blog

V ČT Lžou!

Letos na jaře po začátku letošní fáze Ukrajinské Krize napsal Hospodin na Slunci česky a velmi výrazně: “V ČT Lžou“.
Nápis pokračoval další den: “Židé Lžidé“, ale myslím, že na pochopení těch jejich lží tento dodatek není zatím příliš podstatný…
Napsal jsem o tom tehdy článek, ale moc se tím nezměnilo, neboť ti, kteří si ho tehdy všimli, jej ignorovali…

Rok se překlopil k závěru a lhaní, propaganda a válečné štváčství pokračuje, nezměněné a ještě horší…

Pmx CtLze 20221117 ver221119b small2

A právě v době, kdy Demonstrace “Česká Republika na prvním místě” odcházela od ČT směrem na Národní Třídu a procházela Vyšehradem, bylo opět na Slunci napsáno česky, byť nepříliš zřetelně: “ČT lže“. A pokračovalo to dodatkem následující den: “ČT je Zlo“.
(časy na obrázku jsou v UTC)

Den poté se tam z T utrhl filament a jeho dopadem se nápis ČT zcela vymazal…

Já vím, že statisíce lidí to tu ví, ale jsou tu mnozí další, kterým dosud nedošlo, jak je Lži a Propaganda ČT a dalších main-streamových televizí zhypnotizovaly a zatemnily a překroutily jim úsudek a chápání, takže zejména pro ně bude dobré si to poněkud zrekapitulovat…

Podrobný seznam jejich lží by byl příliš dlouhý, ale ve zkratce ty hlavní body:

Nejprve nám tu dva roky lhali o Covidu a svým zatajením léků jako Ivermectin spolu s ostatními mas-médii a Big Tech korporacemi tak Cenzurou zavraždili většinu obětí “Covidu”…
Dávali systematicky prostor jen jednomu názorovému proudu najatých “Expertů”, často ve střetu zájmů, a vládní a globalistické propagandě, zatímco zcela zamlčovali názory čím dál větší skupiny vědců, lékařů a právníků, kteří s tímto davovým šílenstvím více či méně nesouhlasili.
Zároveň tím Informačním Vakuem dali velký prostor různým naivním Teoriím a jsou tedy i za jejich lidovou tvorbu a šíření nepřímo zodpovědní…

Pak poté, co Ukrajina napadla Donbas 17.2.2022, na což Rusko odpovědělo svou invazí na Ukrajinu 24.2.2022, přešli plynule na lhaní o Rusku a Ukrajině…
Jednak lžou přímo uváděním nepravdivých informací, často přímo převzatých od prolhaných Ukrajinců, často ale také lžou zamlčováním druhé strany mince.

A především provádějí psychologickou manipulaci nálepkováním silně emotivními a lživými nálepkami a přívlastky, velmi často v naprostém opaku k Pravdě.

Zatímco mluví o “Ruských okupantech”, měli by mluvit o Ukrajinských okupantech, protože když v roce 2014 Donbas vyhlásil samostatnost, Ukrajina jej napadla a polovinu území Donbasu od roku 2014 okupovala. Zatímco tedy mluví o Ukrajinských nacistech jako o “osvoboditelích”, měli by mluvit o Rusku jako o osvoboditelích.

Často používají lživou, hanlivou a manipulativní nálepku “Ruský diktátor”, zatímco by měli mluvit o Ukrajinském diktátorovi, protože v Rusku je Demokracie na podobné úrovni, jako v České republice, a tedy na podstatně lepší úrovni, než v totalitním bolševickém Evropském Svazu. Vedle prezidenta má Rusko i dvou-komorový parlament a funkční soudnictví, zatímco na Ukrajině diktátor Zelenský zakázal opoziční Strany i Média…
Ostatně i osvobození Donbasu vzešlo v Rusku v únoru 2022 na popud Parlamentu a teprve potom se přidal prezident Putin na žádost Parlamentu s uznáním samostatnosti republik Donbasu…
Ohledně Svobody Médií je to v Rusku zdánlivě podobné, jako v Anglii nebo v EU, jen s tím rozdílem, že v Rusku se v médiích nesmí Lhát a svádět k Dekadenci, ale v Anglii nebo v EU se v médiích nesmí říkat Pravda, ani varovat před Dekadencí a Perverzemi… Ale leckdo vidí “nesmí” a je to považováno za stejný “nedostatek svobody”… Protože Ateisté bez daného Měřítka Morálky ve svém Relativismu zapomněli, co je Dobro a co je Zlo a Špatnost, a že jednomu je třeba pomáhat a druhé potlačovat, protože jinak Brutální Zlo a Špatnost vítězí nad Jemným Dobrem, když se mu Stateční nestaví na Obranu…

V naší Televizi zcela zamlčují válečné zločiny Ukrajinců – brutální mučení a vraždy zajatců i vlastních politických vězňů, ničení obytných budov a střelbu do civilistů, a často vydávají zločiny Ukrajinců za zločiny Rusů, jako zejména vraždy v Buče, na nádraží v Kramatorsku, jako “filtrační” nacistické popravy v Rudém Limanu nebo v Kupjansku. Když západní novináři ze CNN a Sky News natočili mučení civilistů v Chersonu, byli vyhoštěni, a o mimo-soudních popravách, tedy vraždách desítek civilistů v Chersonu ukrajinskými nacisty se v Televizi zřejmě nijak nezmínili…
Ukazují zničené budovy, ale často se jedná o zásahy Ukrajinskými raketami protivzdušné obrany, když minou cíl.
Brečí tu nad nedávnými Ruskými útoky proti Ukrajinské energetické infrastruktuře, ale zcela zamlčují neustálé útoky Ukrajinců proti civilistům Donbasu a i proti Ruské energetické infrastruktuře. Což je přesně to Lhaní Zamlčováním (Lie by Omission), kterým tu psychologicky manipulují své diváky.

O bandě nacistů, kteří terorizovali obyvatele Mariupolu, a nakonec se vzdali v Azovstalu, používali termín “Obránci Mariupolu”, ačkoli nikoho a nic kromě sebe tam nebránili. Jenže slovo “obránci” vyvolává sympatie, v tomto případě naprosto nezasloužené. Nakonec část z nich Ukrajinci zasáhli ve vězení v Jelenivce na Donbasu raketou a zbytek byl propuštěn při výměnách zajatců…

Často tu lžou, že se prý jedná o boj za Demokracii, nebo o boj Západní Demokracie proti Ruskému Autoritářství.

