blog

Kauza Čapího hnízda, obvinění z dotačního podvodu, provází společnost od roku 2015

Kauza Čapího hnízda, obvinění z dotačního podvodu, provází společnost od roku 2015. Po skoro osm let kauza sloužila jako nástroj dlouhodobého politického ovlivňování veřejných nálad. Byla potenciální rozbuškou prezidentských voleb v roce 2023. Její vyústění bylo načasováno pět dní před volbami do funkce prezidenta. Nakonec končí přesně tak, jak po celou dobu říkal Andrej Babiš. Nevinen.

Za kauzou se skrývá tvrdá, nekompromisní, účelová politická hra, jejímž smyslem bylo pomocí falešného obvinění dlouhodobě ničit reputaci bývalého premiéra a uchazeče o úřad prezidenta.

Nyní dospěla do očekávaného konce.

Rozhodnutím soudce Jana Šotta byl Andrej Babiš, i jeho spolupracovnice, Jana Nagyová, zproštěni obžaloby v plném rozsahu. Soud rozhodl, že Andrej Babiš, ani Jana Nagyouvá nespáchali trestný čin.

Andrej Babiš je od roku 2013 a především 2017 hybnou postavou české politické scény. Je politikem, který se dokázal postavit provázané polistopadové moci, kartelu politických, ekonomických a byznysových zájmů i dosavadní hegemonii médií. A uspěl.

Podstata věci je velmi prostá.

Babiš je vyzyvatel, který dokázal vyhrát volby. Převzít vládu. Vládnout po celé funkční období.

Předat vládu a vést opozici. Nyní kandiduje na prezidenta. ANO navíc pravidelně dál vyhrává volby. A strana má potenciál vrátit se k vládním kormidlům.

Pro polistopadovou moc představuje zásadní ohrožení. Konkurenci. V prostředí politické konkurence musí jednotlivé partaje soutěžit o přízeň voličů. Podávat skutečný výkon. Babiš, zvyklý z byznysu, je na konkurenci zvyklý a nemá s konkurencí problém. Naopak, polistopadové politické partaje se ocitly po roce 2017 v situaci, na jakou nebyly připravené.

Babišova politika je zaměřena na potřeby obyvatel vlastního státu. Politická garnitura jej proto označuje za populistu. Ale není tomu tak. Je to klasická středová politika, vyvažující a slaďující zájmy různých společenských vrstev, jejíž osou se postupně stal příklon k potřebám dlouhodobě a neúprostně vytěžovaných majorit. Což je politika, kterou má nominálně provádět levice. To, že byl Babiš, jako miliardář schopen vykročit ze svých mantinelů ukazuje, že má jednoduše schopnost vystihnout správný směr.

Ale nejde jen o Babiše. Konkurenci tvoří i SPD, komunisté, nebo alternativní či vlastenecké proudy.

Všechny tyto politické proudy jsou ve vztahu k polistopadové moci v podobném postavení. Tomio Okamura, šéf SPD si prožil celá léta útoků, osočování, nepokrytých urážek. Vlastenecká scéna je hodnocena jako dezolátská, proruská, ohrožující systém. V různé míře jsou pak tyto proudy ostrakizovány v názorech. Nemusím připomínat vypínání serverů, trvalé napadání alternativy, vznik jakéhosi nového úřadu dohledu nad médii, zastoupené Klímou a další skutečnosti.

Babiš, jako člověk, který stojí v čele politického zápasu je ale, přirozeně, podroben nejtěžším, až hraničním zápasům o samotnou existenci.

𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗸𝗮́ 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 je princip, který se zde teprve účinně etabluje. Postupně přinese rozumně koncipovanou ekonomickou politiku, reformu politického vedení státu, podporujícího rozvoj infrastruktury, ekonomiky, byznysu, médií i fungování osy institucí. Myslím, že výrazně promění i mezinárodní politiku země, která by Česku měla přinést potřebnou změnu v postavení státu na mapě Evropy. Od německé montovny k sebevědomé zemi, produkující špičkové finální sestavy.

V zásadě, v souboji jde o běžný politický střet mezi vyzyvatelem a etablovanou mocí. Naprosto běžný jev v prostředí západních demokracií. Ale zde si jak politici, tak většina médií vyložila tento běžný konkurenční zápas jako zápas o samotnou podstatu demokracie.

Ve skutečnosti nikdy nešlo o zápas o demokracii. Šlo a jde pouze o to, aby si polistopadová moc a její spřízněnci udrželi své postavení. O moc samotnou.

Polistopadová moc se chovala a chová jako monopolní držitelé moci z éry úsvitu kapitalismu. Namísto přirozené změny a korekce vlastních politických programů, zrušení kabinetní politiky či krmení veřejnosti floskulemi o demokracii se jednoduše pokusili zničit konkurenci. Použili trik, starý jako politika sama.

Mediální kauzy jsou odvěkým nástrojem politiky. Myslím si, že mediální kauzy jsou dnes už jediná doména, ve které je možné přiznat polistopadovým stranám jednoznačný prim.

Je to efektivní. Kauzami lze neustále torpédovat mysl lidí. Vytvářet přesvědčení, manipulovat, získávat podporu a souhlas. Metoda, která dělá z Babiše ohrožení, je také odvěká. Je to hra na vnitřního nepřítele. Demokracie.. Společně vnímaných hodnot.. Etiky..

Vyjde to totiž levněji, než se pokusit pracovat pro polis. Reformy jsou drahé, náročné na provedení.

Kdežto mediální kauzy umožnují jak ničit politickou konkurenci, tak také udržovat vlastní voličstvo v semknutém tvaru, lidí, bojujících „za demokracii“. A především, proti Babišovi.

