Pokud tohle Fiala říká… Právník a diplomat k Ukrajině. Co premiér neví.

„Premiér by měl lépe vážit slova a alespoň letmo si přečíst Ústavu,“ říká bývalý diplomat a právník Petr Vacek o Petru Fialovi. A míní tím, že prohlašovat, že jsme ve válce s cizí mocností, je hazardování. „Politici se nesnaží přispívat ke zmírnění konfliktu na Ukrajině,“ míní kandidát do Senátu pro volební obvod 25 – Praha 6. A směrem k pětikoalici vzkazuje: „Musí se jen rozhodnout, zda jsou jí bližší zájmy této země, zájmy jiných států nebo ideologickými snílky stanovené globální cíle.“

Má váš pokus o vstup do nejvyšší politiky souvislost s tím, v jak dramatické situaci se naše země nachází? Co byste se v případě zvolení do Senátu především pokusil ovlivnit?

Můj vstup do politiky není pokusem. Slovo pokus navozuje dojem ojedinělého kroku, za kterým již nenásledují další, pokud se tento první nepovede. V mém případě tomu tak není a nebude. Mé pevné rozhodnutí do politiky rázně vstoupit a dlouhodobě v ní setrvat současná dramatická situace jen urychlila.

Jako právník chci přispět k návratu práva a zákonnosti. Pod pláštíkem tzv. covidových opatření byla v minulých letech zcela zásadním způsobem pošlapána základní lidská práva, svobody a důstojnost. Exekutiva dávala všem okázale a arogantně najevo, jak moc právem pohrdá a nehodlá se jím řídit. Příkladem budiž i pandemický zákon, který současná vláda protlačila na sílu Parlamentem, ačkoliv si byla dobře vědomá jeho protiústavnosti. Nyní přicházejí zjevné pokusy omezit svobodu slova a kriminalizovat vlastní názory. Toto je zjevná eroze právního státu, které nehodlám nečinně přihlížet.

Dále chci jako bývalý profesionální diplomat vrátit českou zahraniční politiku k její podstatě. A tou je ochrana zájmů České republiky v zahraničí. Jako by současná vláda na tento základní imperativ zcela zapomněla a vyměnila jej za licoměrné pochvaly a poklepávání po zádech od zahraničních státníků a od úředníků mezinárodních organizací. Dobrým příkladem je české předsednictví v EU, které je zatím ukázkou promarněných příležitostí. Devótně jsme připustili diskusi o odstranění práva veta, ačkoliv by tento krok znamenal definitivní konec suverenity České republiky a propad do bezvýznamnosti. Premiér Fiala se v této souvislosti nechal na zasedání Evropského parlamentu peskovat od poslance Verhofstadta jako malý školáček, aniž by ho rázně vykázal do patřičných mezí. Nyní podporujeme pobaltskými státy navrhovaný zákaz vydávání víz všem ruským občanům k cestám do EU, ačkoliv by tento krok nebyl ničím jiným než návratem k principu kolektivní viny, dosud odmítaným většinou vyspělého demokratického světa. Položme si zde otázku, zda by neměl být náš zájem zcela opačný, tedy ukázat obyčejným Rusům jak funguje svobodný západní svět, aby mohli po svém návratu domů tlačit na demokratizaci Ruské federace.

Jako společnost se potýkáme se spoustou negativních jevů. Ale inflaci prý máme dovezenou. Prudké zdražení energií je prý mimo naše možnosti jakkoli ceny ovlivnit. S válkou na Ukrajině se pojí obrovské výdaje státu, ať už formou nejrůznějších dodávek napadené zemi nebo v podobě pomoci cca 400 tisícům ukrajinským migrantům v Česku. Lze tedy od vlády Petra Fialy něco chtít, když všechny uvedené problémy jsou mimo její dosah a možnosti?

Pokud by uvedené problémy byly skutečně mimo dosah a možnosti této vlády, musí skončit a vrátit se do opozičních lavic, případně se zasadit o vyhlášení předčasných voleb. Občané této země právem očekávají, že vláda bude dostatečně silná a nalezne nástroje pro to, aby uvedené inflační dopady zmírnila. Do nekonečna se vymlouvat na následky politiky dosavadních vlád a vnější vlivy nelze.

Co tedy od politicky značně nesourodé vládní koalice očekáváte?

