blog

Už jste se Fialovi vysmáli dost? A co se vysmát sami sobě?!

Kdo z nich je „premiér“ a kdo ti, co se mu vysmívají?

Skandál s nakupujícím „premiérem“ naší země prý rozvlnil nejen naše sociální sítě. Nevím, žádné sociální sítě nezabírají můj čas. Odhadem – podle „doneseného“ zdrojem odjinud – se mu posmívá – prakticky bez omezení politické příslušnosti a věku, něco mezi 60 – 80 procenty obyvatelstva tohoto ještě zatím našeho území. Ale to je jen logickým výsledkem toho, co jste VY sami posměváčkové – dovolili!!

Dát si dohromady ceny u nás a v Německu, porovnat je – čistě matematicky, stejně jako složit dohromady těch pár slov buď z nějakého videa nebo četbou, vyžaduje určité znalosti a vědomosti. Teď se TIHLE POSMĚVÁČCI nemohou  vymlouvat na negramotnost ani neznalost ať „vinou“ systému, či díky internetu a podobných „štukovin“ se značkou e-… něco.

Tento skandál je totiž zcela jiného druhu, než by si většina přála. A i původci jsou jiní. Není to jen vliv zahraničních služeb, cizích neziskovek, spojený se zradou „dobře živených“ zaprodanců a zrádců národa, navíc dlouhodobě na tuto chvíli připravovaných. Není to ani zdůvodnění, které jsem kdysi na vlastní uši slyšel od jednoho DNES vysoce postaveného člověkupodobného tvora, který tvrdil, že on není žádný Čech, ani Moravák, ani Žid, ale docela obyčejný, ale jinak extra KELT, a tudíž necítí žádnou odpovědnost za tento národ … ani zem …

Je to vina I téměř všech těch, kteří se dnes vysmívají té ubohé postavičce. Proč? Položím vám všem otázky a sami pro sebe si určete, nakolik máte schopnost sebereflexe … :

Koho a proč jste kdy doopravdy volili? 

A nemyslím jen ty poslední volby, ale po celou dobu od „listopadu“  (malé písmenko proto, že to jednak považuji za hanbu národa a jednak je to počátek skutečného našeho otroctví a našeho porobení). Nebylo to náhodou na ten způsob – jen aby mi pak proboha nevzali ten můj majetek? Ve skutečnosti tak mrňavý majeteček, ale tihle u moci vám ho vezmou dvakrát jistěji. Nebo: „… volil(a) jsem … (doplňte), jen aby náš „Jaroušek“ nepřišel o to svoje podnikání a o svůj majetek!“ či přímo: „… poraďte, koho mám volit, ale jen aby to nebyli komunisti!“ (To vše je reálné za tu dobu z diskusí)

Proč jste dovolili rušení krví a životy zaplacených výdobytků práv lidí? 

Nejde a nešlo ani tak o to, kdo je u moci, ale o hájení odborových, pracovních práv zaměstnanců. Pláteček za plátečkem je odkrajovali, přitom se říkalo, že to vlastně nic nemění, ba se to vše jaksi samo zlepší, ale jedno udělali hned – zlikvidovali jednotné a tím neuvěřitelně silné odbory s tím, že každý obor, každé povolání si uhájí své zájmy lépe a kvalitněji. Moc dobře si pamatuji, jak byli vysmíváni a napadáni ti, kteří se tomu snažili bránit. Sám jsem byl vyloučen kolem „listopadu“ z odborů, které už pak za hodinu samy neexistovaly, a jen mne „trápí“ odpověď na „mučivou“ otázku, jestli jsem byl zaznamenán v „protokole“ o schůzi … abych měl možná světový rekord.

Moc dobře si pamatuji, jak některé odborové svazy během těch 34 let stávkovaly, povětšinou za lepší podmínky a platy, a jak byly opět vysmívány, dehonestovány a pomlouvány. Kde jste byli vy, ochránci logiky? A co vy? Nechtěli jste případně přijít o možnost „správně řídit zaměstnance“, kdyby se vám – náhodou – povedlo „něco“ pořádného započít a nebo u toho, co jste už měli? Dnes o to přijdete mnohem pravděpodobněji, ba mnohem jistěji.

Proč jste dovolili likvidaci kvality vzdělávání dětí ve školách?

