blogpolitika

Šedá eminence Rothschildů a Rockefellerů byla včera v Bruselu za aplausu shromážděných politiků jmenována ředitelem Evropy!

Šedá eminence Rothschildů a Rockefellerů byla včera v Bruselu za aplausu shromážděných politiků jmenována ředitelem Evropy! Draghizace a Ukrajinizace EU včera oficiálně začala!

Michael Svatoš

Dne 13. září přednesla šéfka bruselské komise Ursula von der Leyen každoroční nejdůležitější projev v Evropě – Zprávu o stavu EU. Projev to byl bídný, a Ursula v něm jen rozdávala politické dárky všem evropským partajím, aby se jim zalíbila, a stala se příští rok opět šéfkou Evropské komise. Nejvýznamnější dárky připravila pro Rothschildy a Rockefellery, když oznámila, že jejich pověstná šedá eminence, jeden ze čtyř ředitelů nejvyšší soukromé bankéřské organizace světa G30, zřízené Nadací Rockefeller, finančník Mario Draghi, bude ihned jmenován hlavním “poradcem” Bruselské komise, a připraví transformaci Evropy! A pro Kyjevský režim, když oznámila rozšiřování EU o nové členy, ač nesplňují podmínky pro přijetí, ale jsou politicky korektní! Čeká nás tak nejhorší možný scénář krizového vývoje a růstu drahoty, protože Mario Draghi, svůj ekonomický plán zformuloval slovy, že každá válka musí být financována masivním veřejným zadlužováním, jinak ji není možné úspěšně véstMasivní veřejné zadlužování, které rozpoutá inflaci a drahotu, je letitou alfou a omegou Draghiho politiky, a toto zadlužování má vést pomocí následných privatizací a exekucí ke koncentraci veškerého státního a soukromého majetku v rukou jen několika bank a nejbohatších rodin Západu! 

Včera ve stejnou dobu, kdy Ursula hodinu hýkala, aniž by řekla jediné konkrétní opatření, jak bude Brusel bojovat proti současné drahotě a ekonomické krizi, oznámily společně Rusko a Čína, že čínská polostátní společnost China Chengtong International Investment a ruská polostátní společnost НОВЫЙ СУХОПУТНЫЙ ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР společně rozšíří velkokapacitní logistický přepravní systém, který bude z oblasti jižního Uralu, střední Asie, a Sibiře přepravovat každoročně do Číny a jejich přístavů desítky milionů tun tamního obilí, sóji a dalších zemědělských plodin a produktů živočišného původu. Čína musí ročně dovážet 100 milionů tun obilí a dalších základních plodin, protože její zemědělská půda představuje jen 8% její rozlohy, ač má 1/5 světové populace. Rusko naopak disponuje obrovskými rozlohami nevyužívané zemědělské půdy táhnoucí se od jihozápadního Uralu, do Střední Asie, a podél hranic s Čínou a Mongolskem, rovněž jako Kazachstán. V této oblasti se půdy nevyužívají k zemědělské činnosti z prostého důvodu – neexistuje přepravní systém, který by desítky milionů tun plodin dokázal přemístit buď k Baltskému, nebo Černému moři, nebo do Čínských a Severokorejských přístavů. Teď má být tento systém, který Putin zatím skromnými prostředky budoval od roku 2016, a který už přepravuje první miliony tun obilí, díky čínským státním investicím, masivně rozšířen! 