Co osobně nejen já, ale všichni občané, zástupci průmyslu a služeb od vlády Petra Fialy očekávají, je, že vyřeší bezprecedentní situaci na trhu s elektrickou energií. Pokud by vláda skutečně chtěla, je to v jejích silách, neboť společnost ČEZ je většinově vlastněná státem. ČEZ prodává elektřinu koncovým spotřebitelům za jednu z nejvyšších cen v celé Evropě a důvodem vládní nečinnosti je dle premiéra ohled na zájmy minoritních akcionářů. To je skandální. Vláda musí brát především ohledy na zájmy občanů této země. Stát jako většinový akcionář může prakticky okamžitě ukončit kšeftování – jiné slovo mě v této souvislosti nenapadá – s elektrickou energií prostřednictvím lipské a pražské burzy, případně přistoupit k dodatečnému zdanění elektřiny vyráběné v atomových elektrárnách podobně, jako to bylo navržené na Slovensku, díky čemuž přistoupili majoritní akcionáři Slovenských elektrární na zafixování ceny elektřiny pro domácnosti na úrovni 62 eur za MWh až do roku 2024. To je aktuálně zhruba 8x méně, než platíme za elektřinu u nás. Jsem si jist, že cena elektrické energie, která je významný akcelerátor inflace, by následkem tohoto kroku pro koncové zákazníky významně klesla.

Nelze v této souvislosti nezmínit ani velmi pochybně nastavené sankce. Nikdy v historii nebyly koncipovány tak, aby více poškozovaly jejich vyhlašovatele než toho, proti komu jsou namířeny. Toho jsme nyní, bohužel, svědky. Chybná sankční rozhodnutí jsou udržována v platnosti, ačkoliv je čím dále tím více zřejmé, že se zcela minula deklarovaným cílem. Očekával bych proto, že Česko jako předsednická země EU vyzve Unii a členské státy k revizi a přehodnocení sankcí v tom směru, aby byly ponechány v platnosti jen ty, které reálně přispějí k ukončení konfliktu na Ukrajině. Toto by však vyžadovalo politickou odvahu a reálný plán dalšího postupu. Obojí naší zahraniční politice zoufale chybí.

Ve vaší předvolební vizitce si lze přečíst, že jste byl diplomat, jste advokát, mezinárodní právník a zakládající člen Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate. Ale také, že byste byl senátor, co nechce válku. Přistupujete tedy na rétoriku premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Premiér by měl lépe vážit slova a alespoň letmo si přečíst Ústavu. Pokud za velmi napjaté mezinárodní situace hovoří o válce s cizí mocností, ve které zcela nepochybně nejsme, je to hazardérství a nezodpovědnost. Politici se nesnaží přispívat ke zmírnění konfliktu na Ukrajině a k nalezení mírového řešení. Naopak. Předhánějí se v nesmyslné válečné rétorice a svými faktickými kroky tento ozbrojený střet, který zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost České republiky a jejích občanů, jen prohlubují. Jsem zásadně proti dodávkám zbraní a materiálu dvojího určení do oblasti konfliktu. Zde musím souhlasit se slovy britského politika Jeremy Corbina, že dodávky zbraní ještě žádnou válku nevyhrály.

Může dramatické zdražování energií, potravin a dalšího zboží denní potřeby vést v Česku k občanským nepokojům a případným politickým zvratům? Čím by se tomu mohla koalice pěti stran pokusit předejít? Jak může v příštích měsících pomoci příslušníkům nižší a možná i střední třídy, aby nepropadli do chudoby a bezvýchodné životní situace?

Musí učinit vše pro to, aby se tak nestalo. Nese za to politickou odpovědnost. Nástroje na to má. Musí se jen rozhodnout, zda jsou ji bližší zájmy této země, zájmy jiných států nebo ideologickými snílky stanovené globální cíle, ať mají podobu zeleného údělu či jakoukoliv jinou.

Nejsou Češi ke svým politikům až příliš kritičtí? Narážím tím na průběžné šetření výzkumné společnosti Morning Consult, podle něhož českému předsedovi vlády věří aktuálně jen 22 procent dotázaných, zatímco i dosluhující Boris Johnson se pořád ještě těší přízni 27 a polský premiér Mateusz Morawiecki 28 procent oslovených. Co dělá Petr Fiala tak špatně?

Vláda Petra Fialy byla spojována s očekáváním změny. Ta nenastala, naopak, některé negativní trendy se ještě více prohloubily. O to je zklamání a znechucení voličů logicky větší.

