historiepolitika

Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic

Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst – tady je seznam – před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou.
Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula – citace:

Dnes vám přečtu úryvky z knihy, odtajnění západních dokumentů, poslouchejte a přemýšlejte, toto ovlivňuje naši současnost a budoucnost.

Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je nepřekvapíme.
Jenže naše mládež je dnes vystavená globálnímu nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií….. Aby naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní propagandou.
To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci našich republik a našich bratrských národů.

Takže, začátkem osmdesátých let sovětské tajné služby získaly materiály tzv. Harvardského projektu.
To byl rozsáhlý program pro zahájení zničení SSSR a socialistického systému.
Projekt se skládal ze tří svazků = restrukturalizace, reforma, finále a byl plánován pro tři pětiletky.

V prvním svazku bylo uvedeno, že ve XX. – XXI. století bude lidstvo vystaveno velké krizi z důvodu nedostatků surovin a energetických zdrojů. Dále se uvádí, že během prvních pěti letech, 85. – 90. léta, proběhne restrukturalizace a její cíl je následující:

 • propaganda
 • boj za socializmus s lidskou tváří
 • příprava reformy pro přechod od socialismu ke kapitalismu
 • restruktualizaci měl řídit podle všeho Generální tajemník komunistické strany
Druhý díl byl věnován reformě: Během 90. – 95. let s následujícím cílem:
 • likvidace světového socialistického systému
 • likvidace Varšavské smlouvy
 • likvidace komunistické strany
 • likvidace Sovětského svazu
 • likvidace vlasteneckého podvědomí
 • reformy měl zavádět už jiný vůdce

Třetí díl byl nazván dokončení. Cíl této fáze byl následující:

 • likvidace sovětské armády
 • likvidace Ruska jako státu
 • likvidace socialistické ideologie
 • likvidace bezplatného školství
 • likvidace bezplatného zdravotnictví
 • zavedení kapitalismu pod heslem „platit se má za všechno“
 • likvidace mírného života v Leningradu a Moskvě
 • likvidace veřejných a státních služeb
 • plošné zavedení soukromých podniků

Tato realizace byla naplánována formou zmrazení, a to v pravém slova smyslu – vyhladověním obyvatel Ruska, výstavbou kvalitních silnic a mořských přístavů, aby všechny suroviny a bohatství Ruska mohlo být postupně vyváženo do zahraničí.

Finální etapu měl řídit třetí vůdce…  a co se nám přihodilo za posledních 20 let?
To jsou právě tyhle plány proti nám, které měli být splněné na 100%, s časovým odklonem 3 – 4 roky, ale to není všechno.

Po realizaci projektu HARVARD byl vypracován projekt HUSTON, což je detailní studie finální fáze a tento projekt je zaměřen pouze proti Rusku, protože rozpad SSSR již proběhl.

Hustonský projekt plánuje rozdělit Rusko na malé státy:

 • Sibiř má přejít pod USA
 • Severo–Západ – Německu
 • Jih a Povolží – Turecku
 • Dálný východ – Japonsku

Zde je statistika:
Během posledních 12 let se z Ruska do zahraničí každoročně vyváží:

 • 57% ropy
 • 40% plynu
 • 90% mědi
 • 97% niklu
 • 99% hliníku

Rusko pro západ je teď slabou kolonií se surovinami.
Dle projektu HUSTON západ nevnímá Rusko jako jediný stát, ale řadu drobných států a stejně tak již probíhá politika pro už rozdělené části Ruska.

Zopakuji dnes ALLENA DULLESE – hlavy politické americké zpravodajské služby v Evropě a bývalého ředitele CIA v roce 1948 řekl, cituji:

„Literatura, divadlo, filmy – vše bude reprezentovat všechno a parazitovat nejzákladnější lidské city.
Budeme se snažit podporovat ty, kdo budou působit na lidské podvědomí kultem sexu, sadistického násilí, sadismu, zrady.
Jedním slovem vše nemorální ve vedení států, bude převládat chaos, budeme nepatrně, ale aktivně a trvale propagovat psychicky narušené úředníky, vládu úplatkářů, kritizovat hodnoty a poctivost, slušnost a morálka bude terčem posměchu a nikdo je nebude postrádat. Bude to přežitek minulosti.

