P.C.Roberts: Pandémii způsobila covidová vakcína

P.C.Roberts

Korupčnický americký zdravotnický establishment, vedený masovým vrahem Tony Faucim (ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci), byl přinucen přiznat, že kovidová „vakcína“ svou účinnost proti viru rychle ztrácí. Ale současně jak on, tak lidé kolem něj tvrdili, že je i tak dost dobrá na to, aby vás uchránila od převozu do nemocnice či od úmrtí.

Nyní byl však Fauci přinucen od tohoto falešného prohlášení ustoupit. K čemuž Vasko Kohlmayer sděluje:

MINULÝ TÝDEN UČINIL DR. ANTHONY FAUCI PRAVDĚPODOBNĚ NEJPŘEKVAPIVĚJŠÍ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ V KOVIDOVÉ SÁZE DOSUD PADLO. A DŮSLEDKY TOHOTO PROHLÁŠENÍ, PRONESENÉHO V INTERVIEW PRO LIST NEW YORK TIMES, JSOU TAK DALEKOSÁHLÉ, ŽE SE TOTO PROHLÁŠENÍ MŮŽE STÁT BODEM OBRATU V SOUČASNÉM BOJI PROTI VELKÉMU VAKCÍNOVÉMU PODVODU, KTERÝ JE Z USA ŠÍŘEN DO CELÉHO SVĚTA.

V TOMTO INTERVIEW, USKUTEČNĚNÉM 12. LISTOPADU, BYL TOTIŽ FAUCI NUCEN PŘIZNAT FAKT, ŽE VAKCÍNA SPOLEHLIVÝM ZPŮSOBEM NECHRÁNÍ OČKOVANÉ OD VÁŽNÝCH NÁSLEDKŮ ONEMOCNĚNÍ ČI OD SMRTI. KDYŽ BYL TOTIŽ DOTÁZÁN NA DATA, PŘICHÁZEJÍCÍ Z IZRAELE – ZEMĚ S JEDNOU Z NEJVĚTŠÍ PROOČKOVANOSTÍ NA SVĚTĚ – FAUCI ŘEKL:

„POZORUJÍ TAM ÚBYTEK IMUNITY LIDÍ NEJEN PROTI INFEKCI, ALE TÉŽ PROTI HOSPITALIZACI A DO JISTÉ MÍRY I PROTI SMRTI, COŽ ZAČÍNÁ PLATIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY. NEJDE UŽ JEN O LIDI POSTARŠÍ“.

ŘEČENO JINAK: OCHRANNÁ ÚČINNOST VAKCÍNY VYPRCHÁVÁ NEJEN VZHLEDEM K HROZBĚ INFEKCE, ALE TÉŽ VZHLEDEM K VÁŽNÉMU KOVIDOVÉMU ONEMOCNĚNÍ A KE SMRTI.

Když pak Fauci hovořil o účinnosti vakcín v zemích s vysokou proočkovaností, přiznal: „Tato účinnost mizí až natolik, že vidíte stále více lidí onemocnělých průlomovými infekcemi a končících v nemocnicích. Viz: https://www.lewrockwell.com/2021/11/vasko-kohlmayer/fauci-finally-admits-vaccines-dont-protect-against-serious-covid-or-death/

Řečeno zkrátka: Všechna dosavadní prohlášení o kovidové vakcíně byla a jsou falešná. Obrovská spouta lidí byla ošálena korupčnickým zdravotnickým establishmentem a korupčnickými médií a přivedena tak buď k sebevraždě či k poškození zdraví. Donucovací vakcinační kampaň nicméně pokračuje, a lidé, kteří jsou za ni zodpovědní, jsou vrahy. Včetně politických vůdců západního světa.

Proč však všichni z nich společně s mediální žumpou nám nepřestávají nestydatě lhát?

Tito totálně zkorumpovaní lidé nafukují dnes nemodernější výraz „pandémie neočkovaných“. Takováto pandémie ovšem neexistuje. A informace ze všech zemí naopak dokazují, že infekce a smrt rostou společně s tím, jak roste vakcinace. Viz: https://www.globalresearch.ca/trends-in-mortality-and-morbidity-in-the-most-vaccinated-countries-twenty-one-proven-facts/5761773