Strany, které mají své představitele ve vládě, před volbami slibovaly vámi zmíněnou změnu. Co tedy za osm měsíců od jmenování kabinetu změnily?

Z mého pohledu pramálo. Pirátské nadšení pro otevřenou informační společností umřelo spolu s jejich podporou cenzurních vládních opatření a z původního pirátského étosu tak zůstaly jen dredy na hlavě ministra pro místní rozvoj. STAN a jejího předsedu Rakušana zaměstnává více vysvětlování vlastních afér než vládnutí. KDU-ČSL jako by pokračovala ve Šrámkově doktríně vyjít s každým a miniaturní TOP 09 si užívá poslední okamžiky života parlamentní strany. Zbývá jen ODS, která působí unaveně a její jedinou snahou je udržet koalici pohromadě. Cynicky řečeno, jedinou změnu, kterou jsem zaznamenal, byla rychlost, s jakou se projevily koaliční rozpory.

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni napsal: „To fakt STAN nemá nikoho, kdo není napojen na mafiány? Milá kavárno (považuji se taky za kavárníka), kdyby Babiš jmenoval šéfem tajné služby člověka s vazbami na mafiány, tak jdete na barikády. Rakušan by měl okamžitě skončit jako ministr vnitra.“ Není to poslední kapka trpělivosti s Vítem Rakušanem, který se ještě před jmenováním zbavoval policejního prezidenta nebo po vypuknutí aféry Dozimetr tehdejšímu ministru školství Petru Gazdíkovi radil, aby rozšlapal šifrovací mobil, kterým si telefonoval s hlavním aktérem kauzy Michalem Redlem? Jaký vzkaz dává vláda svým občanům tím, když ponechá Víta Rakušana ministrem vnitra a Petra Mlejnka šéfem rozvědky?

Předseda vlády má evidentně panický strach z toho, že důsledné vyšetřování afér spojených se STAN povede k rozpadu pětikoalice, a tím i ke konci jeho vlády. Tento strach zcela převážil nejen nad jeho odpovědností jako ústavního činitele, ale i nad jeho povinností trvat na vyšetření všech těchto afér, i kdyby měly mít za následek možné personální změny ve složení vlády. Snaha ututlat a zamést pod koberec do očí bijící skandály je nejen směšná a předem odsouzená k neúspěchu, ale generuje mimořádně toxický vzkaz všem voličům – můžeme si dělat ,co chceme, nezajímáte nás ani vy, ani právo a spravedlnost; jediné, co chceme, je nadále vládnout.

Přetřásá se také bezprecedentní a minulý režim připomínající výrok šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky, že znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má prý ‚tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát‘. Na webu Úřady vlády se v rámci iniciativy „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“ objevila výzva k nahlašování dezinformačních či jinak nevhodných textů s dodatkem, že to není práskačství. Krátce po začátku války na Ukrajině bylo zablokováno fungování některých nepohodlných webů. Jak to tedy u nás momentálně vypadá se svobodou projevu? Nebo to jsou jen pihy na kráse české demokracie?

Zastavím se nejdříve u názvu iniciativy. Musíme skutečně na prvním místě bránit Ukrajinu a až na druhém Česko? Absolutně tento způsob uvažování nechápu. Posloupnost musí být zcela opačná, české zájmy musí mít vždy přednost.

Nyní k vámi citovanému výroku ředitele BIS Koudelky. „Stát jsem já“, pravil v 17 století francouzský král Ludvík XIV. Stejné přesvědčení měli komunističtí papaláši. Představitelé strany a vlády byli ve svých očích natolik ztotožněni se státem, že stát byli v podstatě oni. Kdo s nimi nesouhlasil, útočil na stát. A kdo útočil na stát, ten šel do kriminálu. Tak daleko ještě nejsme, ale našlápnuto již máme dobře. Stát nezákonně blokuje přístup k informacím a ve vší tichosti a bez řádného projednání připravuje nyní zákonný podklad, který by mu to do budoucnosti umožnil. Takto se nechová demokratická reprezentace. Takto se chovají mentální pohrobci bolševiků, kteří mají strach z oponentních názorů, a proto je chtějí za každou cenu umlčet.

Mám-li současnou situaci shrnout do jedné věty, svoboda projevu je nyní vážně ohrožena, a pokud proti tomuto nic nepodnikneme, může zaniknout zcela.

