VIDEO: Sergej Lavrov ve Velikonočním vzkazu vysvětlil, proč Západ blokuje alternativní média a zpravodajství! 

VIDEO: Sergej Lavrov ve Velikonočním vzkazu vysvětlil, proč Západ blokuje alternativní média a zpravodajství! Liberální demokracie se bojí pravdy a cílem Totální hybridní války Západu proti Rusku je strach z rozvoje Ruska a jeho moci v rámci globální ekonomiky! Proto byly na Západě zablokovány všechny weby a servery, protože přináší Západu nepohodlné informace! Rusko má být podle Západu úplně zrušeno a zabanováno, musí zmizet ruský jazyk, kultura, státnost, úplně všechno! Je to hybridní genocida Ruska! Nacistické procesy řízení jsou znovu zpátky v Evropě!

Na Velký pátek jsem přemýšlel, jaké téma článku zvolit, ale po zhlédnutí videa s ruským ministrem zahraničí bylo jasné, že tohle je Velikonoční vzkaz toho nejlepšího formátu. Sergej Lavrov v rámci Velikonočního fóra pohovořil o tom, o co se vlastně snaží Západ na Ukrajině, resp. skrze Ukrajinu a sankce. Podle Sergeje Lavrova nejde o nic jiného než Totální hybridní války, jejímž cílem je zrušení Ruska. Kompletní izolace Ruska má spočívat nejen v zablokování ekonomických kontaktů se Západem, ale má se jednat i o plošný zákaz všeho ruského na Západě.

A to skutečně platí a děje se to všude. Divadla ruší hry ruských autorů, filharmonie ruší koncerty ruských hudebních velikánů klasické hudby, televize ruší ruské filmy, ruské stanice, školy ruší výuky ruského jazyka, knihovny vyřazují knihy ruských autorů, ruští sportovci se nesmí účastnit sportovních událostí, přestože sport měl být vždycky apolitický, ve školních osnovách se ruší výuka o ruské literatuře a výuka o historii se přepisuje, z Rudé armády se nově dělá okupační síla, která zapříčinila II. sv. válku a Německo bylo ochráncem před ruským bolševismem.

Tohle všechno se neděje kvůli Ukrajině. To všechno se děje na základě záminky Ukrajiny! A to je zásadní rozdíl. Cílem krize na Ukrajině je využít situaci a spustit Totální hybridní válku proti Rusku v celém západním světě, takže nacifikace postihne i obyvatelstvo a obyčejné lidi na Západě. Je to de facto Hybridní genocida Ruska, protože má dojít na Západě k absolutnímu vyhlazení všeho ruského z veřejného života, a to takovým způsobem, jako kdyby opravdu došlo k reálné genocidě. Toto si musíme vysvětlit, jaký hnus fialovej to ve skutečnosti je. Když proběhne někde genocida, ta klasická, a dojde k vyvraždění nějakého etnika nebo národa, tak to znamená, že spolu s vyhlazením obyvatelstva s ním zmizí i jazyk, kultura a historie. Jinými slovy, nastane situace, jako kdyby ten národ nikdy neexistoval. Prostě zmizí, je vymazán. U hybridní genocidy není fyzické vyhlazování lidí potřeba. Pokud nemáte čas zhlédnout výše otitulkované video, tady máte přepis projevu Sergeje Lavrova.

Velikonoční vzkaz Sergeje Lavrova

Setkáváme se na pozadí vážně komplikované situace ve světě. Důvodem je agresivní linie kolektivního Západu v čele s USA, který se snaží obnovit a trvale upevnit svou dominanci v mezinárodních záležitostech, aby mohl prosazovat vlastní úzce sobeckou agendu na úkor národních zájmů ostatních členů mezinárodního společenství a na jejich náklady. Klíčovou součástí této agresivní linie je dlouhodobá politika komplexního systémového zadržování naší země ze strany Západu. To se požaduje na všech frontách. Vrcholem této rusofobní politiky Washingtonu je bezvýhradná podpora radikálního nacionalistického režimu v Kyjevě, vychovávání ultraradikálů na Ukrajině, kteří vytvářejí z Ukrajiny Anti-Rusko, jak se podrobně a nejednou vyjádřil prezident Ruské federace.

