blog

Neodstranitelná anglická mina: o mystické povaze izraelského konfliktu

Historické oříšky (Исторические напёрстки)

Dovedu si představit ten smích v enfiládách Vznešené Porty, komnatách tureckého sultána Recepa Tayyipoviče, když zadýchaný velkovezír přinesl neméně velkému prostředníkovi a Pánu Hubů přepis Delfského fóra konaného v Aténách. Kde zástupce šéfa Evropské komise Margaritis Schinas (zřejmě člověk, který se na tento post dostal na inzerát) prokázal naprostou neznalost základů turecké politiky. Kromě obvyklých obvinění z podpory Ankary “agresivnímu Rusku” krátkozraký Řek vychrlil i toto:

“Od prvního okamžiku eskalace palestinsko-izraelského konfliktu všech 27 členských států EU jednomyslně uznalo právo Izraele na sebeobranu, odsoudilo teroristický útok a jednoznačně prohlásilo, že teror není ospravedlnitelný. Turecko si musí vybrat, na které straně dějin chce stát. S námi – Evropskou unií, NATO, našimi hodnotami, morálkou Západu – nebo s Moskvou, Teheránem, Hamásem a Hizballáhem. Odpověď by měla být naprosto jasná!“

Při pohledu na cedulku se sultán zřetelně ušklíbl a zasyčel něco jako “ouzyn s-s-s-kim basci kötwaran” a přidal tucet barvitých bazarových epitet s použitím slov “ishak” a “zablešený velbloud”. A poté, co znovu zvedl telefon, se svým nejlepším přítelem Richardem Moorem pokračoval v diskusi o citlivých otázkách pekla na zemi, které se odehrává v Izraeli. Ach ano, šedesátiletý čistokrevný britský R. Moore, současný ředitel MI6, je mimořádná osobnost, která prošla diplomatickým a zpravodajským výcvikem ve Vietnamu, Pákistánu, Íránu a Malajsii, působil jako korunní velvyslanec v Turecku (2014-2018).

Moore – Dovolená – pouze v Turecku, v sultánově osobní rezidenci!O čem by mohli nejlepší přátelé diskutovat? Samozřejmě o Hamásu a Hizballáhu, těch zdánlivě podivných sunnitských a šíitských nábožensko-politických strukturách, které nyní stojí bok po boku u hranic Izraele v neobvyklé jednotě, připravené splnit dávný sen Britů a Turků … přiskřípnout ocas hegemonovi a jeho oblíbené ženě z “věčného národa”.


Zase ta “Angličanka”?

Ano, to ona umí kydat hnůj nejen na Rusko. Tahle hádavá a velmi chytrá mrcha rozpláče všechny, především – Státy, které pro starou ostrovní aristokracii vždy byly územím drzých nevzdělaných výrostků, ztroskotanců, plebsu. V Londýně, Glasgowě a Windsoru nikdo nezapomněl na dědičné staleté dynastie korunní armády a zejména forynského úřadu, které byly hlavními ničiteli britského impéria, nad nímž slunce nikdy nezapadalo. Počínaje válkou za nezávislost (1775-1783) s pokračující konfrontací v občanské válce a poté v obou světových válkách.

Britské impérium “kramářů a pivovarníků” (dolní komora parlamentu) bezpodmínečně prohrálo a ztratilo všechny kolonie, vojenskou moc a někdejší světovou nadvládu. Nejprve prohrálo s Američany, kteří Brity rozdrtili hrubou silou a průmyslovými kapacitami téměř na všech místech planety. Ale … druhé britské impérium, které je v podstatě síťovou horizontální strukturou aristokracie Sněmovny lordů. Dědičné, s dlouhými rodokmeny a rodinnými vazbami nejen na svou korunu. Toto impérium nepotřebuje námořnictvo a armádu, drží všechny bývalé kolonie a závislosti anglické Staré dámy sítí svého dlouholetého vlivu na národní, politické, správní, finanční a náboženské elity.

Gramotně podstelená sláma byla řádně rozprostřena už v roce 1700, kdy v každé kolonii probíhal pečlivý výběr místních aristokratických kádrů, zejména těch, kteří měli skutečnou moc. Děti na studia do Londýna (ups, něco mi to připomíná‚ elity i v Rusku i u nás posílají tam svoje potomky … pozn.překl.)), peníze do anglických bank, obchod přes anglické společnosti. Dokonce je možné být příbuzný a kupovat si tituly, takže státní záležitosti se stávají rodinnými záležitostmi. Tak přežilo aristokratické britské impérium a téměř všude si udrželo svou moc a vliv. Téma je široké, ale dnes nás zajímá aplikovaný moment: strašlivý uzel Blízkého východu kolem Izraele, proti jehož vzniku Britové nevystupovali o nic méně vehementně než v den vzniku Spojených států.Každý, kdo je jen trochu obeznámen s historií, přesně ví, kdy a jak se Britové zachytávali ve Střední Asii, Persii a Osmanské říši. Hráli s Ruskem velkou hru o Afghánistán a středoasijské oázy, karavanní cesty a vliv v Kaspickém moři a v průlivech. Tehdy proti Rusku poprvé použili elitářsko-náboženskou technologii boje, nejrůznější gazaváty, velké i malé džihády. Jak asijské světské, tak náboženské elity byly koupeny za britské zlato. Po skončení první světové války se však tento systém začal hroutit a v mnoha “domorodcích” se probudilo národní cítění a touha vytvořit vlastní státy.

Právě tehdy vznikl projekt Muslimského bratrstva (dnes v Rusku zakázané organizace) a Hamás je tělem a duší této nábožensko-politické struktury, kterou vymysleli Britové už v roce 1928, aby z britských mandátních území Blízkého východu, šáhovy Persie a nacistického Atatürkova Turecka vytvořili jednotný prostor zájmů Koruny. Protože bylo obtížné spolupracovat se světskými a oficiálními autoritami regionu (koupit si všechny kmenové vůdce, každého peněz chtivého vládce, guvernéra, pašu nebo, nedej bože, vůdce politické strany), byl zvolen projekt náboženského sdružení celého prostoru.

Zakladatelé Muslimského bratrstva, Egypťané Hasan al-Banna a později Seyyid al-Qudb, byli filozofové, vysoce vzdělaní kazatelé a velcí nenávistníci Ameriky. Zanechali po sobě mnoho zásadních náboženských děl o zhoubnosti yankeeského způsobu života a varovali před budoucím militarismem bývalé britské kolonie. Nejzajímavější je, že na Káhirské univerzitě a starobylé duchovní univerzitě Al-Azhar se projevovala téměř pietní úcta ke koruně, která formulovala myšlenku “ortodoxní cesty a súfijské skutečnosti”.

I když jak … zformulováno. Ideologie “Crotonského bratrstva řádu rosikruciánů” a “Řádu dvaceti” – elitářských zednářských lóží Velké Británie, posedlých mystikou, esoterikou, historickými mýty o králi Richardovi Lví srdce, který údajně uzavřel s Velkým Salah-ud-Dinem (Saladinem) v křížové výpravě v září 1192 nejen krátké příměří, ale dohodl se na vytvoření věčného svazku křesťanů a muslimů na základě takirátu, súfijského řádu.