Do Senátu kandidujete za stranu PRO Právo Respekt Odbornost. Čeho z toho se nám v politice, ale i ve společnosti nejvíce nedostává?

Odpovím zcela upřímně. Všeho. Naprostá většina současných politických lídrů jsou pouhým produktem politického marketingu, zhmotněním práce politických sekretariátů, výsledkem jejich intrikaření, politického nepotismu a kupčení s vlivem. Důsledkem toho všeho je, že nám namísto odborníků vládnou prověřené partajní a nomenklaturní kádry.

Potřebujeme skutečné odborníky s respektem k právu a k zájmům celé společnosti. Proto jsem stál u vzniku strany Právo Respekt Odbornost a kandiduji za ní do Senátu.

Parlamentní listy: https://bit.ly/3wbzQjD
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kandidát do Senátu Petr Vacek

3.9 8 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

3.9 8 hlasy
Ohodnotit příspěvek
29 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Lev Prch
17. 8. 2022 18:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Po havlohadráku jsou nám přednější zájmy uSSa, záchodu, fašoEU a v neposlední řadě i Banderostánu a jejich nacistických pijavic, které ze svých daní a NEdobrovolně v ČR živíme!👎

Ladislav
18. 8. 2022 06:49
Odpovědět  Lev Prch

♎💤 Jestli tohle má být ta „demokracie“, tak na ni seru! Zlatý socialismus, opravdu zlatý!

Lev Prchala
18. 8. 2022 08:14
Odpovědět  Ladislav

Přesně,naprosto s Vámi souhlasím!

Milan ze Zahrady Čech
19. 8. 2022 00:25
Odpovědět  Ladislav

Jenom zkouška, zda mi to projde bez pomlčky – seru

Milan ze Zahrady Čech
19. 8. 2022 00:25

Jéééé! prošlo!

sizok
17. 8. 2022 19:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Fialova vláda prolezlá korupcí, mafií a hloupostí.
Konec České republiky jak jsme ji znali. Bohužel.

Frakie
17. 8. 2022 19:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Lze jen doufat, že se do vysoké politiky konečně dostanou kvalifikovaní jedinci a ne kdejaký prolhaný a podplacený ksindl. Záleží to jen na voličích. Pokud zase zvolí stranické kandidátky profláknutých šmejdů, tak si to všechno opravdu zasloužíme.

Lev Prch
17. 8. 2022 19:36
Odpovědět  Frakie

A kde je chceš v Protektorátu Böhmen und Mähren vzít?

sizok
18. 8. 2022 13:02
Odpovědět  Lev Prch

Tady žádní nejsou, ale pokud babiš chce odejít z burzy v Lipsku, svolat doz. radu atd., věřím, že tu situaci chce řešit. Uvědomuje si následky, a nejenom pro jeho
firmy. Fiala a ta jeho nacistická banda to udělat nechce. Nezbývá mi nic jiného,
než volit babiše. I když nijak rád to nedělám.

A teď do mě…

Pavel
18. 8. 2022 16:53
Odpovědět  sizok

Babišovi jde hlavně o svoje záležitosti a to už jste tak brzy zapomněl o akci Vrbětice a co nám dělali při covidu. Ale je to vaše věc, komu dáte hlas. Já jsem nikdy nevolil pravici, tedy zůstal jsem věrný komunistům, ale nadešel asi čas abych to hodil SPD, ne že bych je tedy zrovna extra miloval, ale je to v současnosti nejlepší volba.

Milan ze Zahrady Čech
18. 8. 2022 22:15
Odpovědět  sizok

Jo, aha. A proč babiš neodešel z burzy a nesrovnal ČEZ do latě když ouřadoval? A co covid, pandemie, vakcinace, Vrbětice a všechna ta svinstva co rozjel, Signál v nich teď podle těchže not co měl Babiš pokračuje, a pak najednou bude z babiše Spasitel? Spasitel před čím?! Před svinstvy u jejichž vzniku sám stál a která podporoval?! Vždyť je ten rusín křivej jak vejvrtka a nějaké lidi má u pr-dele! Jen dejte řeč s nějakými jeho zaměstnanci, pak teprve poznáte co je to za vydřiducha. A jo, já ji s nimi hodil. V dosahu mám dva jeho podniky (Lovochemii a něco jako sklad či překladiště masných výrobků) a pár lidí co v nich makaj znám. Ale jak myslíte. Vaše svobodná vůle, vaše volba.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
17. 8. 2022 19:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Ať chcípne tenhle fialovej neřád.

