešní mladá generace nemá na co zapomínat, protože nic z toho, na co vzpomínáme my – ať už v dobrém nebo špatném -. neprožila.
Tak na co může tak vzpomínat nebo zapomínat?

Pavel z Moravy
29. 12. 2022 19:41
Odpovědět  Albi

Albi, myslím si, že Sizok to myslel tak, že mladá generace ne ze svých zkušeností ale z prožitků a vyprávění svých rodičů a prarodičů alespoň trochu mohla pochopit historii naší vlasti. Samozřejmě je otázkou zda jim rodina nějaké povědomí o historii předala, škola evidentně ne, ta jim změnila myšlení. Ale oni si i tak budou muset bolestně prožít tu historii třeba u naší generace historii našich rodičů, u nich ještě historii dříve narozených. Je s podivem, že ani většině z nás, lidí starých to nedochází. Je to paradox, ani my jsme nezažili takovou bídu ze které bychom byli zoufalí. I pro nás to může býti poprvé, akorát, že většina z nás nepochází asi z generace mazánků a to je rozdíl.

Helena
29. 12. 2022 16:19
Odpovědět  Teuton

A co domobrana? Nebude to jediné východisko?

Jan
29. 12. 2022 18:57
Odpovědět  Helena

Domobrana bez zbrani? Kdo jim je da, kdo je vycvici? Kdo jim bude velet? Byla jste na vojne? Vidite, jenom otazniky…

Milan ze Zahrady Čech
30. 12. 2022 21:04
Odpovědět  Helena

Když ony se gumy do praků už těžko shání.

Pedro
29. 12. 2022 13:08

Migrace nejde zastavit dokud budeme v šengenu. Německo jim dá papíry a můžou vandrovat v šengenu bez omezení. Arabové tady koupí půdu, celá města a pak nás vyženou, anebo pozabíjí, pokud nebudeme konvertovat na islám.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
29. 12. 2022 13:54
Odpovědět  Pedro

Tak jest. Musime ze Shengenu, NATO a EU vystoupit. Ztratime mnohem mene nez ziskame. Usilovat o spolupraci s Madarskem a radoby neutralnim Rakouskem. I se Slovenskem, paklize se vzchopi k odporu diktatu EU a NATO.

Helena
29. 12. 2022 16:21
Odpovědět  Jan

Něco podobného jsem psala do příspěvku PL. Bylo by to východisko.

Albi
29. 12. 2022 18:41
Odpovědět  Jan

Já souhlasím. Vystupme. Napište jak a kdy to uděláme a jdem na to!.
Tak – a jsem moc zvědavá, kdo to první zorganizuje. Nehlaste se všichni, ale jen ti, kteří to mnyslí vážně.

Milan ze Zahrady Čech
29. 12. 2022 22:02
Odpovědět  Albi

Moje představa je koalice středoevropských států – něco na způsob toho, o co snažil Jiřík z Poděbrad. Tedy bez Německa a pšonska, pochopitelně. Leda by se Německo rozsypalo. S Bavorskem by to, až by se zbavilo vlády liberálů, šlo. Mentálně mezi českými a bavorskými obyčejnolidmi není zas tak velký rozdíl, jak jsem zjistil, když jsem tam makal. Ale proč ne časem, až si nimi eurosajuz pořádně vytře pr-del a vystřízliví, ještě Slovinsko, Srbsko atd?
P.S. Heršvec – překlikl jsem se. To bylo Heleně.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
29. 12. 2022 22:15
Odpovědět  Albi

Nic lehčího. Stačí jít za dva týdny k prezidentským volbám a volit kandidáta té strany, jejíž kandidát jako jediný řekl, že pokud by byl zvolený prezidentem, jeho první krok by byl odvolání současné vlády. Nebylo by to sice vystoupení z EU a NATO, ale byl by to první krok správným směrem. Takže nic se organizovat nemusí – už je zorganizováno. Je to dostatečně vážně? 🙂

