bloghistorie

Zlatá bula sicilská

Jaroslav Štefec : sítě

Před 811 lety, 26. září 1212, vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II. českému knížeti Přemyslu Otakaru I. soubor tří souvisejících listin, nazvaný podle hlavního dokumentu Zlatá bula sicilská. Tyto dodnes platné listiny povyšují „na věčné časy“ české knížectví na království a potvrzují nedělitelnost území českého státu. Listina obsahuje privilegium, které potvrzuje dědičnost titulu českého krále a stanovuje jeho volbu na domácí půdě.

Částečně v návaznosti na tento akt vydává roku 1356 císař Karel IV. tzv. Zlatou bulu Karla IV., která se stala nejdůležitějším ústavním dokumentem středověké Svaté říše římské. Je nazvána podle zlaté pečeti, která je k ní připojena. Tou byla zpečetěna práva kurfiřtů (římských knížat, mezi něž patřil i český král) při volbě římského císaře a zajišťovala mezi nimi českému králi výsadní postavení. Měl totiž předcházet jejich neshodám, což je jedno z historických dědictví, kterého bychom si měli vážit a využívat ho i v současnosti.

Kurfiřtům byl Karlem IV. jejich titul přiznán dědičně, dostali právo razit mince, celní právo a právo výkonu soudní pravomoci. Synové kurfiřtů museli znát říšské jazyky – němčinu, latinu, italštinu a češtinu(!). Karlova bula potvrzovala také výjimečné a nezávislé postavení českého krále mezi říšskými kurfiřty a českého státu v rámci říše, jak bylo ustanoveno roku 1212 ve Zlaté bule sicilské, a dále je rozšiřovala.

Nikdy neuškodí vracet se ke kořenům a připomínat si, kým vlastně jsme a jak pevně jsme spojeni s naší krásnou zemí. Zejména v situaci, kdy je stále zřejmější snaha tyto vazby násilně zpřetrhat, zničit povědomí hlubokých historických kořenů české státnosti a ve stylu, který se příliš neliší od stylu a idejí vůdce nacistické Třetí říše (naštěstí trvající nikoliv 1000, ale pouhých 12 let), Adolfa Hitlera a jeho ideologů, vytvořit na našem území masu nemyslících a poslušných obyvatel (budoucí čtvrté EUroříše?), pro které bude stačit umět přečíst příkazy a pokyny, psané tiskacím písmem, a znát dopravní značky.

Snad proto nejsou české děti v současných českých školách vedeny ke znalosti českých dějin, historických souvislostí a jejich promítání do aktuálního dění u nás a ve světě? Učí se znát a milovat Evropskou unii, jsou jim prezentovány její dnes už mnohdy zcela fiktivní přednosti, například i oficiálně definitivně zkrachovalý multikulturalismus, jakési „přínosy jinakosti“ migrantů pro kulturu evropských národů, nebo bezpečnost, garantovaná schengenským prostorem a členstvím ČR v NATO.

Snad proto jsou české děti vychovávány k bezvýhradné akceptaci priorit práv všemožných menšin a komunit před Ústavou, Listinou práv a svobod a v českých zákonech jednoznačně stanovenými právy občanskými? Skutečná znalost souvislostí těchto páteřních dokumentů právního státu a jimi stanovených práv a povinností všech občanů bez výjimky je přitom cíleně potlačována a bagatelizována.

Snad proto je, počínaje druhým stupněm základní školy, tedy v době, kdy se nejvíce rozvíjejí budoucí komunikační a znalostní schopnosti dětí, cíleně potlačena i výuka českého jazyka, druhdy jednoho ze čtyř říšských jazyků? V období, které je kritické z hlediska přípravy dětí na přijímací zkoušky na střední školy, tj. 8. a 9. třída, při nichž je znalost rodného jazyka klíčová, převažují podle „Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, aktualizovaného MŠMT pro rok 2023, cizí jazyky nad českým v poměru 15 hodin českého jazyka na 18 hodin dvou cizích jazyků! Kdo to v životě využije?

