Kapitalismus končí – co bude dál?

Kapitalismus končí – co bude dál?

Jsou toho plná média – alternativní i některá maistreamová. 

Končí Pax Americana, končí kapitalismus, končí svět, jaký známe po staletí. Jednoduchá vývojová linie, kterou jsme učili ve škole, končí. Prvobytně pospolný, otrokářský, feudální, kapitalistický řád,  „historická úchylka“ v podobě bolševismu  v Sovětském svazu a „reálného socialismu“ v jeho satelitech. Návrat „neposlušných“ do lůna demokracie a liberalismu, končící éra jednoho hegemona a nástup nových velmocí, které hegemon a jeho spojenci ani média za nové velmoci nepovažují a jako partnery je odmítají. Tolik stručná charakteristika nedávného vývoje a současného stavu světa. 

Na pořadu dne je otázka:  Éra kapitalismu končí – co přijde po něm? 

Většina politiků, analytiků a komentátorů se této formulaci a následnému hledání odpovědi raději vyhýbá. Důvod je jednoduchý: Museli by přiznat svým občanům, voličům, čtenářům i sobě a svým rodinám, že jejich víra, sliby a skutky byly a jsou falešné. Že vědomě věřili iluzi, že kapitalismus je věčný, ekonomický rozvoj nekonečný a „liberální demokracie“ v takových podmínkách ideální. 

V takzvaných vyspělých zemích vládnou ekonomice a z ní odvozené politice nadnárodní korporace, jež často určují směr vývoje a fungování států podle svých zájmů a potřeb. Otevřeně se i v maistreamových médiích mluví o tom, že několik desítek či stovek těchto korporací, vlastněných několika desítkami či stovkami navzájem spojených a spřízněných rodin, ovládá 50 – 90% světových ekonomických zdrojů. Tento výsledek vývoje kapitalismu, který předvídavě popsal už před sto lety V.I. Uljanov-Lenin ve své knize „Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu“, připomíná animovaný film, v němž skupina vědců na cizí planetě vysadila velké množství drobných uměle vytvořených živočichů a se zájmem sledovala jejich evoluci. Malí tvorové se měli čile k světu, brzy „vyjedli“ zdroje potravy ve svém okolí a zahájili lov svých konkurentů. Dařilo se jim výborně, jejich počty klesaly, velikost rostla, až nakonec zůstalo jen několik největších jedinců a i ti se navzájem sežrali, až zbyl ten největší – poslední. Zůstal sám na pusté planetě, spokojený, že už ho nikdo neohrožuje. A v této fázi se dnes nachází i náš pozemský euro-atlantický kapitalismus.

Nejzábavnější na naší současnosti je ovšem sledovat, jak se všichni západní politici (včetně našich EU+USA vlezdoprdelků) zoufale snaží dávat najevo, že to tak není. Že tento směr vývoje neexistuje, popírají, že se po této cestě řítíme narůstající rychlostí a že všechny pokusy zastavit tuto jízdu do (nejen) ekonomického pekla jsou marné. Zoufale hledají východisko, bankéři s jejich požehnáním oslabují  měnu, tisknou nekryté peníze, když zjistí, že to nefunguje, zvýší úrokové sazby, vypracovávají odhady inflace, odhady růstu, odhady výsledků, odhady důsledků, mají různá očekávání, ale ve skutečnosti NIC NEVĚDÍ. 

Liberálové vymýšlejí šílené teorie (neomezuj se pravidly – stanovuj si vlastní pravidla), absurdní postupy (více Evropy) – a  VÝSLEDEK ŽÁDNÝ!  Nikdo není ochoten přiznat, že kapitalistický způsob fungování ekonomiky narazil na své hranice a  bude nahrazen novým systémem. Tak jako se přežilo a stalo nefunkčním otrokářství a nevolnictví, přežívá se a stává se nefunkčním nespravedlivé vykořisťování zaměstnanců, neoprávněné obohacování  zaměstnavatelů a nejrůznější burzovní, kapitálové a dluhové operace finančníků, spekulantů a majitelů obrovských nadnárodních firem.

Zachování a další rozvoj lidské společnosti si v blízké budoucnosti vynutí spravedlivé využívání zdrojů, spravedlivé rozdělování ekonomických produktů všem členům společnosti a spravedlivé poskytování pomoci všem, kdo ji potřebují. Pokud k tomu nedojde v rámci rodícího se multipolárního uspořádání světa, které bude skutečně poslední fází kapitalismu, dojde k tomu  formou REVOLUCE, během které dojde ke přerozdělení zdrojů, majetku a produkce tak, aby z nich měli prospěch všichni členové společnosti. 

