blogpolitika

Udělá Putin znova krok, který nikdo nečeká a který – zase – máme přímo před očima?

Operace „Denonciace“

 Operace „Denunciation“: Belověžské dohody byly zrušeny na setkání v Minsku?

Ruslan Gorevoj  (Руслан Горевой)

Minsk ani Moskva oficiálně neoznámily, kdo přiletěl do Běloruska „Janukovyčovým letadlem“ během rusko-běloruského summitu. Teď hádejte, jestli tam byl „klouček“. Ale vypadá to, že tam stejně byl. Ale proč by dva současní prezidenti potřebovali „sestřeleného pilota“? Nečekaná a odvážná verze: bylo rozhodnuto prohlásit, že rozpad Svazu a následně vznik nezávislé Ukrajiny byly nezákonnými? 

prezidenti
prezidFoto: Jurij Ivanov, CC-BY-SA 3.0enti

Běžné ” Co se to tam ve světě vůbec děje?” – Neexistuje žádná stabilita! Každý den získává nové zlověstné významy. Pokud čtete prohlášení západních vůdců, máte pocit, že se vážně připravují na boj s Ruskem, a to čím dále, tím rozhodněji. Ruští experti se zase předhánějí v návrhu extrémních forem řešení problému – až po použití taktických jaderných zbraní. Existují však mírové způsoby, jak napětí snížit: demonstrovat například, že Rusko se nestalo vyvržencem a stále má přátele a spojence. Samozřejmě, čelit bezpodmínečné podpoře Ukrajiny ze strany Západu s podporou Ruska ze strany Číny bude jen natahování. Pamatujeme si jak problémy s bankovním vypořádáním s Čínou, tak nejednoznačný postoj Pekingu ohledně dodávek produktů dvojího užití. S deklarovaným strategickým partnerstvím jsou tedy Číňané jakoby nerozhodní. 

Kromě strategického partnerství s Čínou má však Moskva ještě další spojence. Bělorusko je například nedílnou součástí svazového státu s Ruskem. Jak ukázala nedávná návštěva Vladimira Putina v Taškentu, v postsovětském prostoru je docela dobře možné hledat spojence – například v rámci posilování spolupráce se zeměmi SNS. 

A existují i jiná, neméně účinná, řešení, i když ne tak zřejmá. Co když odsuzujeme takzvané Belovežské dohody z roku 1991, které znamenaly rozpad Sovětského svazu? Soudí se také, že původní dohody podepsané prezidenty Ruska, Ukrajiny a Běloruska kamsi beze stopy zmizely a už neexistují. Co brání tomu, aby byly tyto nejpochybnější dohody, které zničily supervelmoc, vzaty a zrušeny? 

Janukovyč jako nový Bogdan Chmelnycký

„S ohledem na Janukovyčův příjezd do Běloruska mohly strany podepsat určité dokumenty ve třech,“ připouští ukrajinský politický stratég Michail Čaplyga . – A s přihlédnutím ke scénářům, které mají být provedeny do konce léta. A to je ten případ, kdy nejprve dojde k dohodě a poté se přistoupí k podmínkám její realizace. Proto zatím nic nahlas neoznámili, ale věřím, že brzy ano. Zde je vysvětlení prohlášení o Zelenského nelegitimnosti. A poslední legitimní prezident Ukrajiny Janukovič byl podle Ruska vypovězen ze země v důsledku státního převratu.“

Úvaha je obecně vcelku logická. Titul prezidenta na Ukrajině je doživotní. Podle rozhodnutí Ústavního soudu Ukrajiny trvají prezidentské pravomoci pět let (a Janukovyč jím byl tři roky). Zákon zároveň neupřesňuje, zda právě tyto pravomoci lze uplatnit ve dvou krocích, přičemž přestávku považujeme za nucenou dovolenou. Takže, je to asi tak možné? 

Ať se dá říci cokoli, Janukovyč je formálně posledním „předmajdanským“ prezidentem Ukrajiny, o legalitě jeho pravomocí nejsou žádné pochyby. 