Ukrajina byla aktivně zatahována do NATO s veškerou podporou zákazu ruského jazyka, ruského školství, ruských médií, zatýkáním a dokonce zabíjením nezávislých novinářů. Na Ukrajinu dodali smrtící zbraně. Udělali vše pro to, aby na Ukrajině vyklíčila nacistická ideologie a praktiky. A umožnili, aby všechny tyto tendence proti všemu ruskému a na podporu nacismu byly zakotveny v legislativě ukrajinského státu. Ale ve skutečnosti celých těch posledních 8 let totální neochota ukrajinského režimu plnit Minské dohody tlačila na silové řešení problému Donbasu. Samotný Kyjev se připravoval na válku proti Doněcku a Luhansku, jak nyní stoprocentně víme z našich vojenských interních dokumentů získaných od ozbrojených formací Ukrajiny a tzv. národních praporů.

Nemluvě o tom, že byly odhaleny dokumenty, které potvrzují aktivní vytváření vojenských biologických projektů na Ukrajině s cílem vytvořit biologické zbraně za podpory Spojených států a dalších západních zemí. Proto, jak prezident uvedl ve svých velmi podrobných projevech, nám nezbylo než uznat Luhanskou a Doněckou lidovou republiku a na jejich žádost, na základě dohod o vzájemné pomoci s nimi uzavřených, zahájit speciální vojenskou operaci na ochranu obyvatelstva před vojenskou hrozbou neonacistů v zájmu demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. A tyto úkoly, jak znovu prohlásil prezident Putin na kosmodromu Vostočnyj, budou určitě splněny. Pod záminkou ukrajinské krize nám kolektivní Západ vyhlásil v podstatě totální hybridní válku. Zahrnuje širokou škálu oblastí, včetně informačního prostoru.

Západ si přisvojil titul pochodně demokracie, jak víte, a hrubě porušuje své mezinárodní závazky zajistit svobodu projevu a rovný přístup k informacím, včetně informací, které se do země dostávají ze zahraničí. V letech 1990 až 1991 bylo přijato mnoho dokumentů OBSE, jak víte, v euforii lidských hodnot, vše se zdálo být tak růžové a my jsme postupovali vpřed s důvěrou, že tyto lidské hodnoty osvětlí cestu k budoucnosti, která bude pro všechny světlá. Jakmile však Ruská federace začala provádět vlastní hodnocení na základě svých vlastních legitimních národních zájmů, všechny závazky, které tehdy Západ přijal ohledně zajištění svobodného přístupu k informacím, byly zapomenuty a pohřbeny. To je další ukázka toho, jak jsou dnes naši západní kolegové ochotni jednat ve vztahu k mezinárodnímu právu.

Místo mezinárodního práva si vytvářejí vlastní pravidla a jedním z nich je, že když se to Západu nelíbí, jednoduše zablokuje přístup k informacím a relevantním zdrojům. Prakticky odmítá uznat aplikovatelnost všech těchto mezinárodních závazků k Ruské federaci, na naše média a naše hodnocení dění ve světě. Západ projevuje totalitní netoleranci vůči alternativním názorům. Západní represi podléhají i jednotliví uživatelé sociálních sítí a velkých médií s celou jejich léta budovanou infrastrukturou šíření zpráv a hodnocení. Šéfové domácích provozovatelů médií a řadoví zaměstnanci byli vystaveni nezákonným sankcím. Vidíme, jak globální západní, především americké internetové platformy, po celém světě věrně blokují ruské informační zdroje. Dělají to demonstrativně a bez ostychu.