Ve Velké Britanii 74% domnělých kovidových úmrtí mezi srpnem a zářím postihlo lidi očkované. Viz: https://dailyexpose.uk/2021/09/18/fully-vaccinated-account-for-74-percent-of-covid-19-deaths-in-the-uk/ A data, shromážděná Veřejnou zdravotní službou Skotska, dokazují, že onemocnělých na Covid je víc mezi očkovanými, než mezi neočkovanými. Viz: https://humansarefree.com/2021/09/covid-19-deaths-higher-than-this-time-last-year.html „Neočkovaní zde představují 19,7% ze všech kovidových úmrtí od 14. srpna 2021, zatímco očkovaní se na těchto úmrtích podílejí 8o.3%, a plně očkovaní pak 76 procenty“ . Viz: https://humansarefree.com/2021/09/covid-19-deaths-higher-than-this-time-last-year.html

Důvod, proč jsou očkovaní vůči Covidu rizikovější, je dvojí. Vakcína má vážné vedlejší efekty, které se falešně připisují Covidu, z nichž nejvážnější je ten, že vakcína oslabuje a v konečné fázi ničí vrozený lidský imunitní systém, čímž činí očkované osoby náchylnější k přijetí jakéholi viru a k jejich následnému onemocnění.
Lubomír Man


z článku:

Fauci konečně připouští, že vakcíny nechrání před vážným onemocněním Covid nebo smrtí

Minulý týden udělal Dr. Anthony Fauci možná nejodsuzující přiznání u ságy o vakcíně Covid. Důsledky jeho prohlášení jsou tak dalekosáhlé, že rozhovor, ve kterém to udělal, se může ukázat jako zlomový bod v boji proti velkému podvodu s vakcínami, který je páchán na národech světa.

podcastu s New York Times z 12. listopadu byl Fauci nucen přiznat skutečnost, že vakcíny spolehlivě nechrání své příjemce před vážným onemocněním Covid nebo smrtí.

Fauci, který byl vyzván k vysvětlení údajů pocházejících z Izraele – země s jednou z nejvyšších proočkovaností na světě – řekl následující:

„Pozorují slábnoucí imunitu nejen proti infekci, ale i proti hospitalizaci a do určité míry i smrti , což se nyní začíná týkat všech věkových skupin . Nejsou to jen starší lidé“ .

Jinými slovy, ochranná účinnost vakcín klesá nejen s ohledem na hrozbu infekce, ale také s ohledem na závažný Covid a úmrtí. Když mluvíme o účinnosti vakcín v zemích s vysokou proočkovaností, Fauci připustil:

„Slábne to do té míry, že stále více lidí dostává průlomové infekce a stále více lidí, kteří dostávají průlomové infekce, končí v nemocnici.“

I když se Fauci snaží zmírnit tvrdý dopad své odpovědi měkkým jazykem, krutá pravda za jeho slovy je bolestně evidentní.

Fauciho slova znamenají přiznání, že očkovaním se lidé nakazí a stále více z nich končí v nemocnici, kde stále ve větší míře podléhají Covidu.

To již nějakou dobu naznačují údaje z Izraele a dalších vysoce proočkovaných zemí. Například ve Spojeném království bylo mezi únorem a zářím tohoto roku 72 procent všech úmrtí souvisejících s Covidem mezi očkovanými. Ve Skotsku byla situace ještě horší: 80 procent úmrtí na covid se vyskytlo mezi těmi, kteří dostali vakcínu.

Fauci a jeho kolegové vakcinátoři celé měsíce cenzurovali nepříznivá data a tvrdili, že injekce chrání před vážným onemocněním Covid a smrtí. Důkazy o opaku byly jasné a rozsáhlé. Více než dva měsíce před Fauciho přijetím jsme některé z nich seřadili do části s názvem Vakcíny nezastaví těžký Covid nebo smrt . Fauci byl samozřejmě dobře obeznámen s údaji, které jsme použili, ale udělal vše, co mohl, aby je utajil před veřejností tak dlouho, jak to jen šlo. Spíše než aby vyšel čistý, šířil dezinformace o údajné účinnosti vakcín při ochraně lidí před vážnými nemocemi a smrtí. Ale nakonec ani tak obratný předobraz, jakým byl doktor Fauci, už pod tíhou důkazů nevydržel.

Pokud si všimnete ve Fauciho nejnovějším rozhovoru pro New York Times, je zde téměř pocit paniky, jak zmiňuje mladší lidi. Ti, kteří jsou obeznámeni se skutečnými údaji spíše než s dezinformačními narativy šířenými mainstreamovými médii, vědí, že Covid je primárně nemocí seniorů. Téměř na všech místech a regionech bývá střední věk úmrtí souvisejících s Covidem vyšší než průměrná délka života. Mladší jedinci, kteří byli zdraví, byli obecně v bezpečí před nejtěžšími formami onemocnění. Ale nyní v zemích s vysokou proočkovaností vidíme mladší očkované jedince, kteří onemocní závažným onemocněním Covid a dokonce umírají.

