blog

‘Nejtemnější tajemství Ameriky’: Obchodování s dětmi, zneužívání dětí a Bidenova administrativa

Zločinná praxe obchodování se stovkami tisíc nezletilých migrantů, kteří překračují jižní hranici USA, a jejich zneužívání, je nyní díky politice otevřených hranic Bidenovy administrativy v USA zjevně “normální”:

 • “Podle Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U. S. Customs and Border Protection) proběhlo od ledna 2021, kdy Biden složil prezidentskou přísahu, na jižní hranici USA 5 118 661 kontaktů s ilegálními imigranty.”

Do tohoto čísla není započítáno “nejméně 1,2 milionu ilegálních imigrantů – tzv. “gotaways” – kteří nezákonně překročili americko-mexickou hranici, byli přitom přímo nebo nepřímo zpozorováni, nebyli zadrženi a ani nebyli vráceni zpět do Mexika.

 • “Skutečný počet ilegálních imigrantů… [je] neznámý. Může to být dvojnásobek počtu známých gotaways, může to být třikrát horší nebo více. To ale nevíme….”

V současné době je pohřešováno nejméně 85 000 dětí.

Podle statistik Úřadu celní a hraniční ochrany USA:

 • “Počet nezletilých dětí bez doprovodu dorazivších na hranici se zvýšil z 33 239 ve fiskálním roce 2020 na více než 146 000 ve fiskálním roce 2021 a 152 000 ve fiskálním roce 2022.”

Mnoho těchto dětí je znásilněno, využíváno k nucené těžké práci, aby si “odpracovali” svůj údajný dluh vůči zločineckým kartelům, které nyní údajně ovládají mexickou stranu hranice a převádějí děti do USA.

Tara Lee Rodas, whistleblowerka z amerického ministerstva zdravotnictví a sociální péče (United States Department of Health and Human Services), ve své výpovědi před Soudním podvýborem Sněmovny reprezentantů pro integritu imigrace, bezpečnost a vymahatelnost (House Judiciary Subcommittee on Immigration Integrity, Security, and Enforcement) dne 26. dubna 2023 řekla:

 • “Můžeme o tom polemizovat, ale můžeme říct, že se vláda USA stala ať už úmyslně nebo neúmyslně ve velkém měřítku prostředníkem obchodování s dětmi v hodnotě mnoha miliard dolarů, kterou provozují padouši, kteří se snaží obohatit na úkor dětí.”

Tuto praktiku nazvala “novodobým otroctvím”.

 • “Dnes budou děti pracovat přes noc na jatkách, v továrnách a v restauracích, aby pašerákům a obchodníkům s lidmi zaplatily své dluhy. Dnes budou děti prodávány k sexuálním účelům. Dnes budou děti volat na tísňovou linku, aby nahlásily, že jsou týrány, zanedbávány a prodávány…”
 • “Musím se přiznat, že až do roku 2021, kdy jsem se dobrovolně přihlásila, abych Bidenově administrativě pomohla řešit krizi na jižní hranici USA, jsem o jejich utrpení nevěděla. V rámci operace Artemis jsem byla nasazena na kontaktní místo nouzového příjmu ve městě Pomona v Kalifornii a pomáhala jsem Úřadu pro přesídlení uprchlíků nacházet dětem v USA sponzory.”
 • “Myslela jsem si, že pomáhám dětem nacházet láskyplné domovy. Místo toho jsem zjistila, že se s dětmi obchoduje prostřednictvím sofistikované sítě, která začíná jejich náborem v domovské zemi, pokračuje jejich pašováním k hranici USA a končí okamžikem, kdy Úřad pro přesídlení uprchlíků [Office of Refugee Resettlement] doručí dítě sponzorům – někteří sponzoři jsou zločinci a překupníci a členové mezinárodních zločineckých organizací. Někteří sponzoři vnímají děti jako zboží a aktiva sloužící k vlastnímu obohacení – proto jsme dnes svědky exploze obchodování s pracovními silami.”
 • “… Chci, aby byly tyto děti chráněny, proto vám chci říct, co jsem v Pomoně viděla:
 • Viděla jsem zranitelné domorodé děti z Guatemaly, které mluvily mayskými dialekty a neuměly španělsky. To znamená, že si neumí říct o pomoc v angličtině ani ve španělštině. Tyto děti se stanou zajatci svých sponzorů.
 • Mluvila jsem s manažerkami, plakaly a vyprávěly mi strašné věci, které se dětem na cestě do USA staly.
 • Viděla jsem bytové domy, kde bylo 20, 30 či 40 nezletilých dětí bez doprovodu.
 • Setkala jsem se se sponzory, kteří se snažili současně sponzorovat děti z více kontaktních míst Úřadu pro přesídlení uprchlíků.
 • Setkala jsem se s případy sponzorů používajících více adres, aby získali více dětí.
 • Viděla jsem mnoho dětí v dluhovém otroctví a tyto děti věděly, že musí zůstat u svého sponzora, dokud nebude jejich dluh splacen.”
 • “Uvědomění si, že jsme dětem nenabízeli americký sen a že jsme je místo toho uvrhli do novodobého otroctví, bylo pro mě strašné.”

Tara Lee Rodas dodala, že poté, co svá zjištění zveřejnila, se jí její šéfové pomstili.

 • “Vyhrožovali mi vyšetřováním. Vyhodili mě z kontaktního místa v Texasu a vzali mi odznak. Je to hrozná věc, když ve snaze chránit děti hvízdnete na píšťalku a oni se vám za vaši snahu pomoci mstí. Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče Spojených států amerických udělalo vše, co bylo v jeho silách, aby se o tom vůbec nemluvilo.”

Jessica M. Vaughan, expertka na imigraci, v dalším svědectví řekla:

 • “V průběhu let byly deníky Washington Times a New York Times, agenturou Reuters a Projektem Veritas a dalšími médii publikovány četné zprávy investigativních novinářů poskytující barvité podrobnosti o zkušenostech nezletilých dětí bez doprovodu během a po jejich ilegálním příchodu do USA a během jejich umístění u nevhodných sponzorů ve Spojených státech zahrnující domácí nevolnictví, sexuální zneužívání, nucené práce, vykořisťování, ilegální zaměstnávání ve výrobě a další nevhodné a nebezpečné práce.”

