blog

Z Bruselu včera vypustili neuvěřitelné lži, aby pomluvili vítěze slovenských voleb!

Z Bruselu včera vypustili neuvěřitelné lži, aby pomluvili vítěze slovenských voleb! Nacisté se mají stát novými hrdiny sjednocené Evropy!

1.9.2023 Michael Svatoš

Západní mainstreamová média včera v šoku z vítězství vlasteneckých sil ve volbách na Slovensku zoufale hledala, jak by svým věrným politickým následovníkům napříč anglo-saským dominiem vysvětlila příčinu drtivé porážky proamerického liberála Šimečky a jeho zavilé Euro-party tzv. Progresivních Slováků. A nakonec, když nenalezla žádnou dostatečně manipulativní výmluvu, začala šířit, analýzu bývalého slovenského, nyní kanadského, novináře, Toma Nicholsonapodle níž, Fico zvítězil, díky neustálému a hlasitému velebení, údajně neověřitelné historické skutečnosti, že SSSR měl na konci druhé světové války osvobodit Čechy a Slováky ze spárů nacistů!!! (V originále: Fico also eulogized the Soviet Union for having allegedly liberated the Czech and Slovak lands from Nazi Germany at the end of World War II.  Význam klíčových slov textu podle oxfordského významového slovníku Angličtiny – allegedly = používá se k vyjádření toho, že se něco tvrdí, a nebo se stalo, ačkoli proto neexistuje žádný důkaz!! Eulogized = velebit, opak kritizovat.)

Tom Nicholson není v šíření těchto nových protiruských narativů, které mají za cíl, zbavit německé a další evropské nacisty jejich viny za hrůzy druhé světové války a holocaustu, a svalit tuto vinu kolektivně na etnické Rusy, rozhodně sám! Nový je ovšem způsob použití tohoto bruselského manipulativního narativu – a to proti úspěšnému sociálně-demokratickému politikovi, který historicky přivedl Slováky do EURO-Zóny! Cíl manipulace je jasný – přepsat nejtemnější stránky světové historie, a umožnit tzv. novým bruselským a proamerickým liberálům, aby zavedli cenzuru, demontovali všechna demokratická a sociální práva Evropanů, která se konstituovala za cenu desítek milionů lidských životů v posledních 150 letech, a umožnili tak koncentraci veškerého majetku v Evropě do rukou mimořádně úzké skupiny anglo-saských oligarchů a jejich evropských přisluhovačů. Aby vrátili zákony regulující životy všech normálních občanů EU do éry feudálního nevolnictví. Či, aby v Evropě a na Evropany uvalili pravidla černého jha platná pro “jižanské otroky”! Tito tzv. noví washingtonští liberálové mají jednoduchou představu, jak lze jedině uspět v souboji s Ruskem, Čínou a zeměmi BRICS v boji o světovou politickou a ekonomickou dominanci – uvrhnout své vlastní občany do ještě větší bídy a nesvobody, než panuje v těchto zemích, a donutit své vlastní občany k nepřetržité, k smrti vyčerpávající, otrocké práci, podle receptu nacistů, kteří také uvrhli své vězně, zajatce a příslušníky etnických menšin do hrůz podzemních továren, a různých vyhlazovacích lágrů, jen aby prodloužili válku a získali čas nahromadit a zašantročit zubní zlato, šperky a veškerý majetek svých obětí, a připravili se tak na svůj budoucí krásný a úspěšný a pohodlný život na vysoké úrovni, za majetky svých umučených a vyhlazených obětí, který nastane ihned po jejich nevyhnutelné vojenské porážce Spojenci z druhé světové války! Nejtemnější stránky evropské historie se mají podle plánů bruselských liberálů opakovat, a je tak na čase, se jim v dnešní analýze podívat na zoubek podrobněji! 