Hrubost a arogance, lež a alkoholismus, drogová závislost, zrada a nacionalismus, nenávist mezi národy
– to vše budeme pěstovat v podvědomí lidí.
Jen velmi málo kdo bude schopen pochopit co se děje.
Ale tito lidé budou bezmocní a žít ve výsměchu.
Najdeme způsob jak promluvit a je umlčet, udělat z nich odpad Sovětské společnosti.
Budeme trhat duchovní kořeny, likvidovat a ničit základy ruské lidské morálky.
Těmito způsoby budeme ničit generaci za generací. Začneme s výchovou lidí v dětském věku a dospívající mládeže.
Vždy budeme sázet na mládež, nastartujeme rozklad, zkázu a zrádcovství a tak docílíme všeho.
(Konec citátu).


Přemýšlejte, jaké dnes sledujeme západní a ruské filmy?

Jaké knihy převládají v post-sovětské společnosti a musíte souhlasit – západ neustoupí ani o krok od svých plánů na likvidaci.
Jeden z autorů projektu, Brzezinski byl mimochodem nedávno povýšen do statutu čestného občana města Lvov.
Na neveřejném zasedání prohlásil, cituji:

„Nový světový řád americké hegemonie je stvořen proti Rusku a na náklady Ruska. Není pochyb o tom, že Rusko dříve či později bude rozděleno a bude pod kontrolou.“
(Konec citátu).

Samostatným článkem tohoto Plánu je osud Slovanských národů stejně, jako to bylo za Hitlera v plánu Barbarossa.
Američané operují s konkrétními čísly:
Totální likvidace 300 miliónů Slovanů včetně Židů s nimi příbuzných, kdy se na začátku počítá s jejich použitím ke svému prospěchu pro rozdělení a likvidaci Slovanů a pak na ně čeká úplně stejný osud.
Řečeno na rovinu a bez okolků, židé jsou určeni k likvidaci spolu se Slovany. Pak jen budou konstatovat, že se nezapojili do tržního hospodářství.
Hlavní metodou nenávistí mezi národy – krveprolití a občanské války.

Zde je citát z projektu:

„Ukrajina si bude myslet, že bojuje proti Rusku za svoji nezávislost.
Bude si myslet že má konečně svobodu, zatím co se dostává do plné závislosti na nás. To samé si budou myslet i Rusové, že brání své národní zájmy, vracejí zpět svoje teritoria atd.
Záminkou z naší strany bude hájení suverenity a boj za své národní ideály. Přitom nedáme ani jedné ze stran možnost k sebeurčení na základě národních hodnot a tradic.
V této válce bláznů slovanský dobytek bude ztrácet své síly a posilovat naše pozice. Hlavní dirigent potichu, ze strany bude sledovat krvavé události.
(Konec citátu).

Ještě jeden citát:

„Velmi dobře víme“ – píše se v projektu, že nacionalismus utužuje národ, dělá ho silným.
Ale tento slogan je již zastaralý a nemá svou váhu. Nahradíme ho univerzálními hodnotami což je jedno a to samé. Nedopustíme zrod nového nacionalismu a všechna národní hnutí, které se budou snažit vyvést své národy mimo naši diktaturu zničíme ohněm a mečem jako jsme to udělali v Jugoslávii, Srbsku, Íráku.“
(Konec citátu).

