bloghistorie

Simone de Beauvoir: antinatalistický feminismus a legalizace pedofilie

O čem se také moc nemluví, ale co spoluvytváří Západ jako odrodilou civilizaci, jakou se stal i starověký Řím, a co hrozí neustále celému světu. Zdaleka ne se všemi názory autora souhlasím, ne vše vidím stejně, něco okomentuji, něco ne. Uvádím tento překlad spíše pro připomenutí problematiky, nejen „horká válka“ má vždy mnohé oběti, ale i „jen jako nevinné hry na demokracii“ jich mohou mít ve skutečnosti mnohem více. A jsou zde sebrány celkem zajímavé informace a hlavně souvislosti. I když – opakuji se – ne vše vidím zcela stejně, ale to jsou spíše osobní závěry, než nesouhlas s viděním situace.        Peter 008

Vladimír Maslov

Je třeba přepsat celou historii feminismu, v první řadě je třeba o něm říci pravdu, je třeba správně klást důrazy, identifikovat subjekty a předměty, ukázat formu, pravdivý obsah, strukturu, následovníky i vůdce, hierarchii, motivy a stanovení cílů sil umístěných na tom či onom stupni pyramidy, budou muset úřady jistě vyvinout a zavést adekvátní terminologický aparát a narativní jazyk. I při povrchním pohledu však zjišťujeme, že odhalení „ženského hnutí“ není obtížná záležitost, stačí se seznámit s názory zakladatelky druhé vlny feminismu Simone de Beauvoirové, která napsala „Bibli feminismu.” Nejprve ale stručně, kdo to je. 

Simone de Beauvoirová se narodila v roce 1908 v Paříži do bohaté buržoazní rodiny, která později zchudla. Po získání bakalářského titulu (filosofie) pracovala jako školní učitelka. Učila na různých školách a ve svém volném čase psala svoje nezdárné příběhy, dokud nebyla v roce 1943 propuštěna za „chování vedoucí k rozvracení nezletilých“. Jak poznamenává britský vědec (Ph.D.) a spisovatel Andy Martin, Beauvoirová svedla své studenty a poté je předala svému milenci Jean-Paul Sartreovi ve schématu, kterému říkali „ trio“. Sartre je zdegenerovaný filozof, její inspirátor a usměrňovatel, setkali se v roce 1929 jako pařížští studenti a měli polyamorní (1) sexuální vztahy, byli promiskuitní a Beauvoirová také měla sex se ženami. „Dnes by byla ve vězení za sexuální akty se svými mladými studenty, ale v té době jí to prošlo,“ píše novinářka Glenys Roberts. Po pedofilním skandálu se nechá zaměstnat jako zvukařka ve (francouzském) státním rozhlase, který kolaboroval s německým okupačním režimem, a pokračuje v psaní beletrie nízké úrovně. 

Přibližně asi rok po konci druhé světové války Sartre přesvědčil Beauvoirovou, aby napsala knihu o feminismu, nejprve odmítla, ale nakonec souhlasila. V roce 1949 se tedy objevilo dílo „Druhé pohlaví“, které obsahuje 700 stran, Vatikán, římskokatolická církev a Španělsko ho přidaly na seznam zakázaných knih. První náklad ve Francii byl 22 tisíc, překlad do angličtiny se objevil až v roce 1953 (později přeloženo do 40 jazyků), v USA knihu distribuovala židovka a feministka Blanche Wolf Knopfová, která spolu s manželem vlastnila velký nakladatelský dům, podle legendy začala věnovat pozornost “Druhému pohlaví” na cestách po Francii. Poté hnutí praktického antinatalismu přecházelo do druhé fáze globálního vývoje a potýkalo se s poválečným nárůstem porodnosti , takže se kniha začala se zvláštním zápalem propagovat např. v USA. byla vydána v nákladu jednoho milionu, byly použity propracované technologie. Jinými slovy, destruktivní grafomanie se objevila v pravý čas, byla využita k zahájení mezinárodního feministického hnutí, bývalá učitelka byla syntetizována v „filozofku“, vytaženou z chudoby, byla obdařena penězi a slávou. 