Nejnovější činy kyjevské soldatesky nemohou nikoho nechat na pochybách, že nejde o čistokrevné nacisty! 29. září 2023, ve výroční den asi největší hanby celého ukrajinského národa, bylo kyjevskými nacisty slavnostně oznámeno přejmenování několika ulic po příslušnících vyhlazovacích jednotek SS, ukrajinských národních hrdinech! 29. září přitom připadá na výroční den zahájení několika denního masakru 40 000 kyjevských Židů, ruských komunistů a místních Romů v rokli Babyj Jar, který v roce 1941 spáchaly jednotky SS společně s příslušníky ukrajinských dobrovolnických batalionů, a na kterém se dobrovolně aktivně podíleli tisíce kyjevských Ukrajinců, kteří aktivně ubíjeli, upalovali, topili a vyvražďovali všemi myslitelnými způsoby ty Židy, kteří už pro své stáří, nemoci, nebo naopak příliš útlý věk, nebyli schopni opustit své příbytky, aby pochodovali do rokle Babyj Jar, a nebo je ani brutální bití kabely, obušky a klacky s nabitými hřeby prováděné příslušníky ukrajinských dobrovolnických batalionů, kteří je k pochodu nutili, nedonutilo na popravu do rokle pro úplné fyzické a psychické vyčerpání dopochodovat! 

Kyjevská soldateska zorganizovala státní vzpomínkovou akci na uctění vražděni v rokli Babyj Jar. Ovšem zásadně při ní zapřela jakoukoli účast ukrajinských dobrovolníků a obyvatel Kyjeva! Rovněž tak Zelenskyj se 29. září v rokli předváděl, ihned po svém návratu z Kanady, kde nadšeně oslavoval příslušníka XIV. divize SS Jaroslava Hunku, který se prokazatelně podílel na vyvražďování Židů, Poláků, a sovětských válečných zajatců v letech 1942-43, i na hromadných vraždách slovenských civilistů v roce 1944! Kyjev dokonce před pár dny zorganizoval i výstavu o vraždění v Babím Jaru, ale o podílu Ukrajinců opět ani slovo, ani omluva. Zato přejmenování ulic a veřejných zařízení po příslušnících ukrajinských jednotek SS, po ukrajinských pachatelích holocaustu i vyvražďování Poláků na Volyni, je v plném proudu! Podrobně v MAP 1731 o Klym Savur.

Konkrétně bylo 29. září 2023 oznámeno, že krom další ulice Bandery, bude přejmenována i další ulice, a to na počest Hitlerova kapitána Romana Shukheviče velitele 1. roty 201. zvláštního ukrajinského policejního praporu podřízeného nejvyššímu velení SS. Shukhevič sloužil s 201. praporem osobně pod velením jedné z největších nacistických bestií, SS-Obergruppenführerem Erikem Bach von Zelewski, generálem policie a jednotek SS. Bach Zelewski se po atentátu na Heydricha nestal jeho nástupcem v Protektorátu jen proto, že Himmler si postavil hlavu Hitlerovi, a trval na tom, že tento hlavní nacistický expert na hromadné vyvražďování Židů, Cikánů, Rusů, Poláků a Bělorusů, je příliš důležitý pro udržování pořádku na okupovaných územích SSSR a Polska, než aby mu byly svěřeny takto nedůležité úkoly, jako jsou vyhlazení Lidic a Ležáků, a popravy pár tisíc odbojných Čechů, Moravanů a Slezanů! 201. ukrajinský policejní prapor, jehož byl Shukhevič velitelem roty, byla jediná ukrajinská dobrovolnická policejní jednotka, která byla zformována na území Německa, a která byla nasazena v roce 1942 přímo v sestavě jednotek SS generála Bach von Zelewski při tzv. vyhlazovacích protipartyzánských operacích proti obyvatelům Běloruska.

(Činnost Shukheviče a batalionu 201 podrobně zmapoval významný polský historik Grzegorz Motyka ve svém díle Ukraińska partyzantka 1942–1960, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa 2006, ISBN 83-7399-163-8, a také on dospěl na základě studia německých válečných hlášení z roku 1942 o ustáleném poměru ztrát 40 partyzáni/1 člen ukrajinského batalionu 201, k závěru, že se nejednalo o bojovou, ale o čistě vyhlazovací jednotku!)

