Los Angeles – Město andělů? – VIDEO

z diskuze:

z diskuze :
Nofre Tete: Smutné. Byl jsem tam v roce 1996 několik týdnů. To nejde poznat poznat. To je to, co dělají socialistické vlády..

odpověď na link: Morris Valentine před 1 týdnem

Žil jsem v socialistické zemi (východní Německo), byly tam jistoty a na ulicích nebyly žádné stany, každý měl práci a mohl si dovolit vzdělání a zdravotní péči.

sdíletj na