Jaroslav Štefec: Pozorně sleduji frašku nazvanou „samospasitelné tanky pro Ukrajinu“

Pozorně sleduji frašku nazvanou „samospasitelné tanky pro Ukrajinu“, v níž pan Zelenskij a členové jeho kabinetu unisono vzývali Západ, aby mu dodal tato bojová vozidla a vyhrožovali, že bez nich bude Ukrajina jistojistě poražena a „hordy z východu“ zaplaví Evropu. Hlavním důvodem tohoto divadelního představení byly formální obstrukce německé vlády dát tomuto vývozu zelenou. Potřebovala si totiž alespoň navenek zachovat tvář před svými skutečné pozice Německa v Evropě neznalými voliči.

Divadlo pro německé daňové poplatníky skončilo před dvěma dny, kdy německá vláda „pod tlakem spojenců“ souhlasila jak s vývozem německých tanků Leopard 2, tak tanků tohoto typu z výzbroje Polska, Finska a dalších zemí. Ukrajina tak vedle 12 britských Challengerů a 31 amerických tanků Abrams nejstaršího typu z poloviny 80. let dostane kolem stovky tanků Leopard různých verzí, od 2A2 po 2A5. Podívejme se na tento „dar“ podrobněji.

Z vojenského hlediska se už na první pohled jedná o naprosto nesmyslný krok. To, co se chystá „kolektivní západ“ dodat na Ukrajinu, nejsou „moderní“ tanky, ale staré stroje, pocházející v lepším případě z počátku 90. let. Obrovská různorodost dodaných typů a verzí vytváří už tak chaotickému logistickému systému ukrajinské armády další obrovské problémy se zásobováním municí, náhradními díly a především kvalitním palivem, kterého tito „bumbrdlíčci“ spotřebují podstatně více, než daleko lehčí bývalé sovětské a proti nim aktuálně stojící ruské bojové stroje. Navíc, na rozdíl od sovětských/ruských tanků, západní stroje vyžadují čtyřčlenné osádky.

Dalším problémem je výcvik osádek a zvládnutí nasazení nově nabytých strojů v boji ze strany velitelů útvarů a jednotek. Lidé, bývalí vojáci a mí přátelé, kteří tuto techniku velmi dobře znají a dokonce s ní i bojovali, se shodují na tom, že výcvik osádky tanku Leopard 2 trvá minimálně jeden rok a u tanku Abrams a Challenger ještě o půl roku více. Taktika jejich nasazení je významně odlišná od taktiky, dosud používané ukrajinskou armádou, a vyžaduje mimo jiné téměř absolutní vzdušnou převahu. Což o ukrajinském letectvu v současné době rozhodně tvrdit nelze. Stejně tak nelze čekat, že by se ukrajinští velitelé „zázračně“ naučili během několika měsíců tyto tanky efektivně nasazovat.

Západní země dodáním uvedených tanků na Ukrajinu navíc hodně riskují, a to hned dvakrát. První hrozbou je rozbití mýtu o převaze dodaných strojů nad ruskou vojenskou technikou. Záběry na desítky hořících Leopardů a zničené Abramsy a Challengery mohou totiž zasít semínko pochybností o jejich skutečné bojové efektivitě do srdcí jejich uživatelů a (to především) do peněženek potenciálních zákazníků. A druhá hrozba? Ruská armáda se naučí s těmito stroji účinně bojovat, naučí se využívat jejich slabiny a samozřejmě získá i informace o použitých technologiích. Nemluvě o další hrozbě, kterou by přineslo nasazení munice s ochuzeným uranem. Ruská strana dala jasně najevo, že by to považovala za použití „špinavé“ jaderné zbraně se všemi z toho plynoucími důsledky.

Co tedy vede západní státy k tomuto kroku? V první řadě to ukazuje, že Ukrajina (a v jejím zastoupení celé NATO) je v zoufalé situaci. I přes obří zbrojní a finanční dotace je ukrajinská armáda definitivně v defenzivě. Není schopna nahrazovat ztráty vojenské techniky, a už vůbec ne ztráty zkušených vojáků. Ruská federace a její armáda se ukázaly být daleko tvrdším oříškem, než USA a státy NATO očekávaly. Potřebují proto za každou cenu získat čas na přípravu další eskalace konfliktu, kterým už nemůže být nic menšího, než přímá konfrontace s ruskou armádou. A potřebují také impuls k jejímu zahájení. Právě v něm by západní tanky teoreticky mohly sehrát určitou roli.