Moderátorka televizní stanice Fox News Rachel Campos-Duffy o zločinech spáchaných na dětech migrantů 26. dubna 2023 řekla:

 • “Během posledních dvou let se tato země stala mezinárodním centrem obchodu s dětmi. A stojí za tím americká vláda. Za Bidenovy vlády přišly do této země ilegálně statisíce dětí. Jakmile se sem dostanou, je většina z nich prodána na sex, využita jako levná pracovní síla nebo donucena vstoupit do gangů. Tohle si nikdo nezaslouží, obzvláště ne děti.”

Rachel Campos-Duffy toto masové obchodování, zneužívání a vykořisťování dětí migrantů nazvala “nejtemnějším tajemstvím Ameriky”.

Očité svědectví o tom, co se děje s dětmi na jižní hranici USA podala také Sheena Rodriguez, prezidentka organizace Aliance pro bezpečný Texas (Alliance for a Safe Texas):

 • “Když se v dubnu 2021 texaský guvernér Greg Abbott dozvěděl o obviněních ze zneužívání nezletilých dětí bez doprovodu ve federálním zařízení v texaském San Antoniu, tak řekl: ‘Během vlády Bidenovy administrativy bují zneužívání dětí.’ Bidenovu administrativu také vyzval, aby tato zařízení zavřela. Bidenova administrativa je místo toho dále rozšířila, aniž by to jakkoliv konzultovala s místními úřady. Žádám, aby Kongres zahájil detailní vyšetřování federálních agentur odpovědných za schvalování smluv s těmito zařízeními.”

Sheena Rodriguez uvedla několik příkladů:

 • “Byla jsem také svědkem několika incidentů, kdy byly děti úmyslně dospělými ohroženy tím, že je tito dospělí přinutili vstoupit do smrtících proudů Rio Grande místo toho, aby prošli legálním hraničním přechodem o kousek dále….”
 • “Setkala jsem se také s dospívajícími chlapci ve věku od 14 do 17 let, kteří tvrdili, že agenti kartelu často převáželi děti přes Mexiko a drželi je ve skladech, kde je hlídali ozbrojení členové kartelu. Mnohým bylo řečeno, že zůstanou u sponzorů v Americe. Setkala jsem se s několika tvrzeními, že se tito mladiství nikdy osobně nesetkali se svými údajnými sponzory a ani s nimi nekomunikovali.”
 • “Od ledna 2021 na jižní hranici USA dorazilo více než 356 000 nezletilých dětí bez doprovodu, z nichž většina byla vpuštěna do USA. V mé oblasti severního Texasu se jich nyní pohybuje více než 10 000.”
 • “Bidenova administrativa přiznala, že po jejich vpuštění do USA místo jejich pobytu nesleduje. Nikdo netuší, co se stalo s desítkami tisíc dětí.”

Detailní svědectví poskytla také Jessica M. Vaughan,

 • “Masová migrační krize vyvolaná pomýlenou imigrační politikou Bidenovy administrativy způsobila nevyčíslitelné škody americkým komunitám, integritě našeho imigračního systému a tragicky i mnoha migrantům samotným. Tyto migranty tato politika zlákala k tomu, aby podstoupili riziko ilegálního překročení hranice, v důsledku čehož se dostali do spárů zločineckých pašeráckých organizací a státních agentur majících na starost přesídlování migrantů, které zavírají oči nad tím, co migranti zažívají během své cesty. Nejzranitelnější skupinou, která je Bidenovou politikou ohrožena, je více než 300 000 nezletilých, kteří do USA přišli za Bidenovy vlády (to je od 20. ledna 2021). Celkem od roku 2012 přišlo do USA 660 000 nezletilých. Bez patřičné péče prošli sítí vládních agentur a spolupracujících organizací a byli předáni jen nedbale prověřeným sponzorům (kteří jsou v USA obvykle také ilegálně) bez ohledu na jejich bezpečnost a zdraví.”
 • “Několik závažných investigativních zpráv vypracovaných federálními agenturami USA a sdělovacími prostředky zdokumentovalo, jak americká politika a její praktiky usnadnily nejen tuto vlnu masové migrace, ale i následné vykořisťování a zneužívání imigrantů. Tyto studie a zprávy odhalily četné případy zneužívání, podvodů a obchodování za účelem komerčního sexu a nucené práce.”

“Floridská Velká porota poznamenala:

 • “Některé ‘děti’ nejsou vůbec děti, ale jsou to dospělí zločinci; některé děti jsou již členy gangu a je proti nim již vedeno trestní řízení; některé jsou donuceny k prostituci a sexuálnímu otroctví; některé děti jsou kriminálními organizacemi využívány k získání víz pro další imigranty; některé jsou odeslány ke svým příbuzným, kteří je nasměrují do továren a dílen, aby splatili dluh svých rodin vůči pašerákům za to, že je propašovali do USA; některé děti se vrátily do země svého původu, některé děti jsou svými takzvanými rodinami opuštěny a stanou se chovanci státního systému ochrany dětí nebo se stanou předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení nebo úplně zmizí.”

Jessica M. Vaughan uvedla příklady, jak jsou děti členy gangů zneužívány k sexuálním a jiným kriminálním účelům, například:

 • “V případu obchodování s dětmi za účelem jejich sexuálního zneužívání ve Virginii členy gangu MS-13 byly mladistvé oběti po útěku z místa jejich ubytování ve Fairfaxu ve státě Virginie v rámci iniciačního rituálu přijetí do gangu strašlivě zbity, a poté byly opakovaně nuceny poskytovat za peníze sexuální služby členům gangu i cizincům. Cituji z jednoho soudního dokumentu:
 • “‘Poté, co nezletilé č. 2 a 3 utekly společně 27. srpna 2018 z útulku, byla nezletilá č. 2 mnohokrát sexuálně zneužita členy a partnery gangu MS-13. Podle nezletilé č. 2 ji nezletilá č. 3 řekla, že se bude věnovat sexu výměnou za peníze, jídlo a další životní potřeby.’….”
 • “Bidenova administrativa zavedla politiku, která v masivním měřítku podněcuje k ilegálnímu vstupu nezletilé děti bez doprovodu a je ku prospěchu pašeráků a obchodníků s lidmi, a to i s plným vědomím rizik, že taková politika ohrozí bezpečnost a blaho nezletilých migrantů. Někteří zastánci tuto politiku hájili v domnění, že tato politika napomáhá sjednocení rodin, poskytuje lidem z nebezpečných krajin bezpečný přístav a je přínosem pro americké zaměstnavatele. Není však možné racionalizovat politiku, které napomáhá zneužívání a vykořisťování nezletilých migrantů tak dlouho a v tak velkém. Jakýkoliv humanitární nebo ekonomický motiv, nemůže ospravedlnit ani nahradit škody, které obětem způsobili pašeráci, obchodníci s lidmi, sponzoři a dokonce i jejich rodinní příslušníci, kteří se na těchto strašlivých věcech podíleli.”

