Nedostatek plynu, mráz, hromadění palivového dřeva: Jak špatná může být letošní zima?


Prudce rostoucí ceny energií přiměly některé Evropany k tomu, aby si dělali zásoby základních druhů topení a kupovali kamna, aby se zahřáli.

© Getty Images / vitranc
Ceny zemního plynu v celé Evropě se letos zvýšily čtyřikrát. Při pohledu na zimu a při představě, jakých nových výšin mohou hodnoty energií dosáhnout, se spotřebitelé začínají rozhodovat pro alternativní (starou) formu vytápění – dřevo. V několika západních státech byla zjištěna obrovská poptávka po spalinách, stejně jako po kamnech na dřevo.

V Německu, kde je téměř polovina domácností vytápěna plynem, se lidé obracejí k zaručenějšímu zdroji energie. Prodejci palivového dřeva místním médiím sdělili, že poptávku jen stěží zvládají. V zemi se také množí případy krádeží dřeva.

V sousedním Nizozemsku si majitelé podniků všímají, že jejich zákazníci nakupují dřevo dříve než kdy jindy. V Belgii se výrobci dřeva potýkají s poptávkou, zatímco ceny rostou – stejně jako v celém regionu.

Cena porážky: USA přesně před rokem utekly z Afghánistánu, ale skutečné důsledky teprve přijdou

V Dánsku jeden z místních výrobců kamen sdělil médiím, že ačkoli poptávka po jeho výrobcích od začátku pandemie Covidu roste, letošní zisk by měl dosáhnout více než 16 milionů korun (2 miliony eur), zatímco v roce 2019 to bude 2,4 milionu. Kč, což je obrovský nárůst.

Dokonce i Maďarsko, země, která nepodpořila rozhodnutí EU o postupném vyřazení ruských fosilních paliv a letos v létě se s Moskvou dohodla na novém nákupu plynu, se připravuje na tuhou zimu. Země vyhlásila zákaz vývozu palivového dřeva a uvolnila některá omezení těžby dřeva. Světový fond na ochranu přírody v Maďarsku vyjádřil v této věci své znepokojení a prohlásil:

„Takové rozhodnutí nemělo v naší zemi po celá desetiletí obdoby.“

Ve skutečnosti není konflikt na Ukrajině jediným důvodem energetické krize. Ke zvýšení cen došlo již v roce 2021.

„Byl to vliv přerušení dodavatelského řetězce kvůli COVID, velmi chladná zima, velmi horké léto a energetická krize v Číně, které vedly k [nákupu] obrovského množství LNG po celém světě,“ říká profesorka Phoebe Koundouri, ředitelka výzkumné laboratoře socioekonomické a environmentální udržitelnosti na Athénské univerzitě ekonomie a obchodu a prezidentka Evropské asociace ekonomů životního prostředí a zdrojů.


Když došlo ke konfliktu na Ukrajině, sankce proti Rusku – následované reakcí Moskvy na omezení – způsobily prudký nárůst cen.

„Evropa skutečně musí vystupovat jako vyjednavač mezi NATO, Ruskem a Ukrajinou a zapojit do diskusí i Čínu, aby bylo nalezeno řešení, které bude smysluplné pro miliony lidí, jichž se tato geopolitická krize dotýká,“ říká profesor Koundourisa.

Ekologické spalování dřeva
Spalování dřeva pro energetické účely není v EU ničím novým. V minulém desetiletí bylo dokonce považováno za jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout ekologických cílů bloku. V roce 2009 zveřejnila EU první verzi směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED), dokumentu, který nařizuje úroveň využívání obnovitelné energie v rámci bloku.

Podle textu se obnovitelnými zdroji energie „rozumí obnovitelné nefosilní zdroje energie (větrná, solární, geotermální, vlnová, přílivová, vodní energie, biomasa, skládkový plyn, plyn z čistíren odpadních vod a bioplyny)“. Biomasou se rozumí „biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu“.