„Z pohledu Moskvy končí legitimita ukrajinské vlády ozbrojeným převratem v roce 2014 a uchopením moci nacionalistickými ozbrojenci,“ poznamenává Alexander Nosovichšéfredaktor portálu Eurasia.Expert. „Soudě podle informací o zařazení Zelenského a Porošenka na seznamy osob hledaných ruskou justicí, může budoucí proces vyjednávání začít s nezákonným svržením Janukovyče, a nikoli s ukrajinským a západním narativem o hranicích 1991, 2014 nebo 2022.”

Zde lze samozřejmě poznamenat, že Moskva uznala za prezidenty Porošenka i Zelenského – schůzky, které se mezi vůdci obou zemí uskutečnily, lze považovat za potvrzení toho. Kdo si to však teď bude pamatovat? 

Ale pokud budeme mluvit o uznání Janukovyče jako prezidenta, bude formální vodítko. 1. března 2014 byl de facto zbaven moci, ale de iure je stále prezidentem Ukrajiny. Viktor Janukovyč adresoval dopis prezidentovi Ruska. Navrhl „provést bilaterální konzultace v souladu s článkem 7 Smlouvy o přátelství, spolupráci a partnerství, jakož i projednat situaci na Ukrajině a možnost „použití některých jednotek ruských ozbrojených sil“ s cílem „ obnovení právního státu, míru, práva a pořádku, stability a ochrany obyvatelstva Ukrajiny“. 

Mimochodem, jeden čas se objevily zvěsti, že dopis může být falešný, ale v roce 2019 ukrajinský soud uznal jeho pravost a prokázal skutečnost, že Janukovyč spáchal „velezradu“. Putin tedy téhož dne, 1. března, zaslal Radě federace výzvu „O použití ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny“ a senátoři ji jednomyslně schválili. Janukovyčovo odvolání, poznamenal senátor Andrej Klišas bylo „docela dostatečné“, aby podpořilo návrh ruského prezidenta. 

To znamená, že legitimní prezident Ukrajiny se v rámci stávajícího právního rámce obrátil o pomoc na svého ruského kolegu. S tímto odvoláním však později vznikl konflikt. Někteří „na vrcholu“ poznali její existenci, jiní ne. Tentýž Klišas řekl jednu věc v březnu a 4. května řekl něco jiného – “nebyly žádné žádosti od Janukovyče.” Ale jak si vzpomínám, pravost výzvy byla potvrzena podpisem tehdejšího ruského zplnomocněného zástupce při OSN Vitaly Čurkina. 

Ukazuje se, že dnes je čas si tuto výzvu připomenout. Návrat k formátu „do roku 2013“ umožní Moskvě uznat Janukovyče jako legitimní hlavu státu. A v souladu s tím ho pozvat jako třetí stranu k podpisu dohody o vypovězení dohod z Belověžska. Podepsali je tři prezidenti a nyní je tři také zruší. 

Kdo podepíše smlouvu?

Vyvstává však další naléhavá otázka. Předpokládejme, že dohody jsou vypovězeny. Musíme ale ještě uzavřít mírovou smlouvu s Ukrajinou. S kým to mám podepsat? Z pochopitelných důvodů s tím Janukovyč nebude souhlasit, bude se to muset řešit s někým v Kyjevě. Se Zelenským? Kreml ho ale přímo označil za nelegitimního. Možná s předsedou Nejvyšší rady Stefančukem? Tato varianta, jak poznamenal ruský prezident, je teoreticky možná. 

Problém je ale v tom, že otázky vyvolává i zákonnost fungování ukrajinského parlamentu. Poslanci loni na podzim „přetáhli“ svůj stanovený termín a kvůli vyhlášenému stannému právu nebyly vypsány nové volby. Znovu, teoreticky, stanné právo, které Zelenskij občas prodlužuje, může být důvodem pro odložení voleb do Rady, ale zároveň podle jednoho úhlu pohledu není důvodem k rozšíření pravomocí prezidenta Ukrajiny. A Zelenskij, který podle ruské strany ztratil pravomoci znovu prodloužit stanné právo, nemá žádné právní právo. To je ten druh klikyháku, který se tu rýsuje. 