Ve skutečnosti referenda na Donbasu byla velkým vítězstvím Demokracie Ruska nad Feudalismem Západu. Referendum je vrcholem Demokracie, a podle principu na sebeurčení národů tam dokázali, že země patří lidem, kteří tam žijí, a ti si mohou vybrat jiné vládce, a to i přes hranice, pokud je původní vládci systematicky terorizují. Naproti tomu Západ prosazuje princip Feudalismu, že země prý patří vládcům v Metropoli a obyvatelstvo z ní mohou dle libosti vyhnat nebo vyvraždit, jak se o to osm let aktivně snažili… Prý, že “když chtějí mluvit rusky, ať táhnou do Ruska”, říkali jim Ukrajinští nacisté. Tož přesně to udělali, ale vzali si svou zem sebou, stěhovat se při tom nemuseli… Takzvaná “Teritoriální Integrita” je jiný název pro Feudalismus, zatímco o Demokratickém principu na “Sebeurčení Národů” tu trapně mlčí… Protože by se mohli ozvat i Katalánci, Valoni, Kurdové, Skotové a další nespravedlivě utlačované národy, často terorizované vládami území, na kterých ty národy žijí…

Víte, leckdo si zaslouží to, co přejou Rusku. Západní Židé se je snaží bojkotovat ekonomicky i kulturně, a přesně to by prospělo Západní civilizaci nejvíc, kdyby začala bojkotovat Dekadenci a Perverze, které zejména Židé na Západě šíří, a jejich Globalistické nad-národní Korporace. Amerika a EU přejí Rusku změnu režimu a rozpad a krach, a přesně to by si zasloužili, a Evropskému i Americkému obyvatelstvu by to velmi prospělo jejich osvobozením z Byrokratické Totality… Ukrajinci chodili ve fašistických průvodech ulicemi s loučemi a řvali “Sláva Ukrajině” a “Smerť voroham” a další podobná hesla. Svou Slávu dostali, jsou dnes jedním z nejslavnějších národů, a bohužel i tu Smrt dostávají, když je tam vládnoucí Židé posílají záměrně do nesmyslných bojů na frontě vyhubit a zbytek vyhnat, jak se Zelenský dal slyšet, že na Ukrajině chtějí vybudovat Velký Izrael… Je zajímavé, proč tam NATO neposílá černošské a arabské migranty jako žoldáky, když tam posílá žoldáky z Polska, EU, Británie i USA? Nechtějí si zřejmě svou budoucí zemi “zašpinit” tak, jako se o to snaží všude jinde? Uvidíme, kým tu značně vylidněnou Ukrajinu nyní budou chtít osídlit, když odtud skoro polovina obyvatel za posledních dvacet let utekla a vracet se nehodlají, a zbytek nechávají vyhubit v nesmyslných sebevražedných útočných “ofenzívách” rukama Ruských obránců…

Zdejší ČT a další main-streamová média a vlády Západu zcela překroutily vnímání reality značnou částí obyvatelstva této Západní Říše Lží. Zfanatizovali Rusofobní Hysterií masy obyvatel, že by táhli jak Lemmingové do války pod jakoukoliv drobnou záminkou… Což výborně ukázal nedávný útok Ukrajinskou raketou na území Polska, prý neúmyslný, který náramně odhalil válečné štváčství západních médií i vlád a politiků, ale zřejmě vyjadřující názory mnohých, způsobené vypěstovanou fanatickou nenávistí obyvatel ke všemu Spravedlivému, k Rusku zejména… A odhalil i absenci právního státu na západě, když toto šíření poplašné zprávy a snahu o vyvolání útočné války proti Rusku nechala zdejší “Justice” bez povšimnutí, stejně jako předtím schvalování teroristického útoku proti nebohé novinářce a filosofce Darje Duginové zdejšími hyenami

Ukrajina rozhodně není “Obránce” ani “Osvoboditel”, ale násilnický a teroristický Útočník, který osm let útočil na Donbas, a pokračují ve svých útocích, vraždách a teroru dosud… A to i proti vlastnímu obyvatelstvu, které despoticky utlačují… A především je Ukrajina gigantická pračka špinavých peněz pro Západní zbrojařské korporace a politiky…

Přichází ale čas požadovat Pluralitu Médií a umožnění Svobodného Utváření Názorů, na které máme Právo, aby byly názory, omyly i lhaní a štvaní jedné strany vyvažovány hlasem druhé strany, aby se příště nestalo, že bude část našich občanů zfanatizována do hysterické nenávisti tak, jako se tomu stalo nyní…

Relativně objektivní televizní diskuze poznáte podle toho, že tam je zastoupeno víc nesouhlasících názorových proudů, takže můžete vidět, do jaké míry a jak jsou dané názory rozporovány a s čím se na daném názoru dá nesouhlasit – jako třeba Partie Terezie Tománkové, kam je zvána i část Opozice, i když by to mohlo být ještě lepší, protože značná část opozice tam zvána také není… Naproti tomu Námezdní Propagandu poznáte podle toho, že tam v “diskuzi” jsou zástupci jediného názorového proudu bez vážnějšího nesouhlasu, jako v pořadech OVM nebo Historie ČT… Vrcholem hnusu je Žumpa NewsRoom ČT24, plná pomluv a hoaxů, včetně falešného vyvracení a nálepkování domnělých “hoaxů”…
Zprávy je vždy třeba vyvažovat a porovnávat s informacemi z jiných zdrojů, srovnáním faktů a názorů z jiného úhlu pohledu poznáte celistvější pravdu, a ne jen zploštělou propagandu… Protože každá strana to vidí jinak a něco zamlčují, něco akcentují, snaží se vás zmanipulovat pro jejich vizi a názor, a teprve srovnáním dvou a více stanovisek si můžete udělat ucelený a vyvážený názor… Jediným stanoviskem a jediným úhlem pohledu jste obvykle jen manipulováni…
Když nevidíte Nesouhlas, někdo s vámi Manipuluje Cenzurou, protože vždy je nějaký nesouhlasný názor na přiměřené úrovni… Lež a Podvod se obvykle bojí, že budou prozrazeny…

A pozor na psychologicky manipulativní termíny a přívlastky, které ze zdánlivého Zpravodajství dělají Ideologickou Propagandu… (A to včetně i tohoto textu, který má za cíl vyvažovat analogické nálepkování z main-streamu a jen ho obracet správnějším směrem, a nesnaží se být nebo vypadat Neutrální a není Zpravodajstvím…)
Viz na ukázku, jak vypadá ideologicky neutrální a vyvážené Zpravodajství, když RT cituje našeho ministra Lipavského bez jakýchkoliv ideologických přívlastků, neřeknou vám, že to je prolhaný Demagog a válečný štváč se všestraně škodlivými názory, kterého oni i Západ mají za Kašpara, kromě těch, kteří ho mají jako Užitečného Idiota, ale prezentují vám v RT jeho výroky neutrálně a dají vám v článku i opoziční stanovisko z USA i z Ruska i z Ukrajiny, názor si udělejte sami… Jenže zdejší Demagogická Propaganda bude podle všeobecně rozšířeného principu Projekce o RT tvrdit, že to je prý “Ruská Propaganda”, abyste to nečetli a nemohli si udělat názor z opačné strany, abyste zůstali zmanipulovaní jejich vlastní Propagandou… Bylo by fajn, kdyby zdejší Média byla alespoň tak Objektivní a Vyvážená, jako RT… A když už tam při citování našeho moudrého exprezidenta Klause o “Green Delirium” jako skutečné příčině Energetické Krize mají vtipný a velmi přiléhavý termín Seznam Sravy, tak to alespoň může vypadat jako neúmyslný omyl…