Tento Rusko-čínský přepravní koridor je zničující ranou pro politiku EU a USA. Kazachstán disponuje okamžitou roční vývozní kapacitou 9 milionů tun obilí a mouky, ovšem zatím se do EU dokáže pro neexistující logistiku dovést jen 1.5 milionu tun. (Pro srovnání – veškerý vývoz obilovin z Ukrajiny dosáhnul maxima v letech 2019 až 2021, a představoval ročně 50 milionů tun, z nichž 30% odebírala EU) Hlavními odběrateli kazachstánského obilí jsou v Evropě – Itálie, Polsko a Lotyšsko. Bruselský komisař Valdis Dombrovskis se 19. května letošního roku účastnil summitu EU Kazachstán, na kterém byl vytyčen cíl, aby se Kazachstán jako významný producent obilí stal strategickým partnerem EU při realizaci globální potravinové agendy. Vtipem ujednání je, že EU věnovala na realizaci strategického logistického propojení Kazachstánu přes Ázerbájdžán a Gruzii směšných 9 milionů EUR, které jsou s miliardami dolarů pumpovaných Čínou do propojení logistiky Kazachstánu přes Rusko a Mongolsko s Čínou naprosto směšné. S pomocí USA a EU se má v kaspickém přístavu Baku, jak oznámil 26. května na konferenci ve Washingtonu jeho ředitel Eugene Seah, už za 5 let!!! vybudovat sklad obilí, bez kterého se nedá obilí dále převážet po železnici do gruzínského přístavu Anaklia!!! Přístav Anaklia měl Washington rozšířit, ale pro nulový pokrok ve výstavně za několik let, byl 15. srpna gruzínskou vládou nahrazen ČíňanyBrusel se chvástá, že z Kazachstánu bude dovážet pomocí podmořských kabelů a nadzemních vedení gigawaty solární elektřiny, potrubími miliony tun vodíku vyráběného ze sluneční energie a kaspické vody, a kombinací vlakové a železniční dopravy desítky milionů tun surovin, plodin a všeho potřebného pro Green Deal, ale není schopen jediný svůj mega-plán ufinancovat, stejně tak jako postavit jediné silo v přístavu Baku dříve než za 5 let, a stejně jako USA rozšířit jediný přístav v Anaklii za deset let! A Rusové s Číňany zatím tvrdě, rychle a usilovně pracují, aby geopolitickou soutěž o ekonomickou vládu nad Střední Asii a Kavkazem vyhráli! Fantasmagorický plán Bruselu, že se z Kazachstánu bude dovážet několik milionů tun zeleného vodíku ročně, které zabezpečí 20% vší spotřeby vodíku v EU podle plánu Green Deal, je Rusům i Číňanům k smíchu! Bruselská velkohubá hesla, že poručíme větru a dešti, už nikdo nebere vážně, protože Rusové s Číňany staví železnice, průplavy, silnice, potrubí, vedení  a přístavy raketovým tempem. Putovat po nich ovšem nebudou šílenosti Green Deal, ale ropa, plyn, uhlí, suroviny, zboží a potraviny! 

Brusel má jiný plán, než jaký deklarovali Číňané a Rusové při projektu logistického systému  НОВЫЙ СУХОПУТНЫЙ ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР – Draghizaci Evropy! Zatímco Rusko-Čínský projekt má za cílV době, kdy se USA a některé další západní země stále snaží omezovat ruský vývoz obilí, což má za následek relativně omezené globální dodávky potravin, výstavba nového pozemního koridoru s obilím přispívá k čínské strategii potravinové bezpečnosti a ke stabilizaci mezinárodního trhu s obilím…. Spolupráce mezi Čínou a Ruskem je zvláště důležitá pro potravinovou bezpečnost Číny a nový koridor s obilím má potenciál dále podporovat dvoustranný obchod s obilím tím, že poskytuje nové dopravní řešení pro vývoz obilí. Ve srovnání s tradiční námořní a leteckou dopravou je pozemní doprava rychlejší, flexibilnější a spolehlivější. Je také méně ovlivněna takovými faktory, jako jsou mimořádné události a extrémní počasí.

Česká média se tento týden předháněla v informacích o zoufalém Putinovi, šíleném Kimovi a lžích na fóru ve Vladivostoku, jen aby zakryla obsah ekonomických dohod, které Putin na fóru podepsal. Světová válka se nevyhrává propagandou, jak si myslel Goebbels, ale průmyslem, vědou, a díky lidem, kteří svým politikům věří, že budou bohatší a svobodnější. Ne chudší, cenzurovaní, kontrolovaní a zotročení. Zatím, co Putin tento týden podepisoval dohody, které Rusko a Rusy učiní bohatšími, Ursula hýkala v Bruselu pomatená hesla bez jediného konkrétního obsahu, krom toho že Oligarchové s Draghiho pomocí ovládnou Evropu, stejně tak jak už ovládli Ukrajinu, a její projev ze všeho nejvíc připomínal každodenní bubnování premiéra Fialy a jeho tlampačů z mainstreamu o skvělých vládních úspěších, a geniálních plánech do budoucna! Situace je však opačná!!