Floridský guvernér Ron DeSantis charakterizoval to, co se děje, jako “v podstatě největší operaci pašování lidí v americké historii.”

Senátor Josh Hawley se vyjádřil o Bidenově politice jako o “největším gangu zabývajícím se pašováním dětí a o největším gangu využívajícím děti k práci v americké historii.” Televizní stanici Fox News řekl, že FBI se musí zapojit do hledání 85 000 nezletilých migrantů, jejichž stopu federální vláda ztratila a že by FBI také měla prošetřit to, jak ministerstvo vnitřní bezpečnosti a ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (HSS) zacházeli s nezletilými migranty.

 • “Toto je zločin…. FBI se musí zapojit. FBI musí najít každé jednotlivé dítě z těchto 85 000 dětí, které se ztratily. FBI je musí najít. Potřebujeme, aby FBI prošetřila ministerstvo vnitřní bezpečnosti i ministerstvo zdravotnictví a sociální péče, abychom zjistili, kdo toto pašování umožnil, proč záměrně nedělají svoji práci a jestli tyto děti nechávají na pospas pašerákům z nedbalosti nebo záměrně. FBI se do toho musí vložit a hned teď musí zahájit rozsáhlé vyšetřování.”

“Není pochyb o tom,” řekla Jessica M. Vaughan, “že systém přijímání nezletilých migrantů ilegálně vstupujících do USA, je nefunkční a že je třeba ho změnit.

 • “K vyřešení tohoto problému musí Kongres změnit imigrační zákony a ovládnout výkonnou politiku, která podněcuje masovou ilegální migraci dospělých i nezletilých.” Potřebujeme “více příležitostí pro státní a místní vlády vyšetřovat a trestat obchodování s lidmi, ilegální migraci, pašování lidí, krádeže identity a ilegální zaměstnávání.”

Uzay Bulut je turecká novinářka, výzkumná pracovnice neziskové organizace Philos Project a významná spolupracovnice Gatestone Institute.


Zločinná praxe obchodování se stovkami tisíc nezletilých migrantů, kteří překračují jižní hranici USA, a jejich zneužívání, je nyní díky politice otevřených hranic Bidenovy administrativy v USA zjevně “normální”. Na snímku: Příslušnice Texaské národní gardy mluví se třemi dětmi bez doprovodu poté, co přebrodili řeku Rio Grande a překročili americko-mexickou hranici. Roma, Texas, 9. července 2021. (Foto: Paul Ratje / AFP prostřednictvím Getty Images)

sdílet na

65 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Autor
30. 8. 2023 22:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Amerika je přímým následníkem Anglie nejen co se týče hegemonie, ale také v chování k lidem. A to jak vlastním, tak i k těm na které “dosáhla” ruka Ameriky (Anglie). A nebuďme omezeni jen na “dnešek” a podívejme se do minulosti Evropské civilizace ze které Anglie a Amerika vycházejí – otroctví bylo a je stále tady aktuální (Řím atd). Zjistěte si, jak se chovala Anglie i k vlastním dětem, natož s ne vlastními. (Např. v cyklu Vyznání bývalé anglofilky na Outsidermedia)
Vím, že tomu mnozí zvláště tady neuvěří, ale svého času bylo pro obchod s lidmi – otroctví využíváno druhé největší letiště Anglie, bylo to tenkrát v “normálních” zprávách – a – nic. Forem skrytého, ale přesto přímého otroctví je víc než dost.
Všechno, co se většina civilizací snažila přísně regulovat a potlačovat a co bylo proti zájmu silné společnosti – tradiční hodnoty, tak to vše v euroatlantické civilizaci bylo vždy přítomno! Jen se o tom mlčelo. Např. skandály se zneužíváním dětí služebníky božími … nemluvě o mocnými a bohatými …
Tato civilizace je od počátku nemocná a zvrhlá, jen měla dosud zářivou obálku, vespod ale prostě prohnilé HUJ.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
anonym
31. 8. 2023 01:28
Odpovědět  Peter 008

Hlavne ze vy Cesi domaci jste z obliga, protoze tak se chovaji jen ti zli Anglosasove. 90. leta, kdy zabijeli holky slapky u hranic ve velkem, to se ani nestalo, ze. A jestli si myslite, ze ten trend obchodu s detmi se Cesku vyhne, tak si delate poradne iluze.

Kdy vam dojde, ze to nejsou “tam ti Zidi, tam ti Anglosasove, tam ti Rusaci, tam ti Nemci, tam ti katolici, atp atp atp? Ze to jsou deprivanti, kteri ovladli svet? Vsech ras, barev, a vyznani? Nechapete li to, jak se mame proti nim spojit?

Autor
31. 8. 2023 03:49
Odpovědět  anonym

A co chápete vy?
Obviňujete i nás, co jsme proti tomu, protože vám vadí že vinni jsou ti odtamtud přesně ze “zlatého Západu”?
Mimochodem, co jste volal v listopadu? Nevolal jste, že patříme na Západ?

anonym
31. 8. 2023 04:57
Odpovědět  Peter 008

Porad nechapete. Vinik neni Anglosas, ale deprivant. A ti cesti spolupracuji s temi ostatnimi.

Albi
31. 8. 2023 06:38
Odpovědět  anonym

Deprivant !
Je to perverzita západními vládami podporovaná.
“A stojí za tím americká vláda”, píše se v článku. Měl byste pozorněji číst.

Lékořice ok
31. 8. 2023 07:18
Odpovědět  anonym

Deprivant? A proč se těm deprivantům u Anglosassů tak daří?

josef
31. 8. 2023 18:42
Odpovědět  Lékořice ok

Na to jsou dva pohledy. Prvním je pohled imigranta. Těší se za to, že se zařadí do blahobytné společnosti, nebo na ní bude parazitovat. A pohled anglosasa? Ten si zvykl, že vše co se vyskytuje v dosah , nebo k němu dokonce doleze , jej jeho kořistí – otrokem – majetkem. No a když je to podpořeno zákonem a vládou … .

anonym
31. 8. 2023 21:13
Odpovědět  josef

A u vas to snad tak nefunguje? Nejsou Cesi zvykli, ze maji vse na dosah? Pohodlicko hlavne? A mladi se uz ani nesnazi neco praktickeho znat.

anonym
31. 8. 2023 21:10
Odpovědět  Lékořice ok

A proc se jim tak dari doma? Je jich geneticky urcite procento obyvatelstva, a moderni doba jim dopomohla k velkemu rozkvetu. Anonymita mest jim velice prospiva. A jsou to borci na cpani se k moci, a vytvareni chaosu. Rika se, ze 4% populace jsou psychopati. To je 400 000 v Cesku. V Americe to dela 12 milionu. Dovedete si to predstavit, co takova parta kazisvetu dokaze?

