blog

Operace „Železné meče“ … Zkřížené? S dubovými listy? Historické oříšky (Исторические напёрстки)

Poznámka překladatele: Nejlépe je dát si tento článek do souvislosti s předchozími: Neodstranitelná anglická mina: o mystické povaze izraelského konfliktu, Palestinci a Židé: nekonečný střet dvou projektů, Izrael zevnitř. Črty k portrétu  a Palestina bez lži. Odstraňujeme propagandu, díváme se na fakta. Tak lze dostat poměrně celostní obrázek, co a proč se tam děje. Samozřejmě historie tohoto území je mnohem bohatší, už jen křižácké výpravy, biblické události atd. Je možno podotknout, že ani Židé nebyli původními obyvateli tohoto území – viz Bible.  Peter 008


Veřejné mínění se otáčí jako korouhev ve vichřici. Uplynul jen týden bez jednoho dne a Izrael se z napadené oběti změnil v šíleného dravce, který kobercově bombarduje pásmo Gazy a zabil mezitím jen samotných dětí pět set. Vyplývá to z oficiálních údajů potvrzených Úřadem OSN pro Blízký východ. U kterého jsou rovněž osobní oběti. Při pohledu na krvelačné tance nevlídných Židů s řečičkami odkazujícími na ideologii Třetí říše … se mnoho lidí pozastavilo a zamyslelo. Vyjadřovali zdravý rozum a obavy o normálnost a duševní zdraví společnosti postavené na konceptu holocaustu.

Nepotřební Palestinci

Milion sto tisíc obyvatel pásma Gazy je povinno opustit severní části tohoto koncentračního tábora, aby nepřekáželi pozemní operaci “Železné meče”. Lhůta je 24 hodin a evakuaci je povinna provést OSN. Ultimátum Tel Avivu je pochopitelné jen proto, že je v principu nesplnitelné. I kdyby se taková humanitární akce uskutečnila, je jasné, jak by vypadaly oblasti, kam by voják IDF vkročil. Hromady trosek a obrovské krátery místo obytných čtvrtí. Problém Gazy bude pravděpodobně vyřešen podle biblické logiky “Nejsou lidé, není problém”.

Na tomto pozadí („skládání“ panelových obytných bloků v pásmu Gazy) jediná naděje na “palestinský exodus”, téměř jednokrevný Egypt odmítl uprchlíky přijmout. Jeho postoj je v obecné rovině jasný: přijmout spolu s miliony vystrašených lidí tisíce bojovníků Hamásu (“Muslimského bratrstva” v maximalistickém pojetí) … není příliš rozumná idea.

Bez podpory celého arabského světa a Turecka (které má s rozmístněním uprchlíků obrovské zkušenosti) se Káhira v případě zbourání hranice udusí v humanitární katastrofě. Do paniky v Gaze zůstává jen kousíček, Izraelci ji rozdmýchávají obratně a bezohledně, bombardováním a ostřelováním “ukazují” koridor záchrany – přes Sinaj směrem do Egypta. Se zahájením pozemní operace začne palestinský exodus, pokud Tel Aviv nedostane přes prsty. Nebo Hamás. který má s “civilisty” své vlastní plány, bojovníci zakazují opustit čtvrti, exodu všemožně brání. Připravují se na boje.

Už teď je jasné, že hlavní bojiště se bude odehrávat v informačním prostoru, obě strany potřebují šťavnatý a krvavý obrázek v soutěži “kdo je větší oběť”. Bylo by dobré postavit IDF a Hamás mimo zákon na úrovni OSN – ale kdo by si něco takového v naší pokrytecké a prolhané době dovolil. Zejména … s takovou impotentní organizací se sídlem v New Yorku. Všichni si pamatují rok 1994, masakr ve Rwandě.

Dokud Vlastenecká fronta Paula Kagameho nevzala věci do vlastních rukou, OSN jen „odsypávala“ různé stupně “znepokojení” a nezapomínala evakuovat svůj personál. Výsledek mírové operace je památný: milion povražděných Tutsiů a v odvetě sto tisíc Hutuů. Skvělý ukazatel.

