Výzva ke spolupráci aneb: Selhaly-li všechny pokusy, nastal čas přečíst si návod.

So, 04. 02. 2023, 23:04

Autor

David Dvořák

Štítky

spolupráce

Převzato z Litterate od Davida Dvořáka: vidlákovy kydy

Následující řádky jsou v podstatě komentovanou a zdůvodněnou žádostí o spolupráci. Vysvětlím co navrhuji, proč to navrhuji, koho vybízím ke spolupráci, na čem navrhuji spolupracovat a za kolik … Bohužel, je to je trošku delší, ale sorryjako, tohle není o spolupráci s nedočkavcem, který chce výsledky hned :-).

Napřed malý úvod

Je zcela evidentní, že spoluobčané s naším viděním světa a obav z budoucnosti Česka prohráli. Na počet demonstrací nebo v hulákání pod okny vlády jsme vyhráli, ale ve všech posledních volbách jsme prohráli. Někde bude chyba. Můžeme se na problém podívat z různých úhlů, ale vždy dojdeme k jednomu a témuž:

 1. prohráli jsme v mediálním prostoru, chcete-li v mediální válce. Media proamerických sluníček přesvědčila, resp. ovlivnila více spoluobčanů, kteří se o politiku moc nezajímají než naše strana
 2. nemáme definováno co chceme, přičemž definovat co chceme, resp. mít schopnost rozpoutat celospolečenskou diskuzi na toto téma vyžaduje mít k dispozici za tímto účelem vhodný nástroj … a tedy opět jsme u médií.

Představte si reálnou situaci – v diskuzi v hospodě s přáteli budete chtít někoho „přetáhnout“ do našeho tábora. Dotyčný logicky uvažuje a je nakloněn souhlasit s logickými závěry. Takže začnete: „Víš přidej se k nám, my chceme ….“ a nic, ticho. Nevíme co chceme, resp. není to definováno. Řeknete: „Mainstream koncentruje své názory na seznam.cz, ty naše si můžeš najít na“ … a zase ticho. Vím, alternativních zdrojů je dost, ale jsou dosti roztříštěné, koncentrované místo není. Jedna z taktik manipulace je přeci přemíra zdrojů a zahlcení informacemi … A opět se tak dostaneme k médiím.

Pokud prohráváme v mediální válce, nedává moc smysl mít hlavní „tah“ přes demonstrace. Smysl dává zaměřit se na mediální prostor se snahou opanovat jej. V létě tady byli někteří, kteří říkali, že demonstracemi ničeho nedosáhneme, jen „upustí páru“ u naštvaného lidu. Očividně měli pravdu. Byl tady i názor, že jedna nebo dvě demonstrace vyděsí pětidemolici natolik, že ochotně do týdne předá vládu nebo alespoň změní směr svého protičeského jednání. Byl tady i předpoklad, že rychle založený spolek s dobrým rétorem v čele zvrátí výsledek voleb. Tak tito pro změnu pravdu neměli. Ovšem naši civilizaci donesla na vrchol svobodná a konstruktivní diskuze a volba nejlepších z navrhovaných řešení.

Proto nemá smysl zahájit bitvu, kdo co řekl, kdo za co může, ale jen a pouze přijmout prostý fakt, že tyto cesty nevedly k cíli a poučit se z toho.

Pak tady ale byli i lidé, jako P. Hampl, kteří už tehdy tvrdili, že demonstrace ano, všechny veřejné projevy nespokojenosti ano, ale k cíli povede jen každodenní tvrdá mravenčí práce směřující k vybudování odolných struktur a pokud se to povede, tak výsledky budou za hodně dlouho. Něco mi říká, že toto myšlení povede k žádanému cíli.

Dlouho tvrdím, že lidé z východního bloku mají oproti „zápaďákům“ neocenitelnou výhodu, resp. nepřenositelné zkušenosti. Ta naše největší výhoda je, že z „reálného provozu“ známe oba systémy velmi důvěrně. Přidejme k tomu fakt, že naše školství sice nemělo špičky jako Harvard, ale na druhou stranu poskytlo většině nadstandardně kvalitní vzdělání … většině! Možná nastal čas zužitkovat tyto výhody.

Pojďme se tedy podívat na dnešní situaci z dnešního pohledu.

Přijměme tezi, že společnost je rozdělena následovně – 80% lidí se o politiku aktivně nezajímá a z těchto 80% se zhruba polovina k volbám ani nedostaví. Zbylých 20% je rozděleno zhruba napůl, přičemž „sluníčka“ mají na své straně média, naše (na daních vybrané) peníze a státní moc. Zdánlivě neotřesitelné postavení. Ovšem jen zdánlivě neotřesitelné – tohle jsme přece už jednou zažili, ne? Pokud jsou takhle „loženy“ karty, pak naším cílem by mělo být získat na svou stranu spoluobčany, kteří jsou buď přesvědčená „sluníčka“ nebo spoluobčany, kteří zastávají ty jedině správné názory aniž by věděli proč a důvodem je jen, že je mainstream získal svými zmanipulovanými výstupy. Ty první asi nezískáme, ty druhé získat možné je.

