historiepolitika

Ukrajinskou chuntu může potkat osud Ceauşesca

Ironické ponaučení z dějin: za Majdan přijde odpověď.

Není žádným tajemstvím, že anglosaská zahraniční politika nepovažuje své „partnery“ za partnery
v dlouhodobé hře – používá je pouze ve formě dočasných nástrojů a užitečných zprostředkovatelů, prostředníků. Když je nástroj přínosný, doslova ho nosí na rukou, když užitkovost “loutky” končí – je vyhozena bez velké pompéznosti.

Pětileté “výročí” Majdanu koncem roku 2018, stejně jako současná situace Ukrajiny přivádí situaci přesně do takového finále.
Jsme okamžiku, kdy kyjevský režim, který vykonal svou hlavní funkci pro západ, musí být znovu přeformován. 
Posvátná oběť je v takovém případě oblíbenou britsko-americkou metodou, neboť nejen pomáhá vypustit páru národního nepokoje, ale také spolehlivě ukryje nehorázné loupeže.

Svého času, v předvečer kolapsu SSSR, se v Rumunsku uskutečnily přesně tytéž události, a pokud se analogie těch dnů bude opakovat, loutky Spojených států v Kyjevě  budou čelit smutnému konci.

Paralely minulosti

V roce 1989 se v Rumunsku důsledkem rumunské barevné revoluce, dostali k moci vysocí představitelé podporovaní Západem….. O čtvrt století později se stalo totéž na Ukrajině.

Podobně jako v Kyjevě, Rumunsko aktivně usilovalo o politiku „jiného přístupu“. 
A ačkoli země byla formálně součástí Varšavské smlouvy, mnohokrát prokazatelně nepodporovala rozhodnutí a akce SSSR. Stejně jako Ukrajina se Rumunsko těch časů snažilo sedět na dvou židlích najednou, vzbudit sympatie Západu a neztratit podporu Kremlu.

V osmdesátých letech začaly v Rumunsku narůstat ekonomické problémy. 
A stejně jako Ukrajina v předvečer převratu se země rozhodla zbavit se těchto problémů na cizí účet. 
Bylo rozhodnuto kompenzovat ztráty úvěry od západních finančních institucí. 
V letech 1975 až 1987 Rumunsko obdrželo zahraniční půjčky ve výši přibližně 22 miliard dolarů, z toho
10 miliard dolarů z USA a dalších 12 miliard dolarů od MMF a dalších “partnerů”. 
Ke cti Ceaușesca je třeba říct, že většina těchto peněz byla vynaložena na domácí potřeby země a  zajištění průmyslového rozvoje, Západu však tato situace nevyhovovala.

Jakmile si Spojené státy uvědomily, že “perestrojka”, která začala v sovětském Rusku, jim umožnila zničit říši “nepřítele”, okamžitě začaly tlačit Rumunsko do otevřené konfrontace….. Tehdy se ukázalo, že za půjčky Západu vždy musíte zaplatit.

Ceauşescu, stejně jako Janukovič v poslední chvíli jeho vlády, odmítl provést protiruský krok, který byl od něj požadován. Řekl, že Rumunsko bude i nadále vést vyváženou multi-vektorovou agendu a dluhy budou vráceny.

Jakmile bylo Washingtonu a Londýnu jasné, že kontrola nad nástrojem může být ztracena, byla přijata nouzová opatření. Zhoršení hospodářské situace způsobené oznámeným rozhodnutím Ceauşesca o zastavení půjček a splácení dluhů využil Západ k vyvolání nespokojenosti v revolučním kurzu. 
Výsledkem bylo, že i když v létě 1989 byl zahraniční dluh plně splacen a obyvatelé Rumunska by nemuseli na trochu lepší život čekat až tak dlouho, stovky tisíc lidí zaplnilo města.

Západ spěchal, protože pochopil, že bez úvěrové jehly by Rumunsko mohlo uniknout jeho kontrole, a proto
v prosinci začal revoluční proces po celé zemi.

Je charakteristické, že stejně jako na Ukrajině o několik desetiletí později, v té chvíli ještě nezněly antikomunistické (protiruské slogany). Demonstranti požadovali “rezignaci” Ceauşescu, “demokratizaci politického života”, “svobodné volby” a “reformy”.

20. prosince vystoupil Ceauşescu v rozhlase a televizi. Řekl, že akce kurátorů revoluce jsou organizovány a začaly s podporou imperialistických kruhů, zvláštních služeb různých zahraničních zemí a jejich vlád. 
Že jejich cíl je – destabilizovat situaci v zemi kvůli kurzu Rumunska o nezávislosti. 

