Toltékové – „Lidé znalostí“

Víru v budoucnost najdou lidé ve velikosti své minulosti.

TOLTÉKOVÉ

Toltékové jsou jednou z největších civilizací minulosti. Sto padesát let archeologického výzkumu neodpovídá na otázku:…. Odkud přišli Toltékové?

Legendy říkají: „Přišli z hlubin plání, které jsou mezi skalami“ a vedl je jejich vůdce Mixcoatl, Mishkoatl („Mléčná dráha“), který pokořil Teotihuacan.

Oficiální historie tvrdí, že Toltékové žili na území „středověkého“ útvaru ve Střední Americe, existujícího
v době předkolumbovské Ameriky v období od IX. do XII. století. 

  • V IX. století, Toltékové vytvořili stát, který pokryl centrální a severní oblasti Mexika s hlavním městem v Tule (Tollan). 
  • V X. století, Toltékové, kterým vládl Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl, přišli na Yucatan z centrálního Mexika, dobyli velká města – mayské státy: Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán. 
  • Ve druhé polovině XII. století invaze ze severu, válečných kmenů Aztéků, ukončila vládu Toltéků.

Podle jedné hypotézy byli Toltékové potomci Atlanťanů, kteří přežili povodeň a ve Střední Americe vytvořili vyspělou atlantskou civilizaci, vytvořili jedinečné pyramidy a chrámové struktury. 

Obrovské pětimetrové čedičové sloupy ve tvaru válečníků, postavené na stupňovité plošině v Tule, dostaly název „sochy Atlantů“.

„Sochy Atlanťanů“ přitahují vědce podivným „oblečením“ a předměty, které historici interpretují jako kultovní
a náboženské (symboly toltéckých kněží – žreců), a zástupci alternativních názorů je považují za vysoce rozvinutou, možná mimozemskou civilizaci (ochranné brnění, dálkové ovládání, laser).

Podle starodávných legend a legend národů Střední Ameriky v pradávných dobách předkové Indiánů byli navštěvováni „bohy“, kteří „jim dali slovo, že se jednou vrátí“. 

Jedna legenda říká, že bůh Quetzalcoatl dorazil přes moře – muž s bílou kůží a dlouhým vousem, který přinesl Indiánům znalosti astronomie, matematiky, zemědělství a řemesel. 

Aztékové a Toltékové nazývali bílého boha Quetzalcoatl, Inkové – Kon-Tiki Viracocha, Mayové – Kukulcan. 

Obrazy Quetzalcoatla na starodávných rukopisech a archeologických nálezech naznačují, že Toltékové mají kořeny kultury národů předkolumbovské Ameriky.

„Místo moci a síly“ starověkých Toltéků byl Teotihuacan, „Město Bohů“. 

Podle pověsti – po celosvětové potopě se bohové vrátili do Teotihuacanu, aby „znovu vytvořili svět“. 
Legendy říkají, že Teotihuacan byl postaven obry a je navržen tak, aby „proměnil lidi v bohy“.

Artefakty nalezené během vykopávek potvrzují, že Teotihuacan vytvořila technicky vyspělá civilizace, jejíž úroveň rozvoje překročila možnosti kterékoli indiánské civilizace známé historikům.

TOLTÉKOVÉ – „LIDÉ ZNALOSTÍ A VĚDĚNÍ“

Pro Aztéky, kteří přišli do Teotihuacanu ve XIV. století, byli Toltékové tvůrci celé kultury. 
Aztécké legendy identifikují Toltéky a kult Quetzalcoatla s mýtickým městem Tollan.

Podle legend, etnografických a archeologických důkazů, Aztékové nazývali osobu znalostí a vědění „Toltekem“ a obraz života „Tolteka“ znamenal jejich touhu pochopit cesty vedoucí k Duchu.

Legendy říkají, že Toltékové – „lidé vědění“ byli potomci Atlantské rasy, kteří si uchovali starověké poznání „primární energie“, která „oživuje a uvádí do pohybu vše, co existuje“. 

Starověcí Číňané ji nazývali Tao a starověcí Toltékové ji nazývali Orlem. 

Válečníci nové toltécké komunity nazývají tuto sílu nagual.

Podle antropologa, spisovatele, mystika Carlose Castanedy byl Teotihuacan městem starověkých mágů Tolteků – žreců (vidoucích – los nuevos videntes), kteří měli zvláštní magické znalosti. Struktury Teotihuacanu byly pro Toltéky jen druh projektu. 

