blog

Kdo je to Petr Fiala? Vyznavač sudetské Panevropy i placený „bojovník“ za demokracii v Barmě.

www.nespokojeny.cz

Petr Fiala neúnavně pracuje na obrazu drsného vůdce, který v rámci vyššího dobra klidně obětuje vlastní národ. To mu prý pomáhá zbavit se pověsti nudného profesora, který se ze saka a kravaty převlékl až do neprůstřelné vesty. Památnou cestu na Ukrajinu si asi pamatujeme všichni.

Česká republika pod jeho vládou patří k nejštědřejším sponzorům rusko – ukrajinského konfliktu, a naše pomoc uprchlíkům dosáhla netušených rozměrů. Někde na konci (zřejmě už v realitě bez ruského plynu, ropy a dalších surovin) na něj možná čeká prezidentské křeslo. Co čeká nás ostatní? Následující informace z nedávné minulosti pana Fialy stojí za zamyšlení.

Zachránce ODS a sudetské Panevropy.

Největší česká média bohužel většinou dlouhodobě fatálně selhávají v úloze objektivně informovat veřejnost. Okolo před několika lety neznámého brněnského politologa Petra Fialy tato velká média postupně účelově vytvořila umělý obraz „nadějného politika“ a „odborníka“. O jeho minulosti a ideovém zázemí média systematicky mlčí, účelově vytváří představu „schopného ministra“, „nadějného zachránce ODS“ atd. Říká se, že ze stokrát opakované lži se stane nakonec pravda. Neustálé opakování pozitivního obrazu Petra Fialy médii vede i k jeho velmi pozitivnímu obrazu ve veřejnosti.

Existují ale i fakta, o kterých média mlčí: Petr Fiala patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu „Panevropy“ (navazující na meziválečného, klerofašismu a stavovskému státu blízkého hraběte Coudenhove-Kalergiho), které zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby a umožňovaly jim tu agitaci v rámci tzv. Panevropského hnutí (Bernd Posselt byl v Československu v Brně tajně agitovat už v září 1989).

V katolicko-konzervativním časopise Proglas (Fiala byl zástupce šéfredaktora a sám do něj psal) se vedle jiného (např. článku L. Jedličky obhajujícího tzv. druhou republiku) systematicky překládaly a otiskovaly články Bernda Posselta a Otty Habsburka. Článek v Proglasu, ročník 1990, číslo 9/10, napsaný Petrem Fialou, mj. cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na Západě své největší přátele v sudetských Němcích. Článek obsahuje i tři fotografie (Petr Fiala je sám vybral jako sebeprezentační doprovod svého článku), na kterých Fiala pózuje s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem „Moravské zemské Panevropské unie“, jejímž byl předsedou. (zdroj)

Kopie časopisu Proglas, Petr Fiala s Berndem Posseltem a Otto von Habsburkem.

Heslo bych doplnil: Patříme na západ zpátky do Německa! Ve skutečnosti je taková politika Petra Fialy. Dlouhodobá spolupráce Petra Fialy se sudetskými Němci je jasně prokázaná. S těmi spolupracuje i KDU-CSL a TOP 09. Člen lidovců Daniel Herman dostal nyní od nich vyznamenání. Sudetští Němci v čele s Bernd Posseltem čekají až vyhrají volby slepené koalice a dají jim signál k návratu domů a uspořádání svého sjezdu Lansmanšaftu v Sudetech u nás. Článek Fialy je doplněn 3 fotografiemi, které sám Fiala vybral a kde je s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem „Moravské zemské Panevropské unie. (zdroj)

Exponent sudetských Němců Petr Fiala?

Současný vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé pobočky organizace Panevropa, resp. PANEVROPSKÉ UNIE ČECH A MORAVY (na adrese Žerotínova 47, Praha 3). Tato německá frakce Paneuropa-Union má názorově blízko k vystěhovaleckým organizacím landsmanšaftu. Organizace je odpůrcem nacionalismu a chce zastupovat zájmy vysídlenců, pokud možno v rámci evropského sjednocování.