Prvním krokem bude změna myšlení lidí. Lidé musí pochopit, že pokud neopustí svůj současný konzumní způsob života, založený na  nenasytnosti, sobectví, pohodlnosti a lhostejnosti, jejich budoucností je korporátní fašismus s feudálními či otrokářskými prvky. 

Druhým krokem bude znárodnění těch odvětví ekonomiky, jejichž bezchybné fungování bude podmínkou budoucího rozvoje společnosti. Formy vlastnictví ekonomických výrobních prostředků budou různé, ale musí být v rovnováze, aby z něho bylo možno uživit veškeré obyvatelstvo a financovat chod státu a společnosti. Dojde k posílení role státu v těchto procesech, k obnovení základních funkcí státu a k návratu klíčových odvětví do státního vlastnictví. Bude obnoveno a rozvinuto družstevní vlastnictví ve všech oborech.

Pokud k nedojde ke změnám vlastnictví ekonomických struktur, pokračování oligarchizace vyústí v celoplanetární válku o zdroje pro přežití.

Třetím krokem bude odstranění všech zbraní hromadného ničení. Pokud to lidstvo v dohledné době neudělá, bude pravděpodobnost vzniku světového válečného konfliktu stále narůstat a jednoho dne k němu (byť náhodou nebo selháním člověka či techniky) dojde.

Co je tedy budoucností lidské společnosti? 

Samosprávná demokracie, v níž žijí skromní, poctiví, čestní a spravedliví lidé, kteří ve stejném duchu vychovávají své děti. 

Regionální a soběstačná ekonomika, v níž lidé pracují pro blaho svých rodin a tím i celé společnosti, neboť jen šťastná a spokojená rodina je jejím základem, a pomáhají jeden druhému, místo vzájemného okrádání se pod hlavičkou šikovnosti a podnikavosti. 

Hledání a objevování nových technologií, rozvoj vědy a lidského poznání a jejich využití pro intelektuální, fyzický a kulturní rozvoj celého lidstva.

Objektivní a pravdivá  vzdělávací soustava a média, která budou skutečným strážcem demokracie a lidské svobody, podporovatelem morálky a práva a připomínkou povinností. 

Ochrana a obnova světového přírodního prostředí  a bohatství pro budoucí pokolení.

Obrození národních a místních kultur v jejich rozmanitosti a rozvoj a zachování kulturního dědictví pro další generace.

Husitský Tábor, německá a švýcarská reformace, osvícenství, pařížská Komuna a poučení ze socialistického vývoje ve 20. století nám ukazují směr a myšlenky velkých duchů minulosti jsou milníky na cestě lidstva do jeho nové lepší budoucnosti.

Pro pokec: Jaromír Bradávka

sdíletj na

3.6 9 hlasy
Ohodnotit příspěvek
30 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
13. 5. 2023 13:37

………..než bude po něm,….tak nás to bude hodně bolet v důsledku katastrofálních politiků ČR,….to už nejsou lidé, ale zrůdy u moci !!!

Radegast
13. 5. 2023 15:25
Odpovědět  ijn

A co herci, zpěváci, sportovci, Jiřina Bohdalová? Ti jsou také veřejně činné zrůdy.

Český národ jim nestál ani za slovíčko.

Zřejmě už za socialismu se scházeli a domlouvali, jak nás okrást a vyvraždit. A my jsme je sem nezvali, Chazary.

Jdu na očkování, tvrdí v reklamě Bohdalová. Nemáme ji na seznamu, oponuje IKEMhttps://www.seznamzpravy.cz/clanek/jdu-na-ockovani-tvrdi-bohdalova-nemame-ji-na-seznamu-oponuje-ikem-135904
https://www.facebook.com/614434815422565/photos/a.618020981730615/1565489230317114/
comment image

Pavel K
14. 5. 2023 07:54
Odpovědět  Radegast

Vynechám herecké zásluhy, ale po sundání masky je to prý Renault ale jako kamión. Mám od lidí, kteří s ní byli v kontaktu.

katango
14. 5. 2023 11:04
Odpovědět  Pavel K

Jo, slyšela jsem jak na rautech křečkuje chlebíčky do kabely.