Copak se vás to netýká? Jaká je mládež, taková bude budoucnost. Jedno z tajemství dnešního Ruska je v tom, že za jejich divokých „devadesátek“ (u nás to byla oproti nim naprostá selanka) a i prakticky dodnes, za vlivu liberálů ničeného školství, se našli rodiče, kteří velmi dobře chápali význam správného vzdělání svých dětí a nakonec vytvořili sdružení, které si DOKONCE samo na své náklady tisklo „staré“ učebnice pro školy všech ročníků základních škol pro všechny zájemce. Tamější takoví rodiče našli skutečnou sílu odporovat liberálním tzv. „hodnotám“ a všeobecnému úpadku mravů. I proto je dnes v Rusku poměrně vysoké procento kvalitně vzdělané mládeže. Oproti nám zcela určitě. Navzdory vzdělávacímu systému, ze kterého ostatně Rusko již odchází a přechází na výuku ve svém vlastním zájmu. Ten zbytek – nedovzdělanci – dopadá a dopadne jako ta „naše zlatá mládež“ – bude bez šance.

Navíc se tam neustále po celou dobu diskutuje o minulosti ze všech stran, ze všech pohledů a stanovisek. A to dává lidem v Rusku možnost nakonec pochopit smysl. Mimochodem, právě mnozí mladí Rusové mají obraz Stalina a jeho doby jako příklad služby národu a státu! Ale tady u nás je vše jednoduché – ti jsou zlí a hotovo, a tihle jsou dobří a hotovo. A všechno se kroutí všude na všech stranách politického spektra přesně podle tohoto „mustru“ a hotovo. Bez pochopení vlastní celé pravdivé minulosti není budoucnosti! Jen otroctví. A málokdo má vůbec odvahu aspoň naznačit jak to bylo doopravdy.

Totiž reálné kvalitní vzdělání je mnohem důležitější než jakékoliv teorie o jakoby řízení společnosti. Těch je!! Jedině lidé chápající souvislosti mohou něco tvořit a ne jen bořit.

Proč proběhla likvidace našeho průmyslu? 

To bylo slávy, když se naše podniky známé i ve světě prodávaly za „hubičku“ a všelijaké výhody zahraničním firmám. Moc dobře si pamatuji třeba osud „tramvajového“ ČKD s jeho novým závodem na Zličíně v Praze. Dnes tam z výroby není nic. Viník? Siemens. Takových podniků bylo … 

Nikdo si tady nechtěl přiznat, že relativně klidný život u nás byl na základě levných surovin z Ruska. A tak jsme se jich oficiálně zbavili. A mnozí z posměváčků tomu nadšeně tleskali! A máme to, co muselo přijít.

Pánové Čecháčkové to vy jste nás všechny zavedli do postavení kolonie, protože Vám smrdí poctivá práce, vy máte třeba svůj „čistý byznys“, ale nevidíte, že máte špinavé „rukavice“ … a místo mozku jenom piliny.

Navíc touha po pohodlném životě potomků vedla rodiče k tomu, že technické vzdělání zašlo prakticky na úbytě, ale zato je to tu samý mladý ekonom, „filosof“, poradce, právník, „historik“, „neziskovec“, a vím já jaká ještě jiná „ouřednická“ chamraď. Paradoxně mnozí z jejich potomků dnes pracují v oněch „slavných“ skladech po celém našem území … ale hlavně, že si „neumažou špinavou prací“ ručičky. Skladníci. Zcela určitě vysoce odborná činnost.

Politický kaleidoskop je demokratický?

Neustálý vznik nových stran snad pro každé volby, změny ve vedení, zákony psané pro jednotlivce a ne pro společnost, nepoučitelnost voličů, kdo na tom má podíl? Sami VY voliči! Lidé neznají skutečnou historii První republiky, neznají tu bídu, která tehdy panovala mezi většinou lidí, beznaděj z toho, že o práci nezavadíte, či ji můžete v libou chvíli ztratit … Vždy se zdůrazňoval život těch majetnějších, mnohé věci se prostě zamlčovaly a zamlčují. Málokdo dnes ví, jak se třeba lidé museli spokojit s jen pro ně dostupným a často i nedůstojným bydlením. Vždyť tehdy byly kolonie chudých! Nebojte, do této doby se blížíme spolehlivě a nebude trvat dlouho a poznáte to na vlastní kůži. I ten hlad. Lidé prostě neporovnávají, vidí jen „dnešní sklenici piva“ před sebou, teď a nyní a co bude zítra …? Fuj, to nutí myslet!