Ovšem, máme tu přímé napojení na Moravský zemský výbor spadající pod Sdružení Panevropa, a to z pozice vrcholového politika ODS. Blíže vysvětleno, současný vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem této německé frakce hnutí Panevropa. A předsedou Moravského zemského výboru sdružení Panevropa spadajícího pod Sudetoněmecký landsmanšaft je, světe div se, předseda ODS Petr Fiala

Petr Fiala působil jako ministr školství v Nečasově vládě jen něco přes rok, ale stačil do českých škol přivést AIESEC a jeho Edison. To je organizace, která v Rusku na školách dokonce omlouvala čečenské teroristy a Šamila Basajeva, kterého během Čečenské války podporovala americká CIA a Madeleine Albright. Basajev měl přezdívku “čečenský Usama Bin Ladin”, protože plnil pro Američany stejnou úlohu jako jeho vzor. Je proto tristní, že právě ODS udělila AIESECu patronát pro činnost na českých školách, když sebe označuje za pravicovou stranu. Přitom její předseda umožnil udělení patronátu neomarxistické levicové mládežnické organizaci AIESEC, která dětem pumpuje do hlav multikulturní indoktrinaci a obdiv k islámu. Až vám bude zase někdy “konzervativní” ODS vykládat něco o pronárodním ukotvení, tradicích a hodnotách, vzpomeňte si na AIESEC, na Edison či na Fialovo působení ve výrazně prosudetském hnutí Panevropa. (zdroj)

O. Habsburk, P. Tollner, P. Fiala

B. Posselt, P. Fiala, I. Lukáš, O. Habsburk, P. Tollner

Panevropu (Panevropskou unii) založil Richard hrabě Coudenhove-Kalergi ve dvacátých letech dvacátého století a jejím cílem je politické sjednocení Evropy. Německá frakce „Paneuropa-Union“ má názorově blízko k bavorské politické straně Křesťansko-sociální unie Bavorska a k vyhnaneckým organizacím (Vertriebenenverband).

Na rozdíl od některých jiných pravicově-konzervativních sdružení je odpůrcem nacionalismu a existence národních států, z čehož vyplývá, že chce zastupovat zájmy vysídlených sudetských Němců, pokud možno v rámci evropského sjednocování.

Někteří kritici současné Evropské unie dávají tento citát do souvislosti se současnou migrační krizí v Evropské unii a také s faktem, že německá kancléřka Angela Merkelová pozvala imigranty do Evropy.(zdroj).

„Člověk vzdálené budoucnosti bude kříženec. Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.“
Richard hrabě Coudenhove-Kalergi, zakladatel Panevropské unie (zdroj)

Petr Fiala jako sluha Calergiho Panevropy.

Petr Fiala tedy v poměrně nedávné minulosti, jako čelní funkcionář Panevropské unie pěstoval – mj. po boku předáka tzv. sudetských Němců a nepřítele národních zájmů české republiky Bernda Posselta a Otto von Habsburka, se kterými tehdy úzce spolupracoval – myšlenku „Panevropy“, Evropy jako federace, ve které již není místo pro národní státy.

Jak se to slučuje s jeho údajným současným „eurorealismem“? Kdy u něj došlo k názorovému obratu? A došlo k němu ve skutečnosti vůbec? Dle jeho nejnovějších vyjádření k politice Evropské unie v oblastech energetiky či klimatu zřejmě nikoli.

Jde i o proces postupného zániku evropských národních států skrze zničení jejich ekonomické, energetické či potravinové soběstačnosti ve prospěch globálních korporací. Důležitým nástrojem je zde i útok na základní společenské hodnoty, v první řadě na tradiční rodinu a vztahy mužů a žen prostřednictvím agresivní genderové a LGBT ideologie.

Panevropská unie tedy existuje již bezmála sto let.Ve svém Bamberském programu z roku 1996, tedy v době, kdy byl Petr Fiala jejím vedoucím funkcionářem, si jako politické cíle stanovila mj. sjednocování Evropy na základě práv národnostních skupin a menšin, anebo boj za „právo na vlast“, což je specifický termín, kterým operují sudetští Němci a znamená jediné – jejich právní a majetkovou restituci na úkor České republiky.Bernd Posselt v roce 1975 zakládal německou pobočku organizace, která se nazývá Panevropská mládež. Od roku 1998 je předsedou  německé sekce Panevropké unie.

Petr Fiala slouží poptávce Kalergiho eurofederalistů. A ta, jak řečeno výše, v podání Panevropské unie zní:

  1. federalizovat Evropu,
  2. sociálně-inženýrsky spustit genové mísení a spolu s tím likvidaci základních a tradičních evropských hodnot (skutečných, ne těch Jandových s velkým E).