Formálně měl naprostou pravdu, ale nikdo ho neposlouchal.

Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma historickými situacemi je, že při převratu v Rumunsku obrovskou roli sehrála zrada Gorbačova…. Začátek kolapsu SSSR, procesy “perestrojky” a další destrukční kroky “demokratů”.

A tak 16. prosince začaly nepokoje. 
Na revoluci bylo připraveno vše a důvodem byla rozšířená zvěst, že byl zatčen nějaký kněz. 
Jako vždy v revolucích prováděných Západem, roli spouštěče sehrály děti, nechyběli zástupci církví, studenti, atd., což způsobilo maximální emocionální vzestup. 
Pak došlo ke střetům mezi bezpečnostními silami a demonstranty. A okamžitě v rumunském tisku začaly blikat titulky, že na střechách a balkonech byli spatřeni neznámí ostřelovači. Lidé, kteří zabíjejí každého, kdo se dostal na dohled. 
Objevili se na místech, kde byly umístěny opoziční síly a současně armádní jednotky zahájily palbu v obou směrech a vyprovokovaly přestřelky.

Je zajímavé, nehledě na to, že události Rumunska a Ukrajiny oddělují desetiletí, v Rumunsku v osmdesátých letech, byly tyto činy okamžitě připsány agentům “zvrhlého diktátora”. 
Ale tímto paralelní příběhy nekončí. 
15. prosince v Temešváru, kde začala revoluce, bylo zabito 100 lidí. Není třeba připomínat, že Nebeská stovka se stala symbolem Majdanu na Ukrajině.

Rozdíl mezi těmito událostmi spočívá pouze v tom, že Janukovič byl zachráněn zvláštními službami Ruska
a Ceauşescu byl 22. prosince při pokusu o útěk chycen a popraven. 
Soudní dvůr vojenského tribunálu trval dvě hodiny, uznávaný vůdce byl obviněn z genocidy, připsali mu všechny činy revolucionářů a poté zastřelili spolu s jeho ženou….. To samé čekalo i Janukoviče.

Pak vše šlo podle stejných vzorů  jako v sousední zemi…… Vytvoření dočasné vlády, prozatímní rady, pak přechodné období, falešné volby a nový prezident. 

Ale pak začaly události, které se na Ukrajině ještě nestaly …

Historické proroctví

Po státním převratu byly nové rumunské úřady financovány a hýčkány Západem jen do té doby, co vykonávaly funkci „berana“ proti Sovětskému svazu. 
Ceausescu to odmítl, ale nový režim demonstroval příkladnou pečlivost a zjevnou pokoru. Loajalita národa byla jednoduše koupena, ale za to musely znovu přijmout půjčky, které země dříve odmítla. 
Tyto peníze umožnily Západu vytvořit v zemi iluzi zvýšení životní úrovně, na vlastní náklady. 
Lidé se radovali z výhod “správné cesty” jen dva roky, dluhy země rostly a dlouhodobé sny o nezávislosti se rozplynuly. V roce 1991 tento nástroj již nebyl zapotřebí. 
Zemi pokryla cunami problémů a vnitřních protikladů.

Je očividné, že rumunský scénář byl použitý pro základ ukrajinské revoluce, a proto je užitečné připomenout, že pro rumunské pučisty všechno až tak dobře neskončilo.

Na přelomu loňského roku Generální prokuratura Rumunska obvinila všechny vůdce rumunských událostí. 
Obžaloba byla vznesena proti tomu samému prezidentovi, kterého dosadil Západ namísto “diktátora” Ceausesca, bývalému předsedovi vlády,….dlouhý seznam vysokých představitelů a tak dále.

Všichni jsou obviněni ze spáchání zločinů proti lidskosti, stejně jako z provedení státního převratu. 
Po třiceti letech se Ceauşescu ukázal jako ospravedlnitelná postava, změna moci (jako “Majdan”) byla nazvána pučem a noví demokraté podporovaní Západem byli označeni jako mezinárodními zločinci.

  • V roce 2010 podle průzkumů IRES 41% Rumunů hlasovalo pro “diktátora” a vybralo by Ceauşescu za hlavu státu. 
  • V roce 2016 to bylo již 63%. 

  • Podobně v roce 2015 –  47% respondentů pozitivně hodnotilo Ceauşescuovu vládu. 
  • A v roce 2018 to bylo již více než polovina země.