Nedávno například server Youtube omezil přístup k brífinku úředníka ministerstva zahraničí ze 17. března. O něco později byl podobně kontrolován účet Státní dumy. Na publikace našeho ministerstva a našich zahraničních institucí na Twitteru jsou uvalena neoprávněná omezení. Jen za to, že říkáme pravdu, jen za to, že svá slova dokládáme fakty. To je zřejmě přesně to, co nám nechtějí odpustit. Výše zmíněná služba Twitter bez ostychu vyhlásila diskriminační politiku vůči oficiálním zdrojům ruských vládních agentur. Korporace META, která je považována za extremistickou, nadále záměrně toleruje přímé výzvy k násilí a vraždám ruských občanů zveřejněné na svých platformách. Demokracie a liberální pluralismus zde rozhodně nejsou na pořadu dne. Naopak se zvyšuje cenzura a svévole. Domnívám se, že jde o součást sankcionované a vyhrocené xenofobní kultury západního světa, jejímž cílem je zrušit vše ruské. Ruské státní instituce, média a kritická infrastruktura jsou téměř denně vystaveny silným kybernetickým útokům využívajícím pokročilé informační a komunikační technologie. To vše je součástí koordinované informační agrese proti naší zemi.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat úkolům ochrany příslušných zdrojů výkonných orgánů, samozřejmě včetně Ministerstva zahraničních věcí. Je třeba neustále zlepšovat opatření přijímaná za tímto účelem a zavést každodenní kontrolu provádění příslušných pokynů vlády. Přitom musíme plně zohlednit jedinečnou povahu diplomatické služby a udělat vše pro to, abychom ochránili nashromážděné bohatství skutečně neocenitelných a někdy velmi citlivých informací ministerstva zahraničí. Na tom pracujeme společně s našimi kolegy. Rusko podniká konkrétní legislativní a praktické kroky k dalšímu posílení technologické digitální suverenity státu. Nebudu se tím podrobně zabývat, ale podotýkám, že věnujeme těmto otázkám neustálou pozornost, jak jsem již řekl, a máme všechny potřebné prostředky k řešení tohoto problému.

Mimochodem, patříme ke světové špičce ve vývoji technologií a digitálních produktů, které se budou v budoucnu dále zdokonalovat. Chtěl bych také říci, že současná krize nabízí další příležitosti pro rozvoj, stejně jako v každém jiném odvětví. Myslím, že je zásadně důležité, abychom se před nikým neuzavírali, ale neupadali do sebe. Jsme pro profesionální a konstruktivní spolupráci především v digitální oblasti. V oblasti správy internetu a kybernetické bezpečnosti. Všem odpovědným politikům a odborníkům v této oblasti je nyní jasné, že bez všeobecných dohod o regulaci internetu hrozí, že se svět propadne do kybernetické anarchie. A důsledky by mohly být katastrofální pro světovou ekonomiku a mezinárodní bezpečnost i pro prostý život stovek milionů občanů. Rád bych zopakoval to, co již bylo opakovaně řečeno na fóru OSN i na jiných relevantních mezinárodních fórech.

Rusko bylo a zůstává pevně odhodláno rychle rozvíjet univerzální normy a zásady odpovědného chování států v informačním prostoru. Zavedli jsme ji také do návrhu celosvětové úmluvy o boji proti trestné činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jak jsem již uvedl, hodláme usilovat o spravedlivější a vyváženější mezinárodní režim, jak už jsem řekl o správě internetu, a očekáváme, že budeme důsledně spolupracovat se všemi zainteresovanými partnery, aby se tyto cíle staly skutečností. Je zřejmé, že blahobyt Rusů přímo závisí na širokém rozšíření informačních a komunikačních technologií do jejich každodenního života. Zvláštní pozornost je třeba věnovat procesům digitalizace a jejich přizpůsobení konkrétním situacím. Jsem přesvědčen, že tyto procesy by se neměly stát samoúčelnými, ale měly by být aktivně prováděny po pečlivém zvážení všech rizik a hrozeb pro společnost a měly by sloužit k ochraně národních zájmů, k ochraně našich hodnot, naší kultury a naší historie.

Ministerstvo zahraničních věcí nestojí stranou obecného trendu aktivního rozvoje digitální agendy a udělá vše potřebné pro posílení informační bezpečnosti v rámci Ministerstva zahraničních věcí, aby účinně čelilo kybernetickým hrozbám, které se z důvodů, které jsem již zmínil, výrazně zvýšily. Samozřejmě, že navzdory překážkám, které nám kladou naši nepřátelé, a naše ministerstvo zahraničních věcí bude i nadále maximálně využívat potenciál digitální diplomacie na internetu a sociálních sítích, abychom široké mezinárodní veřejnosti sdělili ruský pohled na současné události. V této věci jsme již pokročili a hodláme i nadále zvyšovat naše úsilí pomocí tvůrčích a inovativních metod ve spolupráci s představiteli naší vědy, včetně Ivannikovova institutu, který s námi úzce spolupracuje, a samozřejmě včetně ministerstva školství, ministerstva vědy a Ruské akademie věd jako celku.