Monsieur général: Jak se francouzský prezident Macron snaží odvést pozornost od hospodářské krize tím, že se vydává za vojenského drsňáka
Čtěte více Monsieur général: Jak se francouzský prezident Macron snaží odvést pozornost od hospodářské krize tím, že se vydává za vojenského drsňáka
Dokument poukazoval na to, že spalování dřeva by mělo být považováno za jeden z preferovaných zdrojů energie – což je bod, o kterém od té doby diskutuje řada ekologů.

Podle údajů, které v roce 2019 předložila aktivistická organizace Natural Resources Defense Council, vynakládají evropské státy na dotace na spalování dřeva pro výrobu elektřiny nebo tepla 7 miliard dolarů ročně. Zjistila také, že od roku 2017 „více než polovina dotací na energii z biomasy vyplacených v roce 2017 ve všech 15 posuzovaných členských státech EU připadá na Německo a Velkou Británii“.

EU je největším trhem s dřevěnými peletami, v roce 2021 spotřebovala 23,1 milionu tun (MMT), což je rekord, který by měl být letos překonán. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Globální zemědělská informační síť Ministerstva zemědělství USA (Foreign Agricultural Service’s Global Agricultural Information Network).

„V roce 2022 se očekává další nárůst poptávky v EU na 24,3 mil. tun, a to na základě expanze rezidenčních trhů, především v Německu a Francii, podpořené podpůrnými programy pro instalaci kotlů na biomasu a vysokou cenou fosilních paliv. Poptávka po peletách v EU v posledních deseti letech výrazně převyšovala domácí produkci, což vedlo ke zvýšení dovozu především z Ruska, Spojených států, Běloruska a Ukrajiny.“


Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině EU zakázala dovoz dřeva z Ruska a Běloruska, zatímco vývoz z Ukrajiny byl narušen válečnými událostmi. Analytici mezitím poznamenávají, že tuto mezeru zaplňují USA. Objem vývozu z této země, který v posledních deseti letech neustále stoupá, „předbíhá loňský rok, kdy bylo do zahraničí prodáno rekordních více než 7,4 milionu tun amerických dřevěných pelet,“ uvádí Wall Street Journal s odvoláním na Foreign Agricultural Service. „Průměrná cena před započtením pojištění a přepravních nákladů se zvýšila na téměř 170 dolarů za metrickou tunu, přičemž loni činila přibližně 140 dolarů.“

Přehodnocení politiky
V současné době mohou například občané Německa využívat dotace, pokud se rozhodnou topit dřevem. Nizozemská vláda je však ke spalování dřeva méně vstřícná. V letošním roce se rozhodla přestat poskytovat dotace na využívání biomasy v systémech vytápění měst a na vytápění skleníků.


Ve Velké Británii probíhá spor ohledně Draxu – největší elektrárny na obnovitelné zdroje energie v zemi. V roce 2021 společnost obdržela vládní dotace ve výši 893 milionů liber (1 miliarda dolarů) na spalování lesní biomasy. Zrovna nedávno deník Guardian informoval, že ministr pro obchod a energetiku Kwasi Kwarteng na soukromém zasedání poslanců řekl, že dovoz dřeva ke spalování v elektrárně Drax „není udržitelný“ a „nedává žádný smysl“. Většina dřevěných pelet používaných elektrárnou Drax pochází z USA a Kanady. „Nemá smysl je dovážet z Louisiany – to není udržitelné … převážet tyto dřevěné pelety přes půl světa – to mi nedává vůbec žádný smysl,“ dodal Kwarteng.

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí letos hlasoval o nových pravidlech, která definují, co lze považovat za „udržitelnou biomasu“ podle revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Bylo tedy rozhodnuto, že primární dřevní biomasa – v podstatě nezpracované dřevo – by neměla být považována za zdroj obnovitelné energie a neměla by mít nárok na pobídky. Z ekologického hlediska je spalování dřeva přinejmenším sporné opatření. Podle údajů Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je obsah CO2 v dřevě na jednotku energie srovnatelný spíše s uhlím a je mnohem vyšší než u plynu.