Tím vznikne lidský i kulturní amalgám, v němž se ztratí jakákoli hodnotová linie a z obyvatel se stanou chudí, dezorientovaní, a proto snadno ovladatelní jedinci, jimž pak bude snadné vládnout, a tedy opanovat veškeré hmotné statky. Petr Fiala je vzdělaný a sečtělý, nikoli hloupý ani naivní. Proto musí dobře vědět, čemu, komu a za co slouží. Zájmy Čechů ani našeho státu to podle všeho ale nejsou. (zdroj)

Petr Fiala 2014 – 2016: Slibem nezarmoutíš.

Názorová proměna současného premiéra od jeho původních proklamací z roku 2015 a 2016.

Nejsme připraveni na 16.000 uprchlíků. Nebylo by to dobré ani pro nás, ani pro ně. Nenecháme si diktovat věci, které nejsou v našem národním zájmu
Petr Fiala verze 2015. Síla slov v plné palbě, aneb slibem nezarmoutíš. Koho zajímá včerejšek…

odkazy na vide:

https://rumble.com/v17biv7-petr-fiala-nejsme-pipraveni-na-16.000-uprchlk.html

https://rumble.com/v13qw8p-petr-fiala-v-roce-2016-nen-mon-aby-do-evropy-pichzely-miliny-lid-o-kterch-n.html

https://rumble.com/v13qwd5-petr-fiala-v-roce-2016-o-migraci-a-angele.html

https://rumble.com/v13qwo9-petr-fiala-v-roce-2016-o-dsledn-integraci.html

https://rumble.com/v13qwgr-petr-fiala-v-roce-2016-j-nechci-t-ve-spolenosti-kde-se-my-budeme-bt.html

https://rumble.com/v13qwl7-petr-fiala-v-roce-2016-m-vce-bezpenosti-tm-mn-svobody.html

https://rumble.com/v13qzqj-petr-fiala-v-roce-2016-o-rusku-jako-velmoci.html

řístupné a prezentované v masmédiích. V naší současné situaci je to asi jediná možnost, jak alespoň něco z „druhé strany barikády“ dostat mezi lidi, ke kterým by se to jinak nedostalo. A pořád platí: nevěřte automaticky ničemu, a sami si všechny informace ověřujte.

Zdroje a další informace:
Nadějný zachránce ODS a sudetské Panevropy
Pravý břeh Petra Fialy není bezpečný břeh!
Petr Fiala, exponent sudetských Němců
Je zle. Po internetu kolují fotografie předsedy ODS, na které by možná nejradši zapomněl
HISTORIE: Listování v Kalergim
Jiří Kobza: Petr Fiala jako sluha Calergiho Panevropy
Z akademika demagogem. Podivuhodný případ Petra Fialy
„Tohle by měli voliči vědět!“ Xaver na stejné stopě jako PL. Neziskovka Petra Fialy, desítky milionů, Barma. A zaměstnaný synek?
„To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi
Milionové dotace pro spolek, kde sedí předseda ODS. Třeba za „posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy“
Čachry premiéra Fialy s čísly
Prohlášení předsedy vlády Petra Fialy při příležitosti Světového dne svobody tisku

Foto: ODS, Filip Jandourek 

https://bit.ly/3RBs7Up

sdíletj na

38 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Markýza
4. 9. 2022 15:01

No. Možná opravdu pracuje na obraze drsného vůdce, ale nějak se mu to fakt nedaří…….

Hans
4. 9. 2022 15:09
Odpovědět  Markýza

Za drsňáka chodíl maximálně při průvodech sexuálních deviantů v Praze, a už ani to ne, naposledy mu natrhli řit a Péta nesnáší bolest, Asisten mu bohuřel neřekl jaká rizika přináší jít v kůži v sekci pedofilové a sadisté za práva LGBTQ++

sizok
4. 9. 2022 18:53
Odpovědět  Hans

Stále to asi, přátelé, nechápete. Všechno toto se děje z jediného
důvodu. Fiala chce mít své křeslo v Bruselu. Jemu nejde o peníze
ale o prestiž. Být více probruselský než samotný Brusel.
Udělá pro to všechno. Klidně ožebračí celý národ. Tomu podřídí všechno.
Nedovolme mu to.

marie
4. 9. 2022 15:48
Odpovědět  Markýza

Je to takový sexuální typ, vypadá jak č….k.