Súfisté s derviši

Shrnutí: Tárikát je škola nebo řád súfismu, mystického hnutí v islámu. Starobylé duchovní bratrstvo, které nemá přesná data vzniku, nedochovali se spolehlivě potvrzení historičtí zakladatelé. Odhlédneme-li od všech náboženských výkladů a záludností činnosti členů řádu, Takirát považuje súfismus za tajný prazáklad všech náboženství obecně a islám jen za určitou vnější slupku pro legitimní existenci v muslimském prostředí. Súfisté se stejně dobře orientují v euroasijských pohanských kultech, Tóře, Bibli, Koránu ve všech možných výkladech, proudech, herezích. Jsou považováni za ideové inspirátory vzniku evropských zednářských lóží mezi aristokracií, souvisejících s křížovými výpravami. Templáři jsou jejich projektem, pokud vůbec. Tak se to říká.

Nedám připouštět mystiku, ale britská aristokracie v takové věci bezvýhradně věří, a když “Muslimské bratrstvo” formalizovalo svou ideologii v duchovních disputacích, pak na kobercích káhirské univerzity Al-Azhar vedle Hasana al-Banny seděli důstojníci britských expedičních sil v neposkvrněných arabských šatech, Gerald Gardner, člen Crotonova bratrstva rozenkruciánského řádu a budoucí zakladatel novopohanského náboženství “wikka” (1).

Gerald Gardner

Na čem se tito podivní lidé v Káhiře 1928 dohodli? Samozřejmě vzpomínali na časy krále Richarda Lví srdce. Připomněli si při šálku aromatické kávy templářský řád (jakoby se zachráněvšího se ve Skotsku), zkontrolovali duchovní praktiky súfijského řádu s ideologií nejstaršího tajného šlechtického “klubu” britských ostrovů – “skotské zednářské ústavy” Velké lóže Skotska. Pokud vůbec něco, doložená existence od roku 1599, ve skutečnosti vytvořená rytíři krále Richarda ve XII. století pod názvem “Matka z Kilwinningu” (Mluvíme o starobylém skotském městě, které je prvním bodem christianizace Británie misionáři Irska).

Od svých britských kolegů převzalo Muslimské bratrstvo klubový systém organizace tajné společnosti a téměř okamžitě rozšířilo síť poboček organizace po celém Blízkém východě, Malé a Střední Asii, Persii a dostalo se i do Indie. Díky komu – to snad není třeba prozrazovat. Především však dávali přednost práci pro Turecko, nikoli pro Egypt, jak se snaží představit někteří arabisté. Atatürk pak nastoupil kurz budování sekulárního státu s oporou o nacionalismus, což bylo pro zasíťované aristokratické britské impérium mysticko-esoterických řádů a lóží nepřijatelné. Potřebovali řízeného chalífu.


Jednotná jadiná muslimská kolonie

Jaká byla představa otců zakladatelů Muslimského bratrstva a degenerátů z řad britské aristokracie (jimž nelze upřít praktičnost a schopnost vydělat obrovské peníze z každé krve)? Za prvé bylo třeba formulovat moderní a univerzální obraz nové “Osmanské říše”, která šest set let dokonale spravovala své arabské kolonie. Ovládaje “hlavu”, nebylo třeba vést rafinovanou a zatěžkávající drahou “politiku” s nějakými domorodci, kmenovými náčelníky a novozbohatlíky, kteří se objevili odnikud. Jako nástroj pro vytvoření nového projektu byl zvolen mystický muslimský fundamentalismus.

“Muassasat al-Ikhwan al-Muslimin” (Muslimské bratrstvo) se stalo nejvlivnější a nejpočetnější organizací na Východě, která poprvé usilovala o vytvoření “politického islámu” jako svého druhu imperiální ideologie. Opírajíce se o organizační praxi britské koloniální správy, poté co vymazali všechny historické “nánosy” formování Prorokova učení, navrhovali tito projektanti návrat do časů “čistého islámu” čtyř Cnostných Chalífů (632-661). A protože takové myšlenky existovaly v muslimském světě již dlouho a nevzbuzovaly žádné zvláštní pocity, okořenilo Muslimské bratrstvo události minulých a nejasných století tím nejostřejším pepřem – bojem proti západnímu imperialismu, nutností vytvořit chalífát pro politický a ozbrojený boj. Přísně podle koránu, vybraných sbírek hadísů.

Pro přitažlivost této myšlenky v kruzích muslimských myslitelů a duchovních autorit vznikla brilantní a nepopiratelná konstrukce “idžtidžádu”: racionální závěr muslima o svých činech, jak se vztahují ke Koránu a sunně Prorokově. Všechny ostatní výklady mudrců byly považovány za druhořadé, zejména těch zmatených imámů, kteří během staletí svých učených sporů přivedli svět islámu k naprosté degradaci, faktickému podmanění “šajtány” západní civilizace.

To znamená, že do centra pozornosti se dostalo překrucování Prorokova učení, ať už úmyslné, nebo neúmyslné, a bylo třeba se vrátit k “továrnímu nastavení” harmonického rozvoje a pokroku muslimské civilizace. S přísnou regulací života v politice, hospodářství, každodenním životě a mezilidských vztazích. Ale co s tím mají společného Angličané, ptáte se možná … Jak se mělo toto ztělesnění “kolonialismu a imperialismu” “Muslimského bratrstva” z počátku dvacátého století přimknout k “čistému islámu”?  Velmi jednoduše.Egypt na konci devatenáctého století zničil z velké části britský kapitál a průmysl, který prostě rozdrtil místní ekonomiku levným zbožím a neomezenými úvěrovými možnostmi ostrovního bankovního sektoru. Ačkoli formálně byla kolonie považována za tureckou, byli to právě Britové, kteří ve svých nejlepších tradicích nejprve zkorumpovali místního chedíva a poté začali formovat novou elitu a sestavovat vládu vyhovující koruně. Egypt byl zpustošen a pod kontrolou strany “Watan” začaly lidové osvobozovací procesy.

Poté, co Britové potlačili povstání “proti evropskému zamoření”, se země stala britským protektorátem v roce 1882 a …  ó, zázrak (!), život Egypťanů se zlepšil. Korunní kapitál rychle přizpůsobuje místní ekonomiku dobré industrializaci, sociální sféra se stává příkladnou pro celý arabský svět, rychle se formuje “národní buržoazie”, kterou Blízký východ nezná. Školy, nemocnice, otevření Káhirské univerzity, vysoké platy a záruky pro dělníky, příliv turistů, jejich průmysl služeb atd. atd.

Muslimské bratrstvo tento faktor využilo jako jasný příklad toho, jak je možné postupně, maje jediného “schůdného partnera” z prokletého západního světa, nejprve nastolit normální život lidí v depresivním světě islámu, a tam jak padnou karty. Karta nepadla dobře, organizace se okamžitě rozdělila na “socialisty” (kteří bedlivě sledovali SSSR) a “islámské nacionalisty”, kteří se opírali o místní buržoazii a obecně odmítali dialog se Západem.

Vítězi se však nakonec stali … “panislamisté”, kteří díky síťové struktuře Muslimského bratrstva rozšířili své sítě po celém islámu. A “nacionalisté”, kteří se v Egyptě dostali k moci, vyřadili Brity ze sestavování vlády a uvrhli zemi do další strašlivé hospodářské krize. Muslimské bratrstvo ze sousedních britských mandátních území a severu země přišlo Egyptu na pomoc; trpělivě “chodilo k lidem” s dobrovolnickými humanitárními misemi, s pomocí britských úřadů dodávalo potraviny do hladovějících vesnic a měst a demonstrativně se drželo mimo politiku. A hlásali islám neposkvrněný staletími.