Málokdo tuší, že chyběl jen krůček a režim i zde mohl být tehdy plně fašistickým, stejně jako třeba v meziválečném Polsku, Rakousku, Maďarsku, o Německu ani nemluvě. Tenkrát se také dělalo vše proti Rusku, tehdy Sovětskému svazu (Beneš pomáhal vyzbrojit např. Rumunsko, proti komu asi, co?). Panovala tu cenzura, zavíralo se za politické názory. Střílelo se do lidí i na děti! Aha, já zapomněl, to bylo správné a „něco úplně jiného zcela demokratického“, protože se to uplatňovalo především proti komunistům a jim podobné „havěti“!

Když byl někdo nezaměstnaný, tak si za to mohl jen on sám a měl se za to náležitě stydět a neotravovat ani úřady, ani politiky … Burani jedni neschopní! Úplnej dobytek! Ej, co mi to jen připomíná?

A nejednou bylo prohlašováno, že „naši“ „polistopadoví“ politici chtějí navazovat na doby První republiky … a tak navazují … se vším všudy …

***

Těch otázek, které bych mohl položit je mnohem více, ale zvedá se mi žaludek z toho nezájmu o to, jak tomu čelit, místo toho aby se jen nadávalo, kritizovalo a nebo jen zesměšňovalo. To umí i děti už ve školce. Jen ty umí navíc „krásně“ brečet.

Tohle všechno, co jsem jen výběrově uvedl, umožnilo nakonec příchod takového systému nejen politiků bez zájmu o zemi, ale i umožnilo pohrdání Ústavním soudem nejdůležitějšími zákony této země. Ta lhostejnost. To hraní si na „vlastním písečku“ soukromého majetečku, který se ukazuje při podrobnějším prozkoumáním – haraburdím.

Bývá to zhruba tak v zásadních záležitostech, že přibližně polovina je za jeden návrh a druhá je proti. Když si uvědomíme, že nás je cca 10 milionů, z toho polovina je mladých, nezkušených a tak podobně, tak zbývá polovina z cca 5 milionů a to je cca dva a půl milionu lidí … nejméně. Jich, takových nedovzdělaných Fialoblbů, „Katlafousků“, (Pekaro)trhovkyň, Rakušáků, Černošek, „Pirátů“ a tak podobně (a nejen dnes) a jejich „přicmrndávačů“ zas tolik určitě není. Už podle volebních výsledků. Ale hrnou se ke korytům jak mouchy na maliny.

To jen křičí, řvou, dupou, vyhrožují, halekají, jódlují, skandují, přitleskávají si, točí řehtačkami, mlátí do bubnů, troubí klaksony, buší pendreky po zábradlí, štěkají na své oponenty, krákají neposlušné, dávají „zasvěcené a upřímné“ rozhovory do médií, pomlouvají schopnější, vyvěšují všude svoje plakáty a bilboardy jen proto, že jich je ve skutečnosti málo a že jsou slabí a aby zakryli svoji neschopnost. 

A my – většina – je necháme vládnout takové SLABOCHY za pomoci zákonů, které psali jim podobní v nedávné minulosti. I tehdy se skoro jen mlčelo! Kolikrát jste si vy sepsali seznamy těch, kdo hlasoval proti lidem, proti státu? Od mnoha jsem to slyšel, že jim to pak při volbách vrátí. Houbeles, od počátku jsem věděl, že takoví ve své drtivé většině prostě lžou a kryjí svoje vlastní názory. Protože při dalších volbách se změnili osoby, loga vládnoucích stran, ale ne podstata a princip politiky.

Ten, kdo by měl být karikaturován a zesměšňován, není ani tak Fiala, ani jeho spolupodílníci na zradách, ale ti, co to umožňují svou lhostejností. Místo toho jsou dehonestováni ti, kteří se snaží aspoň něco i málo zachránit, změnit nebo napravit. I mnohými, kteří dnes slavně zesměšňují Fialu.

A VÍTE PROČ? PROTOŽE BY SE MUSELO ZAČÍT MYSLET A ZAČÍT PRACOVAT TVRDĚ A POCTIVĚ. RUKAMA A HLAVOU. PRO SVOU ZEM, A TÍM I PRO SEBE V TOM RÁMCI. PRO BUDOUCNOST.

Jenže tohle „smrdí“, bolí a ničí občánkovo soukromníčkové dnešní chvilkové a navíc pofidérní pohodlíčko a vyvolává na rukách mozolíčky, stejně jako na mozečcích.

Vysmívám se Vám pohodlníci, trubci a nemyslící tvorové. Fiala je vaším vlastním plodem. Vysmíváte se sami sobě, aniž to jen tušíte.