Lev Prch
17. 8. 2022 19:37
Odpovědět  Gales

1.9. před 57 lety bylo pozdě!

Albi
17. 8. 2022 20:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Mám dotaz.
Dozvěděli jste se někdo něco nového, co jsme ještě nikdy nečetli, neslyšeli? Je ten rozhovor „kuchařkou“, který by nám poradil, co jeden každý z nás může konkrétně dělat?

„Devótně jsme připustili diskusi o odstranění práva veta, ačkoliv by tento krok znamenal definitivní konec suverenity České republiky a propad do bezvýznamnosti“.
Ale NÁS se nikdo neptal, ani nepozval diskutovat. A máme pořád věřit pohádce, ze jsme suverénní a snad i významná země? Strategické území – to ano, ale co z toho máme jiného, než nevítaný zájem samozvaných „přátel a spojenců“.

Pavel K
17. 8. 2022 21:00
Odpovědět  Albi

Já vás zdravím, taky zajdete na Svobodné radio? Nejde se mě tam připojit a ukazuje to abych vypadl, že je to Danger.

Milan ze Zahrady Čech
17. 8. 2022 22:24
Odpovědět  Pavel K

Zkus si hodit do wordu tyhle odkazy. Jo a někdy je dobrý, když si to pak přeneseš na googl, neklikat přes myš a kurzor na ten zatmavěnej rámeček pod tím přeneseným, ale přenýst to a rovnou práskmou na enter. Zjistil jsem totiž, že u pár ruswebů mě oblbují - když kliknu na ten zašeděnej rámešek pod tím přeneseným na googl, tak naskočí chyba, nebo nejde to a podobně, ale když si to přenesu a cvaknu na enter, tak se na ten rusweb dostanu. Co je to za fintu nevím, ale mám to tak asi u třech ruswebů.


svobodne-radio.com


A jestli se nedostaneš na svobodné rádio ani tak, tak to zkus na tady na odyse. Akorát že u toho je blbý, že to na odysee hází později a někdy ani ne všechno. Akorát živé vysílání tam chytíš napřímo, bez zpoždění několika dnů.


odysee.com/@Spolek-Svobodné-rádio:7

Milan ze Zahrady Čech
17. 8. 2022 22:26

Do pi-či, se to nějak roztáhlo. Sory, že jsem tu zabral tolik místa. Jo, a nejdřív, než si to hodíš do wordu, tak si to radši odzkoušej rovnou tady a flákni to do toho dlouhorámečku nahoře, jestli ti to bude fungovat. Mě to funguje bez problémů z wordu i odsud. Právě jsem to odzkoušel.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
18. 8. 2022 12:41

👍 🙋‍♂️

me2d44
18. 8. 2022 13:33
Odpovědět  Albi

Když se Klaus s Mečiarem dohodli na rozdělení republiky, taky se nikdo národa neptal – a přitom rozdělení Československa na samostatné republiky bylo v tehdejší ústavně podmíněno REFERENDEM! Takže za horka ušito – a na to byly později ušity i zákony, včetně ústavních. Kdyby se šlo do důsledků, tak rozdělení republiky, byť bez krve a násilí, je dodnes PROTIÚSTAVNÍ ČIN – a viníci jsou známí, jen je sebrat a zavřít až zčernají. Mimochodem, dneska mám kolem sebe skoro víc Slováků, než když jsem 6 let žil v Liptovském Mikuláši – to je pecka, co?

me2d44
18. 8. 2022 13:39
Odpovědět  me2d44

Ještě doplním – tady na Kladně, krom Slováků mám souseda Rusa, pode mnou bydlí Slováci, sousední vchody jsou „nabity“ Ukrajinci, dopoledne z dětského hřiště slyším jen ruštinu, případně ukrajinštinu. Žiju já ještě vůbec v Čechách? (mimochodem, Rusky umím – s Moskevským přízvukem, takže v tom problém není!!)

