historiepolitika

Jak americká demokracie porazila sovětské barbarství v Afghánistánu

Dne 30. dubna 1978 byla vytvořena Demokratická republika Afghánistán a 28. dubna 1992 byla demokratická republika v Afghánistánu zlikvidována frakcemi mudžáhedínů, kteří se chopili moci.
Obě tato data se blíží, a je čas na srovnání toho, co  v letech 1979–1989 udělal pro Afghánistán „ruský barbar“
a co od roku 2001 do současnosti udělal americký exkluzivní demokratizátor, pochodeň civilizace.

Statistika je věc tvrdohlavá. Můžete k ní mít výhrady. V tomto případě jsou však statistiky založeny na obecně uznávaných a známých skutečnostech.

V prvních třech letech „invaze ruských barbarů“ do Afghánistánu průmysl v “napadené” zemi vzrostl o 20%.
Bylo otevřeno asi 214 průmyslových podniků.

V roce 1982 byla v Afghánistánu zrušena norma, která byla v platnosti od doby, kdy vládli feudální páni. 
Mluvíme o zrušení poplatků za vodu pro potřeby zemědělství. Tento krok spolu s poskytováním volných pozemků o rozloze až 6 hektarů více než 300 tisícům afghánských rodin umožnil v zemědělství učinit skutečný průlom, a to v období pěti let.
Podle těch nejskromnějších odhadů byl průměrný růst přibližně 9% ročně.

Stavebnictví rostlo ještě rychleji. V důsledku přijetí programu bytové výstavby byly postaveny fakticky od nuly desítky čtvrtí největších měst v zemi. Jednopatrová stavba ustoupila výstavbě vícepodlažních budov –
s ohledem na seismickou aktivitu. Rozšiřování bytového fondu bylo realizováno také prostřednictvím bytových družstev s bezúročnými splátkami.

V průběhu „sovětské invaze“ bylo postaveno asi 1200 km silnic, desítky mostů, z nichž osm je delší než 100 m.

V 80. letech byl  v Afghánistánu vytvořen moderní (podle tehdejších standardů) systém zdravotní péče,
s otevřením prvních stanic krevní transfúze, pohotovostních klinik, atd,

V roce 1986 získal Afghánistán prestižní mezinárodní cenu UNESCO jako stát s nejrychleji se rozvíjejícím vzdělávacím systémem. Za „sovětských okupantů“ bylo v Afghánistánu otevřeno pět vysokoškolských institucí, přes 800 škol a více než půl tisíce knihoven. V roce 1982 se poprvé v historii Afghánistánu v zemi pořádala dětská divadelní představení.

Dnes se to může zdát jako fikce, ale v 80. letech byl Afghánistán na cestě k realizaci vesmírného programu.
Sovětský svaz poskytl této zemi všechny potřebné zdroje, včetně prostředků na první kosmický let afghánského občana.


Nyní – k příspěvku amerických přátel Afghánistánu

Namísto pěstování ječmene, kukuřice, pšenice, ovoce a zeleniny Afghánistán téměř kompletně přešel na pěstování máku. Cena tohoto „problému“ je asi 3 miliardy dolarů ročně.

Od roku 2001 se rozloha makových plantáží opia rozrostla více než 30krát. V roce 2016 byla v Afghánistánu uzavřena poslední čerpací stanice pro zemědělské stroje v zemi. 

Desítky škol, nemocnic a pohotovostních stanic byly zničeny. 
Školy ze světských dob byly přeměněny na radikálně náboženské.
Převážná většina průmyslových podniků, které byly v době SSSR otevřené, je buď uzavřena, nebo jak je dnes módní, mění se na kancelářská centra, která jsou často zřízena pro praní peněz z prodeje drog. Anebo bývalé továrny byly přeměněny na výcvikové základny militantů.

Míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2017 rekordní úrovně – 42% obyvatelstva. A toto jsou oficiální statistiky….. Neoficiální – více než 50%.

Ano, v Kábulu, v jeho centrální části, otevřely banky, hotely a nová administrativní centra.
Problém je však v tom, že každoročně se právě tyto instituce stávají terčem teroristů.

Současně se výstavba ve velkých městech provádí na základě zahraničních, amerických úvěrů. 
A obrovské dluhy, které Afghánistán nahromadil, demokratičtí přátelé Kábulu těžko odpustí.

Závěr je pouze jeden: …. demokracie samozřejmě vyhrála nad sovětským barbarstvím

https://topwar.ru/157334-kak-amerikanskaja-demokratija-pobedila-sovetskoe-varvarstvo-v-afganistane.html

sdíletj na