Shukhevič do 201. praporu vstoupil zcela dobrovolně v roce 1941 po rozpuštění teroristického praporu Nachtigal brutální německé zpravodajské služby Abwehr. Příslušníci praporu Nachtigal se proslavili obsazením sovětského města Lvov na začátku operace Barbarossa, kdy vyvolali přestrojení do civilu po ústupu Rudé armády hromadný, a mimořádně brutální a bestiální pogrom lvovských Ukrajinců proti místním Židům, Polákům, Romům a komunistům.

Tato bestiální spontánní jatka desetitisíců nevinných lidí fanatickými Ukrajinci otřásla i samotnými nacisty, a ti potom urychleně hledali způsoby, jak nepohodlná etnika vyvražďovat organizovaněji a civilizovaněji. Průkopníkem v této činnosti byl Bach Zelewski, pod jeho velením byl v Bělorusku při vyhlazování vyvinut tzv. systém “sardinkování” vyvražďovaných, který spočíval v metodě, při níž ukrajinské a estonské dobrovolnické prapory bestiálním bitím donutili oběti odevzdat své cennosti úředníkům SS, organizovaně se svléknout do naha, a lehnout si do příkopu, těsně vedle sebe, ve vrstvách na sebe, a počkat na ránu z milosti.

Majetek vražděných se rozděloval podle klíče – zlato a cennosti německá okupační správa, oblečení, nářadí, nábytek a hospodářská zvířata pro členy ukrajinských a estonských policejních batalionů, a pro členy ukrajinské a estonské úřední správy obsazených území.  Podle hlášení z Běloruska, která se zachovala v německých archivech, se “sardinkováním” ušetřila munice, protože starší metoda, nahnat nahé oběti do bažin, aby se v nich utopili, byla v důsledku nečekané “mělkosti” běloruských bažin nepoužitelná, protože vyvražďovaní klesali za živa do bahna příliš pomalu, a trvalo tak někdy i celé dny, než jim pod hladinou konečně zmizely i hlavy. Proto bylo nutné, je před utopením v bažině postřílet kulomety, protože nebyl čas čekat, než se utopí, a spotřeba munice tak přesahovala přidělené limity! Bach Zelewski a 201. dobrovolnický ukrajinský policejní batalion vyvinuli v Bělorusku i další úspěšnou protipartyzánskou taktiku.

Ta spočívala v úmyslně pomalém rozmisťování vyhlazovacích jednotek ve vyhlazované oblasti, aby nejsilnější partyzánské skupiny nekladly odpor, a děrami mezi nacistickými jednotkami oblast rychle opustily. Jakmile partyzáni uprchli, přišel čas snadno a rychle a bez odporu vyvraždit v celé obklíčené oblasti všechny vesničany, a odvézt nakradený lup. Vyvraždění vesničané potom byli v hlášeních Hitlerovi označení jako bandité a partyzáni.

Bach Zelewski celý tento systém vyvražďování na území bývalého SSSR důkladně popsal jako svědek u norimberského tribunálu, a pomohl shromáždit jasné důkazy, že na vyvražďování se podílely speciální policejní jednotky SS jen velmi malou měrou, neboť byly nepočetné. A že hlavní podíl na vyvražďování nesly týlové jednotky německého Wehrmachtu, a hlavně dobrovolnické policejní jednotky složené z ukrajinských a pobaltských nacistů! Bach Zelewski se dokonce v roce 1942 léčil na vyhlášené německé psychiatrické klinice, neboť byl pronásledován halucinacemi z vyvražďování, a musel brát morfium a psychotropní látky, aby se mohl vraždění i nadále věnovat!

