blog

Přichází extrémní zdražování potravin.

ze sítí:

Přichází extrémní zdražování potravin. Přitom hnutí SPD dlouhodobě prosazuje potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás produkovat.

Když jsme prosazovali soběstačnost naší země, politici demobloku se nám vysmívali.

Podle hnutí SPD je krátkodobým řešením zdražování snížení daní na energie a pohonné hmoty a základní potraviny, což například provádí vlastenecké vlády Polska a Maďarska, zatímco vláda Petra Fialy to odmítá. Systémovým řešením extrémního zdražování je odstoupit od Green Dealu EU a systému obchodování s emisními povolenkami a přestat vyvážet naši elektřinu na nadnárodní burzy.

Je zároveň potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Podle hnutí SDP je zajištění energetické a potravinové bezpečnosti, levné elektřiny a dostatku levných energetických zdrojů a levných potravin jedním ze základních pilířů suverenity, svobody a prosperity naší země.

Evropská unie zničila české zemědělství. Jeho stav je katastrofální. Bývalý prezident Agrární komory a úspěšný zemědělec Zdeněk Jandejsek upozornil na katastrofální stav českého zemědělství, kdy nejsme potravinově soběstační, zemědělci ze Západu dostávají mnohem větší dotace a srovnatelné západní země produkují mnohem více potravin a z nás vytvořili závislou kolonii. Níže uvedená fakta jsou alarmující! To je důvod, proč prosazujeme zákon na podporu českých potravin a zemědělců a české zemědělce propagujeme na našich jarmarcích!

Pro srovnání v roce 1990 jsme měli v ČR 3 506 000 ks skotu, v roce 2020 jen 1 404 117, což je 40 procent.

Pokud jde o dojnice tak jsme jich měli v 1 236 000, nyní již jen 360 000, což je 29,1 procent původního stavu.

Mléka jsme vyprodukovali v roce 1990 4 802 000, v roce 2020 3 182 000 000, což je 66,3 procenta.

A hovězího masa jsme vyprodukovali 509 000 tun, v roce 2020 165 000 tun, což je 32,4 procenta.

V ČR se produkuje 75 000 litrů mléka/100ha z.p.

V SRN se produkuje 170 000 litrů mléka/100 ha zemědělské půdy, tj. 227 % ve srovnání s námi.

V Nizozemí se produkuje 621 000 litrů mléka/100ha, tedy 828 %.

V ČR se ročně produkuje 21tun hovězího masa na100 ha z.p.

V Německu se ročně produkuje 71 tun na100 ha z.p., tj.338 %.

V Nizozemsku se ročně produkuje 208 tun na100 ha z., p.tj. 990%.

Německo je přírodními podmínkami obdobné naší republice, přesto produkuje 3,4x více hovězího na 100 ha z.p.

Nizozemsko s většinou kvalitní půdy vhodné pro rostlinnou výrobu produkuje 9,9x více hovězího masa na 100 ha z.p., velkou část vyváží i do ČR (telecí maso). Holanďanům se vyplatí motivovat své farmáře k tak vysoké intenzitě produkce při dokonalé údržbě krajiny.

Pro srovnání v roce 1990 jsme měli v ČR 4 790 000 kusů prasat, v roce 2020 jen 1 499 307, což je 31 procent.

Prasnic jsme měli 311 tisíc, nyní již jen 87 740, což je 28,2 procenta.

Vepřového masa jsme vyprodukovali v roce 1990 v živé hmotnosti 763 tisíc tun, v roce 2020 již jenom 294 tisíc tun, což je 38,5 procenta původního stavu.

V ČR se produkuje 63 tun vepřového masa na 100 ha z.p. V SRN je produkce 326 tun vepřového masa na 100 ha z.p., tj. 517 %, tedy 5x více! V Nizozemí se produkuje 688 tun vepřového masa na 100 ha z.p. tj. 1092 %, tedy 11x více než v ČR!

Drůbežího masa se v roce 2005 vyprodukovalo 322 tisíc tun, ale v roce 2020 již pouze 263 tisíc tun.

V roce 1990 byla produkce vajec 3,681 miliardy kusů vajec, v roce 2020 to bylo 1,294 miliardy kusů.

V roce 1990 jsme měli 15 437 483 kusů slepic, v roce 2020 8 148 644 kusů.

