Pokání… Ivane!!… zaplať a kaj se Kainovi

Pokání,… Ivane kaj se! Kaj se Váňo, Kainovi se kaj a zaplať mu svou vlastí! 

Kaj se a zaplať za to, že různí „přátelé“ ti nabízejí vzdát se… a ty se opět držíš!

Čiň pokání za své “barbarské” dědečky – pradědečky, kteří se odvážili zlomit krk fašistům, zatímco Evropa
si pod ně lehla, odpracovala si svoje nejen v továrnách Říše, ale také masovým doplňováním jednotek Hitlera na východní frontě….. A potřebovala vlastně Evropa tvoje “osvobození”?

Tehdy, stejně jako nyní, byla Evropa sjednocena v Drang nach Osten. Na tvojí vlast, kromě Wehrmachtu,  šly armády se zdroji všech zemí kontinentální Evropy, včetně legií a desítek tisíc dobrovolníků – příslušníků SS „okupované“ Francie; u Guderiana byl každý druhý řidič tanku tvůj „slovanský“ bratr, Dánsko se Španělskem také poslaly svoje „osvoboditele“ i bez vyhlášení války Sovětskému svazu. 

Nebo snad “ne celá” kontinentální Evropa? …… Co tisíce „aktivistů“ z „neutrálního“ Švýcarska, kteří pochodovali s nacisty na východ a „neutrální“ Švédsko zabezpečovalo Třetí říši veškerou železnou rudou pro „válku motorů a dělostřelectva“.

Ačkoli podíl Němců ve Wehrmachtu byl vyšší než podíl Francouzů v napoleonské armádě předchozích “eurointegrátorů”, v Hitlerově armádě na východní frontě bylo více než milion dalších Evropanů (20-25%).

Hlavní věc je, že na počátku druhé světové války v evropských továrnách pro nacisty pracovala 250 milionová evropská „rodina“. A tato kontinentální Evropa, téměř všichni Evropané, šli proti „mordoru“ Rusku, které se po občanské válce právě zotavovalo. Tři roky Evropa a Amerika protahovaly otevření druhé fronty…  čekaly na co největší oběti na obou stranách.

Jak Anglosasové tak i stratégové Třetí říše očekávali, že se SSSR při prvních obtížích rozpadne na útulné
„národní byty“, a při tom zdaleka ne poslední naděje byla namířena na „Ukrajince“ – protiruskost podporovaná Západem. 

Již v 16. století se Západ postaral o to,aby odtrhnul část jinověrců z Ruska, sjednotil je pod římského papeže. 

V 21. století, pravoslavný rozkol Západem pokračuje přes „natovského důstojníka“, absolventa jezuitské instituce patriarchy Istanbulu.

A před třičtvrtě stoletím, vy, Ivanové, jste předky Západu “načapali” v Hitlerově posteli! 
A tak… není tam více (stejně i v západních koloniích, jejichž „hrdinové“ jsou dnes Bandera a Šuchevič) Dne vítězství – je tam Den zármutku – truchlí za nacisty zničené tvými předky a usmíření – s dnešními nacisty.

8. května neonacisté přísahají, že už nikdy nedovolí porážku své ideologie a „svého“ (panského) režimu. 
To je důvod, proč Evropa s pokornými „otroky“ (na vlastní náklady!) boří a hanobí památníky tvých vojáků. 

Plať a kaj se Ivane, protože kvůli tvým “útočníkům” (i padlým) mají Evropané nepřetržité ztráty!

I u tebe Ivane ta „správně“ školená vnoučata – pravnoučata těch „hloupých“ vojáků, kteří svým potomkům nedopřáli bavorské pivo s párkem, jsou posílána do Berlína kát se za „barbary“, kteří nepustili Němce, Maďary, Rumuny, Finy, Holanďany, Belgičany, Francouze, Nory, Dány, Čechy, Poláky, Italy, Chorvaty, Španěly, Balty, Galicijské a další “demokraty, kteří nechtěli válku”, k Volze a dál do naftového Baku.

Zaplať a čiň pokání za to, že Evropané nejenže umírali díky “odporným střelám a nábojům ruských barbarů, kteří reagovali na dobro zlem”, ale také mrzli a nejedli, a ne všichni zajatci přežili v chudé, hladové, napůl zajaté zemi,… ve válce s celou kontinentální Evropou. 

A co tvoji včerejší “bratři”,s nimiž žil v jedné zemi? Která z nich ti je vděčna za „svobodu“, kterou si jim dopřál, bez jakýchkoli válek národního osvobození, kdo z nich upřednostňuje Rusy a ruský jazyk? 

A jak mohou jinak? Pochop je, zaplať jim a čiň pokání! 

Co na tom, že právě Rusko pro ně zachovalo národní identitu, vytvořilo státnost, rozšířilo (často na vlastní náklady) hranice. Co na tom, že ruští „okupanti“ vytvořili průmysl, dopravní infrastrukturu, energetiku, vědu
a vzdělávání …od nuly, a někdy – dokonce i písemnictví bylo dáno „bratrským národům“. 