Ti, kteří proti tomu něco skutečně dělali a dělají se neurazí, oni prostě vědí. Co a jak.

Peter 008

sdíletj na

70 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Efpe
12. 11. 2023 12:04

Tyjo.autorovi absolutorium

Skeletor
12. 11. 2023 12:44
Odpovědět  Efpe

Ano autor má naprostou pravdu, až na ty volby, nevím zda dělá kozi. Ony totiž ty poslední volby vůbec nezáleželi na vůli lidu u uren, ale jak píše ty už byli hotové dávno před volbami a posvěcené ústavní mafií. Pravda je že místo toho aby lidi vyšli do ulic a tuto pětidemolici zlikvidovali, tak se prakticky smějí sami sobě.

Pijack
12. 11. 2023 14:20
Odpovědět  Skeletor

K čemu to je, když blb Fiala ničemu z toho nerozumí? Je to narcis. Má rád bankety, které pořádá. Zve na ně význačné osobnosti, aby jejich erudice posílila i jeho ego (protože má deficit vzdělanosti). Rád je středem pozornosti mocných v Bruselu a Německu. V Brně na fakultě ho přezdívali “Etalon”, bezbarvý plyn bez zápachu. K titulům se dopracoval podlézáním a šplháním u vlivných osob. TO JE PREMIÉR ČR. Jakékoliv sebebrilantnější články a názory jsou k ničemu. Větší účinek by mělo pár pořádných po držce, aby tomu Fialovi docvaklo, že nemá vůbec vycházet mezi lidi, natož se do něčeho plést.

Gales
12. 11. 2023 16:10
Odpovědět  Pijack

Přísloví praví že čím větší inteligent,tím větší hovado. Komunisti móc dobře věděli proč tyhle hovada nechtěli přijímat do strany.

Slovan
12. 11. 2023 17:15
Odpovědět  Gales

😊 😊 😊

Slovan
12. 11. 2023 17:14
Odpovědět  Pijack

Ty se divíš, že pořádá bankety? Však je neplatí, tak proč ne.

Gales
12. 11. 2023 20:11
Odpovědět  Slovan

Z demonstrace v Ostravě.https://youtube.com/live/wthZt588EjA?…

katango
12. 11. 2023 17:49
Odpovědět  Pijack

Nejspíš etylen. Etalon je něco úplně jinýho, i když taky může bejt bezbarvej a bez zápachu.

Pijack
13. 11. 2023 09:54
Odpovědět  katango

žíííííííííš já se strašně omlouvám. Nechápu jak jsem to mohl napsat. V hlavě mi uvízl etylen a já blbec napíšu etalon. To se nedá pochopit. Omlouvám se všem, které jsem dezinformoval 🙂

katango
13. 11. 2023 11:15
Odpovědět  Pijack

Jsem z učitelský rodiny a holt ve mně vybudovali mánii opravovat.

Pijack
13. 11. 2023 13:49
Odpovědět  katango

Palec nahoru. Já jsem zase z rodiny, kterou opravovat museli 🙂 Prosím na příště – “opravte mne, pokud se mýlím” 🙂

katango
13. 11. 2023 18:41
Odpovědět  Pijack

Pokud to budu vědět, opravím vás i bez vašeho přání. Je to hotový prokletí.

Pijack
14. 11. 2023 09:21
Odpovědět  katango

🙂 🙂 🙂

Tupý hulvát
12. 11. 2023 15:22
Odpovědět  Skeletor

Kecy a výmluvy potrefené husy!

pedro
12. 11. 2023 15:37
Odpovědět  Skeletor

Z diskuze:: KecyTOM7 , 12.11.2023 12:45:56
 Třeba poslední volby. Ty, co v nich slavně zvítězil “Broušený diamant, 107 karátů”. Tak to moje žena seděla v komisi. Výsledky odevzdali v 15:05. A pokud si pamatujete, oficiální výsledky byly vyhlášeny o hodinu dříve, dokonce s přesným scóre.

Tupý hulvát
12. 11. 2023 15:45
Odpovědět  pedro

To je lež,OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY se nikdy nevyhlašují ten den,kdy volby končí.

Hmm
12. 11. 2023 19:58
Odpovědět  pedro

Také sedím v komisi. Pokud komise, kde seděla vaše žena, odevzdala výsledky voleb 15:05, tak volebním okrskem byly zřejmě nějaké samoty s dvaceti voliči. Volební místnost se zavírá v 14:00. To zaprvé, a za druhé, asi si vy a vaše žena pletete předběžné volební výsledky s těmi oficiálními, konečnými, které vyhlašuje Státní volební komise.