Pavel K
14. 5. 2023 11:58
Odpovědět  katango

…..a je na prachy jak swyňa a když řemeslníci chtěli zaplatit tak byla vélmi opatrná na škubání. 😊🙏🤦‍♂️

skeptik
13. 5. 2023 14:07

Prvním krokem bude změna myšlení lidí.
Změnu u “uvědomělých” “zodpovědných” voličů vlastizrádných stran pětikoalice spustí až reálné ohrožení života na frontě po boku banderonacistů, nebo až nebudou mít co jíst kromě karbanátků z namletých brouků.

Autor
13. 5. 2023 14:33

Nikdo netvrdí, že změny budou rychlé. I když nakonec zřejmě ano, ale po delší fázi agónie.
My si tady žijeme na svém písečku, ale ve světě námi opovrhované myšlenky socialismu žijí. A budou tomu pomáhat i vynucené změny ve spotřebách všeho. Změny myšlení budou vynucené, nebo lidstvo nepřežije. Ostatně nejde ani tak o nás, třeba tady v naší ještě republice, ale jde o lidstvo celkově. A ještě mimochodm – svět námi jako “naší civilizací” skutečně opovrhuje!
Dost možná to bude podobné, jako rozhodování Jana Masaryka v únoru 1948, kdy šel do nové vlády, protože chápal, kam povede cesta na západ tehdy, i když to odporovalo jeho návykům, jak říkal : “Já je tam poznal, co jsou zač.” Ostatně dnes sklízíme plody obratu právě na západ po 33 letech. Jestli chce lidstvo přežít, musí se tak, či onak vypořádat s těmi, kteří si myslí, že dnes vládnou světu. To není stát nebo státy, ale to jsou ti, jimž se říká – že jsou bez vlasti, že jejich jediným domovm je to místo, kde teď berou zisk. Ostatně i takové “samozřejmosti”, jako akcie a jiné podobné papíry budou muset zmizet.
Samo to nikdy nepřijde. Dosud ti, kteří parazitují na celém světě a získávají všechny výhody pro sebe, mají moc a koupí si svoji ochranu mezi zmanipulovanými a nic nechápejícími. Ale to hlavní, co se bude muset změnit, to je postoj k odpovědnosti za své činy. Tam leží to zakleté “černokněžníkovo vejce”, které chrání parazity. Protože dnešní politici necítí absolutně žádnou odpovědnost za tu pakáž, za ty blby, za ty žebráky, za ty ztroskotance, za ty magory tam dole (ODS). V tom je ta potíž s kapitalismem jako takovým, respektive s celou euroatlantickou civilizací. Čest a sláva výjimkám, které však jen umocňují tu viditelnost propasti mezi těmi horními deseti tisíci a 15 miliony dole …
Ale nikdo to za ty, co budou zrovna naživu dělat nebude ani tady u nás, ani v Německu, ani v Africe, ani v Latinské Americe, prostě nikde.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sizok
13. 5. 2023 14:45

Obávám se, že svět se naopak řítí do orwelovského
pojetí světa. Jistě jste viděli film s H.Fordem Blade Runner,
takový je svět budoucnosti. Totální kontrola nad člověkem, otrokem.

unor 2022
13. 5. 2023 14:46

Tak napr.
.. kapitalismus je take soukrome vlastnictvi vyrobnich prostredku a z toho vyplyvajici efektivita rizeni a fungovani
.. obecne soukrome vlastnictvi nelze jen tak nahradit aby veci fungovaly maximalne efektivne
..
Kapitalismus se ve svych mnohych podobach jen tak neprezije.
Pokud se v nekterych aspektech nezmeni ne clovek ale lide. Vsichni.

Markýza
13. 5. 2023 14:59
Odpovědět  unor 2022

Ne – jen by neměl sežrat nás a v konečném důsledku i sám sebe. Chce to rovnováhu jako ve všem, vždy a všude. Viz moje poznámka vejš stran toho, co by měl mít ve vlastnictví stát.

unor 2022
13. 5. 2023 15:14
Odpovědět  Markýza

Nemuzeme mluvit o zmene spolecenskeho usporadani bez zmeny samotneho cloveka. Jinak zase skoncime bud u socialismu nebo nadnarodniho vlastnictvi jez se jako obe formy ukazaly byt nepruchodne.