Kdo dneska ví o Kazaších, nebo Kyrgyzech v Číně?, o Uzbecích nebo Tádžichistáncích v Afghánistánu?,
o Turkmencích nebo Ázerbájdžáncích v Íránu?, o Gruzíncích nebo Arménech v Turecku? ….
… Ale ne, o posledních si jsou toho vědomi (vzhledem k tomu, že tam více než století nejsou). 

A co bývalé Lotyšsko-Estonsko pod Švédy, Bělorusko-Ukrajina-Litva pod Poláky-Rakušany?

Už tehdy jsi jim  „evrovýběr“ na stovky let oddálil! Bývalí „bratři“ teď musí bez tebe prokázat svou soběstačnost. Nevychází ani zdalekau všech a všechno tak, jak si vysnili když byli „osvobozeni“ v roce 1991. 

To „osvobození“, jak se zdá je nejen od tebe Ivane, ale častěji od majetku, příjmů, vědy, cenově dostupného lékařství a dokonce i od života ve vlasti. 

Tak kaj se Ivane za všechny tebou opuštěné… vlastně osvobozené.

Čiň pokání za urážku dalších “bratříčků”. Jsou ti Bulhaři a Rumuni velmi vděční za minulá osvobození od Turků nebo Němců? Tak vděční, že proti tobě stáli ve všech světových válkách, a teď „trhají rekordy“, aby proti tobě postavili více základen NATO. … Co dělat?…  Alespoň nějaký zdroj příjmů pro opuštěný (od lidí), ale zato “svobodný” Balkán, Ukrajinu-Anti-Rusko a další vymírající Pobalťáky. 

Rozumíš?… Kromě rusofobie už nemají s čím obchodovat – to je to, co jsi jim přinesl! 
Nestydíš se, Vaňo? Zaplať a kaj se!

Zaplať a čiň pokání za to, že „zlatá miliarda“ musí utrácet, jak své těžce vydělané krvavé peníze, tak i NE vlastní krev, aby tebe a tvoji „barbarskou“ zemi izolovala, obklopila ji vojáky, raketami, rusofobními režimy, vojenskými biologickými laboratořemi, sankcemi, aby ti doma zaváděla a udržovala (pravda, zde často na tvoje náklady) “liberální opozici”.

Zaplať a čiň pokání! Vždyť, namísto pomoci „dobrým lidem“, kteří se chtějí o tebe postarat, aby si žil „svobodou a demokracií“ (tato „oficiální verze“ Západu ještě nebyla zrušena), stále jim házíš klacky pod nohy:… modernizuješ armádu, nacházíš podobně smýšlející lidi pro nezápadní aliance, zavádíš proti sankce (opět ztráty „příznivců“), zavádíš substituci dovozu rekordním exportem potravin a zbraní …

Ne, … místo, aby ses poklonil „supervelmoci“ a lízal jí boty – pod nosem jsi jim vzal Krym, Donbasu pomáháš, naftu od dolaru odpoutáváš, stavíš plynovody obcházející americkou kolonii Ukrajinu (kdo ji bude i nadále podporovat?) … Tvoje hříchy můžeme vyjmenovávat do nekonečna…. Nestydíš se??

Zároveň nezachytíš všechno, nepověsil sis na krk ukrajinského „nebratra“ – nutíš Západ, aby ho krmil, alespoň tak aby šílený hladem z klece neutekl. Plošná ztráta je jen kvůli tobě! 
A co ten kdo obchoduje s „hegemonem!, teď když má s tištěným papírem problémy! 
Pochop Ivane, vzdělaní lidé tak nepostupují! Vzdej se a kaj se! 
A co je nejdůležitější – zaplať:…. “odškodněním”, zemí a zdroji!

Čiň pokání za to, že čas od času hlasuješ pro svého vůdce, mizerným procentem (rovnající se podílu psychiatrických majdanutých) ignoruješ prozápadní dosazence a navalňata. 
A děláš jim to teď, když ještě neměli čas chopit se všeho tvého bohatství, získaného prací a krví tvých předků.

A jak krásné by to bylo:…  pokaždé v Kremlu, nový krotký “car” a trvale obřezané území! 
Kolik šancí by pak měl „maják demokracie“ takového cara koupit nebo vydírat diskreditací, jako všechny ty „merkelové“ nebo „macrony“. 

To je “drezura”, to je “svobodný svět”, to je to za koho a jak by se mělo hlasovat! 
A ještě lépe, nech „liberály“ počítat hlasovací lístky – vědí lépe než ty, koho potřebuješ (a co nevědí, to jim řeknou hodní strýčkové ze zámoří). Těžce se „demokratům“ ve „špatném“ národě dere nahoru, krade.
Nenávidí tě.  Jsi ruský – kde je tvoje “milosrdenství – slitování”? 
Styď se Vaňo! Nauč se „euro-demokracii“ třeba u Kyjeva a kaj se Kainovi, nevděčníku!