Jeden jediný zoufalý pokus o ofenzivu, v níž by byly tyto stroje nasazeny jako jednorázový spotřební materiál (protože v této skladbě a počtech s nimi nelze nic jiného podniknout), by mohl posloužit po jeho definitivní porážce k politickému zdůvodnění „vyslyšení zoufalých proseb“ ukrajinského vedení o přímý vojenský zásah Aliance. Jenže to by znamenalo válku s Ruskou federací, prakticky okamžitě vedenou s použitím taktických jaderných zbraní. Ruská strana, která si je dobře vědoma relativní slabosti konvenčních sil, se tím nijak netají. Jak z toho ven?

Přímý vstup do konfliktu se totiž nechystá na půdorysu NATO, ale na straně jeho východních a pobaltských členů, sdružených v tak zvaném „Kyjevském paktu“. Co to znamená? „Starým“ členům NATO a tím i alianci jako celku to umožní „zůstat stranou“ a tíhu války, ztrát a případných raketových úderů ponese jen tato „liga zoufalců“. Kam bohužel patří i ČR. Co to pro nás může v blízké budoucnosti znamenat, lze do značné míry odvodit z aktuálního dění v Polsku, na Slovensku a v pobaltských zemích. Hodně napovídají i kroky české vlády, která se ovšem i v tomto pro ČR a Evropu zlomovém okamžiku už tradičně chová jako partička amatérských kašpárků, hrajících si na velké politiky. I přes zoufalou snahu zaoceánské nápovědy předvádějí jen ubohou šmíru bez náboje a jasného děje.

Příprava české veřejnosti na stále otevřeněji chystanou mobilizaci, vysílání českých vojáků na zahraniční „válečné mise“ a přítomnost cizích vojsk na území ČR formou podivuhodných vystoupení paní, která si říká ministryně obrany, na téma „dobrovolné registrace“ potenciálních branců, nebo komického výstupu s „leopardíkem“ Válkem by byla snad i směšná, kdyby nebyla doprovázena otevřenými pokusy o změnu ústavy, přípravou na tvrdé zneužití pandemických zákonů, nebo stále drsnějším omezováním svobody slova. A co vystoupení pána, který hraje roli náčelníka generálního štábu tak zvané Armády české republiky? Jeho „vojácky otevřená“ slova o tom, že se bude při výstavbě AČR řídit zadáním politiků, nebo prohlášení o nutnosti výběrové mobilizace by měla přimět české občany velmi pozorně sledovat, co se vlastně chystá.

Česká vláda tak dává stále otevřeněji najevo pohrdání nejen českými zákony, ale i Chartou OSN, a dokonce i samotnou Severoatlantickou smlouvou, která v JEDINÉM závazném článku 1 zavazuje všechny signatáře „ … jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

Naproti tomu až fanaticky vzývá nezávazný článek číslo 5, který signatáře nezavazuje k žádnému automatickému vstupu do války, a už vůbec ne kvůli nečlenovi aliance. Praví se v něm: „SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že ozbrojený útok PROTI JEDNÉ NEBO VÍCE Z NICH v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami TAKOVOU AKCI, JAKOU BUDE POVAŽOVAT ZA NUTNOU, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku BUDOU NEPRODLENĚ OZNÁMENA RADĚ BEZPEČNOSTI. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti PŘIJME OPATŘENÍ NUTNÁ PRO OBNOVENÍ A ZACHOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO MÍRU A BEZPEČNOSTI.“

Nezávaznost tohoto článku si vymínily samotné USA, které rozhodně nehodlají bojovat v žádné válce, z níž jim neplynou přiměřené zisky, a která naopak hrozí nenahraditelnými ztrátami. Pokud se ČR velmi rychle nezačne řídit jejich příkladem, může se velmi brzy naplnit známé proroctví ze Starých pověstí českých, v němž vozka při přejezdu zbytku Karlova mostu ukáže bičem kolem sebe a říká svému synkovi: „Zde stálo kdysi město Praha, jehož sláva hvězd se dotýkala“.
fb

sdíletj na

4.1 12 hlasy
Ohodnotit příspěvek
74 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
unor 2022
27. 1. 2023 11:29

Pokud nebude v Rusku ve vedeni klidny a rozvazny V. Putin bude konecnym resenim globalniho oteplovani globalni jaderna zima.
Vladimire, drz sve, zapadem neustalymi provokacemi napinane nervy na uzde. Co to pujde. Dekujem.

unor 2022
27. 1. 2023 11:33
Odpovědět  unor 2022

Tedy ani jadrem samotneho zapadu, jako jeho snazivymi sluzebnicky a pohunky majicimi pocit mistru sveta. U nas cechacku ruzneho razeni.