„Měli bychom mít jasno – alespoň já mám jasno -, že EU by měla ve všech svých politikách jasně říci, že využívání biomasy, včetně spalování dřeva, nelze provádět ve velkém měřítku,“ říká profesor Koundouri. Vysvětluje, že případná krize biologické rozmanitosti je ještě větší hrozbou než samotná klimatická krize. „Krize biodiverzity je způsobena kolapsem ekosystémových služeb a robustnost a kontinuita ekosystémových služeb je založena na schopnosti ekosystémů mít bohatou biodiverzitu, která udržuje bohatý potravinový řetězec.“ Je zřejmé, že přehodnocení závislosti EU na spalování dřeva pro výrobu elektřiny je správný krok, poznamenává profesorka Koundouri, ale podle jejího názoru musí region postupovat rychleji.

Tváří v tvář krizi
„Evropská unie investuje spoustu peněz a uplatňuje i mnoho dalších snah – například lidské zdroje nebo intelektuální zdroje – s cílem zlepšit kvalitu životního prostředí,“ říká profesor Aleksandar Djikic z Mezinárodní obchodní vysoké školy Mitrovica v Srbsku. „Tato krize určitě mnohé z těchto úspěchů v oblasti životního prostředí změní.“

A to je něco, co vidíme právě teď: Evropský parlament v červenci podpořil návrh označit zemní plyn a jaderné elektrárny za investice šetrné ke klimatu, čímž rozpoutal novou debatu o životním prostředí.


„Jako Evropané jsme se zavázali k Zelené dohodě, která říká, že do roku 2030 snížíme emise CO2 o 55 % a do roku 2050 se staneme klimaticky neutrálními,“ vysvětluje profesor Koundouri. „Když máte vizionářské poslání čelit změně klimatu a tuto vizi proměníte v politiky a investiční balíčky, očekává se, že budete během přechodného období čelit určitým krizím. Boj se změnou klimatu je obrovská transformace. Ještě nikdy jsme nezažili tak obrovskou transformaci v oblasti zdraví a blahobytu, v oblasti vzdělávání, ve způsobu, jakým budujeme naše komunity a města, a ve způsobu, jakým využíváme naši půdu a vodu.“

Současná situace pro ni není důvodem k opuštění environmentální agendy. „Pokud čelíte neočekávané události, stanou se dvě věci. Jedna věc – uvědomíte si, co jste udělali a co jste neudělali, abyste byli proti krizi v bezpečí. Evropa měla rychleji investovat do obnovitelných zdrojů energie. Druhá věc – řeknete si: „Dobře, nebyl jsem dost rychlý, teď musím přijmout realitu, že budu používat uhlí a jádro, ale budu vědět, že se budou používat jen krátkou dobu a nebudou žádné nové investice do zemního plynu a uhlí a jádra, veškeré nové investice budou směřovat do obnovitelných zdrojů“.

„Evropská unie se podle mého názoru pustila do tohoto ‚dobrodružství‘, aniž by se na něj předem připravila,“ tvrdí.

Strategické cíle tedy nechává stranou: A co obyčejní občané, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií a chtějí být v zimě prostě v teple? „Lidé toho příliš mnoho nezmůžou, jsou závislí na politice svých zemí. Kdyby si politici sedli, zamysleli se a pokusili se najít řešení, bylo by to pro lidi dobré. Pokud ne, energetická krize ovlivní každodenní život,“ říká profesor Djikic. „Vlády se musí zamyslet a znovu zvážit, co mohou udělat ve prospěch lidí.“

Jediným prostředkem k nalezení východiska je dialog, uzavírá profesor Koundouri. „Je to odpovědnost politických vůdců, aby si sedli a vážně zvážili, jak tento problém vyřeší; jen tak můžeme jako lidstvo zvítězit. Pokud se budeme i nadále vzájemně rozptylovat, pak celá situace nemůže skončit dobře.“