Rozčarování z “evropské integrace”, úplná ztráta nezávislosti, vědomí skutečnosti, že Rumunsko bylo v rámci proruského bloku více nezávislé než moderní “evropská země” v EU.
Tohle rozčarování na Ukrajince dolehlo mnohem dříve. 
Současně je přirozené, že v nich, stejně jako v rumunském prostředí v posledních letech, to vyvolalo obrovský pocit nostalgie. Vzpomínky na časy, kdy jejich země něco znamenaly a o něco usilovaly. 
Kdy nechodili na řetězu, stejně jako Rumuni,….. Západem kolonizované marionetky.

Nyní, když kyjevský režim dohrál své hlavní role, mnozí politici na Západě se začínají dívat na Majdan pod novým úhlem. Přiklánějí se k názoru, že je čas vypustit páru národa a současně přenést břemeno všech problémů a odpovědností na posvátnou oběť z kyjevských vládců……
Pokud jsou vůdci veřejně obětováni před očima lidí, sníží se intenzita vášní.

Situace v mezinárodních médiích se postupně začíná měnit,  slyšíme jak „majdanští vůdci“ používali chaos,
aby “přesvědčili vlády západních zemí”, aby je podpořily. Údajně, ne Londýn, Brusel a Washington začaly na Ukrajině “povyk”, ale ukrajinský režim pokrytecky podvedl Ameriku, která “si cení jakoukoli svobodu”. 

Jak již píše v angličtině a francouzštině oficiální vydání The Jerusalem Post:
“Pokračující politické represe a zhoršující se situace na Ukrajině nemají nic společného s právním státem a demokratickými nároky této země. Nyní je tak zřejmé, že takový názor se stává stále více dominantní mezi skutečnými přáteli Kyjeva ve Washingtonu a EU.”

Jinými slovy – chtějí obětovat “vyčerpaný” režim, což znamená, že Ukrajina brzy musí zůstat sama se spoustou problémů a získaných půjček. V průběhu let vznikly akumulované dluhy, vyprodané aktiva, další masová privatizace, zhroucený systém a vývozní značky rusofobie.

Mimochodem, události v Bělorusku, kde prezident země, obnovující vztahy se Spojenými státy na pozadí „dalšího objasnění“ vztahů s Ruskem, také našlapuje na hrábě Ceauşescu a Janukoviče.
Pokud Lukašenko bude pokračovat v současném kurzu “sezení na dvou židlích,” pak ho to přivede k osudu Ceauşescu a Janukoviče.

Závěr

Ceauşescu zabili za to, že měl v úmyslu poslat zemi na cestu nezávislosti, zaplatil zahraniční dluh a snažil se splnit to, co Rumunům slíbil.

Ukrajinský režim nosili na rukách, protože to činil přesně naopak.

Mezitím podle průzkumu veřejného mínění v Rumunsku již v roce 1999 64% Rumunů věřilo, že “život pod Ceauşescu byl lepší”. 
Podobná čísla nyní demonstruje Ukrajina. 
Jediným rozdílem je, že “osvícení” přišlo k Ukrajincům mnohem dříve, protože Západ v jejich případě nebyl schopen je dlouho velkoryse podporovat.

Ještě zajímavěji vypadají “vyznání” bývalých, hlavních rumunských opozičníků. 
Podle nich “jedna závislost na Moskvě v důsledku revoluce byla nahrazena mnohem větší závislostí na Bruselu a život se tím stal mnohem komplikovanější.”

Možná je jim konečně jasné, že Západ zabezpečuje „medový“ život svým vazalům pouze na jejich vlastní náklady a možná “Pax Americana” prostě oslabuje..

Každopádně, …… Íráčanům je nesmírně líto, že dali zabít Saddáma Husajna……. Libyjci truchlí a vzpomínají na Muammara Kaddáfího …….. Syřané zachránili svůj stát díky žádosti o pomoc Ruska…….. Janukoviče se podařilo svrhnout, ale ne zlikvidovat, protože ho Vladimír Putin zachránil…….. Recep Erdogan je vděčný Moskvě za stejnou věc.

Kolik dalších historických příkladů Ukrajina potřebuje, je otevřenou otázkou. 
Je však jasné, že Moskva nebude řešit jejich problémy, jak by se to mohlo stát za starých časů.

http://www.iarex.ru/articles/63388.html

sdílet na

8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
15. 1. 2019 18:09
Odpovědět  Janinna

Hele, to zvěrstvo v nadpise je schválně? 😛

Editor
15. 1. 2019 20:17
Odpovědět  Janinna

ne. Píše se to junta. Je to španělsky. 😛

Editor
15. 1. 2019 20:51
Odpovědět  Janinna

jistě, japonština má hlásku c a nemusí jí potvořit jako angličtina. Chunta napíše absolvent praktické školy !