historie

Svastika

Velký význam v starověké víře Slovanů – védské kultuře – mají symboly a obrazy, nesou hlavní smyslový význam světového vědeckého a magického umění.
Vždyť symbol – to není jen znak nebo dekorace volchva, čaroděje, rituální pomůcka, idol či jiné věci, ale je to sada posvátného významu, magických účinků, mnoha tisícileté  dílo starověkých géniů. Symboly a obrazy ve védské kultuře Slovanů nesou především duchovní, vědeckou, magickou a estetickou nauku.

Právě v symbolech a obrazech i ve Slově je duchovní dědictví našich předků, které nám odkázali.
Nelze je zničit, jsou věčné. 

Starověké slovanské symboly a obrazy jsou nejbohatší dědictví a zdroje světové kultury. Symboly a obrazy svastiky mají obrovský tajný smysl. Obsahují velkou moudrost našich velkých předků.

Každý symbol svastiky otevírá před námi Velký obraz vesmíru.
Dědictví předků uvádí, že znalost Starověké moudrosti nepřijímá stereotypní přístup. Ke studiu starých symbolů, obrazů, tradic a rituálů musí být přistupováno s otevřeným srdcem a čistou duší.

Pro poznání sebe a vesmíru! 

Symbol svastiky je kříž se zahnutými konci, po – nebo proti směru hodinových ručiček. Zpravidla, po celém světě, jsou všechny symboly svastiky nazývány jedním slovem – Svastika, což je zásadně špatné, protože každý symbol svastiky v dávných dobách měl své vlastní jméno, účel, posvátnou sílu a význam.

Mnoho lidí nyní má staroslovanský symbol “svastiku” spojenou s fašismem
a Adolfem Hitlerem. Tento názor byl od II.SV pumpován do hlav lidí a je utvrzovaný až do dnešních dnů.

Jen málo lidí si pamatuje,  že sovětské peníze v období od roku 1917 do roku 1923 zobrazovaly svastiku jako legalizovanou státní symboliku:

že na rameni vojáků a důstojníků Rudé armády ve stejném období byla také svastika ve vavřínovém věnci a uvnitř svastiky byl nadpis RSFSR.

 

Kolem tohoto starého symbolu se nahromadilo tolik legend a domněnek….

Bohužel, jeden z našich základních symbolů – „Svastika“ – byl ukraden německými fašisty jako jejich symbol a zhanoben Hitlerem.

 

 

 

Ale znalý člověk nikdy neříká, že Svastika je německý nebo fašistický symbol. Tak mluví pouze neznalí a nevědomí lidé, protože odmítají to, čemu nerozumí a nebo nevědí, a také se snaží vydávat přání za pravdu.

Naše svastika nemá s fašismem nic společného!

Jak se Země otáčí, tak i celá naše galaxie se otáčí a má tvar svastiky, a naše Sluneční soustava se nachází v jednom z rukávů této Nebeské svastiky.

A tak jako my se nacházíme v galaktickém rukávu, tak celá naše Galaxie (její nejstarší jméno je Swasti) je námi vnímána jako Perunova cesta nebo Mléčná dráha.

Klasický sanskrtský název symbolu svastiky pochází ze slovansko-árijského kořene “Co (Ko), Sva”, což znamená “spojené s dobrem”…..pták Matka Sva – ochránce Rusů, boha Svaroga, Svarga – místo světlých bohů slovanských mýtů.

Slavové však nazývali svastiku také Kolovrat nebo Solncevorot. Protože Kolo je kruh, KOLO, KOLESO.
Kolovrat od pradávných věků a u všech národů byl symbolem Slunce.
Slunce ve starověku bylo nazýváno “Kolo”.

Svastika je produktem tisícileté intelektuální činnosti slovanských předků.
Systém Slovanských symbolů svastiky je nejstarší na Zemi a je nejrozvinutější písmo, které dalo vzniknout runám, tak i hieroglyfickým znakům a později bukvám.
Svastika je systém slovanských symbolů patřících k původní tradici.