Anastasia Safronova, redaktorka RT

4.5 8 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

4.5 8 hlasy
Ohodnotit příspěvek
51 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pozor
20. 8. 2022 23:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Cena palivového dreva taktiež skúpa, to že ho bude nedostatok je tiež fakt plus náklady na nové kachle na pevné palivo a náklady na prerábku, no neviem neviem či sa to oplatí, môžem zaplatiť aj drahý plyn.

zdena
21. 8. 2022 10:29
Odpovědět  Pozor

Dřevo na dvoře mi nikdo nevezme, ale plyn mi můžou stopnout…

Pavel K
21. 8. 2022 10:45
Odpovědět  zdena

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Vééééliikýýý óómyl.

ZMann
21. 8. 2022 11:04
Odpovědět  zdena

Přesně tak není od věci mít na dvoře nebo zahradě v zásobě několik metrů dřeva. Když je dobře přikryté vydrží spoustu let.

Pavel K
21. 8. 2022 11:12
Odpovědět  ZMann

Když už je to móc „spousty let“ ztrácí na výhřevnosti. 😄🙋‍♂️

sizok
21. 8. 2022 11:16
Odpovědět  ZMann

Tak, tak, já ho mám tak na 5-6 let. Kdyby něco. A polovinu pod zámkem.

Pavel
21. 8. 2022 11:52
Odpovědět  ZMann

A co takhle hledat jiné řešení, podpořit Okamuru, vystoupit z té zku..ené a profláknuté EU a začít se jako stát starat sám o sebe. Už je mně z těch alternativ českých človíčků na blití. A prosím za prominutí, že jsem tak ostrý. Když mi budou chtít jen tak z plezíru useknout zdravou nohu, tak se budu bránit a nebo budu přemýšlet jakou novou si pořídím?

me2d44
21. 8. 2022 12:25
Odpovědět  zdena

Hezký den. No, přešel jsem na elektrospotřebiče ( i ten vršek sporáku na pyn můžu nahradit elektrickým vařičem – ráno bez kafe není ráno). Ale dokud naše víc, než polostátní organizace prodává elektřinu LEVNĚ do Lipska na burzu, aby si ji DRAZE pro nás koupila zpět, tak si nejsem jistý, že je to řešení. A v obýváku mám jen asi 17 čtverečních metrů parket – to je tak na uvaření dvou obědů při otevřených oknech (aby čoud měl kudy utíkat – a u takového „táboráčku“ uprostřed obýváku se v takovém případě neohřejete. A skladovat palivové dříví v paneláku není kam. Nehledě na to, kdo mi v paneláku ukáže komíny, toho navrhnu na nobelovku!!

ijn
20. 8. 2022 23:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Volby 9/2022 == referendem o vládě a PSP, pokud vypadnou ze všech radnic == naděje na změnu a trest pro vlastizrádce !!!

Nejhorší diletanti u moci od II.WW v celé EU a naši čeští vládní hlupáci vedou peloton psychopatů, svrhnout vládu Generální stávkou jediný cíl 9/2022 a celou PSP nahradit vlastenci!!!

Volby 23-24.9.2022 budou referendem o odstoupení celé PSP a vlády ČR == nevolit žádnou parlamentní stranu, kroužkovat pouze nezávislé a vlastenecké zastupitele ve všech obcích a městech,…..vypráskat všechny z ODS+KDU+TOP+ STAN + Piráty (i ANO musí pryč z politiky měst a obcí!!!) zastavit penězovody do stran a hnutí, nedejme prostor zrádcům voličů=národa

ZMann
21. 8. 2022 11:06
Odpovědět  ijn

A vy věříte, že jsou volby demokratické, je to jeden velký podvod.