Albi
30. 12. 2022 05:01

Teoreticky ano, prakticky na tak “dlouhé lokte”, že lidé ztratí do týdne, nejpozději měsíce zájem, protože:
vláda má jasnou převahu – 108 většinu v parlamentu, má na povel armádu, policii, justici, bohaté “odkloňovače” peněz z lidí vydřených, prodejné filozofy a sociology, podporu ostatních evropských politiků, třesoucíxch se o svá koryta a už získané “výdobytky” a hlavně všechna MÉDIA! (vzpomeňme na Covid!) – a co má k dispozici alternativa? Ta potřebuje především čas – ten jí nebude dopřán. Potom prostor k projevu .- na tom zákazu se už začíná pracovat. – viz info výše.
Ne – nevidím to růžově. Chce to tvrdou práci, ale zatím je co žrát a občas i možnost ještě něco ukrást.

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 11:10
Odpovědět  Albi

Ta chuť ke změně musí přijít zespodu od lidí. Lid to musí chtít. Většina vás pošle někam, když s nimi o tom chcete hovořit. Buď se jim v této žumpě líbí, nebo nejsou schopni myslet jinak a navíc jsou asi i líní myslet a podle toho Tytlerova kruhu zde právě asi probíhá ten úsek všeobecné apatie. Moji dva známí mi vždy říkali, že s lidmi se musí mluvit, mluvit a vysvětlovat. To je základ úspěchu, není pravda, že se lidem nedají věci vysvětlit, schopní rétoři to dokážou. Ale je to svízelná a obtížná činnost. Vždyť já si již roky nepamatuji, že by k nám nebo do okolí přijeli zástupci nějaké strany a měli s občany skutečnou debatu. Vždyť se přece dá pronajmout někde sál a když vyšlu jednoho schopného člověka třeba z SPD, věřím, že nějací lidé přijdou a řeknou to dalším. A co je na tom tak složitého toto opakovat třeba co 2 měsíce, alespoň v okresních městech. A hlavně nenechat se odradit. Lidé i nějaké ty drobné přihodí na nájem sálu, alespoň tedy já si klidně těch pár pivsonů odpustím, když to pomůže. Kdysi to dělali u nás komunisté, ale ti jsou již nyní mimo. Stáří se na nich podepsalo, takže Miloš se může radovat, že to takto předpověděl.

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 11:12
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ještě lepší by bylo kdyby se tak Miloš mohl radovat, že ochránil jako hlava státu ty, co ho volili. To ale on nemůže, protože zradil všechny co v něj věřili nebo chtěli věřit.

Milan ze Zahrady Čech
30. 12. 2022 17:39
Odpovědět  Albi

Jaká jasná převaha, jaké dlouhé lokte, jaká na povel justice, jaká na povel policie, jaká na povel armáda – jejímž nejvyšším velitelem je navíc prezident?! – pokud by byla vláda okamžitě odvolána?!
Hrálo by se s úplně jinými kartami a s úplně jinými hráči! A ne až někdy za dlouhé měsíce, ale během týdne! Jak média, tak Biska, by přišly ze dne na den o podporu vlády! To toto nikomu nedochází? Příčinná souvislost se z myšlenkového modelu už snad zcela vytratila?
Už mě to nebaví. Je to furt dokola.

Milan ze Zahrady Čech
30. 12. 2022 19:54
Odpovědět  scipio

Je mechanismus!
Pokud bude prezident dostatečně statečný a odolný, může vládu odvolat!

“Čl. 62Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,”

Podmínkou k odvolání vlády není dle čl. 62 Ústavy nutná kontrasignace kohokoli! Kontarsignace prezidentových rozhodnutí se týká až úkonů, zmíněných v čl. 63 Ústavy – a také proto je tam výslovně zmíněna! Viz, čl. 62 a 63 Ústavy:
https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr
Což znamená že prezident republiky vládu odvolat může a jako přímo volený prezident má k tomu nezpochybnitelný mandát a všechny ty kecy že nemůže nejsou ničím jiným, než účelovou manipulací na erár přicuclých parazitů.
Že se budou vši bouřit je více než jisté, ale odvolání vlády prezitem bez kontrasignace není porušením ústavy! a za předpokladu většinové podpory prezidenta občany i proveditelné.
Vaše tvrzení, že
“Pokud není podána demise vlády, nemůže ji jen tak odvolat,” je v přímém rozporu s faktickým zněním článku a nepochopením toho, co v něm stojí “černé na bílém”, nikoli vlhkým snem.
Přečte si, a porovnejte, znění obou článků ano?