Je ještě jedna věc, kterou budu citovat:

„Národní hodnoty nahradíme falešným vlastenectvím a opileckým pláčem alkoholiků.
Nedovolíme žádné moderní technologie a to povede ke kompletnímu kolapsu průmyslu, který snížíme
na výrobu jen předmětů základní potřeby, pro omezená pracovní místa pro otroky, kteří pro nás budou těžit suroviny. Mezi občany je mnoho inženýrů, učitelů, lékařů, kvalifikovaných pracovních sil.
Vytvoříme pro ně takové podmínky pro přežití, že budou sami utíkat ze své vlasti.
Naším hlavním sloganem je:

„Znič mládež a porazíš jakýkoliv národ”. Zbavíme jejich společnost od mladé generace, vychováme ji na sexu, rocku, násilí, alkoholu, kouření, drogách, prostě zbavíme jejich společnost budoucnosti.

Hitler byl hloupý chlapec, choval se příliš otevřeně, zbytečně prováděl neuvěřitelně velkou práci.
Spálit milióny, vystřílet a pohřbít zaživa. Zanechal krvavé stopy.
My působíme chytřeji. Nezanecháváme stopy.
Lidé budou mít strach o svůj život, který nebude mít žádnou cenu.
Strach o svoje pracovní místo, o které mohou přijít během okamžiku, strach o budoucnost.
Pomoci strachu budeme vládnout lidem.
Pod rouškou demokratických reforem, nabídneme slovanskému dobytku monarchii a každému z nich loutku – prezidenta. K tomu více lesku a hluku.
Malý monarchismus je dobrý v tom, že veškerou energii lidových mas nasměřuje na píšťalku. Tak odvádí pozornost od naší aktivní práce pro kontrolu obyvatelstva a všeho co potřebujeme především my.

Rozdělíme moc infrastruktur, obsadíme je svými lidmi.
Armády, bezpečnostní služby a speciální sólové jednotky budou podřízeny prezidentům a tím pádem nám.
Budeme mít v rukou pouze provázky uvázané na ruce prezidenta a budeme za ně tahat tak, jak potřebujeme my pro uskutečnění našeho obrovského projektu.“
(Konec citátu).

Ale to není ještě všechno. Čteme dál. Cituji:

„Slované, mezi nimi Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvíce neovladatelné národy na světě.
Vzpurné díky svým přirozeným fyzickým a intelektuálním schopnostem, které geneticky zdědili po svých předcích a které není možné změnit.
Slovana, Rusa, Ukrajince, Bělorusa je možné jen zničit, ale ne podmanit.

To je důvod proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému snížení jejich populace.
Na celé planetě dochází k výrazným klimatickým změnám.
Poušť směřuje směrem na sever rychlostí 10 kilometrů za rok.
Dehydratace zemí – 25 metrů za rok. To je za 20 – 30 let problém přesídlení obrovské masy civilizovaných národů severněji od jejich současných míst.
Do té doby na Kubani, v Rostově na Ukrajině bude ideální subtropické podnebí a na místě úrodných oblastí na severní Ukrajině, bude klima dnešního Kavkazu.

Slované jsou dočasnými hosty a podléhají přesídlení.
Poženeme je dál na sever mimo Moskvu, kde bude malé severní území, rezervace, hustě obydlená obyvateli podobné indiánům v Americe.“
(Konec citátu).

Pro diváka to lze pojmenovat velmi jednoduše….. Obyčejný fašismus.
Přesně jako stejnojmenný film Michaila Romma z roku 1965, jenže toto není film, ale realita.

„Rusko by mělo zapomenout,  že má jakýkoliv zájem v bývalých republikách SSSR. Nedovolíme Rusku zasahovat do záležitostí republik bývalého SSSR.
Protože obroda SSSR není strategickým konečným cílem USA.“
(Konec citátu).

Zde jsou úryvky ze směrnice Rady bezpečnosti USA č.p.SC20/1, citace:

„Na území rozpadlého SSSR nemůže být zachován vojenský a ekonomický potenciál, který v budoucnu bude nezávislým od sociálního systému tohoto území. V budoucnu by se mohl znova zrodit a konsolidovat a může být potencionální hrozbou pro americkou hegemonii.
Bez ohledu na to, jaká vláda bude v Rusku, důležité je, aby měla jen omezený vojenský potenciál a musí být plně ekonomicky závislá na USA.