Zmatený
21. 8. 2022 19:16
Odpovědět  ijn

I kdyby volby nikdo „necinkl“ jste přesvědčen, že český lumík zase nezvolí špatně? Já o tom tedy pochybuji! Stačí jen tiše koukat kolen sebe! Zdá se, že ani zima, hlad to příliš neovlivní. Jsme již příliš zdegenerovaný národ, bohužel…

Pan Tau.
20. 8. 2022 23:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Přeci nenecháme padnout německý průmysl.
No, ještě, že mají za sousedy takové hlupáky, kteří za pár centů vykácejí celou zem.

Ladislav
21. 8. 2022 08:09
Odpovědět  Pan Tau.

💤♎ Tak mi připadá, že všichni ti „politici“ z EU mají v hlavě místo mozku, jen dřevěné piliny!

Václav Říha
21. 8. 2022 09:18
Odpovědět  Ladislav

Ta mne napadlo, že celá šaškárna se sankcemi na plyn je jen zástěrka na to, aby byla Evropa odlesněna, A co to znamená? Z Evropy zbude jen poušť a ta banda si odškrtne v kolonce „depopulace“ Evropy Další miliony lidských bytostí, aniž by musela hnout prstem. Je to tak jednoduché.

Pavel K
21. 8. 2022 10:08
Odpovědět  Václav Říha

No jo ale voni to ty kuurwii z ruhé strany zase zasesňují. 🤣🤣🙋‍♂️

sizok
21. 8. 2022 11:16
Odpovědět  Ladislav

Přidal bych i peletky.

Pavel K
21. 8. 2022 09:16
Ohodnotit příspěvek :
     

No to topení dřevem není zase až taková sranda. Musíte mít dřevo vyschnuté (měkké min. 2r. a tvrdé 4r.) připravené a nejlépe návazně na několik let dopředu. Já mám momentálně cca 80m3 vyschlého a naštípaného, které může jít rovnou do krbu, kotle. Pak mám od loňského podzimu tzn. rok smrkovinu v kulatině cca 20m3. Musíte mít místo kam to budete skládat. To je práce!!!! Les je pes!!! No a poslední a veledůležitá věc, musíte být zdrávy a mít fyzickou zdatnost. Nic pro důchodce, kteří jsou marod. 🙋‍♂️

Gales
21. 8. 2022 11:04
Odpovědět  Pavel K

U dřeva se člověk třikrát zahřeje… Jednou v lese,podruhé doma při řezání a štípání a potřetí u kamen.

Pavel K
21. 8. 2022 11:13
Odpovědět  Gales

Pravda ale jak píši musíš být zdraví.

Gales
21. 8. 2022 19:03
Odpovědět  Pavel K

Jestli jsi nadělal 80 + 20 m3 dřeva,tak jsi zdravej jako ryba.

Ladislav
21. 8. 2022 11:50
Odpovědět  Gales

💤♎ To bychtělo vysypat 50 tun před PS a vypnout vše!

Pavel
21. 8. 2022 12:24
Odpovědět  Pavel K

Jenže Pavle, nevím přesně kolik lidí bydlí v panelácích a činžácích. My si dřevo v bytě neuděláme. A jak jsem již psal, co takhle jiné řešení, podpořit Okamuru ať je jaký je a vypadnout z EU a žít po svém. Když mi někdo bude chtít z plezíru něco zlého udělat, tak se budu bránit nebo hledat jak z toho vyklouznout. Nic vám nevyčítám, ale z takového uvažování je mně bohužel smutně, i když je jasné, že každý se stará předně o svoji rodinu. Takto to ale potom dopadá a v tom případě potom nemá ani smysl hledat tady nějakého vůdce. Ale v mém věku, i když do 80 mi chybí ještě dost roků, abych byl upřímný mi to je už u pr..le. Vím, že ty takhle neuvažuješ, což kvituji. Píši to znovu, protože stejný příspěvek se jim nelíbil, asi jsem neuctivě hovořil o naší vrchnosti z EU, takže mi to neschválili. Jak se říká, každý ke svému.