Americký propagandistický časopis Time jmenoval neznámou pařížskou žebráčku Simone de Beauvoir „Ženou roku“ pro rok 1949 

„Neofeminismus prohlásil Simone de Beauvoirovou za svou inspiraci a ona tomu věřila, a když tomu uvěřila, s nadšením mládí se přidala k jeho činům: vedla protestní kampaně proti diskriminaci žen, požadovala legalizaci potratů, distribuci antikoncepčních prostředků, odsoudila všechny druhy násilí na ženách,“ – upozorňuje radikální feministka a jedna z tvůrkyň „genderové politologie“ v Rusku S.G. Ajvazová. 

O několik let později se Beauvoirová rozhodla věnovat praktickým aktivitám, zatímco působila jako prezidentka Ligy za práva žen (od roku 1974) bojovala za zrušení zákazu vraždy plodu (ve Francii byly potraty legalizovány v roce 1975 a antikoncepce v prosinci 1967 ). V dubnu 1971 napsala otevřený dopis „Manifest 343“, jehož signatářky (343 žen) požadovaly dekriminalizaci zabíjení nenarozených dětí a přiznaly, že byly na potratu. 

Na základě novin Libération byla vytvořena v roce 1977 veřejná organizace „Pedophile Liberation Front“ (archiv), v čestné spoluzakladatelé publikace vešli Sartre a Beauvoirová. Tato „fronta“ položila základ francouzskému pedofilnímu hnutí, které nyní nabralo mimořádnou sílu a věk souhlasu se snížil z 15 na 13 let. Beauvoirová, Sartre, Gilles Deleuze, Louis Aragon, Michel Foucault, Jacques Derida a desítky dalších francouzských filozofů a spisovatelů v květnu 1977 podepsali otevřený dopis s požadavky: 1). Legalizovat heterosexuální vztahy mezi dospělými a osobami mladšími 15 let; 2). Zrušit trestní postihy za homosexuální styky mezi dospělými a nezletilými staršími 15 let (tehdy byla hranice 18 let). 

“Filozof” Jean-Paul Sartre

„Druhé pohlaví Simone de Beauvoirové, vydané ve Spojených státech v roce 1953, se stalo základním textem pro americkou feministickou vědu a poskytlo vědcům v oblasti filozofie, literární kritiky, sociologie, antropologie, historie a ženských studií revoluční a ranou kritickou analýzu o přirozenosti žen,“ profesorka University of Houston Dorothy Z. Baker . 

Níže jsou citace z knihy „Druhé pohlaví“ , podotýkám, že se jí říká „Bible feminismu“ a je základem feministického hnutí, obdivují ji všechny feministky, včetně těch, které jsou u moci v Rusku, odkazují se na ni vědci, včetně Rusů a mužů. Navíc kniha sama o sobě není vědecké dílo, je to publicistika, literární dílo, propaganda, nespolehlivé informace a výmysly autorky. Jako prameny se používají beletrie, spisy zvrhlíků, deviantů a spisovatelů, např.: Sigmund Freud – Žid, pseudovědec a šarlatán; Magnus Hirschfeld – berlínský Žid, homosexuální aktivista, považovaný za zakladatele LGBT hnutí *; Richard von Krafft-Ebing – německý pederast, položil základy sexuologie, bojoval za zrušení trestních postihů za homosexualitu; Havelock Alice – anglický sexuální zvrhlík, impotent, jeden ze zakladatelů sexuologie; Alfred Kinsey – americký pederast, falzifikátor vědy , otec americké sexuologie a sexuální revoluce, vytvořil „vědecké“ zdůvodnění lékařské normalizace homosexuality, pracoval s penězi od Johna D. Rockefellera Jr. Vidíme, že Beauvoirová byla ovlivněna nejrůznějšími zchátralými (morálně) a degenerovanými lidmi. 

„Lesbická láska je jedním z pokusů sladit nezávislost ženy s pasivitou jejího těla, a pokud mluvíme o přirozených sklonech, pak můžeme vidět, že každá žena má sexuální přitažlivost k lidem stejného pohlaví [velká lež]. … Lesbická láska není ve skutečnosti ani vědomá zvrácenost, ani fatální prokletí. Je to životní pozice zvolená z určitých okolností, tedy určovaná jak určitými důvody, tak svobodnou volbou. Žádný z faktorů, které tlačí subjekt takové volby není rozhodující, jeho fyziologické údaje, psychologický vývoj a sociální okolnosti, ale všechny jsou pro vysvětlení této volby stejně důležité [a to je pravda, homosexualita není vrozená odchylka, je to vědomá volba nebo věc. selhání ve vývoji]. 