A dnes může být tento “rekord” překonán, více než dva miliony Palestinců se ocitly mezi kladivem IDF a kovadlinou mezinárodní lhostejnosti (smíšené s arabským vyčkávacím postojem). Vzniká dojem, že byli odepsáni jako oběť. Na regionální vratký mír pod heslem “jen aby nezačala třetí světová válka”. Je čas udělat tečku na “I” …

Míra viny

Protože v OSN mlčí, každý si může vybrat stranu konfliktu. Pečlivě zametajíce argumenty druhé strany pod koberec. Politici globálního Jihu a Severu, Západu a Východu se semknou a vytvoří konsolidovaný “odlišný názor”. Anglosasové a jejich vazalové hajlují a povzbuzují Izrael výkřiky “Atu je!” (Chyťte je, hoňte je zabte je – pozn.překl.), opačný názor je neméně pokrytecký, vyjadřuje ho i můj drahý milovaný stát (příměří, zahájení jednání a palestinský stát v hranicích z roku 1967). OK, profesionální deformace být objektivním tady neuškodí, pojďme začněme soudit také.

Vzájemný teror Izraelců a Hamásovců je nepopiratelný. Protože hlavními oběťmi masakru jsou civilisté, záměrně ničeni oběma stranami, ale “vojáci” utrpěli v poměru k “civilistům” minimální ztráty. Izrael i Hamás upadly do podlé informační války, nechutné podvrhy “o čtyřiceti sťatých dětech” a “Palestincích, kteří se nestačili evakuovat” vytvářejí atmosféru hnisající vzájemné nenávisti, objektivita a pravda byly dávno postaveny na popraviště a zazněl povel “Pal!”. Zvítězí ten, kdo zalže více obratněji.

Izrael zavedl naprostou praxi ničení domovů teroristů, nyní je každý Palestinec jakéhokoli věku a pohlaví zločincem hodným smrti. Je to legitimní pomsta? Ne, je to nový holocaust, policejně-okupační politika Třetí říše v rámci plánu “OST”, “redukce závislých Číňanů” samuraji, koloniální vyhlazování “domorodců” v Indočíně, Barmě, Indii a seznam by mohl pokračovat. S epizodou řešení “arménské otázky” Turky.


Když tedy všechny země globálního Jihu stydlivě blábolí o zastavení násilí, aniž by přísně zhodnotily totální “pomstu”, které se Židé dopustili – vyvstávají otázky, které politikům neprospívají. I pro mou zemi. Dějiny mohou být nemilosrdné, když je člověk, aby se zalíbil “velké politice”, ochoten na čas kašlat na plačící hlas krve svých krajanů, vyhlazených bez slitování průmyslovými prostředky. Tím se zavádí právě pokrytecký “dvojí metr” Západu. Rusko, Čína, Hindustán, Afrika … nevidí nepřiměřené použití síly ze strany Izraelců? Vidí. Proč mlčí?

Prerparujme si situaci hlouběji. Pokud bude Tel Aviv pokračovat stejným tempem, nebude na druhé straně jednacího stolu nikdo, kdo by k němu usedl. Pokud se stane zázrak a najednou zbl … “zlomená srdce” Američanů vyzvou Židy k pořádku – k žádnému mírovému urovnání nedojde, strany sklouznou ze svých zakrvácených židlí, s chutí sebou plácnou na zem a v parteru se budou držet vzájemně pod krkem. S Hamásem není o čem mluvit, svým útokem 7. října se lidobijci odepsali z řad “budovatelů státu Palestina”. Ostatní “mírotvůrci” (Saúdové, Evropané, Amíci, Turci) se rovněž zdiskreditovali do záporných hodnot a jejich snaha oklamat Palestince řečmi o budoucí státnosti je pouhou lstí. Ve skutečnosti se Izraelci snaží s Araby usmířit pomocí mnohovrstevnatého řetězce mezistátních dohod. Jen Pásma Gazy … se zapomínají ptát.

“Mírotvorci” nevěděli, co je to arabská ulice? Zejména zkorumpovaná rozdáváním a věčným “výpalným”, jehož výše je přímo úměrná křiku a decibelům? Izrael, zde musíme být objektivní, byl ošizen o své peníze tím, že byl donucen zavázat se k sociální integraci pásma Gazy: zajistit světlo a vodu, vybudovat infrastrukturu, zajistit komunikace, přidělit Palestincům pracovní kvóty. Jaké byly dohody z roku 2004? Správně, “mezinárodní společenství mírových sil” mělo během deseti let vytvořit všechny dohodnuté sociální výhody a postupně zbavit Izraelce břemene udržování pásma Gazy. Je to už téměř 20 let …


Nemusíme se tedy divit, že si radikální Hamás osedlal arabskou ulici a přiměl ji zpívat árii “o osudu Palestiny se nerozhodne bez palestinského hlasování”. A požadavky na další a další “pocty” se staly vnitřním obsahem politiky. Všichni nám dluží, jak důvěrně známá a pohodlná pozice. A když nám nedají dobro – přijdeme a vezmeme si ho sami silou.