Ovšem ani jednoho z těchto skupin nezískáme tím, že je budeme označovat „ovce“, „magory“, „hlupáky“ … atd.

Přijměme za fakt, že zde máme dva legitimní názory – jeden představuje rozpuštění národního státu a slouhovství USA nebo Bruselu, kterýžto názor je všude tlačen a má jasně stanovené cíle a metodiku, přesněji pomyslnou mrkvičku před nosem pro každého svého účastníka. Tou pomyslnou mrkvičkou je vize „Amerického snu“ … každý z tohoto tábora může zájemci nabídnou v podstatě léty propracované školení, které spočívá na jednoduché myšlence: Přidej se na naši stranu barikády, pouze naše strana Ti umož, že si splníš „Americký sen“, že (pokud budeš schopný) můžeš dosáhnout na mety a bohatství nejvyšší … podívej se třeba na Muska, Gatese, Zuckerberga a další. Decentně zatají, že pokud bude dotyčný sázet Sportku, tak šanci na úspěch má násobně větší a v případě neúspěchu se bude mít o hodně hůře.

Historický pohled na dnešní situaci.

Jak jsem již psal, máme neocenitelný bonus, spočívající z nedávné a hlavně praktické zkušenosti z minulého režimu. Díky tomu můžeme predikovat, co se nyní bude dít a … a hlavně stanovit, jaká je účinná strategie obrany.

Je očividné, že nezvratitelně směřujeme tam, kde jsme již jednou byli – k vládě jednoho názoru, jedné pravdy a vše ostatní bude „out“ ne-li přímo trestné. Za jiné, než správné a povolené názory se bude vyhazovat z práce, zavírat do kriminálu a bude maximální snaha znemožnit i jen šíření oponentního názoru. Naše minulá zkušenost ukazuje, že tohle je naše nejbližší budoucnost.

Naše minulá zkušenost ukazuje, že tohle je naše nejbližší budoucnost.

Ovšem taky ta nedávná zkušenost říká, kam to povede – zprávy budou čím dál absurdnější a vylhanější , jedna lež se bude přebíjet větší lží až nakonec nikdo, ale opravdu nikdo nebude provládním médiím věřit.

Když nás dostihly první „výdobytky“ kapitalismu, tak se zrodil bonmot, že bolševik nám lhal o socialismu, ale říkal krutou pravdu o kapitalismu. Ale před r. 1989 nikdo bolševikovi nevěřil, protože dnes a denně s námi manipuloval v médiích, které na 100% ovládal … Ale přece ta samá situace nastává dnes – ovládají média, chtějí ovládnout celý mediální prostor a k tomu bezostyšně lžou a manipulují lidmi. Je naprosto zákonité, že dojdou do stejného bodu – nikdo jim nebude věřit. Na konci éry socialismu poslouchali Hlas Ameriky úplně všichni – i nomenklaturní komunisté. Tohle nastane i teď, jen je třeba nyní vybudovat náš „Hlas Ameriky“. Zkušenost taky říká, že nemá smysl jít „hlavou proti zdi“, ale kapku po kapce ten režim rozleptávat. Právě teď nastává doba pro pomalou nenápadnou práci, kdy výsledky zužitkujeme až nastane vhodná doba. Moc toho dělat nebudeme moci, ale tohle ano … připravovat se. Doba zrychluje, takže to nebude trvat tak dlouho jako minule – dříve byl k dispozici max. jen cyklostyl a to ještě omezeně, kopírky byly pod přísným dohledem. A i za této situace šíření informací nebyli schopni zabránit. Dnes máme internet a ani ten nepůjde utěsnit na 100%.

Jak na to?

Vsaďme na zkušenost, že lidé budou zákonitě chtít mít v dosahu objektivní zprávy. Čím více bude mainstream lhát a manipulovat, tím větší množina lidí bude požadovat naprosto přirozeně objektivitu. Tohle je náš prostor. Zcela určitě budou umlčovány servery blogerů a servery s alternativními zprávami. Obrana musí spočívat na faktu, že nikdy neumlčí všechny, proto musí být k dispozici seznam kontaktů s dohodou, že při umlčení jednoho člena ostatní na svých platformách ihned zveřejní novou adresu na které působí umlčené médium.

P. Hampl tvrdí následující – potřebujeme dostat do mediálního dosahu sluníček naše informace, zprávy, naše myšlení. Nemá smysl přesvědčovat náš tábor přesvědčených, naši bublinu. Pro změnu potřebujeme hlavně ty (z těch 80%), kteří jsou dnes ovlivněni správnou ideologií jen díky jejich zmanipulování. V mainstreamu jsou pouze výstupy osvícené jen těmi jedinými správnými slunečními paprsky a tam se svými názory a myšlenkami nepronikneme (P. Hampl např. nesmí mít ani blog na blog.idnes.cz). Mysl správného sluníčka je současně dnes zformována tak, že návštěva webů kde jsou jen naše názory u něho instinktivně vyvolá osypky a … a tedy jeho první signální mu říká, že na takový web ee.