Dokud žena vede parazitický způsob života, nemůže se efektivně podílet na budování dokonalejšího světa.

Muž má také „zájem“ o peníze a úspěch, ale toho všeho může dosáhnout vlastní prací; ale žena je předurčena k roli parazita, každý parazit je nutně vykořisťovatel; Potřebuje muže, aby získala lidskou důstojnost, jedla, radovala se ze života, rodila děti; získává výhody života poskytováním sexuálních služeb; a protože byla omezena v rámci této jediné funkce, stala se zcela předmětem nebo nástrojem vykořisťování. 

Ale hlavně těhotenství je drama, které žena v sobě prožívá; žena pociťuje těhotenství jako obohacení i ztrátu; embryo je jeho součástí a zároveň ho jako parazit využívá; ona ho vlastní a je v jeho plné moci; celá její budoucnost je v něm; když ho nosí, cítí se velká jako vesmír; ale právě toto bohatství ji ničí, má pocit, že ona sama není nic. Objeví se nový život a ospravedlní svou vlastní existenci, to ji naplní pýchou; ale zároveň si připadá jako hračka nějakých temných sil, zmítá se v pochybnostech, jako by na ní bylo pácháno násilí [Beauvoirová neměla děti]. 

Feministické hnutí dosáhlo největšího rozsahu v SSSR [myslí se tím zavedení politiky státního feminismu po revoluci 1917 (první taková země na světě), oddělení žen od rodiny a plození dětí, jejich začlenění do ekonomiky mimo domov a veřejný život, který předurčil zánik Ruska]. 

Některé země oficiálně přijaly specifická opatření pro „kontrolu porodů“ [Beauvoir neuvádí příklady, zjevně mluvíme o SSSR a Portoriku**; Masové provádění vládních strategií ke snížení plodnosti začalo po napsání Druhého pohlaví (1949), nejprve v Japonsku (1951) a Indii (1952) a poté téměř všude v zemích globálního Jihu. 

Ženou se člověk nerodí, jí se stanoví. Ani biologie, ani psychika, ani ekonomie nejsou schopny předurčit vzhled, který ve společnosti přijímá samice člověka. Stvoření zvané žena, něco mezi mužem a kastrátem, mohlo vzniknout pouze pod vlivem všech aspektů civilizovaného života. 

Mléčné žlázy, které se vyvíjejí v pubertě, nehrají žádnou roli v individuální organizaci ženského těla: mohou být amputovány kdykoli v životě. Mnoho ovariálních procesů má za jediný účel dozrávání vajíčka a přizpůsobení dělohy jeho potřebám: pro tělo jako celek nejsou ani tak regulačním, ale nerovnováhovým faktorem; žena je více naladěna na potřeby vajíčka, než na své vlastní. Od nástupu puberty do menopauzy je žena arénou událostí, které se v ní odehrávají, ale nemají s ní osobně nic společného [poslední dva odstavce pokládají základy pro rozvoj radikální genderové teorie a transgender epidemie, která dnes zuří na Západě, kdy děti a dospělí podstupují sterilizaci, odstranění prsou, vykuchání dělohy a kastraci a také užívají „transgender přechodové“ léky, které jsou zdraví nebezpečné , což v konečném důsledku vede k nárůstu počtů návykového chování a sebevražd.]

Beauvoirová ve svých řečech popírala přítomnost mateřského pudu, podle marxistického feminismu  byla přesvědčena, že žena je „podřízená, podřízená, vykořisťovaná“ ve všech sférách Bytí – ve výchově, v genderových vztazích, jako manželka, matka i určitá třída. Přitom mohla mluvit jen o životě ve Francii (část Západu) a v kapitalistickém systému, to znamená, že máme standardní manipulaci extrapolace místních zkušeností do zbytku světa, například na ruské ženy . 

Celá kapitola o 23 stranách je věnována propagandě a normalizaci lesbismu (kapitola 4. Lesba), na tehdejší dobu velmi nehoráznému triku a provokaci. Autorka mohla být postavena před soud, ale žádný trest nenásledoval. Velká pozornost věnovaná intimním chvilkám, sexuálním aktům a homosexualitě byla přínosem pro antinatalisty , kteří v 60. letech ve Spojených státech  zahájili „sexuální revoluci“ (mimo jiné je to i to „hippies“ – pozn.překl.), mezinárodní LGBT* a feministické hnutí, včetně jejich spoléhání se na „Druhé pohlaví“. 

