historiepolitika

Česko oslaví 400. výročí bitvy na Bílé hoře postavením repliky Mariánského sloupu

 • 18. února 2020 • Je hotovo a můžeme říct, že Praha jede  –  Vlasov místo Koněva, památník Němcovovi a Mariánský sloup k tomu. Internetem se šířila výzva Lenky Procházkové, ať Pražané nedovolí obnovení Mariánského sloupu, neboť ten je symbolem poroby českého národa „Výzva a prosba o pomoc: Zbývá nám posledních pět dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy.“ Jde o to, že po třiceti letech marného snažení (od revoluce v roce 1989) se v Praze konečně objevilo takové zastupitelstvo hlavního města Prahy (HMP), které postavení repliky Mariánského sloupu schválilo. Jak můžeme vidět v odkazu na pdf ZDE, tak 23. 1. 2020 bylo revokováno zamítavé rozhodnutí zastupitelstva HMP z roku 2017 a nově byla stavba Mariánského sloupu schválena.Připomeňme, že primátorem HMP je Zdeněk Hřib (Piráti), prvním náměstkem je Petr Hlaváček (TOP 09) a náměstkem primátora je Petr Hlubuček (STAN). V rámci objektivity je nutné zdůraznit, že Zdeněk Hřib a Piráti zaujímají spíše odmítavé stanovisko, cituji: „Ještě loni v červnu odmítli zastupitelé stanovisko revokovat, učinili tak až ve čtvrtek, kdy umístění repliky podpořila většina zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN,a KDU- ČSL), ODS a ANO, proti byli Piráti a část zastupitelů Prahy Sobě“, zdroj ZDE.Domácí politickou scénu už hodný čas sleduji jen velmi sporadicky, nové dění kolem Mariánského sloupu (a také kolem sochy Koněva, pomníku Vlasovcům a památníku Němcovovi, v souhrnu o roli Prahy) mě však zaujalo jakožto jeden z dalších kamínků v mozaice světového dění. Naposledy jsem v článku ZDE psala o sílící roli Rakouska v Evropě, obzvláště v rámci V4 (V5). Psala jsem, že po Brexitu budou dle mého obnoveny snahy o federalizaci EU, tzn. o vytvoření dvourychlostní Evropy s tím, že západní část zůstane pod vlivem Německa a východní pod vlivem Rakouska, obojí však s tím, že Rakousko a Německo nejsou nepřátelé! Byť to tak dnes totiž vypadá, tak jednou se dle mého mohou spojit podobně, jako když Hitler Rakousko „anektoval“ (99 % Rakušanů Hitlera vítalo s nadšením a on sám se vyznal, že nikde se mu nedostalo srdečnějšího přijetí). Kdo je v tomto směru mocnějším hráčem, těžko říct, ale připomeňme, že to byla Vídeň, kdo dal světu Hitlera. A když se řekne Vídeň, tak to jsou Habsburkové, rod, jehož kořeny sahají až k benátské šlechtě. Dále je to Otto von Habsburk, jeden ze zakladatelů EU a dále K. M. Kalergi, šlechtic z rodu rovněž sahajícího až k benátské šlechtě (více také ZDE), a společně je to projekt Panevropa.  Z toho nám plyne, že vyšším hráčem je Rakousko. Jak říká Pjakin, globalisté mají dvě centra řízení: Vídeň a Prahu. V obnovení výstavby Mariánského sloupu proto vidím vyšší symboliku a vidím o to víc, že tak jako právě sílí vliv Rakouska v EU (ve V4), tak se stalo, že po cca třiceti letech marných snah dochází k postavení repliky Mariánského sloupu, a to navíc právě v roce 400. výročí od Bitvy na Bílé hoře.A když se podíváme, kdo za obnovu Mariánského sloupu od 89. nejvíce bojuje a kdo znova jeho stavbu i inicioval, tak jsou to KDU-ČSL, ODS a především TOP 09, něco o tom  ZDE. A když se podíváme blíže, tak jsou to strany, o kterých můžeme říct, že jsou proněmecké a prorakouské. Zcela zásadní postavou v tom je Karel Schwarzenberg, který je více Rakušanem z Vídně, než Čechem a který má obzvláště na Prahu vliv od doby, kdy z něj Václav Havel učinil svého kancléře (ač správnější by bylo říct, že Karel Schwarzenberg učinil Václava Havla prezidentem).V těchto souvislostech je významné, že výzva Lenky Procházkové neprošla, že dnešním dnem výstavba už začala (ZDEZDEZDE), ale že – slovy L. Procházkové –  se můžeme právě v den 400.  výročí Bitvy na Bílé hoře, 8. listopadu 2020, dočkat toho, že stavba tohoto symbolu poroby českého národa bude slavnostně dokončena. Propojení Vídeň-Praha tak bude nově stvrzeno, přičemž toto propojení bylo nedávno posíleno i tím, že Praha s Vídní uzavřela smlouvu o spolupráci, viz „Praha jako Vídeň„.Žába se vaří pomalu a obnovení Mariánského sloupu v Praze vidím jako další kamínek v mozaice globálního dění. K němu nemůžu nezmínit, že K. Schwarzenberg stojí na straně Palestiny a je tedy proti Izraeli, v čemž vidím největší potvrzení, že projekt Panevropa je ve vídeňských zájmech. Jaké jsou jeho další souvislosti, by se mi sem nevešlo, ale připomenu, že Hitler byl mj. o islámském antisemitismu a že mezi antisemitismus a rusofobii můžeme dát rovnítko.PS: Je smutné, že alternativa (?), se kterou jsem se před časem rozešla pro její oslavu S. Bannona, pro kritiku V. V. Pjakina a Putina a pro antisemitismus, se staví na obhajobu Mariánského sloupu a pražské zastupitelstvo za tento krok chválí –  čas od 2.28:15 ZDE. Je to samozřejmě názor proti názoru a já ten svůj rovněž jen posílám do éteru a posílám s tím, že jsem na straně L. Procházkové.
https://bit.ly/3bVqkFw


z diskuze:

Ta ohavnost zdaleka není jen oslavou porážky na Bílé hoře, i když byla postavena na místě, odkud byl „nejlepší výhled“ na mučení a čtvrcení zákonných představitelů Českého království.
Ta ohavnost byla postavena hlavně na oslavu vyvraždění dvou třetin českého obyvatelstva, podle některých odhadů dokonce čtyř pětin (například podle Balvína).
Tedy oslavu něčeho, co by později mohlo být označováno jako provedení „konečného řešení české otázky“.
S českým národem se podle všeho už vůbec nepočítalo, to že znovu povstal, bylo pro ně nedopatření.
Nové postavení sloupu se rovná prohlášení, že žádný český národ už neexistuje.

…Pokud tedy podle nich český národ neexistuje, a domáhat se nějakých práv na národním základě tak jako tak nebude úspěšné, protože práva národů stejně neuznávají, je možná načase začít se domáhat svých práv jako aboriginci. V tom nám může pomoci řada precedensů, kdy byla aborigincům oficiálně přiznána (i když většinou jen papírově) daleko větší práva než klasickým národům.

sdílet na