Unter
12. 11. 2023 12:06

*****, slovy: pět hvězdiček.

skeptik
12. 11. 2023 12:24

Přesně tak, ten průser to se nestalo ze dne na den. To je postupný vývoj od sametového puče zapříčiněný tím, koho lidi pomohli dosadit do vedení státu.

Ladislav 💤
12. 11. 2023 13:32
Odpovědět  skeptik

A za pomocí “sčítacího” stroje cia!

sergej
12. 11. 2023 17:58
Odpovědět  Ladislav 💤

Asi ty bestie burácí smíchy když vám dloubají drátem do očí.

primak
12. 11. 2023 12:27

Ale v tom, jak si umíme dělat srandu z každého politika (dobrého i špatného), dávat mu jména, dělat vtipy (v které jiné zemi by přišli na to, kdo vynalezl žárovku, no přece Žárovkin), v tom jsme mistři světa, to nám nikdo nevezme. (škoda, že se svět o tom našem šampionství nic nedozví…)

skeptik
12. 11. 2023 12:39
Odpovědět  primak

Víc by nám prospělo, kdyby v sobě Češi měli méně švejkovství a více hrdosti a cti.

katango
12. 11. 2023 13:47
Odpovědět  skeptik

Abychom přežili staletí v tomhle prostoru, je švejkování daleko účinnější než hrdost.

Unter
12. 11. 2023 14:26
Odpovědět  katango

Ani c.&k. lékařská komise nedokázala s jistotou určit, jestli je Švejk tak blbej, nebo tak rafinovanej.

sergej
12. 11. 2023 15:01
Odpovědět  Unter

Jo, jede do afriky a tam se jim diví že nekomunikují místo po sítích bubnováním na opičí kůže tamtamů. Měli by ho vozit ve zvukotěsné skříni bez vizualice a pravost ověřit s DNA, robota. 🙂

sergej
12. 11. 2023 15:11
Odpovědět  sergej

Ale vlastně z bezpečnostních důvodů by to měli udělat i vůči vlastním občanům s celou vládní sebrankou a komorníky korporace..

Gales
12. 11. 2023 16:16
Odpovědět  Unter

Von byl rafinovanej.Páč kdyby byl blbej,tak by nemohl prodávat psy.To dá rozum.

Albi
12. 11. 2023 15:20
Odpovědět  katango

Tak dnes už asi nepřežijeme, ani kdybychom se ušvejkovali.

Ani k tomu nepomohlo ještě dnes mnohými přičinlivé “připlivování” podle guru Havla na “zaprděné čecháčky a jejich zaprděný český dvoreček”, čímž vyniká hlavně druh Homo sapiens sapiens nazvaný celkem nedávno “lepšolidmi”.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
12. 11. 2023 17:44
Odpovědět  katango

Souhlas. A ku radosti vám posílám, co jsem teď objevila 😀 😀 😀

https://1url.cz/duV6s

katango
12. 11. 2023 17:52
Odpovědět  Markýza

Díky!

Markýza
12. 11. 2023 20:12
Odpovědět  katango

Velmi rádo se stalo 😀

sergej
12. 11. 2023 18:01
Odpovědět  skeptik

Asi už inkluzky zaměnili inteligenci s pseudotolerancí “dárečků.

Pavel
12. 11. 2023 12:39

No začalo to tady v Čechách před 401 lety na Bílé hoře a teď se jede závěr…..🤔

Markýza
13. 11. 2023 14:51
Odpovědět  Pavel

Kéž by závěr. Už je načase, abychom se zbavili toho naratývu oběti.

zuzana
12. 11. 2023 13:03

Vize globalistů: „15minutová“ vězeňská města a konec soukromého vlastnictví

https://aktax.cz/vize-globalistu-15minutova-vezenska-mesta-a-konec-soukromeho-vlastnictvi/