Celá kniha je prostoupena misogynií, urážením těhotenství a prenatálních dětí. Je to zvláštní styl Beauvoirové, ve skutečnosti nazývá ženy prostitutkami, otevřeně říká, že ony a jejich nenarozené děti jsou „paraziti“. Talentovaný manipulátor by zároveň mohl využít ponižování jako formu propagandy a motivace – zavést vzorce chování, vytvořit postoj k antinatalismu a vyvolávat rozvody. 

Její slova mě však přiměla přemýšlet o následujících otázkách. Úvodní: odpovědnost souhrně mužů na jedné straně spočívá na ekonomice a obraně, každý den na frontě umírají, stávají se invalidy, přicházejí o zdraví a budoucnost; na druhé ženy, které mají v průměru 1-1,4 dítěte nebo jsou bezdětné (nesplnily svou první funkci reprodukce a množení populace), úředníce, sektor služeb, obchod, uklízečky a další práce nevyžadující velkou námahu. Pokud shrneme údaje k jednotlivým zemím, kdo jsou paraziti, muži nebo ženy? Jsou bezdětné nebo malodětné ženy parazity? Je Beauvoirová parazit? Kdo je pro společnost přínosnější, pracující muž nebo bezdětná/jednodětná žena, která celý život strávila v nejvyšších patrech moci, zabývá se „gender research“ a posiluje státní feminismus? Občanky Oliková a Atvijenko (ruské ženy feministky – pozn.překl.), existuje dobrý důvod k jejich uvažování, že? Jedna věc je však jasná: matka, která porodila tři nebo více dětí, nemůže být nazývána parazitem, protože splnila svou povinnost rozmnožovat populaci. A pokud je to tak, pak se ukazuje, že Beauvoirová a další jí podobné propagují ženský parazitismus? 

Ke stáří nabral Beauvoirové antinatalistický feminismus těžkou formu, o čemž svědčí její přiznání v rozhovoru (archiv) v červnu 1975 s Američankou Beti Friedanovou (Židovka, ikona amerického feminismu druhé vlny, spisovatelka-propagandistka, spoluzakladatelka a první prezidentka Národní organizace pro ženy). Na slova, že ženy mohou pobírat alespoň minimální mzdu za práci v rodině, za účelem sociálního zabezpečení, pobírání důchodu a dělení majetku, odpověděla: 

“Žádné ženě by nemělo být dovoleno zůstat doma a vychovávat děti. Společnost by měla být úplně jiná. Ženám by tato volba neměla být dána, jinak to udělá příliš mnoho žen.”

Betty Friedanová 

Friedanová dále řekla, že smysl pro rodinu a hodnota mateřství jsou velmi silné, je nemožné je zničit [jak vidíme, mýlila se, instituce rodiny na Západě a v Rusku byla do značné míry demontována], a vyjádřila touhu „osvobodit“ rodinu a domácnost „od rigidních genderových rolí“ . Na to Beauvoirová namítla: 

“Věřím, že ženy budou nadále utlačovány, dokud nebudou zničeny rodiny a rodinný mýtus, mýtus mateřství a mateřský instinkt.”

Beauvoirová zde opakuje strategický cíl nastíněný Karlem Marxem a Friedrichem Engelsem (tehdy 30 a 28letí) v Komunistickém manifestu z roku 1848  fráze „vyhlazení rodiny“, kde se dvakrát opakuje. Tento dokument je základem marxistického feminismu

Možná je to první věc, kterou potřebujete vědět o „zakladatelce moderního feminismu“, kterou ikonizují staré i nové generace žen a dokonce i mužů . Zde je charakteristická smuteční řeč, jedna z mnoha: 

“Simone de Beauvoirová, vynikající francouzská spisovatelka a v moderním pojetí filozofka a genderistka. Ona, jejíž jméno bude navždy zapsáno v dějinách feminismu. De Beauvoirová ovlivnila následující generace žen nejen svými díly, ale i svým způsobem života a způsobem myšlení,“ – radikální feministka, propagandistka a docentka na Vyšší ekonomické škole V.V. Utkina.

Stručný profil Simone de Beauvoir: antinatalistický, radikální a „marxistický“ feminismus; potraty a antikoncepční revoluce; omlouvání a legalizace pedofilie; propaganda ženského parazitismu; boj proti „diskriminaci“ homosexuálů; zhýralost, promiskuita, bisexualita, lesbická pedofilie; nikdy se neoženila, neměla děti; destruktivní činnost, zbytečnost pro společnost a parazitismus. 