Rusko musí:

 1. Provést demontáž vojenské techniky a kompletně se odzbrojit
 2. Musí opustit všechny důležité geopolitické funkce ve všech regionech planety
 3. Musí být plně zlikvidován jeho vojenský a pak i ekonomický potenciál. Bez tolerance průmyslové základny poraženého státu.“ (Konec citace).

Takže vše jde podle plánu, ale naším úkolem je načasování jejich plánů překazit. Pokud my, jako jeden národ, jim nedovolíme nás zničit zevnitř, všechno společně dokážeme.

Zdroj: podle knih, zejména Morrise a Dullese

http://www.na-septande.cz/jak-vidim-deni-kolem-sebe/odtajneni-zapadnich-dokumentu-pokud-vam-to-neotevre-oci-tak-potom-uz-nic

sdíletj na

34 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
14. 12. 2018 13:32
Odpovědět  Janinna

nezmizel. Vyháněl z těla ledvinový šutr. To pak se mnou nic není. Jenom jsem našel sílu opravit pár chyb ve článku o pomoci Africe.

Editor
14. 12. 2018 20:16
Odpovědět  Janinna

já už to za ty roky, co mě to zlobí (47 let) opravdu umím. Nejvíc pomáhá proplachovat pivem ze zásaditý vody, to znamená Plzeň nebo Svijany. V poslední době spíš ty Svijany, to je pořád pivo a ne euromoč. Med zásadně ne, on na cukrovku fakt nedělá dobře.

Editor
14. 12. 2018 20:57
Odpovědět  Janinna

pivo funguje spolehlivě, jsou to šťavelany a normálně se to vyplaví, holt to chvíli bolí.

Editor
14. 12. 2018 22:27
Odpovědět  scipio

Tak to jsi asi ještě nikdy neviděl absolventa kvasné chemie na VŠCHT, tam se to učí. Jinak to záleží zejména na podloží, kde se ta voda čerpá. V Plzni se čerpá ze studní, ve Svijanech taky a na obou místech je stejné podloží. Kde nemají vlastní studně, to pivo za moc nestojí nebo nevydrží.

Editor
14. 12. 2018 23:11
Odpovědět  scipio

Souhlasím, zároveň ale musím zkonstatovat, že Morava a to celá nemá v pivu soudnost. Jedině snad Černá Hora. Před lety se mi dostal do ruky speciál Valdštejnský ležák, várka k zahájení výstavy o Valdštejnovi a to bylo nejlepší pivo co jsem pil. Tu poznámku o Zoo si protentokrát nebudu brát osobně.

Editor
14. 12. 2018 23:52
Odpovědět  scipio

byli lidi, kteří pili v Tatrách tekutinu zvanou Urpín a tvrdili, že je to pivo. Já tomu nevěřil a vozil jsem si sebou vždycky basu smíchovského Starouše. Já si pochutnal, oni se často proběhli, páč to byl prvotřídní samoser , nejlepší pivo hned po šaratici. 😛

Editor
14. 12. 2018 20:19
Odpovědět  Janinna

Nepřemýšlím, kam nacpat další dřevo, to je dávno vymyšlený. V zimě cpu dřevo jedině do kamen. Jinam to nemá cenu 😛

Dědouch
18. 12. 2018 10:27
Odpovědět  Janinna

😀 Dědek “nevěší žaluzie”, Dědek je poněkud rozhozenej mimoň, neschopnej aspoň předstírat třeba vánoční úklid a vůbec cokoliv v souvislosti se svátky. Prostě si tak vyhnívám. Ale třeba bude líp. Nebo už bylo?

Dědouch
19. 12. 2018 16:28
Odpovědět  Janinna

Díky Janino.

Administrátor
14. 12. 2018 10:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Ta knížka skutečně vyšla “Co nesmíte vědět”, ale asi bych si ji netroufl přečíst ať konspirace a fikce jsou někdy zábavou, ale zdá se mi to hodně nadnesené a nelze věřit všemu, ale to stejně tak tomu, co je mainstreamu kol nás. Takový spíše obraz, ale střídmě jej pobrat.