Mario Draghi, nový ředitel EU, má tyto politické cíle, které jsou patrné z výroků, které v minulosti přednesl:

  • evropský sociální model již patří minulosti!  Připravte se tak na nynější osud většiny Američanů, a přečtěte si v tomto skvělém včerejším článku, co Vás brzy čeká! Přesně takový osud Vám plánuje Draghi, a Řekové mohou vyprávět celé story, jak probíhá tzv. Draghizace! 
  • Banky musí rychle a zdarma půjčit finanční prostředky soukromým společnostem připraveným zachránit pracovní místa. Protože se tak banky stanou nositeli veřejné politiky, za biliony, které soukromým firmám půjčí, se musí veřejně zaručit státy. Jakákoli státní regulace těchto bankovních půjček soukromým investorům musí být zakázaná! Bez ohledu na finanční náklady, které bankám a pojišťovnám při tomto půjčování peněz soukromým investorům vzniknou, musí všechny tyto náklady proplatit vlády jednotlivých států! Připravte se, z Vašich daní se už nebudou platit důchody, zdravotnictví, školství a sociální péče, ale jen dluhy, které u bankéřů podle Draghiho plánu nasekají vybraní soukromí investoři! 
  • ztráty příjmů, které utrpí soukromý sektor, a dluh navýšený, aby se rozdíl v hospodaření soukromých firem vyrovnal, musí být nakonec zcela nebo částečně vyrovnán jednotlivými státními rozpočty! Eurokraty vybrané soukromé firmy prodělají miliardy na nesmyslných projektech Green Deal, ale celý jejich prodělek, včetně úroků u bankéřů, budete platit Vy! 

Mario Draghi vstoupil do elitního světa nejvyšších bankéřů a absolutních elit Západu poprvé v červnu 1992, kdy na britské královské jachtě přednesl na banketu uzavřené společnosti Neviditelní tvořené  100 nejbohatšími a nejvlivnějšími Evropany a Američany svůj plán, jak prostřednictvím masivního státního zadlužování  vyvolat masovou nezaměstnanost, drahotu, bídu a inflaci,  a donutit tak obyvatele Evropy, aby souhlasili, že politici prodají vybraným elitám veškerý výdělečný veřejný a státní majetek! Na jachtě tehdy doslova řekl: 

  • Výnosy z privatizace státního majetku se použijí  na oddlužování států….Vlády prodají soukromníkům své ziskové státní podniky, přijdou tak o všechny své budoucí příjmy z dividend, ale sníží tím svůj celkový dluh. Privatizace tak nebude sloužit ke snižování míry státního zadlužování, ale pouze k financování dalšího státního zadlužování. Tento proces privatizace státního majetku vyvolá prudký nárůst nezaměstnanosti, a proto potřebuje silné vlády. Pro tento proces privatizace je nutný silný Brusel (v originále textu Maastricht, protože Bruxelae, jak ho známe dnes, ještě v roce 1992 neexistovalo). Privatizujme proto až budeme silní, a připravení! Ale privatizujme!
  • Dámy a pánové, drazí přátelé, nejprve bych chtěl poblahopřát britskému velvyslanectví a britským Invisibles za jejich vynikající pohostinnost. Uspořádání tohoto setkání na této lodi je samo o sobě příkladem skvělé privatizace fantastického veřejného majetku. Během posledních patnácti měsíců se toho o privatizaci italské ekonomiky hodně řeklo. Určitého pokroku bylo dosaženo při podpoře prodeje některých státem vlastněných bank jiným krypto-veřejným institucím.  Ale pokud jde o skutečné prodeje velkých veřejných společností soukromému sektoru, udělalo se jen málo. To není překvapivé, protože rozsáhlá privatizace je skvělá – řekl bych mimořádná – bude to politické rozhodnutí, které otřese základy sociálně-ekonomického řádu, přepíše hranice mezi veřejným a soukromým, které nebyly zpochybňovány téměř padesát let, vyvolá široký proces deregulace, oslabí ekonomický systém, v němž stále platí, že dotace  dotace rodinám a lidem hrají důležitou roli. Jinými slovy, rozhodnutí o úplné privatizaci je důležitým politickým rozhodnutím, které přesahuje rozhodnutí o tom, které jednotlivé subjekty privatizovat. 

