historie

Rusové, Ukrajinci, USA a vina. Generál Pelz nejdřív mlčel, pak si to rozmyslel

09.05.2022 4:44 | Komentář

O lidech, kteří nemohou „Rusákům“ zapomenout srpen 1968, uvažuje v textu sepsaném pro ParlamentníListy.cz někdejší ředitel Vojenského zpravodajství generál Petr Pelz. Přemýšlí o tom, jaké procento viny můžeme připisovat Rusům vzhledem k účasti jiných národností v elitě Sovětského svazu. Zamýšlí se také nad historickou vinou Spojených států s ohledem na utrpení způsobené v dávné i nedávné minulosti. Dochází též k závěru, že podle logiky užité na přisouzení viny za rok 1968 „Rusákům“ mají své dědičné viny i Češi.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Slavíně

Bolševik je internacionalista
„Já těm Rusákům ten šedesátý osmý prostě nemůžu zapomenout,“ řekl mi kamarád v rámci debaty týkající se současného dění.
Nadechl jsem se.
Jistě, je to rozšířená představa, a velmi účinná. Zakládá se na emocích a ty fungují, obzvláště v dnešní době. Dotkneš se telefonu a vyskočí emoce. Blbost, ale boží! Fungují i v technicky méně rozvinutých společnostech. Nemohl jsem věřit, když mi v Afghánistánu ostřílení majahedeen vykládali, jak je statečný odpor Čechoslováků v roce 1968 později motivoval v ozbrojeném boji proti Sovětské armádě. Statečný odpor? Vždycky jsem se styděl, jak jsme se jako národ nechali postupně zmanipulovat. A tady mi ostřílený Paštun, který kdybych ho nedopatřením urazil, uřízne hlavu, tvrdí, že jsme pro ně byli standardem nesmlouvavosti. Tolik se několik našich slavných týdnů vrylo do jejich emoční paměti!
Emoce.

Chápu, že běžný člověk, živící se poctivě, a nikoliv politikou může mít takové dojmy. Ovšem to, že tyto pocity šíří – ať již otevřeně či podprahově – média, politici, učenci a vůbec experti nejrůznějšího zrna, není omyl ani náhoda, ale zřejmá snaha měnit dějepis i logiku jednou ranou. Ad hoc tvrzení platné přesně do chvíle, kdy bude výhodné tvrdit něco opačného.

Opravdu si někdo může myslet, že když Ruská federace převzala zodpovědnost za dluhy SSSR, zbývající vojska v zahraničí, nukleární zbraně, místo v RB OSN, že také převzala zodpovědnost za činy nejrůznějších sovětských představitelů a vlád?

Bolševismus nebyl vlastní jen Rusům. V mnohonárodnostním státě, jako je Rusko, ostatně není snadné etnicitu určovat. Ruština dokonce rozlišuje dvě verze Rusa: oficiální, ve smyslu občan RF „rasijskij“, a „ruskij“ – etnický Rus. V bolševickém ústředním výboru, který se v Petrohradu roku 1917 ujal vlády, byli jen dva „ruskij“ (Lenin, Bubnov), zbytek „rasijskij“, ve skutečnosti židovského původu, které běžný Rus jistě nepovažoval za typické našince (Zinověv, Kameněv – Rosenfeld, Sokolnikov – Brylliant, Trocký – Bronštein), a Gruzínec Stalin – Dzugašvili. Kdo představoval skutečné vedení, lze usuzovat z Leninova „kšaftu“ z 24. prosince 1922, ve kterém jednoho po druhém podrobuje kritice své pravděpodobné nástupce: Stalina, Trockého, Kameněva, Zinověva, Pjatakova a Bucharina. Zde byl Rusem jen ten poslední. Lenin sám se příliš netajil pohrdáním všeho ruského – on přece přinášel tupým mužikům západní, tedy nadřazenou filozofii a kulturu. Kromě kultury bolševici k převratu potřebovali i svaly. Kdo je představoval? Nejspolehlivější a nejschopnější jednotkou se stali v rozhodující okamžiky Lotyši z „Rudých lotyšských střelců“. Provedli petrohradský puč, na základě jejich hrozby se povedlo rozpustit „Ústavní shromáždění“ a bezprostředně následující roky zajistili bezpečnost mladé Leninově vládě. Nebylo jich málo – Wikipedia uvádí, že na základě dohody mezi Lotyšskem a bolševickým Ruskem z roku 1920 se do Lotyšska vrátilo 11 395 příslušníků těchto pluků.