Kdyby byl Babiš podnikatelem, jako je například Bakala, nebo kdokoliv podobný, sypal peníze do stranických kas, projevoval okázalé nadšené pro Havla, Pekarovou a Fialu, patrně bychom o něm nikdy neslyšeli. Nebo jen pochvalné mručky o schopném miliardáři, který zde vybudoval prosperující český potravinářský a chemický koncern.

Celá série pseudokauz, které zasahují přesně do myslí a srdcí lidí měla a má jediný smysl.

Omezit, nebo zcela zastavit nástup nevítaného, schopnějšího a fakticky na zdejších probratřených politických relacích nezávislého člověka.

Pro obrovskou skupinu lidí to bude velmi, velmi obtížné pochopit. Babiš nepředstavuje ohrožení ničeho. Je jen pouhý politický konkurent. A také. Stali se obětí dlouhodobé manipulace.

Připomeňme si. Ve velmi stručném přehledu, často velmi komplikovaných kauz.

𝗞𝗮𝘂𝘇𝗮 𝗖̌𝗮𝗽𝗶́𝗵𝗼 𝗵𝗻𝗶́𝘇𝗱𝗮 měla za smysl vykreslit Babiše jako defraudanta dotačních titulů. Tedy přesně to, co bylo typickou praxí polistopadových stran. Kdo si pamatuje, například, na kauzu rozkrádání dotací ROP Severozápad, ví, že se na nich podílely rovnou měrou představitelé vládních ČSSD i ODS. Hrozivá kauza rozkrádání dotací stranickými činovníky ODS a ČSSD, zahrnující funkcionáře stran, podnikatele a úředníky skončila rozsudky, dlouholetými tresty a sankcí EU ve výši 2,5 miliardy korun.

Když si zadáte termín Čapí hnízdo do Googlu, vyjede vám přibližně 15 200 000 výsledků.

Z nichž, odhaduji, 90% se bude věnovat samotné kauze. A z nichž 90% referuje o kauze v poloze, kdy je Babiš před veřejností prezentován jako dotační podvodník.

Tato uměle vytvořená kauza měla a má dlouhodobý a obrovský dopad na veřejnost. Ale byla to po celou dobu jen bohapustá lež. Podobně, jako další babišovské kauzy.

Mělo by nás to přivést k přemýšlení.

Proč se tohle celé divadlo vlastně neustále děje?

𝗞𝗮𝘂𝘇𝗮 𝘇𝗮𝘃𝗹𝗲𝗰̌𝗲𝗻𝗶́ 𝗕𝗮𝗯𝗶𝘀̌𝗼𝘃𝗮 𝘀𝘆𝗻𝗮 znechutila veřejnost. Stála na nepravdivém obvinění, že Babiš zavlekl vlastního syna kvůli Čapímu hnízdu na Krym. Jak ukázal soudní proces, nebyla to pravda. Případ byl policií 19.1.2022 jednoduše odložen. Policie oznámila, že dál se údajným zavlečením AB mladšího nebude zabývat.

Přeloženo. Opět, byla to lež. Zaměstnávala veřejnost po několik let. Její iniciátoři, Slonková a Kubík ze Seznam TV ji uvedli 12. listopadu 2018 formou „dramatického investigativního vyšetřování“. Na vysledování Babiše ml. se podílel BellingCat. Kauza sloužila jako argument pro podporu demonstrací, pořádaných Milionem chvilek. Politici jako Jurečka okamžitě požadovali a prosadili hlasování o nedůvěře vládě. Měla i absurdní momenty.

Babišovi byla odmítnuta možnost položit věnec k památce 17. listopadu. Mediální masáž a především hysterie kolem demonstrací Milionu chvilek však nakonec k potřebnému pádu vlády nevedly.

Trvalo ale čtyři roky, než soud tuto kauzu smetl ze stolu. Když si přečtete, jakým způsobem tato věc působila na veřejnost, v obrovské záplavě článků, pod Babišovými statusy, nemluvě o době demonstrací, máte odpověď, čemu posloužila.

Jediný, kdo zachoval soudnost, byl prezident Zeman. Označil tehdejší zveřejnění rozhovoru s Babišem ml. za mediální hyenismus a divokou konspiraci. Čímž skutečně i byla.

𝗞𝗮𝘂𝘇𝗮 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘃𝘆 𝗕𝗲𝗰̌𝘃𝘆.

Připomenu jinou kauzu. Bečva. Obskurní kauza, v níž hrál hlavní roli Deník Referendum. Na podzim 2020 došlo k několika únikům toxických látek, kyanidů, do Bečvy. Případ začala vyšetřovat Česká inspekce životního prostředí, později kauzu převzali kriminalisté ze Zlínského kraje. Od počátku bylo zřejmé, že odpady má v gesci Energoaqua, provozující v areálu firmy čistírnu odpadních vod. Z firem v areálu produkuje odpad s obsahem kyanidů jediná firma, LISS. Odpady jsou přebírány v uzavřených kontejnerech, odděleně neutralizovány chemií a teprve po odstranění kyanidů jsou tyto odpadní vody dále čištěny společně s ostatními průmyslovými vodami.

Deník Referendum viděl věci jinak. Jeho “investigativní reportáž“ odstartovala skandál. Důvodem byla blízká DEZA, patřící do koncernu Agrofert. V tom okamžiku kauza nabrala v Česku obvyklý směr. Byla zřízena parlamentní komis, před DEZOU se promenovali a fotili politici jako Pekarová, činnost komise do médií komentoval Gazdík, Jurečka. Nešetřili kritikou k činnosti ČIŽP. Vondra přispěl zasvěcenými komentáři a kauza byla na světě.