Současně P. Hampl tvrdí, že bez podpory „budoucích elit“ nemáme šanci na změnu. Ovšem pozor! … hlavně ty budoucí elity budou chtít být objektivně informováni – už jen z důvodu, aby byli „v obraze“. Současně ovšem nemají čas prohledávat kdejaké zákoutí internetu, aby doslova vyčmuchali informace, které vyvažují mediální manipulaci mainstreamu – tedy opět prostor pro nás.

Jinými slovy – s Hamplem se domníváme, že by mohl uspět projekt něco jako „Denní svodka objektivních zpráv – DSOZ“, nějaký „alternativní seznam.cz“. Zpráv nesmí být moc, musí být vidět snaha o objektivitu, nesmí obsahovat blbosti a musí to být průřez celospolečenského života, tedy i jiné rubriky než politika. Zkrátka tak akorát … přesněji: přiměřeně.

Úvahy začínají tím, že název portálu nesmí být radikální v očích sluníčka a současně tam naše sluníčko musí nají ty „své zprávy“. Podle sociologa si pak, pokud tam budou i zprávy z našeho vidění světa, sluníčko přečte i tyto zprávy – a to je hlavní cíl. A nemám důvod nevěřit, že tomu tak nebude. Ostatně i naše vlastní zkušenost z bolševika říká, že jednostranné zprávy se dříve nebo později zajídají a lidská přirozenost je vyhledávat objektivitu.

Technické provedení

Jednalo by se o portál, který by nepřebíral články, jen by to bylo v podstatě místo se seznamem nadpisů článků s příslušnými odkazy ke zdroji. Důvodů je více, mezi hlavní patří, že k přebírání článků mainstreamu bychom potřebovali povolení (mají to dokonce ošéfované tak, že nelze používat ani čtečky RSS) a v případě alternativních psavců přebíráním článků jim zmenšujeme návštěvnost jejich webu (což je nežádoucí), prostým uvedením nadpisu článku a odkazem na něj konáme pravý opak (zvyšujeme návštěvnost). Vzory technického řešení najdete na www.nepodvoleni.cz nebo www.svoboda-projevu.cz . První sestavuji něco jako „ČTK alternativy“ na druhém pak zkouším sestavit „DSOZ“

V teoretické rovině je možno projekt řešit dvěma způsoby – několik redaktorů na plný úvazek nebo větší počet nadšenců, kdy si každý vezme na starost malý úsek. Vzhledem k tomu, že peníze zatím nejsou (web bude striktně bez reklam) a vlastenectví se stejně pro peníze nedělá, pak přichází do úvahy jen druhá možnost – tedy větší počet dobrovolníků pokud možno tak, aby každá rubrika měla min. 2 „redaktory“ a ti se střídali ve “službě“. Předpoklad je tak 0,5-1 hod. každý den – prostě z vyhlídnutého článku zkopírují nadpis a přidají www adresu.

Já jsem schopen a ochoten zajistit technický chod portálu a s trpělivostí zaškolit jednotlivé „redaktory“. Z hlediska požadované dovednosti by práce obnášela zkopírovat nadpis a www adresu vybraného článku ~ videa, tedy, dle mého, celkem nic náročného. Pro starší mám vzkaz – mám 61 let, dovedu si představit s čím můžete bojovat, proto Vám vzkazuji: Nemějte obavy, patřičnou dovednost ke zvládnutí požadované práce Vás naučím.

Koho vyzývám ke spolupráci

Napíšu, kdo je asi ideální a proč. To ovšem neznamená, že se nemůže účastnit i někdo jiný.

 1. Je úplně jedno, zda to bude žena nebo muž, musí mít pouze intelektuální kapacitu rozpoznat ve „svém úseku (rubrice)“ důležité a hlavní zprávy a trendy a měl snahu o objektivní pohled. Neměl by to být někdo, kdo propustí zprávy typu, že proti „populárnímu“ Covidu se lze uchránit odstíněním čepice pomocí alobalu a místo bambule připnout anténku přesné délky.
 2. Spolupráce by měla být ve formátu „kulatého stolu“ – pokud jednoho z nás postihne INK. (infarkt-nehoda-kriminál), tak plynule musí nastoupit náhrada a na výstupu celku se to nesmí projevit.
 3. ideálem by mohl být někdo, kdo je na rozhraní důchodového věku, případně už důchodce. Proč? … no důvodů je více, ale mezi hlavní asi patří, že to je generace, která polovinu života budovala socialismus a druhou polovinu kapitalismus. Máme tedy zkušenosti, můžeme porovnávat a vyhazov z práce nás neohrozí – někteří už jsou v důchodě nebo by šli do předčasného. Navíc, tato generace (kam patřím i já) má morální dluh – generace našich rodičů v opravdu těžkých podmínkách vytvořila statky, které byly a stále jsou základem našeho komfortu a … a naše generace umožnila zcizení, vykradení nebo zničení většiny z toho. Ale znovu upozorňuji – vyzývám ke spolupráci kohokoliv, taková rubrika „domácnost“ nebo „zahradničení“ moc politicky nebezpečné nejsou, vyžadují jen někoho, kdo má přehled co se v dané oblasti odehrává. Pro zprávy ze světa to mohou být i Češi usazeni v zahraničí.