Je nejvyšší čas se reálně a realisticky zamyslet nad příčinami tohoto stavu. Velmi zásadně se na něm podílí nejen politická věrchuška, jejíž „kvality“ jsou již dostatečně zřejmé jak z reálného vývoje ekonomické situace v ČR, tak z průzkumů „veřejného mínění“, o jejichž vypovídací schopnosti lze začasté významně pochybovat. Zásadní roli hraje i „kvalifikovaný“ personál ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zahraničí (poslední dvě jmenované instituce totiž často a rády zasahují do vzdělávacího systému „zasvěcenými“ radami, podávanými např. cestou šéfa BIS, či přímo ministra zahraničí). O devastujících vstupech různých „neziskovek“, které nemají ve školách už vůbec co dělat, raději ani nemluvě.

Proto by měl být jedním z klíčových ukazatelů kvality subjektů na české politické scéně realistický návrh radikální změny českého vzdělávacího systému, zaměřený nikoliv na pouhou výměnu politických figurek, ale především na změnu kvality již zmíněného MŠMT. Vzdělávání našich dětí (a kvalita našich škol) nesmí být posuzováno podle odučeného počtu hodin, pohledově krásných sešitů s vlepenými tištěnými texty, ozdobenými srdíčky a kytičkami a schopností deklamovat přednosti našeho členství v EU, ale podle reálné úrovně znalostí, poznávacích schopností a vědomí pevného ukotvení naší země ve svobodném a svébytném společenství evropských států a národů.

Nebude to cesta jednoduchá, už jen proto, že nám díky dnes už třiatřiceticetileté „redevastaci“ českého školství zoufale chybí nejen kvalitní učitelé a další personál škol, ale i kvalifikovaní státní úředníci na MŠMT. Navíc se smutnou realitou stává i ukrajinizace českého školství. Nějak se ale začít musí, a čím dříve, tím lépe. Protože jak praví historická zkušenost: „Národy, které ztratí svou minulost, ztratí i svou budoucnost“.

sdíletj na

54 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jmm
29. 9. 2023 12:29

„na věčné časy “české knížectví” / království a potvrzují nedělitelnost území českého státu

zdendulka
29. 9. 2023 12:46
Odpovědět  jmm

… Svatý Václave, patrone země České, nedej zahynouti nám ni budoucím …

Ladislav 💤
29. 9. 2023 13:02
Odpovědět  zdendulka

Jen se koukni na hrad a uvidíš co tam sedí za mamlas! Václav nám nikdy nepomůže, nechej ho dějinám. Musíme chtít sami a tvrdě!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tomáš
29. 9. 2023 19:57
Odpovědět  Ladislav 💤

Myslím si, že to není mamlas, ale parazit. Parazit zbavený pudu sebezáchovy, kdy hostitelský(napadený) organismus je parazitován “Non plus ultra”. Zahynou tak nakonec všichni včetně sociopatů ze “strakovky”. Pokud….

ANTIUKRAJINEC
29. 9. 2023 13:07
Odpovědět  zdendulka

a na Moravu,která byla o hodně dřív se opět “zapomnělo”

Tomáš
29. 9. 2023 20:04
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

Rozděl a panuj – separatismus je ovčí chování. Uspět můžeme jen v jednotě. Mám to tak, že jsem hrdý Moravák/Valach. Národnost mám ale Českou…je to tak v rodném listě…na to jsem taky patřičně hrdý.

Plebej
30. 9. 2023 17:25
Odpovědět  Tomáš

Souhlasím s vámi v tom, že uspět lze jen v jednotě. Otázkou přitom ovšem zůstává, jaký obsah ta jednota má. Či jaké ideje a jaká společenská praxe tu jednotu definují a čím ji udržují, pokud již neposilují.
Stejně jako bylo chybou připustit rozpad vícenárodnostní (čs.) republiky, bylo by chybou na kvadrát dělit dál i zbytkovou republiku českou.

(podobně jako i vy jsem po předcích Moravák, národnost mám tudíž moravskou, a o tom, jestli jsem na to i hrdým, nepřemýšlím;. zdá se mi to totiž jako okrajový “problém”.)

Separatismus není ovčím chováním. Smysl má tehdy, když centrální (majoritní) moc programově/vědomě opomíjí (přehlíží) oprávněné zájmy těch, kteří se ve vícenárodnostním celku cítí jako ti odstrkovaní či zatlačovaní. Zpravidla to jsou minority. Je pak odpovědností vládnoucí moci, aby na snahy přehlížených o separaci (či secesi v případě programového násilí, viz vých. Ukrajina) citlivě, vstřícně a přiměřeně reagovala.
Pokud by tohoto byla schopna (sebezahleděná) popřevratová havlovská věrchuška, čs. republika by snad mohla přežít.