U drůbežího masa za posledních 15 let klesla výroba o 24,3 % a spotřeba se zvýšila z 12,5 kg/obyvatele v roce 1990 na 28,5 kg/obyvatele v roce 2020, tzn. že výroba se měla zvýšit více, než o 128 %.

U produkce vajec dochází ve všech okolních zemích k jejímu navyšování, u nás se, i přes rostoucí spotřebu blížíme k soběstačnosti cca. 53 %.

Pokud jde o rostlinnou výrobu, čísla jsou také tristní. V roce 1990 jsme měli 4 228 000 hektarů zemědělské půdy, v roce 2020 jenom 3 533 825 ha.

I když živočišná výroba vyjádřená v produkci, tj. ve stálých cenách klesla téměř na polovinu, jsou obiloviny pěstovány pouze na 57,3 % orné půdy, oproti 61,8 % v roce 1990, kde živočišná výroba byla téměř dvojnásobná.

Německo má víc než 3násobný počet hospodářských zvířat na 1 ha zemědělské půdy.

Už v roce 1936 se obiloviny pěstovaly na 58 % orné půdy. Místo, abychom na půdě, která se uvolnila po snížených ha na krmné plodiny, pěstovali zeleninu a ovoce s vysokou potřebou lidské práce, u kterých spotřeba stále roste, zlikvidovali jsme asi 2/3 ploch.

Stejně žalostná je situaci i u ovoce, kde v roce 2014 klesla produkce někde o více než 80 %, jako např. u hrušek, třešní, rybízu, ostatní klesly na cca. 30 %. Na tuto devastaci stačilo 14 let, pokud by byla veřejně dostupná čísla z roku 1990, byl by pohled na produkci ovoce ještě smutnější.

Pokud jde o brambory, v roce 1989 jsme jich pěstovaly 115 446 ha a v roce 2020 jen 23 877 ha tj. 20,7 % a z toho na produkci škrobu 5 774 ha.

„EU pod rouškou ochrany životního prostředí v režii několika starých zemí uplatňuje v zemědělské výrobě a potravinářském průmyslu koloniální politiku,“ říká Zdeněk Jandejsek.

Západní zemědělci dostávají mnohem vyšší dotace než naši. Podpory na plochu, tj. zemědělskou půdu, jsou u starých zemí v průměru až1,7krát vyšší (někdy i čtyřikrát Lotyšsko 94 eur x Belgie 400 eur na ha zemědělské půdy).

Kofinancování programu rozvoje venkova je v průměru 2krát vyšší u starých zemí než u nově přistoupivších (někdy i čtyřikrát Slovensko 25% x Rakousko 100 % prostředků z národního rozpočtu). Národní dotace jsou cca čtyřikrát vyšší u starých zemí oproti novým.

„Kvalitní orná půda se zatravnila místo toho, aby se na ní hospodařilo a tím zvyšovala úrodnost. Tato půda je více než 25let bez obnovy a tomu se prý říká ekologie. Mluvíme o uhlíkové stopě, ale nikomu nevadí statisíce kamiónů ročně přepravující potraviny do míst, kde si je mohou vyrobit sami a podstatně levněji. Naši kormidelníci zemědělství za 30 let nepochopili, že našim souputníkům v EU nejde o vyvážený společný trh, ale o likvidaci našeho trhu s potravinami a jeho ovládnutí vlastními výrobky,“ upozornil Jandejsek.

Jandejsek dále správně upozornil, že v případě vypuknutí konfliktu či přírodní katastrofy je obyvatelstvo bez dostatečné potřeby mléka, mléčných výrobků, masa, vajec atd. Dochází po léta k obrovského výpadku přírodního organického hnojiva, což způsobuje zejména:

• snižování procenta humusu v půdě

• špatnou údržnost vody v půdě

• narušení drobtovité struktury půdy

• okyselování půd

• utužování půdy a nedostatek vzduchu v půdě

• snížení množství půdních živočichů rozkládajících organické součásti půdy.

Oslabování přísunu organického hnojiva do půdy po dlouhá léta působí na snižování úrodnosti půdy a její devastaci.

Vidíme, že Evropská unie, globalisté a nadnárodní korporace zničili české zemědělství. I proto je potřeba schválit zákon na podporu českých potravin a českého zemědělství, který navrhlo hnutí SPD.

