historiepolitika

Evropskou unii založili prominentní nacisté a kartely, které vybudovaly Třetí říši

Opravdu věříte tomu, že 2 světovou válku a smrt 60 milionů lidí ( z toho 30 milionů Slovanů ) způsobil jakýsi psychopat Hitler? Tak to si raději sedněte, než budete číst dále.

Nacista Walter Hallstein – zakladatel ,,Evropského hospodářského společenství”.

Na stavbu Osvětimi německá Deutsch bank a švýcarská Banka pro mezinárodní vypořádání poskytly úvěr
1 miliardu říšských marek. 7 kilometrů od hlavního vyhlazovacího tábora ,,Osvětim 2 – Březinka” vznikl průmyslový areál o rozloze 24 km2, na němž se nacházela tehdy největší chemička světa, která patřila pod kartel IG Farben.

V tomto areálu umíraly desetitisíce moderních otroků z celé Evropy každý měsíc. V současnosti se občas jen někteří historici a učebnice skromně zmíní, že kousek od Osvětimi měla pobočku ,,firma” IG Farben, jakoby
se jednalo o příměstský pivovar.

Tato ,,firma” přitom již k roku 1938 zahrnovala 880 mezinárodních korporací ( 500 německo-francouzských a 380 anglo-amerických ) ovládajících trhy s petrochemií a farmacií, plus desítky bank, které měly v chemicko-farmaceutickém kartelu a nacistické mašinerii investice.

V USA vznikla oficiální pobočka kartelu s názvem American IG a veškeré fůze společností probíhaly v  dolarech ( nikoli markách! ).

Doporučuji těm, co se o tuto problematiku zajímají více knihu ,,Hell s cartel” (Pekelný kartel) od D. Jeffreyse. 

Ti nejvíce zkompromitovaní členové představenstva a dozorčí rady IG Farben byli v poválečných procesech
s nacistickými zločinci odsouzeni k mnohaletým trestům.
Po odpykání trestů ( často notně zkrácených) však opět zasedli v představenstvech a dozorčích radách koncernů, které vznikly restrukturalizací původní IG Farben.

V trezorech IG se po válce našly pečlivě připravené plány ve složkách ,,Reorganizace Rakouského chemického průmyslu” či ,,Plány hospodářského celku Bordeaux – Baku” nebo ,,Plánování Ruského průmyslu pod německým vedením”.

Oficiální dokumenty Norimberského tribunálu i Amerického kongresu jednoznačně dokazují, že 2 světová válka byla z logistického a technologického hlediska nejen připravována, ale především umožněna kartely a zejména IG Farben. Obžaloba v Norimberku nakonec prokázala, že bez účasti korporací IG Farben by ke Druhé světové válce ani nemohlo dojít! Jen v roce 1943 například dodal kartel nacistické mašinérii 100% syntetického kaučuku, metanolu, mazacích olejů, 95% niklu a jedovatých plynů, 90% plastů, 84% výbušnin, 70% střelného prachu a 46% leteckého benzínu…

Nábor klíčových aktérů pro vznik Evropského hospodářského společenství ( budoucí EU ) probíhal v líhních technokratů, kteří už měli plány pro poválečné uspořádání Evropy.

Nejznámější z nich byl Walter Hallstein, první prezident Evropské komise. Tento bývalý (?) vysoce postavený nacista a člen svazu ,,ochránců (nacistického) práva” se podílel na zformování a podpisu tzv. Římské smlouvy, jejímž logickým vyvrcholením je Lisabonská smlouva z roku 2009.

Základní kameny, na nichž pochybné a nedemokratické struktury EU dodnes fungují, jsou dílem dalšího nacisty – Fritze Ter Meera, válečného zločince odsouzeného v Norimberku a člena vedení IG Farben, který spolu s Carlem Wursterem ( další nacista a vysoký funkcionář IG ) celá desetiletí, coby vlivní lobbisté a ,,špičkoví odborníci” pracovali v SRN na projektu EHS.

Detailnější půdorysy této spolupráce nacistů na ,,nové Evropě” najdete v práci německého doktora Matthiase Ratha ,,Nacistické kořeny bruselské EU” . Klíčovou infrastrukturu EU tvoří 50 000 byrokratů, proti nimž je pár stovek tzv. europoslanců ( ještě fragmentovaných podle zemí a politického spektra ) dětmi na hřišti. 

A to zde nezmiňuji další členy kartelu – Du Pont, Schell, Texaco, Standard Oil,… nebo nacistické mecenáše Bank of England, Chase Manhattan, Bank of New York a mnohé další.

Odpověď na otázku, proč jste vlastně ještě mnozí nikdy neslyšeli o těchto skutečnostech, je jednoduchá:
po roce 1945 kartely investovaly stovky miliard dolarů do dezinformační kampaně, jejímž prvořadým cílem bylo přepsat Evropské a světové dějiny a tím zahladit stopy své hrůzné minulosti.

Tato kampaň zastírající korporační původ obou (!) světových válek byla podmínkou třetího pokusu o dobytí Evropy, kterého jsme nyní svědky. Tentokrát politicko-ekonomickými mechanismy a pod vlajkou bruselské EU, ale těmi samými vlivnými skupinami a záměry. 

Daniel Novák
http://www.czechfreepress.cz/evropa/evropskou-unii-zalozili-prominentni-naciste-a-kartely-ktere-vybudovaly-treti-risi.html

sdílet na