Další fyzickou silou byla Čeka, politická policie. Prvním velitelem byl Polák Felix Edmundovič Dzeržinský; když nakrátko rezignoval po atentátu na Lenina 1918, nástupcem se stal jeho první zástupce Lotyš Jekabs Peters – Peterss, který zase měl zástupce Lotyše Martinse Latsise – Lacise.

Když pak bylo roku 1940 samotné Lotyšsko převzato Sovětským svazem, jednalo se o rozhodnutí Gruzince Stalina, kterému nadšeně asistoval tehdejší šéf politické policie Mingrelian, tedy Gruzínec Lavrenti Beria. Komunisti zavraždili miliony, nerozlišovali mezi národnostmi. Krásně zásady rudého teroru popsal Latsis: „První otázku, kterou si musíš položit, je: do jaké třídy patří, jaké má vzdělání, výchovu, původ, jakou má profesi? Tyhle otázky musí určit osud obžalovaného. To je smysl a podstata rudého teroru.“ Jistě ten dobrý muž takhle rozhodoval o nekonečné řadě vlastních krajanů.

Dneska se na to zase koukáme takhle: lotyšští střelci, Latsis a Peters, Dzeržinský a Ordžonikidze, Kossior a Ždanov, Sultan Galijev, Narimanov, Vachitov a další zmizeli neznámo kde. My máme Rusáky. Bylo by pošetilé pátrat po tom, která národnost v Sovětském svazu trpěla per capita nejvíc. Ale je nabíledni, že z absolutního hlediska vzhledem k počtům to byli Rusové.

Neochvějná logika kontinuity viny je nejen hloupá, ale i nebezpečná. Podívejme se například na pilíř západního světa, jeho hodnot a strůjce pravidel mezinárodních pořádků – USA. Namátkou a letem světem. Nejprve genocidou vyčistily území kontinentu od deseti milionů původních obyvatel, zbohatly na otrocké práci násilím dovlečených obyvatel Afriky, vojensky dobyly Mexiko a ukradly půl jeho území, anektovaly Havaj, při potlačení povstání na Filipínách zapříčinily smrt 400 tisíc Filipínců, vybombardovaly Drážďany, Hamburk a Tokio, atomovkou zrušily Hirošimu a Nagasaki, zabily několik milionů Vietnamců a Korejců, financovaly a podporovaly „eskadry smrti“ v centrální Americe, ilegálně vtrhly do Iráku a Afghánistánu, překročily rozhodnutí RB OSN v Libyi, vyzbrojují a podporují akce Saúdské Arábie v Jemenu. Speciální síly jsou v Sýrii, na Ukrajině a tuctu dalších zemí. Například v Iráku jen během prvních šesti let zabily milion lidí, v Jemenu již během osmi let zemřelo 377 tisíc. Americké války v Afghánistánu, Iráku, Pákistánu, Jemenu, Somálsku, na Filipínách, v Libyi a Sýrii vyhnaly z domova od září 2001 téměř 40 milionů uprchlíků. Může za to Joe Biden?

Jsou Poláci, Maďaři, Bulhaři, Němci (nadšená podpora invaze se symbolickou účastí) a pobaltské národy také Rusáci? Vzpomínám si na tragikomickou historku, kterou mým rodičům vyprávěli před 54 lety naši známí. V srpnu byli na dovolené v Bulharsku a bydleli na privátě. Domácí, zlatí lidé, když viděli, jak česká rodina trpí u tranzistoráku, je konejšili: „Je to hrozné, co se u vás děje, ale nebojte se. Naši chlapci už tam jeli.“

My nyní, jati svatým hněvem na Rusy a oplývajíce blahosklonným soucitem s Ukrajinci chováme se jako ti Bulhaři v šedesátém osmém.