To vypadá velmi podobně jako případ zesílení závislosti na protilátce . Někteří z nejlepších světových vědců v této oblasti varovali právě před tímto nebezpečím. Patří mezi ně Dr. Robert Malone a jeden z předních světových virologů Luc Montagnier . Robert Malone je spoluvynálezcem technologie mRNA, která se používá ve vakcínách, zatímco profesor Montagnier získal v roce 2008 Nobelovu cenu za svou práci na viru způsobujícím HIV. Jejich varování však nejenže zůstala bez povšimnutí, ale oba muži byli cenzurováni a potlačeni očkovači s pomocí Big Tech a mainstreamových médií.

Naším účelem však není v tomto díle diskutovat o zesílení závislém na protilátce. Co bychom zde chtěli udělat, je zaměřit se na Fauciho přiznání, že vakcíny neochrání před hospitalizací a/nebo smrtí.

Již nějakou dobu víme, že vakcíny nechrání před infekcí, i když nám bylo původně řečeno, že jsou účinné z 95 procent. To se ukázalo jako velká lež, kterou se vakcinátorům podařilo udržet při životě téměř 9 měsíců. Nakonec však pod ohromnou tíhou dat přicházejících z vysoce proočkovaných zemí, které zažily následné vlny infekce, museli přiznat pravdu. 5. srpna tohoto roku ředitelka CDC Rochelle Walensky na CNN přiznala , že vakcíny již nemohou „zabránit přenosu“.

Jinými slovy, vakcíny mají malou účinnost, pokud jde o ochranu lidí před nakažením virem a následně před nakažením jiných lidí. Jak naprosto neúčinné jsou vakcíny, lze vidět z nedávné zprávy Wall Street Journal o hokejovém týmu Ottawa Senators, který má 100procentní proočkovanost. A přesto, navzdory tomu, 40 procent hráčů v tomto týmu má v současné době pozitivní test na Covid.

Znepokojující na tom je, že očkovací pracovníci věděli o selhání vakcíny minimálně od začátku léta. Ale místo aby odvolali celosvětové snahy o očkování, které stovkám milionů lidí injekčně podaly neúčinné látky, změnili očkovací přístup a tvrdili, že i když vás vakcíny neochrání před infekcí, stále vás udrží před vážným onemocněním Covid a smrtí.

Minulý týden však tuto lež také neučinil nikdo jiný než samotný doktor Fauci.

Jak bychom tedy měli popsat vakcíny, které:

  1. Nechrání jejich příjemce před nákazou a infikováním ostatních a
  2. Nechrání své příjemce před hospitalizací a smrtí?

Úplné selhání je věta, která se sem hodí nejlépe.

Ale tyto vakcíny jsou horší než zbytečné. Ve skutečnosti velmi pravděpodobně patří mezi nejsmrtelnější a nejnebezpečnější léčiva, která se kdy dostala na veřejnost.

Otázka zní: Proč stále do lidí pícháme tyto neúčinné a nebezpečné látky? Jaký je jiný účel než obohacovat ty, kteří se podílejí na jejich výrobě a distribuci?

Nyní Big Pharma, Fauci and Co. a jejich mediální šmejdy říkají, že musíme vzít jejich boostery, abychom byli chráněni (což jsme ve skutečnosti nikdy nebyli). Posilovače však budou pravděpodobně stejně neúčinné jako původní neúspěšné vakcíny. CDC nedávno schválilo čtvrté vakcíny pro zranitelné. Je to z jejich strany nepřímé přiznání, že předchozí tři vakcíny selhaly. Proč by proboha někdo věřil, že čtvrtá vakcína zabere?

Očkování proti Covidu musí být nyní zastaveno a pozastaveno, dokud nebudou nalezeny účinné, spolehlivé a bezpečné alternativy.


https://www.lewrockwell.com/2021/11/vasko-kohlmayer/fauci-finally-admits-vaccines-dont-protect-against-serious-covid-or-death/

sdíletj na

7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pavel
25. 11. 2021 07:45

Dobrý den,
chci se zeptat. Rád si čtu tyto články. Ale momentálně když to čtu tak přestávám věřit, něco píšete, ale proč se tyto věci nedostanou k nám do medií nebo proč to vláda pořád neslyší a nezarazí očkování. Kde je chyba?
Jinak bych tomu rád věřil, ale už z toho co se tady děje začínám být zoufalí.