me2d44
21. 8. 2022 12:47
Odpovědět  Pavel

No, kolego, zažil jsem to už v r.1983 v Liptovském Mikuláši. Romská rodina (tenkrát se jim říkalo Cikáni) si na sídliště na 5. patro paneláku dotáhla koně,tam ho uprostřed obýváku picla a na parketách z obýváku opékala k obědu. Soused pod nimi byl „samou radostí“ bez sebe, protože se mu na stropě objevil krvavý flek. Takže, aniž bych byl válečný štváč, každý národ má svou kulturu a pokud se nenaučí kulturu národa, kam se přistěhoval, nechte mu jeho maringotky – v těch oheň rozdělávat nebudou. Když se té kultuře přizpůsobí, má nárok na byt. A dotvrzuje to pár fotek z romských vesnic z východu a středu Slovenska! (Mimochodem, proč z Ukrajiny zdrhají hlavně z území, kde se neválčí – a v první řadě Romové?)…

Ladislav
21. 8. 2022 14:03
Odpovědět  me2d44

💤♎ Pořád to jsou jen a jen cikáni! Žádní Romové – Italové! Taky nemáme jen Brňany, Olomoučáky, Ústečaky, ap., ale Čechy!

Pavel K
21. 8. 2022 13:01
Odpovědět  Pavel

Pavle proboha já neuvažuji, to bych to napsal jinak!!! Já konstatuji, že MÁM!! Dělám inventuru. To že vy bytovkáři jste v 🔶 je 100%. Upozorňuji že to není posmívání!! Jen si vezmi když nepůjde elektrika, nepůjde vám voda, WC. Jedině do kýblu a sypat to z oken. Né, nebudeme to více rozebírat a dělejme vše aby tomu tak nebylo. Zdar a dobrou chuť k obědu.🙋‍♂️

Pavel
21. 8. 2022 14:01
Odpovědět  Pavel K

No příteli, na tebe jsem to nemyslel určitě a ani bych si to nedovolil. A koneckonců vím, že ani ostatním určitě není jedno co s námi bytovkáři bude. Holt máte domky, takže ta situace je u vás jiná. To plně chápu. Já jen říkám, že je zapotřebí vyměnit tyto škůdce za normální lidi. Do nynějška jsem jako člověk levicového zaměření a obdivovatel Fidela, volil komunisty, mimochodem v Moskvě prý mu postavili pomník a přitom byl Fidel vždy proti tomu. Jak říkal, když si někdo chce doma dát moji fotku na zeď, tak ať si dá, ale stát žádné pomníky a jiné ani vládnoucím lidem neinstaluje. Jsem obyčejný občan jako každý jiný a tím to u mně skutečně vyhrál. Nyní si ale myslím, že se bude muset zvolit někdo, kdo má šanci s tím něco udělat a byť je Okamura pravičák, nikdo jiný se tu nenabízí.
.

me2d44
21. 8. 2022 15:12
Odpovědět  Pavel

Hezký den. Nechci napovídat, ale moravský Japonec by se mi líbil jako premier. A v lednu na pozici prezidenta – zvolit Skálu – už jen to jméno by tomu úřadu slušelo. Nehledě na to, že to není převrácený kabát – vydržel a v názorech drží dodnes!!

Pavel
21. 8. 2022 19:03
Odpovědět  me2d44

Přesně takto bych si to představoval I já. Myslím si, že Okamura by nezradil, neměl by to ani zapotřebí, byl by takový maďarský Orbán až na to, že Maďaři se nějak moc z EU nechce a přitom při jeho podpoře od lidu by asi odchod z EU zvládl docela snadně. Na rozdíl od něho pan Okamura o odchodu z EU mluví dlouho a také o odvolatelnosti politiků a myslím, že jednat potom úplně jinak by ho úplně odrovnalo, takže z toho obavy nemám a pokud budu moci budu každého známého lanařit pro volbu SPD.