Již jsem se zmínil, že tato kontinuita viny je nebezpečná. Co my, Češi? U Rusů jsme začali dvacátým stoletím, tak to zkusíme též. Vzhledem k nikoliv zanedbatelné pozici  Země koruny české v rakousko-uherském mocnářství (19 % obyvatelstva poskytuje 67 % průmyslové produkce) neseme díl viny za rozpoutání první světové války, tedy i druhé a odvozeně i za vítězství bolševismu v Rusku. Naši vážení spoluobčané jako například Konrád Henlein vítali Hitlera a zapříčinili násilné přesuny obyvatelstva v rámci státu. Zřizovali jsme židovská ghetta a organizovali přesuny do koncentráků. Udávali se navzájem. Vyráběli jsme zbraně používané proti spojencům. Po válce jsme si zvolili komunisty, a když to nešlo jinak, provedli jsme komunistický puč proti demokraticky zvolené vládě. ČR je nástupcem ČSFR a ta přímo formálně deklarovala právní kontinuitu s Československou socialistickou republikou. Premiér Fiala by se měl tedy zodpovídat za vraždu Milady Horákové a dalších stovky zabitých, umučených a usoužených lidí. Za tisíce vězněných včetně mých kamarádů. Za promarněné životy a sny, které se staly noční můrou.

Nebo ne?

Rusko má k Sovětskému svazu stejně daleko jako Česko k ČSSR.  

„To bys teda měl fandit Rusům, když Brežněv byl Ukrajinec,“ napadla mne odpověď kamarádovi.

Ale ne, mlčel jsem.

Zdroj : Parlamentní Listy

sdíletj na

36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Albi
9. 5. 2022 16:19
Odpovědět  scipio

Myslím, že by se lidi vč. politiků měli posuzovat podle svých činů a práce, ne podle původu rodičů.
Rodiče si nikdo vybrat nemůže a “dobrý” původ neznamená automaticky kvalitního čověka.
A naopak.

Albi
9. 5. 2022 17:06
Odpovědět  scipio

Rozumím a taky to bylo myšleno univerzálně, ne jako reakce na tvůj komentář.
Často se totiž skloňuje – v souvislosti s ruskými vůdci – ten byl Ukrajinec, ten byl Gruzínec – jako by na tom nějak extra mělo záležet.
Ať ten či onen, “pod palcem” měl celou zem a je třeba hodnotit, co udělal dobře, co špatně, co mu okolnosti dovolily a podobně. A hlavně co bylo dobré pro všechny národnosti, nejen pro tu, ze které pocházel.

Milan ze Zahrady Čech
9. 5. 2022 19:55
Odpovědět  Albi

Mě se taky líbí to národnostní třídění. Tak třeba Moravané Masaryk, Svoboda a Gottwald, Slovák Husák, Rusíni Bilak a Babiš, Žid Havel – není to půvabné? Proto také svou vlast vytrvale nazývám po rozvalu Československa Bohemií – čerti mě totiž berou, když bych měl “povinně”, bych se nedejbože někoho neurazil, psát: Češi, Moravané a Slezané… A proč ne, dop-iči, také Dúdleby a další? Jak ti k tomu přijdou? Jak k tomu přijdu já, jako po přeslici Lemúz a po meči Záhvozdan? Krom toho “Česko” vnímám jako nelibozvučný a zku-rvený patvar dovlečený k nám našimi zámořskými krajánky, který mi asociuje česnek, česlo a česno – zkrátka mi to rve uši. Dodnes mě se-re, že Bohemie tehdy neprošla.

René
9. 5. 2022 22:03

… Dalším klíčovým faktorem je sociální spravedlnost a sociálně citlivý systém společenských priorit. Toto se stalo základem pozdějšího rozkvětu bolševiků.

Dnes můžeme celou záležitost vidět podstatně lépe. V SSSR zavládlo v 70. letech přesvědčení, že kapitalistická cesta je lepší a po rozpadu SSSR na ní všechny následnické státy přešly – a došlo k propadu zemědělských výkonů na asi polovinu. Po roce 2008 se však v Rusku rozvinula státní podpora zemědělství (tak trochu návrat k zemědělské politice doby kolektivizace) a v jejich důsledku začala výkonnost zemědělství rychle růst. I proto protiruské sankce z léta 2014 fakticky Rusko zasáhly podstatně méně než Západ předpokládal.

Albi
9. 5. 2022 22:30

Teď jsem náhodou našla jeden diskuzní příspěvek z r. 2019:
“Používání výrazu Česko pro Českou republiku je vítězstvím těch sil, které rozpoutaly 2.světovou válku, které pokračovaly studenou válkou a dnes rozkládají celý svět a se kterými bychom měli spolupracovat pouze na mírovém základě jako suverení stát. Bohužel,v současnosti jsme již nesuverení stát pod německou nadvládou realizovanou přes EÚ tedy “ Česko“,spolkový stát jako Bavorsko, Sasko, Hesensko atd.