Protože včera v Bruselu shromáždění politici, včetně českých, až na výjimky aplaudovali, jak jmenování Draghiho, tak i všem dalším bruselským šílenostem, bude na Vás, zda příští rok ve volbách připustíte, aby se Draghiho plány staly skutečností. Proto vstupujte do politiky a stávejte se novými politiky. Dokud ještě můžete! 
https://www.michalapetr.com/

sdíletj na

43 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Vladimír
14. 9. 2023 09:43

Dokud nebude hodně špatně, nic se nezmění. Takže čím dřív tím lépe…

Pavel z Moravy
14. 9. 2023 10:01
Odpovědět  Vladimír

Jenže ke změně je potřeba používat mozek a zdravé myšlení a to tady v Evropě není a u nás už vůbec ne. Skončeno jest.

Pijack
14. 9. 2023 10:08
Odpovědět  Vladimír

S těmito dvěma rodinnými klany bylo lidem na západě vždycky špatně. Vynahradili jim to pouze konzumací. Konzumujte ovce, my vás ochráníme před Ruským zlem… a lidé chrochtali a drželi huby. Bylo jim dobře. A mafie přitvrdila – postarejte se o naše otroky, jen díky nim jste bohatí… a migrace pokračuje. Konzumní ovce už začínají otevírat kukadla.

Evžen
16. 9. 2023 08:54
Odpovědět  Vladimír

To je dobrá uvaha ale pro řadového občana na prd! Volič je hlupák a proto svět spěje do záhuby…!

Pavel z Moravy
14. 9. 2023 10:12

Ahoj Pavle. K. Vím, že jsi říkal, že zde již nebudeš psát, ale věz, že já jsem stále tvým kámošem, tak se ozvi. Mrzí mne co se děje. Co dělají lumpíci papoušci? Tak se měj.

Albi
14. 9. 2023 14:16
Odpovědět  Pavel z Moravy

Přidávám se.
A pokud nebudeš proti, podívám se občas na PP a pokud se tam Pavel K objeví, předám mu tvůj (i můj) vzkaz.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
14. 9. 2023 16:10
Odpovědět  Albi

Jo, předej, on je fajn chlap. A my bychom měli všichni držet spolu. Copak nestačí co s námi provádí naši škůdci?

Jura S
14. 9. 2023 10:12

Debilizace EU je nekonečná, když jsme včera koukal na “Lejní” projev a jak tam vygumovanci hýkali blahem nad totálními schozofrenickými tézemi , tak jsem si vzpomněl na teorii “podlidí” a zcela s ní souhlasím…

ModrýKlokan
14. 9. 2023 16:09
Odpovědět  Jura S

@ Jura S

Tak mě už to ani nepřekvapuje. V podstatě celý mnohatisícový personál EU je pečlivě vybraný lidský odpad. Tupá bezectná zbabělá lůza.

Pedro
14. 9. 2023 10:44

Jedu od kauflandu, dnes slevy pár šušnů a nedá se zaparkovat. Chtěl jsem vrátit lahve, radši jsem odjel. Nikoho nic nezajímá, jen konzum. Přijde šok!

Pavel z Moravy
14. 9. 2023 12:31
Odpovědět  Pedro

Pedro, to nebude šok, to bude úplný kolaps. S takovým lidským materiálem se jim fakt snad ten feudalismus, jak to zmiňuje Boomer podaří nainstalovat. Je sice pravdou, že někdy ten nesvobodný je svobodnější než jeho otrokář, protože jeho myšlenky jsou stálým nebezpečím pro ty, kteří ho zotročují. Nevím ale jestli zde ještě lidé myšlenkově vybavení žijí. Někteří ano, ale kolik je to procent. Současní škůdci zemští nás zdírají neuvěřitelným způsobem, myslící lidé by jim to nedovolili, ale zde již důstojnost a myšlení nemá ve společnosti svoje místo. Rozumní lidé mladšího věku budou muset odtud odejít, nebudou mít jiné řešení. Láska k vlasti je a jejich rodiny nenakrmí. Bohužel.