Řešením je podpora infrastruktury našeho venkova a našich českých zemědělců a ochrana klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu a hnutí SPD bude podporovat potravinovou soběstačnost našeho státu v nejzákladnějších komoditách, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva ČR pro případ války, ekonomické či migrační krize. Stejně tak budeme podporovat obnovu našeho venkova, aby tam lidé zase chtěli žít. Stejně tak musíme budovat armádu, která bude schopná chránit naše území a naše hranice a nebude expedičním sborem


Dodtatek:

Zajímavý dokumentHrochův Týnec – Sbohem, cukrovare v Hrochově Týnci. Tak zní titulek tohoto materiálu v češtině.

http://www.vanzura.cz/stormencounter/2009_01_01.htmlHrochův Týnec – Sbohem, cukrovare v Hrochově Týnci. Tak zní titulek tohoto materiálu v češtině.

Největší cukrovar nejen ve východních Čechách – Poslední kampaň v loňském roce – Od 15. prosince začne jeho demolice – Firma za jeho zbourání dostala od EU dvě miliardy korun. Část, asi 30%, by měla připadnout zemědělcům. Skončila tak doba soběstačnosti ve výrobě cukru. Nyní se bude část do ČR dovážet ze zemí EU. Nepomohla ani iniciativa ministra zemědělství Gandaloviče.

Ti dříve narození si dobře pamatují na výstavbu nového a nejmodernějšího cukrovaru v té době u nás. Základní kámen k jeho stavbě byl položen 1. ledna 1967. Jeho výstavbu i dodávky technologie zajišťovali polští stavbaři. Je třeba ještě připomenout, že v té době v Hrochově Týnci běžel starý cukrovar, který začal první kampaň v roce 1871 a poslední v roce 1969. Ten rok už výstavba nového cukrovaru vrcholila a první kampaň tady byla zahájena 1. října 1970.

Spokojenost
S uvedením do provozu byli spokojeni nejen vládní činitelé tehdejší doby, ale především zemědělci našeho i okolních okresů. Na své si přišli také důchodci, kteří nechyběli při žádné z kampaní. Na cukrovce vydělávali i přepravci, kteří řepu dováželi z polních skládek. Jak plynul čas, cukrovar se postupně modernizoval i díly společnost Eastern Sugar ČR, která napomohla i k tomu, že při poslední kampani cukrovar dokázal zpracovat 7000 tun řepy za 24 hodin. Jen pro srovnání – cukrovar ve Velkém Meziříčí dokáže jen 3000 tun řepy za stejnou dobu.

Společnost Eastern Sugar ČR zahájí v následujících dnech demolici svých cukrovarů v Hrochově Týnci, Němčicích nad Hanou a Kojetíně. K likvidaci musí společnost přistoupit, protože Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zamítl v květnu žádost firmy na úpravu restrukturalizačního plánu, která by společnosti umožnila cukrovary prodat.

Společnost Eastern Sugar ČR loni na podzim oznámila uzavření cukrovarů s tím, že vrací svou kvótu na produkci cukru Evropské unii. Za to od ní dostane peníze (cca 60 mil. EURO). V restrukturalizačním plánu se firma dobrovolně zavázala, že cukrovary zlikviduje a plochu osází zelení.
O změnu programu společnost požádala podle vyjádření Eastern Sugar kvůli tomu, že se objevili zájemci o koupi všech tří areálů. Chtěli závody využít k dalšímu podnikání a zachovat v nich také zaměstnanost, což se bohužel nepodařilo.

V těchto dnech se v Hrochově Týnci hovoří nejen o bourání cukrovaru – stroje, bourací a drtící technika by měla zahájit činnost co nejdříve, ale také o tom, že pozemky po cukrovaru již koupila jakási německá firma, která na tomto místě vybuduje nový a nejmodernější cukrovar v Evropě. Pokud tato slova budou pravdivá, ukáže zanedlouho čas.
Zdroj: https://chrudimsky.denik.cz/podnikani/cukrovartynec20071213.html


sdílet na

48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Aleš
27. 11. 2022 10:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Systémovým řešením extrémního zdražování je vystoupit z EU a SPOLU a ANO dopřát spravedlivý proces.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
janle57
27. 11. 2022 11:28
Odpovědět  Aleš

Tohle drsné varování se ovšem u většiny lidí míjí účinkem,před rokem 1989 jsme
byli ve všech hlavních potravinách naprosto nezávislí na okolním světu s vyjímkou
jižního ovoce a několika dalších bezvýznamných potr.komodit,včerejší účast lidí
na demonstraci na Letné v počtu cca 4 000 lidí dává jasnou odpověd,co jsme
to za národ,většina lidí s vypláchnutými mozky a s čummobilskou inteligencí
si myslí,že to za ně Fiala a spol.nějak vyřeší,za 3 měsíce můžeme být skanzenem
bídy a hladu,který nebude mít v Evropě konkurenci,v Řecku je alespoň teplo
na rozdíl od nás,jinak na tom budeme naprosto stejně s tím rozdílem,že tam
těžko,na rozdíl od nás,bude provádět machinace s vlastní měnou.