Parlamentní komise sestavila zprávu, v níž v podstatě přitakává investigaci Deníku Referendum a kritizuje práci policie.

Jak se ukázalo, teorie Deníku Referendum a parlamentní komise suše ukončilo vyšetřování Policie ČR. V červnu 2021 vznesla policie obvinění jediné osobě, a to řediteli společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, Oldřichovi Havelkovi. DEZA s celou kauzou neměla nic společného.

DEZA na Deník Referendum podala žalobu za poškození pověsti. Stejně tak ČIŽP se vysmál parlamentní komisi. Ve své zprávě konstatuje, cituji, že „𝑠𝑒 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑎́ 𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑜𝑡𝑖𝑐𝑘𝑜𝑢 𝑎 𝑧𝑎́𝑚𝑒̌𝑟𝑛𝑒̌ 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐̌𝑛𝑖́ 𝑧𝑝𝑟𝑎́𝑣𝑢. 𝐽𝑒𝑗𝑖́ 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟̌𝑖 𝑏𝑢𝑑̌ 𝑣𝑢̊𝑏𝑒𝑐 𝑛𝑒𝑢𝑚𝑒̌𝑗𝑖́ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑡 𝑠 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑦, 𝑎𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑗𝑠𝑜𝑢 𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑏𝑒𝑧 𝑧𝑜𝑑𝑝𝑜𝑣𝑒̌𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖́ 𝑣𝑦́ℎ𝑟𝑎𝑑𝑛𝑒̌ 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦́𝑚𝑖 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑦 𝑏𝑒𝑧 𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑𝑢 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑑𝑢 𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑎.“

Co je podstatné na této kauze? Aktéři, politici ve vrcholných funkcích, i média rovnou využili kauzu k útokům na Babiše.

Když čtete komentáře z té doby, směřující k Babišovi, masová indoktrinace skončila způsobem: Babiš = travič Bečvy.

𝗘𝘀𝘁𝗲́𝗯𝗲́

Pokračujme další kauzou. STB. Dosud neuzavřená kauza, ve které chybí ústřední důkaz. Vázací akt s podpisem samotného Babiše. Kdyby existoval, bylo by jasno. Věřím, že by média jednala ve svých obviněních naprosto oprávněně. Ale není tomu tak. Médii je vytrvale porušován princip presumpce neviny. Díky vytrvalé masáži je společnost, odhaduji, většinově přesvědčena, že Babiš v bratislavské vinárně U obuvníka podepsal spolupráci s tajnými službami.

Pravdou ovšem je, že bez vázacího aktu s podpisem je tohle tvrzení k ničemu.

Psal jsem o té věci vícekrát. A znovu připomenu zásadní věci. Výmazu z registrů se domohly stovky lidí. S poukazem na to, že STB na ně vedla složky bez jejich vědomí a souhlasu. STB monitorovala podniky zahraničního obchodu, kde Babiš pracoval, systematicky. Potvrdilo mi to více lidí, kteří za socialismu v těchto podnicích pracovali. Museli chodit na kobereček a estébáci se je snažili vytěžovat.

Stovky lidí po revoluci zažalovali slovenský Ústav národní paměti a uspěli. Babiš uspěl také, třikrát. Ale jeho případ, poté, co se stal významným politikem se stal, jak jinak, zlomovým. Protože s Babišem tato praxe náhle skončila.

Ústavní soud rozhodl, že už není možné žalovat UNP. Když se Babiš dovolával Evropského soudu, o možnost zažalovat Slovensko, aby dosáhl očištění svého jména, Evropský soud jej k nemalé radosti zdejších oponentů odmítl.

Úplně stejně vehementně a přesvědčivě média, jako v kauze STB, média i politici, mluvili v kauzách Čapího hnízda, zavlečení syna Andreje na Krym, DEZY, dotačních podvodů, pokusů zastavit dotace Agrofertu, což jak se ukázalo, bylo opět, zrušeno. Nebo, předvolební pseudokauza 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿𝘀 novinářky Holcové, spuštěná tři dny před klíčovými parlamentními volbami 2021.

V zásadě, nepovažuji spolupráci s STB za jednoduchý laps, který je možné odmávnout.

Ale co odmítám více, je vypreparovaná kauza, která je po léta vyživována a vrací se, systematicky v okamžiku klíčových střetů, voleb nebo obtížných politických situací. Důsledně popírající presumpci neviny.

Babiš vytrvale říká, že dosáhne očištění svého jména.

Podobně, jako v kauze Čapího hnízda, Dezy, dotací, či obvinění ze zavlečení syna na Krym.

𝗩𝘆𝘁𝗲̌𝘇̌𝗼𝘃𝗮́𝗻𝗶́ 𝘀𝘆𝗻𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗷𝗲 𝗕𝗮𝗯𝗶𝘀̌𝗲

Nejodpornější kauzou bylo zavlečení syna Andreje Babiše do zdejších mediálních a politických tahanic.

Kauza Čapího hnízda byla 30.8.2019, tedy už před třemi a půl rokem, dozorovým zástupcem Šarochem zastavena. K obnovení procesu došlo na základě „nových skutečností“. Onou novou skutečností byly výpovědi Babišova syna Andreje.

Nechci se dotýkat rodinných záležitostí rodiny Babišů. Je mi to, na rozdíl od lidí, kteří Babiše mladšího vtáhli do dění, naprosto žinantní. Tedy jen věcně shrnu podstatné.

Babiš mladší poskytl řadu prohlášení, v nichž nejprve obvinil svého otce z únosu a zavlečení na Krym. To k němu přitáhlo pozornost Babišových oponentů. Po čase se v pražských restauracích objevila zvláštní sestava. Babiš ml. s nejtvrdším jádrem Babišových odpůrců, kteří mu narychlo vytvořili prostředí uznání, za akce, vedené proti jeho otci.