A tak se nám naskýtá obraz šíleného radikalismu, živeného všedovoleností, planými sliby, že “palestinskou otázku” vyřešíme … hned zítra. “Mírotvůrci” neviděli, jak Hamás (tehdy v počtu tisíců) vyvraždil Fatah, uzurpoval si moc, nastolil brutální diktaturu a začal “vyjadřovat názor” téměř čtyř milionů Palestinců po celém světě? Svět to viděl a mlčel. Metastázy se každým rokem prohlubovaly a nyní je jen v militantním křídle organizace Hamás ideových padesát tisíc hamásovců. A nekonečná zdrojová základna Palestinců hořících krevní mstou, kteří dříve k radikalismu neinklinovali.

Co se týče Izraele … i nad ním se vznášejí otazníky. Počínaje základními mechanismy budování státu. Tam, kde nikdy nebyla mírumilovná životní situace v arabském společenství. Zrodil se s krví a násilím a s nimi se rozrostl. Podle zákonů biblické spravedlnosti. Skončí to stejně. Žít celých 80 let s válkou a násilím, provádět nepřiměřené masakry mimo zákon “oko za oko” a přitom šovinistické praktiky glosovat nějakým “východním modelem západní demokracie” – to k dobrému nepovede. Historie je nemilosrdná a nelítostná, opakuji.

Bez emocí

Za pár desítek let zanechají vášniví znalci v encyklopediích svůj verdikt v krátkém článku o Izraeli: polovojenský pseudostát bez ústavy, který pomocí územních anexí a teroru vytvořil permanentní blízkovýchodní konflikt sloužící korporátním zájmům sionistických vlivných komunit USA a Velké Británie. A níže bude nespočet odkazů na válečné zločiny IDF, izraelských zpravodajských služeb, postavy “islámských radikálů” povražděných bez soudu, nevinné arabské i nearabské obyvatelstvo. A oběti odvetného teroru … budou početně řádově menší.

A také se objeví krátké zmínky, jak přesně Izrael dokázal po mnoho let existovat s využitím rozporů arabského světa, vojensko-technické síly USA, dokonalejších mechanismů řízení státu. Doufám, že budoucí historici odhalí nejen “sionistické intriky”, ale i subtilnější záležitosti blízkovýchodní perfidnosti, prodejnosti a zkorumpovanosti místních elit. Ty zasedly ke hře “velké politiky” s anglosaskými hochštaplery, aniž by se obtěžovaly naučit se pravidla.

Kdy byli Palestinci “rozehráni”? Myslím, že v roce 1964, kdy pod patronací Britů v Lize arabských států vznikla larva palestinské národní autonomie v podobě obskurní politické struktury: Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Podle plánu Egypta, Jordánska, Sýrie a Alžírska se mělo budoucí dítě vůdce Fatahu Jásira Arafata etablovat na místě zničeného Izraele (přípravy na šestidenní válku v roce 1967 již byly v plném proudu). Nejprve však bylo nutné bojovat, aby “mezinárodní společenství” neobvinilo Araby z nevyprovokované agrese.Jak to dopadlo, je známo, vyšší Prozřetelnost Židy zachránila a poražení Palestinci se vrhli do Jordánska, odkud okamžitě začali provádět nájezdy a teroristické činy. Jordánci by byli rádi šílenství zastavili, ale Arafatova armáda měla početní převahu nad armádou krále Husajna a radikálové varovali – pokud se postavíte do cesty, vaše veličenstvo malým písmenem … Palestinu vybudujeme na troskách Jordánska. Po brilantně provedené operaci “Černé září” v roce 1970 se jordánskému panovníkovi podařilo vyhnat OOP ze země do Libanonu a zaplatit za vítězství politickou krizí. Na tomto příkladu navrhuji zhodnotit “arabské bratrstvo”.