Aleš
27. 11. 2022 12:05
Odpovědět  janle57

Ta účast 3000 lidí, problém je jinde. Neschopnost opozice v jednotě a její roztristenost. Jedno silné hnutí to je třeba složené ze všech opozičních hnutí. SPD stačí ty její mandáty a ostatní… každý chce být vedoucím lídrem, ale nechápou, že se musí dát do jednoho stáda a demontovat tento vlastizradný zkorumpovany režim a až pak se mohou rvat o koryta jak je zvykem v České republice. A z jejich vítězství pro nás obyčejné může spadnout pár drobků z jejich dnešních cílů.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
27. 11. 2022 12:13
Odpovědět  Aleš

Teď jsem něco podobného napsal dole. Zkrátka jsem zaslechl boj SPDé a Pro a co jsou okolo. A zase špatně pro celek tedy pro ČR.

sizok
27. 11. 2022 12:57
Odpovědět  Pavel K

Nikdo nepřestoupí svůj stín.

Gales
27. 11. 2022 12:38
Odpovědět  Aleš

Demontáž je třeba začít tlakem na posrance v parlamentu.Tlak lidu neustojí.

sizok
27. 11. 2022 12:58
Odpovědět  Gales

Obávám se, že ustojí.

Pavel z Moravy
27. 11. 2022 15:15
Odpovědět  sizok

Ustojí to, protože se téměř nikdo nezvedne. I těch 200 000 lidí na demonstraci je nepatrné procento lidu. Tady musí začít bojovat a pochopit tuto situaci alespoň 2 až 3 miliony lidí.

Pavel K
27. 11. 2022 20:59
Odpovědět  Pavel z Moravy

👍 👍 👍 👍

Jaris
28. 11. 2022 00:43
Odpovědět  Gales

Myslim si, ze by pomohla generalni stavka, ktera by ukoncila vladu despoticke vlady diletantu petikolky.
Do nove vlady by meli byt dosazeni odbornici od ‘remesla’, aby se neopakovalo, ze ministr obrany CR je jakasi nedoucena blbka Cernochova s pochybnym vzdelanim, ktera obrane vlasti rozumi jak koza petrzeli. A to ma jeste armadu poradcu!

jiří
27. 11. 2022 15:42
Odpovědět  janle57

comment image

Jaris
28. 11. 2022 00:34
Odpovědět  janle57

Tvrdim to uz dlouho, demonstrace nikam nevedou a nic neresi. Ty jmenovane pozadavky na vladu mi pripadaly naivni. Energie a potraviny jiz nikdy nebudou cenove stejne jako pred dvema lety. Je to celosvetovy trend spiraly umele inflace.
Navic se CR rozhadala s hlavnim dodavatelem plynu Rusku. Tomu vrazela kudlu do zad pri kazde prilezitosti az se dostala na ruskou listinu nepratelskych zemi.
Jsem si jista, ze s RF se da jednat, protoze je to i v jejich zajmu obchodu. Ovsem ceny uz nebudou nikdy takove, jako kdyz CR mela s Ruskem normalni vztahy.

Pedro
27. 11. 2022 12:11
Odpovědět  Aleš

Prvnímu bych “poděkoval” Teličkovi, to je krysa.

Zmatený
27. 11. 2022 14:16
Odpovědět  Pedro

Jo, dnes už dobře zaopatřená krysa…

Eva
27. 11. 2022 20:37
Odpovědět  Pedro

Má americké občanství, synek se tam narodil. A vo tom to je….

Rapa
27. 11. 2022 14:16
Odpovědět  Aleš

A konečně soudit ODS,TOP,ČSSD.KDU…jako zločinecké organizace,zrušit a vinníky tvrdě trestat za kolaboraci a vlastizradu.

