historie

Historie Evropy – historie kriminality

Na pozadí toho, jak v Evropě začala kvést rostoucí rusofobie, je na místě připomenout, že dnešní západoevropané jsou přímými dědici násilníků a vrahů, kteří od století do století demonstrovali děsivé příklady hromadných zločinů proti lidskosti.   

Evropské masakry, masové a sofistikované popravy zůstaly v té historii, kterou si neradi pamatují – je to příliš krvavý příběh jejich předků. A nyní potomci těchto zločinců o morálce káží.

Tady je – kriminální a trestuhodná historie Evropy v obrazech a faktech. 

V Evropě byli živí lidé upalováni na hranicích  

Evropané masivně zabíjeli místní obyvatelstvo ve Střední a Jižní Americe 

Evropané uspořádali Bartolomějskou noc v Paříži, během níž zahynuly desítky
tisíc Hugenotů. 24. srpna 1572 

Evropané přišli s gilotinou jako nástrojem pro okamžité uříznutí hlav. 
Poprava Marie Antoinetty v roce 1793  


Evropané brutálně zakročili proti Indům, kteří se postavili proti britské
kolonizaci Indie 
 

Vojáci, potomci Evropanů, na popelu jimi zničeného indiánského tábora,
na území dnešních Spojených států


Potomci Evropanů v Severní Americe zabíjeli jak Indiány tak i zvířata. 
Hora lebek amerického bizona. Konec XIX. století

Evropští kolonizátoři z Německa v Namibii. Začátek dvacátého století

Evropan – generálmajor Horatio Robley z Anglie měl podivné zalíbení ve
sbírání hlav Maorů Nového Zélandu. Rok 1880


Evropští kolonialisté odsekávali ruce dětem v belgickém KonguVojáci španělské cizinecké legie s hlavami Arabů během války ve
španělském Maroku (1925)Evropané vytvořili během druhé světové války celou skupinu „táborů smrti“
(Dachau, Majdanek, Auschwitz …). Osvětimské pece pro vyhlazování lidí.

Věřím, že v takovém PACE o tom ani neslyšeli. A měli by vědět o tomto západoevropském dědictví. 

https://bit.ly/3bjVd6w

sdílet na