Dne 1. září 1970 spáchají marxisté-leninisté z řad OOP (Demokratická fronta pro osvobození Palestiny) atentát na krále Husajna, který však jako zázrakem přežil. Jordánská armáda je zalarmována a v zemi je vyhlášena všeobecná mobilizace. Saddámovy irácké jednotky v Jordánsku odmítají splnit svou spojeneckou povinnost, vyhrožují Jordáncům a požadují, aby se vzdali pomsty na nespoutané armádě Arafata, který se okamžitě mění z pokorné obětní ovce (pro konzumaci světového společenství) v draka, stojí v čele “Armády pro osvobození Palestiny”, teroristického křídla OOP. Podporován … pátou obrněnou divizí syrských ozbrojených sil, která vtrhla do Jordánska.

Poté, co porazila jordánské jednotky na zemi v rychlých tankových bitvách, byli Syřané zastaveni leteckou akcí a Američané a Izraelci se chystali zapojit do civilní krvavé lázně. USA vyslaly k izraelským břehům šestou flotilu Středozemního moře (připomíná vám to něco?) a Iráčané začali přesouvat rezervy, stále nerozhodnuti, na kterou stranu konfliktu se postaví. Tel Aviv nabídl králi Husajnovi vojenskou pomoc, uprostřed těchto nejasností byly palestinské síly roztříštěny mezi několik operačních oblastí a paralyzovány.

Dne 24. září přešla jordánská pravidelná armáda do ofenzívy, Jásir Arafat se rozhodl nepokoušet svůj osud a uprchl do Libanonu a poté bez zastávky do Káhiry. Z jordánského území bylo vyhnáno 150 000 Palestinců, souhrnné ztráty na všech stranách činily asi třicet tisíc.

Jakmile Organizace pro osvobození Palestiny podepsala s Jordánskem příměří, militantní křídlo … okamžitě zahájilo občanskou válku v Libanonu. Přesněji řečeno – náboženskou válku, v krvavé bitvě mezi islámskými radikály z OOP a stejně radikálními maronitskými křesťany z libanonské falangistické strany Kataib. Tento krvavý konflikt otřásal zemí od roku 1975 do roku 1990 a palestinské uprchlické tábory se staly centry nespoutaného teroru. Židé a Američané lili parafín na obě strany, Izraelci si zašpinili uprchlický tábor u vesnic Sabra a Šatíla, v roce 1982 tam nechali projít “falangisty”, kteří zorganizovali strašlivý masakr “civilistů”. Kde skončili palestinští bojovníci?

Správná odpověď – v Tunisku, podle příměří s Libanonem a pod zárukami “mezinárodního společenství” v čele s Američany. Není třeba připomínat, co se dělo v novém působišti OOP. Destabilizace, politické krize, pád vlád, revoluce. A aby eliminovali vliv Jásira Arafata v pásmu Gazy, vytvořili Izraelci a Muslimské bratrstvo za aktivní účasti Arabů a “mezinárodního společenství” Hamás, který se zde po odchodu okupačních vojsk IDF chopil moci. Strana Fatah (politické křídlo Organizace pro osvobození Palestiny) byla zlikvidována.


Závěry

Bramboračka. Při pohledu na Blízký východ se těžko hledá jiné srovnání se samotnou kaší tohoto pekelného žvanírenského odvaru – Izraelem. Arabové jsou si navzájem stejnými “bratry” jako myši spojenci kočky. Stavět se zde na jednu stranu bylo vždy krátkozraké a smrtelně nebezpečné, dokonce i Turci a Peršané, kteří jsou dobře vycvičeni v orientální proradnosti a věčné vzájemné zradě, se pravidelně dopouštějí chyb a uzavírají neúspěšná situační spojenectví.

A není třeba se divit, že když Palestince bombarduje izraelské letectvo, dělostřelectvo a pozemní jednotky se chystají zahájit genocidu, ale “arabský svět” se omezuje jen na slovní třesení vzduchem. Jak už to u nás bývá zvykem – člověk má svou košili blíž k tělu, Palestinci nejsou mírumilovné ovce a mnozí z nich si jdou po krku. Otázka genocidy a nepřiměřeného použití síly ze strany Izraele je však stále na pořadu dne. Proč k tomu došlo?

Židé mají své vlastní důvody, jsou ochotni zabít statisíce nezúčastněných pro uklidnění padesáti tisíc teroristů Hamásu. Dobře si uvědomují svou beztrestnost, celý Blízký východ, a dokonce i hrozivý Taliban, se svými požadavky, aby je nechali projít do Jeruzaléma … ti všichni jsou bezmocní. Desítky let planých hrozeb a hrozivých rezolucí jsou tím, čemu islámský svět může čelit skutečnou silou genocidy. A se zchátralým, ale stále funkčním Hegemonem v zádech je možné být krutý.