Což také potvrdil René Guénon francouzský filozof (1886-1951), významná postava v oblasti metafyziky a mysticismu, studia tradicí, symbolismu a zasvěcení. Jeho práce, psané a nejprve publikované ve francouzštině, byly přeloženy do více než dvaceti jazyků.
Studoval Kabalu, okultismus, gnosticismus, hinduismus a další duchovní učení.

Svastika je nejstarší ze symbolů na Zemi, prehistorický, nejsložitější, univerzální, všeobecně ctěný symbol, známý ve všech částech světa. Svastika je ctěna všemi Slovany, ale můžeme ji najít v křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, mohamedánství, šamanismu, atd.

Svastika je spojena s posvátným číslem čtyři – čtyři hypostáze – složkami člověka:
tělo, duše, duch, svědomí. 

Každá svastika má své vlastní jméno, svůj vlastní samostatný význam a svou vlastní moc.

Svastika nese uzdravující informaci v měřítku od buněk těla po planety a galaxie.

 

Je symbolem štěstí v různých kulturách;
… slunce na nebesích, přeměňující noc na den; symbol plodnosti a zrození života.

Konce kříže svastiky označují vítr, déšť, oheň a blesk.

Svastika – nejstarší slovansko-árijský symbol – národů, nepochybně nejvíce prosperujících ve starověkém světě. Svastika doprovázela Slovany od prvního do posledního dne života, vyskytovala se na oděvech, kolébkách, kultovních objektech a stavbách, zbraních, vlajkách, erbech, apod.

Svým tvarem odráží nejpůsobivější lidské substance – kosmické, kopírující profil galaxie (naše galaxie s názvem Svati), komety a trajektorii pohybu polární konstelace Malé Medvědice, Ursa Minor.

Svastika je vyryta na stěnách jeskyní. Nejstarší petroglyfy pocházejí z doby ledové – od 60 tisíc let před naším letopočtem – a jsou rozděleny do dvou hlavních skupin:
první – lovecké scény a rituální akce, které mu předcházejí
druhé – abstraktní obrazy – sluneční znaky Svastik, božstva, posvátná místa.
Geografické datování Svastiky odráží historický pohyb Slovansko-Rusského etnosu (zde „slovansko-russký“ se vztahuje k následujícímu: národnost, národ, rasa – Russy (adjektivum – Russký), vyznání, náboženství – Slavjanstvo (Slovjané) a jimi osídlené země).

Před třicetitisíci lety Slavjano-Russ-Arijané obývali pravděpodobně Arktickou zónu Země.
Zároveň sledovali z místa Pólu krouživý a centralizovaný pohyb hvězd, a zaznamenali ho ve svém znakově-písemném systému, nyní nazývaném svastika.

První odchod z Arktidy se uskutečnil dvěma cestami.
Jeden, ten menší, do Ameriky (před 20 000 lety), jejíž kultura proto stále obsahuje symboly svastiky.
Druhý, ten větší, přes Ural (před 20 000-10 000 lety) do Indie, Číny, Íránu a Tibetu. Tibeťané a Indové do dnešních dnů říkají, že Svastiku jim přinesli ze severních hor Bílí Učitelé – Slavjani.
Pak jejich cesta prošla Siamem, Japonskem, Malou Asií (před 10 000 – 8 000 lety)
Dále Egypt, poloostrov Sinaj, sever Afriky (před 9000-7000 lety)
Následovala Evropa (před 8000-5000 lety)
Židé obdrželi Svastiku v roce 1300 př.nl.

Archeologické nálezy s obrazem Svastiky jsou nepopiratelným důkazem přítomnosti Slovanů v místech,
kde se nacházejí. Slované jsou nejstarší z civilizovaných národů na Zemi!
Slovanství je nejstarší a jediná světová víra na naší planetě!
Osnovou, hlavním jádrem Slovanů je Védská kultura.

Lidé nemají klíč k těmto informacím, aby se naučili rozlišovat pravdu od klamu a prosít všechny ty duševní viry, které se snaží zavést do vědomí slovanských národů, aby bylo možné s nimi manipulovat.
Osvoboďme naše vědomí od virů a žijme náš vlastní osud, ne ten, který nám někdo navrhne!
Naši předci neměli pojem “náboženství” v dnešní interpretaci tohoto slova.
Nemuseli věřit v nic. Oni věděli, jak věci fungují, a jak to všechno funguje!
Proto věřit v něco bez jakýchkoli důvodů bylo pro ně nepřirozené.