Výchozí rubriky

Uvedu nástřel výchozích rubrik. Není to fix, mějme na paměti, že portál má sloužit obyčejným lidem jako jsme my – tedy nebýt zahlcen informacemi, mělo by to poskytovat objektivitu abychom byli sami „v obraze“ a samozřejmě sami rádi daný portál využívali.

Nástřel rubrik je následující:

 • domácí dění (zprávy, komentované zprávy i komentáře ~ názory)
 • byznys /ekonomika
 • auta motocykly
 • počítače, telefony atd.
 • věda a technika
 • sport
 • sex, vztahy, psychologie
 • domácnost, vaření, zahranidčení
 • kultura, divadlo, hudba atd.

Znovu opakuji – musí to být uděláno tak, abychom to sami rádi používali a to z toho důvodu, že nám to bude dávat objektivní celkový přehled. Zcela jistě budou umlčovány weby s nevhodnými názory, ale např. i v samotných USA je možno najít dostatek oponentních zpráv k tomu co nám tady tlačí do hlavy. Navíc, bude-li náš portál mít i hlavní zprávy z mainstreamu, pak mají složitější situaci nás prohlásit za dezinformátory. Z jejich strany pak mají jedinou možnost – ubrat ve lhaní a snažit se alespoň o zdání objektivnosti … což by byl nepochybně náš úspěch :-).

Zpětná vazba a ostatní

Domnívám se, že by to mohlo začít trošku fungovat už 5 lidech, 10 „redaktorů“ bych viděl jako dost dobrý začátek. Dále, je třeba si uvědomit, že ze začátku to nebude žádná „hitparáda“, ale … Google začínal v garáži a i ta nejdelší cesta začíná malým vykročením vpřed a taky i ta největší hromada písku se skládá z jednotlivých malých zrníček.

Další věc – „redaktoři“ by zcela jistě byli z různých koutů republiky, což už je celkem blízko k faktu, že na hodně místech ČR budou „naši“ odzkoušení lidé … a co jiného je základ jakékoliv celostátní organizace?

Mám přislíbeno následující:

 • pokud se dáme dohromady, pak je šance na nějaké proškolení od profesionálních novinářů. V této oblasti se celkem angažuje P. Hampl, který s fin. podporou od významnějšího podnikatele pracuje na projektu Jungmannovy národní akademie. Základy objektivní žurnalistiky budeme potřebovat, bez toho nebudeme ani vědět, že zprávy se např. děli na zprávy, komentované zprávy a názory-komentáře … atd. Jak píšu, ze začátku to jistě nebude na 1*, budeme se muset spoustu věcí učit přímo „za pochodu“
 • druhou věc, kterou mám předjednanou, je něco čemu pracovně říkáme „redakční rada“. Tohle by mělo být těleso akademiků a intelektuálů, kteří by dávali zpětnou vazbu – jednoduše by náš portál používali a v nějakých intervalech nám říkali co považují za dobré, špatné, co tam chybí nebo naopak přebývá.
 • současně se mé myšlenky ubírají i směrem „rozšířené redakční rady“, což by bylo těleso obyčejných lidí – aby byla zpětná vazba i od nejpočetnější vrstvy těch, pro které to je určeno.

Pro blogery a všechny psavce mám následující – z důvodu „střetu zájmů“ by jste neměli být v redakční radě nebo přímo „redaktory“. Na druhou stranu, bez blogerů a psavců to nebude fungovat. Vašim příspěvkem v boji s tou hydrou je právě Vaše psaní. Kvalitní článek ~ blog ~ komentář se zveřejněným odkazem v našem projektu Vám jen přivede další čtenáře … což je taky Vašim i našim cílem.

Kdo tedy má zájem a chce se přidat k „nepodvoleným“ nebo „nepodvoleným důchodcům :-)“ kontaktujte mě pomocí formuláře zde:

Každému odpovím, dozví se kolik lidí chce přiložit ruku k dílu a pokud nás bude alespoň 5, pak začneme tím, že se shodneme na názvu portálu a rubrikách. Dál už to pak bude na nás samotných.

sdíletj na

4.1 8 hlasy
Ohodnotit příspěvek
52 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
sizok
5. 2. 2023 19:42
Odpovědět  josh-xy

Autor zapomněl, že 93 % lidí je hloupých, bez mozku, neschopných
utřídit si informace do nějakého tvaru. Je se nedá přesvědčit, nejsou
schopni pochopit jednoduchou dedukci. Dnes je přesvědčíš a zítra
ve své blbosti udělají opak. Nedělám si žádné neděje, že se
tato situace někdy zlepší, spíše zhorší. Bohužel.