Válka to všechno urovná. To znamená, že “výchozí vzorec”, který zde existuje, je naprosto pochopitelný: sami Arabové zabili během svých vojenských a protiteroristických operací více Palestinců než Izraelci. Proto budou dál rozhořčeně vyhrožovat, mávat rezolucemi Ligy arabských států a OSN, ale budou si dávat pozor, aby Židům nevyhlásili “džihád” se zbraní v ruce. Arabská ulice se bude bouřit, upouštět páru a uklidňovat se, také bude se zájmem sledovat bití v pásmu Gazy. Tak to funguje.


Otázka je jiná. Existují zodpovědnější státy, které se poučily z hrůz genocidy. Například Rusko. Proto se mi dělají vrásky na čele, když slyším od nejvyššího vůdce nikdy neuskutečnitelný návrh “vytvořit palestinský stát”, aby se konflikt ukončil. Copak jsme … přestali vyhlazovat „Barmaleje“, když se téměř neudusili z teroru wahhábistů?

Nebo proč jsme přišli do Sýrie, jestli ne pro to, abychom zajistili bezpečnost celého jižního podbřišku, které by za pár let ISIS zalil krví a zboural ruská nesmělá a mnohovektorová křesťanská knížata, muslimské beje, chány a středoasijské emíry pomocí takové šajtánské báby? Nerad se vměšuji do záležitostí panovníků, ale bezzubý slovník brežněvovského období “mír pro mír” už ukázal svou nedůslednost právě v oblasti Blízkého východu a na mnoha dalších místech.

Jen slepý nevidí, že operace “Železné meče” je vedena podle známých praktik, za něž byly udělovány Železné kříže s mnoha „ratolestmi“. Od listů, přes zkřížené čepele až po diamanty. Upřímně řečeno, není to dobrá asociace. Řešit problém několika desítek tisíc radikálů za cenu milionů životů je hrozný nápad, a hlavně – zbytečný. Blízký východ je zaplaven „barmaleji“ všeho druhu, někteří se hřejí pod křídly Saúdů, jiní pod Turky, další žerou íránský lukum. Připraveni za dolary CIA, vždy si přivydělat.

Existuje nějaké řešení tohoto šílenství? Jistě existuje, ale není v rovině komplexního řešení … fuj, jak se to jmenuje “blízkovýchodní a palestinské otázky”. Řešily a řeší se osmdesát let a teď se dospělo ke kobercovému bombardování a krutosti obou stran. Zdá se, že jen oheň je schopen vyčistit tuto nešťastnou zemi.

Někdo řekne, co to má společného s Ruskem? Nic, kdyby tu netrčely cizí uši a krvavé ruce se nesnažily vtáhnout na oběžnou dráhu konfliktu Turecko, Írán a Sýrii, které se zmítají z vnitřních nepokojů. Geopolitiku zde můžeme zanedbat, stačí vzít pravítko a jít na mapu, a hned se vám vyjasní, jak moc může vroucí šrumec blízkovýchodního kotle opařit Zakavkazsko.

Pokud kritizujete, navrhujte, jak se na dospělého člověka sluší a patří, že? Dobře. Vstupy jsou jednoduché: Židy jako stát nelze s podporou Západu hodit do Rudého moře. Zbývá otázka spravedlnosti, kterou stejní Jordánci a Egypťané bezostyšně porušili, když ignorovali rezoluci OSN o vzniku Izraele a “nezávislého arabského státu” na území bývalého britského mandátu v Judeji. Zabrali půdu určenou Palestincům, ve svých válkách žalostně selhali … a nyní se bojovně rozhlížejí a vyhánějí uprchlíky klackem.