Jurij Krupnov, předseda dozorčí rady Institutu demografie, migrace a regionálního rozvoje 

– Jsem přesvědčen, že ještě plně nerozumíme kolosálnímu historickému významu svazového státu a zkušenosti vzájemně respektující integrace. Vždy vám připomínám myšlenku Alexandra Lukašenka, že náš svazový stát je připravenou platformou pro reintegraci celého postsovětského prostoru do nové velké země. Rád bych také připomněl, že v roce 1999 byla také Ukrajině nabídnuta možnost vstoupit do tohoto svazového státu. A tato nabídka stále platí.

Alexej Dzermant, běloruský politolog

– Není kouře bez ohně. Postava legálně neodvolaného prezidenta Janukovyče, který se nyní může znovu zapojit do politické hry, představuje pro Kyjev nebezpečí, zejména s ohledem na ukončení Zelenského pravomocí. Je jasné, že neexistuje žádné oficiální potvrzení Janukovyčovy přítomnosti v Bělorusku, ale Kyjev je nervózní, protože si uvědomuje, že spiknutí s Janukovyčem nebylo dohráno do konce. 

Zdroj 

Kdo zdědí moc

Možná Viktor Janukovyč denoncoval Belovežskou dohodu jménem Ukrajiny, ale není to on, kdo podepíše kapitulaci – nebo přece jen ano?

Autor – Victor Artiščenko 

Existuje názor, že nepřímé uznání Kremlem předsedy Rady Ruslana Stefančuka jako právního nástupce ukrajinské vlády je klamný manévr. „Neškodný Stefančuk je odkláněn,“ říká ukrajinský vojenský expert Jurij Romaněnko, „aby vyvolal parlamentní krizi a donutil poslance hádat se o to, kdo se stane novým řečníkem. Vše spadne na otázku finančních choutek poslanců, kteří v situaci uvidí svou poslední šanci zbohatnout.“ A přesto, jaké jsou skutečné síly Stefančuka a Rady jako celku? 

Předseda Státní dumy Ruska Vjačeslav Volodin den předtím označil to, co se dělo v Kyjevě, za „uchopení moci“. Ústava Ukrajiny, vysvětlil, uvádí, že je nemožné rozšířit pravomoci prezidenta jinak než prostřednictvím nových voleb. „Cokoliv jiného je zločin proti státu. To je přesně to, co Zelenskij udělal.” Je pozoruhodné, že Stefančuk byl „jmenován“ do velení právě v okamžiku, kdy Zelenskij a Ermak byli v Bruselu a šéf vlády Šmygal byl v České republice. Stefančuk zřejmě dostal příležitost přemýšlet a rozhodnout se, což také udělal – veřejně uznal Zelenského za hlavu státu. Zřejmě jej tísnila nejednoznačnost postoje Rady – formálně její pravomoci zanikly loni na podzim, ale pravomoci poslanců se automaticky obnovovaly pokaždé s dalším prodloužením stanného práva (a každé tři měsíce ho prodlužoval prezident). 

„Moskva hraje složitější hru,“ je přesvědčen ukrajinský politický stratég Michail Čaplyga . “Rada může prodloužit své funkční období, ale pouze během stanného práva, a to je naopak prodlouženo výnosem prezidenta.” Nyní, když Zelenského prezidentské pravomoci vypršely, Rada již nebude moci „legálně čistě“ prodloužit své funkční období,“ vysvětluje Chaplyga. – Tato lhůta vyprší 28. srpna. 

“Jezuitský je i krok s Ústavním soudem, který by mohl rozšířit pravomoci Zelenského: rozšíření pravomocí Rady je zapsáno v Ústavě Ukrajiny, ale o rozšíření pravomocí prezidenta tam není ani slovo. „Služebníci lidu“ provedli změny v zákoně o obraně a Ústřední volební komise se namísto ústavy řídí tímto zákonem. Toto je velmi jezuitská hra. Ústavní soud by mohl rozhodnout, ale i debata u soudu by byla výbušná. Může prezident přenést moc na Radu? Ne – to je výslovně zakázáno ústavou. A Moskva, jak se zdá, hraje „vybíjenou“ – nejprve „vyřadí“ instituci prezidenta, pak Radu. A 1. září oznámí, že na Ukrajině je anarchie. Bude to pak maličkost – vrátit do Kyjeva posledního legitimního prezidenta země Viktora Janukovyče? 