Došlo to tak daleko, že každá slušná městská kavárna v Egyptě měla nutně na výplatní listině “muslimského bratra”, dokonale připraveného na polemické diskuse se vzdělanou veřejností. A na negramotném egyptském venkově kazatelé lámali a rozbíjeli náboženské ortodoxie, zuřivě hájili kult uctívání islámských súfijských světců a všemožně podporovali své ideology z řádu taríqat. Během pouhých deseti let se Muslimské bratrstvo zmocnilo Egypta a na celém Blízkém východě zahájilo (za miliony liber “darů”) výstavbu a rekonstrukci mešit, nemocnic, škol, “náboženských klubů” a zorganizovalo několik úspěšných průmyslových odvětví.

Všude dostávaly zelenou od britských koloniálních úřadů a roční rozpočtové příspěvky podle vzorce “spolufinancování” projektů. Britové tak byli opatrně uváděni do politických programů Muslimského bratrstva a postoj ke kolonizátorům se stal tolerantnějším. Prozatím ovšem, když střet myšlenek socialismu, kapitalismu a místních nacionalismů na Východě brzy překreslil politickou mapu, náboženské myšlenky se staly všeobecně druhořadými.

Násir a Chruščov
Po skončení studené války se však Britové vrátili na Blízký východ a prostřednictvím starých aristokratických elit znovu navázali vynikající dialog s Muslimským bratrstvem. Ukázali jim nového nepřítele – mladé novozbohatlické dynastie, jako je rod Saúdů, sedících na vodítku Američanů, a samozřejmě – nenáviděné izraelské okupanty. Ponechme stranou všechny peripetie oživení a agresivního pochodu Muslimského bratrstva Maghrebem, Egyptem, Sýrií, Irákem atd. Jak se ukázalo, přežili za jakýchkoli diktatur, socialistického či kapitalistického způsobu existence moci, přešli ke své myšlence vybudování chalífátu.


Bod sboru

Blížíme se tedy ke konečnému cíli společného projektu aristokratů britského síťového impéria, mystiků súfismu a velmi praktických fundamentalistů “politického islámu”. K Osmanské říši 2.0, vybudované na poněkud jiných principech, než jaká byla založena v dobách nábožensky tolerantního a snášenlivého Osmana Prvního. Spojené království vystoupilo z EU z politických důvodů, to je zřejmé (Ono těch důvodů bylo více – ale souhrně je to snaha opět v té, či oné podobě naplno obnovit jejich Impérium – pozn.překl.). Poté, co svým bývalým poddaným, washingtonskému hegemonovi, jednoznačně prohlásila: vydáváme se na vlastní politickou plavbu.

Vzestup a pád Muslimského bratrstva, jeho znovuzrození a mimikry jsou zcela spojeny s tímto politikem, velkým přítelem anglického pobřeží. Od prvních dnů svého “islámského tažení” se stal kamenem v botě Američanů. Navzdory členství v NATO a naprosté závislosti na amerických nadnárodních korporacích s jejich cvičenými pudlíky z Bruselu si od roku 2002 nezlomil vaz, naopak se stal naprostým diktátorem a převzal všechny projekty Muslimského bratrstva v regionu.

Jak to dokázal? Britské schéma “nákupu vlivu”, kdy se společným úsilím dvou ambasád v kterékoli zemi na všechny diplomatické posty dosazují zbožní muslimové bez pozlátka světského světonázoru. Financování jakékoli muslimské komunity, která se přihlásí do Vysoké Porty – nutně připojené, protože se přihlíží k obchodním prioritám, milostivě umožněné spolupracovat s fondem speciálních tureckých firem. Mající „ověření“ o osobní blízkosti s Erdoganem. Všechny západně orientované vlivné osobnosti z vlády, veřejné sféry a velkého byznysu Recep Tayyipovič systematicky vyhazuje a před rokem 2011 zničil sekulární rozhodovací mechanismy, které byly zavedeny po desetiletí, a začal budovat postislámský chalífát. Zkouší si chalífův turban.  (Takže poslední Erdoganovy volby nebyly o tom, že je jako by proruský, ale byly soubojem především mezi tajnými službami USA a Anglie – pozn.překl.)

Hlavním veřejným bodem “sboru” byly události v Egyptě v rámci “arabského jara”, vítězství a svržení Muslimského bratrstva Erdogan bezchybně sehrál z hlediska vůdce celého muslimského světa, jeho rétorika neustále zněla jako jakási Velká “umma-společnost” za hranicemi národních států. S posilováním ekonomiky začalo Erdoganovo Turecko pronikat do všech koutů světa s náboženskými a humanitárními projekty.

Dokonce sultán odcestoval do Evropy, aby slavnostně otevřel největší mešitu postavenou za “jeho peníze”. V roce 2011 byl poprvé nastíněn postoj, který se velmi nelíbil Američanům a Izraelcům, ale který vyvolal ohlušující nadšení v britském tisku. Erdogan odmítl uznat Hamás za teroristickou organizaci a označil ji za “politickou stranu Hnutí odporu proti okupaci Palestiny”.

S vůdci Hamásu

Od té doby začalo slavné sultánovo “mnohožidlosezení” ( 🙂  prostě sezení na vícero židlích – pozn.překl.) a po Erdoganově návštěvě Egypta s podporou prezidenta Mursího – masky přikrytí konečně spadly, egyptský a britský tisk jej synchronně nazvaly “sjednotitelem islámského světa v boji proti Izraeli”. A tak to šlo dál, v postních dnech hází Recep Tayyipovič směrem ke kolektivu Šimona Perese (vzpomeňte na skandál s izraelským prezidentem v Davosu) obvinění z genocidy Palestinců, “když jde o zabíjení, umíte dobře zabíjet”. A ve všedních dnech … Turecko a Izrael ekonomicky spolupracují, sultán umí zkroutit ruce i mazaným Židům.

Erdoganovi zjevně hrály do karet tři věci: během událostí arabského jara byl uznáván jako prostředník a mírotvůrce, během pokusu o svržení Bašára Asada v Sýrii hrál se Západem a na pozadí celého toho divokého zmatku vzal pod svá křídla naprosto všechna globální islamistická hnutí na Blízkém východě a zachránil před zničením Muslimské bratrstvo a Hamás. A nejen to – jako jediný z vůdců světového islámu – dokázal sjednotit všechny muslimské komunity v USA a donutil je, aby ho uznaly jako bezvýhradného veřejného náboženského vůdce.

Establishmentu „washingtonské bažiny“ tak vrazil šídlo do zad, protože skupiny CAIR, ISNA a ICNA, známé svým vlivem a lobbingem, mají mnoho svých zástupců na všech úrovních národních zastupitelstev jednotlivých států. Když turecký sultán občas zavítá do USA, určitě pořádá velká setkání s rodilými Turky, kteří si zachovali čisté náboženské názory, což liberály z Demokratické strany neskonale dráždí. A po arabském jaru američtí občané, kteří vyznávají islám, … často navštěvují Turecko (letenky a dovolené mimochodem vždy hradí turecké velvyslanectví), což vzbuzuje podezření zpravodajských služeb. Všichni si pamatují, jak skončily “náboženské a kulturní výměny” s islamisty z Al-Káidy.

