Genocida původních Američanů (18+)

Hitler je břídil ve srovnání s „pokořiteli Ameriky“. Co se neučí v amerických školách: v důsledku holokaustu amerických indiánů, známého jako „pětisetletá válka“ a „nejdelšího Holokaustu v historii lidstva“ bylo zavražděno 95 ze 114 milionů původních obyvatel nynějších území USA a Kanady.
(Americký holokaust, D. Stannard)

Hitlerovská koncepce koncentračních táborů je v mnohém spojena s jeho studiem angličtiny a historie Spojených států. Obdivoval tábory pro Búry v Jižní Africe a indiány na Divokém Západě a často ve svém vnitřním kruhu chválil účinnost vyhlazování domorodých obyvatel Ameriky – oněch rudých divochů, kteří nemohli být zajati ani zkroceni – hladem a v nerovných bitvách. 
(Adolf Hitler, John Toland)

Domorodí Američané mají nejvyšší úroveň úmrtnosti. I když hlavními vrahy byly neštovice, spalničky, chřipka, černý kašel, záškrt, tyfus, dýmějový mor, cholera a šarlatová horečka – ty všechny dovezli evropští kolonisté. Někteří historici jsou přesvědčeni, že „evropské“ nemoci byly příčinou 80 % úmrtí všech indiánů.
Nejdůležitější roli v zabíjení amerických indiánů hrály neštovice.

Genocida amerických indiánů – sociologický pohled

Termín genocida je odvozen od latinského genos (rasa, kmen) a cide (vražda) a doslovně znamená zničení nebo vyhlazení celého plemene nebo národa. Oxfordský anglický slovník definuje genocidu jako „záměrné
a systematické vyhlazování etnických nebo národních skupin“ a odkazuje na první použití výrazu Raphaelem Lemkinem ohledně nacistického konání v okupované Evropě.

genocida původních američanů Indiánů, pokec24

Poprvé byl tento termín zadokumentován
v Norimberku jako termín popisný a nikoli právní. Genocida zpravidla znamená zničení národa nebo etnické skupiny.

Valné shromáždění OSN přijalo tento termín
v roce 1946.

Většina lidí má tendenci spojovat s genocidou masakry konkrétních lidí. V roce 1994 však Úmluva OSN o trestání a prevenci zločinu genocidy popsala genocidu mimo přímé zabíjení lidí, tedy jako rozbití a likvidaci kultury.

Článek II. Úmluvy uvádí pět kategorií činností, které jsou namířeny proti konkrétní národní, etnické, rasové nebo náboženské skupině a měly by být považovány za genocidu. Jsou to:

  • Zabíjení členů takové skupiny;
  • Způsobení vážného tělesného nebo duševního postižení členů takové skupiny;
  • Úmyslné vytvoření souboru takových životních podmínek, které jsou určeny k fyzické likvidaci celku nebo jeho části;
  • Opatření určená k zabránění porodnosti v prostředí takové skupiny;
  • Násilné přemístění dětí z jedné lidské skupiny do druhé.

Vláda Spojených států tuto úmluvu OSN o genocidách odmítla ratifikovat…. A není divu. Mnoho aspektů genocidy bylo uplatněno na domorodém obyvatelstvu Severní Ameriky.

Seznam americké genocidní politiky zahrnuje: …. masové vyhlazování, biologické války, nucené vystěhování z rodných míst, uvěznění, zavedení jiných hodnot než domácích, nucenou chirurgickou sterilizaci místních žen, zákaz náboženských obřadů, atd.

Před příchodem Kolumba obývalo zemi, nyní obsazenou 48 státy Ameriky, více než 12 miliónů lidí.
O čtyři století později se počet obyvatel dramaticky snížil na 237 000, tj. o 95 %.
Jak je to možné?
Když se Kolumbus v roce 1493, tentokrát už na 17 lodích, vrátil, začal realizovat politiku únosů do otroctví
a masového vyhlazování populace Karibiku. Do tří let bylo zabito pět milionů lidí.
O padesát let později bylo při španělském sčítání zaznamenáno pouze 200 000 indiánů!