Pavel z Moravy
27. 11. 2022 10:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Přece je jasné, že jsme kolonie západu, řádně vydrancovaná a zaprodaná. I z toho důvodu je pro mne volba presidenta zbytečnou záležitostí. To náš statut ždímané západní kolonie nikterak nezmění. Je přece dávno jasné, že toto vlast již není naše ve smyslu toho, kdo ji řídí a ovládá. Skutečně již kráčíme krajinou cizí o žebrácké holi. Všichni ti, kteří tak nadšeně provolávali slávu převratu v roce 1989 by se měli všech těch hlavních aktérů zeptat, kam zašantročili naši samostatnost a ekonomickou a sociální kvalitu života. Dnes jsou v produktivním věku již jiné generace, které vyznávají jiné lidské hodnoty, než tomu bylo za našich časů. Jestli tak vehementně touží po digitálním ovládání a zotročení, nemá smysl jim jejich právo na volbu žití brát. Nás starých se to již moc týkat nebude a jaký život si tyto děti vyberou, takový budou mít. Litovat je ale zbytečné, jelikož čím více je budete odrazovat od toho co jim globál připravuje, je kontraproduktivní. Zatím nechápou, že tento systém si je zotročí, takto jim to jejich guruové nevysvětlili, to oni poznají až v realitě. Vy všichni starší i staří, dopřejte jim to, protože stejně těmto mladým nic nevysvětlíte. Dávno je pryč doba, kdy stařešinové radili mladým a ti poslouchali.

Autor
27. 11. 2022 11:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

Proto také od počátku devadesátých let ničili kvalitu školství a málokdo obracel pozornost na to, co se ve školách učí. Výsledky, které vidíme dnes, ještě – bohužel – nejsou definitivní. Bude mnohem hůře, protože nastoupí generace s ještě “osvícenějšími mozky”.
Není pravdou ale to, že my starší se tomu vyhneme, vždyť to prožíváme právě teď! A všichni mlčící a “samostatní” se ještě v krátké budoucnosti budou divit, co se bude dít. A to absolutně bez ohledu na to, jak dopadne válka na Ukrajině.
Dopadneme jako jihoamerické země, kde máte na jedné straně neuvěřitelně bohaté latifundisty, kteří vydělávají na právě “módním produktu, a na druhé straně je tam neuvěřitelná chudoba. Proto se nelze divit, že tam se snaží skutečně bojovat o sociální spravedlnost.
Evropa stále nechápe, že by skutečně mohla být silná, ale rozvíjením všech svých států a národů za rovnoměrných podmínek. Ovšem co se divit, když zlo si Evropu “ochočilo” již dávno.
“Naše” vlády z nás dělali kolonii tím, že nás zadlužovaly. A ta dnešní trumfla všechny předchozí dohromady.

Pavel z Moravy
27. 11. 2022 12:48
Odpovědět  Peter 008

Petře, nechtěl jsem říci, že se tomu vyhneme, spíše říci, že ta dobu pobytu v tomto neuvěřitelném marasmu a otroctví bude mnohem kratší, pokud by se člověk neměl dožít 100 let. Za sebe mohu ale s plným vědomím říci, že v otroctví bych nedokázal žít. Už jenom význam slova žít je jasný. To není přežívání v otrockém systému, to je potom opravdu člověku lépe na druhém břehu. Každý to má možná jinak, ale pro mne je svobodný a volný život vším. Rozjedou to, končím, to vím. O tom ,že nastoupí generace s ještě osvícenějšími mozky jste to řekl perfektně, proto na předchozím, co jsem pronesl trvám. Jinak jste to perfektně zhodnotil. Kde se my všichni, co to takto cítíme, sejdeme. Nový Tábor se nám asi nepodaří vybudovat.

Pekos
27. 11. 2022 11:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

Není co dodat.

Zmatený
27. 11. 2022 13:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Takže se vlastně mladá generace neliší od té starší. Ta si také fanatickým cinkáním klíči vyzvonila to, co zde tady máme. I přes varování některých “škarohlídů”, že nás západ opět jen využije a ožebračí. Taky jim stačilo, že jim jeden srandovní exot sliboval opak!

FiOpfEKXkAAlmuS.jpg
Albi
27. 11. 2022 16:51
Odpovědět  Zmatený

Hhahaha – a to koukáte, jak jsem vás parádně doběhl, co?