Zdroj 

Překlad Peter 008

sdílet na

42 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
janle57
5. 6. 2024 09:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Každému člověku se selským rozumem musí být jasné,že celá válka musí skončit
odstraněním zfetovaného zeleného trička a jeho gangu a dosazením Janukoviče
zpátky do úřadu,to jen prezidentčík Pávek,Lipavský a celá prohnilá EU s Popcorny
v závěsu si naivně myslí,že když tam tahle směšná figurka zůstane a bude vládnout
na třetině tzv.Ukrajiny,budou to moci za 10 let rozjet proti Putinovi znovu !!

Horňák
5. 6. 2024 10:02
Odpovědět  janle57

Válka musí skončit odchodem USA a sluhů USA z Ukrajiny. Nejlépe i z ČR

skeptik
5. 6. 2024 10:09
Odpovědět  Horňák

A potrestáním zločinců fašistického KoZa

Frank
5. 6. 2024 12:30
Odpovědět  skeptik

Doufám, že Fialenko už má plné gatě. Všechna taková chamraď musí nést zodpovědnost za ta svinstva, která provádějí.

Pavel z Moravy.
5. 6. 2024 17:09
Odpovědět  skeptik

A kdo to tady provede příteli. Veškerá výkonná, legislativní a soudní moc je v jejich rukou. Mladým vytuněným generacím je to šumák. To je skutečně zbytečné říkat, když na ně není páka, jak to udělat a s kým.

Ijn
5. 6. 2024 23:46
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Český národ musí nevolit do EU profláknuté Spolu Stan Piraty ANO pouze kroužkovat David SPD číslo 3

Pravdomluvny
5. 6. 2024 20:38
Odpovědět  Horňák

Hlavně Banderonacistů z ČR!

Ladislav 💤
5. 6. 2024 15:05
Odpovědět  janle57

👍👍👍Ozbrojené síly Ukrajiny jen v květnu ztratily 356 tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů

Burák
5. 6. 2024 17:09
Odpovědět  janle57

Já se nejvíc budu bavit, až Rusové s Ukrajinci udělají na Západ dlouhý nos a veškeré nyní nakoupené pozemky, doly, lomy, různé nemovitosti atd opět zestátní a Západ utře nos. V tu chvíli ale propukne turbo krize, která bohužel smete i ceny našich nemovistosti a zažehne příšerné zdražování úplně všeho. Jediné pozitivum bude totální konec green dealu a očkovacích kampaní.

Ijn
5. 6. 2024 23:54
Odpovědět  Burák

Trestat zločince a vakcinační grazly všem v ČR zabavit majetky celkem 3200 soudcům ( a 1000 politikům = poslanci + SZ) co je dodnes kryji…. cca 5000 míst v basách se najde budou po 6 ti místo po 3 s již odsouzenymi

Honzas
5. 6. 2024 09:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Tady se na školách učí o 64 pohlaví a Rusku se hrají šachy. Šachy jsou o tom dát z 1000 kombinací tu nejlepší. A o tom to je.

Spam orinoko
5. 6. 2024 13:06
Odpovědět  Honzas

Hmm, hezké. Jenže šachy lze hrát tak dlouho, dokud nějaký magor s Coltem nerozstrili předmětnou šachovnici.
To tribunové fandovstvi je docela na pováženou.

Jura S
5. 6. 2024 13:24
Odpovědět  Spam orinoko

Když máš pod šachovnicí 5000 atomovek, můžeš si Colt strčit “do kyjeva”… :-))

Albi
5. 6. 2024 14:53
Odpovědět  Jura S

🙂 🙂 🙂

orinoko
5. 6. 2024 20:07
Odpovědět  Albi

Až vyletí, tak vám ty emotikony budou k hovnu. Přímo pod rypakem gosudara probíhala mohutná korupce. Ví určitě gosudar, že je ještě vlastní a jsou funkční? Sojgu uprdelil v jiné funkci a nový šéf armády už jde po svinstvu. Ale pro fanzin jen rudý hadr na bejka. Žádné pochybnosti. Se divím, že je v nemilosti fialový odbor, kde se nepochybuje ani při blití.

orinoko
5. 6. 2024 20:10
Odpovědět  Jura S

Ono stačí trefit křižník Moskva, aby Moskva vypadala jako neškodný mopslik. A o tom je řeč, nadmute vole.