Las Casas, hlavní historik kolumbijské éry, cituje četné zprávy o hrůzných činech spáchaných španělskými kolonisty na domorodém obyvatelstvu, včetně masového věšení, hromadného upalování, řezání dětí na kusy ke krmení psů atd. Seznam krutostí je impozantní.

genocida původních američanů Indiánů, pokec24
Španěl krmí psy indiánskými dětmi, Theodor de Bry, 1598, zdroj

S odchodem Kolumba se tato politika nezastavila. Evropské kolonie a následně nově vytvořené Spojené státy v podobné politice dobývání pokračovaly.

Masakry probíhaly po celé zemi. Nejenže indiány masívně vraždili, vybíjeli celé vesnice a skalpovali zajatce, Evropané také používali biologické zbraně: ….. britští agenti rozdávali kmenům přikrývky, které byly záměrně infikovány neštovicemi.

Více než sto tisíc Mingo, Delawarů, Šošonů a dalších kmenů, které obývaly břehy řeky Ohio, podlehly této nemoci.

Americká armáda přejala tuto metodu a používala ji se stejným úspěchem i proti kmenům žijícím na pláních.

Nucené vystěhování

Ihned po americké revoluci začaly Spojené státy prosazovat politiku vyhošťování amerických indiánů.
Podle smlouvy z roku 1784, uzavřené ve Fort Stansiks, byli Irokézové povinni postoupit svou zemi v západním New-Yorku a Pensylvánii. Mnozí z Irokézů se vydali do Kanady, zatímco jiní přijali americké poddanství, ale kmen rychle degeneroval jako národ a v posledních desetiletích osmnáctého století přišel o většinu zbývajícího území.

Když Šauni, Delawarové, Ottawani a několik dalších kmenů pozorovali pád Irokézů, vytvořili svou vlastní konfederaci, prohlásili se za Spojené státy Ohio a stanovili řeku hranicí mezi svými zeměmi a majetky osadníků. Začátek následných nepřátelských akcí byl jen otázkou času.

Vynucená asimilace

Evropané se považují za nositele vysoké kultury a za ohnisko civilizace.
Koloniální světonázor rozděluje realitu na opačné části:

  • dobro a zlo,
  • tělo a duch,
  • člověk a příroda,
  • kulturní Evropan a primitivní divoch.

Američtí indiáni takový dualismus nechápou, jejich jazyk vyjadřuje jednotu všech věcí.
Bůh není transcendentním Otcem, nýbrž Velkým Duchem, který obsahuje celý polyteismus, víru v mnoho bohů a několik úrovní božství. V jádru většiny indiánské víry bylo hluboké přesvědčení, že nějaká neviditelná síla, mocný duch, který proniká celým vesmírem, řídí cyklus narození a smrti pro všechno živé.

Většina amerických indiánů věří v univerzálního ducha, nadpřirozené vlastnosti zvířat, nebeských těles a geologických útvarů, ročních období a mrtvých předků. Jejich božský svět je příliš odlišný od spásy nebo prokletí jednotlivců, jak věřili Evropané. Pro ně takové víry byly pohanské.

Dobývání bylo tedy ospravedlněno jako nezbytné zlo, které dá národům „indiánů“ morální vědomí, jež „opraví“ jejich nemorálnost. Tak byl sprostý ekonomický zájem transformován do ušlechtilého, dokonce morálního motivu deklarování křesťanství jako jediného vykupujícího náboženství, které vyžaduje loajalitu od všech ostatních kultur.

Tak se konquistadoři napadající země indiánů, usilující o rozšíření svého impéria, hromadění pokladů, půdy
a levné pracovní síly, cítili být nositeli spásy pro místní pohany.