Zbývá jediné řešení – někam umístit Araby, kteří nebudou mít vlastní stát ani v příštím století, než se pár slavných států nedostane mezi Atlantiďany pod vodní sloupec. Jejich “soukmenovci” je nepřijmou, Palestinci jsou nakaženi islámským radikalismem, terorem, relativně bezproblémovým životem na dávkách a zvykem řešit své problémy pověstnou “ulicí”. Kam mají chudí lidé jít? To je téma pro seriózní státní diskusi těch zemí, které se vidí v předvoji budoucího “multipolárního světa”. A všechna ta jednání a nabádání, zmrazení a příměří, výzvy k dodržování zbytečných rezolucí – to je cesta do nového pekla, které bude horší než to, co se děje nyní.

https://dzen.ru/a/ZSoja1MidT5FBscC?referrer_clid=1400&

Překlad Peter 008

sdíletj na

32 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Boomer
15. 10. 2023 22:02

.. už jsem to zde na pokecu napsal.. arabský svět se bude zastávat “Palestinců” jen do té míry, aby bylo Izraeli puštěno žilou. Potom je hodí přes palubu, domů si je nikdo brát nebude, Libanon a Jordánsko o tom vědí svoje.

Standa
16. 10. 2023 08:35
Odpovědět  Boomer

Lze židy vhodit do Rudého moře!”!!!???Ano! Ne? Kdo jsou ,, Palestinci”? Původní Arabové a niko-li ,, Palestinci”. Pouze židé vraždí svět..dlouho ..nepíši o všech.. samo..Znám jich více .
Gaza je nyní to samé , jako Lidice!
Milion ,, Arabů” Palestinců mají 24 hod. na opuštění pásma Gazy koridorem do Egypta.Jinak je židé vyvraždí.Egypt je ovšem nezvládne a nepustí! Slepá ulička.
I ten debil Bilden prohlásil , že by židé… někdo píše( Chazaři)( armáda) neměli do pásma Gazy vstupovat.A neustále se mluví o ….holokaustu.Nějak začínám chápat nějaká řešení….
Židé vstopili do Libanovu ,útočí tam.!Bombardují…..

Boomer
16. 10. 2023 08:55
Odpovědět  Standa

.. ano, IDF by neměly do Pásma Gazy vstupovat, pouliční boje jsou noční můrou každého velitele, který nechce zbytečně ztrácet svoje vojáky. Dobrý velitel najde jiné řešení..

pedro
15. 10. 2023 22:10

Je mi divné, že ti co brečí, jak je vraždil hitler, tak oni vraždí děti. Co se to děje? Není vše jinak?

Boomer
15. 10. 2023 22:16
Odpovědět  pedro

.. umírá se na obou stranách. Moderní válka je slepá k obětem. Ti kteří brečí jak je vraždí Židé, už mají v Evropě taky pěknou řádku zářezů na pažbách..

Milan ze Zahrady Čech
16. 10. 2023 00:23
Odpovědět  Boomer

Tak trochu mimo, ale…
Co by bylo, kdyby bylo? Co by bylo, kdyby Evropa třináctého století slynula humanitou tak, jako jí slyne nyní? Co by bylo, kdyby byl král Václav I. humanista? Co by bylo, kdyby byli vládci středověké Evropy humanisti? Čemu tedy vděčíme za to, že padla pouze Byzancie (a ani ta nemusela padnout, kdyby byla Evropa jednotná!)? Čemu vděčíme za to, že se z machometánského područí postupně vymanil i Balkán?
Že by humanitě?
Jo, předpokládaní minisáci, doufám, že si medíte, že máte příležitost sledovat přípravu na dobytí Byzancie 2.0 in natura a že její pád, padne-li, uvítáte s nadšením.
Tož si sežeňte modlitební kobereček a trénujte si správnou výslovnost Alláh akbar. Asiže vám to uniklo, ale minulý týden byla otevřena druhá fronta džihádu – první byla z humánních důvodu otevřena, s vydatnou pomocí pohlavárky našeho dědičného nepřítele, za pokřiku “My to zvládneme”, v r. 2015. Tak. A teď do mě.

Standa
16. 10. 2023 08:50

Kašlu na tebe! Keci v kleci..,.Když byla arabská osvícenost , tak si slované malovali prd.e na modro a lezli po stromech.Nejsem ani muslim ani křestan.
,,My to zvládneme ”
Takový pokřik si( jisté kravky)dej za klobouk a podívej se na českou vládu.Ti to zvládají? ?????
Nejdu do tebe!
Kdo zve jiná náboženství( a jiná pohlaví 52) nejsou Češi.Rudé moře by bylo řešení!
I spolu s debilem na Hradě.Včetně moldavské,,prasidentky” , která je nyní v Praze přijatá P.P..

Boomer
16. 10. 2023 09:08
Odpovědět  Standa

.. veškerá arabská osvícenost byla založena na mozcích porobených národů a říší. Abú Alí Ibn Siná(Avicena) byl Peršan, Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríja ar-Rází(Rhazes) taktéž, Moše ben Maimon(Maimonides) pro změnu zase Žid..

