Otevřený dopis vojenského experta Prof. Svobody ministryni obrany České republiky

Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc.

Paní Černochová!

Jsem plukovník letectva ve výslužbě a věnoval jsem celý svůj život, (více než 40 roků), podle svých sil a schopností obraně vlasti. Představil jsem se hlavně proto, abyste věděla, že problematice, o které Vám budu psát, rozumím snad lépe jako Vy, protože nemáte pro svou funkci aprobaci, a žádné odborné vzdělání. (Ostatně ve vládě, ve které sedíte, je podobných diletantů většina.)

Ministerstvo obrany,

Hlavní město Praha – Hradčany

Tychonova 221/1

PSČ: 16000

Celou dobu vojenské služby a práce jsem byl přesvědčen, že úkolem i posláním armády a celého ministerstva obrany, které „řídíte“, je…

Obrana občanů Československé republiky, a po majetkovém převratu, bohužel, pouze České republiky, proti vnějším (a ve zvláštních případech i vnitřním) nepřátelům. Je to obrana celistvosti a integrity státu, za všech i mimořádných okolností.

Celou dobu vojenské služby a práce jsem byl přesvědčen, že úkolem i posláním armády a celého ministerstva obrany, které „řídíte“, je…

Obrana občanů Československé republiky, a po majetkovém převratu, bohužel, pouze České republiky, proti vnějším (a ve zvláštních případech i vnitřním) nepřátelům. Je to obrana celistvosti a integrity státu, za všech i mimořádných okolností.

Jde jistě o velmi složitý úkol, na kterém jsou zainteresována i jiná ministerstva jako bezpečnosti, výroby, strojírenství, zemědělství i další, a přesto je nedělitelný.

Už vzhledem ke svému celoživotnímu povolání se zajímám o to, jak je výše uvedené poslání armády plněno.

Až nyní se dovídám, že tento úkol je díky Vám a řadou Vašich rozhodnutí plněn velmi špatně, a dokonce je převážně naše vlast, uváděna do velkého nebezpečí. Svědčí o tom především Vaše „nedávné rozhodnutí“ nakoupit pro naši obranu atomovou zbraň. Nemám tušení, kdo Vás k takovému nesmyslu navedl.

V každém případě (pokud se Váš záměr uskuteční), vystavujete republiku a naše občany nebezpečí krutého, preventivního úderu mocnosti, proti které bude namířena, a s velikou pravděpodobností, bude takový úder veden opět adekvátním prostředkem – nukleárního charakteru.

Americký expert Ritter dále připomněl: Cituji“…“V případě, že se Česká vláda rozhodne stíhačky F-35 nakoupit, pak se nemůže divit, že z ruské perspektivy bude ČR vnímána jako někdo, kdo disponuje „jadernou platformou” a je tedy, v případě boje, schopný shazovat na nepřítele jaderné hlavice. To je jediný účel, k čemu tyto letouny slouží. Pak by se Česká republika neměla divit, když se sama ocitne na předním seznamu cílů, v případě použití jaderných zbraní.“ Dále řekl:

Mysleli jste si doteď, že máte pohodlný život a skvělou kulturu? Nemáte, protože v případě pořízení F-35 se z vás stane pouze jaderný cíl. V případě vojenského konfliktu s Ruskem vaše krásná země jednoduše zmizí. A to jen proto, že se teď vláda nezodpovědně rozhodla hrát jaderné hry, na které ale nemá.

Při jiné příležitosti jste projevila názor, že se naší armády a jejího nasazení do bojové činnosti, toto opatření nebude týkat. (Jsem přesvědčen, že něco takového by blbý neřekl, ani kdyby mu hubu rozbil). Neberu v úvahu, zda jste tím myslela, že naši vojáci nebudou v místě konfliktu nasazeni, což je zcela nereálné. Pravděpodobně nevíte, jaké důsledky po sobě nechá použitá nukleární zbraň. Vzpomeňme si na havárii atomové elektrárny v Černobylu, kdy „atomový mráček“, zachvátil takřka celou Evropu, vyvolal obrovskou paniku nejen vlád postižených zemí a jejich občanů, ale s tím související velké národohospodářské škody a ztráty na životech.