Václav
12. 11. 2023 13:18

naprosto souhlasím s autorem článku. Myslím , že mohu s klidem říci, že já mám svědomí čisté. Nevolil jsem Havla, Klause,nevolil jsem ODS, KDU-ČSL, topku, piráty, nikoho z pětikolky,nemám pocit že patřím na západ a byl jsem proti vstupu do EU. 30 let národní katastrofy- tak hodnotím období od roku 89. Bohužel také jsem cinkal klíči a velmi brzy jsem si uvědomil že to byla chyba. Jenže tenkrát jsme stále byli Československo. Věřím, že stále jsme, protože rozdělení neproběhlo podle platných zákonů v té době. Jsme opravdu národ ovcí. Kdysi jsem byl hrdý na to že jsem Čech, dnes už mohu být hrdý jen na historii, kdy naši předci, otcové tuhle vlast vybudovali. Naše generace si ji nechala rozkrást a generace kterou jsme zplodili, už je silně netahavá. Školství učí naše vnuky a vnučky zvrácenostem, proto ji vlády dobře platí. Západní systém je zlo a čím dřív padne, tím lépe i když mnozí asi budou skřípat zuby. Zasloužíme si to.

Ladislav 💤
12. 11. 2023 13:36
Odpovědět  Václav

👍 a souhlas. Každé malé dítě vědělo když se podivalo na foto s Žižkou, kdo to byl. Dnešní “Žižka” z propadáckého filmu vypadá jak zarostlej hokejista a ne Žižka!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ladik
12. 11. 2023 14:57
Odpovědět  Václav

Ten, kdo kdy studoval Marxovu teorii, věděl od samého počátku o co jde a jak to dopadne. Ta vysmívaná a “zločinecká” ideologie umožňovala jasnou vizi věcí budoucích. A stále umožňuje. Přečtěte si program KSČM, je to jediná volitelná strana ve zotročené české kotlině (a plně souhlasím s tím “sčítacím strojem”).

Gales
12. 11. 2023 16:22
Odpovědět  ladik

Voni už i ti komunisti na lidi se*ou. Byli v parlamentu a lidi je nevolili.Tak co? Ten článek je taky o tomhle. Každej ze sebe dělá hogo-fogo a in,ale ve skutečnosti je to jedinec s jepičím mozkem a bez pudu sebezáchovy. No co s takovým materiálem.

Ladik
12. 11. 2023 19:01
Odpovědět  Gales

No seděli v parlamentu stále ti stejní a zahnili u koryt. Program strany buď naplňují či nikoliv. I tady se najdou povaleci.

sergej
12. 11. 2023 19:20
Odpovědět  Ladik

Ve vládě, v pařlamentu ne. Seděli na sjezdech za náhradu mzdy.

Jitka
13. 11. 2023 22:13
Odpovědět  Václav

No a my s manželem jsme ani necinkali a octli jsme se v této zbídačené zemi také. Jaká je ale sebereflexe všech voličů těchto vlád? Myslím že žádná, když stále dokola volí ty ,,demokratické´´ strany. Asi nám ještě není tak špatně – jsem zvědavá na volby do EU parlamentu – zase tam bude navolená ,,demolice´´ a vlastenecké strany budou mít minimum možného

Zmatený
12. 11. 2023 13:24

Ještě, že tu je ta možnost poslední záchrany, Blaničtí rytíři! Vyjedou a všechny, nás vohnouty, zachrání před sebou samými…

Ladislav 💤
12. 11. 2023 13:50
Odpovědět  Zmatený

Spolehej jen na sebe, nikdo nám dnes nepomůže! Rusko nám zrádní “politici” poplivali a hnusák si mne ruce! A jak to že to bylo s těma Svatoplukovima pruty?

Gales
13. 11. 2023 11:42
Odpovědět  Zmatený

Nevím nevím.Co když jsou to samí Joudové?

Monty
12. 11. 2023 14:02

Každá vláda dělá to ,co jí lid dovolí ..Mlčení lidu ,souhlas k dalším akcím vlády …Zdegenerovanému lidu je bohužel jedno ,co vláda dělá .

Burák
12. 11. 2023 14:06

Tak za prvé by jsme měli všichni vědět proč se to tak stalo. Že hlavním viníkem je MMF, které půjčuje jen na základě uložených podmínek, které musí dlužník beze zbytku splnit. Velmi mě mrzí, že se o tomto nevede žádná debata. Přitom o tom mluvil i Jakeš v případě Maďarska a to video by mělo být pořád dostupné. Pokud kdokoliv u moci chtěl naplnit veřejný rozpočet, musel splnit od MMF podmínky na každý rok zvlášť. Dodnes poslouchám kecy na Klause ale on si privatizaci nevymyslel. Přijde mi to jako když si stěžujeme na ceny u pokladní v supermarketech, která na ty ceny nemá absolutně žádný vliv. Podobné je to s Klausem. Naopak si pamatuji jak upozorňoval na problém korporací, které přebírali náš trh nevybíravými způsoby a zavírali naší výrobu.
Nikdy nám nenašli čisté víno. Stále žijeme ve lži a docházíme ke špatným závěrům.
Prvním krokem by ale mělo být vystoupení z EU. Modlím se, aby se Rusům rozpad EU povedl. My totiž sami neodejdeme, protože tady celé rodinné klany žijí z dotací.