Lékořice ok
31. 8. 2023 21:40
Odpovědět  anonym

Potom mi nejde do hlavy, proč se o těch našich “psychopatech” nepíší stejné články jako je ten výše uvedený.

anonym
31. 8. 2023 21:49
Odpovědět  Lékořice ok

Profesor Koukolik o nich pise.

Lékořice ok
1. 9. 2023 07:11
Odpovědět  anonym

Díky , seznámím se.

Helena
31. 8. 2023 14:13
Odpovědět  anonym

Všechno závisí na tom, jestli vládnoucí deprivanti budou mít čím HODNOTNÝM zaplatit svým slouhům a jejich slouhům a ti zase dalším slouhům. Jejich platidlo je oproti dřívějšku už jen lesklý alobal a rajské ostrovy už pro ně nejsou rajské. A tím to všechno začíná a končí. Vládnoucím deprivantům je hora dolarů k ničemu – už nemají hodnotu, už jimi uplatí jen blboučkého Pyjalu. Zelenský ty dřívější doláče uložil do nemovitostí po světě – ovšem to už všichni vědí. Přijde o ně – protože tyto země to udělají stejně jako Niger. A nakonec Zelenskýmu nezbyde nic. Rusové vedou pomalou válku tak, aby pravda o těch, kteří opravdu světu a lidem škodí vyšla najevo.

1. 9. 2023 01:01
Odpovědět  anonym

Protože v americe je hlava toho swinstva. Ne u nás, ve střední Evropě, ale v americe+británii – propojené nádoby. Sice tě chápu, nová vlast a tak, ale nedovedu to nechat být. Protože jsme my, domácí Češi, v tomto případě z obliga! Zlo jde od anglosasů k nám, ke Slovanům, ne naopak. Ale nejen ke Slovanům – do celého světa. A to ne až teď, ale už dobrých stopadesát roků. Jo, průmyslová revoluce a pokrok a hurá a sláva anglii! Jenže to je pouze jedna strana mince. Ta druhá je mnohem odpudivější. Protože jak s tím anglosasové naložili? Už mě to neba.
K těm holkám se raději nebudu vyjadřovat. Protože co je to za á ve velkém, a za bé jaké byli národnosti, ti, co je zabíjeli? Zabíjeli je Češi? A pak to ustalo, že. Zajímavou shodou okolností to ustalo zároveň s potlačením ukrajinské mafie. No, teď nás čeká druhá vlna. Už se zabydlujou. A kdo stojí na počátku toho swinstva? Ta náhoda – bandeři našli po válce útulek v Kanadě – čili u anglosasů – pak majdan, zaplacený amíky – čili anglosasy – a následně amíci plus británie – opět anglosasové – vyprovokovali válku a tím i migraci chocholů. A my, domácí Češi to od.serem! Už ostatně ods.ráváme. Ne amíci, ale my, domácí Češi !!!

1. 9. 2023 01:23

A jo, nevyhne se nám to – ale nebudou to organizovat Češi, dopr-dele už! Budou to organizovat opět anglosasové, tak jako to v současnosti organizují přes banderské mafie na tzv. ukrajině! Aspoň si o tom něco dohledej, jak tam kšeftují s dětmi na orgány, na adrenochrom a pro pedofily na hraní. Ono se to hází na chocholy, ale ti nejsou hlavou! Hlavou, těmi v pozadí, jsou opět anglosasové! Ti stojí na vrcholu tohoto řetězce! Ne Slované, ani Románi, dokonce ani Germáni, ale anglosasové! Deprivanti – jo, deprivanti. Ale anglosaští deprivanti pro anglosaské deprivanty! Ne pro Slovanské, Germánské, Románské atd. ale opět pro anglosaské!

Pavel K
1. 9. 2023 08:39

👍 👍 👍 👍 👍

anonym
1. 9. 2023 05:43

Myslim, ze banderaci nasli utulek v Kanade, protoze tam byla velika ukrajinska obce uz od snad 19. stoleti, — Jo, wiki rika, ze byla velka vystehovalecka vlna pred prvni svetovou.

1. 9. 2023 19:18
Odpovědět  anonym

To sice byla, ale azyl by tam bandeři dostali i kdyby nebyla. Byl v tom zapojený Vatikán. Banderští náckové směr Kanada, němečtí náckové směr Argentina. A věřící přiblblí katolíci to cvakali ze svých desátků. Ale to by bylo nadlouho. A všimni si – Vatikán (samosebou tím myslím “svatý stolec”) nenápadně mění rétoriku. Pročpak asi, žejo.
A nezlob se, že jsem tak vypěnil. 🙂

Pavel K
1. 9. 2023 08:37

👍 👍 👍 👍

31. 8. 2023 06:26
Odpovědět  Peter 008

V Anglii a Walesu dochází denně k těmto zločinům, které jen zřídka jsou potrestány. Stačí si zadat “Sexual abuse in UK”… Ročně ke 100.000, a kolik jich není registrováno?

Pavel K
1. 9. 2023 08:41
Odpovědět  primak

👍 👍 👍
Je to k zblití.

Putinovec
31. 8. 2023 11:45
Odpovědět  Peter 008

Ve skutečnosti jsou hnUSA celou dobu řízené z Anglie . Anglie tam zavedla anglosaský jazyk , režim , kulturu přešitou pro silovou kolonii , zvrácenou anglosaskou morálku .
Anglie byla Globálním Prediktorem založena , coby nedobytná pevnost , která měla za úkol podmaňovat , ovlivňovat a pomocí 6 , 5 a 4 priority prostředků řízení , což je válka , genocida a finance – lichvářství , likvidovat původní národy , kultury , jazyky , historii .
Toto už je historií , protože stará centra globálního řízení jsou likvidována . To proto jsou hnUSA a annglistán tak nepřehlédnutelně likvidována a je zvýrazňován jejich likvidační vliv na celou civilizaci .
A zatím v skrytu jsou vyzdvihovaná centra nová , Čína a Írán .
A to souvisí i s pozvedáním Maďarska , které má spolu s Rakouskem tandemově vytvořit nové mocenské uskupení , ve východní a střední Evropě , Rakousko – Uhersko 2 , či podle kosmeticky pozměněných plánů , Trojmoří .