Babiš ml. se zapojil do konfliktů na Babišových mítinzích, za přímé účasti jeho loutkovodičů, například režiséra Víta Klusáka. Faktem je, že Babiš mladší má, bohužel, psychické problémy. Je mi o tom nepříjemné mluvit, ale je nutné věc uvést v kontextu. Jeho komplikovaná vyjádření proběhla sítěmi.

15.12. 2022, během soudního procesu Čapího hnízda potvrdila média zprávu, že Babiš ml. trpí schizofrenií.

Nicméně, právě výpovědi Andreje Babiše mladšího se staly základem pro obnovení procesu.

Soudce má právo rozhodnout, jestli je svědek schopen vypovídat. Babišovi ml. to bylo umožněno.

Jádro kauzy se ale stejně nakonec točilo kolem faktu, zda Babiš s Nagyovou vyčlenili společnost Farma Čapí hnízdo z Agrofertu účelově. Proto, aby mohli požádat o dotaci pro malé a střední podniky.

Či šlo o rozhodnutí, jestli firmy, Čapí hnízdo i Agrofert nepůsobily na stejném trhu, což by v řeči práva znamenalo, že jsou navzájem kapitálově provázané a jako takové nemají nárok na dotaci.

Klíčovou věcí je samotný skutek, nekalý záměr, který se neprokázal.

Považuji zneužití Babišova syna a vtažení do soudního procesu jeho i pokusů vtáhnout do procesů Babišovu rodinu za mimořádně odpornou praktiku. Babiš ml. nic nového do případu nevnesl. Jen se znovu zopakovala situace, kdy byl proces uměle prodloužen, do doby, kdy jeho vyústění koliduje s termínem klíčových prezidentských voleb. Ke cti justice slouží, že soudce Šott k těmto okolnostem, podle vlastních slov, nepřihlížel.

Justice, na rozdíl od médií a politiků si je o poznání více vědoma své zásadní role.

Politika, justice i média mají ve společnosti určující roli.

Je absolutně v pořádku, že média plní roli zuřivého psa, pronásledujícího špatné a nečestné politiky. Podvodníky. Zločince. Darebáky.

Padni komu padni je ale určující princip médií. Ke kterému jsme ještě nedospěli.

Média mají zásadní roli objektivního zprostředkovatele reality. Mají povinnost být přesné, objektivní, věcné a naprosto pravdivé.

Od objektivity médií se odvíjí způsob, jakým do značné míry prožíváme realitu. Pokud média neplní svou roli a jejich výstupy vytváří pokřivenou verzi světa, náš svět se stává pokřiveným. Deformovaným a dysfunkčním.

Což ve výsledku vede společnost do propasti.

O Babišových kauzách jsou napsány tisíce článků, poznámek, desítky tisíc statusů. Které vytvořily stonásobně, tisícinásobně větší množství interakcí. Tento stručný výtah z kauz, velmi stručný, psaný z hlavy, v jednom zátahu, omlouvám se, říká, že dlouhodobé tažení proti Babišovi vytvořilo ve společnosti určitý obraz. Nejen o něm. Ale o politice, médiích, společnosti.

Ale ten obraz je falešný.

Babiš sám, když se k němu vrátím, může být a on i je velmi úspěšný. Má tah na branku a recept na úspěch. Může to být člověk, který svůj recept na úspěch pomůže prosadit v měřítkách celé společnosti. A posunout ji.

Jak se říká, doma není nikdo prorokem. Myslím si ale, že tvrdá měřítka, uplatněná na Babiše, by měla být uplatněna na všechny stejně. Měřme stejným metrem.

Pokud bychom měli stejná měřítka na všechny aktéry politické scény, tvrdá, přesná, ale férová, je jisté, že jako společnost bychom se o dost posunuli.

Je na zvážení, a to prosím, tuto otázku, posouvám směrem ke kolegům v mediální branži. Jestli není čas změnit kurz.

Protože rozhodnutí, jestli jsme novináři. Nebo propagandisty. Tvůrci. Nebo otroci hypoték a majitelů médií. Je prostě jen a jen na nás. Na nás samotných. Děkuji.

sdílet na

37 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Velitel
10. 1. 2023 20:42
Ohodnotit příspěvek :
     

‘pomocí falešného obvinění dlouhodobě ničit reputaci bývalého premiéra a uchazeče o úřad prezidenta.
Jakých falešných obvinění , soudruh agent Bureš úmyslně skryl skutečnou vlastnickou strukturu, aby získal dotaci 50M na kterou by jinak neměl nátok. Tohle je klasický dotační podvod. Bureš uvedl v omyl tím,že podstatné zamlčel. Vzniklá škoda 50M čili věc měla být hodnocena v posledním odstavci 5-10 let natvrdo. Takto hovoří zákon a takomý byl umysl zákonodárce.
Nohužel žijeme v ČR, ne v právním státě a tak tu lidé sedí v base za názor, sedí za vraždu, kterou nemohli spáchat tak jak tvrdí policie a naopak vybraní nesedí o když by sedět měli.

Frank
10. 1. 2023 21:49
Odpovědět  Velitel

Ale jdi ty troubo.

Michal
10. 1. 2023 23:11
Odpovědět  Velitel

Nad tou šílenou obhajobou zločince se samozřejmě mohu jen pousmát. Soudruh Bureš je zde představen téměř jako svatý muž. To je zlé, neboť tento příspěvek svou přítomností tento jinak objektivní Pokec devalvuje.