P.A.Semi 2022-11-19 .. 20

sdílet na

63 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 03:27

Těch nápisů tam bylo již několik desítek, obvykle ve vztahu k tomu, co se právě děje, a leckdy byly dost strukturované…
A nepíše to tam NASA falešně – jednou jsem s tím šel za opatem jednoho zdejšího kláštera, nikdo to nevěděl, a ten večer tam byl uveden celým jménem i s řádovým titulem… Stejně mi nevěřil… (Ne nadarmo má ve jménu Tomáše… Ale ten aspoň věřil důkazům…)
(A kromě toho to více-méně ověřuji i z jiných satelitů…)

Víte, přichází doba přehodnotit ty Ateistické pověry o neexistenci Boha…

No a nebo si zase řekněte, že to byla jen dobrá náhoda, že se to trefilo do té Demonstrace, zatímco jsme tam totéž cestou skandovali… Třeba to pochopí jiní…

πα½

Frankie
21. 11. 2022 08:20
Odpovědět  P.A.Semi

Co to tady blábolíte?

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 10:21
Odpovědět  Frankie

Odpovídal jsem smrťákovi na jeho … posměšky, ale on si je mezitím smazal, byly poněkud neinteligentní…
(tedy nedůvěra je celkem přirozená reakce, ale trapné zesměšňování Boha i Křesťanství je poněkud hloupé…)

Zřejmě podceňujete, jakou tohle bude mít čtenost, nevím jestli brzy, nebo později, až se to podaří rozšířit…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
21. 11. 2022 19:50
Odpovědět  P.A.Semi

Nezarazilo vás, že Slunce umí česky? Dokonce ne staročesky, ale zná moderní češtinu.

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 21:01
Odpovědět  Albi

Píše to tam Hospodin a jistě umí i česky, a protože ví, že jsem zatím jediný, kdo ty nápisy čte, tak jsou některé česky pro zdejší “publikum”…

Většina nápisů tam je ale anglicky, vyjímečně i rusky, latinsky nebo hebrejsky…
(jestli se tam něco píše arabsky nebo čínsky nevím, nepoznal bych to…)

Česky viz třeba letošní článek https://pi-alpha.org/Zlo_Imperialistu

A nebo co říkáte na mapu poloviny Česka na náš státní svátek 28.10.2020, na které bylo napsané Č , a další o měsíc později, která byla 23.11.2020 s nápisem CZ na místě, kde se objevila sluneční skvrna poprvé 17.11.2020 … (To aby bylo zřejmé, že to není náhoda…)
(K tomu na vysvětlení, že ty černé čáry jsem tam doplnil pro ilustraci)

comment image

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
oldoo
21. 11. 2022 09:59
Odpovědět  P.A.Semi

JJ,koukam často,mám očouzený triedr,tudle tam psali,že kocour není doma.

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 10:27
Odpovědět  oldoo

Především se nesmí koukat do Slunce dalekohledem !
Vypaluje to prý oči mnohem rychleji, než byste čekali, a nebolí to včas…

Tahle ultrafialová sluneční oblaka jsou vidět pouze z oběžné dráhy nad ozonovou vrstvou…

Proto právě o tomto píše Zj21:1-2:
»… neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha …«

Křesťané mylně čekali nějaký Konec Světa… Ale znamená to, že je nutno se na ten Nový Jeruzalém na Slunci podívat za Koncem našeho Světa na oběžné dráze…

πα½

oldoo
21. 11. 2022 11:09
Odpovědět  P.A.Semi

Proč ne,když je OČOUZENÝ?

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 17:51
Odpovědět  oldoo

Já jsem to zapomněl v článku zmínit… NASA má tohle varování vždycky, když popisují Krásy Slunce… Protože by se našlo pár lidí, co si myslí, že s “očouzeným” triedrem to půjde, a pak mají problém…

Viz, jak skauti zapalují papír lupou… Oči jsou mnohem citlivější, než papír…

Když chci očima sledovat nebo fotit Slunce, používám disketu, takovou tu starou 3.5″ s okénkem, ta stíní celkem dost… Nebo možná i ten očouzený triedr? Ale opatrně!

A ovšem ultra-fialová oblaka Slunce stejně nejsou vidět tady zespoda, ozonová vrstva to UV záření blokuje…

πα½

Per
21. 11. 2022 13:10
Odpovědět  P.A.Semi

Jste věřící člověk v Boha. Je to vaše věc.
Ale pokud existuje Bůh, proč nezničí ty, kteří jdou proti němu?
Máme si zase uvědomit, že Bůh tu není od toho, aby nějak měnil skutečnosti na planetě, ale je tu od toho, že lidé si mají připomínat Boha a pevně mu věřit, že lidi si spravedlnost vymůžou sami a pak nastoupí Bůh a prohlásí, že teď je už dobře a bude vládnout na planetě?
Tak proč musím věřit v Boha, který sám nic neprovede, SÁM nic nezařídí, že od toho má lidi?
Pak ho vůbec nepotřebuji a budu věřit tomu, že já jsem Bůh a jak si to zařídím, takové to budu mít.
I ta Bible byla sepsána na popud několika kardinálů a biskupů a vybráno jen to, co se jim kazatelům hodilo!
Ale budiž, je to jen můj názor na věc. A jako vždy, jdu proti proudu. A tak dlouho půjdu, dokud mě NĚKDO nepřesvědčí.
A až budeme VŠICHNI věřící, co se stane potom? Nastane opět ta jediná pravda? Ale která pravda? Ta vámi hlásaná a ta jediná správná?
A kdo bude proti, bude opět označen za Antikrista, za schvalování Satana? Ale i Satan je andělem, stejným jako anděl Gabriel a jiní podobní.

Per
21. 11. 2022 13:15
Odpovědět  Per

Ano, souhlasím, beru Bibli tak, že nám dává podnět, jak se chovat k sobě navzájem a speciálně Desatero přikázání je ten nejdůležitější odstavec.
Dá se říci, že pohádky, aspoň ty naše, jsou skoro totožné, taky čekáme nebo účinkující čekají, že nadpřirozená moc je zachrání.
A takto se vyrábí víra. Někdo nás zachrání? Ale kdeže!. Vždy platilo, pomož si sám a Bůh tě ochrání.

Pavel K
21. 11. 2022 13:32
Odpovědět  Per

No já jsem v tomhle zdrženlivý a že je nad námi nějakejí Pepík, no nevím. Ale přiznám se že uvaha, že je život jedině na této planetě se mi zdá až nemožná, nelogická. Protože ty vesmírné zákony jsou všude, takže ve Vyšší Inteligenci prosím, je možno. Ty báje se jen tak asi sami od sebe nevymysleli.