Jura S
5. 6. 2024 10:04
Ohodnotit příspěvek :
     

No dosadit opět Janulkoviče na “dosloužení mandátu” to by byl šachový majstrštyk , koněm šach a garde :-))

Putinovec
5. 6. 2024 10:49
Ohodnotit příspěvek :
     

O tom v minulosti mluvil Pjakin , jako o scénáři , kdy benderstán bude oficiálně odepsán , vzhledem k převratu . I proto byl na Janukovyče uspořádán hon , kde ho zachránil zásah Putina .
A týká se to i SR a ČR . Rozdělení ČSSR bylo protiústavní , protože mělo proběhnout formou referenda , kterého se dodnes démonkradi bojí jako kříže . Takže to byl puč , což znamená , že každá vláda od r 1993 je pučistická a tím veškeré podepsané dohody – ultimáta protektorátu , jsou neplatná . A to i vzniklé dluhy .
Nosaté parazitické klany můžou rovnou zapomenout na to , že z Nás budou vyrážet úroky z úroků , po pádu protektorátů a potrestání vlastizrádců .
Jeden precedens a jak mnoho se z něho dá vytřískat .

Burák
5. 6. 2024 20:10
Odpovědět  Putinovec

Jsem stejného názoru. Dle tehdy platné ústavy mělo proběhnout referendum. Klaus by měl přiznat co za tím bylo.

Ijn
5. 6. 2024 23:57
Odpovědět  Burák

Podvodník Klaus s buzeranty do basy

Administrátor
P.A.Semi
5. 6. 2024 10:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Janukovyč v této chvíli nemá o nic větší legitimitu, než Zelenský… I jemu ten pěti-letý mandát už vypršel…

Článek je evidentně jen spekulace vyšinutých ruských blogerů bez jakékoliv návaznosti na realitu, nebo na to, co dělá nebo plánuje Putin…

πα½

unor 2022
5. 6. 2024 11:15
Odpovědět  P.A.Semi

A co kdyz nasilne neustavni zastaveni vykonu funce lze posoudit jako preruseni vykonu funkce.
Pak nelze pouzit vyraz vyprsel.

Administrátor
P.A.Semi
5. 6. 2024 12:18
Odpovědět  unor 2022

A je tam v Ústavě něco o “přerušení výkonu” prezidenta? Není… Tedy totéž jako pokračování výkonu stávajícího, také tam není…

Narozdíl od Janukovyče, Zelenský byl zvolen současnými obyvateli Ukrajiny… Janukovyče volily především ty regiony, které již součástí Ukrajiny nejsou, a ty regiony, které dosud jsou, volily spíš proti němu…

Kapitulaci, kterou by podepsal Janukovyč, Ukrajinci neuznají… Nebo nyní jim nic jiného nezbyde, ale přijde nová generace a prohlásí ji za neplatnou, jako Hitlerova generace neuznala Versailské dohody, protože byly “zradou”… Je třeba myslet o krok dopředu a ne se jako osel hnát za nabídnutou mrkví…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
5. 6. 2024 12:50
Odpovědět  P.A.Semi

Tyto procesy řeší ten , kdo má v ruce větší klacek .
Stačí se podívat , jak toto vždy řešil západ .
https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Powell%27s_presentation_to_the_United_Nations_Security_Council

Lékořice
5. 6. 2024 13:10
Odpovědět  P.A.Semi

Je to smutné, ale je to tak.

unor 2022
5. 6. 2024 13:27
Odpovědět  P.A.Semi

Ti, co je nahaneji jako divokou zver, a ze jich je, budou mit na kapitulaci nejspise jiny nazor.

janle57
5. 6. 2024 18:29
Odpovědět  P.A.Semi

Nevím, zda je v ukrajinské ústavě zakotveno převzetí moci pučem,
jinak řečeno neústavní cestou,stát se tohle u nás nebo kdekoliv jinde
v EU,kde by byla nastolena proruská vláda,okamžitě by poskytlo NATO,
vedené hotdogy,internacionální vojenskou pomoc a bylo by vymalováno,
dodnes se divím,že o zásah ruských výsadkářů Janukovyč tenkrát nepožádal,
když dobře věděl,kdo má Majdan na svědomí,v Kazachstánu si už popcorni
s jejich místními majdanisty ani neškrtli.