11. 1. 2023 09:01
Odpovědět  Michal

Je to horší než zlé. Pokec je (údajně) proruským webem, přičemž tento rádoby analytický příse-rek blejská Burešovi svatozář a skrytě tak favorizuje přímého původce povrbětické rusofobie. Nějaká schýza, řek bych.

Pavel K
11. 1. 2023 09:55

Co to je asi za hnoje, když honem pospíchá si popotáhnout olaska za tím francouským milovníkem. Co je to zač všichni víme a jeho protiruské postoje známe a vítač taky výborný.

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 02:51
Odpovědět  Velitel

Čapí Hnízdo bylo o něčem jiném a dotace nebyla původní účel…

Babiš se snažil pomoci svému feťáckému a následně i schizofrenickému synovi tím, že mu dá na starosti tuhle “hračku” v podobě firmy Čapí Hnízdo, aby konečně přestal fetovat a stýkat se s pochybnými známými…
Jenže to nezabralo, syn dezertoval, takže pak Babiš to Čapí Hnízdo zase převzal zpátky…
(tohle zdůvodnění jsem někde četl a připadá mi velmi pravděpodobné, i proč to on sám takto veřejně nevysvětluje)

O tom to celé především bylo, a toto David Martínek zřejmě nechtěl zmiňovat…?

Vysvětlení, že by chtěl účelově získat 50M na dotaci v době, kdy měl majetek několik desítek miliard, je fakt nepravděpodobné…
A i kdyby, šlo by to popsat i tak, že “ojebal” Evropské soudruhy poměrně dost podle jejich vlastních pravidel… No a co ? Naše občany tím nijak nepoškodil…

——-

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 02:52
Odpovědět  P.A.Semi


Další – kauza zemědělských dotací: Když je pobírají všichni, měl by i Babiš. Zlevňuje nám to potraviny, dělá naše zemědělství konkurenceschopné v Evropě, kde je berou všichni…

Chtěli jsme “Kapitalismus” a “Demokracii”, a když si lidé Demokraticky zvolí Kapitalistu do Vlády, tak s tím mají Média i Euro-Bolševici problém, že je to prý “střet zájmů” ?!
Z Ústavy mají všichni stejné právo se podílet na Vládě, když je Lid zvolí, takže když “všichni”, tak i “Kapitalista”…!

πα½

11. 1. 2023 07:48
Odpovědět  P.A.Semi

To ano,ale kdo z nás má tyhle možnosti? Dát synovy hračku za cizí prachy….nejsem Čapákovec…od začátku to byla blbost maximálně za pokutu…jak se ukázalo ani to ne…ale Babiš není žádnej svatoušek….jeho Agrofert ti klidně koupí a zorá příjezdovou cestu k poli,když si nedáš pozor…a počká dokud neprodáš….sedí s nima v Aspenu od začátku…připravoval válku těma Vrběticema…dobře věděl že se USSáci chystaj vyrazit na Donbas…tak bylo potřeba vyhostit od nás diplomaty a dostat nás na seznam nepřátel Ruska…jen si lidi vzpomeňte co je to za sfini….co prováděl za Covidu…
Prostě si jen US embasy spočatali,že je pro ně lepší Babiš než Bašta…to je celé.Brnkli soudci a vy jim teď toho chudáčka vyrobeného žerete i s navijákem.

11. 1. 2023 09:10
Odpovědět  Veny232

Ani na tu pokutu ne. Stát úmyslně nechal dírou v zákonech pootevřené dveře dotačním machinacím, aby se jeho zástupci mohli napakovat. No a pakoval se i Bureš. Jenže takových pakujícich se burešů bylo jak na ukrajině filcek – po soudech však vláčeli pouze Bureše. Bud všichni – nebo nikdo.

Pavel z Moravy
11. 1. 2023 09:41

Tady se producíruje nepotrestaných grázlů více než kubánských grázlů v Miami na Floridě. Tady to prostě odnese jen ten, kdo se nějak naváží do toho zkorumpovaného prostředí. Třeba jedna ministryně zpěvačka může zpívat dál a jeden doktor, který asi při svém intelektu nesl miliony v krabici bručí. A to netvrdím, že je nenesl. Každý z nás může mít miliónek pod matrací a pak ho nést v nějaké krabici třeba svému příbuznému. Jaký zákon to zakazuje?

Pavel K
11. 1. 2023 10:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pánové ale zapomínáte všichni, že za naší “tiché” podpory. Takže stěžovat si můžeme sami sobě. Já bych to už moc nerozebírat pro tu ostudu, protože to je naše vizitka. Kde je dovoleno Jovovi není dovoleno volovi.😜🤦‍♂️🙋‍♂️

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 09:50
Odpovědět  Veny232

Vrbětice 2021 byly kvůli tomu, že Hamáček chtěl nakoupit vaxínu Sputnik v Rusku, tak MI6 skrze BIS to dali novinářům, kteří je donutili s tím narychlo vylézt v roce 2021 o víkendu, nebo že to tehdy v pondělí vydají v Reflexu…

A dnes už po tom neštěkne ani pes, přebili to daleko horší Ukrajinou, celosvětová a gigantická Lež a Nenávist… A ti, co ji připravovali, to věděli dávno předem, že to tam takhle rozjedou, jak Merkelová s Hollandem přiznali…

Ty Vrbětice byly malá Česká záležitost, jak zabránit Česku spolupracovat s Ruskem… Kromě Sputniku jediná další věc, která by za něco stála, je dostavba jaderných elektráren…
Ale ty by počkaly, klidně by to vytáhli o rok dřív nebo později… Sputnik kvůli Tfuzru tehdy spěchal a nepočkal…