Per
21. 11. 2022 14:21
Odpovědět  Pavel K

Takže, báje se samy od sebe nevymyslely, to je pravda. Muselo se tomu pomoci.
Ale, odkud se vzal Bůh? Jen tak hledí na svoje mravenečky a kouká a kouká, žerte se a perte se.
Ale v tom případě se ptám! KDO STVOŘIL BOHA? Někdo, kdo je ještě nad Bohem?
Anebo jen samotní lidé, kteří věděli, jak ovládnout člověka, aby pracovali jen pro ně a pro nikoho jiného?
Už i ti šamani, kouzelníci,kněží v Egyptě, Římě, Féničané a vše chny bývalé říše a národy měly božstvo.
Všichni však dělali to stejné a měli z toho vývar. Byli jak ti ptáci nebeští, neseli, nesklízeli a přece živi byli. A jak dobře.
Konec. Je to jak volal z barevné skupiny ten poslední nahý, uzavřete kruh, uzavřete kruh.

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 18:03
Odpovědět  Per

> pokud existuje Bůh, proč nezničí ty, kteří jdou proti němu?

Zřejmě proto, že nechce bezduché otroky a hračky…
Máme určitou svobodu…
Víte, svobodně je možné milovat, ale ze strachu je jenom přetvářka a slepá poslušnost…

Věřím, že Bůh má zájem vypěstovat tu sebevědomou a přímou civilizaci, a není mu to jedno, jestli to tu a sebe navzájem kazíme, ale ani nechce slepou a ustrašenou poslušnost, jakou si vymáhají špatní despotové…

> věřit v Boha, který sám nic neprovede
Protože naše špatnosti musíme pochopit a vyřešit my, a poučit se z toho…
Učitel žákovi nepomůže, kdyby za něj vyřešil jeho úkoly sám…

Tady nejde jen o to, nesmět a nevědět proč, ale jde o to, abychom kolektivně zažili a pochopili, kam špatnost a dekadence postupně vedou, abychom se toho pokud možno dobrovolně vyvarovali a učili naše děti, jak do toho nespadnout znovu…

Byla doba, kdy bylo “nesmíš se kazit, máš to zakázáno”, dnes přichází doba “nechceš se kazit, protože víš, kam to vede”… A děti tomu musí být učeny, je třeba nasměrovat je správně… Protože ten Národ jde tam, kam nasměrujeme naše děti…

πα½

Jaris
21. 11. 2022 23:11
Odpovědět  Per

Per
Buh zcela urcite existuje. Muzete ho treba nazyvat vyssi moci, mimozemstanem nebo energii zivota. Podle nalezenych svitku, je jmeno Boha JHVH (Jehova). Ve straych Ve starych vydani Bible jeste jmeno Jehova najdete, ale v novych vytiscich Bible uz ho nenajdete. O to se postarala predevsim katolicka cirkev. Stara Bible Kralicka nazyva Jehovu Hospodin.
Dukaz, ze Buh existuje, staci se rozhlednout kolem na perpetualni kolobeh zivota a vubec prirody. Ten zivot nevznikl zadnym vybuchem bigbang,jak mnozi ‘uceni vjedci’ blbnou hlavy lidem, ale presnym planovanim inteligentnimi bytostmi.
Presny popis stvoreni Zeme a zivota na ni najdete v prvni knize Bible GENESIS.
Samozrejme, ze se cely ten proces neodehral behem 7 dnu, nybrz slo o dlouhe periody let. Slo o nedokonaly preklad slova den.
pokracovani

Jaris
21. 11. 2022 23:40
Odpovědět  Jaris

GENESIS 1

1.den – Zeme je vodni bazinovita beztvara hmota beze svetla. Buh rekl, at je svetlo a oddelil prozatimni svetlo od tmy. Svetlo nazval dnem a tmu noci.
2.den – Doslo k rozdeleni vod. Jedna nahore – nebe a druha voda zustala na zemi.
3.den – Z more vystupuji souse. Ze zeme vyrazila trava a veskere rostlinstvo schopne se vysemenit.
4.den – V nebeskem prostoru se objevuji dve svetla Slunce a Mesic, ktere slouzi k urcovani casu a rocnich obdobi.
5.den – ve vodach se objevuji prvni tvorove, popisovane jako obludy(mozna dinosauri?) Ve vzduchu litaji ptaci
6.den – na zemi se objevuji divoka a domaci zvirata.
7.den – stvoreni cloveka, aby vse na Zemi ridil a pecoval o ni. Tento jediny ‘den’ jeste neskoncil na rozdil od ostatnich ‘dnu’ a stale probiha.

22. 11. 2022 23:26
Odpovědět  Jaris

Původně Elohim. Jenže jak z Bible vymizel JHV, tak vymizeli i Elohim – vymizeli proto, že Elohim je číslo množné. A to se Elohim v Bibli vyskytovali více než 2 500 krát! Původně však tvořili Zemi Elohim, žádný Jahve, ani Bůh Hospodin. Jenže Elohim je číslo množné, znamenající Bohové (zřejmě prapůvodně ošlehnutí z Mezopotámie), pročež museli být, stejně jako starej Jahve, vyzmizeni. Ostatně YHWH prý neznamená stvořitel či Bůh, ale údajně vzorec stvoření. Prodávám jak jsem koupil.
Krom toho mi není jasné, proč Ježíš v Matoušovi naříká hebrejsky:
“Eli, Eli, lema sabachthani,” a v Markovi aramejsky: “Eloi, Eloi, lema sabatani.
Tedy “Bože, Bože, proč jsi mě opustil?” Navíc mi jak Eli tak Eloi, až moc asociují Elohim. Ale co. Když klér dokázal ze stvoření vyzmizet první ženu, Lailu, stvořenou ve stejný den s Adamem, takže ji Elohim museli uhňácat z Adamova žebra a papeže postavit nad Boha, tak čemu se divit…

Administrátor
P.A.Semi
23. 11. 2022 11:00

V Bibli sice Elohim je v množném čísle a znamená to “Síly”, ale sloveso se k tomu používá v jednotném čísle…

Jméno Jehova, IHVH, znamená “Jsoucnost”, kvalita bytí…

Laila zřejmě myslíte totéž, co Lilith, “Noc”… To jsou pověry, jiné alegorie, zřejmě Gnosticismus? Ten měl spoustu různých podobných bludů…

Rozdíl v Markovi a Matoušovi bude pravděpodobně v tom, jak to zkreslili řekové při přepisu do řečtiny? Obojí je to prý citát Žalm 22:2 “Eli, Eli, lama azabtani”…
Mt27:46 ηλι ηλι λαμα σαβαχθανι
Mk15:34 ελωι ελωι λαμμα σαβαχθανι

Když řekové přepisují hebrejská slova, obvykle to dost zkreslují, třeba jména…
Jako třeba Gomora je původně Amera…

πα½

21. 11. 2022 14:24
Odpovědět  oldoo

To jste čet špatně. Stálo tam, signál není doma. To bylo jak jel do Kyjeva.