Šepe
30. 12. 2022 05:50
Odpovědět  Albi

Napřed tady musí být někdo, kdo na to má, něco takového zorganizovat. Zatím zde nikoho takového nevidím. Škoda.

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 11:20
Odpovědět  Šepe

To bude obrovský problém rozlišit toho, kdo to myslí s vlastí upřímně a toho kdo si pouze hýčká své vlastní ego. Vím, budu zde již za blba, ale dám zde opět myšlenku na kterou si vzpomněl kněz Prokop Holý u Lipan, tedy slova Mistra Jana. Ta zní – Co všechno může způsobit ztráta světského bohatství, které není ničím jiným než lejnem, Čechové se paktují se svými úhlavními nepřáteli a za toto lejno zaprodávají svoji čest a zem. Náš národ je bohužel na cestě do zatracení a nevidí to a neslyší to. Probuzení bude hrozné.

Milan ze Zahrady Čech
31. 12. 2022 01:23
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, když si dáš tu práci a zjistíš si, co se odehrálo den před bitvou u Lipan a o čem se tam jednalo, aniž došlo ke shodě (pak tedy rozhodnou pěsti!), a na čem to ztroskotalo, blil bys.
Ne z umírněných kališníků a katolíků, ale z druhdy božích bojovníků a jejich hejtmanů.
Více raději psát nebudu, páč lidem nejde na rozum, jak může být někdo hrdý na svůj rod, s kořeny v husitské revoluci, a zároveň považovat kdysi boží bojovníky v době Lipan už jen za loupeživou chásku, která brala všem a dávala jen sobě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
31. 12. 2022 01:12
Odpovědět  Šepe

Já jo, ale už mě nebaví psát to tu furt kolem dokola.

Jan
29. 12. 2022 13:48

Vzhledem ke vseho schopnym ministrum petidemolice je nebezpeci zatazeni Ceska do valky na Ukrajine pro vsechny obcany realnou hrozbou. Co se stane se zememi, kteri se zapoji do valky na strane Ukrajiny:
https://protiproud.info/politika/6920-macgregor-ukrajina-ma-katastrofalni-ztraty-uderte-na-rusko-jadernymi-zbranemi-vola-kyjev-zeme-stredni-evropy-maji-byt-obetovany-iskandery-dostreli-na-linii-krnov-valasske-mezirici-co-je-kyjevsky-pakt-zastavime-fialu.htm

Proto: Lide bdete a nechrapejte. Ted uz sranda prestala! Jakakoliv mobilizace ci dalsi podpora ukrajinskych pucistu bude pro nasi zemi znicujici!

jiří
30. 12. 2022 14:22
Odpovědět  Jan

Vzor odmítnutí mimořádné služby ve stavu ohrožení.
https://app.box.com/s/64pk72qt2icsig3b5en69xdlkklhjaqx

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
29. 12. 2022 13:56

Stanislav Novotný se ptá Miroslava Kříženeckého na rozvědčíka Varšavské smlouvy Petra Pavla, agilního komunistu a agenta Pávka, protekčního synka obdivujícího Sovětský svaz, Jidáše, který falšuje svou osobní historii a s tímto neomluvitelným morálním pokřivením drze kandiduje na prezidenta

ijn
29. 12. 2022 14:14
Odpovědět  josh-xy

jak bude chtít rozvědčík zajistit řád proti Ukroušům??? Policie nestíhá a jsou ve velké přesile, časem bude jejich kriminalita sílit!!!!!!!!

jiří
29. 12. 2022 18:18
Odpovědět  josh-xy

comment image

Aleš
29. 12. 2022 17:22

Takže další milovníci italské opery zde, hnutí STAN má nové kolegy.