πα½

me2d44
11. 1. 2023 10:25
Odpovědět  P.A.Semi

Jen mimochodem: A.Babiš žádost o dotaci nepředkládal. A ať ji předložil kdokoliv, pak ji musel “propasírovat” přes schvalovací orgány – a bylo jejich úkolem posoudit, zda je nebo není na dotaci nárok. Schvalovací orgány dotaci odsouhlasily, Čapí hnízdo ji dostalo, ale místo schvalujících se stále propírá A.Babiš! Proč oni nejsou souzeni? No pokud na dotaci neměl nárok, měl na to někdo přijít před udělením. V tom vidím problém. A ve schvalovacím procesu jsou účastni mnozí, kteří dnes na A.Babiše plivou (a že je oligarcha, to je jeho nejmenší vina). To nemění nic na mém názoru, že nejlepší by bylo zrušit dotace celosvětově. Dotace jsou jen skrytá korupce, nic míň a nic víc.

volfik
10. 1. 2023 20:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Babiše nemám rád – zejména po akci “Vrbětice” a ani ho nebudu volit za prezidenta. Na druhé straně bych ho bral jako předsedu VLÁDY ODBORNÍKŮ po demisi fialové pětidemolice ČR.
PS- pro kritika úvozovek bych chtěl znát jeho návod, jak na internetu udělat úvozovky dole. VV

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 02:07
Odpovědět  josh-xy

Skoro všude na západ od nás to (Covidismus) bylo podobné a spíš horší…

I v Moskvě měli podobná omezení, a pokud si pamatuji, tak tam hrozili zavíráním blogerů, kteří s tím nesouhlasí…

Oni to takhle měli všude, kde stát bere peníze od Židovských bankéřů a MMF, všechny je podobně vydírali, protože jinak není možné, aby všude dělali tu samou chybu, ty samé lži, než že to někdo koordinoval mezinárodně, a nebyla to směšná figurka jako Bill Gates, to musela být o hodně větší “váha”…

Holt Babiš nebyl takový hrdina, jako Lukašenko v Bělorusku, ale tam za to zase trpí sníženou životní úrovní a ostrakizací na Západě, kdekoliv Ž ovládají Média…

A když si uvědomíte, kdo měl tuhle páku na vydírání všech vlád, tak je zřejmé, že to nedělali jen pro pár miliard výdělku, ale měli snahu nás vyhubit podle plánu… Jenže se (zatím) nepovedlo, něco se pokazilo a ani to nebylo tak škodlivé, jak varovali leckteří – jsou jen miliony obětí a ne miliardy, jak bylo původně v plánu…

πα½

Pavel z Moravy
11. 1. 2023 10:00
Odpovědět  P.A.Semi

V Moskvě to prováděl starosta Sobjanin, ale určitě dobře víte, že mu dlouho ty sra.čky nevydržely fungovat. Většina přestala navštěvovat restaurace, kina a divadla a to by rozpočet položilo, tak ta opatření zrušil. Alespoň tak se to doneslo k mým slechům. A jinak občas se o to pokoušel nějaký hodně zapálený aktivistický guvernér. Ti jsou nejhorší. Co mně na Babišovi vadí nejvíce je to, že si chtěl koupit přízeň těchto současných škůdců, byl to prodavač odpustků. Dejte si sajrajt a bude vám odpuštěno a mne za to nařízení také. Přidejte se k pomluvě Ruska
a napadněte ho za Vrbětice a budete hrdinové a mně bude odpuštěno. Já si myslím, že takto si to představoval. Měl a má ale za soupeře prohnaného Kalouska, kterého je zbytečné představovat. A Hamáček, proč ten to s těmi Vrběticemi dělal, nevím, jestli měl Andreji pomoci nebo ho naopak uzemnit. Tím, že se nechal Babiš do těchto záležitostí – covid, Vrbětice zatáhnout, úmyslně či ne se už nedozvíme. Jisté je, že podlehl tlaku, ale u kavárny jak si myslel body nezískal. Ti jedou pouze svoji ligu, urvat co možná nejvíce pro sebe, své bližní a známé a národ ten mají u prd.ele. Oni jsou totiž zbohatličtí plutokraté jako vyšití z učebnic

Mike
11. 1. 2023 08:40
Odpovědět  josh-xy

A to jako vymyslel Babiš a řídil se tím celý svět?

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 02:20
Odpovědět  volfik

Mně uvozovky dole vadí, a i mi vadí, že mění obyčejné uvozovky 0x22 na tyhle šikmé…

Ale když ve Windows cokoliv chcete zadat, spustíte si program Mapa znaků (klávesa Win+R, zadat charmap ) a tam si najdete tyhle typografické „uvozovky“, jsou 201C 201E takže dost vzadu skoro u konce seznamu, třeba pro font Times New Roman je to asi druhá stránka od konce na Win7…

Nebo si je někde necháte uložené a zkopírujete do schránky dle potřeby … „“ narozdíl od ”…” 201D, které používá WordPress…
(my máme 99 dole a 66 nahoře, angličtina má 99 nahoře…)

Třeba by šly ty uvozovky „“ ve Firefox odložit do políčka na hledání vpravo nahoře, pokud ho jinak nepoužíváte, a odtud je nabírat ?

Také jdou na klávesnici “Česká Qwerty” zadat Alt+0132 „ (na numerické klávesnici) a Alt+0147 “ (ty čísla si zapamatujete, že to je 0+řádka a 0+sloupec, a ta řádka je přehozená aby byla sudá a ne lichá)
Jako já používám na citace »…« (Alt+0187 , Alt+0171), až později jsem zjistil, že tyhle uvozovky používají v Rusku ale obráceně «…»
(jestli to funguje i na Česká Qwertz nevím?)