Pavel z Moravy
31. 8. 2023 08:36
Odpovědět  jiří

Nu, tak vidíte, že je to v systému. Socialistické zřízení by toto nedovolilo. Tím neříkám, že se nenašli úchyláci. Socík se o lidi a hlavně děti staral jak mohl. On to ví i každý jeho nenávistník, ale přiznáním této skutečnosti by šel proti své mantře , mantře, která mu dovoluje plivat na vše co zde za socialismu existovalo.

ijn
31. 8. 2023 14:59
Odpovědět  Pavel z Moravy

Stát ČSFR + jeho systém (MŠMT + MZdr) potřeboval zdravé a vzdělané občany, aby se rozvíjel a rostla životní úroveň,……opak cílů dnešní kořistnické elity moci a bohatství!!!

Rozkrást aktiva státu + okradení občanů (přes předražené potraviny energie a i kulturu a vzdělání) a poškození jejich zdraví=== výsledek politicky žádoucích (i na podvodech založených CO2+klimatické změny) koncepcí s trvalou pokryteckou podporou MÉDIÍ ČT+ČRo i cizích vlastníků CNN+Nova

anonym
31. 8. 2023 21:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale socik vychoval naivni a sveta neznale obcany, oblbene vidinami vykladu plnych zbozi, kteri se neumeli branit, kdyz padla opona a prisli vlci.

Pavel z Moravy
1. 9. 2023 09:45
Odpovědět  anonym

Možná je nepřipravil ne tvrdou realitu kapitalismu, to je asi fakt. Ale byla to společnost kde se člověk nebál o své dítě, ať si hrálo jakkoli daleko od svého domu a kde mohl člověk i o půlnoci jít ve velkých i malých městech sám a nemusel mít strach, že se mu může něco stát. A ze své zkušenosti z větších měst, Havířova a Ostravy vím, že jsem nepotkával ve velkém hlídky SNB, poněvadž to ani nebylo potřeba, většina lidí už v sobě měla tu slušnost a úctu k druhému tvoru zakódovanou. Za celou dobu socialismu ve kterém jsem žil a to je 38 roků jsem byl pouze 2× kontrolován hlídkou a to jednou když jako vojcl na dovolené jsem neměl na hlavě čepici a blb se chtěl ukázat. Kdysi jsem četl názor jedné Francouzky, která byla u vytržení, že se při půlnoční procházce po Praze nemusela dívat za sebe a v restauraci, kdy do ní vrazí banda grázlů. Tak to tehdy komentovala a to byla sedmdesátá léta. Veškerý ten zasr.aný odpad sem přišel z té angloamerické stoky. Stačí takové vysvětlení?

anonym
1. 9. 2023 18:27
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ja vim, ja vim. Ale nostalgie nepomuze. Lecjaky American by se taky rad vratil do 50. let, kdy bylo vsude bezpecno.

2. 9. 2023 05:21
Odpovědět  anonym

Hlavně v NYC byla tak bezpečno, že?

anonym
2. 9. 2023 17:32
Odpovědět  primak

Vidite. V Americe vse spatne, vzdycky a naporad, podle vas. Tak jo. Preju pekny den.

3. 9. 2023 06:39
Odpovědět  anonym

Ne. Jen nazývám věci pravými jmény. Bohužel vládnoucí elity, pro které byly peníze a moc vždy to nejdůležitější, ovlivnily své obyvatelstvo, aby se jim lépe a snadněji vládlo. Pokrytectví k tomu velmi pomáhá, double speak, WMD Deception, Distraction. Říkat jim, že jsou “exceptional” (jak jim přece Obama prozradil). Před 80-90 lety to jeden vůdce taky svému lidu říkal, trochu jinak formulované.

A lidé, kteří podlehli Americkému Snu, a nechtěj přiznat, že byli podvedeni “kapitalistickým pozlátkem” (ó, jak jsme se tomu dříve smáli, co nám komunisti říkali), rádi překrucují fakta (I do not care about facts, jak jim řek starý Bush).

A také se rádi povyšují – vždyť jsou součástí těch “exceptionel” – nad náš zatroublý a mnohdy zabedněný lid.

BTW, nedá se tam u vás psát s háčky, čárky? Není to nic složitého. Nejste vy to ta, co jsem to párkrát radil?

Jaris
31. 8. 2023 02:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Smutne svedectvi. Myslim si, ze na svete existuje spousta nechtenych deti, ktere se musi starat samy o sebe od utleho veku. Je jednoduche je svest na lepsi zivot v cizi zemi. Prave takove deti se dostanou do paratu gangsteru, kteri jim naslibuji modre z nebe a osud ditete je zpeceten na ruzne deviantni ucely. Nejstrasnejsi je, ze tyto deti nemaji nikde odvolani a vetsinou po nich zmizi jakakoliv stopa.

Pavel K
31. 8. 2023 07:37
Odpovědět  Jaris

Už mělo být dávno založeno Bratrstvo kočičí pracky a tyhle zrůdy do jednoho vybít, nebo alespoň neutralizovat. Všechno jde ale muší se chtít a proč se nechce, protzože v tom jedeu všichni. Možná že jednou nastane čas, kdy jim muzikanti zahrají jednu skotačivou, nevěřím, že by o nich nevěděli.

31. 8. 2023 06:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak rozkvetly ty banánové republiky Jižní a Střední Ameriky, pod “vedením a nezištné pomoci” Severní Ameriky za posledních nějakých 100 let?

A přes tyto děsné skutečnosti o stavu těch porobených států si lidi pořád otevíraj hubu na Kubu, jó tam že je teror založený Fidélem. Je libo žíti radši na sousední Haiti? Tam přece neměli žádné sankce a blokády za posledních 60 let…

anonym
31. 8. 2023 21:19
Odpovědět  primak

Pan by rad Kubu? Urcite by ho vzali, nac cekat?