(Podle harvardského profesora historie Ivana Katchanovski, se 201. batalion ukrajinských dobrovolníků prokazatelně v roce 1942 účastnil celé řady vyvražďovacích operací proti Židům a civilnímu obyvatelstvu, včetně loupeživých vyvražďovacích výprav proti ukrajinským vesnicím, ovšem potíží současných historiků při studiu činnosti této mimořádně bestiální nacistické jednotky je, že z důstojníků batalionu 201 se rekrutovala naprostá většina pozdějších hlavních velitelů ukrajinské povstalecké armády UPA, kteří jsou nyní oslavováni jako národní hrdinové Ukrajiny! )

(Dole oficiální foto náměstka ministryně Černochové, Blažkovce, který bez uzardění 30. září v Kyjevě vyzbrojoval současné obdivovatele nacistů, a pachatelů genocid, bez toho, aby po nich požadoval úplný konec těchto excesů, a okamžitou demontáž všech nacistů a jejich symbolů z celého ukrajinského veřejného prostoru, jako bezpodmínečnou podmínku pro jakoukoli českou podporu, s výjimkou humanitární podpory uprchlíků před válkou! )

Hitlerův kapitán Shukhevič koncem roku 1942 s většinou příslušníků 201. praporu, když se prapor přesunul na Ukrajinu, tzv. dezertoval, a přidal se k ukrajinské povstalecké armádě UPA. Intrikami se svými spolubojovníky odstavil její dosavadní banderovské velení, které vedlo partyzánskou válku i proti německým okupantům, a za hlavní cíle UPA nově definoval výlučně boj proti Polákům, (vyhlazování polského obyvatelstva na Ukrajině), a boj proti sovětským partyzánům a jejich spolupracovníkům, a přípravu na boj s Rudou Armádou! Shukhevič byl letitým předválečným důstojníkem německé zpravodajské služby Abwehr, vycvičeným vrahem a úspěšným teroristou, a prošel takřka všemi německými vyššími zpravodajskými školeními i speciálními kurzy. Je tak zřejmé, že nasměrování UPA výlučně do boje proti Polákům i Sovětům, zřejmě ne jen úplnou náhodou odpovídá strategickým cílům generála Gehlena, šéfa německé zpravodajské služby na východním frontě, a pozdějšího šéfa německé špionáže! Shukhevič je nejen osobně zodpovědný jako člen batalionu 201 za masové vyvražďování běloruských civilistů v letech 1941 až 1942, ale i jako zástupce velitele teroristického batalionu Nachtigal, odpovědný za rozpoutání lvovského pogromu v prvních dnech po přepadení SSSR, a i jako nejvyšší velitel UPA za rozkazy k masakrům Poláků, Čechů, Židů, Romů a dalších etnik v roce 1943! Není možné, aby Česká republika dodávala zbraně jakékoli zemi, která tohoto fanatického a profesionálního arcivraha a kata stovek tisíců nevinných civilistů vyhlašuje za svého národního hrdinu, a pojmenovává po něm ulice! Je naprosto nepředstavitelné, aby náměstek ministryně obrany ČR Ing. Daniel Blažkovec ve stejnou dobu, kdy prezident Zelenskyj aplauduje příslušníkovi SS, a kdy kyjevská soldateska hromadně přejmenovává ukrajinské ulice na počest příslušníků jednotek SS, a nacistických vyhlazovacích komand, a členů teroristické organizace, která hromadně prováděla genocidu Poláků, sliboval Kyjevu vojenské dodávky, a domlouval v Kyjevě přesuny české zbrojní výroby na Ukrajinu, a předání českých zbrojních technologií Ukrajině!  Až půjde Černochová zase klást nějaké věnce padlým parašutistům nebo odbojářům, aby se zviditelnila, jaká je vlastenka, připomeňte jí důrazně, že aktivní podporovatelka nacistů není na čestných pohřebištích padlých hrdinů vůbec vítána!

sdíletj na

40 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
2. 10. 2023 18:19

Ohromně se bavím zoufalství eurobolševika z výsledku slovenských voleb. A bude hůř, zkurvení eurobolševici, bude hůř. Dostanete po hubě i u nás. Tedy pokud se čučkařům z BIS, Bezpečnostní informační služby, nepodaří spáchat nějaký volební megapodvod v případě elektronických voleb. Žampión, jak se přezdívá v sídle BIS v pražské Nárožní ulici podpraporčíkovi Michalovi Čoudelkovi, hlavnímu principálovi BIS, k tomu má nakročeno více než solidně.