Ví dnes někdo, co způsobili Američané v Japonsku, naprosto zbytečným, shozením prvních lehkých atomových pum na Hirošimu a Nagasaki? Ví, že obě města byla srovnána se zemí a zahynulo v nich řádově statisíce civilních občanů?

Já se Vás ptám, na co bude naše armáda potřebovat nukleární zbraně a proti komu? Ze své životní praxe vím, že pokud něco chce koupit rozumný sedlák, nebo selka, tak si předem rozmyslí, na co to bude potřebovat, používat a zda na to bude mít dost peněz, aby se nemusel zadlužit. Naše republika má každoroční deficit kolem tří set miliard korun a Vy jí chcete zvýšit dluh o desítky až stovky miliard? Však jste už rozdala ukrajinským nacistům a fašistům dělostřelecké střelivo, tanky, obrněná transportéry a řadu válečných komodit za více než 47 miliard Kč. Jak uvažujete a kde je Vaše zodpovědnost? (Kdo chce mír, nerozdává zbraně.) Kdo Vám dal k tomu mandát? Voliči jistě ne. Pochlubte se! Proto s něčím takovým nemohu spolu s mírumilovnými voliči souhlasit a považuji to, se všemi, pro nás krajně nebezpečné důsledky, za vlastizradu.

Při svém rozdávání zbraní a vojenského materiálu si paní Černochová ještě naříká, že její armáda je zastaralá a že se zbavuje jenom toho co už nepotřebujeme. Přesto zdůrazňuje, že bez   vybavení a výzbroje nezůstaneme. Půjčí nám na ně milostivě USA, a ne nějakou maličkostí. Jde „jenom“ o 2,7 miliardy Kč.

O čem už nemluví, jsou podmínky, za kterých se může půjčka realizovat a jak tyto peníze a za co utratit. To je právě onen danajský dar, protože „naše“ armáda nebude smět kupovat to, co bude chtít a potřebovat pro své moderní vybavení, ale to, čeho se potřebuje armáda Spojených Států zbavit. Půjde tedy o starou opotřebovanou techniku, kterou bude třeba opravovat a poskytnout jí enormně nákladný servis. No, a to už bude za naše peníze, protože ta pomoc je půjčkou za velké úroky na 10 – 15 roků. Za tento „dar“, ve výši okolo 900 milionů USD, si budeme nuceni koupit právě od nich nekvalitní služby a náhradní díly, které si nebudeme smět vyrobit sami.

Bohužel to, co jsem dosud uvedl je pouhá maličkost proti tomu, že chcete nakoupit „údajně nejnovější a nejlepší americké letouny na světě, F-35.“ Kontrakt, údajně není ještě podepsán, ale Vy jste rozhodnuta jej realizovat.

Dobrá hospodyně by se ptala např.

 • Na co takové monstrum budu potřebovat?
 • Kolik by to stálo?
 • Nemusela bych si na to vypůjčit?
 • Mám dost velké příjmy, abych se brzy zbavila dluhů? Atd.

A možná by si položila další otázky, než se rozhodne. Nu a nyní se ptám, jestli jste si před svým rozhodnutím nějaké otázky položila Vy? Jaké, pochlubte se!

Já přečetl jsem si potřebné informace o tomto letadle, a dobrý dojem na mě neudělalo. Proto jsem se obrátil na odborníka, který bude nestranný a ví o tom víc než já.

Je jím Scott Ritter, bývalý zbrojní inspektor OSN a přední vojenský expert. Byl americkým vojenským expertem, také zbrojním inspektorem OSN v Iráku, hlavním analytikem pro námořní pěchotu a pohovořil o plánovaném nákupu vojenských stíhaček. Svoje analytické poznatky, pro ministryní obrany ČR, shrnul do několika vět.

Uvedu Vám celou jeho analýzu Vámi nakupovaného letounu. Zde je.