Ijn
27. 11. 2022 21:12
Odpovědět  Zmatený

Šašek s nosem červeným prolomil Benešovo dekrety a jistil to kníže-černá šlechta

Albi
27. 11. 2022 21:58
Odpovědět  Ijn

Ruka ruku myje. Ani jeden z nich škodnej nebyl.

skeptik
28. 11. 2022 11:01
Odpovědět  Zmatený

Kdopak to asi byl, kdo “uvědoměle” a “zodpovědně” stále dokola volil Klause a jeho ODS reprezentující odporný mafiánský kapitalismus, i když se už vědělo o jejich zlodějnách? Že by Marťani??
Jaké si to lidi (voliči ODS) udělali, takové to mají!

zdena
27. 11. 2022 11:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Cílem zdražování je: muset dovážet do Evropy maso z Ameriky, kde už se skot očkuje mRNA vakcínami – však oni to do nás nakonec nějak přece dostat musí, ne ? A fialovej zrádce národa skáče podle jejich not. To všechno není tupost mozků, ale úmysl.

Gene
27. 11. 2022 22:14
Odpovědět  zdena

Kde jste prisla na to ze se skot v Americe ockuje mRNA sajrajtem? Vim ze se to snszi protlacit v Australii, ale o Americe jsem jeste neslysel.

Pavel K
27. 11. 2022 12:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Včera jsem se díval na Kollera na jůtůbíčku v nějakém pořadu, který jsem viděl poprvé.
No nestačil jsem se divit. Na Kapalovi ze SRádia, Okamurovi a jeho SPDé nenechal niť suchou a šel do nich vcelku vostře. Mě to trochu rozhodilo, protože jsem byl už mnohokrát na to upozorněn, ale pořád odolávám, ale v mozku to hlodá. Podle mě jde o boj NĚČÍCH zájmů, kdo pújde po této vládě. Pak se mi někdo bude nevěřícně divit, že nevěřím ani tomu chlapovi co každý ráno na mě v koupelně čumí ze zrcadla. Můžu vám už říci, že se mi úplně svírá žaludek stresem a nassrannosstíí v jakém marastu musím dožívat než natáhnu ráfy. Ony ty stresové situace člověk nezažívá jen z TV, nebo netu, ale i z osobního života. Asi mě dáte za pravdu, že ti blbci se rozmnožili a kde je blbec, tam je nebezpečno. A zase stresy. 😢 😥 🤮 💩 💩

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
27. 11. 2022 12:43
Odpovědět  Pavel K

V téhle kolonii je rizikem vystřízlivět.

Pavel K
27. 11. 2022 20:57
Odpovědět  Gales

No jo no, ale já už mám játra jako kovadlinu, kdo to má vydržet!! 🤣🙏🤦‍♂️🙋‍♂️

Pavel z Moravy
27. 11. 2022 12:58
Odpovědět  Pavel K

Příteli Pavle, kde by bylo možno slušně a normálně dožít i při našich zdravotních hendikepech? Je to sice otázka, ale nechci odpověď, vím, že na ni nikdo z nás z našeho pokecu není schopen odpovědět. Krásný den do Z.Č ti přeji i se ženou, která je na úplně stejné vlně jako já. Alespoň v tom to mám dobré.

Pavel K
27. 11. 2022 17:42
Odpovědět  josh-xy

Tam je pro mě jako pro kardiaka nic moc podnebí. Já chci chcípnout zde, zde jsem se narodil zde odejdu. Jedině že by mě taky namazali a dali do úschovny, jako ty jejich panovníky. Představa že mě za dva tisíce let vyhrabou a budou vystavovat ve skleněné vytrýně, tak to ne. 🤣🤣🙋‍♂️

Spam Bety
27. 11. 2022 17:48
Odpovědět  josh-xy

No to je pěkné. Ale kolik že to USA chtělo vyvolat válek na Blízkém východě během pěti let ? Myslím, že říkali sedm. A zatím to byla plnohodnotně jen Libye, Sýrie, Irák,Jordánsko a mohutně se snaží začít v Íránu. T.j. ještě nesplnili plán, a co pak bude s vašimi apartmány v Egyptě ?