Začátek světlých časů, tedy Rozbřesk – svítání, začal ve Svatém létě 7521 neboli 22. září 2012.
Rozbřesk – éra Vlka, sanitáře Přírody, pod záštitou jednoho z předchůdců, prarodičů Slavjano-Arianů – Boha Velese.

Pokud jde o naše rodné slovanské symboly a především o Svastiku, nezemřela a nezemře, protože ani vesmír nikdy nezemře…..  je věčný!

(Evgenij Tarasov a práce Borise Grekova, Borise Rybakova, Vladimíra Toporova – skutečných velikánů Akademie věd SSSR, bezkonkurenční Valerij Chudinov, Andrej Tjonjajev – díky těmto a dalším ruským vědcům, jejich obrovské vědecké práci, se můžeme ponořit do nepředstavitelného bohatství našich velkých předků, kteří byli v popředí světové kultury.)

sdílet na

11 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Anonymní jméno komentáře
16. 8. 2018 09:05

Visitor Rating: 5 Stars

Administrátor
16. 8. 2018 09:51

Večerka, Večernice a teď už i Ponocnice. Koukám, jak jsi to čiroce zpracovala. Předhodila si tu správně téma a kdo by chtěl…. Podobně, jak jsem psal ten Jehova. Přeinese ten jejich časák, kde jsou nějaké stroze napsaná témata a když někdo by chtěl hlubší info, jsou tu knihy, net, ale smysl infomace do podvědomí tu je. Tady v tom tvém případě to vypadá, že by selhal už i net, tady je s informacemi konečná – obsaženo vše;)

Je fakt, že takový symbol mohl vyjadřovat vše, mohl stejně tak znamenat i čtvero ročních období,… A vlastně tento jednoduchý symbol, je "podobný" dnešním symbolům LOG. Tedy výstižný jednoduchý symbol, který má v dnešmím světě nezastupitelnou donotu.
http://www.agionet.cz/grafika-webdesign/logo-a-jeho-vyznam.html

Ještě se vrátím zde ke Captcha. Vidím, že je funkční. Na zkoušku jsem jí odstranil z přihlašování. I to je systém, který se vyvinul do dnešní podoby, kdy vlastně už ani nemusí být vidět. Dříve se vyplňovaly otázky, jak kviz, ale dnes pokročilo. On ten systém totiž pracuje na pozadí a vyhodnocuje jestli se chováš jako člověk, což je třeba, jak pohybuješ myší,..atd. Pak sjou tu i další a další věci kolem,..třeba IP adresy a jejich četnost, což je možná právě ta u vás v práci. Takže někdy to může být i otázka času a klidu u pc a systematičnost i toho vyplňování přihlášení. Tady jak vidíš, umělaá inteligence vyhodnocuje zda jme lidé, kdo sedí u pc.;) Ono totiž, když pak dojde k napadnutí, je to práce od začátku …na padnutí;)

 

Administrátor
16. 8. 2018 22:31

Ano, přiznám, nedalo. Já rád koukám napokec i na mobilu, do by mi předtím nenapadlo a je to tam super. V tomto případě, ten indián by měl mít jiný rozměr, je totiž dost protáhlý.

Nááááhodou, já to můžu posoudit, jestli je to přínosné, když to nením moje téma a přinutilo mě si to přečíst.
 

Administrátor
17. 8. 2018 09:52
Odpovědět  Janinna

Ahojky milá Janinno. Jsem ji zmenšil tak, že i když zde dáš upravi, tak je vidět zdroj a velikost obrázku:

<img alt="" src=&quotcomment image" style="height:408px; width:320x" /></p>

tak se jednoduše přepíše ten rozměr v těch pixlech. Když fotku vkládáš a klikneš; na ni, tak mičí můžeš tahat za rohy a zmenšovat dle potřeby. Pak je ještě ta možnost při tom výběru, ale s tou již pracuješ.

Telex
6. 5. 2020 15:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Zajímavé:)