Editor
14. 12. 2018 23:35
Odpovědět  Janinna

Jedna myšlenka, jak jsme se před časem dohadovali ohledně Prokofjeva. Opravdu si myslíš, že třeba takovou krávovinu, jako jsou opery Semjon Kotko nebo Příběh opravdového člověka, kde zpíval Přemysl Kočí text “lezu lezu k pařezu, nevím jestli dolezu” a další podobné perly napsal sám od sebe? Tohle fakt nemohl napsat dobrovolně.

Editor
15. 12. 2018 00:02
Odpovědět  Janinna

Prokofjev neutekl, protože potože se s první ženou sice nerozvedl a žil s jinou, tu s ním nechtěli pouštět a ta první byla i pár let v kriminále, údajně za špionáž. Richter si stěžoval dost, mohl kdykoliv zůstat kdekoliv, matku měl v SRN, děti neměl, Dorliaková, která mu dělala krytí že je ženatý a tudíž normální s ním jezdila všude a přesto vždycky říkal, že neemigruje, že bez Ruska ne. Přitom byl poloviční Němec narozený na Ukrajině, totéž Gilels, ten byl ukrajinský oděsský žid a nikdy ho nenapadlo zůstat venku, totéž Oistrach, jediný z nich, kdo zůstal venku ale stejně se pak vrátil byl Rostropovič. Oni to mají Rusové nastaveno nějak jinak.

Editor
15. 12. 2018 00:48
Odpovědět  Janinna

Znáš to, sice se mohl mít v Německu jak Herr Gott ve Frankrajchu, ale pořád u některých lidí platí ta o tom, kde jako kluci hráli kuličky. My mohli zůstat 68 i 69 v SRN s vyhlídkou na Kanadu, ale byly by nám všem chyběl ten blbej kopec s tím hradem vedle.

Editor
15. 12. 2018 01:06
Odpovědět  Janinna

1948 se uchlastal Ždanov, vrchní kulturolog. Potom se situace uvolnila. Ten byl žába na prameni. Ten stál za problémy jak Šostakoviče, tak Prokofjeva.

Editor
15. 12. 2018 20:42
Odpovědět  Janinna

No, ono to není až tak jednoduché, začni třeba tím, že si přečteš pro změnu něco o článku Chaos místo hudby, což je sice o Šostakovičovi, ale souvisí to i Prokofjevem.

Editor
17. 12. 2018 16:29
Odpovědět  Janinna

Neměl je rád, to je opravdu “common knowledge, stejně jako tu trojici, o kterou se rvaly koncertní agentury po celém světě. Kupodivu Gilels nikdy neměl tolik zamítnutých výjezdů, jako Oistrach, Rostropovič a Richter. Richter nesměl vyjet, dokud ho nedonutili první a jediné účasti na soutěži všesvazového rádia RSFSR. Nesnášel a neuznával soutěže, stejně jako je nesnáší třeba Barenbaum. Pravda, Gilels vyhrál Brusel, což je klavíristický Wimbledon. A u těch dvou skladatelů, vždycky, když napsali něco opravdu avantgardního, tak to bylo špatně (jako třeba zmíněná Kateřina Ismailovna, kterou opravdu nemusím), když napsali něco jako Píseň o lesích nebo Opravdového člověka, dostali Stalinovu cenu a prémii. Místy mi to až na drastické důsledky připomělo “Zvrhlé umění” ve III.říši. Ze skladatelů jediný Alexandrov neměl patálie, jednak protože napsal Svatou válku, Nezrušitelný volej a hlavně, protože stihl včas umřít.

Editor
17. 12. 2018 19:36
Odpovědět  Janinna

https://www.youtube.com/watch?v=yfJVpjI3wJM
jo a mimochodem, co existuje záznam jak zvuku, tak obrazu, byl nejlepší ze všech na celým světě.