Není to podstatné, poslední kámen do základů chalífátu byl položen v roce 2014, kdy duchovní vůdce Bratrstva šejk Júsuf al-Karadáví (nejvýznamnější náboženská osobnost Blízkého východu) vynesl rozsudek, s úsměvem pohlédl na kvetoucího tureckého sultána a … opodál stál jeho nejlepší britský přítel, nově jmenovaný velvyslanec Spojeného království v Turecku Richard Moore. Znělo to:

“Jsme vděčni tureckému prezidentovi. Sdružení islámských mudrců rozhodlo, že chalífát by měl být obnoven v Istanbulu, jeho novém hlavním městě. Nové Turecko, spojující náboženství a politiku, nové a staré, arabské a nearabské prvky, sjednotilo muslimskou ummu. Recep Tayyip Erdogan to dokázal … Všichni by se měli postavit na jeho stranu, přísahat mu věrnost a říci mu: “Jen tak dál.” Kráčej vpřed.“

Ano, poté se pak v Emirátech strhl záchvat „padoucnice“, Saúdové přežvykovali koberce, ale vliv Muslimského bratrstva je všude tak velký, že je nákladné se tajemné sektě “islámských mudrců” postavit. Američané se snažili stěžovat si do Londýna, proč se jejich velvyslanec motá kolem “ideologa terorismu” a přísahá věrnost novému chalífovi – ale vše marné, sultán dostal potřebné požehnání a o rok později se směle sešel se všemi vůdci Hamásu, čímž vzbudil hněv Izraelců a Amíků.

Nemá smysl dělat závěry, protože tuhle si všichni tak trochu sedli na zadek, když se v Ankaře nechal slyšet Erdoganův osobní pobočník Oktay Saral, který blahosklonně odpověděl rozčilenému novináři CNN, jenž řekl: “USA a Izrael podezírají Turecko z napomáhání Hamásu.” V Ankaře se ozvaly hlasy, které se týkaly i Turecka. Odpověď byla více než důstojná, nyní ji omílají všechna arabská média: Ankara považuje palestinskou operaci “Bouře Al-Aksá” za legitimní právo na obranu a agresi ze strany Izraelců:

“Plně podporujeme naše palestinské bratry v jejich boji proti okupačnímu Izraeli. Kéž Alláh pomůže všem utlačovaným a obětem.”

A pak tu bylo několik knockoutových poznámek novopečeného chalífy a tureckého sultána na adresu vycvičených hord NATO. O palestinských hranicích z roku 1967, o “krvavé lázni organizované Amerikou na Blízkém východě”, o dronu tureckého letectva sestřeleném Amíky nad Sýrií: “Kde jste něco takového viděli?! Pamatujte si, že tento incident bude zapečetěn v naší národní paměti a bude řešen, až přijde čas.” Americká letadlová loď “Gerald R. Ford” spěchá celou duší, spěchá k břehům Izraele: “Co zapomněla v zóně regionálního konfliktu, přivezli jste ji, aby se “podílela na masovém vraždění!”, konec citátu. Zkrátka, masky byly shozeny.

Za sestřelený dron Turci důkladně rozbombardovali ropné vrty Američanů s jejich žoldáky v Sýrii, linie konfliktu v pásmu Gazy byla zcela definitivní, uvidíme, jak se za Erdoganova obvyklého „mnohožidlosezení“ bude „skládat“ jeho cesta na trůn. Každopádně USA to velmi poškodilo, zbývá počkat na dlouho očekávané vyostření vztahů mezi Ankarou a Washingtonem. Za účasti Velké Británie, která má pochopení: Amíci hodlají její “imperiální projekt” rozložit a utopit v krvi teroru.

A není pochyb o tom, že aristokratické elity nepotopitelné Británie, prolezlé mystikou (a také vymáháním peněz ze všeho, co se děje), budou do posledního dechu bojovat proti nenáviděným farmářům a hulvátům, pokud pocítí nějakou slabost. Oficiální Londýn může verbálně podporovat Izrael, jak se mu zlíbí, ale konečná zahraničněpolitická rozhodnutí se nepřijímají v tichu kabinetu na Downing Street 10. Sněmovna “kramářů a pivovarníků” ztratila velké impérium, je čas na lordy. Zbořte Izrael, který nenávidí, izolujte proamerické dynastie v Arábii a donuťte je přísahat věrnost novému chalífovi. Taková je dohoda. Od krále Richarda … k Hamásu.

https://dzen.ru/a/ZSj0bmmsHCnMZncF?referrer_clid=1400&

(1) Wikka (angl. Wicca) je novopohanské náboženství založené na úctě k přírodě. To se stalo populárním s Geraldem „Gardnerem bývalým anglickým státním úředníkem, který v té době označoval toto náboženství za čarodějnictví“ v roce 1954. Tvrdil, že náboženství, do kterého byl zasvěcen, bylo přežívající moderní náboženství starověkého čarodějnictví, které existovalo v tajnosti po staletí, s kořeny v předkřesťanském evropském pohanství. Pravdivost Gardnerových tvrzení nemůže být definitivně prokázána, takže se má za to, že Wiccanská teologie se objevila nejdříve ve 20. letech 20. století. Podle následovníků sahají kořeny Wicca do staletí, k prehistorickým kultům Matky Země a Velké bohyně.

Wiccané, jak se stoupencům Wicca říká, typicky uctívají Boha (tradičně rohatý bůh ) a bohyně (tradičně trojjediná bohyně ); Samostatně je zvýrazněn směr Dianic Wicca, ve kterém je výhradně uctívána Bohyně. Mezi další rysy Wicca patří: používání rituální magie , uvolněné morální standardy a oslava osmi svátků odpovídajících Kolu roku. 

Zdroj wikipedie – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0 

Překlad Peter 008

sdílet na

60 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
zuzana
15. 10. 2023 14:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Izraelská brutální válka v Gaze vyhnala z domovů více než 260 000 Palestinců, srovnala se zemí mešity a zabila přes 1 700 nevinných Palestinců. Pokrytecké Západní země, které se často ohánějí pláštíkem míru, se odmítají postavit nezákonné okupaci a pohnat rozsáhlou brutalitu k odpovědnosti.

https://aktax.cz/izraelske-valecne-zlociny-a-pokrytectvi-zapadu-v-gaze/

Bigo2
15. 10. 2023 16:59
Odpovědět  zuzana

Tak se milá Zuzano těšte, už brzy Česko přijme množství muslimů. Doufám, že je budete mít za sousedy…

Albi
15. 10. 2023 18:06
Odpovědět  Bigo2

To jste vyčetl z jejího příspěvku???