P.S. (Maslov)

Zákaz destruktivních knih Simone de Beauvoir, stejně jako genderové, feministické a antinatalistické ideologie, již dávno dozrál. 

*******

Poznámka: Ničení institutu rodiny, nebo chcete-li tradiční rodiny, která má co nejvíce dětí, je dáno především změnou způsobu života lidí. Probíhá tam, kde se lidé ve velké míře stěhují do měst (nebo když lidé na venkově přijímají městský styl života), kde je mnohem více lidí a dochází tak k tomu, že lidé nejsou schopni udržovat o sobě navzájem takové povědomí, kdo je kdo, jako v menších sídlech, obcích, vesnicích, osadách. 

Hlavní rozdíl je v tom, že ve městě není nutné navzájem tak spolupracovat, jako v oněch menších sídlech, kde je na ouřady, služby, na policii, na zdravotní péči atd. atd. mnohem dále a tak dochází navzájem k poskytování pomoci (dá se říci dnes já tobě, zítra ty mně) Ve městě nemusí jedinec, či rodina prakticky vůbec dobře znát ani své nejbližší sousedy. A pak se mnohem hůře navazují vztahy mezi lidmi.

První generace „přistěhovalců“ do města udržuje více méně staré návyky, ale i ona po čase může podlehnout určité iluzi, zvláště pokud má úzký okruh lidí se kterými se stýká. Ba i dětské hry se mění, kdy z automatického postulátu, že si musí prostě hrát spolu, tak aby si užili všichni „co spolu mluví“ a nikdo přitom nestál stranou a kolem bývá dostatečný prostor ke hrám, pak děti ve městě jsou hodně omezeny ve svých možnostech. Pak se hry promění v tlachání, potyčky, děti si nakonec hrají ve skutečnosti osaměleji a ve vyšším věku vytvářejí skupinky, které se proměňují v nepříznivých podmínkách až na gangy, které ovládají své území silou.

Je jasné v jakém prostředí je mnohem větší pravděpodobnost založení tradiční rodiny s více dětmi.

A ještě jeden dodatek: jsou i lidé, kteří z objektivních příčin nemohou mít děti (nepočítám sem však např. ty ženy a páry, které si nejdříve musí pořádně a dlouhodobě užít, i nahrabat, než se „vrhnou“ na rození dětí. Pak bývá i pozdě bycha honiti) …  Peter 008

* LGBT hnutí je v Rusku uznáváno jako extremistické a zakázáno. 

** S penězi od federální vlády otevřely Spojené státy v roce 1934 v Portoriku 67 „klinik pro kontrolu porodnosti“ a podporovaly sterilizaci. Do 70. let 20. století bylo sterilizováno 35 % žen, včetně násilných nebo donucovacích opatření. Američané získali ostrov zpět od Španělska v roce 1898, o 19 let později získali Portorikánci občanství země útočníků, až do začátku roku 1952 bylo Portorico ovládáno přímo z Washingtonu, jako kolonie, nyní má status „nezačleněného organizovaného území“- pod kontrolou Spojených států, ale nejeví se jejich součástí. 

Vladimír Maslov , autor knih „Homo periclitatur“ (2023), „Hnutí LGBT jako hegemonie“ (2023), „Hnutí LGBT jako hegemonie“ (2020) *, „Triumf Izraele a Smrt Palestiny“ (2018) 

(1) Polyamorie je životní styl, kdy osoba žije zároveň v několika milostných vztazích. Jedná se o druh nemonogamního soužití, založený na toleranci a akceptaci dalších vztahů. Stoupenci polyamorie zastávají názor, že je možné žít za vzájemného souhlasu všech zúčastněných, že prý pak  nejde o nevěru nebo podvádění.

https://aftershock.news/?q=node/1389383

Překlad Peter 008

sdílet na

22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Albi
6. 7. 2024 11:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Dnešní feminismus se dá popsat stejnou větou, jako všechno ostatní vč. toho opravdu pokrokového ( bez uvozovek!)
Chtěli jsme to udělat co nejlépe, ale dopadlo to jako vždycky“.
Feminismus je blbost od začátku do konce. Důležitá je rovnoPRÁVNOST, ale ta je dnes taky tak pokřivená, jako rasismus nebo obecně diskriminace kohokoliv.
A známými “kvótami” se nic nenapraví, naopak.