πα½

11. 1. 2023 07:41
Odpovědět  volfik

Akce Vrbětice= věděl co se chystá dopředu=příprava utočné války,podpora nacismu,genocida..správně už měl stát před vojenským soudem. A ne kandidovat na prezidenta…to platí i o Fialkách…

11. 1. 2023 01:33
Ohodnotit příspěvek :
     

“Babiš sám, když se k němu vrátím, může být a on i je velmi úspěšný. Má tah na branku a recept na úspěch. Může to být člověk, který svůj recept na úspěch pomůže prosadit v měřítkách celé společnosti. A posunout ji.”

Tak to máme dalšího “pragmatika”, který se odkopal a posunul se z pozice analytika do pozice manipulátora. Nějak vás přibejvá, podpindosníci.
Kdo má zájem, zde je sedmiminutový záznam o svinstwech volebních průzkumů a anktet v Parlistech, spolu se záznamem Burešova tahu na branku a jeho receptu na prosazovaní dobra v měřítkách celé společnosti.
Vřele doporučuji.

https://www.youtube.com/watch?v=IhlwmbNN67k&t=5s

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 02:00

Odkopáváte se sám, chováte se jako Fanatický uctívač vašeho Chátristy (s pěknými ale nereálnými sliby, a k tomu si od něj sami slibujete i to, co on ani nijak nesliboval!) a napadáte a osočujete každého, kdo má jiný názor, kdo narozdíl od vás myslí mozkem !

Tenhle David Martínek se dlouhodobě ukazuje jako velmi inteligentní pán a všechny jeho předchozí texty tu byly velmi dobré, hodně nadprůměrné… (tenhle jsem ještě nečetl)

Proč to nechápete, o kolik je intelektuálně nad vámi?

πα½

11. 1. 2023 02:53
Odpovědět  P.A.Semi

Ááále howno. Už zase začínáte manipulovat? Odkopat se může jen ten, kdo mění noty. Já, na rozdíl od vás, hudu stále dle stejných vlasteneckých not. Fanaticky? Pak byste si asi měl ujasnit pojem fanatismus a zamyslet se sám nad sebou. Intelektuálně nade mnou? Skutečně? Vy znáte mé IQ? Vy už jste tedy i samozvaným arbitrem přes intelekt?
Tož jen tak dál.

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 04:29

Vy nejste schopen poznat IQ z psaného projevu ? (Zejména když ho je postupně dost…)

Víte aspoň, co je Fanatismus ?

Viz wiki:

»Fanatismus (z lat. fanaticus, posedlý, od fanum, posvátné místo) je slepá vášnivá zaujatost, nekompromisní a krajně jednostranný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cennou, případně tak ohroženou, že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost. Fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, intolerancí, nepoučitelností a jistou omezeností

Můžete si říct, které z těchto hodnocení pro váš postoj k Baštovi neplatí ? Podle mě naprosto všechny !

Když nyní znáte definici toho slova “Fanatismus”, pokoušejte se vědomě chovat tak, abyste tomu neodpovídal… Začít můžete Tolerancí odlišností, a pak pokračujte Kritickým odstupem, a dostanete se ke Kompromisu, který je cestou k Jednotě…
(Neboť Jednotu i mimo omezený soubor svých souvěrců nikdy nedosáhnete bez částečných Kompromisů… A v Jednotě je Síla, která nám zatím Chybí…)

πα½

11. 1. 2023 06:37
Odpovědět  P.A.Semi

No dyk. „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? (Mt 7,3-5):

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 07:06

Být Věřící neznamená být Fanatik !

Já snesu člověka, který nesdílí mou víru a nevěří v ty, kterým věřím já, a nemusím ho kvůli tomu pomlouvat…
A nejsem “vášnivě zaujatý” pro nějakou politickou volbu, nejsem nekompromisní, a snesu a zvážím námitky – což neznamená, že bych se dal jednoduše zviklat…

A jsem schopen se poučit z vlastních i z cizích chyb, nebo se o to aspoň snažím…

Zkuste se z toho také poučit, abyste si tohle mohl o sobě myslet, aby si ostatní nemuseli myslet o vás, že se chováte jako “Fanatik”…

Ale na druhou stranu, třeba zde bráním a zastávám se někoho, komu křivdíte, zde třeba Davida Martínka, když tu není, aby se mohl bránit sám…
(ale takových jste tu urážel nedávno víc…)

Má právo na svůj názor a na svoji volbu, a má právo ji vysvětlovat jiným…!
Tak můžete oponovat, ale neměl byste ho kvůli tomu urážet jako “manipulátora” a to okolo…

A ani tak nejde o to, koho zrovna volíte vy, už je mi to jedno, stejně to vypadá, že to dopadne špatně…

Víte, manipulátor je tady nyní váš “Trám”… Proto vám ti, kdo vysvětlují jiný názor, připadají jako “manipulátoři”…

πα½

11. 1. 2023 07:43
Odpovědět  P.A.Semi

Nemluvím o vaší víře v Boha. A vy to dobře víte.

Z čeho se mám či nemám poučit nechte na mém výběru. Mentorujte někoho ze své krevní skupiny židobijců.

Urážel? Když se do mě někdo sprostě navezl, vrátil jsem mu to. Vy se o to pokoušíte opakovaně, a obmyslně, pokusy o mou dehonestaci v marné naději, že vypěním a vy budete mít konečně důvod mě zabanovat tak, jako jste pod manipulativní záminkou zabanoval Vládu z Brna. Vláda se jen bránil – neútočil. Máte pech – nejsem Vláda.