EvaK
31. 8. 2023 22:47
Odpovědět  anonym

Průměrná délka života na Kubě – 77,97 let
Průměrná délka života u nás 79,48 let
Střední délka života je ve Spojených státech – 77,5 roku
Kuba má kvalitní systém zravotnictví, rozhodně kvalitnější než my v současnosti.

anonym
1. 9. 2023 00:03
Odpovědět  EvaK

Taky plna vezeni politickych. A cela stara Havana se rozpada — krasne historicke baraky — protoze lidi na spravky nemaji a vrchnost neda.
Jak to dnes s tim zdravotnictvim vypada, nevim. Pred casem to jeste byla pravda. Ale tehdy to byla pravda jeste taky o ceskem zdravotnictvi.

1. 9. 2023 05:02
Odpovědět  anonym

No, ony ty US města taky dost nezkvétaj, že. A to tam nemaj 60-letou blokádu. A denně si vykládají tisíce kontejnerů z Asie a odjinud, jinak by měli regály prázdné. Což se někdy stává, naposled tam dlouho neměli práškové mléko pro kojence – matky radši moc nekojej. A o toaletním papíru ani nemluvě – tak jak mluvě U Nás.

A o jejich zdravotnictví? Radši nemluvě…

Detroit2.jpg
1. 9. 2023 06:05
Odpovědět  primak

Zdravotnictví? Když jsem někdy před 50 lety četl od Jana de Hartoga “Nemocnice”, vydanou Klubem čtenářů, dost jsem se podivil. Trochu jiné téma než jeho obvyklé z oblasti námořnictva, tenkrát u nás dost vydávané a oblíbené.

Holandský autor, Hollywood mu dost jeho věcí zfilmoval se známými herci, manželé se přemístili v 60tých letech do Texasu, kde on učil na univerzitě v Houstonu. Od známých se dozvěděli o potřebě ve všeobecné nemocnici, kde se oba brzy přihlásili na výpomoc.

Pracovali po 8 měsíců, byli ohromeni otřesnými podmínkami, hlavně v porodnici. A protože jeho popisy a výzvy příslušným orgánům nepomohly, ani články v místních médií, vydal knihu The Hospital.
https://www.tshaonline.org/handbook/entries/hospital

(Tehdá jsem nevěřil, že je to ten stejný autor, co jsem hltal jeho jiné knihy.)

1. 9. 2023 06:08
Odpovědět  primak

Přes značný celostátní ohlas ten popis otřesných poměrů se místním moc nelíbil, a tak milý pár vyštvali ze země. https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Hartog

(Srovnat s českou Wiki, kde ty skutečnosti kolem jeho knihy Nemocnice jsou decentně zamlčeny: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Hartog)

I když ta jeho kniha pak dost pomohla, přece jen to přispělo k jistým zlepšením a reorganizaci nemocniční péče. Oba se pak po 30 letech vrátili do Houstonu, kde on před 20 lety zemřel.

anonym
1. 9. 2023 23:14
Odpovědět  primak

Diky za to! Neznala jsem. Ale jste nefer… rikaji, ze spousta mistnich lidi ho podporovala, osobne se mnozi prihlasili k pomoci jako dobrovolnici, a taky udelali sbirku. Rok potom doslo k reorganizaci (ktera by se asi nestala, nebyt te knizky), jak ostatne rikate.

2. 9. 2023 04:44
Odpovědět  anonym

“nefer”? Spousta místních je podporovala, ale jiná spousta – jistě ta co má větší váhu, což jest v Americe vždy rozhodující – je vypudila.

Wiki:
Navzdory národnímu úspěchu reagovali někteří obyvatelé Houstonu na knihu nepřátelsky a přinutili de Hartoga a jeho manželku k návratu do Evropy.[9]

2. 9. 2023 05:10
Odpovědět  primak

A jak se vynechalo 30 let “nepobytu” v Houstonu, při místním (Houstonském) nekrologu?
Motivován duchem kvakerů a jeho manželky Marjorie se de Hartog stal známým pro svůj aktivismus i pro své psaní. Během pobytu v Houstonu jako spisovatel na univerzitě v Houstonu v roce 1962 si Jan a Marjorie uvědomili strašné podmínky ve staré nemocnici Jeffersona Davise, která sloužila především černošské komunitě. S pomocí místního setkání kvakerů zorganizovali brigádu vyškolených dobrovolných sanitářů a asistentů sester a de Hartog napsal „Nemocnice“, která se stala mezinárodní senzací a vyústila v rozsáhlou reformu. De Hartogové nadále pracovali jako tým jak v psaní, tak ve službách. Spolupracovali s kvakery, aby přivedli do USA děti osiřelé ve vietnamské válce a sami adoptovali dvě korejské sestry. De Hartogovi žijí v Houstonu od svého návratu na počátku 90. let.
https://www.legacy.com/us/obituaries/houstonchronicle/name/jan-de-hartog-obituary?id=28318098
(Kvakeři – náboženská sekta zavrhující válku, propagující nezištnou pomoc mezi lidmi)

2. 9. 2023 05:14
Odpovědět  primak

A i The New York Times když oznamuje smrt de Hartoga se vyhne decentně těm 30 let:
Na počátku 60. let 20. století žil s manželkou Marjorie několik let v Houstonu a asi před 10 lety se tam přestěhovali natrvalo. Při své první návštěvě učil na univerzitě v Houstonu a stali se dobrovolníky v místní nemocnici. Poté, co tam pracoval, napsal „Nemocnice.“ V recenzi v The Times Frank G. Slaughter řekl: „Příběh o nelidskosti člověka vůči člověku byl zřídkakdy vyprávěn s inspirovaným vhledem, jaký lze nalézt v dnešní době – každodenní popis života ve velké charitativní nemocnici.”
https://www.nytimes.com/2002/09/24/arts/jan-de-hartog-88-author-of-his-own-life.html

2. 9. 2023 05:48
Odpovědět  primak

A jaký je stav dnešní zdravotní péče v USA? Předmět volebního guláše každého US prezidenta (Obamacare, Medicare). Kolik milionů lidí nemá zdravotní pojištění? A takové, aby mu všechno pokrylo?

Když se zmíní, jak to fungovalo U Nás ve zlém komunismu, tak si Zápaďák myslí, že si z něj utahuješ.

Jeden příklad z mnoha: Velký problém je cukrovka, více a více tím trpí díky jejich “zdravé” stravě. Na kolik stovek $/měs. přijde denní píchání inzulinu? Kdo je blízko Kanady jezdí si tam nakoupit, ale i to není levné. Moje babička, co jsem ji odmala pamatoval a viděl jak si denně píchá jehlama vyvařenejma na sporáku. Nestálo ji to za více než 50 let ani halíř.