Lev Prch
4. 9. 2022 15:58
Odpovědět  marie

A bez masky😂

Fanny
4. 9. 2022 16:37
Odpovědět  marie

Z dálky vypadá jako č….k,přijde blíž a je to pravda.

Fanny
4. 9. 2022 16:35
Odpovědět  Markýza

Na mě působí spíš jako slaboch,je to jen obyčejný poskok,který je připraven splnit jakékoli přání svého páníčka,ještě dřív než ho stačí vyslovit.

Markýza
4. 9. 2022 16:46
Odpovědět  Fanny

Na mě právě taky. Nechtěla jsem ho hned zkraje hodit do toho pytle, říkala jsem si – třeba je fakt slušnej. A znám hromadu lidí, co slušní jsou, ale rozhodně ne slaboši. Ale bohužel – on je fakt poseroutka.

all
5. 9. 2022 01:27
Odpovědět  Markýza

Směšný poskok tajtrlík.Na ostravsku takové atrapě říkáme taky chumaj,nebo cypek.

Ladislav
5. 9. 2022 09:18
Odpovědět  Markýza

💤♎ Podle Ševčíka, hňup a já potvrzuji, vypatlaný hňup!

Lev Prch
4. 9. 2022 15:04

Za vlastizradu je trest jediný….. 👎💀💀💀💀💀💀

skeptik
4. 9. 2022 17:01
Odpovědět  Lev Prch

V souvislosti s vlastizrádnými kroky fialového hnusu (Babišovi vlády taky) je vidět, že trest měl své opodstatnění. Jak jinak odradit potenciální vlastizrádce?!

Lev Prch
4. 9. 2022 17:10
Odpovědět  skeptik

Zrušil ho udavač Havel,jinak by se po omluvě Němcům a za prolamování Benešových dekretů, kvůli přivlastnění majetků po vlastizrádci a teplomilovi Miloši Havlovi, sám visel!

Masunta
4. 9. 2022 15:10

Děkuji redakci za tento perfektně zpracovaný článek. Kdyby si ho mohli přečíst voliči, začalo by svítat i mnohým z nich – ovčanům. Přitom Fiala měl rodiče, minimálně jednoho, členy KSČ. Myslím také, že je to karierista schopný jít zcela bez skrupulí přes mrtvoly a mířící na vysoké posty jako ve vedení EU či velvyslanec v některé z darebáckých zemí. Slušné děvče se votřese.

Teuton
4. 9. 2022 15:30

Takže pokud to správně chápu, tak kvůli nacistické Ukrajině a naší vládě pětizmrdů, která jí z našich daňových odvodů pravidelně posílá miliardy korun, tady u nás na vánoce a nový rok hrozí mráz a snad i hlad. Tohle jste, voliči SPOLU, chtěli ? To je ta vaše změna ? Ať byl Babiš jaký byl, mráz a hlad za něho nehrozil. Za toho vašeho zkurvenýho Fialy ano.

Ladislav
4. 9. 2022 15:42
Odpovědět  Teuton

💤♎ A kdyby se nespolčil s CIA, mohl vládnou dále! Je to i bruselská korouhvička! Tedy pro mě už nevolitelný!

Rony
4. 9. 2022 18:37
Odpovědět  Ladislav

Jako, že jsi ho volil?

Lev Prch
4. 9. 2022 15:59
Odpovědět  Teuton

Chápeš správně!9miliard vyžebral pro banderonacisty,pro vlastní obyvatele má je lži,pomluvy a dehonestace 👎👎👎👎

Pavel
4. 9. 2022 16:38
Odpovědět  Teuton

Věřte tomu, že to chtěli, oni jsou vychováni v tomto duchu, podívejte se co tu vykouzlilo školství za posledních 30 roků. Nikdo to nesledoval a nebo nechtěl sledovat co učí a v jakém duchu vychovávají děti ve školách. Toto je teď důsledek, celá ta generace 30- 40 letých, kteří ztratili schopnost vlastního myšlení. Omlouvám se těm jedincům, kterým to myslí, protože je fakt, že se ta tupost nedá zevšeobecňovat, je i dost chytrých mladých lidí, ale převahu hlupáků toto školství vytvořilo a to přesně za účelem ovládání lidu podobnými lidmi jako je Fiala a spol. Tento tvor i přes svoji tzv. vzdělanost je pro mne naprostá nula.