Jan
29. 12. 2022 18:41

Zima v Moskve, komentovana prof. I. Panarinem. Rika, ze dulezite je ted zachovat balance, tj. rozvahu i pres vsechny provokace ostrelovanim ze zbrani ze zapadu skrze NATO ridici oficiry a ukrosske nacky.
Moskva – krasne osvetlena, ulice uklizene od snehu, doma teplo. Jen at to tak dal zustane!
https://www.youtube.com/watch?v=sVb9nOvhqTE

Jozef
29. 12. 2022 20:09

ZRADA od POLITIKOV 2022 v EU od PREZIDENSKEJ, VLÁDNEJ, PARLAMENTNEJ, MEDIÁLNEJ a JUSTÍČNEJ máfie, keď BEZ SÚHLASU OBČANOV v EU,
VŠETKY vlády v EU na PRÍKAZ Ursuli von der Leyen a európskej komisie, PODPÍSALI bankárom RUČENIE za UKRAJINSKÝ ÚVER, aby Ukrajinu NEZASIAHOL BANKROT – ÚVER budeme splácať asi my občania EU, za nekonečnú vojnu NATO a RUSKA na UKRAJINE
K voľbám pôjdem už len vtedy, keď ľudstvo bude mať SYSTÉM NETAJNEJ a PRIAMEJ DEMOKRACIE s imperatívnym MANDÁTOM

0,00011.jpg
sergej
29. 12. 2022 20:41
Odpovědět  Jozef

Eu ne, to tady čarují samaritáni z vašeho. Svět i euálníci jim dají jako i amerika za tučné úroky a dluh a rozebrání podstaty země. Že prý tam monsanto vlastní třetinu půdy a kolik čína? Obchodní tajemství se od politiků nedozvíte a dokonce by “incestigavce vzali metlou. Zem bez země.

sergej
29. 12. 2022 20:42
Odpovědět  sergej

“investigavce 🙂

Jan
29. 12. 2022 21:03
sergej
29. 12. 2022 21:24

A tyhle hejble chytli na které signály “temnářů? Že by jednotná “fronta? Musíte si odpovědět sami, ty motivace na “telpání plastelín, nebo co je “pudí asi jsou z podstat, nebo fakt nevím.
https://www.facebook.com/rajchl.jindrich/videos/1285120835672958

Jan
30. 12. 2022 09:05

V soucasne dobe probiha neskutecna hysterie v zapadnich mediich nejen rusofobni, ale je zejmena namirena proti V. V. Putinovi. Ten muze podle ni za vsechno co se zapadu nedari. Ta medialni masaz uz je psychopaticka. Je na ni videt, ze jim Voloda nejvice vadi, protoze je silny hrac, ktery se nenecha uz zapadem oblafnout. Debilni degenerati si na zapade mysli, ze kdyz zlikviduji Putina jako Stalina, ze jim spadnou ruske suroviny do klina jako za Chruscova, Jelcina a Gorbaceva. Mezitim se uz ovsem Rusove z anglosaskych prevratu, vrazd caru a uplaceni politiku za posledni stovky let poucili. Alespon doufam a maji to zabezpecene i uvnitr proti uplacenym zradcum.
Vsechny revolucni zmeny v Rusku vyvolaly masonske loze v Londyne. V poslednim stoleti tak prosla zeme tremi otresy, se kterymi se musela vyporadat: Konec Carskeho samoderzavi a VRSR 1917 s nastolenim komunismu. Utok kolektivniho zapadu na SSSR vedeneho nacisty z Berlina ve Velke vlastenecke valce 1942-1945. Rozpad SSSR za Perestrojky koncem 80 let minuleho stoleti. Tenkrat mel zapad diky ruskym zradcum Jelcinovi a Gorbacevovi uz Rusko na lopate a vyhral studenou valku. Zbytnel a usnul na vavrinech. V.V. Putin uz klecici Rusko zvednul a za nepriznivych okolnosti, sankci a nepratelstvi zapadu z neho udelal zemi, ktera je nadeji pro lidstvo. Zeme, ktera v jednom stoleti prezila 3 ohromne otresy uz nemuze nez zvitezit i dnes!