Albi
21. 11. 2022 20:03

🙂 🙂 🙂

21. 11. 2022 16:22
Odpovědět  P.A.Semi

Ateisté jsou Bohu nejblíže, protože ho nikdy nepřestali hledat…pamatuj na slova Ježíše…on nikdy nestál o páprdu se zlatem na rukou,co bude vykládat jeho slova…dokonce to zakazoval…Hus to věděl…pro to říkal…Ježíš chodil bos… a Ateisté dnes jako jediný vědí, že Existuje,protože ho našli…veškerá věda křičí…bez Boha to nejde…veškeré artefakty křičí…byl tu někdo před námi…Ateisté to nepřehlíží…našli Boha Fyzicky. A pro to ta očista světa, dávno předpovězená…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 17:20
Odpovědět  Veny232

Víte, proč jsou Čechy jedna z nej-ateističtějších zemí Světa, nejen Evropy?
Když sousední státy, jež též prošly socialismem – Slovensko, Polsko, Maďarsko i Rusko, jsou dnes opět Křesťanské?

Můžou za to Habsburkové…

Měli jsme tu vlastní Církev, Utrakvistickou, když si Husité vybojovali privilegium Přijímání pod Obojí… Jenže ji tu Habsburkové udusili a implantovali sem zpátky Katolickou církev, která se tu stala symbolem jejich totalitního útlaku a proto jsme ji v roce 1918 zavrhli. Měli jsme tu vlastní Církev Československou Husitskou a Katolíků jen nemnoho procent… Jenže ta naše Církev měla mělké základy a nepřežila těch 40 let “Socialismu”… (Mt7:24-27)

Ateisté pak se svým Relativismem a zpochybňováním Morálky ty další a další Generace vedou k Nemorálnosti a rozkladu Dekadence…
Někdo třeba Katolíkům vytýká Mariolatrii, ale já si myslím, že přebytek pietnosti, i když je poněkud zmatená, přesto není tak na škodu, jako její absence… (Katolíci mylně uctívají “Svatou” Evropu – ženu s dvanácti hvězdami ze Zj12, která je Evropa…)

Víte, lidem neprospívá, když si myslí, že jsou vrcholem všeho a nejsou ničemu vyššímu zodpovědní… Protože se pak chovají nezodpovědně…

πα½

Albi
21. 11. 2022 19:33
Odpovědět  P.A.Semi

Zdá se, že jste velmi vzdělaný a mimo toho i upřímně věřící.
Já jsem ateistka přesvědčením, ale nechci vyvolat žádnou konfrontaci, jen se zeptám – nezdá se vám, že veškeré církve, současné i bývalé, evropské i cizozemské, jsou předobrazem současného globalismu, nebo nadnárodního řízení, či něčeho podobného? Mají “pod palcem” většinu lidského života, vždycky musí mít pravdu a vždycky řídí oficiálně jen duchovní svět, zaštítěny jakýmsi neomylným Bohem, ale ve skutečnosti stejně hrabivé jako vládci světští?
Bohem Stvořitelem, kterému se ale přisuzují lidské vlastnosti, které jsa Bohem mít nemůže. Není tedy snad Bůh vytvořen člověkem a ne naopak? Jak to víme? Praví to Bible? Nesepsali Bibli lidé a to až dlouho po smrti údajného Syna božíhio?
Nemohl by Ježíš – podle archologů údajně už dokázaná historická postava – být vybrán za vhodnou ikonu podobně jako třeba jistý George Floyd (kdo za několik staletí bude vědět, jak to s ním opravdu bylo, když se do té doby vytvoří jeho nová identita mučedníka)?
Otázek mnoho, odpověď nikde. Církve mlčí, ani Bůh neodpovídá. Můžeme tedy té církevní doktríně věřit?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
22. 11. 2022 00:04
Odpovědět  Albi

Albi
Tragedii je, ze Bible neboli Pisma Svata byla cirkvemi zneuzita k politickym cilum,shromazdovani majetku, upevnenim moci, strasenim lidi a udrzovanim jejich poslusnosti.
Take jsem byvala ateistka, ale po precteni Bible jsem zmenila nazor, protoze v ni najdete skutecnou historii, rady pro spokojeny zivot a mnoho proroctvi, ktera se do pismene splnila a stale plni. Samotna Bible lidi varuje pred cirkvemi, ktera ma na ruce krev mnoha nevinnych lidi. Cirkev mimo jine prekroutila a upravila texty ve svuj prospech. Jmeno Boha Jehova, zminovane ve starych svitcich temer 7000x, vyjmula z Bible a nahradila nic nerikajicim slovem LORD , cesky PAN. Z Jezise Krista udelala boha, ackoliv Bible jasne pise, ze to byl syn Boha.
K tomu si pridala jeste svatou trojici a bachorky o pekle.

Administrátor
P.A.Semi
22. 11. 2022 00:43
Odpovědět  Jaris

Jméno Jehova odstranili z Bible Židé, když ho zakázali vyslovovat, a pak po staletích úplně zapomněli, jak se vyslovovalo a nahradili to urážkou Jahve… Místo toho všude vyslovovali Adonaj – Pán…

U nás máme Hospodin, jako Kyrios, jako LORD, což je Titul a ne Jméno…

Myslím, že i Peklo si vymysleli až v dobách Talmudu, nevím jistě…

S tím překroucením textů – ony ty Hebrejské texty jdou přeložit mnoha způsoby, a leckdy je správných více různých překladů najednou…

Skutečnou “Historii” tam nenajdete, je to myšleno Alegoricky a mělo a má to svůj Účel… Oni by tehdy tu Historii stejně nepochopili dost…

Sepisovali to v Babylonu v zajetí, je to celé psané stejným jazykem až do Jeremiáše, mírně odlišným od pozdějších Proroků, a Jména tam mají význam, který je nutné přeložit také, jinak ty Alegorie nepochopíte…
Ostatně se tam dvakrát píše, že to překvapeně nalezli, nemohli si pamatovat všechna ta jména a nepředávali si to ústně už od Mojžíše…
(Zkuste mi z hlavy vyjmenovat všechny české krále – dnes v době, kdy už je to dobře zachycené a učí se to ve školách…)

Ta jména tam dávají celé věty, je tam schovaná celá další Kniha… (Tehdy před Babylonskými “cenzory”…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
22. 11. 2022 00:14
Odpovědět  Albi

Církev má především dlouhou a hlubokou Tradici – to je ten Dům postavený na Skále…

A měla a má za úkol v lidech udržovat a pěstovat Duch-ovno a Morálku, protože jinak bychom se postupně stávali jen pohodlnými Konzumenty…

Leckdo říká, že vykořisťovaly lid? Ale z čeho myslíte, že postavili všechny ty Katedrály a starali se o Písemnictví v Klášterech v době, kdy jediné Knihy byly ty, které někdo ručně opsal?
Králové cítili zodpovědnost před Bohem a nechovali se tak, jak by se chovali bez tohoto, alespoň leckdy…