Pijack
9. 5. 2022 18:17
Odpovědět  Albi

Správně, podle práce a morálky a lidských hodnot. Skřet Lenin vyl vycvičen v Německu, aby infiltroval do Carského Ruska rozvrat, revoluci, majdan, komunizmus. Vycvičilo ho židi a marxisti v západní Evropě… prý vzdělání a takové podobné žvásty. Tam to začalo – nevěděli jak obsadit Rusko a zlikvidovat Cara, tak na něj nasadili tehdy ekvivalent Soroše. Je to pořád jedno a to samé – metody, způsoby, zasahování, vměšování….

René
9. 5. 2022 22:02
Odpovědět  Pijack

správně, Lenin jako by v revoluci roku 1905 hrál ne druhé, ale spíše třetí housle. Na druhou stranu pozorně sledoval dění okolo. Podle Krupské Lenina také hodně ovlivnilo setkání s Gaponem. Výsledkem toho všeho byl velký ideový posun. Lenin zavrhl liberalizmus a proto fakticky i marxizmus (z něj si ponechal pouze metodologický aparát) a vrátil se k idejím narodnictví. Přitom dokázal zůstat u marxistické rétoriky, takže ani členové jeho vlastní strany si toho většinou nevšimli. V důsledku toho si Lenin zjednodušil život, ale potomkům zanechal takového docela slušného kostlivce ve skříni. Jádrem jeho ideových změn byla zemědělská otázka.

René
9. 5. 2022 22:04
Odpovědět  Pijack

… Zatímco dosud Lenin zastával požadavek zrušení občin a vznik samostatných hospodářství, po revoluci se začal orientovat na proměnu občin na družstva. Lenin pochopil, že předkapitalistická občina svým výkonem překonává kapitalistické instituce a proto se na ní musí stavět35. Lenin dokázal dobře analyzovat a dokázal se z vývodů velmi dobře poučit, i když fakticky neměl s čím pořádně srovnávat.

René
9. 5. 2022 22:04
Odpovědět  Pijack

V tuto dobu Lenin také definitivně zformoval pojem bolševizmus. Již nešlo jen o vyjádření politických sil na 2. sjezdu RSDDS, ale o celý světonázor. Vše mě vede k přesvědčení, že bolševizmus neuvažuje o zájmech ‚většiny společnosti‘, jak se často mylně uvádí, ale uvažuje o zájmech celé společnosti

René
9. 5. 2022 22:05
Odpovědět  Pijack

uvažuje o zájmech celé společnosti v kontextu místa a času, jak to chápe pospolnáspolečnost36. Dalším klíčovým faktorem je sociální spravedlnost a sociálně citlivý systém společenských priorit. Toto se stalo základem pozdějšího rozkvětu bolševiků.

Dnes můžeme celou záležitost vidět podstatně lépe. V SSSR zavládlo v 70. letech přesvědčení, že kapitalistická cesta je lepší a po rozpadu SSSR na ní všechny následnické státy přešly – a došlo k propadu zemědělských výkonů na asi polovinu. Po roce 2008 se však v Rusku rozvinula státní podpora zemědělství (tak trochu návrat k zemědělské politice doby kolektivizace) a v jejich důsledku začala výkonnost zemědělství rychle růst.

Milan h
9. 5. 2022 17:46
Odpovědět  scipio

pan general mele hrusky a jabka jinak se sekl u tech indianu ne deset ale sto milionu

Milan ze Zahrady Čech
9. 5. 2022 20:29
Odpovědět  Milan h

Sto milionů v SEVERNÍ AMERICE ani omylem. Jakýsi politický b-lb to číslo kdysi odkudsi vyčaroval (tuším že i Pja-kin s tou blbostí občas mává), asi aby ten hřích genocidy takto umocnil a ze Satanáše udělal ještě většího Satanáše, a další političtí dem-enti to začali opisovat jeden od druhého. Ve skutečnosti bylo v době příchodu anglosaské bílé pakáže v Severní Americe (dnešní Kanada a USA) cca deset milionů Indiánů a ve střední a jižní šedesát až osmdesát milionů Indošů (možná i víc). Ale v severní Americe ne více než deset milionů. Ověřte si to schválně, jak je to ve skutečnosti, než mi začnete klnout. Pochopitelně ne u politiků. Není až takový problém to dohledat. Třeba zde:

Milan ze Zahrady Čech
9. 5. 2022 20:42

energytalisman.eu/cz/americti-indiani-pocty-domorodcu-obyvatel-ameriky-americkych-indianu-kolonizace-rezervace-genocida.html


To jsem pro vás našel na první dobrou. Ale je toho víc - chce ton drobet trpělivosti a vyhýbat se účelovým politickým "odborníkům" aby ten hřích anglosasů více mlátil do očí. Zkrátka a dobře jich bylo v Severní Americe asi tolik, co ted nás (bez ubohých beženců z Banderstánu), a za čtyři století zůstala necelá Ostrava. A tak dopadneme i my. Nebudeme vymláceni, to néééé, ale o něco se postará vakcinace - chce to jen čekat - a zbytek bude převychován.... sory, poevropštěn.