Pavla
25. 11. 2021 09:32
Odpovědět  Pavel

Chyba je v tom, že lidé chtějí něčemu jen věřit. Předávají odpovědnost za sebe jiným a tito jiní mají svoje zájmy. Člověk odpovědný za svůj život hledá nejprve chybu u sebe, a když jí najde, má radost, že ví jak situaci změnit. Co způsobil může změnit. Člověk, který spoléhá na druhé se v tom plácá a je v zajetí těch, kteří se v tom vyznají lépe a spoléhají na jeho poslušnost ve jménu nějakého obecného dobra. Systém je stále stejný. Z dobrého důvodu pak lidé dělají špatné věci. A proč to není v čt? Odpověď přijde zároveň s odpovědí na otázku, komu vlastně čt patří.

Albi
25. 11. 2021 11:30
Odpovědět  Pavel

Do médií se tyto informace nedostanou, protože média jsou důležitou složkou manipulace. Bez médií bychom nebyli tak detailně informováni, jak je ta nemoc nebezpečná a tolik bychom se jí nebáli. Protože mimo jiné jde o obrovský pokusný test vakcín jako biologické zbraně a v takovém měřítku, než jako „záchrana lidstva před strašlivou pandémií“ by to nešlo
Vlády světa jsou donuceny tu hru mocných hrát – a někteří členové tomu jistě i věří. Jsou to lidi jako my, nejsou výjimeční svou funkcí – jen možná budou víc vinni – tím, jak ochodně se na tom všem podílejí. Za peníze? jsou vydíráni, hloupí? pro pocit moci? sami uvěřili? – těžko říci. Kařdý asi jinak.

Albi
25. 11. 2021 11:36
Odpovědět  Albi

Ani ta „pandémie“ nikdy nenaplnila znaky pandémie, její definice musela být upravedna, aby jako pandémie mohla být WHO vyhlášena.
To neznamená, že Covid jako nemoc neexistuje. Je to onemocnění chřipkového typu a jako takové se chová. Na tzv. sezónní chřipku se taky už léta očkuje – a zmizela? A jsou každoročně prováděny takové manévry, jako s Covidem? A určitě i na chřiku něktekteří lidé zemřeli – informovali nás snad? Ne – nebyl důvod strašit. Teď je a proto jsou v tom hlavně média „zaúkolována“ – protože je nutné, dod at ty „potřebné“ informace spolehlivě mezi lidi.

Albi
25. 11. 2021 11:46
Odpovědět  Albi

A mnozí nemají ani čas, ani náladu hledat, takže opravdu asi věří oficiálním zprávám protože – „přece by nám TAK nelhali“.
Lhali – a evidentně jim to vrásky nedělá. Účel světí prostředky a když přináší i materiální prospěch – všimněte si, co politiků a bohužel i lékařů, na tom těžce vydělává. A nejvíc těch MUDrů – vládních radilů
Vy jste na tom dobře, vy pochybujete a ptáte se.
Jeden bonmot říká: Moudrý je plný pochybností, hlupák plný sebevědomí.
A další bonmot:
Je snazší ldii oklamat, než je přesvěečit, že byli oklamáni.
(Mark Twain)
Pravdivost obou bonmotů čas a koronavirus potvrdil..

ZRX100
25. 11. 2021 10:01

Té špíny se dostalo na povrch už tolik a přitom karavana jede dál, jakoby se nic nedělo. Ze svého okolí a z komunikace s lidmi vidím, že je to opravdu špatné. Ta umanutost, hloupost, lenost a neochota naslouchat a přiznat si, že se děje něco špatného, je hrozivá. Lidé se raději půjdou nažrat z nebližšího koryta, i když tam bude jídlo otrávené, něž by šli o kus dál, nebo si zjistili kde je jídlo v cajku – taková námaha, hrůza. Mám obavy, že až někteří prohlédnou, bude pozdě.
https://otevrisvoumysl.cz/dr-vernon-coleman-medicinsky-dukaz-ze-covid-ockovani-je-vrazda-nova-studie-z-casopisu-circulation/

Anonymní jméno komentáře
25. 11. 2021 23:33
Odpovědět  ZRX100

To je právě to, oni se nebojí, jsou prostě jen nezodpovědní. Kdyby se báli, tak na tu vakcinaci nejdou a už vůbec ne na nádraží. Navíc jsem si uvědomila, že to, že mi vadí, že lidé se degradují na kód, je právě to, co jejich egu dává pocit důležitosti, oni ho prostě mají. Jako když pes na vodítku shlíží na psy u popelnic, co žijí na ulici a nemají páníčka jako on 🙂
Nemějte strach, více než kdy jindy (za posledních pár tisíciletí) lidé začínají chápat tu manipulaci, jen někteří potřebují více dávek.
Nejvíc mě pobavil náš aspirant na hrad, dceři klesly ty protilátky, takže se konečně taky mohla naočkovat 😀