 • „F-35 je jedná z nejhorších stíhaček, které kdy Spojené státy vyrobily.
 • Jsou velice drahé.
 • Jejich uvedení do provozu by vyžadovalo nesmírné náklady, mimo jiné. na výstavbu nového letiště.
 • Ekonomičtí experti odhadují, že nákup a uvedení těchto monster do provozu by vyžadovalo celkové náklady 8-10 bilionů Kč.
 • Zadlužení hospodářství, by trvalo 70 – 90 roků.
 • V tom nejsou započteny úroky z nezbytných půjček.
 • Palubní systémy nefungují, a pokud jste pilot, zemřete”.
 • Není to obtížně zjistitelné letadlo, je snadné jej detekovat a sestřelit.
 • Elektronika bojového letounu F-35 prostě a jednoduše nefunguje tak jak má.
 • Má vysokou poruchovost.
 • Letadlo je velmi náročné na údržbu.
 • Co se motoru týče, i když nejste ve válce, jeho údržba vás přivede na mizinu.”
 • Česká republika by kdykoli v budoucnu měla mít 40% bojovou pohotovost.
 • To by v případě letectva znamenalo, že 4 z 10 letadel budou trvale schopné boje.
 • V případě, že Česká republika budete mít F-35, tak se vám to prostě stejně nepodaří.
 • Podle vyjádření Rittera je důvod velmi jednoduchý: Ta letadla jsou prostě příšerná.
 • „Dokonce i americký kongres, který je nechvalně proslulý tím, že vyhazuje peníze za zbraňové systémy, se začíná probouzet a uvědomuje si, že má své limity… obrovské limity.
 • Jednoduše řečeno, pořídit si stíhačky F-35 je velká chyba”, řekl dále Ritter.
 • Podle Rittera jsou pokusy s tímto letadlem létat v boji naprostou sebevraždou.
 • F-35 jsou schopné nést jaderné hlavice, což znamená, že jsou certifikovány k manipulaci s jadernou bombou B-61, která je v současné době hlavní zbraní NATO.
 • Přestože, Česká republika, není jadernou velmocí, tak se jí podle nové doktríny NATO v případě pořízení letounů F-35 stane.
 • Každý člen NATO, který má F-35, má zároveň jadernou platformu a NATO očekává, že ji v případě válečného konfliktu použije.

Zkuste se nad tím zamyslet paní Černochová. Rozumný ministr by především revidoval svůj úmysl a tyto letouny by rozhodně nekupoval.

Dosud máme ve výzbroji letectva švédské letouny Gripen. „Máme“ je to pojem zavádějící, protože neslouží obraně našeho vzdušného prostoru.

Naši piloti jsou velmi dobří a inteligentní. Vědí, že v případě úmyslu napadnout leteckou velmoc Rusko, budou sestřeleni dříve, než přeletí její hranice.

I tyto letouny jsou na naše podmínky a jejich účel drahé. Naprosto vyhovující by byly u nás vyrobené MiG-21, kterými jsme měly vyzbrojeny tři stíhací pluky. Co se týče jejich provozních a bojových vlastností, jsou zcela srovnatelné se švédskými Gripeny. To by ovšem ti, co rozhodovali o jejich vyřazení z výzbroje našeho letectva, nesměli být zatíženi tupou nenávistí a rusofobií, kterou našim zaprodaným vládnoucím kruhům nainfikovali „naši noví američtí přátelé“

Nyní, snad na závěr uvedu báseň, kterou naším politikům věnovaly matky, babičky, otcové, dědové a děti nejen z České republiky. Je věnovaná i Vám paní Černochová. Zamyslete se nad ní! NALÉHAVĚ PROSÍM!

HLAS KLUKA:

Vy dospělí nám říkáte, že nesmíme se prát.
Sami však války vedete, v nich zemřel můj kamarád.
Já toho kluka neznal, ale chtěl bych si s ním hrát.
Vždyť každé dítě na světe je můj kamarád.

Možná, že chtěl být pilotem, co všechny země spojí.
Možná, že chtěl být lékařem, co rakovinu zhojí.
Možná, že chtěl být hvězdářem, co vidí nebe stále čisté.