Pavel
21. 8. 2022 19:04
Odpovědět  Pavel

Oprava- maďarovi se moc nechce

Pavel K
21. 8. 2022 18:30
Odpovědět  Pavel

🙋‍♂️ 🙋‍♂️ 🙋‍♂️

Duudu Wo
21. 8. 2022 09:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Platíme šílené ceny za elektrickou energií, aby Německo mělo elektřiny dost. Zásobujeme je vlastním dřevem,aby v zimě nezmrzli jak hejlové. Co ještě pro ně musíme udělat, aby nám konečně vylizali…. .

zdena
21. 8. 2022 10:32
Odpovědět  Duudu Wo

moment, my jsme takoví hejlové, že dřevo teď vyvážíme ???

Pavel K
21. 8. 2022 10:48
Odpovědět  zdena

To se vyváželo i za bolševika. Třeba štěpka i piliny do rakous.

sizok
21. 8. 2022 11:19
Odpovědět  Pavel K

Přijeďte se podívat do Paskova, na pilu, nestačí nakládat na vagony.

Pavel K
21. 8. 2022 12:52
Odpovědět  sizok

sizok to je fšude po celé ČR. Já vás zvu zase k nám na plzeňsko a jak píšete vagon za vagonem. Osobně znám tři lidi co si po revoluci udělali ze dřeva hezký překup. Solidně na tom zbohatli. Ano proti jiným jsou to troškaři. Bych brečel. Ale nezávidím.

me2d44
21. 8. 2022 12:54
Odpovědět  Pavel K

Upřesním jen – v 1984 jsem nastoupil jako mladý poručík na Zhůří – od Sušice 25 km (párkrát jsem to šlapal i pěšky, když mi neposkytli odvoz). Už v té době se naše šumavské lesy prodávaly Němcům „Na stojato“ – do Německa kmeny, zpátky k nám dřevotříska (to je dispersí slepená ta štěpka a piliny). Řval jsem už tenkrát, ale kdo bude poslouchat nejakého poručíka… Jsme tam, kde jsme – a klíčocinkové to v 1989 chtěli!!!

me2d44
21. 8. 2022 13:03
Odpovědět  me2d44

Ještě dodatek: Já to měl domů přes plot, ale než se přehnal „plyšák“, tak jsem 14 dnů hlídal vojáky, aby se do ničeho nezapletli a nepřišli tak k újmě. A rodinu jsem viděl jen přes ten plot. A dneska toho nelituji – dodržel jsem PŘÍSAHU – na rozdíl od vládních a stranických pohlavárů, i když jsem byl už jinde a v jiné funkci.

Pavel
21. 8. 2022 14:10
Odpovědět  me2d44

Chtěl jsem se vás zeptat jestli víte co přesně dělají ty termobarické zbraně a jaká je jejich účinnost. Samozřejmě vím, že je to kombinace teploty a tlaku, ale nic víc. Takže jestli můžete, podejte nám info.

me2d44
21. 8. 2022 15:26
Odpovědět  Pavel

Velice jednoduše: termobarická raketa ve fázi před dopadem na určené místo rozpráší hořlavý aerosol. Po dopadu bouchne a zapálí ho (ten mrak) – jenže to už je ten aerosol i v bunkrech. V důsledku toho na zasaženém území vznikne podtlak – a ten vyrve plíce i těm obráncům v bunkrech, na nějaké masky a podobně s klidem zapomeňte. No a pak přijde „začišťovací“ jednotka – přeci tam ty mrtvé nenechají. Proto se Ukrajinci nejvíc bojí systému Solncepek a Uragan, do kterých ta raketa pasuje… (mám jen z veřejných serverů, ale jako kapitán ve výslužbě myslím, že to je vystihující – proto Solncepek nazývá západ „plamenomet“ – i když s tím nemá nic společného, je to odpalovací systém pro rakety s různou municí). Mimochodem: i na likvidaci některých požárů se občas používá výbuch, který ohni sebere kyslík.

Pavel K
21. 8. 2022 18:33
Odpovědět  me2d44

Jo pravda slyšel jsem to na několika místech.