Honza
10. 5. 2022 12:03

No, mezi námi…
I kdyby těch původních obyvatel byl jen jeden milion…
Podstatné je, kolika kouskům z toho původního počtu se podařilo to zcivilizování přežít. Podle mne o tom, zda se jedná či nejedná o genocidu, nerozhodují absolutní počty, ale poměrné počty (procento přeživších). Z drtivé většiny indiáni z desítek až stovek MALÝCH kmenů byli VYHUBENI po meči i po přeslici, ať již tím způsobem že byli FYZICKY vyvražděni, nebo vyhubeni (úmyslně šířenými) nemocemi nebo vnuceným alkoholismem. Z mnoha větších kmenů zbylo jen pár příslušníků co sice nebyli přímo VYHUBENI, ale vymřeli pro nedostatek genetického materiálu pro pokračování rodu. TOMU říkám GENOCIDA, ne tomu co se dělo v SSSR.

zdena
9. 5. 2022 18:03
Odpovědět  scipio

No to je guláš….TAKŽE: NAKONEC STEJNĚ ROSSIJSKIJ A BASTA 🙂 🙂 🙂

janle57
9. 5. 2022 16:33

Mám osobně za to,ve světle protiruské hysterie při výročí oslav dne osvobození země RA
ze strany mladých vypláchnutých mozků,že jsme jako národ ve světě s opovržením skončili
a jsme vnímáni jako bezvýznamný nesamostatný ,věčně poklonkující národ,jak ze strany Ruska,Číny,ale i Německa i našeho vzoru USA,opravdu si asi nezasloužíme samostatnost
a bude nám vždy lépe pod vládou silné ruky,posledním českým vlastencem byl Žižka, o kterém
teď musí natočit Američané film,aby nám ideologicky vysvětlili,co jsme to měli za hrdinu,
myslím,že většině starších lidí z toho musí být hodně smutno,obzvlášť když je naděje
na nějakou pozitivní změnu v nedohlednu.

Albi
9. 5. 2022 17:09
Odpovědět  janle57

Přesně. Není co dodat.Teď půjde už jen o to, jde-li ještě klesnout hlouběji.

Kolem
9. 5. 2022 17:50
Odpovědět  janle57

Je navýsost okaté, jak se bývalí i současní pomazaní doslova štítí vlastní minulosti mezi lety 1948 – 89, jak se od ní čím dal intenzívněji distancují, jen aby nikým nemohli být nařčeni z případné “propagace” , jen aby neukáplo na kádrově-mediální profil… Jen žasnu, kolik a jak obyvatel “děsivě” v té minulosti trpělo, ač byly plné hospody rozesmátých majitelů chat, kteří každý vikend hromadně křižovali vlastí – asi šlo o projev bidy a chudoby, o útěk před oním útlakem. Je mi zle nejen z novodobých ochotných soukmenovců, je mi zle z míry kydání špíny na vlastní minulost, predky, na VŠE, co zivot provází.

Pavel
9. 5. 2022 18:56
Odpovědět  Kolem

Lépe jste to nemohl vystihnout. Je mi z toho také zle. Přátelé, možná jste již informováni, pokud ne musím zde říci, že při kladení věnce ke hrobu rudoarmějců ve Waršavě byl ruský diplomat i se svojí ženou polit červenou barvou na obličeji i těle a bylo mu zabráněno položit věnec. Paní mluvčí Zacharovová označila zcela po právu tento čin jako čin fašizace společnosti. Nemohu si pomoci, ale degenerace této společnosti dosáhla vrcholu. Je odporné co se zde všude děje.

Albi
9. 5. 2022 21:13
Odpovědět  Pavel

“Bílá vrána” překvapivě na mainstreamu (když si odmyslíme některé formulace coby úlitbu dnešní době).