Boomer
15. 10. 2023 18:31
Odpovědět  Albi

..ti uprchlíci nezůstanou viset v luftu, takže jejich příchod k nám nelze vyloučit. V době první světové války byli na Hané uprchlíci až z Itálie. Bydleli porůznu, ale ani lakotní Hanáci je hladem pomřít nenechali. Nebude jináče ani dnes. Nebude? Tak kolik těch hodných a nevinných lidí ubytujete?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Vaska
15. 10. 2023 18:48
Odpovědět  Boomer

zdánlivě z jiného soudku (nevím zda to tu již nebylo) – dává odpověď na zdánlivě nesmyslné kroky naši protektorátní vlády i na to kam půjdou “uprchlíci” – (vše chtěj stihnout za dva roky) –
https://protiproud.info/politika/7490-je-uz-pet-minut-po-dvanacte-kdepak-neschopnost-vlada-tuto-zemi-a-lid-nici-zamerne-skonci-ve-vezeni-vime-jak-z-toho-ale-zlocince-to-nezajima-chystaji-vymenu-cechu-za-migranty-jsme-na-tom-nejhur-a-vetsina-dal-mlci-dokdy.htm

Boomer
15. 10. 2023 19:02
Odpovědět  Vaska

.. kroky naší vlády smysl mají, jen naivové si to neuvědomují a stále posuzují chod věcí podle mustru “..takovou pitomost bych já neudělal!”. Ve vysoké politice hlupáci nejsou, byli by příliš čitelní.

Albi
15. 10. 2023 23:00
Odpovědět  Boomer

To tedy pardon, ale v naší vládě je jeden hlupák vedle druhého.
Jednak nejsou ve vysoké politice ani náhodou, maximálně tak z milosti USA jejich satrapové.

A za druhé – kdyby měli kousek funkčního mozku, nezabíjeli by si slepici, která jim zatím ještě pořád snáší zlatá vejce. Že je bezhlavě rozdávají jiným, to jen dokazuje, jak snadno se dají “opít rohlíkem”.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
16. 10. 2023 09:24
Odpovědět  Albi

..zkuste se podívat se na věc s nadhledem. To, že někdo nesdílí vaše myšlenkové vzorce, ještě nemusí nutně znamenat, že je hlupák. Prostě jenom myslí jinak a zlatou slepici má jinde než ji vidíte vy. Zchudneme my, oni však ne, až bude nejhůř, my neodletím do teplých krajů, oni ano.
Jsou to takoví kouzelní ptáci nebeští, nesejí ani nežnou a přesto mají sýpky plné.

ModrýKlokan
15. 10. 2023 20:00
Odpovědět  Boomer

@ Boomer

Tak možná by to chtělo upřesnit, vaši trochu zavádějící informaci. Ti “uprchlíci z Itálie”, byli z bezpečnostních důvodů evakuovaní občané Rakouska-Uherska, z oblasti Lago di Garda, asi hlavně z Ledra. Tak přes deset tisíc.

Jejich muži v odvodovém věku bojovali na východní frontě a na oblast Laga se čekal útok italské armády. Po 4 letech se po válce vrátili domů. Mezi vesnicemi v Itálii a u nás, kde byli ubytovaní, jsou dodnes oficiální družební kontakty a těch celých sto let se udržují neformální přátelské vazby.

Off topic: ten mínus není ode mě…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
15. 10. 2023 20:31
Odpovědět  ModrýKlokan

.. moje informace byla povšechná, ale vaše doplnění kvituji s povděkem. Od války k válce se neustále mění poměr ztrát civilních a vojenských a to v neprospěch civilistů. První světová válka byla také poslední válkou, v níž docházelo k plánovité evakuaci civilistů z předpokládaných oblastí bojů.
A právě to jsem chtěl naznačit, když se o posvícení začne v hospodě schylovat k velké rvačce, pořádní chlapi pošlou ženské pryč..

Albi
15. 10. 2023 22:44
Odpovědět  Boomer

Nic proti tomu, ale Bigo 2 to napsal, jako by zuzana byla “vítačkou” migrantů, jmenovitě muslimů.

Nebo co jsem špatně pochopila já?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
16. 10. 2023 00:49
Odpovědět  Albi

@ Albi

Podle mě jste to pochopila dobře. Prostě jde o daň za formát, těchto krátkých textových příspěvků. Nedorozumění to generuje každou chvíli, stačí nepřesně použít gramatiku.

Stejně jako u prvních dvou příspěvků Boomera. Schytal mínusy, ale podle mě jde o nepochopení a daň za stručnost, hlavně to o té naší vládě. Prostě tam nenapsal polopatě doslova, že není na její straně, takže se ten příspěvek dá chápat ve dvou protichůdných významech. To se tady stává myslím každýmu. De vo prd. Maximálně se pohádáme jak já se Slovanem. Chce to hned nestartovat, ale někdy to prostě ujede. Však nejsme v hospodě, krígle nelítají :-D)))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bigo2
16. 10. 2023 05:20
Odpovědět  Albi

Podle mě je to tak – pochopila jste to špatně.
Zuzana píše jako by se to stalo přesně obráceně.
Kritizuje že Izrael v odvetě srovnal se zemí mešity, kolik nevinných Palestinců zahynulo, brutalita atd.
Přitom to byli Palestinci – Hamáz, kdo brutálně napadl spící Izrael, vraždili, pálili atd.
Raguju na práci trolla pod značkou zuzana.

Bigo2
16. 10. 2023 01:37
Odpovědět  Albi

Četl jsem, že jsou zabití nevinní – ale proč jsou nevinní jsem se nedověděl.
Četl jsem o nezákonné okupaci – co to je za nesmysl?
Četl jsem o rozsáhlé brutalitě – vím o brutalitě, která doprovázela vpád Hamásu do Izraele, ale zuzana má za to, že obrana proti vpádu nemá být brutální?

ModrýKlokan
16. 10. 2023 02:19
Odpovědět  Bigo2

Tobě není divný, že samotná západní masmééééédyja a jejich presstitutky používají termín “okupovaná území”? Golanské výšiny, Západní břeh… Proč vlastně píšeš o něčem, o čem vůbec nic nevíš?

Tady není žádná odpovědna. Nastuduj si to sám, nebo někomu zaplať. Je kapitalismus kámo, zadarmo ti můžu poradit, kde se máš voběsit, kašpare.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bigo2
16. 10. 2023 05:06
Odpovědět  ModrýKlokan

Já jsem zde reagoval na Albi “To jste vyčetl z jejího příspěvku???”, tedy vysvětlil jsem co jsem z jejího příspěvku vyčetl, K tomu nejsou třeba žádné odpovědi.
Jde o ta okupovaná území jak to nazývají “západní masmééééédyja a jejich presstitutky” spolu s zuzanou? V útočné válce, ve které, podbně jako teď Palestinanský Hamáz, okolní arabské země brutálně napadly Izreal, který však zvítězil a obsadil při tom Golanské výšiny a drží je jako nárazníkové pásmo? Jako nezákonně?
Jde mi o to, že všichni neustále nadáváme na muslimy, protože je jasné, že hodlají ovládnout Evropu pomocí emigrace – s čímž naprosto nesouhlasíme, nesmí se tak stát – a teď se najednou mnozí staví na podporu špinavých primitivních nábožensky pominutých Palestinců.
Nevím proč bych se měl věšet slabiduchu.
A jestli vyjde na jevo, že je v tom zapletena sama Izraelská vláda, která spolu s UK a USA Hamáz stvořila? Třeba je to tak, ale nemáme snad my zde čistě fašistickou vládu, která pracuje proti národu? A co EU a co Murika – čistý fašismus!
Když proti těmhle budu bojovat tak určitě ne na straně smardlavých slimáků proti civilizovaným inteligentním Izrealcům.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
16. 10. 2023 13:57
Odpovědět  Bigo2

@ Bigo2

No vida, s Tebou se dá diskutovat. Kvituji a s Tvým příspěvkem můžu souhlasit. Až na ty “civilizované inteligentní izraelce”. To je nonsens. Asi netušíš co je to za sebranku. Což Ti vzhledem k všeobecné globalistické propagandě nebudu vyčítat. Ale to my dva nemusíme řešit, bychom se tady bavili do Vánoc. Navrhuju plichtu a zase příště. Čau.
( Ten minus tentokrát není ode mě)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
16. 10. 2023 09:41
Odpovědět  ModrýKlokan

To nepíšou jen západní média, to je oficielní název, který se používá u OSN. Ale možná, že OSN je silně “proti-americké”?