Albi
14. 9. 2023 14:36
Odpovědět  Pedro

Něco přece jen – momentálně se vrací na scénu kauza Čapí hnízdo. Dotace 50 mil.Kč (navíc prý vrácené) kontra stovky miliard všech vlád od hadráku rukou společnou a nerozdílnou.
Trapné a už dávno nezajímavé, jen vláda si to ponechává v rezervě, protože Babiš se jí zdá být dobrá výmluva a jinou nakonec ani nemají.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-babis-capi-hnizdo-odvolaci-soud-rozhodl-o-obzalobe-na-babise-v-kauze-capi-hnizdo-236810#

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
14. 9. 2023 16:11
Odpovědět  Albi

@ Albi

Nenech se zmást. To je jen pečlivě režírované divadlo pro ovce. Kouřová clona k odvrácení pozornosti. Babiš je jejich, řízená opozice. Ten se tomu jen směje.

Albi
14. 9. 2023 16:58
Odpovědět  ModrýKlokan

Je to možné a nevylučuji to.
Jen mi připadá trapné pořád je to samé Čapí hnízdo, pořád těch stejných 50 mil Kč (vzhledem k inflaci už takové číslo málokoho osloví), zatímco jim to trapné není?
To si nemohou najít, vymyslet nebo narežírovat zas něco jiného? Četla jsem, že celý spis má 36 TISÍC stran!!! Kdo se kdy těmi tisíci stránkami zabýval nebo příště zabývat bude? Jaký nový fakt v tom chtějí objevit?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
14. 9. 2023 17:30
Odpovědět  ModrýKlokan

Přeeeeesné! S tím začnou vždy, když jim jde do tuhého.

Gales
14. 9. 2023 10:48

Některé ku*vy by potřebovali krumpáčem do držky.A nešetřit silou.Judaizace EU začíná.Otroci v EU jsou nuceni platit válku bankěřské svoloči za jejich zisky.Tohle může vymyslet pouze jud a poslouchat ho jenom blb.

All
14. 9. 2023 13:15
Odpovědět  Gales

Ahoj,vůbec nejhorší je,že u ,,judaistů” je zvykem ( vždy to tak bylo v jejich historii ) , že v případě války přebírají nejvyšší moc do svých rukou ,,Juda-soudci”.Nejvyšší židosoudci si pak dělají naprosto co chtějí. Tak bylo,jsou to jejich praktiky. ( a je to znát už i u nás,jak dobře placení soudci posluhují systému,zatím jen politickým psychoušům, zatím ..) Tak jak nedůvěřuju politickým stranám,nedá se vůbec důvěřovat soudcům,zrazují lidi stejně. Židovina jak vyšitá.

ijn
14. 9. 2023 10:50

vývoj ukáže na sílu Slovanů a jejich touhu po MÍROVÉM ŘEŠENÍ všech konfliktů světa….!!!

Pedro
14. 9. 2023 10:51

90% lidí se nechce manuálně makat. Většina parazituje na makající menšině a nic nevytváří. Já úředníky v tomto množství nepotřebuju, ani armádu, která stojí miliardy a je bezcenná. Tento systém žije z minulosti, zlodějin, dotací, podvodů a parazitování. Kdybychom neživili 5 milionů parazitů, tak jsme nejbohatší země světa.

Gales
14. 9. 2023 12:53
Odpovědět  Pedro

Paraziti ať sípnou.

Boomer
14. 9. 2023 11:46

..privatizační model à la Draghi bude ve svých důsledcích znamenat instalaci nové formy feudalismu. Státy jako takové zmizí, zůstanou jen někým vlastněná a spravovaná území..

ModrýKlokan
14. 9. 2023 16:15
Odpovědět  Boomer

@ Boomer

Šlechtický rodiny se už nemůžou dočkat. Však do nás TV cpe ty středověký pohádkový monarchistický hovadiny horem spodem od rána do večera. Hlavně ženský to milujou. Tak není se co divit, vždycky platilo, že dají většímu psovi.

U mě a podobných nepochodí, my jim ukážem feudalismus, že jim poleze i ušima.