Markýza
13. 5. 2023 21:06
Odpovědět  unor 2022

Beze změny myšlení – tak jste to mínil? No to samozřejmě ne. Mentální pole je základ všeho a na počátku je vždycky slovo (informace, myšlenka)

Bobo Dupľa
13. 5. 2023 16:04
Odpovědět  unor 2022

Dovolím si s Vami nesúhlasiť. Kapitalizmus a efektivita riadenia a fungovania, súkromné vlastníctvo a aby veci fungovali maximálne efektívne… To závisí od uhla pohľadu. Efektivitu by sme mohli definovať cca ako mieru odchýlky dosiahnutého cieľa od želaného cieľa. Ibaže čo je základným cieľom v kapitalizme? Dosahovanie zisku. Ako príklad uvediem výrobu a predaj el. energie v ČR – vyrobené za veľmi lacno a konečnému užívateľovi predané za veľmi draho. Zisk obchodníka je obrovský – cieľ bol dosiahnutý. Z tohto pohľadu je krátkodobá efektivita vysoká až brutálne vysoká. To však nič nerieši s ožobračovaním väčšiny obyvateľov ČR, postupnou likvidáciou podnikania v ČR z dôvodu vysokých nákladov (vstupov) a následnej straty konkurencieschopnosti. Z dlhodobého hľadiska a pohľadu drvivej väčšiny obyvateľov ČR totálne neefektívne, zničujúce.

Bobo Dupľa
13. 5. 2023 16:04
Odpovědět  Bobo Dupľa

Pokračovanie… Ak si však spoločnosť určí za cieľ, že dosahovanie zisku v tomto odvetví nie je potrebné, že konečná cena el. energie má byť na úrovni výrobných nákladov + primeraných nákladov na rozvoj odvetvia tak, aby mal každý občan dostupné lacné energie a výroba bežala na nízkych energetických vstupoch a bola konkurencieschopná, tak v tom prípade, aby bola efektivita vysoká, by bolo lepšie štátne vlastníctvo. Teda všetko podľa môjho názoru závisí od cieľov – ak chcete trvalé živorenie väčšiny ľudstva na úkor nenažratých parazitov a trvalý boj o zdroje a celé to smerujúce k seba deštrukcii ľudstva, tak kapitalizmus (korporativizmus) je ideálna cesta. Ak nie, je potrebné vytvoriť niečo iné…

Markýza
13. 5. 2023 14:54

A když na té planetě zůstal jen ten jeden, chcípnul nakonec hlady, předpokládám. Jinak uskromnit se budeme muset, jinak si sežereme zeměkouli, bohužel k uskromnění vede jediná skutečně funkční cesta a ta je – přežrat se k prasknutí. Pak už nikdy nebudeme snít o holubech, co lítají do huby. Jen je v tom ještě nějaký háček, protože náš milý Západ už nějakou dobu přežranej je, ale uskrovňování jde nějak pomalu……

Markýza
13. 5. 2023 14:57
Odpovědět  Markýza

Ještě bych ráda dodala, že už slyším z mnoha stran tu rozumnou myšlenku o zestátnění, a sice, že stát by měl vlastnit všechny strategické zdroje a body, jako vodu, nerostné bohatství, výrobu elektřiny, železnice a letiště.

Milan ze Zahrady Čech
13. 5. 2023 18:58
Odpovědět  Markýza

Nesežereme, stará svobodo, nesežereme. Ale to by bylo na dýl a málo prostoru. Jen tolik – ne náhodou počet novorozenců v Evropě počal v jistém okamžiku stagnovat a posléze klesat. Ona rozumná rodinná politika dokáže pomocí korekcí – viz Huho (Husákovy housata) – mnoho. (A nerozumná ještě víc, jak vidno)
Tady máte vzestup počet obyvatel Bohemie za posledních sto let:

Počet obyvatel Bohemie v r. 1914 – 10 283 486 kousků.
Počet obyvatel Bohemie v r. 2021 – 10 524 167 kousků.
To je nárůst, co? O plných 240 711 kousků ! Skoro o jednu Ostravu!
Ale dál je to ještě lepší. Z oněch 10 524 167 kousků, započítaných do sčítání v r. 2021, má 496 250 kousků cizí státní příslušnost…
Jojo. Rosteme, rosteme…
Takže nebojte, nesežereme zeměguli. Sežerou nás. Pšššš… už přicházejí k prostřenému stolu. Tak abychom je nerušili.