Israel’s illegal occupation of Palestinian territory, tantamount to ‘settler-colonialism’: UN expert
Izraelská nezákonná okupace palestinského území se rovná „kolonialismu osadníků“: expert OSN

Izraelská okupace je nezákonná a k nerozeznání od „osadnícko-koloniální“ situace, která musí skončit, což je základní podmínkou pro to, aby Palestinci mohli uplatnit své právo na sebeurčení, řekl ve čtvrtek nezávislý expert OSN na okupované palestinské území.

„Izraelská vojenská okupace již více než 55 let brání realizaci práva na sebeurčení palestinského lidu, porušuje každou složku tohoto práva a záměrně usiluje o ‚depalestinizaci‘ okupovaného území,“ řekla Francesca Albanese. , zvláštní zpravodajka OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinském území okupovaném od roku 1967, ve své zprávě pro Valné shromáždění OSN.

Zpráva tvrdí, že izraelská okupace porušuje palestinskou územní suverenitu tím, že zabírá, anektuje, fragmentuje a převádí její civilní obyvatelstvo na okupované území.

https://news.un.org/en/story/2022/10/1129942

16. 10. 2023 09:44
Odpovědět  primak

Israeli-occupied territories
Izraelem okupovaná území

Izraelem okupovaná území jsou země, které byly zajaty a okupovány Izraelem během Šestidenní války v roce 1967. I když se tento termín v současnosti používá pro palestinská území a Golanské výšiny, používá se také k označení oblastí, které byly dříve okupované Izraelem, konkrétně Sinajský poloostrov a jižní Libanon

https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-occupied_territories

16. 10. 2023 09:45
Odpovědět  primak
ModrýKlokan
16. 10. 2023 14:05
Odpovědět  primak

@ Primak

Dík za podrobnější doplnění.

Jaris
16. 10. 2023 01:11
Odpovědět  Bigo2

A divite se, Bigo2? Evropa, Rusko, USA nema odvahu nahlas rici – ‘dost bylo zidu, dost bylo tyrantskeho nelegalniho Izraele’. Tyto priposrane zeme mlci a delaji, ze nevidi a neslysi. Nac take stourat do nespravedlnosti, ktera se deje uz 70 let Palestincum, ze?
Co na tom, ze krvavy Izrael si ze zbytku palestinskych uzemi udelal strelnici pro zabavu.
Takze, kdo myslite, ze do Eurosajuzu nastehuje Palestince? Budou to prozidacke vlady a zidacke neziskovky za vase penize a na vas ukor, protoze se jich chce zbavit Izrael je prece jen pro zidy. jak to sami zidaci hlasaji a nikdo nerekne ani popel.
To se snad svet zblaznil, ze se zidum ve vsem podrizuje a leze jim vydatne do…vsak vite kam.

Bigo2
16. 10. 2023 02:44
Odpovědět  Jaris

Já zde neřeším proč je ZÁPAD (tedy MY), ovládán mocnými elitami, kteří ničí naši křesťansko-židovskou civilizaci, kdo jsou a kdo z nás za to může.
Pokud jde o Izrael, přes všechny tisícileté pogromy, gheta a plynové komory svojí inteligencí nabyli takové moci, že byli schopni se vrátit do SVOJÍ posvátné země – nikomu tu zem neukradli, vrátili se domů! A samozřejmě, museli bojovat…
Proč neřešíte jak se arabští primitivové, kteří jsou dnes nazýváni Palestinci, chovali k židům, když kdysi vtrhli na židovské územi? Proč neřešíte jak muslimové zaplavili Eurasii a Afriku a v krvi utopili desítky národů. Nic se nedělo po dobrém…
Dovedete si představit jaké to je s nimi žít? Představte si je kolem sebe na té vaší Tasmánii…
Mimochodem, nepleťte do toho Rusko – po zkušenosti s Izrealským vedením, které se proti Rusku postavilo na stranu Ukrajiny, Rusové nyní Izrael nepodporují.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
16. 10. 2023 09:49
Odpovědět  Bigo2

Bojím se, aby se do Čech a Moravy nevrátili “domů” ti obyvatelé, co u nás žili před 3000 lety: “Zdrávi došli(y)? Tak tady máte ten Váš dům a zahradu, já se klaním, něco už si najdu, baj, baj…”

Janaz
15. 10. 2023 18:20
Odpovědět  zuzana

Naivná Zutana, tam nie je nikto nevinný, ani na jednej a ani na druhej strane. Sú prelezení vzájomnou nenávisťou a násilím, niečo ako krvná pomsta u primitívov. A neľutujte Palestíncov en bloc, od narodenia sú vychovávaní k nenávisti ku všetkému mimo nich, ja som na rozdiel od teba bola pre dvadsiaimi rokmi v Hebrone, len sme prechádzali centrom mesta ako turisti a tamojšie decká začali po nás hádzať kamene. To je ich mentalita a zmysel života. Je mi ľúto len tých, ktorí nejakým zázrakom pochopili, kto a prečo ich k tomuto vedie, a je jedno, či sú to Izraelci alebo Palestínci. Tí teraz trpia najviac bez možnosti sa brániť.

ModrýKlokan
15. 10. 2023 20:12
Odpovědět  Janaz

@ Janaz

A jak bysme se asi chovali my? Kdyby nám ukradli chazaři zemi a žili jsme v koncentráku několik generací?

Jen proto, že si usmysleli, že se chtějí vrátit tam, kde nežili nikdy (Středoasijští a Východoevropští Chazaři) nebo tam nežijí 2 tisíce let (semitští originální Židé).

To jako má být normální, že se třeba objeví národ, který se prohlásí třeba za Kelty a nás vykopne, protože tady kdysi žili nějací Keltové? A my vykopneme Němce, protože tam kde žijí teď Prusové, žili dříve Slované? To všechno jsou neuvěřitelný nesmysly.

Platí právo silnějšího, nic si nenalhávejme, na lhaní nám stačí politici. Židi vykopli Palestince, byli silnější. Až budou silnější Palestinci, vykopnou Židy. V čem je problém, čemu na tom kdo nerozumí?

Boomer
15. 10. 2023 20:33
Odpovědět  ModrýKlokan

..pod nánosem civilizovanosti ztrácíme základní instinkty nutné k přežití a prosperitě. A pak se divíme, že s námi zametou čmoudi..