Kultura

Kultura je výrazem tvořivosti lidí a zahrnuje téměř všechny jejich činnosti: ….. jazyk, hudbu, umění, náboženství, léčení, zemědělství, kulinářské styly, instituce, které regulují společenský život.

genocida původních američanů Indiánů, pokec24
Indiánská internátní škola – kulturní genocida

Zničení americké kultury je více než masakr. Kolonizace zabíjí indiány nejen fyzicky. Zabíjí je i duchovně.
Kolonizace narušuje vztahy, ničí existující vazby a rozvrací společnost.

Téměř současně s fyzickým vyhlazením celých kmenů byly realizovány i strategie pro asimilaci indiánských dětí.

Jezuité nechali postavit pevnosti,
ve kterých byla uvězněna domorodá mládež, jíž tu vštěpovali křesťanské hodnoty a nutili je k těžké fyzické práci.

Vzdělávání je důležitým nástrojem nejen pro změnu jazyka, ale i kultury citlivých mladých lidí.

Zakladatel indiánské průmyslové školy Carlisle v Pensylvánii, kapitán Richard Pratt, v roce 1892 popsal filozofii své školy takto:

„Zabít indiána znamená zachránit člověka“.

sdíletj na

5 3 hlasy
Ohodnotit příspěvek
11 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
25. 4. 2019 10:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Ahoj vespolek. grin
Jako děcko jsem vlastnil a ještě někde vlastním těžkou knihu Nový svět. I s dobovými obrázky a rytinami.
Je to vlastně encyklopedie vraždění indiánů na obou kontinentech. Působila na mě, jako štos stránek mého beznadějného vzteku. Přitom Vandalové, stejně jako pakomáří larvy se vylíhli v dánských močálech, odtud se pronakazili po Evropě, až obsadili celou severní afriku. O těch amerikách nemluvě.
Zvláštní druh prasečího hnisu.
Přitom v téže době používali v Tartárii piezoelektrické zapalovače a kubánské doutníky, jako noha vod židle.

https://f.aukro.cz/images/sk6924888930/730×548/e08a6481-21c8-4008-8ca7-e903e885f395

Bylo mi vždy divné, proč třeba všichni tady v kafilérce obdivují Winnetua a přitom to jsou samí Santeři. Čili zločinci a barabové. Omlouvám se slušných barabům-tunelářům.

Jinak martýrium po dochtorech skončilo úspěšnou promocí. Papíry zůstávají v kapse!!!! Ikdyž…..něco by se našlo.
Ale chce to nekňučet a neodepřít si slivovici v napoleónce. grin
Zítra na skok „mezi futra“ a pak konečně do poklidu divoké přírody. A jestli nechcípnul, chlastá tam dodnes.
Ahoj zase.

26. 4. 2019 00:05
Odpovědět  Janinna

a je to tak easy;)

26. 4. 2019 00:20
Odpovědět  Janinna

už to na mě dopadá. To asi, že sem u toho obalenej peřím;)

26. 4. 2019 00:25
Odpovědět  Janinna

Děkuji milá Janinno, aj ty, ale tvůj čas ještě nedozrál.

26. 4. 2019 16:03
Odpovědět  Janinna

Tady dávám odkaz z ČT, samozřejmě to není jejich tvorba, ale převzato od francouzů. Jedná se o pětidílny seriál, jeden lepší než druhý o zaslíbené zemi a tedy pravda bez pozlátka, která stojí za shlédnutí. Pokud vypustím zločinnost, drogy,..pak je dobré si všimnout, že po katastrofje ti černí neudělají nic, nic nebudují a čeakají na bílého, aby jim vše dal dopořádku. Bílý, kterého nenávidějí. Nejvíce to bylo poznat při samotných záplavách..Možná za několik desítek jet to bude stené i v Evropě, věříto tomu, protože se už teď nebráním, ač zde máme názornou ukázku o jakou pakáž se jedná. A Amerika, jak patrno má problémů na rozdávání,…tak je rozdávájí ve světě. Amarica Great Again se nebude konat.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12012847801-mesta-zlocinu/217382563970001-mesta-zlocinu-new-orleans/
Nakonec jsem umístnil.

26. 4. 2019 00:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Pěkný článek, jak bys byla zaúkolována napsat pro am. školství učebnici dějepisu;)