Jan
30. 12. 2022 09:30

WHO najednou roztrubuje do sveta, ze ti, kteri se nedali ockovat jakoz i anti vaxxeri jsou vrazi!!!!
Je to mozne jen diky medialni cenzure a zamlcovani skod zpusobenych ockovanim jako vzrust umrtnosti, nahla umrti i mladych zdravych lidi a sportovcu na mrtvici a selhani srdce, poskozeni srdce, trombozy, vyvolane krevnimi srazeninami a nasobeni techto skod boostery.
Ne neockovani jsou vrazi, ale je to WHO, ktera stale usiluje o ziskani diktatu a pravomoci k zabijeni lidi nevyzkousenymi roztoky, ktere rikaji nespravne vakciny.
Clanek v nemcine vam vysvetli o co tato zlocinecka organizace WHO usiluje:
https://www.pravda-tv.com/2022/12/die-weltgesundheitsorganisation-erklaerte-ploetzlich-dass-ungeimpfte-buerger-eigentlich-moerder-sind-video/

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 11:28
Odpovědět  Jan

Kdo může těmto globalistickým grázlům věřit? Fakt jenom blb ať už s vakcínou nebo bez. Ale zombíky z těch vakcinovaných už asi fakt nadělala. Jinak si nejde vysvětlit takový nárůst debility.

Jan
30. 12. 2022 13:21
Odpovědět  Pavel z Moravy

Dnes jsem mluvil s manzely, kteri uz maji v sobe 4 injekce proti COVIDu. Neustale jsou nemocni – maji virozy, nachlazeni a zdravotni potize se zazivanim.
Ja se divim, ze jeste vubec ziji. Asi dostali i placebo, namisto mRNA.
mRNA injekce snizuje imunitu a vyvolava trombozu a zanety organu. Ted chteji nevyzkousenou genovou terapii mRNA cpat uplne do vsech ockovani, nejenom proti covidu.

Jan
30. 12. 2022 16:29
Odpovědět  Jan

Doplnuji, ze ucinnost 90 % u vakcin je nepravdiva, protoze byla stanovena na zaklade procentualnich cisel! Skutecna ucinnost je jen nekolik % ! V budoucnu vyzaduji vypocet na zaklade absolutnich cisel. Ockovani pred nicim nechrani, jsou to lzi.

Jan
30. 12. 2022 16:24
Odpovědět  Jan

Spravny nazev pro Svetovou zdravotni organizaci WHO je WMO – Svetova vrazdici organizace.
Jeji doporuceni vyvolaly nucene ockovani v celem svete, kterym byly dosud zabity a zmrzaceny miliony lidi. Nahla umrti a zdravotni problemy ockovanych budou pokracovat. Zalezi jak silnou mRNA jste dostali. Nekdo dostal jen placebo.
Zakazali ucinne leky jako Ivermektin, Plaquenil, atd. Dehonestovali kazdeho vedce, ktery je kritizoval a varoval pred injekcemi, protoze nejsou vyzkousene. Genova terapie mRNA byla poprve pouzita na lidech namisto kraliku.
Vsechna ockovana zvirata v pokusech chcipla.

Jan
30. 12. 2022 09:34

Pusobeni ChemTrails donedavna oznacovane za konspiraci uz neni konspirace, ale skutecnost:
https://www.badatel.net/po-desatrociach-popierania-media-priznavaju-ze-chemtrails-sa-pouzivaju-proti-zmenam-klimy/

Jan
30. 12. 2022 13:15
Pijack
30. 12. 2022 15:13
Odpovědět  Jan

Ostatně aby bylo jasno – slovo „západ“ se nachází ve slovníku mezi slovy „záchod a zácpa“ 🙂


Jan
30. 12. 2022 16:36

Zatimco zlocinecka WHO oznacuje neockovane jako vrahy (!), francouzsky general vyjadril pro ne pravem plne uznani.
https://aktax.cz/francouzsky-general-rika-ze-neockovani-obcane-jsou-superhrdinove-kteri-ztelesnuji-to-nejlepsi-z-lidskosti/

Jiz jsem tady psal, ze krev ockovanych je pro transfuze nepouzitelna, protoze vyvolava krevni srazeniny. Operovani pak umiraji na trombozu. Z toho duvodu ve Svycarsku zalozili banku s krvi neockovanych. V USA propaguji ted operace bez transfuze.