Pavel z Moravy
29. 9. 2023 13:23

Ke změně je potřeba národ, který si váží svých kořenů. Raději nebudu ostouzet, ale všichni vidí co je tento národ, dnes již kolonie zač. Těm děckám to již vadit nebude, že budou trvale zotročeni a budou sloužit cizí vrchnosti. Byli tak vychováni a dostali se jim do hlav. S převratem v roce 89 jsme skončili. Toto je již pouze labutí píseň. Pár lidí co by to ještě mohli změnit tu je, ale potřebovali by podporu lidu, ale ten tady není, alespoň ten odvážný.

Karolss
29. 9. 2023 14:50
Odpovědět  Pavel z Moravy

Chceš-li zničit svého nepřítele vychovej si jeho děti a co tu máme po 30ti letech údajné demokracie ať si každej odpoví sám

Pijack
29. 9. 2023 15:18
Odpovědět  Karolss

Mno, v našem případě je to ještě obludnější, protože naše děti jsme si vychovali sami. Rodiče a školy dětem již 30 vtloukají do hlavy samé smělé, pokrokové a liberální myšlenky. Tuhle jsem byl na narozkách a málem jsem se poblil, když gratulanti zpívali oslavenci “Hepy berzdej tů jů” 🙂 Už neumí pořádně vlastní rodný jazyk. Místo vyjuknutí z překvapení a radosti “panečku!” vyjuknou americké wou. Děs tahle generace se porazí sama. Podezírám je, že ani nechtějí českým národem být.

Albi
29. 9. 2023 17:35
Odpovědět  Pijack

Bodejť by chtěly, když pořád někde slyší a čtou, jak ten český národ je blbý, zbabělý, udavačský.

Teď se asi naštvete, ale slyší tohle Američan, Rus, Brit, Francouz, Němec … od svých politiků a po nich to opakovat spoluobčany?
A můžeme se ještě divit, že okolní svět takové hodnocení přijal za své – a s radostí, protože NIKDO z nich si nemyslí, že JEHO národ, kmen, širší rod … je takový, jak ten svůj popisují nějací Češi.
Úplne zbyteční, když jsou hloupí, neschopní, nebojovní, otrocky poslušní atd., atd. – vždyť to sami přiznávají.

A jak jsem napsala výše – klidně se naštvěte, je to pravda. Dítě, které neustále slyší, jaké je hloupé, nenadané líné, neschopné, nikdy z něho nic pořádného nebude, – nakonec takové opravdu bude. Proč by se měl snažit, když to stejně nikdo neocení. Na národ to působí stejně.

Pijack
29. 9. 2023 19:01
Odpovědět  Albi

Ale deže, vůbec jsem se nenaštval. Když píšete pravdu, je to důvod k zamyšlení. Mě v mládí říkali, že rostu na šibenicu… Zatím mě nepověsili 🙂

Albi
30. 9. 2023 11:12
Odpovědět  Pijack

Důležitý je tón a situace, v jakém se to pronáší.
Škádlení dětí podobnými výroky je něco diametrálně odlišného, co se týká nejen úmyslu, ale i tónu.

Slovan
29. 9. 2023 19:12
Odpovědět  Pijack

Tvl to by bylo facek a nemusel by to být ani cyklista překážející a kymácející se na D1. 🤣🤣🤣🙋‍♂️

orinoko
29. 9. 2023 15:18

Nevím proč, ale na Zlatou bulu mi okamzite naskocily Gule od Mamule. Pro netušící… Tupolef je údajně zplozencem jiného bolsana, než se domnívá jakási oficiální tabule.
Tabule, tabula, ta bula… rasa.
Mnohé světle okamžiky tohoto národa bohužel s přehledem překrývá ceska pouliční směs typu cokl. Gule patří do mezichlebovniho systému. Zrala to jen opravdová hovada. Tyto koule, které pobihaly u italského Berlusca bez napytelniku, byly snad někde v Toskánsku. Na Sicílii neměly ani náhodou.
Buďme rádi. Zlatá /bula/ zůstala pořád, protože na ní ceska pouliční směs nikdy nedosáhla.