Markýza
5. 2. 2023 21:07
Odpovědět  sizok

Mno. Tak ještěže patříte mezi těch aristokratických sedm procent, že.

sizok
5. 2. 2023 22:16
Odpovědět  Markýza

Jsem povznesen odpovídat na tak infantilní připomínku.
Ani neřeknu, že patříte, dámo, mezi těch 93 %.
Protože ti se chovají naprosto stejně.

Markýza
6. 2. 2023 09:35
Odpovědět  sizok

A odpovídáte, protože jste povznesen 😎

sizok
6. 2. 2023 11:11
Odpovědět  Markýza

Dámo, to není číslo vystřelené od pasu.
Pokud Vás to zajímá, Tak ho stanovil Carl Gustav Jung.
Určitě jste o něm ve svém životě slyšela.
Pokud ne, měla byste se dále vzdělávat, abyste
ze sebe nedělala … nebudu dodávat.

Markýza
6. 2. 2023 13:46
Odpovědět  sizok

Junga ctím. Ale nepovažuji za svatého, boha neomylného – to já ostatně nikoho. Pokud plácnul takovouhle hovadinu dobře tak – dokonce i Jungovi jsem ochotna přiznat právo plácat blbiny.
A dokonce i vám; vaše blbiny mi ovšem natolik připomínají rétoriku naší drahé Kavárny, že nemůžu odolat, s tím se smiřte.
Idiotské mi to připadá od vás i od nich úplně stejně a tahle nafouknutá pýcha mě prostě šimrá.

Boomer
6. 2. 2023 14:21
Odpovědět  Markýza

.. inu, zkuste si jen tak sama pro sebe udělat intelektuální audit bližšího i vzdálenějšího okruhu lidí, které dobře znáte co do povahy, způsobu myšlení a výsledků téhož. Bližší než Jung je mi v tomto ohledu Vilfred Paret.. ale i ten mi přijde poněkud optimistický. ;-))

Lidi prostě díky technologiím lenoší, hledají jen rychle dostupné a stručné odpovědi na jednoduché dotazy, nenamáhají mozek, nemají dostatek trpělivosti k obsáhlejšímu poznání problému. A tak pitomců přibývá..

Markýza
6. 2. 2023 14:29
Odpovědět  Boomer

Jenže já si tyhle hemzy pamatuju naprosto přesně i ze svého mládí – nic ve zlém. A fakt si nemyslím, že “lid je blbý a smrdí”. Intelektuální audit je navíc jen malý výsek – zahrnuju celé lidi.
Ne že by mě vlastní národ někdy neštval. Ale to mě někdy štvou i vlastní vnoučata – a nebudu o nich vykládat takové věci.
A víte, co je hezký paradox? Že pocházím z tak intelektuální rodiny, že by se dala prodávat. Mládí jsem strávila ve vile na Ořechovce – na mou duši.
A jsem ráda, že teď jsem na vesnici.

Boomer
6. 2. 2023 16:32
Odpovědět  Markýza

.. jestliže někdo myslí a chová se jako debil, nemám problém říci mu, že myslí a chová se jako debil, i kdyby to vlastní bratr byl.
Nejvíc mě ale mrzí, když někdo myslí a chová se jako debil, ačkoli má na víc.. jen kdyby trochu chtěl!

Spam SPIRON
5. 2. 2023 21:51
Odpovědět  sizok

Přesně tak. To je přesně příklad mého chotě – dvě vysoké školy má, ale stále žije ve vybájené pohádce, že vše je v pořádku a ze Západu jde prej jen dobro a láska….
A nevysvětlíte mu to!!!!

Markýza
6. 2. 2023 09:40
Odpovědět  Spam SPIRON

A já si myslím, že není nutno někomu vysvětlovat (leda by se ptal či diskutoval) ani nikoho přesvědčoval. A na rozdíl tady od Sizoka si ani nemyslím, že by lidi byli blbí.
Pořád mi totiž vrtalo, co sakra ti lidi mají na Generálovi – kromě toho, že dobře vypadá. Až mě přes rypák kleplo “aspoň mám prezidenta, za kterého se nemusím v zahraničí stydět”.
Slyšíte to, jo? V zahraničí!
Pořád je v půlce národa to šprtství “hlavně, aby si o nás Evropa nepomyslela něco ošklivého”.
Marně si snažím představit, že by něco takového řekl Francouz, Ind, nebo dejme tomu Argentinec.
Njn, jenže z toho se musí vyrůst, to stejně nejde vysvětlit.

Boomer
6. 2. 2023 14:33
Odpovědět  Markýza

Dunning-Krugerův efekt.. najděte, čtěte, přemýšlejte.

Markýza
6. 2. 2023 14:43
Odpovědět  Boomer

Ale to zas asi ne :-)) Jakože celý svět??

