historie

Se sekerou proti padesáti Němcům

Se sekerou proti padesáti Němcům. Hrdinský výkon rudoarmějce Ovčarenka.

Jednou, 13. července 1941 u městečka Pesec v Moldavsku narazil 50-ti členný oddíl německých vojáků
a důstojníků na osamělého vojáka Rudé armády Dmitrije Ovčarenka, který jel na otlučeném voze taženého
koněm ke své jednotce. Nacisté mu s radostí vzali pušku a začali otevřeně zesměšňovat 22letého chlapa. 
A ten se urazil. Výsledek toho, co se stalo, lze pak popsat jako akční film, ale je to čistá pravda.

Ovčarenko sebral sekeru z vozu a jednou ranou usekl hlavu důstojníka Wehrmachtu. 

Němci samozřejmě něco takového neočekávali. Potom popadl tři granáty (ležely pod plachtou), rudoarmějec je hodil na nepřátele. Když se kouř rozptýlil, Němci byli ohromeni – mrtví a zranění leželi všude a přímo na ně se hnal rudoarmějec se sekerou. Vrhl se do chumlu Němců, Ovčarenko se zuřivými výkřiky je začal sekat napravo i nalevo. 

Němci, zděšení hrůzou, se začali rozprchávat. Dmitrij dohnal druhého důstojníka a odsekl sekerou hlavu
i jemu. Třetímu důstojníkovi se podařilo uprchnout a potom zjevně celý život děkoval Bohu za spasení.

Ovčarenko zabil všechny Němce, které dokázal dostihnout, a vrátil se na místo, posbíral zbraně nacistů,
a vrátil se ke své jednotce – celý od krve. 

Samozřejmě mu nevěřili – ale velitel oddílu vyslal několik rudoarmějců prověřit Dmitriho slova. Na místě bitvy napočítali 23 mrtvol německých vojáků a důstojníků. 

Velitel navrhl Ovčarenka na vyznamenání. 9. listopadu 1941 mu byl udělen titul Hrdina Sovětského svazu. 
Bohužel konce války se rudoarmějec nedožil – byl smrtelně zraněn v Maďarsku a zemřel 28. ledna 1945.

Samozřejmě řekne se, že takovému příběhu je těžké uvěřit.… takový Rambo je pouze ve filmech. 
No,… na druhou stranu lidé snadno věří v úžasné bajky německého novináře Kellerhoffa, že při tankové bitvě u Prochorovky  bylo zničeno 235 sovětských tanků  a pouze pět tanků Wehrmachtu. 

Představte si rolnického syna, který snadno vládne sekerou – nenahraditelnou věcí ve vesnici. 
A spokojené Němce, posmívající se bezbrannému vězni. 
Neočekávali žádný odpor, protože již zajali celé prapory a pluky Rudé armády. 

Hněv, zoufalství Ovčarenka, sekera v jeho rukou, a pohrdání smrtí, touha zabít co možná nejvíce Němců…

…. Potom uvěřit bude snazší.

https://cont.ws/@m-su/1497747

sdíletj na