Ruská digitální diplomacie je obecně v popředí informační konfrontace a někdy se digitální diplomacie stává téměř jediným způsobem, jak zprostředkovat alternativní názor zahraničnímu publiku, když jsou běžné komunikační kanály jednoduše zablokovány, jak to Západ dělá právě teď. Akce, které podnikáme, abychom zahraničnímu publiku zprostředkovali pravdu, samozřejmě provokují naše nepřátele k dalším pokusům o zablokování informačních kanálů, takže to všichni myslíme vážně. Chtěl bych zdůraznit, že i přes takový pokus o takovouto linii západních služeb budeme i nadále využívat jejich možností v naší informační práci. Zároveň je však zřejmé, že se můžeme spolehnout pouze na naše domácí online platformy a řešení informačních a komunikačních technologií.

Překlad pro AERONET.NEWS: -VK- https://bit.ly/3KKmgJr

4.7 7 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

4.7 7 hlasy
Ohodnotit příspěvek
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
janle57
17. 4. 2022 11:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Lavrov pustil do světa pravdu o současném Západě a plivl do tváře všem
Fialům,Kolářům,Lipavským a další české neonormalizační lůze,která se
nerozpakuje prostřednictvím dnešní Stb jménem BIS převracet dějiny,
oslavovat Protektorát a dělat z národních obrozenců ruské agenty
a ve školství prostřednictvím normalizačních pedagogů vymývat mladé
generaci mozky,dej Bože,ať jim to jednou tenhle národ spočítá a ať
to není žádnou sametovou cestou,nic jiného si Ti hajzlové nezaslouží!!

orinoko
17. 4. 2022 13:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Co to Rusové pořád řeší? To nemají nic jiného na práci? Zhmotnělá emero army tma se nemůže z VošingTÓNU dovolat ruským vojákům a zbořil se svět? Nikoli. Osobně mám pocit, že ještě zcela nevystřízlivěli z pojetí – náši patrnjori. Žádní nejsou, je jen záchudní odlitek jasně definovaného ksindlu. Ale … co do toho lezu… Můj problém to není. Když si chtějí hrát na schovávanou s koloniálními idioty, tak můžou. Ale nesmí se divit, že svět okolo po nádechu zase provede rezignovaný výdech.

ladik
17. 4. 2022 15:46
Odpovědět  orinoko

Také nevím, co stále mluví o kolezích, partnerech. Vždyť musí vidět, že to jsou nepřátelé na smrt. Jedinou odpovědí je nekompromisní rozdrcení ukrofašistů a to co nejdříve. Teď už jde o všechno. Lavrov to říká jasně. Zničit Rusko jako naději na lepší uspořádání světa.

Albi
17. 4. 2022 19:30
Odpovědět  ladik

No ale – zdá se, že ten kolektivní Západ opravdu už asi mele z posledního.

https://www.protiproud.info/politika/6411-podle-ovoce-poznate-je-imperium-se-hrouti-zapad-nechce-spravedlivy-rad-valecna-osa-usa-brusel-nato-operace-pod-falesnou-vlajkou-i-hlavni-media-ridi-cia-vedou-valku-proti-rusku-rukama-zlocinneho-kyjevskeho-rezimu.htm
USA a NATO jsou fakticky jen vojenská válečná mašinérie. Svaly pro Západem řízený korporátní globalizační syndikát. Vědí, že jejich dny jsou sečteny. Udělají však cokoli, aby ještě trochu protáhly stav dominance západních imperiálních mocností, které po stovky let vládly a drancovaly většinu světa.