Ve „společném rozjímání“, vysnění, „Toltékové“ zajistili pyramidu Měsíce v „pozornosti snění“.

Jak řekl Castaneda, „jejich cílem bylo „vysnít “pyramidu na jiném místě a udržet ji tam po dlouhou dobu.” Toltékové zvěčnili Teotihuacan a populace zmizela … odešli do jiných světů, do svých vysněných měst.”

Starověcí Toltékové tvrdili, že svět je jen jedním z mnoha paralelně existujících světů, a my jsme schopni do nich proniknout, i když energeticky omezeni schopností vnímat pouze náš svět.

Teorie vícerozměrnosti vesmíru říká, že vesmír není jen počet n-dimenzionálních prostorů, ale také kombinace jejich interakce. Prostory jsou, jako by byly vnořeny do sebe, jeden do druhého.

Jako matrjošky tvoří komplexní vícerozměrnou strukturu.

Existuje místo, kde čas není lineární. Přítomnost, minulost a budoucnost tam jsou sloučeny v jedno a můžeme jimi cestovat, skrze ně.

Toltékové používali čtyři dimenze, a proto je nelze chápat v referenčním rámci přísně omezeném na tři rozměry. Toltékové rozvinuli schopnost Vize, Vidění manipulovali svým vědomím a při tom dosahovali změněného stavu vědomí.

S jakoukoli změnou našeho vnímání světa se naše vědomí změní a tím, následně, i naše poznání. Díky těmto znalostem se Toltékové naučili „snít“ alternativní stavy reality – otevírat alternativní cesty ve vývoji vědomí.

CARLOS CASTANEDA

Podle filozofie Carlose Castanedy je vesmír neomezenou akumulací energetických polí, podobnou pramenům světla. 

Energetická pole zvaná „emanace Orla“ se šíří ze zdroje metaforicky nazvaného „Orel“.

Lidské bytosti se také skládají z nesčetného množství energetických polí podobných vláknu. 
Tyto „Orlovy emanace“ tvoří zcela uzavřený shluk, který se projevuje jako koule světla.

Podle koncepce Castanedy vnímání člověkem vnější a vnitřní prostředí interpretuje energetické signály, kterými je Vesmír plný, a vytváří model světa (obvykle akceptovaný pro samotný svět). Celý svět je čistá energie, z níž vnímání vytváří popis světa. 

Oblast vnímaného a vědomého, obvykle známé lidskému vnímání – tonal – je poměrně úzká a neodráží všechny druhy aspektů vesmíru – nagual. 

Schopnost člověka vnímat energetická pole se nazývá „vidění“ a odpovídající „záměr, touha“ je pro něj nezbytnou podmínkou.

Podle učení Carlose Castanedy je nezbytnou podmínkou pro rozvoj pozornosti dosažení stavu „dokonalosti“ a zastavení „vnitřního dialogu“, který je zodpovědný za zafixované konstrukce vnímání v každodenním životě. 

Aby člověk dosáhl stavu dokonalosti, měl by se zbavit víry ve svou vlastní nesmrtelnost, pocitů vlastní důležitost a soucitu k sobě. 

Nástroje pro dosažení těchto cílů pro člověka je umění snění.

Cílem toltéckých mágů – žreců (vidoucích – los nuevos videntes) bylo dosáhnout stavu plného vědomí pro to, aby se prožily všechny možnosti vnímání dostupné člověku.

„Svět je podobný cibuli svými mnohými úrovněmi. Svět, který známe, je jen jedním z mnoha. 
Někdy překračujeme hranice a vcházíme do jiných rozměrů, jiných světů, které jsou velmi podobné našemu světu, ale neshodují se s ním.“ 

Carlos Castaneda

Para mí solo recorrer los Caminos que tienen corazón, cualquier camino que tenga corazón. Por ahí yo recorro y la única prueba que vale es atraversartodo su largo.Y Por ahí yo recorro mirando, mirando, sin aliento.

Existují pro mne pouze cesty po stezkách srdce. Jen po takových cestuji a projít je v celé délce je jedinou hodnotnou zkouškou, kterou znám. A tak po nich cestuji a bez dechu se dívám a dívám.

https://salik.biz/articles/66400-tolteki-lyudi-znanija-tolteki-karlos-kastaneda.html

sdíletj na