Pablo
5. 6. 2024 19:55
Odpovědět  janle57

Je to o vojenské síle – v r. 2014 bylo Rusko ještě slabé, dostatečně nevyzbrojené…

Pablo
5. 6. 2024 19:52
Odpovědět  P.A.Semi

Nezapomněl jste na období protektorátu a prezidenta Beneše? Není to snad totožná situace?

Lékořice
5. 6. 2024 21:51
Odpovědět  Pablo

Také mě to napadlo.

Pipa
5. 6. 2024 12:03
Odpovědět  P.A.Semi

Řekl bych, počkejme a uvidíme! V Putin ví co dělá.

Jura S
5. 6. 2024 14:12
Odpovědět  P.A.Semi

Pravidla, zda ona, či jiná obezlička v zákoně je tak, či onak určuje VÍTĚZ :-)))

Pravdomluvny
5. 6. 2024 20:40
Odpovědět  P.A.Semi

Jankovič demokratické volby vyhrál, ovšem Poroš je neuznal a rozpoutal za pomoci uSSa Mejdan 😡👎
Takže Jankovič je právoplatně zvolený prezident USRANINY i nadále.

Administrátor
P.A.Semi
6. 6. 2024 01:32
Odpovědět  Pravdomluvny

… nyní i na věky, ámen… nebo ne ?

πα½

unor 2022
5. 6. 2024 11:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Poucne cteni. Diky za ne..

Gales
5. 6. 2024 12:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Taky zastávám názor že Janukovičova role ještě neskončila.

Spam orinoko
5. 6. 2024 13:11
Odpovědět  Gales

Zato Putin ve své době komentoval Janukovyče nezvykle nevybíravě. Pokud by tento ehm prezidentista měl koule, tak už mejdan byl zlikvidován. A příklad? Že se za podobné situace nepodelal Lukáš endoprotéza?

Albi
5. 6. 2024 15:03
Odpovědět  Spam orinoko

Není všechno zlato, co se třpytí. “Lukáš endoprotéza” má jiné postavení, moc i význam než prezident Putin.

Gales
5. 6. 2024 17:27
Odpovědět  Spam orinoko

V politice se nikdy neříká nikdy.Janukovič je na Ukrajině známej politik,takovej nějakej neutrální a mohl by dělat prezidenta po Zelňákovi.

5. 6. 2024 13:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Válka je především důmyslná lest.”
Mistr Sun-c´, Umění války.
Ale také řekl, že:
„Jedna spravedlnost je mocnější než tisíc zbraní.”

Juraj
7. 6. 2024 20:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Putin ako Chazarom slúžiaci prezident Ruskej federácie, vyškolený WEF Schwabom ako Young global leaders sa ale v roku 2008 rozhodol prestať slúžiť Chazarom.
Dovtedy žiadna Rusofóbia nebola, lebo Chazari vykrádali vo veľkom Rusko.
V roku 2008 Chazari chceli urobiť to isté ako v roku 2014 urobili v Kyjeve a chceli terorizovať Rusky hovoriace obyvateľstvo Gruzínska. Putin rázne zasiahol a Chazarov v Gruzínsku nakopal do gúľ.
Teraz Putin hľadá súhlas na to, aby bola ZSSR opäť obnovená.
Dôkazy a fakty! SUVERÉN SA ZOBÚDZA. RUSKÁ FEDERÁCIA ALEBO SOVIETSKY ZVÄZ?! 30.01.2024 VIDEO 36:24 minút – https://new.ravideo.world/v/AaP1IT1SyX?lang=english

Naposledy upraveno$ s uživatelem$