Globalismus? Angličani mají vlastní církev – Anglikánskou, Němci mají vlastní církev – Protestantskou, my jsme měli vlastní církev – Utrakvistickou, Rusové mají vlastní církev – Orthodoxní…
Ano, určitou dobu bylo potřeba udržovat silný kmen, ale když na něm nyní vyrašilo množství větví, je to dobře a cesta zpět k jednomu holému kmeni nevede… (Lk5:6-7)

Kam vede absence morálky, absence toho, že lidem aspoň jednou za týden někdo vysvětlí, že nemají být pyšní, že mají být pokorní a cudní a soucitní, tak bez toho se stávají čím dál víc jen konzumními vepři, pro které je plné korýtko vrcholem smyslu života, a závist, že soused má “korýtko” plnější, je sžíravá…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
22. 11. 2022 00:22
Odpovědět  P.A.Semi

Kde by byl dnes svět, kdyby Církev nevypěstovala v Lidech Svědomí? To není samo od sebe, i když vám to tak dnes může připadat, když stavíte na bytelných Základech…

Kdy sepsali Evangelium není úplně jasné, vedou se o to spory… Je dost možné, že to sepsali původně Hebrejsky ještě lidé, kteří Ježíše znali… (viz třeba Claude Tresmontant a jeho knihy)

Bůh tady působí, i skrze Ducha Svatého, neustále, ale je snadné ten vnitřní hlas, jenž promlouvá k lidem i skrze to Svědomí, přehlušit a neposlouchat…

A do jaké míry ovlivňoval psaní Bible lidmi je také diskutabilní… Zapsali a opisovali to lidé, to je zřejmé… A také se tam postupně dostaly chyby v opisech, a není to přesně přeložené ani vyložené, je to jen tak, jak to uměli nejlépe…

Podle mě je víc než evidentní, že první část Bible je Alegorická a ne Historická, a mělo to svůj význam… Sepsali to tehdy v Babylonu Jeremiášovci jako Alegorii a Návod na svržení zlé nadvlády…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
22. 11. 2022 00:30
Odpovědět  Albi

Na druhou stranu máte pravdu v tom, že středověká Církev byla příliš mocná, a pod pláštěm Církve se schovávalo přiliš mnoho špatných Politiků…

Dnes naštěstí již Církev Světskou Moc nemá, a Politici odešli za Mocí jinam, takže se opět může Církev více zabývat Spiritualitou, než Exekutivou a Mocí…

πα½

Albi
22. 11. 2022 01:49
Odpovědět  P.A.Semi

Nikoho přesvědčovat nechci a ani nebudu, ale v otázce existencce Boha Otce souzním s např. Per 21. 11. 2022 14:21.

Ale nevěřím, že by hlavně Církev svatá katolická přišla o svou světskou moc. Ani omylem. Jen není už tolik viditelná a taky jsme zahlcováni tolika infornacemi, že v tom “šumu” se mnohé schová nebo i úplně ztratí. A taky čas není rozpínavý.
Jak jsou mocné ostatní církve mimo katolickou, posoudit nedovedu. Ale podstata – existence/neexistence Boha i u nich logicky zůstává otevřená.

Co se týká podílu církví na duchovnu – vzdělání, rozvoji kultury i vědy, s tím problém nemám, v tom souhlasím, že byly důležitou etapou ve vývoji, ale to byla otázka prostředků,které církev měla – na rozdíl od mnoha vládců světských. Ale – že by něco takového přikazoval Bůh, o tom jsem nikdy nenašla ani zmínku.
Ora et labora!. Žádné Ora et studio,

21. 11. 2022 16:49
Odpovědět  P.A.Semi

A neletí tam dnes sonda z NASA? ti to tam jistě pěkně smažou (na mazání – deletion – jsou machři)…

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 18:37
Odpovědět  primak

Ty nápisy na Slunci jsou hodně mimo dosah zdejších Oligarchů, narozdíl třeba kdyby byly nápisy tady na pozemských oblakách, které se snad dají falšovat…

A jsou tam jen krátce – třeba pár hodin, a pak se to jako mraky zase přeskupí… Tam nemají co mazat, leda v archivech těch snímků…

NASA by to ale mohla do těch snímků přidat nebo odebrat? Má sice nejlepší družici, ale není jediná a dá se to srovnávat. Navíc těch snímků je hodně a muselo by to navazovat, a přiměřeně být i v dalších barevných kanálech… A navíc když to stáhnu každý den, musí to pak navazovat v příštích dnech… (Tady máte jednotlivé vybrané snímky, ale já to sleduji denně jako animace, musí to navazovat…)

Bylo by dobré, kdyby Rusové nebo Číňani měli také družici, ze které se dají online stahovat snímky a kde to je mimo dosah Američanů to měnit…
(Číňani nějakou letos v létě vypouštěli, uvidíme, kde a jestli to od nich půjde stahovat…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Francin
21. 11. 2022 07:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Myslím, že Okrajina byla dlouhodobě připravována jako nová vlast pro chazary – sefardské židy. Je tam orná půda, obilí co hrdlo ráčí, velké řeky, možnost průmyslu, zdroje rudy a uhlí, námořní přístavy a hlavně je to území, které v minulosti osídlovali a ovládali. Naproti tomu v dnešním Izraeli chybí voda, samý písek, padající rakety hizbaláhu, to už je k nežití. Jenom ti Slované tomu vadí, kteří tomu přesídlení stále nerozumí, je potřeba je vyhecovat aby se nevzdávali a pěkně spořádaně bez reptání do jednoho padli v boji.

unor 2022
21. 11. 2022 08:29
Odpovědět  Francin

Dobry prispevek.

Pavel K
21. 11. 2022 08:42
Odpovědět  Francin

👍 👍 👍 👍

ZRX1200
21. 11. 2022 11:29
Odpovědět  Francin

Obávám se, že nejen Okrajina, vzhledem k tomu, jak se náš prezident angažuje ve spolupráci s Izraelem. Např. Miloš Zeman obdržel Medaili prezidenta státu Izrael, 11.7.2022 státní návštěva prezidenta státu Izrael, nebo vyjádření prezidenta Izraele Isaaca Herzoga “Je dobře, že v čele České republiky stojí taková osobnost, jakou je váš prezident Miloš Zeman, který je opravdovým přítelem naší země”.

Jaris
22. 11. 2022 00:16
Odpovědět  Francin

Francin
Jen me tak napadlo,kdoze tu ornou pudu bude obdelavat? Zidochazari, co se tyce fyzicke prace, jsou lini jak vagus a takove prace se stiti. Pro ne je prirozene parazitovat na praci druhych se kterou zidochazari umi kseftovat. Gojim neco vymysli, zidochazar to od nej bud za babku koupi nebo primo ukradne a pak s tim kseftuje. Takovy zidacky Einstein byl povestny tim, ze kradl vysledky svych kolegu a vydaval je za vlastni. Na fyzickou praci maji zidochazari gojimy.