Ale to ti, co prchaj za Americkým Snem, nevědí. A když vědí něco, tak tomu nevěří, taková prkotina, že…

anonym
2. 9. 2023 09:00
Odpovědět  primak

To je komplikovana vec. Melo by to byt, ze cloveka nestoji medicinska pece ani halir? A kdo to vsecko zaplati?

A Americe je pece celkem dosud dobra, ale jde to dolu jako vsude na svete. Vetsina lidi pojisteni ma. Ti, co nemaji, jdou do spitalu zadara. Plati pojisteni vsecko? Ne. Meli by? I selektivni mrzaceni trans se musi platit, i liposukce pro obezni, i lepsi prsa a jine kosmeticke zasahy?

Priznam se, ze nevim, co stoji pichani insulinu.

Ja si osobne myslim, ze ten system, co vymyslela levice v polovine dvacateho stoleti, ze bude vse zadara, je neudrzitelne, a kdyz se na to clovek opravdu zadiva, tak i lidem neprospesne.

2. 9. 2023 12:22
Odpovědět  anonym

Většina pojištění má? Nevíte, kolik stojí píchání insulinu, ale víte, že většina pojištění má. Odkud to víte? Milá dámo, za koho zde kopete?

Tak třeba těch 42 milionů, co jsou na Food Stamps, (dnes SNAP – Dodatečné Přispění Na Výživu, to zní lépe než Potravinové Známky, že), ti maj pojištění? Dostávaj asi $125 známek na osobu a měsíc (to jistě víte), za to se jistě rozšoupnou.

42 mil., to je víc než dneska obyvatelstvo Ukrajiny – jó bejvalo. A co ti homelesáci, ti taky maj pojistění? Ale máte pravdu, oni nejsou většina.

Takže pojištění má většina, t.j. možná 200 mil.? A tedy 135 mil. nemá… Nebo jenom 100?

anonym
2. 9. 2023 15:49
Odpovědět  primak

Mily pane, ja kopu za pravdu. Za koho kopete vy, ze v jednom kuse hazite na Amiky spinu? Jsou to lidi jako kdekoliv jinde, a nezaslouzi si tu zast. Tu spinu, co delaji americke elity neni jejich vina, prave tak jako to svinstvo, co delaji ceske elity neni vase vina.
Ano, lide co maji Food Stamps, maji pojisteni (medicaid). V podstate situace je takova, ze bohati s tim nemaji problemy, a chudi s tim nemaji problemy. A se stredni tridou casto vybehnou. Kazdy stat to ma jine, a kdyz clovek ma diagnozu vazne nemoci, tak sehnat pojisteni je problem, a stoji to hrozne prachy, i kdyz to garantuje stat.

Bezdomovci maji bud medicaid, nebo jdou na pohotovost zadarmo. Neni to dobry system, ale kvalitni pece se porad jeste da sehnat. A zubaru je dost.

2. 9. 2023 16:59
Odpovědět  anonym

A když tedy kopete za pravdu, tak zřejmě jen tu příjemnou. Tu nepříjemnou jaksi decentně zamlčíte, tak jak jsem uvedl ty příklady nahoře.

A kde jste se dočetla, že házím na Amíky v jednom kuse špínu?

Anyway, tak to jsem uklidněn, že ti s Food Stamps a i ti Bezdomovci jsou pojištěni. Takže tvoří to většinu, že? Tak kde je ta menšina?

anonym
2. 9. 2023 17:27
Odpovědět  primak

Na tu neprijemnou tady mate celou partu. Ja se snazim pridat kousky pravdy, ktere to trochu vyvazi. Ale je tech zastiplnych tady moc.

Pavel z Moravy
1. 9. 2023 10:03
Odpovědět  anonym

Když bivakujete na ulicích pod krabicemi v haldách odpadků a stříkaček po použití těch sajrajtů tak to jste skutečně na výši. Z takové země by mi muselo být denně na blití, protože o zvracení se nedá mluvit. Kdyby polovina z těch amíků mohla žít na takové Kubě, tak by byla asi podě.laná blahem. Dostali by zdarma zdravotní péči a děti kvalitní výuku ve škole. To ale ti vaši bezdomovci nesmí vědět, jak se tam žije, neb by to nabouralo ten jediný a pravý názor zdegenerované amícké elity. A to ještě nemluvím o tom co amíci celou dobu Kubě prováděli a provádí. Abych to vypsal, musel bych mít celý pokec na jeden den sám pro sebe. Kdyby takhle vás odstranili ze světové scény uvalovali na vás ty lidumilné sankce grázlů, už byste možná ani neexistovali. Jak vidíte, tak jsem se dostal do ráže, já bych rád kdybych se mohl bavit s někým, jehož země jde příkladem lidskosti a slušnosti, ať by to byla jakákoliv na planetě. Ta vaše je ale poslední, která se může k odkazu slušnosti hlásit. A to máte stále všichni otevřenou bibli a děkujete za dary. Pokrytectví toho největšího ražení.

anonym
1. 9. 2023 22:53
Odpovědět  Pavel z Moravy

Amici meli na Kube mafii. Pak se tam dostal k moci Castro a jeho kumpani. No, v necem lepsi, a v necem horsi. Ne jen pro nic za nic lidi odtud prchali na vorech a cluncich, leta letouci.

“A to máte stále všichni otevřenou bibli a děkujete za dary.”

Stoji vam ta proti-nabozenska bigotnost za to?

2. 9. 2023 05:31
Odpovědět  anonym

I odjinud a i od nás se prchalo za Americkým Snem. Najdi si něco o Operation Peter Pan, kubánské dětičky (14.000) do USA, což bylo prezentováno, aby zachránili dětičky před zlým Fidélem. Jak asi pak dopadly? Asi jak ve filmu Sound of Freedom…
V roce 1999 rozhodl okresní soud USA pro Severní Illinois, že tato „evakuace kubánských dětí se nakonec vůbec nestala operací CIA“.[15] Rozhodnutí bylo částečně založeno na soudním přezkumu 733 stran dokumentace poskytnuté CIA pro použití v dřívějším soudním sporu.[16] Navzdory tomu se několik bývalých agentů CIA přiznalo k úpravám, tisku a distribuci kopií vykonstruovaného zákona Patria Potestad, který uváděl, že se revoluční vláda chystá zrušit rodičovská práva. To spolu s falešnými zprávami o hrozbách pro kubánskou rodinu vysílanými na Rádiu Swan provozovaném CIA pomohlo podpořit exodus dětí bez doprovodu. [17]
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Peter_Pan