Albi
29. 9. 2023 17:42
Odpovědět  orinoko

Viz Albi 29. 9. 2023 17:35 – výše (od pouliční směsky typu čokl – a váš rodokmen?)

orinoko
29. 9. 2023 18:26
Odpovědět  Albi

Také česky, ale k coklum mám hodně daleko, což se zase projevilo poslední pondělí. Všichni u konkretniho problemu pripominali odsouzence pod gilotinou, a tak jsem otevřel hubu. Kripl neměl problém, nepripoustel si ho. Hodně jsem se musel krotit, když jsem řekl – panaku.
Tukej do mobilu!
Zatukej si na palici!
Ale odkybloval se z místa, kde překážel.

Milan ze Zahrady Čech
29. 9. 2023 21:14
Odpovědět  orinoko

A kerej že z nich https://1url.cz/GuERl jste vy?

Milan ze Zahrady Čech
29. 9. 2023 15:21

Jojo. Bejvávalo… Ale pryč se sentimentem! Raděj si dejme tu naší novou národní:
https://1url.cz/yuE7X

Gales
29. 9. 2023 19:20
Odpovědět  orinoko

Co Fiala vykouřil,to nebyla dýmka míru.

Albi
29. 9. 2023 17:49

No – zrovna tebe bych ani na okamžik nepodezírala, že bys nepochopil, co nám chtěl josh-xy tím článkem sdělit.
Ale chybička se někdy vloudí.

Milan ze Zahrady Čech
29. 9. 2023 18:55
Odpovědět  Albi

Ale pochopil. Akorát jsem dostal vztek. Na to, co jsme byli a co jsme mohli být. A co jsme…
P.S. Tato věta se například objevila v listu, který se považuje za alternativní, hned v úvodu:
“Válka na Ukrajině trvá již víc než 580 dní a jak na straně ruských agresorů, tak na straně ukrajinských obránců přibývají…” 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Popadli-ho-tahli-ho-bili-ho-utekl-Mobilizace-Ukrajincu-zacina-smrdet-743479

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
29. 9. 2023 19:09

Mě je to šumák kámo. Jsem pohan, my na Moravě máme svého Svatopluka… včera cajzli oslavovali symbol zbabělosti a servilnosti Václava k Německu. Udělali z toho symbol státnosti. To se už jeden musí pokálet smíchy 🙂 🙂 Zrovna Václav se trhl od Moravské říše, aby přiklonil Čechy k Německu. To je dneska panečku pro zabedněnce krmení… ještě k tomu dají navrch šlehačku s jahodou v podobě přilnutí k anglosaskému impériu. Tak jsem si včera zavzpomínal na Svatopluka, jak nás nějaký Václav na periferii říše zradil. Pre mne je to datum vzpomínkou, jak jsou češi zrádní. Ale obyčejné cajzlíky mám rád 🙂 Moraváci mají mít k nim jisté pochopení 🙂

Slovan
29. 9. 2023 19:15
Odpovědět  Pijack

⚡ ⚡ ⚡ 😈 😈 😈 ⚡ 😈 😈 ⚡

Pijack
29. 9. 2023 19:29
Odpovědět  Slovan

Samé blesky a pohanští Bohové 🙂 🙂 🙂

Milan ze Zahrady Čech
29. 9. 2023 22:26
Odpovědět  Pijack

Máš rád? Tak sem ty šovinistický srač-ky “vy a my” a kdo koho zradil, a která zrada měla na Bohemii horší dopad, jakož i cajzlíky a pod. netahej.
Krom toho se od Moravy netrh kolaborantský bukvík Václav, ale jeho děd, Mojmírovec Bořivoj – jehož syn Vratislav nakonec položil na Moravě v bojích s Maďary i svůj život. Položil život za koho? Za Moraváky? Za Čechy?! Jenže to už byla Morava stejně pod náporem Maďarů rozložená. Až teprve první suverém Bohemie, kníže Boleslav, Maďary z Moravy definitivně vypráskal.
Kdy vám konečně dojde, že Čechy a Morava jsou spojené nádoby a že zrádců a velezrádců na obou stranách hafo? Kdy vám konečně dojde, že tady ty šovinistický kydy jsou dobré leda k dělání zlé krve a rozkladu Bohemie – kterou založil, po svém dědovi Bořislavovi Mojmírovec, český kníže Boleslav?!
Ještě jsem v žádné diskuzi nezaznamenal, že bychom se my naváželi do Moraváků kvůli zradám, či kvůli “zdrženlivému” postoji Karla ze Žerotína během vzpoury stavů v r. 1618, kdy nabádal k věrnosti císaři. Načež třista let poroby. Celá Bohemie – Čechy i Morava! A je to tu zas. Nepřítel ne za branami, ale už na Hradě, a furt ty stejný kydy jako před čtyřmi staletími! Do pyči !!!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jan
30. 9. 2023 04:57