Milan ze Zahrady Čech
21. 8. 2022 17:07
Odpovědět  Pavel K

V té době jsem co zaměstnanec Lesní správy Hluboká n/Vlt. makal v lese co dr. Voštěp. A hajný Jouza (fakt se tak jmenoval) – takto všem režimům nepohodlný hajný, od r. 1969 se zákazem nosit zbraň (hajný bez pušky!!!), nekomunistický odbojář a vězeň Mauthausenu – mi to vysvětlil.
Rozjel to co ministr lesního a vodního průmyslu lidskotvářník soudruh Smrkovský neblahé paměti. „Z našich lesů dřevo do Rakous a k nám v Rakousích vyrobený nábytek z našeho dřeva,“ znělo jeho vysvětlení.
Zkrátka celé zas-rané Pražské Jaro jen barevná revoluce v režii kolektivního záchodu. Tak samo „Maďarská revoluce“, tak samo Solidarita, abychom zůstali u sovětských „satelitů“.

Pavel K
21. 8. 2022 18:36

Tak!! Souhlas. 🙋‍♂️

zdena
21. 8. 2022 10:33
Odpovědět  Duudu Wo

Ať si Němci objednají dřevo z Ruska, Putin jím říkal, že ho na Sibiři mají dost…. 🙂 🙂 🙂

Pavel K
21. 8. 2022 10:49
Odpovědět  zdena

To jim odváží Čína.

me2d44
21. 8. 2022 15:37
Odpovědět  zdena

Nezlobte se – Němci mají svých lesů dost, ale nechtěli z nich udělat holiny – radši to dřevo „na stojato“ kupovali u nás, v Polsku, na Ukrajině – jen ať ta poušť vznikne mimo jejich území – typicky koloniální přístup. A mají chuť (EK je v tom podporuje) dovážet dřevo z Ruska – pokud možno zadarmo – tak jako plyn a ropu – a platit v Rublech se jim nechce!

janle57
21. 8. 2022 09:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Výpravy za dřevem do lesa se stávají dobrým byznysem,za chvíli tu nebude nejen,
voda,elektřina,plyn ale také jediný strom v lese,pokud to takhle budou dělat všichni,
lesy,jediný současný,byť málo,ale fungující ekosystém,najednou zmizí a hned stoupne
teplota v průměru o dalších 5 stupňů,netěšme se na budoucnost,šťastný je ten,kdo
má již minimálně 7 křížků na krku,smutná realita,ale vyprávějte tohle čummobilům !!

me2d44
21. 8. 2022 15:45
Odpovědět  janle57

Mám pocit, že výprava za dřevem do lesa, to je spíš dobrodružství, jako z divokého západu. Na vandry jsem přestal jezdit proto, že i kdysi „volná“ tábořiště už dneska někdo vlastní – bez poplatku to nejde. Když chcete někomu vyčistit lest od spadaných větví, tak chce zaplatit. Jste si jist, že tahle cesta je byznysem? Nebo se – až Vás policisti seberou – budete třást jako ratlík a tvrdit, že jste „nikomu neudělal škodu“? Z Vašeho pohledu možná ano, ale, co na to majitel lesa?? Mimochodem, dneska už vás majitel lesa může žalovat i za to, že mu tam sbíráte borůvky, nebo houby – až tam to naše společnost od plyšáku dovedla!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Lukas1
21. 8. 2022 11:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Taky mám naštěstí dřeva dost. Na Rusáka a ekoblby z EU připraven.

ale
21. 8. 2022 11:51
Odpovědět  Lukas1

I palici máš uvnitř plnou pilin…chudáku. Debil bez mozku jako ty, velice vyhovuje tomuto systému, této době.

jiří
21. 8. 2022 13:47
Odpovědět  Lukas1

comment image

Frankie
21. 8. 2022 16:42
Ohodnotit příspěvek :
     

A Brusel si může strčit svůj zelený úděl rovnou do řiti. Lidé budou topit vším, co hoří.