P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

A co je agendou establishmentu? Je to vtělené zlo.

Agendou establishmentu je přepsat historii Západu jako jeden všezahrnující zločin.

Agendou je démonizace všech evropských a britských ethnik majících bílou kůži.

Agendou v celém školském systému i na univerzitách je nahradit hrdost na velké vydobýtky západní civilizace (nastolení vlády zákona coby ochranný štít lidu namísto obrněné moci vlády, občanská svoboda, uznání zásady, že zločin bez úmyslu není zločinem), jejich odsouzením včetně výnosu viny. A na straně druhé je pak agendou popřít všechny naše výdobytky, zredukované na rasismus, misogynii (pohrdání či předsudky vůči ženám), a na odmítání mnohosti pohlaví. Památníky hrdinů jsou strhávány a nahrazovány svatyněmi, zasvěcenými zločincům závislým na drogách.

Toto přepisování historie na Západě, prováděné těmi nejúhlavnějšími nepřáteli Západu, se nyní na základních školách používá jako prostředek k tomu, aby bílé děti byly zbaveny své kultury a své identity. A rodiče, které si na tyto metody stěžují, jsou protibělošskými demokratickými školními radami i demokratickým protiamerickým Bidenovým režimem označováni za „domácí teroristy“. Důkazů o tom je všude přehršel.

Agendou je dále zamoření britských, evropských, amerických a kanadských ethnik politikou otevřených hranic pro nelegální a s původním obyvatelstvem neasimillovatelné imigranty či nájezdníky z Třetího světa. Těm se od protibělošských evropských politických režimů a médií dostává přednostního zacházení, důsledkem čehož pak je démonizace ethnik evropských. Když v některých evropských zemích ohlásí žena, že byla znásilněna imigrantem z Třetího světa, hrozí jí, že bude obžalována za tzv. zločin z nenávisti (hate crime). I proto jsou evropské vlády opatrné a rasy lidí, kteří jsou ve vazbě, neoznamují. Zločin z nenávisti nese znak rasizmu a může skončit buď vyhazovem z práce obviněného, ne-li jeho uvězněním.

Agendou je nahrazení bělošských ethnik, která jsou příliš zdaněna na to, aby si pořizovala dětí, imigranty, kteří mají dětí mnoho a k pořizování dalších jsou povzbuzováni propagandou, reklamou i zábavou. V USA např. z reklam bílí mužové zmizeli téměř úplně a jejich tradiční role převzaly buďto ženy, nebo muži černí.

Agendou je zabít a učinit neplodnými tak mnoho bělochů, jak je jen možno, a to kovidovou mRNA vakcínou, která ohrožuje jak plodnost lidí, tak jejich vrozený imunitní systém.

Každý hlupák, který volí Demokraty, volí tuto agendu. Američané jsou tak nsmírně hloupí, že hlasují ve prospěch svého vyhlazení. Takovémto národu ovšem pomoct nelze.

Na celém křesťanském světě, přesněji řečeno: na celém dříve křesťanském světě, se nestaví chrámy křesťanské, ale mešit přibývá a přibývá. Jsou to muslimové a nikoli křesťané, kterým se dostává důvěry. Jean Raspail ve svém bestselleru Tábor svatých vysvětlil už v roce 1973, jak to funguje. Dnes je tato kniha rozprodána a žádný nakladatel už nemá odvahu znovu vydat vyprávění o tom, jak jsou lidé pro destrukci selektováni a pak se už jen ubírají k Orwellově pamětní díře.

Jsou to lidé s bílou kůží. Jejich budoucností je smrt a vyhlazení. A hlupáci na to hledí, cucají si palce, volí Demokraty a posílají svě děti do veřejných (public) škol a univerzit, kde jim učitelé vymývají mozky názory proti bělochům.

Takoví lidé jsou už mrtví. A závěr?

Židé si též mysleli, že Mein Kampf přehání a ignorovali, co se psalo po zdech.

Překlad: Lubomír Man

sdíletj na