Jakákoliv zmínka o Velké Moravě jsou “šovinistické kydy”? No, moravská vlajka je Čechy už zakázána jako za komančů, archeologické průzkumy do hloubky víc než dva metry taky, tak tady je vidět, jak jsou Čecháčci alergičtí na jakoukoliv připomínku. To je teda humus. Pragocentrismus jako prase.
Za dob Velké Moravy ještě žádná Bohémie neexistovala a Boleslav Moravu dobyl i se Slezskem, Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce. Karel za Žerotína žil v šestnáctém století, pleteš hrušky s jabkama. Neuvěřitelná slátanina.
Cituji: “Morava právně neexistujeHistorik Vladimír Růžek z ministerstva vnitra však poukazuje na to, že užívání zemského praporu a vlajky jako oficiálního moravského symbolu je nepřípadné, neboť země Morava jako právní subjekt prostě neexistuje.” https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/spor-o-vlajku-moravy-ktera-je-spravna-20130712-ev3c.html

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
30. 9. 2023 07:58
Odpovědět  jan

Tak udělejte vše pro to abyste se trhli a basta. Kdo to má mít furt na talíři!! Mám na Moravě spoustu přátel a vždycky se najde blb že začne za chvilku pršet. Nepamatuji si, že bych se já někdy navážel. Je si zahrávejte a udržujte ložisko ohniště.

jan
30. 9. 2023 10:41
Odpovědět  Slovan

Opět. Jakákoliv zmínka o Velké Moravě budí u čecháčků agresivitu. Ovšem nejedná se o nic jiného, než o výčet faktů. Ještě jeden “dobrej nápad”. Tak zakažte ještě Moravákům o Velké Moravě mluvit! To je nápad, no nééé? A budem jako na ukravíně. 😀

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
30. 9. 2023 13:07
Odpovědět  jan

Teď mi křivdíte. Můžu prosím vyjádřit svůj názor aniž byste se nečertil? Píšu to snad výše jasně né, nebo já nevím proč to překrucujete v mou agresivitu. Já to píši se vší vážností. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl někomu něco zakazovat. Kdo bude posuzovat jestli je to diskuze (mluvení), nebo zbožné přání. Víte mě je to fakt jedno, jen jsem přispěl do diskuze.

Milan ze Zahrady Čech
30. 9. 2023 15:44
Odpovědět  jan

Co do toho, do pyči, invére montuješ Velkou Moravu? Na rozdíl od moravsských šovinistických bezmozků tvého typu, víme, že Bohemie má svůj původ na Velké Moravě (stejně jako Velká Morava v Sámově říši) a jsme na to hrdí! Hrdí !!! Chápeš to vůbec?!
A co má pragocentrismus co společného s námi, mimopražáky, jichž je většina, která na něj doplácí stejnou měrou, jako všechny mimopražské regiony? To jste vy, moravští šovinisti, tak tupí, že to nejste schopni pochopit?
A jo. S takovým myšlením jaké máš ty a tobě podobní, bychom na tom byli sakra rychle stejně jako na tzv. ukrajině. Jo, ještě něco. Osobně bych dal přednost názvu naší společné vlasti Bohemie. Už jen proto, aby byl od takových jako jsi ty klid.

Albi
30. 9. 2023 11:26
Odpovědět  Slovan

Správně Pavle – jen roztrhejte ten zbyteček ze zemí Koruny české nejlépe na nějakých 5 větších měst s “poddanými” menšími městy a vesnicemi, ať se dílo globalistům lépe daří.
A protože Čechy s Moravou a Slezskem jsou ještě dost velké, hodilo ba se mezi ně ještě nějaké Kosovo se jistou základnou!