A v současnosti? Bidenova vláda otevřela Trumpovy ploty na jihu a umožňuje asi už milion dětí a mladých lidí do USA. Budoucí kanonenfutr…

2. 9. 2023 05:36
Odpovědět  primak

Podobně z Vietnamu:
Operace Babylift byl název pro masovou evakuaci dětí z Jižního Vietnamu do Spojených států a dalších západních zemí (včetně Austrálie, Francie, západního Německa a Kanady) na konci války ve Vietnamu (viz také Pád Saigonu). , 3.–26. dubna 1975. Posledním americkým letem z Jižního Vietnamu bylo letecky přepraveno přes 3300 kojenců a dětí, ačkoli skutečný počet byl různě hlášen.[1][2][3][4] Spolu s operací Nový život bylo na konci vietnamské války z Jižního Vietnamu evakuováno přes 110 000 uprchlíků. Tisíce dětí byly letecky přepraveny z Vietnamu a adoptovány rodinami po celém světě.
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Babylift
(Sound of Freedom?)

(Ale Putin je za evakuování dětí z válečných oblastí prohlášen válečným zločincem…)

31. 8. 2023 06:24
Ohodnotit příspěvek :
     

Proto je potlačováno promítání filmu Sound of Freedom, aby snad si obyvatelstvo nemyslelo, že jejich elity v tom jedou…

Pijack
31. 8. 2023 08:17
Odpovědět  primak

Jak již dlouho tvrdím, tak americká filmová provenience nemá s filmovým uměním nic společného. Je to jen konzum, vymývání mozků, ideologický a propagandistický nástroj vlád USA. Filmoví fanoušci jsou systematicky formováni do role poslušných patriotů. Produkce je opakovaně postavena na šablonách. Každou dekádu ovládne nějaké téma na doporučení Bílého domu. Všimněte si – jednou je to Ruská mafie, pak zase Ukrajinská mafie, hodní černoši a zlí běloši… inteligentní vědci černé pleti a hloupí bílí farmáři, UFO, boj za americkou demokracii na druhé polokouli, stroje času atd… Výjimečně se natočí nějaký film s nezávislým tématem, aby se neřeklo. Ovšem korunu tomu vždycky nasadí filmová akademie a tam už se “liberálně komunistický” diktát nedá ničím zastřít. Za vše mluví udílení cen. Prostě aktivizmus je tam s politiky jedna ruka. Film Sound of Freedom nemá šanci – propagace se postará, aby se diváci krmili americkým výkalem Barbie.

anonym
31. 8. 2023 21:21
Odpovědět  Pijack

Ale ma sanci. Vzdyt to bude vsude po sitich. Mozna uz je.

2. 9. 2023 16:58
Odpovědět  anonym

na Ulozto

Pavel z Moravy
31. 8. 2023 08:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Co k tomu dodat, v morálně rozložených a zdegenerovaných společnostech se prostě toto děje. A západní svět, to je jedna obrovská žumpa. I proto jim na západě socialismus, který byl u nás tak drásal duši. Protože něčeho takového byly naše děti ušetřeny. V buržoazním společenství to prostě takto vypadá, vypadalo a bude vypadat. Bojujete boj v určitých jednotlivostech, místo toho abyste se snažili o celospolečenskou změnu myšlení, chování a státního zřízení. Nu, tak bojujte, máte na to nekonečné množství času, ale až se vás zeptají třeba po 100 letech, kam jste došli, tak zjistíte, že bez té skutečné změny nikam, milí zápaďáci a jejich příznivci.

Gales
31. 8. 2023 09:24
Ohodnotit příspěvek :
     

V Americe tam je blaze. Tam je dovoleno beztrestně ukrást v obchodě zboží za 990 dolarů a policie vás nesmí stíhat.A pokud budete policii ujíždět,nic se vám nestane. Obchodníci se brání tím,že enormně zdražují zboží.

zuza
31. 8. 2023 11:37
Odpovědět  Gales

áno, ale iba vyvoleným – černochom, prípadne mulatom. Krádež by beztrestne neprešla bielemu, aziatovi ani hispáncovi. A asi ani domorodcom – indiánom. Na tých by si fízli schladili žáhu.

Pavel z Moravy
31. 8. 2023 14:14
Odpovědět  zuza

Prostě shrňme to. Jaká zdegenerovaná je tato západní žumpa si ještě před 20 – 30 roky nikdo nedokázal představit. Nu a dnes je to samozřejmostí, Overtonovo okno se otevřelo a vše je v podání těch nejodpornějších grázlů možné. Nu a naše země se k nim pomalu přidává. Slušnost a lidskost bude odtud úplně vypakovaná. Tak to prostě s duševně nemocnými společnostmi končí. Je to jak to řekl Cicero, čím více se blíží rozpad společnosti tím šílenější jsou její zákony.

anonym
31. 8. 2023 21:22
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jak se branit?

Pavel z Moravy
1. 9. 2023 10:31
Odpovědět  anonym

Člověk musí vyzrát a uvědomit si proč na svět přišel. Nejkrásnější pocit je když člověk může pomoci druhému. Ale to je asi pouhý naivní sen, neboť grázlové takovou cestou jít nechtějí. Proto ta společnost musí mít danou většinou rozumných a inteligentních jedinců daná pravidla v jakých mantinelech se lidé mohou pohybovat aniž by ubližovali druhým. Skutečně všichni si musí být rovni před zákonem, jak ten nejobyčejnější tak ten nejhonosnější človíček. Asi nějak tak, jak pravil TÁBORSKÝ PROGRAM – Nebude na zemi nižádného královanie ani pánovanie a všichni úrokové a dani přestanú, aniž jeden druhého bude k něčemu nutiti, nebo všichni budú sobě rovnie, bratřie a sestry. Na tyto naše předky jsem tak hrdý, že být to dnes, tak za takové klidně položím svůj život. Měli jsme úžasné předky. Hlavně Václav Kaplický je v knižní formě přivedl k naší duši. Za to mu patří neskonalý dík. Ale ten patří i Bohumilu Říhovi, Nině Bonhardtové, Ludmile Vaňkové a dalším. Toto je pro mne ten skutečný český a moravský národ, ne ten póvl, který dnes líže cizí vrchnosti boty. Za ten se nelze ani stydět, ten je odporný sám o sobě.

anonym
1. 9. 2023 18:35
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ano, krasa a souhlas. Ale je jedna vec, psat o krasnych ideich, a druha, je realizovat.