Pijack
2. 10. 2023 18:54
Odpovědět  Teuton

Zvýšenou pozornost si zaslouží neuvěřitelně zuřivá kampaň protektorátních médií v ČR, EU a vládních médií v USA. Tolik vylitého lejna na vítěze voleb jsem ještě nikdy neslyšel a nečetl. Tohle překoná i kejdu od prasat z největšího vepřína na světě… a to je mi Fici skoro ukradený, protože ho nikdy nebudu volit. Do cizí země se montovat nemá. Ale nacistický korporativizmus se vměšování nikdy nevyhýbal.

Pijack
2. 10. 2023 18:55
Odpovědět  Pijack

Chtěl jsem napsat výraz KORPORÁTNÍ FAŠIZMUS.

sergej
3. 10. 2023 08:51
Odpovědět  Pijack

Obojí je správně, napsal jsi to dobře. 🙂

eFPe
2. 10. 2023 19:13
Odpovědět  Pijack

Kdopak že to vypravil a zaplatil vlaky studentům na Slovensko?

sergej
3. 10. 2023 08:56
Odpovědět  eFPe

Tak na majdan taky prý dorazil kdysi nesmrtelný pluk z propuštěných vězňů v albánii. Akorát se prý neosvědčil tenkrát v egyptě na sériovce barevek/revolušn, tam mezi muslimy nezapadli. Inovují ale mezi pyjráty by se ztratili a zkopulovali by “svjet. 🙂

Pipa
2. 10. 2023 19:28
Odpovědět  Pijack

Tomu se říkávalo fašismus!
Ale alespoň vidíme jaká “demokracie” panuje v eurohavlobludáriu!

sergej
3. 10. 2023 08:59
Odpovědět  Pipa

Winston Churchill – za 30. let si fašisté budou říkat antifašisté.
.. nebo tak nějak výrok 🙂

Putinovec
2. 10. 2023 19:01
Odpovědět  Teuton

Bolševik s fašismem má společného pouze to , že proti němu bojuje . Když už , tak eurotrockismus .

ModrýKlokan
2. 10. 2023 22:57
Odpovědět  Putinovec

@ Putinovec

Máš pravdu předsedo. Jenže to je fakt složitá debata pro širší veřejnost, která je ráda, že žije, maká jak oteklá, je ráda když zařídí žvanec a starost o rodinu a bydlení, a zbyde ji chvilka na nějaký internetový surfování.

Myslím, že všichni víme, v jakým kontextu to Teuton myslí a vo co go. “Bolševik” je prostě bohužel zatím v obecné češtině obyčejná urážka, i když odborně politologicky je to jinak. Když nějakýmu parchantovi sluníčkářovi a eurohujerovi řeknu “trockista”, tak to nemá žádnej efekt. Ti liberální tupí magoři slyší jen na “bolševika”.

Na přesnější debatu o termínech a pojmech bude třeba prostor jindy a jinde. Tady bych to rozebíral v nějakým tematickým článku, což tento není. Na Dfensovi se o tom dá debatovat. Jenže tam je prostor na stovky komentářů k jednomu tématu víc dní. Tady se neustále noří články do zapomění pod přívalem nových.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
2. 10. 2023 23:53
Odpovědět  ModrýKlokan

Jenže bychom to neměli podporovat.

“Ti liberální tupí magoři slyší jen na “bolševika” – a mladá generace to slyší taky – a pak se divíme, koho volí a koho nenávidí a s kým odmítne spolupráci.

Pavel z Moravy
3. 10. 2023 08:17
Odpovědět  Albi

Myslím si to stejné. Teuton i ostatní by měli pečlivěji zvažovat význam slov. A někteří to asi dělají i s úmyslem, ale to vědí pouze oni.

ModrýKlokan
3. 10. 2023 13:58
Odpovědět  Albi

@ Albi, Pavel, Putinovec

Ty mi asi nerozumíš. Do “bolševiků”, když tak, nadávám těm liberálním eurohujerům. Neoznačuju před nima, nebo v debatě s nima, někoho jinýho za “bolševika”. A samozřejmě vím, že bych jim měl říkat “trockisto”, jenže ty jelita nebudou chápat co tím myslím.