Nezlobte se, ale tady už jde každá legrace stranou.
Za deset let budou všichni psát – ať si to teď mladí vyžerou, jejich vina , my za to nemůžeme.

Ne, nemůžeme, my jsme “jen” pomáhali národ rozeštvat!
Platí i pro Moravany a Sezany. Přišli jste s kritikou pozdě, to jste se měli pod moravský prepor rekrutovat nejpozději tak před tisíci léty. 🙁

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jan
30. 9. 2023 12:33
Odpovědět  Albi

Asi to nevíte, ale v rámci EU už žádné “země koruny české” neexistují. EU je rozdělena na regiony, jen se vám to zjevně jaksi nedoneslo.

Slovan
30. 9. 2023 13:09
Odpovědět  jan

Co teda nyní jsme, mě se to taky nedoneslo. Tedy mimotoho, že jsme německá kolonie.

Slovan
30. 9. 2023 14:16
Odpovědět  Albi

Albi no jasně. Jak už jsem psal, mám na Moravě spoustu kolegů ptáčkařů a známých, třeba i z lázní. Aniž bych se kdykoliv zmínil o Čechách už byly na talíři tyhle nacionalistický řečičky. Vím byly to hecy, ale kdo mi poví, že xxx lidí to nemyslí vážně. Je to čistě jen můj názor z pozorování debat. 16.9. jsem byl v Kroměříži na burze a hezky jsem si pokecal. Paráda. Rád tam jezdím. 😊🙋‍♂️

Albi
30. 9. 2023 14:44
Odpovědět  Slovan

To vím, že jsou to jen sporadické a možná i často se strany Čechů vyprovokované reakce. Ale není všem dnům konec a každé slovo, každé nevhodné přirovnání, posměch, nadávka, odsouzení se v hlavě kohokoliv – nejen Moravanů – usadí a čeká na příležitost.
A nepodceňujme globalisty – jsou blbí, ale ne ve smyslu neschopní – naopak. A využijí nás kdykoliv mohou a když nemohou, příležitost si dokážou uměle vytvořit.

A s omluvou – promiňte všichni – ale s rozhledem a schopnostmi Putina tu není nikdo a bůhví, jestli někdo v celé republice. Zvlášť po těch 30létech záměrné debilizace.
Tedy i z tohoto důvodu nejsme schopni vidět globalistům do jejich “kuchyně”, dokud nám nenaservírují to jejich nechutné žrádlo (jídlem se to rozhodně nazvat nedá).

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
30. 9. 2023 15:59
Odpovědět  Albi

Víš, ono je nejlíp poslat do pr-dele hned zkraje každého moravského šováka, který s tím začne. Protože zeď a nějaká argumentace jen slámomlácení a ztráta času.
To semínko moravského šovinismu svého času, za Přemyslovců – správně bychom měli psát za Přemyslovců-Mojmírovců – zasel na Moravě klér. A ujalo se tak úspěšně, že rozkládá Bohemii už téměř po tisíciletí. Naštěstí je mezi Moravany po celá ta staletí stále velká většina normálů. Nebýt jich, už dááávno by byla Morava součástí Rakouska. Opakované pokusy zde byly – naštěstí pro Bohemii neúspěšné.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
30. 9. 2023 15:25
Odpovědět  jan

Jsi tak tupej, že ani nejsi sto pochopit, co jsem napsal?! Co do toho montuješ Velkou Moravu – otíral jsem se snad o ní? Chápeš vůbec, že nebýt nebýt Přemyslovců, svým původem Mojmírovců – tedy Moraváků -, žádná Morava by už pěkných pár století neexistovala a sdílela by osud Slovenska? Akorát že ne pod uherskou, ale pod rakouskou nadvládou? Ale co se tu vůbec s někým, jako jsi ty, namáhám, když já mluvím o Moravanech a ty o Čecháčcích, a to jen a jen z toho důvodu, abys urazil a nas-ral. Co se tu namáhám s někým, kdo ani není schopný pochopit kontinuitu dění a plká to o míchání jablek s hruškama.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jan
30. 9. 2023 04:44
Odpovědět  Pijack

Pravda. Super koment.