Jedno je však jisté!! TEN KLUK CHTĚL ŽÍT.
Zabraňte válkám dospělí. Vy nesmíte se prát.
Vy život dětem dáváte a nesmíte ho brát.

Nevím, jestli jste matkou nebo babičkou, ale chci věřit tomu, že vědomě nechcete dětem život brát. Měla byste si uvědomit, že zbraně, které rozesíláte nacistům, fašistům a pohrobkům ukrajinského Bandery, si nevybírají svoji oběť a podlehly jim stovky dětí, nejen ruských, ale i ukrajinských. To by Vás mělo probudit z Vaší rusofobie a chorobné nenávisti ke všemu ruskému.

Můj vztah k Rusům a Sovětskému Svazu se formoval už v dětství, kdy nás osvobodila sovětská armáda a nezměnil se za celý můj život. Jenom našim osvoboditelům vděčíme za životy.

Pokud nehodláte změnit své názory ani po volání „Hlasu kluka“, potom Vás musím považovat za exemplární stvůru, která kdy po naší krásná vlasti v historii vůbec kráčela.

Já jsem už starý člověk a moje svíce už asi dohořívá. Nemusel bych se snad ani mírovou politikou zabývat, ale musím.

Chtěl bych mít před sebou, alespoň další dva životy a dost sil, abych svými schopnostmi a znalostmi pomohl obraně naší krásné vlasti a mírovému životu našich dětí.

Mám čtyři děti a jejich životní partnery, šest vnuček a vnuků, pravnučku, samozřejmě milovanou manželku a na ně všechny myslím s dojetím. Nechci v žádném případě stát stranou lidské společnosti v boji za mír.

Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc.

sdíletj na

4.7 11 hlasy
Ohodnotit příspěvek
51 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
8. 1. 2023 11:51

Víte, co by mne zajímalo ? Jak chce eurobolševik při své snaze o cenzuru a potlačení svobody slova definovat pojem “dezinformace.” To jako o tom bude rozhodovat ta hanebná svině na titulním obrázku anebo snad ta legrační kombinace Spejbla a Hurvínka, a sice náčelník senátu Vystrčil? Nedávno se po zpravodajském úniku z prostředí BIS, Bezpečnostní informační služby, objevila zpráva, že si její šéf, podpraporčík Michal Čoudelka, při dovolenkovém pobytu na Filipínách uhnal syfla a krvácivý výtok z konečníku. Čučkárna na to po četných dotazech nereagovala. Je či není to dezinformace ? Anebo nedávné tvrzení čučkárny, že sklad ve Vrběticích zapálili nějací somálští piráti, což ovšem nebylo doloženo ani jedním jediným důkazem. Je či není to dezinformace ? Fialoví pětizmrdi to budou mít se snahou nasadit nám náhubek složité.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
8. 1. 2023 12:02
Odpovědět  Teuton

Proč složité. PS mají, Senát taky, teď budou mít svého presidenta, který jmenuje na ruku jdoucího ÚS. Severní Korea hadr.

Pekos
8. 1. 2023 12:03
Odpovědět  Teuton

Z tohoto komediálního spolku zvládá nejlépe svoji funkci paní Langšádlová. Jako by nám sdělovala, “Já ničemu nerozumím, tak se do ničeho neseru”. Člověk ani neví, že ji máme a je to tak mnohem lepší pro celou zemi a hlavně pro vědu.

ijn
8. 1. 2023 14:07
Odpovědět  Pekos

zvolit Baštu a trvat na vládě odborníků a nové volby bez zakázaných stran ODS KDU TOP, které nás zatahují do války a dokonce chtějí na našem území skladovat jaderné zbraně jako munici k F35

Markýza
8. 1. 2023 17:41
Odpovědět  Teuton

Ale proč složitě, Teutone. Vymyslí něco jako “rozvracení liberálně demokratického zřízení” a bude vymalováno.
Akorát to bude komplikovanější s internetem, hádám.