Putinovec
6. 7. 2024 12:00
Odpovědět  Albi

Je to záměrný generační program Calhounova myšího ráje , i s tím ukončením .
Způsob , jak zlikvidovat celý civilizační okruh .

Bety
6. 7. 2024 18:50
Odpovědět  Putinovec

Celá příroda je o reprodukci. Pokud se jí lidstvo vzdá, vyhyneme.
Zpočátku ten feminismus nebyla taková blbost, ale jak říká Albi, bylo to o rovnoprávnosti,
to je stejný přístup ke vzdělání, stejné platy za stejnou práci, také například volební právo ,
možnost dosáhnout povýšení, pokud na to člověk má.
To, co je to teď je karikatura, karikatura, která ženám škodí, protože mimo jiné vytahuje
do funkcí ty neschopné, což má spětnou negativní reakci na ty schopné. Pokud se podíváme na dnešní političky je to přímo katastrofa.
Pokud se tam zmiňuje marxismus, tak ty blbosti o zániku rodiny bolševici hodně rychle uťali, protože marxismus a bolševismus vůbec nebylo jedno a to samé.

Bety
6. 7. 2024 20:21
Odpovědět  Peter 008

Děkuji.

Bety
7. 7. 2024 12:49
Odpovědět  Peter 008

Ještě jsem chtěla poznamenat co se týče té Simony de…je to ukázkový příklad toho, jak dokáží z nuly vytvořit populární ikonu a tím způsobem nainfikovat spoustu lidí. Jestli opravdu patřil do jejího okruhu ten sexuolog Kinsey – naprosto odpudivý typ který vysloveně propagoval pedofilii s malými dětmi – to je další příklad ikony, který jim ale úplně nevyšel, na to se příliš proflákl, ale škody i tak nadělal víc než dost, tak je její kritika víc než oprávněná.
Ten autor, neříkám, že jsme se něco nedozvěděli, ale myslím, že je to ten typ, který je schopný ve jménu dobra s vaničkou vylít i dítě.

krůtí brko
6. 7. 2024 13:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Zapšklá jalová kráva, která nikdy neměla vlastní děti. Připomíná mi některé české političky.
No, nevím….mě se tihle lidé zdají oškliví na těle i na duchu, mám tendenci se jich štítit. Ale aspoň je krásně vidět, z čeho se vládnoucí liberální systém vyvíjel.

ijn
6. 7. 2024 22:48
Odpovědět  krůtí brko

….. a zapojit jí do osvěty k vakcinaci s jedy covid19, tady by si našla místo na slunci demagogie!

Frank1 -
6. 7. 2024 14:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Fotka J.P. Sartra je zajimava tim, ze doklada cim on byl. Zadny filosof, netvor. Jeho partnerka se na neho prisala, protoze byl znamy. Ta znamost na verejnosti byla nezaslouzena.
Francie je odjakziva lihen leseb a buzerantu. Veskera francouzska avantgarda umelcu i novinaru, spisovatelu byli odjakziva teplousi. Proste uchylove s publicitou. Tragedie je, ze jejich zvracena dila a myslenky jsou vydavane. Uchylka je propagovana jako progresivni stav lidske bytosti.
Simona nikdy nepoznala co je materstvi a vychovavat dite. Vzpirala se prirozenemu ukolu zeny darovat novy zivot. Proto nemuze normalnim lidem vubec nic sdelit. Jako je bukvice muz, tohle je jen bezdetna jalovice, hrda na svuj soustaci aparat bez deti.

EvaK
7. 7. 2024 22:42
Odpovědět  Frank1 -

No chvála bohu, že děti neměla, zrůdy by se množit neměly. Co by je probůh naučila? Byla zvrácená, psala kraviny a jak napsala nahoře Bety, celé je to dnes postaveno na hlavu.
Někdy má dojem, že takzvaná kavárna, což bylo dřív pro smetánku, která většinou nepracovala a parazitovala na druhých, zajištěná byla díky bohatým příbuzným.
On to Zeman pojmenoval dobře, ona i smetánka za Rakouska-Uherska spřádala různé zhovadilosti na některých území, vymysleli Velkou Albánii, kterou uvedl Mussolini v život. Rozhádali Balkán a i dnešní události na východním území byla jejich práce, skoro se dá říci, že to měli rozdělené.