Milan ze Zahrady Čech
30. 9. 2023 16:00
Odpovědět  jan

Ať žije rozklad!

P.K.
29. 9. 2023 19:52

Jmenoval se Otakar I. Přemysl si pouze nechal říkat!

Albi
29. 9. 2023 23:38
Odpovědět  P.K.

Naopak. Jmenoval se Přemysl, ale protože Němcům vyslovit jeho jéno dělalo potíže, přidal si k němu Otakar.

Milan ze Zahrady Čech
30. 9. 2023 01:56
Odpovědět  Albi

Bingo, má učená přítelkyně! 🙂

Albi
30. 9. 2023 11:53

Nebuď jedovatej, detektive – průvodce ruskými zprávami a humoristo – “Saturnine” (kancelář na uvádění příběhů na pravou míru) 🙂 .

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
30. 9. 2023 14:19
Odpovědět  Albi

Tak já nevím ale Milan tě pochválil a jestli to bylo jedovaté bych neřekl. Koneckonců to uvidíme zítra. 😊🤣🤣🙋‍♂️

Albi
30. 9. 2023 14:31
Odpovědět  Slovan

To bylo “rejpnutí” – on to pochopí. 🙂

Milan ze Zahrady Čech
30. 9. 2023 16:01
Odpovědět  Albi

Dyk jo 🙂 🙂 🙂

Slovan
30. 9. 2023 19:23
Odpovědět  Albi

Ale já vím, mušel jsem něco napsat.😊

Milan ze Zahrady Čech
30. 9. 2023 15:49
Odpovědět  Albi

Trošku legrácky v tom je, ale jedovatost ani náhodou. 🙂

jan
30. 9. 2023 00:34

Ještě daleko dříve byl prohlášen králem Svatopluk I a Velká Morava královstvím. Cituji:”Bulou „Industriae tuae“ byla Velká Morava prohlášena za léno Svatého stolce, čímž se ji dostalo rovnoprávného postavení s východofranskou říší. Svatoplukovi se „divina gratia“ (boží milostí) tedy roku 880 dostalo papežské patronance, jejíž prvořadý význam fakticky první mezi slovanským státem a Římem (když obdobný akt mezi Bulharskem a Římem vyzněl naprázdno), zdůraznilo označení Svatopluka titulem „unicus filius“, který byl vyhrazen císařům nebo byl používán pro označení kandidátů na císaře. Možná právě proto perská kronika „Země světa“ označila Svatopluka titulem císaře hned čtyřikrát. Za rozporů ve Franské říši, kde v té době právě nebylo císaře, představovalo Svatoplukovo království pro papežství nejsilnější státní útvar západního římského universa a protiváhu v jeho záměrech a politice vůči franskému panství v Evropě. K povýšení Svatopluka do hodnosti královské se vrací kronika Reginona z Prümu ve zprávě k o 10 let pozdějšímu roku 890 v souvislosti s někdejším pokřtěním Arnulfova nemanželského syna Svatopluka.” Wiki, Svatopluk I

jan
30. 9. 2023 00:35

Pokračování:
Privilegium papeže Jana VIII. potvrdil list papeže Stěpána V (VI) „Svatoplukovi, králi Slovanů“ ze září roku 885. Zdůrazněn je teokratický původ vládní moci. Významným je též oslovení Svatopluka jako krále v římském hierarchickém pojetí. Roku 885 byl římskou kurií s potvrzením patronance a protekce „nulla terrarum obsistente intercapedine“ králem označován současně se zdůrazněním, že v rukou božích „sunt omnia iura regnorum“ („jsou všechna práva království“). wiki Svatopluk I

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Plebej
30. 9. 2023 17:39

Čas oponou trhnul, a místo suverénních státních útvarů 13. a 14. století zde vidíme kolonii jiné kolonie.
Bude to tím, že místo (Přemyslovských) intelektuálně a morálně silných osobností těch dob, které dokázaly uplatnit své (nadčasové) vize, tento stát dnes vedou lokajíci, kteří přičinlivě posluhují cizím mocnostem a zájmům.
Dnes a denně to ukazuje např. čelný představitel vládní moci, jenž dokáže leda tak vysílat “jasné signály”. Jimiž převážně jen signalizuje svou lidskou pokleslost (fialové onučky).