„Právě jsme na budějovickém zastupitelstvu odhlasovali odebrání čestného občanství Valentině Těreškovové. Jako poslankyně ruské Dumy se aktivně podílí na současné válce, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině. Je proto i na sankčním seznamu EU,“ pochlubil se v pondělí na sociální síti českobudějovický radní za STAN Viktor Vojtko……

A pak tu máme můj domovský Liberec, kde se léta, ba dekády, debatuje o odstranění Klementa Gottwalda nebo Konrada Henleina ze seznamu čestných občanů. Stále tam jsou.

Albi
9. 5. 2022 21:06
Odpovědět  Kolem

A nejvíc trpěli ti, kteří se narodili po r. 1989.

Pijack
9. 5. 2022 18:24
Odpovědět  janle57

janle57 – dokonalé, brilantní a stručné hodnocení. 100 krát palec nahoru.

Pavel
9. 5. 2022 18:46
Odpovědět  janle57

K tomu opravdu není co dodat, bohužel změna nebude, není kdo by ji udělal a hlavně není s kým. 30 roků manipulací udělalo své.

Milan ze Zahrady Čech
9. 5. 2022 20:48
Odpovědět  janle57

Ne e. Posledním českým vlastencem středověku na rozhodujícím postu, který za svůj národ bojoval a se rval, byl král Jiřík z Poděbrad. A v novověku, když odhlédneme od národního obrození, generál Ludvík Svoboda.

Pijack
9. 5. 2022 18:12

Idiotizmus a skleróza vládnou v řadách zmanipulovaných Čechů a hlavně jejich politiků za pomoci médií hlavního proudu. Je až NEUVĚŘITELNÉ, jak všichni melou furt to tradiční slovo “Rusáci”… to je výsledek trpěné a později cílené propagandy. Hokej – rusáci… fotbal – rusáci… hospodské kecy – rusáci… umělecká úderka – rusáci… tohle se za 60 let zahnízdí mezi lidmi spolehlivě a nikdo nevaruje před následky. Dnes tito Rusáci zasahují proti nacistům, tedy proti Ukrajincům. Byl to právě Ukrajinský první front, který nás v r.1968 obsadil. Byli to bolševici celé Varšavské smlouvy. Nebyli to žádní Rusáci. Rusko je zemí prosperity, umění, vzdělání a vynikající diplomacie. Není to žádný buranský nacistický národ, jakým jsou a byli Ukrajinci odjakživa. Ale do nás se natloukalo, že “rusáci”…. Ach ta paměť. Mě to zní v uších dodnes – hlášení z rozhlasu – naši Ukrajinští bratři nás obsadili atd… Jen idioti ztrácí paměť, Vidno, že jsme národem idiotů. Na to dojedeme.

Ladislav
9. 5. 2022 18:21
Odpovědět  Pijack

Naprostý souhlas 1*

Pavel K
9. 5. 2022 19:11
Odpovědět  Pijack

Pijack zdravím tě.?‍♂️
Tak napsal jsi to přesně, já to vidím stejně, ale co ti budu povídat, ty to víš.
Není síly nás starších to převzít a udělat pořádek. Než jsem šel sem, tak jsem na Seznamu zahlídl článek jak v Polsku při oslavách oblili Ruského velvyslance červenou barvou při oslavách osvobození. Ti pšonci tu III WW vyvolají, podle mne přituhuje. Abychom neříkali na podzim, zlatý covid. ?

Pavel K
9. 5. 2022 19:14
Odpovědět  Pavel K

P.S. Jo, zapomněl jsem vám všem doporučit si zajit na diskuzi toho článku, celkem hustý. Ty lidi si kopou hrob a neví o tom. To není PC hra.

Albi
9. 5. 2022 21:21
Odpovědět  scipio

To je běžná chyba, která se asi vykořenit nepodaří.
V diskuzích se traduje nejen pro situaci r. 1968, ale i v případě Velké vlastenecké války.

Milan ze Zahrady Čech
9. 5. 2022 21:21

Tak maršál Koněv už není čestným občanem Prahy. Víte o tom našem dárku ruskému národu ke dni vítězství Pražané? Proč jsem se o tom musel dočíst na ruswebech? Žeby proto, že máme nejen křiváckou a vlastizrádnou vládu, ale navíc zbabělou vládu? Tak zbabělou a tak zrádnou, že to nemá v našich novodobých dějinách obdoby.

360tv.ru/news/mir/vlasti-pragi-lishili-koneva/