Boomer
14. 9. 2023 16:45
Odpovědět  ModrýKlokan

.. feudalismus 2.0 nebude tím, co znáte z historických knih a filmů!

https://1url.cz/fu2Tu

Pavel z Moravy
14. 9. 2023 16:50
Odpovědět  Boomer

Nu ale podstata bude prakticky stejná, když jsem to tak skouknul.

Boomer
14. 9. 2023 17:05
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. jistě, ovšem technologie moci bude sofistikovaná, proti ní bude obrana téměř nemožná. Nebude žádný sociální systém, na zaručený nepodmíněný příjem můžeme zapomenout, to bude jen přechodný stav. AI se postará od kolébky ke hrobu..

Pavel z Moravy
14. 9. 2023 19:32
Odpovědět  Boomer

Tak ono se to převážně týká našich potomků, ale jak jim to chcete vysvětlit, aby něco dělali, nebo se alespoň pokoušeli něco dělat. Já o žádném receptu jak jim vysvětlit, že jde o jejich žití nevím. A i kdyby staří věděli jak na to, tato děcka v převážné většině asi mít zájem nebudou. Třeba jim to bude vyhovovat, já nevím. Tibeťané přece říkají, nemá li problém řešení, starosti nepomohou. Tak co myslíte, má to řešení nebo ne se současnou populací?

Boomer
15. 9. 2023 10:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. upřímně řečeno nevidím reálnou možnost řešení směrem zespodu. Populace současná i následující mají a budou mít stále omezenější prostor k ovlivnění dějů. Mnozí lidé si neuvědomují, že jsou lapeni v síti promyšleně vytvářené státem. De facto vám státní zásah může rázem ztížit až zamezit přístup k čemukoli, na co jsme dnes zvyklí jako na běžnou součást života(volný pohyb, zdravotní péče, sociální a důchodové zabezpečení, přístup k vašim penězům v bance..).
Můžete se tak nanejvýš bránit soudní žalobou, která ovšem nemá odkladný účinek.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
All
14. 9. 2023 14:18

Draghi ? Jen podoba, shoda jmen od satanského zloducha ze středověku, Draga ? Stačí si najít ,,Drago z Méth” v encyklopedii. Jak ta jména pasují a vše se opakuje dokola.A ti bankéři jedou taky stejně odnepaměti,výjimku tvořili pouze první templáři,ti byli spravedliví.Dokud nebyli infiltrováni a předěláni,kým,víme.Kdopak jsou ,,Lévité” a kdopak řídí a ovládá lévity,nejvyšší zbohatlíky zastupující jedno náboženství i jejich soudce ? Ježíš byl spravedlivý žid a oni ho popravili.Dělají to dodnes. Faraon v Egyptě jim dal veliký majetek,aby sami odešli a tak se jich zbavil ( bez násilí , žádné vyhánění )A 40 let v poušti ? Nikdy,to číslo je symbolické a má jiný význam.V poušti se spíš cvičili ve zbrani,aby mohli napadat a loupit.Své odpůrce z vlastních tam likvidovali..Kdo je za tím vším ? Řekl bych černá šlechta a jejich ,,černí mágové”,nejhorší z nejhorších.Tihle černí mágové vůbec nedokáží žít v blízkosti lesů a zdravé přírody,protože les a příroda je ,,božská”,je v ní obsažena pravda , spolupráce,obnova,regenerace,plnost života,život sám. A to satanista-černý mág nesnese,nedokáže ,,u lesa” žít. Proto ,,gren deal”,zelené šílenství,ničení lesů a celé přírody,podvod s CO 2, Podvody.

Pavel z Moravy
14. 9. 2023 16:18
Odpovědět  All

No jo, ale co s tím braši?

Helena
14. 9. 2023 17:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

Je třeba začít likvidovat slouhy v jednotlivých zemích, kteří se nechali uplatit a poslouchají své páníčky na slovo. Ti dělají tu špinavou práci za ty schované swině za oponou. A čím drastičtěji budou tito slouhové odměnění nas….anou lůzou, tím hůř se jim budou hledat další a další. Tudy vede cesta.