Boomer
6. 2. 2023 16:22
Odpovědět  Markýza

..tohle platí všude, kde jsou lidi.

pavelpe
5. 2. 2023 21:59
Odpovědět  sizok

To si nemyslím. K volbám nechodí tři milióny voličů, protože mají pocit, že nemohou nic změnit. Ten pocit mají z toho, co autor popisuje v článku – nedokážeme jim ve své roztříštěnosti nabídnout alternativu. Koller je rozhádaný s Kapalem, Okamura s Volným a podobně. Alternativa tu je, to zcela nepochybně. Problém je, že každý má pocit, že je Napoleon a bude to on, kdo tu alternativu sjednotí. To není v silách jednoho člověka. Tihle lidé mají ten problém, že nedokážou potlačit své ego a ambice ve prospěch celku. Pětidemolice spolu drží hlavně proto, že nemá žádné osobnosti a je to tlupa grázlů, které spojuje touha po majetku a ovládání lidí. Co spojuje nás? Odpor k sluníčkářům? Ale není tam žádný společný definovaný program. Alternativa funguje asi jako hokej. 2 milióny fanoušků, 2 milióny trenérů a každý ví nejlépe jak to dělat.

sizok
6. 2. 2023 08:13
Odpovědět  pavelpe

Lidé už spolu neumí komunikovat, naslouchat. Vyslechnout
si cizí názory. Chybí jim empatie.

Pavel K
6. 2. 2023 08:42
Odpovědět  sizok

Tak já nevím ale já s tímhle problém nemá. Jsem schopen se pohádat do krve, ale za každou cenu netrvám na svém názoru, že je jediný a správný. Zato znám spousty lidí, že přes jejich výplod vlak nejede. A ty jsou na ránu a to pokud možno hned, tak nějak po demokraticku. 😇

Markýza
6. 2. 2023 10:01
Odpovědět  Pavel K

Každý cikán hádá podle vlastní karty 🙂

Pavel K
6. 2. 2023 16:39
Odpovědět  Markýza

Jááá nésůůů čérnýýý. 🙏🙏🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Markýza
6. 2. 2023 18:23
Odpovědět  Pavel K

Jsou i bílí cigáni, klídek 😎

Pavel K
6. 2. 2023 18:36
Odpovědět  Markýza

Jóó, pro to já mám spešl název býlý rómo. 🤣🤣🤣
Nerozumím závěru, proč Klídek.

Markýza
6. 2. 2023 20:59
Odpovědět  Pavel K

Protože jsem se tvářila, jakože věřítm tomu, že jste strašlivě rozčilen :-))

Boomer
6. 2. 2023 14:46
Odpovědět  Pavel K

..někdy místo hádaní do krve zkuste logické obhájení svého názoru. Ale nejdřív si ujasněte rozdíl mezi pojmy názor a postoj. Někomu to splývá v jedno a potom se diví.
.. to pivo mi nechutná
.. to pivo je špatné

A teď.. co je názor a co je postoj?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
6. 2. 2023 15:15
Odpovědět  Boomer

Já teda nevím, co z toho názor a co postoj (mně prostě připadá, že názory volně přecházejí do postojů) ale doma mi tloukli, že se říká “nechutná mi to” a ne “je to hnusný”, protože někomu jinému to chutnat může 🙂 A my to zase učíme naše děti.
V praxi jedno z toho samozřejmě vylučuje diskusi………….

Boomer
6. 2. 2023 16:23
Odpovědět  Markýza

.. já smekám!

Pavel K
6. 2. 2023 16:49
Odpovědět  Boomer

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🙏 🙏 🙋‍♂️
Vaše neskutečné starosti o nápravu druhého jdou na moji hlavu.

Boomer
6. 2. 2023 17:16
Odpovědět  Pavel K

.. ale prdlajs, zase jste vedle jako obvykle. Jaképak napravování z mojí strany? Jen si myslím, že každý by měl využít svých schopností naplno.
A kdo nechce, ať hnije..

Pavel K
6. 2. 2023 18:10
Odpovědět  Boomer

Jistěééé. Jak jinak. 🤣 🤣 🤣 🤣 🙋‍♂️

P.S. Tak já jsem žil na plno, tedy podle mého “názoru” jak je libo třeba i postoje, celkem dlouho. Byl jsem mlád, že ano. No a jak šel čas, tak správný kanec na stáří schromne a teď hniju. 😥 😥 😥

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
6. 2. 2023 14:39
Odpovědět  pavelpe

.. není-li přesně definována strategie, nemůže být stanovena taktika.

oldoo
6. 2. 2023 09:08
Odpovědět  sizok

Já si myslím,že se hluboce mýlíte,není to 93,ale 92,36 procent.Použil jsem přesnější kyvadélko,je třeba přesněji sladit délku závěsu s orientací těžiště ke světovým stranám.

