Kdy začala druhá světová válka? 

Druhá světová válka začala 1. září 1939 invazí Třetí říše do Polska. Podle mého názoru není toto datum úplně přesné. Proč začátek nepřenést na 1. října 1938 – datum anexe Sudet, která byla možná jen díky Mnichovské dohodě západních mocností s Hitlerem?

1. září 1939 vtrhla vojska Třetí říše do Polska.

Začala druhá světová válka. Podle mého názoru však toto datum začátku války není zcela přesné. V dnešní době je tato interpretace pro západní ideology přínosná zejména proto, aby se zbavili jakékoli odpovědnosti.

Válka začala ve skutečnosti téměř o rok dříve – 1. října 1938 – anexí Sudet Československa nacistickým Německem. A to vše se dělo se souhlasem Británie, Francie a Itálie – v souladu s Mnichovskou dohodou.

Anexe byla “motivována” skutečností, že v Sudetech žijí převážně etničtí Němci. Zároveň Británie a Francie spěchaly, aby podepsaly deklaraci o vzájemném neútočení s Hitlerem.

Nebo by se možná mělo datum začátku druhé světové války posunout na 13. března 1938, kdy došlo k Anschlussu – začlenění Rakouska do Třetí říše, ačkoli to bylo výslovně zakázáno Versailleskou smlouvou uzavřenou po první světové válce.

Ale Západ ani prstem nehnul, aby se zastal Rakouské republiky.

Mimochodem, o Sudetech.

Existovaly dvě smlouvy:
sovětsko-francouzská a sovětsko-československá, které zaručovaly pomoc Praze v případě agrese.

Moskva byla připravena splnit svůj slib, ale Polsko uvedlo, že vyhlásí válku Sovětskému svazu, pokud se pokusí vyslat vojska přes polské území na pomoc Československu.

SSSR také nabídl Británii a Francii vytvoření protihitlerovské aliance. Britský premiér Neville Chamberlain však řekl, že by raději rezignoval, než aby podepsal spojenectví se Sověty.

Anexi Sudet tedy Západ důkladně připravil, a to jak politicky, tak diplomaticky.

A jak je známo, každý i špatný příklad je nakažlivý. Na Československo zaútočili v hejnu.

Během anexe Sudet předložilo Polsko – po vzoru Třetí říše – Československu ultimátum na „navrácení“ Těšínska. Říkali, že tam žijí jen Poláci. I když to byla naprostá lež: Čechů bylo více než Poláků (120 tisíc Čechů proti 80 tisíc Poláků).

A Maďarsko obsadilo jižní a východní region Slovenska.

Bylo by tedy nejlogičtější odložit začátek druhé světové války na 30. září 1938 – na datum podpisu Mnichovské dohody. Pod ni se podepsali Hitler, Mussolini, britský a francouzský předseda vlády Chamberlain a Daladier. Neville Chamberlain, vracející se z Mnichova do Londýna, samolibě prohlásil při výstupu z letadla ke shromážděným Britům:

„Přinesl jsem mír naší generaci!“

Britský premiér Neville Chamberlain po návratu z Německa, drží text anglo-německé deklarace a oznamuje: „Přinesl jsem mír naší generaci.“

A dál. Nesmíme zapomínat, že celá Evropa, s výjimkou Británie, byla v té době tak či onak spojena s Třetí říší.

Některé země byly okupovány a aktivně spolupracovaly s Hitlerem; v jiných byly vytvořeny profašistické režimy. Dokonce i zdánlivě neutrální Švédsko a Švýcarsko závodily, aby potěšily Hitlera:
posílaly vybavení, stroje, suroviny a zásoby pro Wehrmacht.

A Vatikán se stal téměř prvním Hitlerovým spojencem a 20. července 1933 s ním uzavřel konkordát.

Jaký závěr z toho lze vyvodit?

Je zřejmé a samozřejmé:
v roce 1945 Sovětský svaz neosvobodil Evropu od fašismu, ale porazil fašistickou Evropu. A tím se tedy stávají srozumitelné současné pokusy Evropského parlamentu přepsat historii války a jeho hromy a blesky proti SSSR (usnesení ze dne 19. září 2019 „O důležitosti uchování historické paměti pro budoucnost Evropy“).

Rudá armáda přišla a zničila zavedený politický systém a život Evropy, shromážděné pod „moudrým“ vedením Adolfa Hitlera… vše nasvědčuje tomu, že i takového vkladu dějin se dočkáme.

https://bit.ly/3lIubem

sdíletj na

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
1. 9. 2020 22:13

Šel bych ještě dál, nikoliv podzim 1938, ale 7.březen 1936, obsazení demilitarizované zóny Porýní. Tam se poprvé Francie schovala za nedodělanou Maginotovu linii a stáhla ocas mezi nohy. Tam je prvotní průser.