Janaz
15. 10. 2023 21:45
Odpovědět  ModrýKlokan

Aké máš jednoduché myslenie. Apropo, Palestínci mali možnosť vyhlásiť v 48. samostatný štát, ich vedenie to odmietlo a myslelo si, že s pomocou Sýrie a spol. Izrael zničia, vieme, ako to dopadlo. Dnes tam nie je nikto nevinný a s chazarmi bež do riti alebo na aeronet. Hnusná vražda ostane vždy len vraždou, či ju spácha Izraelec alebo Palestínec.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
16. 10. 2023 00:59
Odpovědět  Janaz

@ Janaz

Jasně, jsem úplně blbej a zadek mi utírá asistent…

A chlubit se, že něco nevíš? Tak to teda zase já nevim nevim…

Sionismus je mocná náboženská ideologie chazarů, jejich náboženský, filosofický i světový názor, považují se za nadřazené všem a všichni to mají vštípeno od dětství. Nechazaři mají zemřít nebo jim sloužit.

To jako považuješ za košer? Pohoda džez? Ty fakt nevíš, že jde o veřejnou informaci? To není žádná konspirační teorie.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
16. 10. 2023 01:38
Odpovědět  Janaz

Neni nejmensi duvod, aby se Izrael roztahoval na palestinskem uzemi.Nepatri tam. Uz jsem to psala, ze zidi nejsou a nikdy nebyli puvodnimi obyvateli dnesniho Izrahelle. Toto uzemi patrilo pod tzv. Fertile Crescent a bylo osidleno vyspelou kulturou Kanaancu, ktere zidi vyvrazdili a usadili se tam na nejaky cas, nez byli vypuzeni a odvleceni do Babylonu za krale Nabuchodonozora. Definitivni porazku zidi utrpeli v r. 70AD, kdy byl Jeruzalem Rimany srovnan se zemi vcetne jejich slavneho Salamounova chramu. Ta brecici zed je udajne zbytek Fort Antonia, kterou tam postavili Rimane. Zidi se pak rozesli do ruznych svetovych stran, hlavne do Spanelska a Italie.

16. 10. 2023 09:55
Odpovědět  Jaris

Navíc, ti dnešní “Židé” – obyvatelé Izraele – nemaj s původními Židy nic společného. Zbubnováni z celého světa, zvláště z těch chudej zemí…

16. 10. 2023 09:52
Odpovědět  Janaz

Chlapče, chlapče, máš špatné učebnice dějepisu, hoď to do ohně… (Zkus se kouknout na Internetu, i ta Wiki to má lepší, i když né 100%)

Albi
15. 10. 2023 23:08
Odpovědět  ModrýKlokan

1+

Jaris
16. 10. 2023 01:26
Odpovědět  Janaz

Naivni Janasz, pokud byste nebyla ovlivnena zidovskou propagandou a znala alespon trochu pozadi ukradene Palestiny, tak byste zretelne videla, kdo je okupant a kdo je puvodni obyvatel. Sionisticky Izrael sproste ukradl uzemi Palestincum s tim, ze kdyz se vystehuji dobrovolne, dostanou nahradni bydleni a financni kompenzaci. Jak je znamo, Palestinci dostali nahradni bydleni ve stanech, samozrejme bez adekvatni nahrady, natoz penize. Mnozi na pamatku drzi klice od jejich puvodnich domku a farem. A nejen to, zidi vrazdi Palestince za bileho dne. Nesetri ani deti, ani stare lidi.
Moc by mne zajimalo, jak byste reagovala, kdyby se k vam domu nakvartyroval treba Madar s tim, ze bude bydlet v loznici. Zanedlouho by vam obsadil cely byt a vas by vyhanel a delal naschvaly, zastrelil deti a podobne lahudky. Pritom by vam nikdo z ulice nepomohl a jen se na to vase nestesti dival s tim, ze asi ten madar ma preci jen pravdu a jedna jak se patri.
Zid je parazit, nicitel narodu a jejich kultury.

ModrýKlokan
16. 10. 2023 01:45
Odpovědět  Jaris

@ Jaris

Zdravím. A samozřejmě souhlas.

Off topic: Pokud vás teď zastihnu. Četl jsem o plotech vymezujících zakázané obrovské oblasti v Austrálii a ostré ostraze. Víte o tom něco? Je to pravda, nebo nějaký bláboly esoteriků?

Bigo2
16. 10. 2023 02:47
Odpovědět  Janaz

Absolutně! A jestli se snad Palestinci dostanou až k nám, tak jen díky naší blbosti, že je sem pustíme!

Jaro Jaroslav
17. 10. 2023 09:55
Odpovědět  zuzana

Samotní anglo-saxafóni( kuřáci penisů) žijou na ukradeném užemí s genocidami domorodců! A jejich židovští financiéři se pokoušejí o to jisté! Británie je požidovčená Berit’ anie, a navzájem se podporujú a navzajem si klamou jako židé…

jiří
15. 10. 2023 14:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Mt. Další velký podraz Fialovy vlády na občany ČR. Zástupci členských zemí Evropské unie minulý týden schválili poslední část takzvaného nového migračního paktu na povinné přijímání afrických a islámských migrantů do EU.
https://tadesco.org/zpravy-ze-sveta-13-10-2023/

jiří
15. 10. 2023 15:14
Odpovědět  jiří

Americké speciální jednotky nyní operují na území Palestiny. Obchodníci s dětmi byli zlikvidováni.
https://t.me/BN4JeyTQ6RVkMTNk/94780

Slovan
15. 10. 2023 18:26
Odpovědět  jiří

jiří mě už je to u půlek. Není den nečíst takovou nějakou levárnu od naší vlády, nebo hlavy státu. Lidi čumí a nic. Teď jsem dokoukal Bobo, která poukazuje na vlastizradu hlavy státu ( pokolikáté), který se paktuje se šlechtou z Lichenštejnska. No a vláda, pak ten jak vypadá že je furt nalitej taky ticho, ale POZOR ani opozice nic a je v klidu. Je to normální. Já si tu budu honit triko s oponenty a mít nerva, když můžu dožít jak dožiji. Nassrratt.

Teuton
15. 10. 2023 15:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Hele, jedna drobnost. Dnes jsem se vrátil z dovolené v Egyptě v Marsa Alamu. Teplotní šok byl mimořádný, protože ráno se teplota při odletu blížila ke třicítce, zatímco při příletu do Prahy bylo pouhých 6 stupňů Celsia. Dojmy z dovolené jsou báječné, což ovšem záhy vzalo za své, když jsem na letišti v Praze vedle české vlajky a vlajky Evropské unie, kterou bych ještě s obtížemi rozdýchal, viděl ten – omlouvám se – zkurvený nacistický hadr, respektive vlajku Ukrajiny. Jako kdybych nebyl v Praze, ale v posraném Kyjevě. Veškeré pozitivní dojmy z dovolené mi ten dojebaný žlutomodrý ukrajinský hadr během vteřiny zkazil. Přeji vám všem hezkou neděli.

delnas
15. 10. 2023 16:29
Odpovědět  Teuton

No… na pozitivni notu….
Minule jsem cetl o pre-organizovani terminalu na Prazskem letisti …nebo nejvetsim CZ letisti….

Ani zminka o otlamenem , pricmrdlem ,ubozakovi …..