Markýza
13. 5. 2023 21:07

Tím “my” jsem ovšem myslela lidstvo komplet 🙂

Milan ze Zahrady Čech
13. 5. 2023 22:00
Odpovědět  Markýza

Já vím. Ale já vám to chtěl ukázat na malým vzorku, páč velkej by vám nadělal v lebince paseku. Jedna strana se chmuří, že je nás přes osm miliard a že sežerem, druhá se chmuří, že jedna miliarda někam zmizela a že katastrofa. A včil mudruj.
😮

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
14. 5. 2023 09:13

Tak jo, ale vezměte malý vzorek z okruhu Indonézie/Filipíny/Malajsie/jihovýchodní Asie, ať to má zhruba velikost Evropy 😎

Milan ze Zahrady Čech
14. 5. 2023 19:34
Odpovědět  Markýza

Já jsem spíš domácí typ…
Ale i tak – nesežerem a nepřemnožíme. Ona si s námi Gaia poradí.

Markýza
15. 5. 2023 10:25

Že si poradí, mamička jedna, o tom nepochybuju 🙂 Zatím je na nás pořád velice hodná.

Radegast
13. 5. 2023 15:06

Centrum kapitalismu se přece vždy přesunovalo a přesunuje: kolébka kapitalismu Itálie – Holandsko a Belgie – Británie – USA – dnešní Čína.

Pax Britannica „britský mír“ od 1815 do 1914 nahradil Pax Americana „americký mír“ od 1945 dodnes a ten brzy nahradí PAX CHINESIANA „čínský mír“. Čína už trénuje vyjednávání na Ukrajině.

Čína a BRICS jsou projekt globalistů. Digitální otrokářská NWO diktatura podle Orwella Čína má být budoucím hegemonem, jediná světová velmoc, už ne Evropa a USA. Rusko má být ubohý dodavatel surovin Číně. Evropa a USA zdevastovány.

Mazlíčkovi globalistů Číně hrozila od roku 2018 hospodářská krize, ale covidteror přinesl Číně nejrychlejší ekonomický růst na světě. Čína může neomezeně znečišťovat planetu, chrlit popílek z uhelných elektráren, lít jedy do řek, žádná “klimatická změna”, “klimatická neutralita”, “Green Deal” se globalistické Číny netýkají, hlavně budovat a vyrábět.

unor 2022
13. 5. 2023 15:16

Stari bohati dedci a baby se ukazali byt nejodpornejsimi bytostmi.

unor 2022
13. 5. 2023 15:25
Odpovědět  unor 2022

A vzdy se najde dost mladych bastardu ochotnych za penize realizovat jejich pomstu svetu. Zdegenerovany svet, kterym se msti mladym, kteri maji jeste vse mozne krasne pred sebou.

Radegast
13. 5. 2023 15:32
Odpovědět  unor 2022

Taky se mstí, že se jim běloši neklanějí, žmoulaje v rukách čepici.

katango
14. 5. 2023 11:07
Odpovědět  Radegast

Žmoulajíce. Ráčej vodpustit, ale na přechodníky jsem vysazená. Muž žmoulaje, žena žmoulajíc, pachole žmoulajíc. Muži, ženy, pacholata žmoulajíce.

Markýza
14. 5. 2023 13:53
Odpovědět  katango

Vy taky? 😀 Já se taky občas neudržím a opravuju, rve mi to oči i uši 😀

katango
14. 5. 2023 17:53
Odpovědět  Markýza

Jo, k přechodníkům jsem opravdu přilnula, používám je a opravuji, pokud se někdo zmýlí. Mne to pocitově přenáší mezi vzdělance.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
josef
14. 5. 2023 09:20

V čem je problém? Problém je v tom, že již úvodním článku se autor dopustil hrubé chyby. Nerespektuje základní přírodní zákon. Tím je konkurence. Ať již mezi druhy, nebo uvnitř druhu.. A od toho se odvíjí i diskuse. Vůbec není řešeno, kdo bude určovat pravidla chodu společnosti a kdo je bude kontrolovat. A spoustu a spousta dalších věcí. Prostě druh, nebo jeho část, která ustrne, nebo je ustrnuta ve vývoji je určena k likvidaci. Jediné, kde vámi všemi popisovaný mechanismus nějak fungoval byla snad poválečná Jugoslávie, kterou vedl Tito.
Ale na toto téma byly napsány celé vědecké a nevědecké knihy. Byly vyvražděny národy, vedly se války. Výsledek?! Koukněte se kolem sebe. Toto nevyřeší ani BŮH. A nebo vyřeší. Náš druh bude nahrazen jiným druhem.