Samozřejmě jsou různý debaty. V některých je možnost a čas jim vysvětlit svůj pohled. No a v některých ne, tam je prostor jen na urážku. Život je pestrý, tak se netvařme, že je na všechny situace stejná šablona.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
3. 10. 2023 10:52
Odpovědět  ModrýKlokan

Já si myslím , že je čas k tomu , aby se svět lidí dozvěděl pravdu a přestal používat úmyslně zmatečné pojmy .
Bolševik , to je člověk , který se snaží pracovat pro všechny bez toho , aby si od této činnosti sliboval nějaké korýtko . On ví , že když bude dobře všem , bude dobře i jemu . Bolševikem může být člověk , který vykope studnu a dělá to proto , aby voda byla k dispozici každému potřebnému .
Komunista je ten , kdo se vpravil do stávajícího ideologického zřízení a snaží si zde vybudovat pelíšek . Nesnaží se nic napravovat , ani lidem ulevovat , snaží se splývat na svém kousku voru .
Trockista je zrůda , kdykoliv připravena obětovat cokoliv a kohokoliv , pro uskutečnění svojí ideologie .
Je to jen můj pohled . Když cokoliv doplníte a ozřejmíte , budu jen rád . Víc hlav , víc ví .

ModrýKlokan
3. 10. 2023 14:02
Odpovědět  Putinovec

@ Putinovec

Souhlasím. A moje doplnění je o něco výše v reakci na komentář Albi.

primak
3. 10. 2023 05:47
Odpovědět  josh-xy

A brilantně odpovězeno Ficem, zpět na adresu k odesilateli.

sergej
3. 10. 2023 09:01
Odpovědět  josh-xy

Třeba nenastartoval motorku nebo nenašel helmu. Něco přeci dělat musí, lajdáci a lotři. 🙂

ModrýKlokan
2. 10. 2023 22:50
Odpovědět  Teuton

@ Teuton

Nějak se tady začínají množit fízlové. Kde jinde by se asi vzaly ty mínusy u tvýho příspěvku. Cvaká jim prdelka, tak začínají zoufale aktivizovat svý chaboučký síly. Kdyby to nebylo tak trapný, tak je to směšný.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
2. 10. 2023 23:38
Odpovědět  Teuton

Eurobolševik? Co je to za patvar?
Kolikrát se tu už psalo, co znamená slovo bolševik, ale zas pletete mladší generaci hlavu a pak se divíme, jaké úspěchy slaví upravovaná historie, když vlastně významově dáváte rovnítko mezi bolševiky a nacisty!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Vladimír
3. 10. 2023 13:31
Odpovědět  Teuton

Takto urážíte pana degenerála Koudelku?? :-)))))

Spam vlasta
2. 10. 2023 18:21

nejen za louží jsou náckové odorováni ale i u nás v čechách je jich plno jenom převlekli kabáty aby se na ně nevidělo ! Ke všemu ještě vyučují na universitách a překrucují dějiny a přiblblá z amerikazovaná mládež jim zobe z ruky !

Pijack
2. 10. 2023 18:46
Odpovědět  Spam vlasta

Už i u nás začíná mainstream zvracet své plivance proti slušné veřejnosti. Nejvíce ulhaná CNN Prima News klidně sáhla až na dno, když zveřejní toto”
Stalo se to 21. února 2018 za vlády Roberta Fica. Tři výstřely zdánlivě změnily Slovensko. Jak ale ukázaly slovenské volby v roce 2023, tamní obyvatelé mají krátkou paměť.
Vůbec se neštítí spojovat vraždy a korupci přímo s Ficem. Tu stanici musí ovládat přímo majitel matky TV v USA. Píší to tak rutinně, jakoby byl Fico objednavatelem vražd a korupčních kauz.
A to čekám, s jakými jedy bude přicházet samotná ČT. Zaměstnanci těchto protektorátních poboček snad nemají žaludek.