Pavel z Moravy
30. 12. 2022 17:01

Přátelé, nedá mi abych zde toto nedal. Muftí- předseda koordinačního centra pro muslimy v Severním Kavkaze prohlásil- Ti, kteří se narodili a vyrostli v SSSR by měli být hrdí na historii své země, protože SSSR pomáhal africkým, asijským a latinoamerickým zemím. Lidé nebyli rozděleni na chudé a bohaté. Musíme si vzít z historie to, co nás činí lidmi. A v žádném případě by člověk neměl nadávat na svoji vlast, tedy SSSR. To je totiž urážka sebe samého řekl Muftí. Není to i příklad pro nás zamyslet se co naši lidé dokázali, jak jsme žili, proč grázlové, kteří vše zlikvidovali tak pomlouvají naši ČSSR, protože moc dobře vědí co jsme kdysi znamenali a co jsme nyní získali pod jejich kurátorstvím. Tito lidé se děsí pravdy. Nevím, že by zde kdysi žili lidé pod mosty, žebrali, byli hladoví a nemocní. Ať měl socialismus jakékoliv vady, o lidi alespoň v těch základních parametrech se staral. Ani nenávistníci to nemohou popřít. Pěkný Nový rok všem.

Peter 008
30. 12. 2022 19:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

A ti, co zažili socialismus, byť s jeho nedostatky, by měli být HRDÍ na to, že měli to štěstí. Byl to jeden z mála pokusů o věci zdejší jiným způsobem.
A jestli někdo vykřikuje cosi o zednářích a podobné havěti, pak by měl pochopit, co dokázalo ty původní “plány” zničit aspoň na čas. I když de facto zabili Stalina a Gottwalda, trvalo jim ještě 40 let, než to dokázali strhnout!
Drtivá většina lidí by se nikdy “za starých poměrů První republiky” nedokázala postarat o sebe ani o své děti! Opakuji znova poněkolikáté, za První republiky, za Rakouska jsme byli sice průmyslovou zemí (částí Rakouské monarchie), ale životní úrověň byla na těch nejnižších stupíncích v “civilizované” Evropě. Ale aspoň jsme většinou byli Češi a Moraváci …

pav-el
30. 12. 2022 20:52

Kdo se bojí. ať neleze do lesa! Oprášil jsem boxpytel a nějaký to železo. I v 70ti to funguje! Člověk se cejtí tak nějak jistěji! Doporučuje Dr. Kmet!
Do Nového roku 2023 připraven!!! 🙂

Pavel z Moravy
31. 12. 2022 10:12
Odpovědět  pav-el

Správně jmenovče, mám také nějaké to železo, kliky ještě zvládnu, mozkovna mi zatím ještě slouží, aspoň myslím, kámošů na pokecu je hafol, a grázlové a mamánci ať se jdou vycpat a olízat nějakou tu kostičku co jim strejda Sam a strejdové z EU pohodí. Moje oblíbená postava Pepino Garibaldi z knihy od Indra Montanelliho a Marco Nozziho je přesně můj typ člověka, kterého by dnes bylo potřeba. Pepino byl prostě člověk bez bázně a přitom odvaha sama. A jeho oblíbená strava, chléb, cibule a kafe. Kdyby tady teď byli takoví Garibaldiové po Evropě, tak by se ta škodná z toho všeho posra.la. Garibaldi už jako stařec zchromlý revmatismem byl odhodlaný jít kdykoliv pomoci osvobozovat Itálii. To jsou ti praví vůdci.