A nejsou to žádné kecy v kleci.. ;o))))

Milan ze Zahrady Čech
16. 10. 2023 12:25
Odpovědět  Standa

A to jako kteří Arabové byli ti “osvícení”? Jmenovitě. Jednoho osvíceného Araba prosím.

Osvícení muslimové, jak správně uvádí Boomer, prosím, ale Arabové? Osvícení? A že historie jaksi nezná jména oněch osvícených Arabů. Celá arabská historie je historií vykrádání a přivlastňování si – samotným islámem, který vykradl části Bible a přivlastnil si židovské proroky, počínaje. Ani ta poziční početní soustava a vynález nuly nepochází od Arabů, ale od Indů – což však Arabům nikterak nebrání vydávat ji za výdobytek své osvícenosti.

A ta se váže na jaké časové období, ta tvá “arabská osvícenost”, kdy dle tebe lezli Slované po stromech a malovali si pr-del namodro? Měli by ji zmalovat tobě, abys neplácal kraviny. Jo, a co s tím, co jsem napsal, má společného naše “vláda”, žes ji do toho přimontoval? Ale že se vůbec namáhám.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
16. 10. 2023 15:18
Odpovědět  Standa

@ Standa

Tak ta Guma Pávek 107 je ochotná pro své řídící důstojníky za oceánem udělat jakoukoliv prasárnu. Maja Sandu je jen jeho genderový moldavský klon. Tupá naprogramovaná zkorumpovaná slepice. Mají štěstí, že už není středověk, tehdy se neschopní králové popravovali.

Oy Vey
16. 10. 2023 20:55
Odpovědět  Standa

ty si študoval históriu na vnútornej strane babkiných bombarďákov, však?!

Boomer
16. 10. 2023 08:58

.. ale prdlajs mimo, prostě jen historický exkurz pro snadnější pochopení situace. Jde nám o kejhák..

Milan ze Zahrady Čech
16. 10. 2023 12:29
Odpovědět  Boomer

Ale kolika lidem to vůbec dochází? Že jsme ve válce, a že ve válce platí jen černá a bílá a nic mezi tím?

Boomer
16. 10. 2023 13:09

.. každý strom je nutno čas od času zmladit radikálním řezem.

A neplavce do vody, plevel nepřežije.. © Meisner, Václav, major… ;o))))))

Milan ze Zahrady Čech
17. 10. 2023 13:00
Odpovědět  Boomer

Jo. Akorát že ten náš ani tak netřeba omladit, spíš z něj odstranit vlky.

Janaz
15. 10. 2023 22:23

Triezvy pohľad, akurát by autor mohol objasniť, čo iné má robiť Rusko a iné štáty, než vyzývať k prímeriu a k vytvoreniu samostatného palestínskeho štátu? Majú byť ticho? Majú podporiť HAMAS? Majú podporiť Izrael? Myslím, že tento vred bude možno vypálený, ale ani to zrejme nepomôže, pokiaľ nepríde anglosas o moc. Nie Izrael, ale anglosas.

All
16. 10. 2023 08:21
Odpovědět  Janaz

Dávám Vám za pravdu,i tady západ-anglosas upevňuje svou moc,pomocí izraele.Západ ale podporoval i teroristy z opačné strany.Vždy tak,jak se to anglssasům hodilo.Zlo se přece postupně táhlo od starého Babylonu směrem na západ a na současném západě zakořenilo.To zlo si podmanilo i židy a chazary,ti se stali nástrojem ovladání světa. Arabský svět byl západem taky manipulován. Nyní bojují proti sobě dvě vytvořená monstra,dvě skyly a obyčejní lidé na to zase doplácí.Faraon byl kdysi rád,jak se židů zbavil a myslíte,že v poušti meditovali,ne ne,připravovali se tam na boj,války,mnozí historici o tom ví. Je to taky boj skrytých mágů,co soupeří mezi sebou o moc a vládu nad světem,těch dobře skrytých,až po dnes toho nejmocnějšího, o kterém se moc dobře ví,že existuje,ale nikdo ho nikdy neviděl,nejvyšší predátor mezi predátory. Každá rasa na Zemi má toho svého a každá rasda si vytvořila i svoje náboženství,víme přece proč.Ve všem je ta špína zakořeněná na ovlkadání a oblbování.Boj mágů pokračuje a lidé volí zločinné politiky,zblblé mágy v pozadí. Až se to všechno pomele a semele,bude nutné nastolit spravedlnost a spolupráci,žádné nadnárodní společnosti,které manipulují a vraždí ostošest.

krtek
15. 10. 2023 23:34

Nejhorší je náboženský fanatismus. Oboutranný.

jmm
16. 10. 2023 05:49
Odpovědět  krtek

Jasně-to je to “nábožko”…

Boomer
16. 10. 2023 09:37
Odpovědět  krtek

.. s náboženstvím nastávají problémy v okamžiku, kdy se stane státním politickým nástrojem.