Pavel K
27. 11. 2022 18:00
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ahoj kamaráde, také zasílám tobě a tvoji rodině vřelé pozdravení k vám domů. Až pojedeš z Prahy po D5 na Plzeň stav se na kávu a vše rozebereme. Ukážu ti ten můj chov papoušků. Kamarád byl teď na veliké výstavě v Itálii. Měl jsem škubání že pojedu, ale každou chvilku mi není, tak jsem to vzdal. Poslali mi z té výstavy alespoň tří minutové video a nádhera tam bych byl jak v ráji. A vidět zase Alpy na vlastní kukadla paráda. Ještě na závěr, pustil jsem si záznam dnešní partie. Můžu ti říc to je na agresy. Samozřejmně došlo jestli by prohlásili přítomní hosté Rusko jako teroristický stát. To co předvedla ta pirátka na adesu Hamplové, to bylo hysterické divadlo. Nebo jak ta zzkuurwená sswyně Tománková tlačí každého hosta z opozice stylem Jáchyme hoďho do stroje,( jak to ve filmu říká Smoljak, nó tak to řekni, nó řekni to, já se z toho zblázním) a je to. Ona dělá ta mrcha úplně to samé. A zase jsem vytočenej a zase stresy a nervy. Nic musím omezit diskuze, nebo mě jebne. Ostatní jsou vysmátí a čekají až si druzí spálí prsty. Nassrratt jo naassratt. K.K. ❤ 🍀 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
milan h
27. 11. 2022 17:34
Odpovědět  Pavel K

Pavle ja sem poslouchaval Kapala s Kollerem na SRadiu slysel sem ten porad kde se pohadali a pan Koller ma na tom taky kus viny a kdyz se takto a kvuli takove hovadine rozhadaji vlastenci ani o jednom nepochybuji tak jak ma potom opozice fungovat to proste nejde a pan Koller me uz s tou nenavisti Babise az patologickou sere proste s takovym materialem to nevyhrajeme citat

Pavel K
27. 11. 2022 20:55
Odpovědět  milan h

Však se o tom zminuji, že už komu má člověk věřit. Dobrá pohádali teď si zřejmě budou pár týdnů dělat naschváli, ale doufám v podání ruky a co jsme si, to jsme si. Jinak je to špatný. 👍🙋‍♂️

PENNYS
27. 11. 2022 12:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Ivan Noveský: Až skončí energetická a ekonomická Fialova hrůzovláda…
…bude potřeba zachránit, co se dá, a rychle zahájit obnovu národního hospodářství?????
Velevážený pane,Ivánku:1.až skončí “Fialova hrůzovláda” musí se uzákonit ukončení činnosti protilidových stran(Ods,Top03%,stan, KduČsl )a podobných!!!2.zrušit ,všechny Bakalovy ,Sorošovi neziskovky ,zrušit poplatky pro ČT ,a hlavně zrušit nepotřebný
senát!!!!

  1. A POTOM SE MUŽE UVAŽOVAT O OBNOVĚ STÁTU. JINAK VŠE JAKO UŽ 30 LET POBĚŽÍ STÁLE PO STEJNÉ KOLEJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pavel K
27. 11. 2022 18:01
Odpovědět  PENNYS

👍 👍 👍 👍 👍

Administrátor
P.A.Semi
27. 11. 2022 12:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Ten údaj o mléce – jednak tam chybí jednotky, jestli to jsou litry nebo hektolitry a jestli za den nebo za rok, a druhak tam buď chybí nebo přebývají 000 … Srovnání s počtem dojnic je divné – 3 litry na dojnici by bylo málo i na den… Navíc je tam středověký letopočet 1190 – asi 1990…?

  • Pokud jde o dojnice tak jsme jich měli v 1 236 000, nyní již jen 360 000, což je 29,1 procent původního stavu.
  • Mléka jsme vyprodukovali v roce 1190 4 802 000, v roce 2020 3 182 000 000, což je 66,3 procenta.
Spam Bety
27. 11. 2022 18:03
Odpovědět  P.A.Semi

Víte co? Tak před deseti lety jsem dlouho sháněla hnůj pro svou zahrádku. Nakonec jsem sehnala koňský (vyjížďky koňmo pro lepší třídu jsou pro snoby důležité), a zmínila jsem se dopravci, že
bych raději měla kravský. Pán mi řekl: Kde to žijete, paní ? Krávy už nejsou !