Cervus
15. 10. 2023 18:30
Odpovědět  Teuton

Alergie na kombinaci bleděmodré a žluté je nejrozšířenější alergické onemocnění v ČR. Nezabírá Fenistil, Analergin, ani Zodac. Podle zkušeností výrazně uleví flusanec na hadr v těchto barvách, roztrhání zažene příznaky na několik dní, stejně jako spálení, nebo pomočení hadru. Téměř 100% účinnost vykazuje vykadění se na hadr.
Osobně považuji kombinaci bleděmodré a křiklavě žluté za nejpitomější a nejkýčovitější kombinaci barev vůbec.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
16. 10. 2023 01:07
Odpovědět  Cervus

@ Cervus :-D))))

Hustýýýý

Slovan
15. 10. 2023 18:34
Odpovědět  Teuton

No kdybys byl v Kyjevě, tak tam neuvidíš naši vlajku. Co se týče chci se zeptat a co dech? Tuna to muselo být lepší né? Mě by po ránu třicet a pak více asi hodilo do penálu. 🤣

ModrýKlokan
16. 10. 2023 01:04
Odpovědět  Teuton

@ Teuton, Dělňas

Je to otřesný. Dej tomu ještě chvíli a budou vyvěšovat hakenkrajc.

Vždycky Ruzyň. Na lavičky Vaklafa Lahva von Schlafplatz, v Brně chčijeme.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
15. 10. 2023 16:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Jakým systémem probíhá řízení supersystémů .
Vzpomeňte si na to , jak vzniklo sdružení , Milion chvilek nenávisti . Neziskovka vypsala konkurs na téma , kdo představí ten nejlépe ucelený scénář dle Našeho zadání , ten dostane finanční a politickou podporu , z ambasád nejmenovaných mocností . A uvědomil si alespoň někdo , co bylo tímto způsobem vytvořeno ? Politický nástroj , pomocí kterého je možné řízeně zasahovat do supersystému , který představuje každý národ , národy , stát , státy , kde rozdíly tvoří pouze použité měřítko světa.
Znamená to informaci o tom , že existuje Majitel , který tento nástroj může libovolně používat .
A stejným způsobem si můžeme projít jiné procesy .
Kdo vytvořil Izrael . Kdo vytvořil Turecko . Kdo vytvořil Anglii . Kdo vytvořil USA .
A takhle si krok za krokem můžeme pomocí historických faktů udělat informační obraz toho , že historie neprobíhá živelně , ale řízeně .
A pokud si někdo láme hlavu s tím , jak vznikl ten či onen státní útvar , jak vznikla ta či ona organizace , jak byla prosazena ta či ona ideologie , tak si může vybavit vzor výše .
Někdo s jasným scénářem – Koncepcí , si to řízeným procesem vytvořil .

Putinovec
15. 10. 2023 16:28
Odpovědět  Putinovec

A to , co všem ukazují ve scénáři procesu Izrael – Palestina , židé – arabové , Mosad – Hizbaláh , to jsou jen vytvořené nástroje , které Někdo používá stejně , jako šachové figury , prostřednictvím kterých přeformátovává už po několik tisíc let , civilizaci na planetě Zemi .
A tím Majitelem řídících procesů , se může stát každým z těch , kteří chápou více , než ostatní .
Protože každý na sebe pracuje v rámci toho , co sám chápe . A tam kde nechápe , pracuje na Toho , kdo chápe více .
A když si s vědomím těchto informací článek přečtete znovu a tento systém řízení si tam dosadíte , tak zjistíte , že není nijak obtížné , chápat jak to funguje .

ModrýKlokan
16. 10. 2023 01:14
Odpovědět  Putinovec

@ Putinovec

Souhlas, ten článek je skvělej.

Prodost
15. 10. 2023 16:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Ono to současné dění zas tak těžké pro pochopení není. Prvotně zainteresovanými stranami jsou GB a USA, tedy anglosasové, kteří spolu soupeří o imperiální moc. Samozřejmě s nestranným dodatkem, že oběma je do toho kulový ho*no! O tom asi žádná. Francie už tam žádnou významnou roli nehraje, jak tomu bylo dříve (Sykes-Picotova dohoda po rozpadu Osmanké říše). Druhotnými jsou ti, kdož to odnášejí, tedy včetně Izraele, který kdyby byl nevznikl – (byl to výrazný zájem USA), musel by být v jejich zájmu proveden jiný podvod. Ovšem “projekt Izrael” se přímo nabízel a tak k tomu došlo. I v článku je naznačeno, že se to stalo proti vůli GB. A současný problém zní – co teď s ním, resp. s tím? Obávám se, že to bude ošklivé. A mezinárodní právo? Právo obecně? Pcháá, to jen aby bylo o čem žvanit a presstituti měli o čem škrábat. Jakékoliv právo od jakživa spočívá v síle. A postoje Ruska a případně Číny a dalších významných? Vyčkávací a jistě s přípravou na možné nejhorší. A Putinovy projevy k věci? Podle mého samé pravdy typu “nebude-li pršet, nezmoknem”. Inu vyčkává. Ono totiž tím, že tam Izrael vnikl, nastala situace, že ať provede kdokoliv cokoliv, udělá špatně a podle toho to také dopadne.

Prodost
15. 10. 2023 17:01
Odpovědět  Prodost

Jenom bych rád dodal: “Izrael je v podstatě ruskojazyčná země”, jak se kdysi Putin nechal slyšet při jeho návštěvě.

Albi
15. 10. 2023 18:17
Odpovědět  Prodost

“(Putin) – Inu vyčkává”. A tak je to správné. Vletět někam bez rozmyslu nadělá víc škody než užitku. Že nebude čekat, až to bude mít nějaké “následky” pro Rusko, BRICS nebo jiné spojence, o tom tedy nepochybujme.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bigo2
15. 10. 2023 16:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Chtěl bych upozornit, že egyptský prezident na obrázku s Chruščovem se nejmenoval Násir, nýbrž Naser. V Československu nebylo možné ho takto jmenovat a tak bylo jeho jméno pozměněno na Násir…

Pavel z Moravy
15. 10. 2023 18:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Nebojme se, oni si nás už všechny naporcovali, teď už nás pouze předhodí ke konzumaci. Evropa- jedna vláda pravdoláskařů a pasáků svých ovčanů. To je cíl, to by měli mít lidé na paměti, kdyby ovšem používali své mozečky. Feudalismus číslo 2, už se na něj určité vrstvy třesou. A zblblé ovčanstvo, vždyť tomu svým postojem jde napřed. Normální život v socíku byl pro některé třikrát fuj, takže mají ovce po čem jim srdéčko touží. Třeba jim tu novou feudální společnost páter Malý posvětí.

Parvo
15. 10. 2023 19:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Dnes je památné datum! 15. října 1959 poslal sovětský agent nacistu Banderu do pekla!

Frank1
15. 10. 2023 21:19
Ohodnotit příspěvek :
     

Moore z MI6 je zmrd a parchant! Sluzebnik Sionistu.

15. 10. 2023 21:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Petře, upřímný dík za článek.

16. 10. 2023 16:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Poznámka k 1. článku nahoře: teď už se to číslo zabitých Palestinců blíží ke 3.000, z toho přes 1.000 dětí…

Drak
17. 10. 2023 12:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Tyhle “miny”, nakladli kolonizátoři a okupanti cizích území po celém světě víc. Severní a Jižní Korea, Severní a Jižní Vietnam, všechny podporované tzv, opozice, prakticky ve všech státech světa to je všechno práce tzv. Angolassů, nevětší světové pakáže.