Aleš
8. 1. 2023 12:11

Dobrý dopis. Jen se obávám že ministrine bez intelektuálních schopností nebude vědět o čem píše.

sergej
8. 1. 2023 14:25
Odpovědět  Aleš

Bude leda brutopýrace. 🙂

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 14:46
Odpovědět  Aleš

Prej jí to vysvětlili a samou hanbou se rozbrečela.

sizok
8. 1. 2023 17:35

A kvůli vnitřní prázdnotě se roztopila.

Markýza
8. 1. 2023 17:43
Odpovědět  sizok

Kdyby aspoň byla blbá a prázdná! Ale ona je šílená fanatička, to je daleko horší.

Pavel
9. 1. 2023 10:05
Odpovědět  Aleš

Profesor expert by si sam mel uvedomit , ze ti na ktery se obraci nemaji cim si uvedomovat cokoliv. Ze steka na spatnej strom.
Dale ,ze zakoupeni /120 milionu za jedno letadlo/ naridila vlada bankovni a zbrojni.
Zbrane se vyrabeji komplikovane , snadno poruchove ,aby se udrzba taky vyplatila a po pripade musel byt zakoupen novy zmetek, tedy letadlo..
Coz je to same..

Peter 008
8. 1. 2023 12:56

Jen to, že v “našem světě” vládnou muži – ještě stále jako většina – je na první pohled vytvářen dojem, že ženy jsou mírumilovnější. Není to pravda. Muži i ženy jsou si v tomto zcela rovnocenní.
V dětství jsem nejednou slyšel – ne od vlastních lidí z rodiny (!) – “nechoď s tím parchantem od vedle”, je to “neslušné”! Podívej – politicky, morálně, fyzicky – jací jsou to lumpové a odporní lidé! Z úst právě “žen” a “matek”.
Život mne naučil, že muž sice dokáže nenávidět, ale je mnohem spíše přístupný argumentům, faktům a občas dokáže změnit svůj názor k lepšímu. U žen jsem se s tím prakticky nesetkal. Buď jsou Ženami se vším všudy, nebo jsou to “ženský” a také se vším všudy. Nikdo nedokáže nenávidět jako žena. Ona nikdy neodpustí ani “milovaným”. Nikdy nezapomene. I kdyby jste se desetkrát omluvili.
Dejte si do řady ženy v současné evropské a americké politice a uvidíte sami. Je to u nich buď a nebo. A můžete začít třeba s tou “mírumilovnou” Matkou Terezou … “Železnou Lady” pokračuje …
Takže takovou výzvu považuji za celkem zbytečnou. Nehledě na intelekt.

Krokodýl o zlodějích-21.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 14:55
Odpovědět  Peter 008

Bingo! Proto tak nadskakuju, když někdo vyrazí s “běda mužům, kterým žena vládne” a podobně. Rozdíl je jen v tom, že ženy obecně dokážou lépe lhát, muži jsou většinově přístupnější argumentům, a že ženy jsou malichernější a muži velkorysejší. Tu sadistickou mrchu Terezu raději ani nezmiňujte, ta se vymyká. Jako ostatně každý sadík.

Markýza
8. 1. 2023 17:44
Odpovědět  Peter 008

No většina vás teda není, ale holt máte víc testosteronu.

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 18:18
Odpovědět  Markýza

A taky umíme víc hulákat.

Markýza
8. 1. 2023 20:08

No to asi souvisí :-))

milan h
8. 1. 2023 18:41
Odpovědět  Peter 008

ona ta matka Tereza byla hlavne medialni hvezda az tak utlocitna nebyla ja myslim podle vypovedi tech kteri s ni meli zkusenost ze byla zla a to ze velmi ona mela hlavne medialni kryti a penez dost na ubozaky ale segregovala a sama se jezdila lecit do tech nejlepsich anglickych nemocnic

katango
8. 1. 2023 19:19
Odpovědět  milan h

Jo, byla to pěkná svině.

Peter 008
8. 1. 2023 19:36
Odpovědět  katango

Proto jsem ji uvedl na prvním místě. Nenáviděla Jugoslávii, svou rodnou zem, až za hrob jak se říká.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
9. 1. 2023 00:19
Odpovědět  Peter 008

Nenáviděla lidi, milovala utrpení. Druhých. Nakonec to i řekla a ještě si v tom medila.