Administrátor
P.A.Semi
28. 11. 2022 21:39
Odpovědět  Spam Bety

Kravský hnůj je prý lepší, než koňský…
Tam, co bydlím na vesnici, kromě toho, že družstvo tam má kravín – ale některé roky prázdný, některé ne, tak sousedi mají krávu a někdy i tele, přítel farmář měl dvě krávy, druhý přítel farmář má koně, kozy, ovce, a některé roky tam má i jednu nebo i tři krávy… U nás míval uskladněné seno na zimu ve stodole – třeba i přes 30 horalů (což je takový valník na seno)…
(a podotýkám, že na těch koních se nejezdí, jeden je velký bílý, dva spíš skoro poníci…)
Ale tam to je takové specifické, to chápu, že to už leckde jinde není…

comment image

Co ale nechápu, je, proč mi tu závistivci mínusují i technickou připomínku, když mě zajímá, kolik tedy dojí kráva…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
28. 11. 2022 21:48
Odpovědět  Spam Bety

Krav je dost jen toho hnoje je málo. Nejsem odborník přes hnůj i když jsem toho v životě pohnojil dost, ale co vím koňský je prý dobrý pod okurky.

Zmatený
27. 11. 2022 12:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Tomu nevěřím! Právě se dívám na Václava Hlodavce s Fialou a ten tvrdí, že deštník proti drahotě a zastropování cen energií nás fšechny zachrání, plynu prý má v zásobnících 99%, inflace se už bude jen snižovat, všechno má prý ověřené z nezávislých zdrojů. Podle výrazu už mu to moc nevěří ani ten bu-zerant :o), ale musí držet basu. Takže fše zalité sluncem, jen ti dezoláti jim to prý kazí…

Autor
27. 11. 2022 13:23
Odpovědět  Zmatený

Volajaký zmetený som i ja. A je Z, přičemž zet je zakazované, bílá je duhová, vláda je pro srandu králíkům, auta se zruší …
Tak jsem si vzpomněl po letech na takový můj ochranný prostředek. Když mne někdo pořád provokoval otázkami,nebo chtěl mít za každou cenu pravdu, prostě mě s.al, tak jsem používal takový chyták.
“Vzdal by ses auta, kdyby to zachránilo tvoje děti?” Ten kdo mě neznal, a vyzkoušel jsem to pak docela dostkrát, vždy – opakuji vždy – říkal NE! A čím bych pak jezdil do práce, na nákupy? Já říkal na koni. 🙂 Obvykle si pak poklepali na čelo a odešli. Ve skupince opodál pak často na mne ukazovali jakej jsem velkej … tentononc.
No a vidíte, ani se nikoho nebudou ptát a zruší nakonec i ty auta pro lidi a koně nejspíš zakážou taky, moc prdí. Nemluvě o stavu s potravinami.

fc4091bb_resizedScaled_740to639.jpg
Pavel z Moravy
27. 11. 2022 15:27
Odpovědět  Peter 008

Petře pěkné, dávám alespoň 5 palečků, manželka se tu kření ještě teď, říká, že má perfektní obrazotvornost jak cválá na koni pro rohlíky a parkuje.

Jaris
28. 11. 2022 00:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Je mi z toho smutno. Vzpominam si, ze jsme se ve skole za socialismu ucili, ze Ceskoslovensko ma tri zlata – bile, cerne a zelene. Bile predstavovalo cukr, cerne uhli a zelene chmel, cili pivo.
Nejenze byla republika potravinove sobestacna, ale vyvazela spoustu jinych vyrobku jako napriklad zemedelske stroje, auta skodovky, nakladni tatrovky, fotoaparaty, cocky do mikroskopu, sklo, porcelan atd.,atd.
Bohuzel po 89.roce vse postupne mizelo. Bud bylo prodano do zahranicnich rukou a nebo zbourano. Vsechny zahranicni trhy CR ztratila a nahradily ji cizi firmy Nemecka, Polska, Italie, Ciny. Pokud v obchode najdu vyrobek Made in Czech republic, jedna se o vyrobek pod cizi licenci. Penize zprodeje se rozkutalely do cizich kapes a dnes je CR zadluzena zidovi.

Per
28. 11. 2022 12:22
Odpovědět  Jaris

Těší ,mně, že tu Fialovu drahotu budou mít i lidi, co volili tu bandu sebestředných nácků TROP0,3% a STÁNKAŘE. Stánkaři kradou ještě více než nejlepší ministr financí. Ale to je demokratické, že ano.
Těm to přeju co nejvíc, jak byli hloupí a volili poslance, kteří nás vedou do bídy. Hloupí mamánci si to ještě neuvědomují, ale až nebude na mobil, pak nastane virvajz.