Ina
9. 7. 2024 22:15
Odpovědět  EvaK

Tak nějak si myslím, že čarodějnice ohavné tělem i duchem by se množit neměly, takže v jejím případě souhlasím s tím, že udělala dobře, že se mateřství vyhnula. I tak je podobných zrůd na světě dost a dost.

ModrýKlokan
6. 7. 2024 14:44
Ohodnotit příspěvek :
     

To židovský jelito Bety Friedanová, jako by vypadla z voka Atomový Bábě Drábě. Vobě krasavice a vobě v hlavě nablinkáno.

Psychiatrický pacientky a úchylačky. Jako všechny feministky. Beztak je za těmahle hnusárnama zase nějaký sionistický svinstvo a podraz.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
6. 7. 2024 16:00
Odpovědět  ModrýKlokan

Teď jsem koukal na dokument ze zvířecí říše a na větvi tam seděl Sártr, a dělal, že je chameleon, ale ty roztomilý kukadla ho prozradili.

ModrýKlokan
7. 7. 2024 13:52
Odpovědět  Joe Arp

Chlap může být škaredej, když je bohatej. Sártr jako chudá obludka bylo velký neštěstí. Jo a výjimka z pravidla je DeBill Gejc – bohatá zrůdička, blbej, zlej a nešťastnej.

Ina
9. 7. 2024 22:23
Odpovědět  ModrýKlokan

Přitom zamlada nevypadal zle, ale kdesi jsem četla názor nějakého psychologa, jehož jméno jsem úspěšně zapomněla, a ten tvrdil, že po čtyřicítce si každý může za svůj ksicht sám – v mládí ho utvořila příroda, ale pak už se mu tam propisuje jeho dosavadní život, a kdo je uvnitř špatný, z toho to vyzařuje navenek, zatímco dobrý člověk má naopak tvář prozářenou laskavostí, což zkrášluje i původně nepříliš krásný zjev. Asi to nebude náhoda, že všichni ti Schwabové, Gatesové, Sorosové, Rotschildové a další vypadají, jako by dostali vycházku z pekla…

Jaroslav
7. 7. 2024 08:48
Odpovědět  ModrýKlokan

Pozor, ta bába by byla ráda zvaná ” lady”. Jinak mám pocit že co vypadá jako bába, chová se jako bába je ? lady? P.R.D., také to patří do komunity lgbt4+- a dítě neporodilo. Tím to spadá do oblasti definované některými diskutujícími. Prostě by se nemělo vyjadřovat jak má společnost fungovat a ani zastávat veřejné funkce. Kd,su, kdy byl svět ještě normální to tak bylo- věk, rodina samozřejmě děti

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
6. 7. 2024 22:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Feminismus je především Židovský útok na naši křesťansko-antickou civilizaci:

https://pi-alpha.org/LGBT/#feminism
comment image

Jaroslav
7. 7. 2024 08:56
Odpovědět  P.A.Semi

Ale jestli se nepletu, sami si ženy chrání, jde jenom o zblbnnutí křesťanských žen, příp. žen z jiných náboženství

Frank1 -
7. 7. 2024 09:33
Odpovědět  Jaroslav

Ano. Berel Lazar, predstavitel RZK v Rusku ma sam 14 deti. Tak si to dejte dohromady o cem je tady rec a kdo potrebuje nezidy nicit! Ta bezdetna Simona byla i jejich nastrojem.
Lhalo se nam o nich i za komousu. Kdo byl tenkrat v KP si mohl delat co chce a tajilo se to. Simona a Sartre zili tenkrat v konkubinatu.

Gales
7. 7. 2024 10:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Přeci je známo že ženské přirození světem vládne. A tyhle všelijaké fuchtle se o tu vládu sami připravují. To u nás, ministrině, je jiná sorta. Ta si nasadí brnění,na prsa si dá nějakej vhodnej obrázek zesměšňující protivníka a táhne do války… Eh,čo to tárám. K psacímu stolu táhne.

cool
7. 7. 2024 16:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Košer a halal. Jedni je tahají takhle a ti druzí v pytli se škvírou pro oči. Mají prostě vkus.
comment image

Spam orinoko
10. 7. 2024 14:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Ženská, která nesuka, tak dělá politiku. Vynalezeno za komunistů, za kapounu jako vánek čerstvého větru.