Pavel z Moravy
12. 11. 2023 18:14
Odpovědět  Burák

No jo, těm klanům je dobře, ti se zajišťují na generace dopředu. Možná by ale stačil jeden mocný a známý človíček, který by prásknul do stolu a zařval, pryč z téhle srač.kárny EU. Možná by se další přidali, asi se čeká kdo za to vezme a obětuje se. Ale musí také počítat s tím, že ti pro které to bude dělat ho nakonec poplivou a zdehonestují, jakmile vycítí, že vítr příznivý není.

JoFa
12. 11. 2023 14:56

Ten článok je o vás, ja by som tu od vás, tých ktorí ste majitelé mozku, čakal len jeden komentár “Stydím se.” nič ste nepochopili !!
Ak vám partia odborníkov vypracuje schému povolebného vývoja a záchrany Česka, očakáva sa, že vybojujete to, čo treba urobiť, aby sa takýto projekt realizoval, čakal by som návrhy a nie konštatovania rozumiete? Veď tu ide o kolektívne myslenie a nechápete to?, tak si to vypočujte ešte raz a hľadajte riešenia ako to presadiť, len to sa od vás chce konštruktívne MYSLENIE .
Ing. P. Blahynka
https://www.youtube.com/watch?v=56m4SEgRYgU

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
12. 11. 2023 18:34
Odpovědět  JoFa

“Jeden umí to a ten zas tohle a všichni dohromady neumíte nic..” JoFa

katango
13. 11. 2023 18:44
Odpovědět  JoFa

Starejte se o Slovač, vy nádhero!

JoFa
13. 11. 2023 20:08
Odpovědět  katango

To mám v úmysle po tom, o čo som sa tu snažil, tady slunce nezasvítí.

katango
14. 11. 2023 14:23
Odpovědět  JoFa

My tu nejsme dost na výši, abychom vás pochopili a tím méně poslechli. Tak už se nenamáhejte.

Markýza
14. 11. 2023 15:08
Odpovědět  JoFa

JoFo………….Harvardův zákon, víte? Ten je nezákladnější.

Gabriela
12. 11. 2023 15:09

Tím vysmíváním (podle mě organizovaným) se skvěle zakryla vina cizáckých řetězců. Zatímco Fiala už podruhé stejnou chybu neudělá, tj nebude strkat nos do nadnárodních zisků, tak nám už není v tomto pomoci. Škoda, byl to samozřejmě marketing, ale první, který mohl k něčemu dobrému vést. I jen celospolečnská debata, mohly se začít dělat nějaké srovnávací kampaně, mohli jsme ty řetězce aspoň vystrašit, že si na ně budeme ukazovat a furt se ptát. Fialovi prošlo už tuna blbosti u médií, Proč tohle první ne?

Tupý hulvát
12. 11. 2023 15:32

Děkuji za ta slova,měla by se tesat!
Ale neodpustím si,JEDINÁ strana,která byla a je proti tomu všemu o čem píšete, byli a jsou KOMUNISTÉ!Třicetiletá prolhaná kampaň proti nim nedovolí,aby je volila významná část těch podle vás, trochu myslících.

Pavel z Moravy
12. 11. 2023 18:19
Odpovědět  Tupý hulvát

Nu, nedovolí, asi by se styděli přiznat si omyl a slabost. Řekl jste to vskutku tak jak to je. Díky.

Pavel z Moravy
12. 11. 2023 16:04

Petře jsou li to vaše myšlenky, klobouk dolů. Stav společnosti se už moc lépe popsat nedá.