Pavel z Moravy
8. 1. 2023 13:21

Tak je to starý pán, jehož intelekt z dopisu přímo vyzařuje. Tito rozumní a moudří lidé se na to dívají z hlediska slušnosti a morálky. Bohužel zapomínají, jaká sorta dnešních lidí proti nim stojí. Zde slušnost nemá žádný vliv a sílu. Řeknu to jednoduše, tito zemští škůdci, kteří řídí tuto zemi ke kolapsu jsou nesmírně zlí lidé. Pamatujete se ještě všichni jaká zloba vyzařovala z jednoho našeho bývalého ministra financí? Nu a teď je jich tam plno. Ale jak říká Orbán, my si nemáme stěžovat, my máme bojovat. Asi to už bude kdekoho sr.át, ale zopakuji – spojí li se špatní lidé a utvoří sílu, musí se spojit čestní lidé a utvořit také sílu. Přece je to tak prosté.

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 14:57
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jenže ne pro každého. Tak prosté. Bohužel.

Pavel z Moravy
8. 1. 2023 16:48

Milane, zde již nebude co ztratit. Půjčují si další a další prachy,teď na důchody. Banksteři budou tuto zemi držet pevně za gule. Vždyť to je nejlepší aktivum, takhle zadlužený stát. Ten krach přijde brzy, předpokládám, že již letos, takhle to bylo naplánováno, aby mohli všichni ti dacani schlamstnout tuhle kolonizovanou zemi a dokončit dílo. Mrzí mne to, ale já se nespletl ani v 89, i když mi někteří nadávali za předpovědi. Jelikož je vše o lidech a stačí potom vidět kdo to řídí. Pak už je ta předpověď docela prostá.

sizok
8. 1. 2023 17:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pak budeme všichni šťastní.

ladik
8. 1. 2023 13:25

Takových exemplárních stvůr je v naší zemi spousta. Nemluvě o vládě, stačí se podívat na diskuzi Hovinky seznam.

Francin
8. 1. 2023 13:25

Hloupá a namyšlená t.č. omylem jmenovaná ministrně obrany ČR předvádí skutečně nejhorší politiku ministerstva obrany od roku 1989. Neměla by však zapomenout, že jednou se bude zpovídat za všechny svoje lokajské počiny pro cizí služby a nebude to evidentně nic příjemného. Zřejmě zapomněla pro koho skládala slib při uvedení do své ministerské funkce.

drku
8. 1. 2023 13:59
Odpovědět  Francin

nezapomněla, nemá si čím pamatovat, tím je to pro ni jednodušší

Johanes
10. 1. 2023 17:40
Odpovědět  Francin

To je právě to, že muset se zodpovídat nebude. Ona, oni všichni. A dobře to vědí.

Pavel K
10. 1. 2023 18:29
Odpovědět  Johanes

👍 👍 👍 👍
Každý jdo má trochu sebereflexe, by při pomyšlení čemu se propůjčuje musel mít bláto na hřišti. KAŽDÝ. Ale ONI jsou secsakramentsky jistí že to projde.

Rosťa
8. 1. 2023 13:28

Téma mobilizace teď vráží šrouby do hlavy velké části české populace.
21. ledna na Václaváku by to mělo být hlavní téma. K čemu budou Čechům drahé nebo levné energie, když přijedou z Ukrajiny v pytlích. O tom, že vláda v tomto směru aktivně koná, není sporu! Průměrná životnost vojáka na ukrajinské frontě je 6 dní! 50% jich nepřežije ani týden!

https://zvedavec.news/prispevky/2022/12/9472-rozsiahle-pripravy-na-mobilizaciu-cechov-a-slovakov-pokracuju.htm

Rapa
8. 1. 2023 14:03
Odpovědět  Rosťa

Babišova vláda nás nutila nedýchat pod záminkou podvodcovidu a do lidí cpala jedové vakcíny,fialovci jdou dál. Černé igelitové pytle pro čechy,dělají pro to vše.Po radioaktivním zamoření ale nebudou stačit ani ty pytle.