Gales
6. 2. 2023 13:19
Odpovědět  sizok

Hlad,bída,svrab a neštovice lidi sjednotí víc než myšlenka.Takže pokud má lid co do huby,přestává myslet. Bohužel.

sizok
6. 2. 2023 16:18
Odpovědět  Gales

S tím, samozřejmě, souhlasím.

Daniel
5. 2. 2023 19:36

Skvělý nápad, čím více do nich půjdem, tím líp.

sizok
5. 2. 2023 19:50
Odpovědět  Daniel

Obávám se, že množné číslo je iluze.

Pavel K
6. 2. 2023 08:47
Odpovědět  sizok

Lidi nassranýý jsou, jsem toho názoru jak už píšu dlouho, že Petr čeká až Pavel začne. Nikdo do toho nechce jít PRVNÍ, co když, já to oddseeru a zdruzí se mě budou ještě smát. A když Petrové uvidí že to má vývoj, tak se přidají. Otevřete oči a podívejte se na chování svých sousedů a spoluobčanů, klasika. Hrají si na svém písečku a ostatní je nezajímá. Říká se tomu Apatie.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
6. 2. 2023 09:31
Odpovědět  Pavel K

Pavle, však to je ta poslední fáze nebo předposlední toho Tytlerova kruhu před otroctvím.

Pavel K
6. 2. 2023 17:04
Odpovědět  Pavel z Moravy

Příteli my v té poslední fázi jsme. 😢😥

All
5. 2. 2023 19:58

Jsem spokojeným občanem,proto navrhuji vládě a parlamentu čr navázat partnerskou spolupráci s městy Hirošima a Nagasaki.

rusticana
5. 2. 2023 20:11

No, já si myslím, že teď by bylo dobré tiše sledovat jak si povede Strana a Vláda vedená KSČ. Oni nemohou uspět. Nemají čas a potřebné IQ, ale jen ÍÁ. Už nějaký pekař Matěj říkal, že se oni musí historicky znemožnit a potom to pochopí i ti méně bystří a po nich i ostatní yntelygenťy kteří dnes nadšeně tleskají budoucím hradčanským gumovkám. Stačí malou chvilku počkat!

Markýza
6. 2. 2023 21:01
Odpovědět  rusticana

Já se k tomu rozhodně chystám – k tomu tichému sledování :-)) Kešu ořechy v misce a plechovku piva vedle. Fandit není komu, ale to mně nevadí. Těším se, jak se budou právě historicky znemožňovat.

Autor
5. 2. 2023 20:15

Je tu jen pár komentů, ale …
No řeknu to jinak. Když nastoupil k moci Mussolini, měl nepřátele především na levici, to byla ještě “ta staré levice pro lidi”. Jedním z jeho “nejzavilejších a nejnebezpečnějších” nepřátel byl Antonio Gramsci. Mussolini měl pohlásit, že tento mozek je třeba na dvacet let zastavit. Ve vězení se mu podařilo napsat několik tisíc stránek, třicet sešitů poznámek o historické analýze společnosti a to především v kapitalismu. Jeho nejznámějším citátem je: „Pravda je revoluční“. https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci zde si můžet přečíst některé základní informace o něm.
Ale proč o něm? Protože měl prohlásit, že “Vám (pravici, dffašistům atd. atd.) sebereme vaši budoucnost, tím že změníme myšlení vašich dětí!”
Hodně lidí tady skuhrá, jakýpak Marx, Lenin atd. atd. a zapomínají na to, že současná ultrapravice v podobě Demokratické starny, finančního kapitálu atd. založila své dlouhodobé plány – které se více méně shodují s Republikány, ale jen se liší častečně formou a především těmi, kdo by měl nejvíce profitovat z toho “nového”), tak na takových pracích založili svoje plány a způsob jejich uskutečnění. A na rozdíl od komunistického hnutí dokonale studovali i právě dílo Gramsciho.
Otatně všechna tato díla nejsou tak nudná, nudné byly ukázky a citáty odervané ze souvislostí. Ale když se začtete do politických děl, která něco zanmenají, pak zjistíte, že to vůbec není nuda.
Pokr.

Autor
5. 2. 2023 20:24
Odpovědět  Peter 008

A myslíte, že byla náhoda, že s nepřímo podporoval nezájem o čtení? Vždyť dnes už lidé a nejen u nás, nedokáží přešíst a osmyslit najednou delší text, byť by je zajímal sebevíc. Nehledě na svou degradaci myšlení, pak “elity světa především v USA” nedovolují svým potomkům takový čas na internetu ani tak dlouhá hraní PC a jiných počítačových her. To je pro plebs. Nehledě na to, že je to od degradace nezachrání, převahu mít budou, aspoň na čas v tom našem světě. A právě pochopení realného průběhu kapitalismu (nebo chcete-li “euroatlantické civilizace”) z druhého břehu, jim umožnilo získat navrch.
To vše jim trvalo od konce II. sv. války. A myslet si, že za dnešní situace se to povede zvrátit za den, nanejvýš za měsíc, je TA naivita většiny lidí na světě.Není zde tolik místa, ale řeknu to takhle – musí být tradiční hodnoty, postoje, historie zajímavá pro ty, co “přichází po nás”. Jak si myslíte, že vzdor 300 letům pod německým Rakouskem přežívali naši předkové a nakonec využili možnost a vytvořili nový stát starého a slavného národa!?