22. 11. 2022 05:26
Odpovědět  Jaris

Však taky v Izraeli jsou – a byli odjakživa – statisíce zahraničních pracantů. Některé (přátelské) státy ty pracanty ochotně organizovaly a je tam posílaly za vlastní peníze.

21. 11. 2022 08:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Však nás nikdy nenechali samotné….

ufobirth2-1-1024x487.jpg
Pavel K
21. 11. 2022 08:48
Odpovědět  Veny232

Tak proč nepomůžou v boji proti zlu!!

oldoo
21. 11. 2022 10:02
Odpovědět  Pavel K

Jsou zmetění,nemohou přijít na to,proti kterému zlu mají zasáhnout,když je všechna stvořili.

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 11:24
Odpovědět  oldoo

“Reptiliáni” jsou jen lidová pověra… (na to zřejmě narážíte?)

Bůh nám s tím zřejmě nepomůže tím, že by ty “zlé” zničil… Jednak by to odnesla i spousta dobrých (viz Gn18:23 – myslím, že to smlouvání o 10 spravedlivých je v procentech…?)
Ono je totiž spíš potřeba, aby se lidé probudili a poučili se z toho a pak si to třeba vyřešíme sami…

Ale viz i https://www.youtube.com/watch?v=OBJtMWyN6Vs – prý ztmavne Slunce? Nevím, fyzikálně tomu nic nenasvědčuje, ale mohl by to zařídit i Bůh, i pozemští Oligarchové tím, že by nasypali nějaké smetí mezi Zemi a Slunce na ztmavení, když tak bojují s tím Green Delirium… Bude zima bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?
(Nevím, co má kdo v plánu… Pozemské snahy o zastínění Slunce je třeba důsledně odmítat! Nic ani zdaleka tak škodlivého zatím lidé nevymysleli…)

πα½

21. 11. 2022 16:16
Odpovědět  P.A.Semi

Ale nejsou, znáš lidi co věří v Boha? Jsou mu oddáni? Pak musíš pochopit, že jsou i lidé ,kteří věří v opak , v Bestii a jsou jí nekonečně oddáni. … A máš to dávno jasně napsané. ” jak v nebi, tak i na Zemi”. co to asi znamená? Přemýšlej? No prostě je to všechno stejné, dobré a zlé rasy,národy, frakce, politika…. Nemůže být nekonečné dobro ,nebo nekonečné zlo, pohyb by ustal…čas by se zastavil. Bůh a Bestie jsou bratři,jen společně tvoří Vesmír. Pokud někdo očekává , že s příchodem mimozemštanů nastane nějaká změna…tak ani náhodou, akorát jiné ksichty, jinak všechno stejné….žádnej šok to nebude.

Jaris
22. 11. 2022 01:27
Odpovědět  Veny232

Buh a Bestie(Satan) nejsou bratri. Jsou to opozice jako plus a minus.

lesov
23. 11. 2022 14:19
Odpovědět  Jaris

Přesně tak, Bůh a Satan jsou dvě strany téže mince.

21. 11. 2022 16:11
Odpovědět  oldoo

Výchova, Země se ve Vesmíru jmenuje Planeta dětí….

Miloslava
21. 11. 2022 10:32
Odpovědět  Pavel K

Bůh nám pomáhá, ale jen potud, co mu lidé ve své svobodné vůli dovolí. Pokud v Boha uvěříme a předáme mu vše, celý svůj život – tak se o nás ve všem stará a chce po nás jen, abychom ho milovali a dodržovali jeho přikázání, které nás chrání od zlého. Vidíte, kde se lidstvo dostalo – hřích je vydáván za dobro, dobro je zesměšňováno a potlačováno a vládne nám “Zlo”. Lidé jsou velmi zmatení a zmanipulovaní a nejsou schopni vidět pravdu a ani o ni nestojí. Žijeme apokalyptickou dobu a záleží na každém člověku, co všechno z předpovězeného se stane. Jeden Bůh ve třech osobách – Bůh Otec + Bůh Syn- Ježíš Kristus + Bůh – Duch Svatý je absolutní láska a člověk byl stvořen, aby tuto lásku svými nedokonalými schopnostmi rozšířil. Proto vraťme se do Boží náruče a Bůh nám pomůže (tak, jako mockrát v historii).

Per
21. 11. 2022 14:28
Odpovědět  Miloslava

Jo jo, Bůh nám pomůže, když si pomůžeme sami.
To máte jak tenkrát za velkých povodní stojí věřící člověk na prvním patře domku, voda se valíavalí, přijede požárníci že ho vemou, on ne, že mu Bůh pomůže, čeká dál, ještě více vody, vyleze výš až přijede člun, že ho vezmou, a on že ne , že mu pomůže Bůh.
Až je na komíně, volá Boha, jak v něj věřil a že mu nepomoh. A Bůh na to , však jsem ti posílal auta a čluny a ty pořád nic.
Jo jo, kluci a holky, tím se tak akorát můžeme utěšovat, že nám někdo pomůže. Ale znova, Bůh ti pomůže, když si pomůžeš sám.

Miloslava
21. 11. 2022 16:40
Odpovědět  Per

Jo, vtip je dobrý, ale Vy jste nepochopil. Bůh v noha případech dělá zázraky přímo a že jich je hodně zaznamenaných a viditelných – jenom chtít je zjistit, ale většinou nám pomáhá skrze druhé lidi, léky, přístroje atd. Čili ano, člověk se modlil a Bůh mu poslal pomoc, že ji nevyužil a dopadl asi špatně, byla jeho svobodná vůle. Takže pokud se lidstvo obrátilo k Bohu zády, ničí Boží stvoření(život, manželství, rodinu, stát a vše dobré) a poslouchá Božího nepřítele, tak člověk pro svou záchranu musí udělat první krok a Bůh udělá těch 99.

21. 11. 2022 16:04
Odpovědět  Pavel K

A co asi děláme? Ale neusnout na vavřínech,bohové nepomáhají s tím co můžeš udělat sám….Destrukce je od Světla neoddělitená…bez Destrukce není obroda a bez obrody život … celý Vesmír je Trialita za nula času vzniklá z Duality za nula času vzniklá z neprostoru. Stvořil to Bůh, (což je názor neprostoru, převažující síla). Neprostor je Říše snů. To je právě to nemísto bez prostorového rozměru , kde stojíš před domem a když se otočíš , jsi na poušti, přesto ti to dává smysl, a i po probuzení cítíš ještě nějakou dobu, že to bylo skutečné, každý prožije občas takový sen. To je právě pro to,že to nemísto , Boží svět , Říše snů, nemá žádný prostorový rozměr. A tak tam informace řadíš svou vůlí. Ve Vesmíru jsou informace řazené nejen vůlí, ale i časem jenž je důsledkem existence prostoru. A když si to co říkám nakreslíš,dostaneš Pyramidu, na jejímž vrcholu sedí můj pán…

21. 11. 2022 16:07
Odpovědět  Veny232

Vršek, jeden nebod, neprostor. Prostředek (mimozemštani,Vnitrozemštani) 2 body, spodek , lidé. 3 body. …. jednodušeji už to vysvětlit asi neumím.