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 14:59
Odpovědět  Rapa

Třeba budou mít pozůstalí kliku a Federace použije termobarické zbraně. Pak stačí vítr a je uklizeno.

sizok
8. 1. 2023 17:39

Ušetří za plyn.

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 18:21
Odpovědět  sizok

A za urny.

sizok
8. 1. 2023 21:42

A za hnojivo.

Milan ze Zahrady Čech
9. 1. 2023 00:23
Odpovědět  sizok

V okolí Terezína je doteď nejlepší zelenina na okrese. Není černý humor, ale fakt.

Pijack
8. 1. 2023 14:18

Jsou země, kde by tato blbka za své šílenosti šla ke zdi před popravčí četu. Snad se toho ještě dožiju i u nás.

Pavel z Moravy
8. 1. 2023 14:31
Odpovědět  Pijack

To jsou celé generace šílenců, kteří tuto zemi ničí. Teď už nezbývá než jednotný odpor, protože zde přišlo již ke slovu právo na odpor, tak jak je to v ústavě. Ustupováním se nic nedocílí. Jestli lidé nechtějí skončit v bídě, svrabu a ve válce, musí se vzchopit k odporu. Pokud takoví řídí svoji zemi k záhubě nemají tam co dělat. Teď jde o to, jestli ta viditelná i slyšitelná výstraha dorazí ke sluchu národa, nebo jim bude stačit brblání a žvásty v hospodě.

Pavel K
8. 1. 2023 16:58
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle zřejmě žádný nebude, nevím ale lidem je to fuck. Já doufám už jen v zázrak. Dnes jsem dostal nadějový KO. Ať se to třeba podělá, jdu si udělat rum a trochu vody. Asi jí dám celou, ty bacily ne a ne vyhnat, teď ještě ta podpásovka od těch nejbližších. A tchýně 83 tomu dala korunu. Kam se podíváš fšude samej kolaborant. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😭😭🤮

Peter 008
8. 1. 2023 18:36
Odpovědět  Pavel K

Ani ne tak kolaboranti, jako “pohodlíčko”.
Podle mne to souvisí i s tím, že lidi nechtějí chápat svět kolem. Jak říkali Angličané – můj dům, můj hrad. Čili co bych se staral, jen když na to ještě mám! Lidi ještě ani navíc neplatili doplatky za plyn a elektřinu.
Já např. již v létě po 35 letech zrušil plyn v domě. Proč platit dva šílené účty a topení jsem vyřešil po svém. Sice se budu muset více starat, ale stojí to za to. Jen když chodím kolem domů v okolí, napadá mne občas, jak jeden čas několikrát za sebou přišlo SIPO z pojišťovny (vyúčtování o zaplacení) a samotná SIPO složenka pouze na plyn jedněch sousedů a tehdy – před deseti lety – platili měsíčně devět tisíc za plyn. Kolik asi platí teď?
Je to možné vyjádřit i alegoricky na příkladě stejně “zajímavém”: asi takhle

101.jpg
Pavel K
8. 1. 2023 19:18
Odpovědět  Peter 008

Jo souhlasím s vámi. Já mám ještě dřevo, ale to podražilo také a kdoví jak to s ním do budoucna bude oni si poradí jak z lidí vytřískat peníze. A pak to nejdůležitější, kdyby jste si chtěl dělat “samovýrobu”, tak to musíte být secsakramentsky zdráv. Les je pes. Dělal jse, samovýrobu cca +ě let, tak vím o čem to je. Když nemáte žádnou techniku a vynášíte to z lesa na svých ramenou, tak budete odrovnaný jako já teď. Moje tchýně 83 let nedavno od ČEZu platila při měsíčních platbách 3000,- tak doplácela 43.000,-. Dobrý né,!!

Peter 008
8. 1. 2023 19:35
Odpovědět  Peter 008

A sakra – vypadlo mi, že oni tenkrát platili za plyn 9000,- zálohu měsíčně!

