historiepolitika

Ruské ministerstvo zahraničí odtajnilo rozhodnutí Jaltské konference

Ruské ministerstvo zahraničí odtajnilo archivní dokumenty a rozhodnutí Jaltské konference. Včetně Kurilských ostrovů.

Historické – dříve tajné – dokumenty vcházejí do veřejné sféry. V Rusku bylo v předvečer 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce učiněno rozhodnutí zveřejnit řadu dokumentů z doby Druhé světové války.

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace otevřelo na svém portálu zvláštní sekci – „K výročí Jaltské (Krymské) konference. Odtajněné materiály.“ 

Při příležitosti zveřejnění těchto 55 spisů, včetně fotografií, ruské ministerstvo zahraničí uvádí:

„Archiv ministerstva zahraničních věcí Ruské federace obsahuje unikátní dokumenty o sovětské zahraniční politice a diplomacii během Velké vlastenecké a Druhé světové války. Mnoho z nich již bylo zveřejněno, a to i na internetu. Přístup k tisícům archivních souborů otevírá zdrojový web „SSSR a spojenci. Dokumenty archivu ruského ministerstva zahraničí o zahraniční politice a diplomacii předních mocností protihitlerovské koalice.“ (agk.mid.ru). 

Významná část materiálů je zveřejněná na webových stránkách Historického a dokumentárního oddělení (idd.mid.ru)

V současné době probíhá proces odtajnění a digitalizace dokumentárních spisů Archivu ministerstva pro jejich vstup do širokého vědeckého a veřejného oběhu.

Při příležitosti 75. výročí Vítězství připravila Archivní služba ruského ministerstva zahraničních věcí řadu tématických sbírek dokumentů, které, jak doufáme, způsobí značný zájem výzkumných pracovníků a širokých kruhů veřejnosti.

První publikace umožní seznámit se s dokumenty Jaltské konference (Krymská), která se konala ve dnech 4. – 11. února 1945 a která se stala jednou z nejdůležitějších událostí v poslední fázi Velké vlastenecké války, určila hlavní oblasti interakce spojenců v klíčových vojensko-strategických a politických otázkách poválečného světového řádu.“

A jedním z nejzajímavějších dokumentů zahrnutých v počtu 55 zveřejněných stran je s názvem „Dohody“ pod nadpisem „Přísně tajné“. Jedná se o dohody, které jsou zaznamenány a podepsány vůdci SSSR, USA a Velké Británie – J. Stalina, F. Roosevelta a W. Churchilla. Znovu zdůrazňujeme – osobní podpisy.

Tématem Dohody je vstup SSSR do války proti Japonsku „na straně spojenců“, jakož i „nároky Sovětského svazu“, jejichž platnost byla potvrzena a schválena vůdci Spojených států a Velké Británie.

Identický text v angličtině podepsali také tři vůdci Velkých mocností.

Tato dohoda výslovně uvádí:
„Obnovení práv Ruska porušených zrádným útokem Japonska v roce 1904.“

A dále:
„Navrácení Sovětskému svazu jižní části Sachalinu a všechny náležící sousední ostrovy.“

A také:
„Převod Kurilských ostrovů do Sovětského svazu.“

A jako výsledek dohoda vítězů:

„Hlavy vlád tří Velkých mocností se shodly na tom, že tyto nároky Sovětského svazu by měly být bezpodmínečně uspokojeny po vítězství nad Japonskem.“

Je také důležité, že v odtajněném „Projektu informačního telegramu na velvyslanectví SSSR o Krymské konferenci. 15. února 1945 “, která je publikována společně s dalšími dokumenty, se o Japonsku nehovoří ani jediné slovo – problém byl řešen jednoznačně a s konečnou platností.

Tento dokument, podepsaný třemi velmocemi – vítězi, je pro současnost velmi důležitým dokumentem, odhaluje jejich rozhodnutí a řešení otázky Kurilských ostrovů.

https://bit.ly/2v6VzNh
https://www.mid.ru/ru/k-75-letiu-pobedy/-/asset_publisher/09cPZVa8gMrR/content/id/4018771

sdílet na