Čiň pokání za to, že nezradíš své přátele a spojence (zato oni tebe vždy a všichni). 
A nyní „celé pokrokové lidstvo“ od tebe požaduje: … vzdej Sýrii a Venezuelu! 
Dej jim je „podemokratizovat“ až do konce, podle příkladu kdysi bohaté Libye a Iráku! 

Neceníš si Váňo svobodu! Nechceš se připojit k řadám miliónů navždy „osvobozených“ pro slávu demokracie, ani nechceš být rozebrán na orgány pro „lepší lidi“! ….. Nejsi křesťan, modli se, plať a čiň pokání!

Čiň pokání za to, že ti tvoji předkové zanechali tak velkou (i když teď už „obřezanou“) zemi. 
Čiň pokání za to, že ještě není všechno ukradeno, že ještě i teď máš bohatou zem. 
A nejen „lesy, pole a řeky“, ale také uhlovodíky, kovy, moře a oceány, „továrny – parníky“ (které se každým dnem zvětšují) a obecně…. máš „všechno a všechno“. 
Chceš to? Nač to potřebuješ? Sám si neužíváš a jiným vyvádět bohatství nedovolíš. 
Tak ne, Váňo, tak by to nešlo….A tak to co máš  sdílej se „svobodným světem“. 

Ivane, Ivane, vezmi si příklad ze Stepana a Majdanu! Zapal pneumatiky, ať hoří na Rudém náměstí,…
na “Červeném Majdanu”, zapaluj policajty, skákej a kaj se.

Ano, ano – skákej Váňo, vždyť ty nechceš zůstat „Moskalem“ s takovými předky! 
Podívej Ukrajinci – na tisíciletou ruskost dědečků zapomněli (se zainteresovanou pomocí) a hned je jim lehčeji: země je menší, veškerá moc a všechno důležité je u „správných lidí“  a národ se zmenšuje rekordním tempem. ….. Spal, skákej, plať a kaj se Ivane!

Nechceš skákat?

Prosím, přijdou k tobě z druhé strany: 
„Kaj se za to, že tvoje vlast nemohla pomoci všem tvým příznivcům v ukrajinské zemi! 
To znamená: „neexistovala ani síla, ani prostředky, ani právo“? 
Z „mezinárodního práva“ nezbylo nic… nač si hrát, zatímco jiní otevřeně organizovali puč poblíž tvých hranic na úkor tvých vlastních historických zemí a vlastních krajanů! “Mezinárodní Zákon” je sebeklam.

Když je Ivan slabý … všechno si nárokují.
Je to vždy  stejné… “právo džungle” (prérie, tajgy, hory, atd. – podle situace).

Tak čiň pokání a plať, teď za všechno co bylo.

1) Za „holocaust“ (ne všechny bohem vyvolené tvoji předkové mohli zachránit – bylo příliš mnoho „Bandera-Suchevičů“ a dalších „policistů“).

2) Za „hladomor“ (i tvoji předkové obecně hladem umírali, … ).

3) Za “genocidu” krymských Tatarů. Divná “genocida”! 
Vystěhoval jsi obyvatelstvo do teplých, “chlebových” středoasijských regionů, obyvatelstvo, které masivně podporovalo Hitlera, kde se populačně rozrostlo a vrátilo se (tvým vlastním úsilím) zpět. 
Bylo nutné “genocidovat” Ivane, stále tě obviňují – přinejmenším z principu! A pak z tvojí „genocidy“, jak Ukrajinci, tak „Krymčané“ se jen rozmnožili a teď vyhlašují po celé planetě o ruských zvěrstvech. 
Pokání, Ivane!

4) Za”zemi osídlení”(ve které všichni “lepší lidé” nemohli okamžitě zaujmout všechna nejlepší místa).

5) Za ruskou zimu,zákeřně a periodicky zabíjející davy evropských “osvoboditelů”, kteří počítali s teplejším přivítáním.

6) Za rozdělení Polska(„Evropané“ mohli, ale ty ne „vandale“).

7) Za přesídlení kozáků Záporožské Siče.

8) Za „Livonské války“a všech „Něvských“, kteří neocenili první nabídky „evropské integrace“.

9) Za Kulikovo pole,které neocenilo „asijskou integraci“, také pokání!

10) A za Olega, který se „pomstil nerozumným Chazarům“ a navíc ještě za Svjatoslava, který zničil království judaismu! …Za něj ti neodpustí nikdy, za něj nebude odpuštění nikdy… na věky věků! Amen!

Kaj se a zaplať za všechno! Za všechno co bylo, za všechno co je a za všechno co bude. Prodej své předky, vzdej se Johnovi – Fritzovi, zaplať a kaj se Kainovi. Amen,… Ivane?

Chceš-li, Ivane žít, chceš-li život pro svoje děti a vnoučata: neposlouchej Johny, nezrazuj, nevzdávejte se, neplať nepřátelům, nelituj je – poražené, nečiň pokání, žij svou myslí, srdcem a pravdou – ruskou pravdou!

https://cont.ws/@konstantinodessit/1321633

sdíletj na