Pavel z Moravy
8. 1. 2023 19:35
Odpovědět  Pavel K

Příteli, v knížce Sám sobě doktorem, říká Cingroš, on byl tlumočník a jezdil po Rusku a poznal mnoho různých bylinářů a léčitelů, takže si přitáhnul spoustu receptů na vše co člověka trápí, že i jeho známí doktoři, kteří to samozřejmě nemohli radit v ordinaci na různé ty chřipky a srágory dávali silnou česnečku a svářeček a zopakovat. A samozřejmě do postele. A já používám už léta homeopatické Oscilococcinum v případě, že cítím, že na mně něco leze a necítím se, na kašel sirup Stodal a také doma udělaný propolis, jehož účinky jsou skvělé. To je vlastně přírodní penicilin. Boris Tichanovskij, ten ruský léčitel používá různé druhy kapek s názvem Epam, je jich hodně, jsou očíslovanéod 1 výše a všude je v základu propolis. A fakt na chřipky my doma netrpíme a to ne, že bych neměl zdravotní problémy, ale chřipky ne. Já měl antibiotika naposledy tak před 25 roky a žena tak před 40 roky. Na tu homeopatii, Epam a propolis nedám dopustit. Homeopatie mně vyléčila roky těžce trvající ekzém, teď vím, že kdyby něco, vezmu homeopatika a je to. Takže to je taková moje rada a strašně ti přeji ať se uzdravíš. Čau a snad si někdy spolu a s Milanem zavdáme. Jak se říká, nikdy neříkat nikdy.

Pavel K
8. 1. 2023 19:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

Díky za rady, ale já tomuhle léčitelství moc nerozumím, tedy vůbec. Tomu je třeba hovět a na každého nemusí zabírat to samé léčivo. Zrovna dnes mi volala moje “čarodějnice”, že má pro mě léčivo a říká mi že se také motali přes svátky v chřipce. Tak každé tělo není stejné, já jsem ten typ, když mi okolo baráku proletí kapela, tak druhý den mi pláče. No a co s tím? NIC!! Osud.

Peter 008
8. 1. 2023 18:47
Odpovědět  Pijack

Když se mluví o Islámu pořád, že jako bude v Evropě, tak právě za Islámu by ji postavili ke zdi, vlastně ne, právo šária je – ukamenovali by ji. Už jenom za to, že šla do politiky. A pak by se v nějakém harému, nějakého slepce, mohla snažit prosadit za aspoň druhou ženu …

Pavel z Moravy
8. 1. 2023 19:44
Odpovědět  Peter 008

To jim těmhle ještě do makovic nedorazilo, že to s islámem nebude pr.del. Ty nanyny si vůbec neuvědomují co je právo šaría, ale tuhle bych fakt nelitoval a to já jsem spíše srdce laskavého i když u grázlů neoblomného.

Duudu Wo
8. 1. 2023 19:22
Odpovědět  Pijack

Blbá jak parní housle.

sergej
8. 1. 2023 14:21

Je schopná jak rozeschlý necky pradleny co je ani neviděla.

Pijack
9. 1. 2023 10:59

Psát dopisy blbce nepomůže ničemu. Ona by beztak ani nevěděla, co takový dopis znamená. Pomůže jen popravčí četa.

Pavel
10. 1. 2023 00:42
Odpovědět  Pijack

To je oblibena taktika . Psat dopisy je zbytecne,pisatel a kazdej i ctenar vi ,ze se nic nezmeni , ale kazdej pisatel na sebe upozornuje , aby se s nim pocitalo u pristiho koryta..
Nikdo jinej takovy dopisy nepise a jen tem vybranym se tyhle dopisy uverejnujou..

PENNYS
10. 1. 2023 12:15

Tyto volby nám “SUUUUUdruhovnia ” zo západu,pripravili
jako Německý LIDL!!!!!
Předem vybrané zboží 3. jakosti, tak jak nám média z eurosojuzu naservírovali už předem VYBRANÉ KANDIDÁTY !!!!! ŽERTE A HLAVNĚ JEN TO CO VÁM NABÍZÍME!!!!

EUROBABYLON.jpg