Bai
16. 10. 2023 15:20
Odpovědět  Boomer

To je přece role náboženství, ovládat panovníky, mít moc.

Boomer
16. 10. 2023 19:12
Odpovědět  Bai

.. máte hokej v náplni pojmů a definicích jednání.
Stáním politickým nástrojem se náboženství stává v okamžiku, kdy je jeho spoluúčast na vládnutí zakotvena v zákonech. Takových právních systémů na světě moc není. Díkybohu..

Veny232
15. 10. 2023 23:53

V tomto případě je asi nejlepší hodit mezi ně nůž a počkat kdo zůstane stát…jeden fanatik větší než druhej.

Milan ze Zahrady Čech
16. 10. 2023 00:24

Díky Petře.

Spam Gaheris
16. 10. 2023 14:08

Nicméně mám zato, že nastal nejvyšší čas k vyřešení muslimské otázky! Konec konců na světě nemá muslim co dělat, toto není pro ně životní prostor!

primak
16. 10. 2023 16:17
Odpovědět  Spam Gaheris

Opisuješ od Bibi Netanyahu?

primak
16. 10. 2023 16:19
Odpovědět  Spam Gaheris

BTW, prozraď nám prosím, kolik muslimů jsi potkal a mluvils s ním? Ale vynech prosímtě ty muslimy utečence, co potkáš na ulici.

Boomer
16. 10. 2023 19:14
Odpovědět  primak

.. no, jen aby vás to nadšení pro muslimskou civilizaci brzy nepřešlo. Ti utečenci jsou jen čelní voj..

Prodost
16. 10. 2023 16:16

Představte si, že se píše rok 1948, je květen a OSN hlasováním právě schválila vznik státu Izrael. Je rok 1948, máme internet, na něm “pokec24” a zde jste se onu zprávu právě dozvěděl(a). Podíváte se na Seznam.cz, co ti blouznivci o tom píšou tam. Představte si, že víte všechno to, co dnes. Dokonce máte hromadu věcí v čerstvé paměti. A teď zauvažujte, jak byste to okomentoval(a). Já asi takto: “Spojené národy se asi zbláznily!!! To jsou jim dvě světové války málo? To si připravují casus belli pro třetí? Kur*a, jak tohle může dopadnout?”
P.S. A teď zavzpomínejte, kdo to tenkrát nejvíc protlačoval, kdo se tenkrát nejvíc radoval a proč nikdo ze stálých členů RB nevyužil práva veta. Inu, tož tak…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Frank1
16. 10. 2023 16:55

Ucelem valky je ovladnout cele uzemi Izraelem. Problem ovsem je co s Palestici, kterym cele uzemi Izraele puvodne patrilo. Jako indianum Amerika a domorodcum Australie. Kontrolni otazka souzi: Kde ted ti indiani a domorodci jsou?

Boomer
16. 10. 2023 19:19
Odpovědět  Frank1

.. u Austrálie i obou Amerik je relativně přesné určení domorodců celkem snadné. V případě Palestiny už ne, tam se v průběhu desítek tisíc let špacíroval kde kdo. Průzkumy DNA mluví jasnou řečí.. etnický mišmaš na desátou. Nejčistší genetickou linii mají žraloci v Rudém moři..

Jaro Jaroslav
17. 10. 2023 09:45

Angláni samotní žijú na ukradnutých územiach s genocídami domorodcov! A žid,ich financiér robi to isté! AskeNazi chazari, to je necivilizovaná zver hadov a plazov, čo vyblakuje do sveta že sú ” ash= popol” z Auschwitzu, no v skutočnosti su to preživší Nazi, teda nacisti, a Gaza je ich Auschwitz! Oni vsetci sú Mengele doktori, a falustínsky Palestínci su ich pokusní králici!