Albi
17. 4. 2022 19:31
Odpovědět  Albi

Připomínají opilého hazardního hráče, který hází kostkami – s vědomím, že všechno prohrál, ale i tak to jde zkusit naposledy, bez ohledu na to, že se nejspíš úplně dostane na mizinu. Washington a EU si totiž současně uvědomují, že rostoucí multipolární svět je nezastavitelný – už jen když sečtete počty obyvatel, tento rostoucí příliv tvoří drtivou většinu světové populace. Takže konglomerát USA-NATO se právě snaží zachytit poslední šance, jak udržet kontrolu nad planetou. Osa Washington-Londýn-Paříž-Berlín-Brusel chce zpět úplnou moc a kontrolu – a mají-li to ztratit, jsou ochotni vypálit do základů všechny národy, které se jim postaví do cesty.

Helena
17. 4. 2022 13:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Pan Lavrov má pravdu, jen naše tupá vláda pod taktovkou Bruselu a Ameriky to nechápe. Ale vlastně při takovém výběru zástupců stran se není čemu divit, všichni nemohou být obdařeni vysokým intelektem, že Fialo, Černochová, Lipavský……..

Pijack
17. 4. 2022 18:03
Odpovědět  Helena

Je to klasik. Lavrov je škola diplomacie, kterou ctí v tomto oboru všichni diplomaté a odborníci světa. Rusové mají tradičně velmi vyspělé vzdělávání (Lomonosova univerzita) a své diplomyta si od malička hýčkají. Pěstují v nich talent v souvislostech Ruských tradic, což většina států nepraktikuje. proto jsou diplomaté západních zemí (kromě Anglie) celkem vyšinutá zvěř tajtrdlíků, kteří nectí diplomatické řemeslo. My sami jsme dokonalá ukázka, koho do diplomacie posíláme. I kdyby byl Lavrov opravdu nepřítel, pořád ho budou pro špičkové vlastnosti uznávat i sami Američané. S ním se špatně vyjednává z pozice síly. Lavrov Rusku spadl z nebe.

Albi
17. 4. 2022 19:33
Odpovědět  Pijack

Všichni diplomaté jistě ne, Pijacku.
Diplomat Lipavský to zcela určitě vidí naprosto jinak. 🙂 🙂 🙂

Evžen
19. 4. 2022 07:46
Odpovědět  Helena

„Naše“vláda ví velice dobře oco jde ale kde vítr tam plášť!

Gales
17. 4. 2022 17:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Světový gangsteří chtějí vymazat rusko z našich mozků.Všechno ruské musí být odstraněno,jako by nikdy neexistovalo.Jenom je štve,že nám rusko připomíná plyn a ropu.Bez toho je celej západ v prdeli a vyzmizíkuje sám sebe.

Pijack
17. 4. 2022 17:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Už by mne zajímalo, jestli se u nás ještě mohou kritizovat západní média, která píší o Rusku pravdu a naše média, která o Rusku lžou od rána do večera. Mají v tom soudruzi bordeI. Za pozitivní názor na Rusko už vyhrožují perzekucí, rozuměj názor = vyústění citových pohnutek geneticky vrozených vlastností. Ten Rychetský a spolek pro-Bruselských mafiánů konče Blažkem a celou ODS jsou snad psychopati, oni snad chtějí po lidech, aby se zřekli vlastní genetické výbavy. To i ten nacista Mengele nebyl takový idiot.

Hošek
17. 4. 2022 18:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Západem se rozšířila nová „pandemie“. Spočívá v nové verzi rasismu konkretizované do nenávistného antirusismu. Ten je až příliš podobný antisemitismu, který provázel Evropu po celé její „křesťanské“ dějiny a vyvrcholil příšerností v podobě hitlerovského nacismu. Jak je vidět, Západ si vždycky frustraci z vlastní ubohosti potřebuje na někom vykompenzovat. Stává se tím ve své ubohosti koncentrací všeho zla na této planetě. Jednou za to všechno škaredě zaplatí.

PepeAlex
18. 4. 2022 07:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Lavrov, je jeden z nejlepších ministrů zahraničních věcí za 30 let v Rusku.Nu a u nás,máme fašistickou vládu podporující banderovskou Chuntu z Kyjeva.A taky plno ovcí, které je podporují.Nevidim žádný rozdíl,buď jsi Banderovec, nácek a podporuješ ukrajinský fašismus a nacionalismus anebo jsi na té druhé straně.
A proto : Sláva u kravína!