ModrýKlokan
14. 9. 2023 16:19
Odpovědět  All

@ All

Jo, přesně. To je samá ekologie a uchování diversity a v reálu ta odporná filcka Bill Gates začal tvrdit, že lesy uvolňují CO2 a ničí klima. Tak začal ten stupidní zloděj a podpantoflák financovat likvidaci kanadských lesů. KoZa potřebuje svěrací kazajku, klystýr a skotský střiky, chinín dvakrát denně. Kolektivně.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
14. 9. 2023 17:09
Odpovědět  ModrýKlokan

.. až zmizí přebytečná část lidské populace, příroda bude regenerovat sama od sebe, ale to už my tu nebudeme.

Gales
14. 9. 2023 16:47
Odpovědět  All

Takže založit spolek na záchranu přírody.Mně se taky zdá že to všechno není normální.Dokonce jsem ty filcky podezříval že chtějí zničit podnebí kvůli cizí civilizaci,že jako by tady nemohli dýchat. Ale možné že temnota nemá ráda přírodu protože ta si jede podle svého mustru a nepodléha vlivu bank a dolaru.

Boomer
14. 9. 2023 17:12
Odpovědět  Gales

.. vys*rte se na nějakou imaginární temnotu, jsou to prostě reální lidé, kteří chtějí mít svět jen pro sebe, aby jim ho nezasmrádal nějaký zbytečný plebs.

Gales
14. 9. 2023 18:41
Odpovědět  Boomer

Tou temnotou myslím právě tyhle s*áče. Ale nějakej zájem na ničení přírody mají. A proč?

Boomer
15. 9. 2023 10:54
Odpovědět  Gales

.. to zničení je jen dočasné a částečné, místně omezené. Možná potřebují dostat většinu lidstva do úzkých, možná potřebují vytvořit podmínky(opět částečné a místní..) pro pandemii, která odstraní nepotřebné.

Gales
15. 9. 2023 20:04
Odpovědět  Boomer
Frank1
14. 9. 2023 16:41

Draghi je poskokem Rothschildu. Jako sef ECB nechal tisknout stale nove penize a redil €.

Frank1
14. 9. 2023 16:56

Pripravte se na zimu. EUhnie ani porodni baba z Lejna vam nepomuzou!

Pavel z Moravy
14. 9. 2023 19:47
Odpovědět  Frank1

Tak proč by se také starali, my jsme pro ně opravdu totální howna, která se nejsou ani schopna domluvit jak je dostat od moci. Pro ně jsme úplně zbyteční obyvatelé planety. Potřebují pouze nějakou část, aby jim sloužila. To je ta největší hrůza, která jedince totálně umrtvuje, to, že ta většinová lidská masa si to vůbec neuvědomuje. Ale na druhé straně, jak to bylo dříve, třeba ve středověku, asi podobné. Vždy se toho možného odporu ale někdo ujal.

Veny232
14. 9. 2023 18:19

Pro to pořád říkám,že po těchto Satanovo Kreaturách, se musí střílet všude kam se hnou…

jiří
15. 9. 2023 10:13

V polovině 80. let byla do ruštiny přeložena kniha britského důstojníka zpravodajské služby  Johna Colemana a s ní světlo světa spatřil tzv. Harvardský projekt, resp. teorie Zlaté miliardy. Autor cca třicet let zkoumal tajné mechanizmy řízení světa a došel k závěru, že globální procesy řídí 300 nejbohatších rodinných klanů(„Výbor 300“). Tehdy byla vypracovaná teorie „zlaté miliardy“, která „má právo“ v průběhu 100-150 let zůstat na Zemi. Zlatá miliarda má zahrnovat obyvatelé USA, Kanady, Západní Evropy, Izraele a Japonska. Rusové a jiné národy, které žijí na území Ruska, se do této miliardy nedostaly.
https://tadesco.org/globalni-prediktor-egypt-tajne-spolky-slovane-rusko-globalizace-illuminati-zednari-zlata-miliarda/

Frank1
15. 9. 2023 11:00

Na obrazku Rothschild a D. Rockefeller, ten uz nezije. Oby vypadaji jako hodni dedove co neumeji do peti pocitat. Jsou vsak ztelesnene zlo, parazitujici na nas. Zenou nas do valek, ktere financuji. Jejich poskoci nam vladnou a plni jejich zadani.