milan h
17. 8. 2022 20:33
Ohodnotit příspěvek :
     

no nic moc me sere ze ten hajzl Redl byl seda eminence v Zlinskem hokeji ja se Zlinskym hokejem mam moc zazitku za tech 55let co fandim ale to me dostalo a o tech komunistech to je taky blabol nevim kolik ma roku ale pchybuju ze v 89tem mel vic jak deset ja sem hubu nikdy a nikde nedrzel a nic se mi nestalo a otech bolsevicich by mel vedet pri jeho vzdelani ze nebyt nich tak uz davno Rusko nebylo mel by si doplnit vzdelani odpovidal tak aby si neuskodil ale rodina a vsechni pribuzni ho zvoli vic nebude treba pri 10 procentni ucasti

Aleš
17. 8. 2022 20:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Celkem rozumné názory. Ale až na cituji“…aby mohli po svém návratu domů tlačit na demokratizaci Ruské federace.“
Myslím že Rusko je mnohem svobodnější a mnohem vice demokraticka země, než zde ČR, nebo totalitní paskvil Říše IV prezdivana EU.

Albi
17. 8. 2022 21:08
Odpovědět  Aleš

Taky jsem si všimla a zarazilo mě to – rady bychom rozdávat uměli, sobě poradit ne.
Tedy pokud to není povinná úlitba nikoliv bohům, ale „politické korektnosti“

Milan ze Zahrady Čech
17. 8. 2022 22:47
Odpovědět  Albi

No, jsem zvědavej, co se z PRO nakonec vyklube. Můj názor na ně, ohledně řízeného odboje a připravenosti na „škatulata hejbejte se“ znáš. Ale teď každá ruka ke sražení zlovlády dobrá, i ta vych-caně číhající. Jistěže i odborníků z řad lepšolidí nám třeba a pánbůh za ty odbojné zaplať, akorát mi to drobet skřípe. Někdy – jako právě (nejen) z předmětné věty – víc než drobet.
No nic. Teď je třeba srazit vládu a na škorpení o pozice u koryta bude dost času potom. Že by sami od sebe zmoudřeli a rozdělili si je podle toho, jakými odborníky která strana disponuje a spolupracovali ruku v ruce v jednotě ke společnému cíli, na to nevěřím. A při tom by právě toho bylo nejvíce třeba. Jenže tomu bych věřil možná tak ještě před 50-55 lety. Jojo. Tak holt probíhá proměna z idealisty na skeptika.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
18. 8. 2022 10:46
Odpovědět  Aleš

To je absolutní úlitba a kazí to dojem u těchto lidí. To jsou určitá varování a ne malá, protože zde si nelze hrát se slovy a zkusit někomu alespoň trochu z jeho repertoáru potvrdit/ tedy kavárně/, jejich názory. Tento pán určitě v Rusku nežil a tím pádem přejímá narativ zdejší kavárny. Tím pádem moje důvěra v takové lidi potom velmi poklesne, protože co budou takoví lidé potom dělat v obležení těch pravdoláskařů. To už potom není hra, ale tvrdý politický boj. A musím se ptát, uspěje potom v tomto souboji?

Milan ze Zahrady Čech
18. 8. 2022 13:36
Odpovědět  Pavel

Ono už samotné založení PRO přes Chartu 2022 je podezřelé. Napřed vznikla Charta, k jejíž signaci uvrtali mezi jinými i doktora Skálu, který to s radostí podepsal, a tato Charta pak, tu máš Káčo lívanec! přes noc transformovala ve stranu PRO. Což je sice zákonné, ale z morálního hlediska, staršího než všechny zákony, značně vyj-ebávající a pochybné. Zkrátka to se mezi slušnými lidmi nedělá. Doktor Skála se o tom zmínil, tuším že v simultánce, sám to pociťuje jako výj-eb, a doporučuje k PRO „předběžně opatrný“ postoj s tím, že by se mohlo jednat o „řízený odboj“ – jeho slova. Řízený kým, žejo. Takže tak.

Jitka
18. 8. 2022 11:13
Odpovědět  Aleš

Pan to myslel obrazně – jak by to chtělo vysvětlit Lipankovi,aby pochopil proč má dávat víza,že tím vlastně bude hrdinně podkopávat RF

Milan ze Zahrady Čech
18. 8. 2022 13:37
Odpovědět  Jitka

Ale nemyslel.

Pavel
18. 8. 2022 10:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak je přece úplně jasné, že toto vládnoucí uskupení dostalo notičky od svých globálních páníčků a tyto věrně plní. Normální člověk svého národa nemůže přece nádřazovat zájmy cizích nad zájmy svých občanů a své vlasti. A podle mne, pokud to dělá, pracuje pro cizí prospěch.