ModrýKlokan
2. 10. 2023 23:11
Odpovědět  Pijack

@ Pijack

Je to otřesný. Ovšem co čekat od ubohých zoufalých českých presstitutek. Musí se plazit a sloužit. Jejich volba. Platí za to žaludečníma vředama a rakovinou.

.Eva
2. 10. 2023 18:22

Neskutečná zrůdnost !!!

Pijack
2. 10. 2023 18:28
Odpovědět  .Eva

Rusové mají takové jedno skvělé přísloví:
“Pýcha je pouze jen slabá náhražka inteligence”
Divíme se pak, že jsou nevzdělaní pokrokoví liberálové tak vzteklí z Ruska a pravdy?
🙂

Pijack
2. 10. 2023 18:25

Ruská propaganda je jako paní Colombová. Všichni o ní mluví, ale nikdo ji ještě neviděl.
Může mi někdo tady říct, jak vypadá? To musí být hrozný děs běs, když z ní šílí celá vláda a Brusel 🙂 🙂 🙂

Autor
2. 10. 2023 19:33
Odpovědět  Pijack

MŮŽU.
Pravda. Solidnost. Oproti “nám” jak se říkalo o anglických lordech, o nichž to už neplatí, džentlenství.

Ve Francii prohlásili, že čím více špíny háží na Rusko, tím je Rusko obyčejným Francouzům sympatičtější. Řeči Putina se na Západě prkticky nepublikují, a když tak jen útržky, ale zná je každý, kdo se skutečně snaží být člověkem.

Takže Rusové nemusí pro svou propagandu dělat nic jiného, než být normální …

Pijack
2. 10. 2023 20:04
Odpovědět  Peter 008

Trefa. Stručné a jasné. Kdyby to tak pochopil i čoudelka z StBIS 🙂 🙂 To by byl zázrak 🙂

ModrýKlokan
2. 10. 2023 23:13
Odpovědět  Pijack

Podpraporčík Čoudelka nemá co chápat. Je to biorobot.

Gales
2. 10. 2023 18:25

Všichni by se měli přesunout na východní frontu.Tam můžou uplatnit svoji ,,jedinečnost”.

Veny232
2. 10. 2023 18:48

Kanada nám pěkně zhnědla…ale ne sama od sebe…
To Satanův služebník Khárl…z Londýna ,používá přes své loutky Kanadu jako bílého koně ve své Nacistické válce…

Putinovec
2. 10. 2023 19:07
Odpovědět  Veny232

Ten Nicholson z Kanady , bude zřejmě ten samý agent , který ozvučoval teroristickou akci několika tajných služeb , nazvanou Kuciák .
https://1url.cz/GuBhN
A je chlapec z té Kanady , ze které přitáhly hordy benderovců na Ukrajinu , kde tato svoloč byla generačně pěstována .
To se Nám ten západní fašismus pěkně rozkrývá .

ModrýKlokan
2. 10. 2023 23:16
Odpovědět  Putinovec

Přesně. Tipnu si, že “novinář”, bylo Nicholsonovo zpravodajský krytí. Zdekoval se ze Slovenska myslím den před vraždou. Co už, to jsou prostě metody našich amerických přátel z CIA a anglických z MI6. Nic osobního.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
2. 10. 2023 19:39

Vždy jsem dopuručoval, aby Rusové vybudovali konečně ten průplav mezi Mexikem a Kanadou. Opravuji, mezi Mexikem nyní až Gronskem! A jako prioritu a pak konečně bude na zeměkouli klid a mír.

lako
2. 10. 2023 23:25

Putin by mal ulicu pomenovanú po banderovcoch vymazať z mapy….

sergej
3. 10. 2023 08:49

Šejkspír by se divil kolik se vyrojilo scénáristů tragikomických frašek. ..kde ty hloupy plodí 🙂 či formátují?

Cafik
3. 10. 2023 08:54

Nicholson ešte musí vysvetliť,ako to bolo s vraždou novinára a jeho priateľky,a prečo sa tak rýchlo po nej vyparil zo Slovenska…