ladik
6. 2. 2023 14:51
Odpovědět  Peter 008

Politická reprezentace buržoazie studovala Marxe mnohem pečlivěji, nežli členové komunistické strany. A poučila se z toho pregnantně. Bohužel i ti, kdo absolvovali vysmívaný a opovrhovaný VUML či lekce z M-L na vysokých školách, odhodili spolu s mizerným výkladem i obsah, aniž se přesvědčili o jeho pravdivosti. Opravdu pochopit a se zaujetím studovat vědecká díla klasiků jsou odhodláni jen ti, jejichž životní zájem je spjat s touto teorií.

orinoko
5. 2. 2023 20:42

Obsah článku pracuje s logikou a praktickým přístupem. Osobně bych se vymezil k pojmu ” přetáhnout”. Jednak zní blbé a jednak jaksi předpokládá nějakou interakci s holými prd@lemi, jichž se kupodivu nejvíce nachází v tzv. střední třídě. Holá… ona entita má jiný existenční mód, než je zkoumání stavu společnosti, a prostor v lebce má vyplněn makulaturou konzumního kapitalismu včetně jeho machinací. Tato část společnosti potřebuje nekompromisní pád na tlamu – to je totiž argument nejvýmluvnější. Po dlouhé době jsem navštívil cizí chrám konzumu a obludé v něm mi připadali jako robotoidni bezmozci.
Další podstatná věc je pak řekněme… ta pozitivní část článku. Nedělejme si iluze. Známý shání někoho, kdo převezme jeho soukromé webové stránky, a už léta nic. Je to práce zadarmo. A kdo by připadl v úvahu, tak je starší a má nějakou vlastní činnost.
Alternativa je roztříštěná, ale to není fatální chyba. V těchto časech je to spíše výhoda. Důvod netřeba rozebírat.
Záměr je vlastně výhledový maratón. První ohlasy a zájemci napoví. Je totiž ověřeno, že menšina tlačí káru do kopce a většina sedí na ní a ještě kibicuje.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
6. 2. 2023 10:17
Odpovědět  orinoko

Máte pravdu, že ta tzv.střední třída, když už si to tedy buržoazní společnost tak vydefinovala má jiný existenční mód a hlavně má za cíl neztratit možnost navštěvovat ty chrámy konzumu, které jim zaplňují jejich prázdnotu života.

jarina
5. 2. 2023 22:00

Do nástřelu rubrik bych přidala “zdravotnictví, zdraví”.

oldoo
6. 2. 2023 09:20

Ono to s tou nedůvěrou k médiím za socializmu bylo jinak.Občané nevěřili skoro ničemu NE proto,že mu lhali,ale NAVZDORY tomu,že mu NELHALI!
Takže celý ten článek je založen na nesmyslu,problém je ve vlastnostech člověka,tedy je neřešitelný.
Socializmus ničí závist a nepochopení,kapitalizmus ničí touha po urvání si co největšího dílu pro sebe,bez ohledu na druhé.
Žádné jiné systémy nejsou,není ani řešení. .

Pavel z Moravy
6. 2. 2023 09:52
Odpovědět  oldoo

Oldoo, možná, že člověk není schopen dozrát a toto zde bude probíhat stále. Touha jedněch, kteří již smysl života alespoň částečně pochopili proti těm, kteří ho nepochopí nikdy, neboť jejich materialismus jim to nedovolí. Možná, že to tak je vše nastaveno a až teprve s vyhasnutím našeho zdroje energie se tento cyklus ukončí. Dle budhistů se přece duše člověka už nevrátí až dosáhne osvícení. Nelze ale asi dosáhnout osvícení všech, to je nemožné, to by mi dali všichni tvrdě sežrat. Řeknou, že bychom se samou láskou asi umlsali. Takže s hlubokou lítostí docházím také k tomu, obzvláště poté co jako obrovský milovník historických knih asi vím jak se svět mohl vyvíjet, že, to co říkáte je asi pravda. Nemá to asi řešení, ne tedy s tímto nevyspělým tvorem, zvaným člověk.

Markýza
6. 2. 2023 15:19
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tohle není o politice, ale třeba vás potěší – říkánka pro mého vlčka, když je hodná a nedělá kraviny:
stříbrný kožich, oči zlaté, kdopak tohle doma máte? Ani banka světová takový poklad nechová!
Dořeknuvši tuto blbinu, začala jsem se děsně smát a se mnou kamarádka, která pak povídá: nojo, to bys chtěla od světový banky příliš, aby věděla, co je opravdovský poklad :-))

ladik
6. 2. 2023 14:55
Odpovědět  oldoo

Ta druhá věta vystihuje dokonale všechno!