Jaris
22. 11. 2022 00:23
Odpovědět  Pavel K

Pomuzou, az prijde ten pravy cas. Nejdrive musi padnout ‘Babylon’ – dnesni vyderacsky system zapadu.
Na druhe strane lide se k Bohu obratili zady, chteli vlastni vlady a zakony a Buh to na urcitou dobu povolil.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 11:14
Odpovědět  Veny232

Hezká malá lodička…

Kdysi jsem na jednom olejovém obrazu taky měl lodičku na nebi… Přišel tehdy poněkud dost opilý kamarád a několikrát na to klepnul prstem a povídá: “tohle tu ještě včera nebylo”, a poněkud mi ji zamáznul do oblohy, protože měl pravdu – byla tam čerstvá…

Myslím, že podceňujete, jak jsou ty nápisy na Slunci velké…
Pro srovnání velikosti, planeta Země by na tom titulním obrázku v článku byla vedle Slunce velká asi jako jedna z těch číslic vlevo dole, o něco širší a o něco nižší než číslice 0 v tom fontu…

πα½

Pavel z Moravy
21. 11. 2022 09:49
Ohodnotit příspěvek :
     

To snad musí pochopit každý, že kapitál stojí na lžích a propagandě. K tomu nemusím mít doktorát věd. Kdybyste věděli jaké neuvěřitelné lži se mluvili o Kubě a Fidelovi a vidíte, některé ovce to žraly a žerou podnes. I když to bude už možná znít blbě, ale znovu zopakuji slova kubánského spasitele Martího- Být vzdělaný je jediný možný způsob jak být volný a do mé řeči lidově přeloženo, Přemýšlet a používat svůj mozek je jediný možný způsob jak být volný. Neodpustím si ale otázku, jak chcete aby většina národa používala svůj mozek? Vždyť právě globalistická sebranka je vede k tomu, aby lid mozek nepoužíval, protože to škodí vůdcovství těch, kteří je zotročují. Vždyť se do prde.lky všichni s tímto materiálem v lebeni narodili, tak ať ho používají a odliší se od našich nemyslících předků, kteří si to ještě nemohli v hlavě srovnat. Ale asi chci moc.

Administrátor
P.A.Semi
21. 11. 2022 10:32
Odpovědět  Pavel z Moravy

> jak chcete aby většina národa používala svůj mozek?
Jak?
Inu, snažím se třeba i tímto článkem tu Globalistickou sebranku obejít a oslovit tím ty normální lidi a probudit je…

Na to mi ale musíte pomoci to rozšířit i mimo okruh, kam dosáhnu já, protože já to vydám v pár alt-médiích, která čtou lidé, kteří jsou už tak dost probuzení a vědí to, co je předmětem tohoto článku…

Takže nosím dříví do lesa?
To leda, když mi nikdo nepomůže to “dříví z lesa” roznést i tam, kde budou lidé mrznout…

πα½

janle57
21. 11. 2022 10:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

K tomu tihle globalisté potřebují media typu ČT Goebbels24,vyplachovat mozky hloupým
lidem bez vlastního selského rozum dál a dál tvrzením takových blbů jakými jsou tzv.analylici
typu Lukáš Visingr a jemu podobní,podstata ruské vojenské reakce byl útok na Donbas
a ignorace Minských dohod jak to prohlásilo zelené špinavé banderovské tričko,ted´
konečně mají,co chtěli,zima je naučí,aby litovali toho,co rozpoutali.

Zmatený
21. 11. 2022 12:32
Odpovědět  janle57

Je to tak!

mBFD0p3.jpg
21. 11. 2022 14:21
Odpovědět  Zmatený

A když k té myšlence ještě vyfasuje štempl…

Gales
21. 11. 2022 14:31

Štempl a noty.

Gales
21. 11. 2022 11:32
Ohodnotit příspěvek :
     

No,když to už píšou i na slunci,tak to bude pravda.

Administrátor
P.A.Semi
22. 11. 2022 03:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Jen pro doplnění – také jsem se podíval na Sluneční magnetogram…
V čase, kdy tam bylo to “ČT Lže”, bylo v té světlé skvrně vedle ČT toto:
comment image
(2022-11-17 19:00 UTC, tedy 20:00 SEČ, případně je tam vedle i obrázek pro 18:00 UTC)

Je otázka, jestli to je OK CZ (OK je radiová volací značka Čech, a značka českých letadel),
nebo jestli to je také “ČT LZE”, to Č vlevo není příliš zřetelné…

Ty magnetické skvrny se různě kroutí, pár hodin předtím nebo potom to vypadalo jinak, a tohle tam bylo akorát ve správný čas, aby bylo zřejmé, že to není náhoda… Nebo to byla “příliš dobrá náhoda” ?

Na magnetogramu šedá je neutrální, a žlutá a zelená jsou polarity mínus a plus… Skoro všechny Sluneční skvrny mají vždy dvě opačné polarity do páru – tedy jako nahoře, tak i dole…

πα½

Per
22. 11. 2022 14:41
Odpovědět  P.A.Semi

Ale no ták, už dost. Tady je Pokec24 a ne prosím filozofický web.
Jsem materiálně založen, ne ve smyslu peníze, majetek, statky apod. Prostě akce a reakce, tíha, váha, hmotnost, čas, rychlost. Fyzické veličiny. Chemie a vzorečky.
Ovšem, jak byl nápis na stojánku se Strážní věží “Kdy skončí Vaše trápení” Odpovídám. Naše trápení skončí, až my umřeme. Nemyslím tím lidstvo, ale na mysli mám jedince. Protože každý člověk má trápení a to trápení skončí jeho smrtí.

Administrátor
P.A.Semi
22. 11. 2022 15:24
Odpovědět  Per

Víte, já jsem zase založen tak, že mě zajímá Pravda, leckdy jsem ji hledal, a leckde se ji pokouším obhajovat…
A jak řekl někdo na té demonstraci – Největším přítelem Pravdy je Čas

Vaše “materiální” založení vám dává klapky na oči, že když něco neodpovídá vašim pověrám, tak to prostě neexistuje, ani když to vidíte…

Ohledně trápení – vaše trápení skončí, až se tím přestanete trápit… Tedy až vám dojde, že se tím trápit nemusíte, a až toto poznání dokážete přenést do svého vnímání…
Leckteré trápení je důsledkem vašich chyb, aby vám pomohlo se jich zbavit…
(Co o tom psali JW nevím…)

“Filosofický” znamená “milující moudrost” a je to přirozený důsledek přemýšlení…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Miloslava
24. 11. 2022 09:03
Odpovědět  Per

No tak to si třeba zjistěte, jak vypadá svatá Bernadeta v Lurdech – 100 let po smrti.