Mě je fuk, co i o mě někteří ostatní myslí – a ze všeho nejvíce je mi u pr-dele, jak jsem vás už vícekrát upozornoval, váš názor na mě. Jiní ostatní, ti, jejichž úsudku si, na rozdíl od vašeho, vážím, mají zase jiný názor. Jak na mě, tak na vás.

Končím. Už mě nabavíte. Hrajte si ten ping-pong sám se sebou.

 …či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost.

Hodně zuříte? 

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 09:34

Ne, nikdo se do vás nenavážel… Kdokoliv se tu pokusil říct, že je pro Babiše, tak se “odkopal”, nebo je agent, nebo “záměrně dehonestující jeduflus”, nebo “jenom bl-bej/bá, nebo placenej/ná”, nebo “manipuluje ve prospěch Bureše” atd…

A já jsem tu nikoho nezabanoval, akorát jsem vyhnal Trol-1 Přemek…
A tady žádný “Vláda z Brna” nikdy nebyl… Tady všeho všudy bylo “z Brna” jenom 4x ten Trol-1 Přemek, postupně “Tronik z Brna”, “Lukas z Brna” a “Jan z Brna”…

A jo, vás je fuk…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 21:41

To je škoda, že tenhle ČumMobil, který tohle video “Skandál s manipulací volební podpory Jaroslava Bašty. Sledujte přes mobil.” dělal, tam tu “skandální manipulaci” nijak neukázal, jen to zakončil “běžte se podívat na Parlamentní listy, co tam je nyní”, jenže mu nedošlo, že takové video přežije o dost déle, a pak už tam zase bude něco jiného, a vlastně ani nebudu vědět, co tam jako má být špatně…? Nebo tam je jiná otázka ? Nebo pozdější hlasování ukazuje změněnou realitu ? Těžko říct…

Ale větší část toho čum-mobilského videa je “manipulace” proti Babišovi, nebo připomenutí, jaký hnus tu byla Covidová opatření… Jo, to byla…

Ale celkově to vyznívá, že zneužil “Clickbait” návnadu s “bombastickým” titulkem na protlačování jiného reklamního videa do voleb…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 02:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek výborně shrnuje, že je tu Mediální a Politická Žumpa, která ovládá tuto společnost vytvářením Kauz a účelovým zkreslováním skutečností…

Podle mě je na vrcholu téhle hnusné pyramidy Česká Televize, i když třeba není první, kdo něco zveřejní, ale má největší dopad… A jsou tam mistry v používání psychologicky manipulativních termínů a přívlastků, z jejich reportáží jasně cítíte, kdo je “lump” a kdo je ten “správný” (ať už v případě Babiše, nebo Putina/Ukrajiny, nebo Trumpa), k čemuž by u Objektivního a Nestranného Média nemělo docházet…
Nejhorší psychologický Manipulátor, nebo s nějvětším dosahem a nejhorší zradou svého domnělého poslání, je tu ČT… !

Když přesně stejnou manipulaci dělají soukromě televize, jako bulvární Nova, nebo Prima, tam je to ale jejich věc, kdežto ČT by měla být ze zákona objektivní a nestranná a tohle naprosto zločinecky porušuje

πα½

11. 1. 2023 07:48
Odpovědět  P.A.Semi

At se vám to líbí nebo ne, manipuluje ve prospěch Bureše. Howgh!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 09:37

To jako ČT že manipuluje ve prospěch Bureše ?

Naopak, jedou proti němu dost extrémní kampaň…

Jako třeba když bylo po tom soudu, tak si neodpustili opakované a zdlouhavé připomínání celého Čapího Hnízda, Babišova syna atd… Využili to na dělání Kampaně proti AB…
Stejně tak při té diskuzi v neděli tam z toho dělali dost psychologickou a dramatickou manipulaci…


Nevím, jestli je sledujete, máma je tu má puštěné ve vedlejší místnosti skoro pořád, kromě pár seriálů na Primě…

πα½

11. 1. 2023 07:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Fialky sro Babišovo sedmiletá Pí Ár akce…volte Baštu…ten s nima snad v Aspenu nebyl…ale jistej si tu člověk nemůže být ničím.

11. 1. 2023 09:17
Odpovědět  Veny232

Pokud vyloučíme vydírání, tak si Baštou jistý jsem. Jenže je tu ten -emanův obrat. Rád bych věděl, co ho způsobilo. Tak samo s Tankem Kollerem. Byl od počátku swině převlečená za kamaráda v cizím žoldu, nebo vydírání?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 09:20

Koller má poměrně často pravdu, která je někomu nepříjemná… Tentokrát je nepříjemná vám, tak je hned “swině převlečená za kamaráda v cizím žoldu” ?

Pavel
11. 1. 2023 10:19

Milane, o Zemanovi si myslím své. Probíral jsem to vlastně s Boomerem. Dle mne ho buď změnil ten sajrajt který do něj píchli snad třikrát a změnil mu vědomí. Takových různých pokusů už amíci udělali nespočet, tedy s ovlivňováním vědomí a teď to provedli s velkou, neboli většinovou populací. Výsledek je znát. Něco o tom vím a mám zjištěno. Nebo to všechno to svoje vlastenecké cítění od počátku svých úspěchů hrál a není takový, jakého se nám snažil představit. Na teorii, že ho někdo vydírá věřím nejméně. To už bych pouze připustil, že zkusil něco co Babiš, koupit si u kavárny odpustky. Ale všichni zapomínají, že mister Kalousek je mistr převleků, takový český Richeliué, opravdu zdatný manipulátor.

trampus
11. 1. 2023 16:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Martínku,máš hezké české jméno a připomínáš mi velice toho sochaře,co vytvořil močíci židy na českou republiku.