Pedro
4. 9. 2022 16:53
Odpovědět  Pavel

Havlisti a pánek, rakovina ČSSR! Amerika, náš hrobař!

Václav
4. 9. 2022 18:46
Odpovědět  Pavel

Politolog je vzdělání naprosto na ho…..a může mít titulů před i za jménem třeba padesát.Ve vedení státu je diletant a v….. korunovanej.

Pedro
4. 9. 2022 15:39

Sobotka byl proti tomuto sráči Rambo.

Lev Prch
4. 9. 2022 16:00
Odpovědět  Pedro

A že to byl taky zkurvenec

Pedro
4. 9. 2022 16:45
Odpovědět  Lev Prch

A jaký.

skeptik
4. 9. 2022 17:05

Je vidět, že Fiala byl pečlivě vybrán aby poslušně plnil příkazy těch, co řídí svět směrem do propasti, a ne aby nedejbože pracoval pro ČR a jeho obyvatele.

Autor
4. 9. 2022 20:16
Odpovědět  skeptik

Byl pečlivě odchován a vypěstován. Jinak by mohl mít vlastní myšlenky. Ostatně jinde na tom z tohoto hlediska v Evropě nejsou o moc lépe. Jediná výjimka je sice Orbán, ale upřímně, tak docela mi nesedí. No ale jemu patří přes můj osobní názor čest a sláva za to, že se aspoň stará o svůj národ o svou zem.

Aleš
4. 9. 2022 17:28

Prostě Pjotr Fialcenko takový normální pokrytec a vlastizradce. Jako celé SPOLU.

Gales
4. 9. 2022 18:44

Vzhledem mi připomíná Sama Hawkinse z Vinetoua.Ale povahou skřeta z pána prstenu.

Autor
4. 9. 2022 20:20
Odpovědět  Gales

Neurážejte Sama Hawkinse! To byla postavička sice komická, ale stála na správné straně zákona. A ty skřety můžeme rovnou dát do pasů současných EU politiků a každý celník je pozná.

Frankie
4. 9. 2022 18:49

V prvé řadě je to arogantní pitomec, který si nevidí na špičku nosu.

Petr
4. 9. 2022 19:03

Kdo je to Petr Fiala ???? : Arogantní křivohubé hovado !

Milan ze Zahrady Čech
4. 9. 2022 19:59

Kdybys Hahablafabcmiachaltadeasatakdále poslechl doporučení v posledním řádku posledního odstavce, nemusel bys tu být za takového zoufalého žvanila.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
4. 9. 2022 20:30

Že by Paneuropa “zvala” Otto Habsburka není moc přesné…

Otto von Habsburg byl šéfem International Paneuropean Union, předchůdce EU…
»An early advocate of a unified Europe, Otto was president of the International Paneuropean Union from 1973 to 2004«

Jeho syn, Karl von Habsburg, je šéf rakouské pobočky Paneuropa, a EU je v podstatě Habsburský projekt…
»Since 1986, Karl von Habsburg has been president of the Austrian branch of the Paneuropean Union,«

Coudenhove-Kalergi je možná známější, ale Habsburg to tam vedl a vede…

A ovšem – kruh dvanácti hvězd je Habsburský symbol, podle mylné interpretace Zj12 to dávali od 17. století na tzv. Mariánské sloupy, kde ale není “Panna Maria”, ale “Evropa”, protože o té je Zj12 s těmi dvanácti hvězdami…

πα½

sergej
4. 9. 2022 20:43

Kabinetník bude profitovat na své platformě bidižkničemům a vy to zacálujete, fatálně. Tak prosím, samaritáni.Upírům

Pedro
4. 9. 2022 21:34

Ten sráč vlastizrádnej byl vychován anglosasy stejně jako havel! Rakušan je slouha jako jeho matka, která štvala proti Československu před 89. rokem.Oni musí splatit svůj dluh. Vlastizrádci!

ijn
4. 9. 2022 22:05

Premiiér Fiala nyní jasně plní skutkovou podstatu vlastizrady sabotáže a podpory terorismu …..co na to naši SZ + soudci a justice????????????? Prokurvená justice vyvrhelů musí být vyměněna od základu,…víme co dokáží,….omilostnit vrahy civilizace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tom
4. 9. 2022 23:23

Kdo je Petr Fiala? Obycejny zbabelec a srac!