Jura S
12. 11. 2023 17:05

S pětukulčákem je třeba naložit dle rad pana Řeporyjce…. však víte 🙂

Slovan
12. 11. 2023 17:11

Pane Autore, napsal jste to přesně tak, jak se stalo. Můžeme za to všichni s tím souhlasím, ale já mám na rozdíl od druhých čisté svědomí, bo jsem okolí na to upozorňoval a varoval. Dostávalo se mi posměchu a urážek, to jste koneckonců mohl zaznamenat i zde. Ono se to dá nějaký čas vydržet, ale síly ubývají a proč to nenapsat víra v lepší zítřky také. Kdo by to měl vydržet, když se setkává na každém kroku s negativními zprávami. Zkrátka někdo si tu může beztrestně dělat vše co se mu zlíbí a druzí si nemohou ani prdnout. Jednou jste mě napsal že si vážíte mých názorů, to bylo od vás moc hezké, to potěší. Ještě jsem vám chtěl něco napsat, ale promluvila na mě žena a nevím nic, temno. Nojo, to stáří 😊 ale já si za chvíli vzpomenu. Hodně štěstí.🙋‍♂️

Pavel z Moravy
12. 11. 2023 18:31
Odpovědět  Slovan

Tak já jsem kamaráde necinkal, neb jsem měl pocit, že se tady hraje nečistá hra. Ale v jednom máš pravdu, na to co se děje jsme koukali všichni. Já sice volil stále komunisty, až poslední 2 volby SPD, ale musíme si říci, že zvítězila pohodlnost a apatie. A jestli je podle Tytlerova kruhu apatie posledním stádiem před otroctvím, potom jsme k němu blízko. Nejhorší ale je, že my staří to již teď nezměníme. Teď je to v rukou omladiny a tak to bylo vždy, ale ona je opravdu již přeformátovaná k obrazu nadnárodních elit. A jestli tady někdo bude chtít nahradit NWO, který na lid chystají nějakou Gesarou Nesarou, tak je to jako padnout z bláta do louže, neb to je stejný projekt globálního jen v jiném balení.

Slovan
12. 11. 2023 19:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

😥 😭
Tak to já ju. Ale to se už opakuji. Hezký večer.

Jiří
12. 11. 2023 17:22

Vše začalo v roce 1989 a když Klaus umožnil devastaci Československa jsem pochopil ,co se děje v naší zemi ,proto jsem přestal věřit ODS a dokonce v té době se bokem hovořilo “ODS ? Do želez! Volím komunisty ,no a co? Jediná strana co se neumazala.

Slovan
12. 11. 2023 19:17
Odpovědět  Jiří

…..a dnes zase rozdává moudra na citlivou notečku a ovčí gojím naskakuje, jako blechy do kožuchu.

zdendulka
12. 11. 2023 21:27

Peter 008 – tak nevím, jestli si děláte blázny nebo to myslíte vážně…… Viděl jste tu reportáž, kde Fiala reaģuje na demonstrace slovy : jen je nechte, mají na to právo…. neviděl ? Na co máme právníky, školské úřady, zdravotní instituce ? Aby se ti ve vedení ozvali a poukázali na nedostatky či špatnosti a ujali se oprav…. chaos v tomto státě je způsoben tím, že lidé ve svých funkcích tyto role neplní – je to selhání celého aparátu, ale každý blb plive po obyčejných lidech, kteří často ani netuší, že nějaká instituce na jeho obranu existuje — jenže nefunguje. Co dělá třeba ombudsman ? Co dělají inspektoři vyučování, co dělají všichno ti JUDr ??? Kde jsou? Vystudovali za peníze lidu a když je lid potřebuje, nezastanou se ho…. protože to není žádní majetkové či rozvodové řízení, kde se dají vytlouct peníze pro ně samotné… Tahle situace není selhání lidu, ale výsledek nefunkčnosti institucí, které mají zajišťovat chod státu, starat se o ty, kteří se sami nedovedou zvůli pana Fialy a pětikolky bránit…. Jaktože systém umožňuje, aby jeden trouba zadlužil stát obrovskými částkami na desetiletí dopředu, jak je možné, že potrhlá osoba nakoupí stíhačky za násobky cen, atd…..

JoFa
13. 11. 2023 10:10
Odpovědět  Peter 008

Moja odpoveď na váš článok, za ktorý som dal prvých 5 hviezd doteraz, je v mojom komentári v novšom článku od Dugina, prečítajte..

Pavel z Moravy
13. 11. 2023 10:07
Odpovědět  zdendulka

Nu, důvod je jednoduchý. Jsou to všechno ptáčata vylíhlá z jednoho hnízda. Tady probíhal roky přechod těch pravých a uvědomělých kádrů pana globálního do státních funkcí. To není otázka posledních roků. Ti byli pečlivě vybíráni, školeni a připravováni na toto zrádcovské řízení vlasti. Takoví malí straničtí kádři Orwella.

Eva
13. 11. 2023 09:37

Smekám!
Skvěle napsáno.