Aleš
27. 1. 2023 11:30

Leopard v Sýrii dobře hořel až tak že to Turkum bylo divné.
https://www.militarybox.cz/news/turecke-leopardy-v-syrii/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
27. 1. 2023 11:34
Odpovědět  Aleš

Jj, všechno, co je obohacené uranem, dobře hoří 🙂

\velitel
27. 1. 2023 15:58
Odpovědět  Pijack

Na Leopardu 2 nic onohacéné uranem není

Duudu Wo
27. 1. 2023 19:24
Odpovědět  \velitel

Onohacéné určitě ne. Ale obohacené střelivo do kanónu vložit může.

Boomer
27. 1. 2023 21:02
Odpovědět  Duudu Wo

..pro výrobu průrazné munice nebo zesilujících prvků pancéřování se používá uran ochuzený!! Je levnější než wolfram a dostupný ve velkém množství..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Editor
27. 1. 2023 16:14
Odpovědět  Pijack

těžké kovy, mezi něž uran ve všech svých izotopech hoří dost špatně, protože jejich teplota vznícení je násobně vyšší, než teplota hoření nafty, která zapřičinuje požáry tanků. Ani Molotovovy koktejly nehoří dostatečně vysokou teplotou, aby čímkoliv legovaná ocel skutečně vzplála. Když jakýkoliv tank hoří, hoří jenom jeho vybavení z hořlavých hmot, jako třeba polystyrén který chrání před radioaktivním zářením, izolace kabelů a tak podobně.

Boomer
27. 1. 2023 21:16
Odpovědět  scipio

..primární zahoření tanku, při zásahu podkaliberní střelou z ochuzeného uranu, je způsobeno právě schopností jeho samovznícení(exotermní reakce..) při kontaktu s pancířem za velkých rychlostí(1450-1500m/s), čímž dojde k propálení pancíře a vniknutí paprsku drobných částic kovů o vysoké teplotě. Navíc je střela schopna penetrace i při větším úhlu dopadu než u wolframových penetrátorů..

Velitel
27. 1. 2023 23:12
Odpovědět  Boomer

Ne tak uplně,k propálení pancíře dochází u tohoto typu munice vždy. Bavíme se o munici označované jako APFSDS, česky protipancéřová šípově stabilizovaná podkaliberní střela. Tento typ munice jde střílet jen z hladkých děl. princip je jednoduchý z 120mm děla se vystřelí kovová šipka průměru 25 až 30mm, vlastně vystřelíme cca 10kg kus kovu a využívá se kinetické enegrie střely, W=1/2m*v^2 typická energie střely je cca 12MJ.Takže šipla s energii 12 MJ jetí a narazí na tank, jediné k čemu může dojít je přeměna kinetické energie na teplo a to teplo je tak velké že se šipla propaluje pancířem a to se děje at je šipka z čeho chce, wolfram a uran se používají pro svou vysokou hustotu. V čem je rozdíl, kromě vyšší hustoty ? Wolfram taje při cca 3500C Uran už pod 1200C, což není podstatné, podstatné je,že uran dosáhne při penetraci pancíře své zápalné teploty a při průniku až 2kg uranu shoří což zvyšuje výkon střely o cca 15% a pak roztavený uran lepe zapakuje vnitřek tanku než více soustředěný proud roztaveného wolframu.Americké šroty mají krátkou hlaveň jen 44 ráží a aby vůbec něco prostřelili musí používat uranovou munici. Leopar 2 v starších verzích do A5 mají délku také 44 ráží

Velitel
27. 1. 2023 23:17
Odpovědět  Velitel

což v kombinaci s německou wolframovou municí je tragédie, která nemá šanci prostřelit T90M. U verze A6 němci vyměnili dělo za delší 55 ráží a tim zvýšili ústovou rychlost. Britské muzeální kusy mají vrtanou hlaveň a tyto střely nemohou použít vůbec.
Jaký uran se na to používá, teoreticky ochuzený tedy U238, to co zbude po odebrání U235 pro účely vojenské a elektrárny. Realita, podle měření z Iráku, kde tím USA střílelo obsahoval kov i stopy Plutonia, čili jako zdroj kovu sloužili použití palivové tyče z kterých USA těžili plutonium pro vojenské použití Plutonium se v přírodním, uranu až na jednu lokalitu, nevyskytuje. Výsledek reálného měření z Iráku irácká žena má v krvi 30 až 50x vyšší obsah Uranu než stejná žena z Evropy, výskyt rakoviny v Iráku je 10x vyšší než v Evropě.
Může Leoprad2 použít americkou munici s uranem třeba M829A3?Některé verze možná ano, ale obecně nemůže , všechny Leopardy nemohou použávat ani veškerou německou Wolframobou munici, Duvod, ruzné verze balistických počítačů atd.

Boomer
28. 1. 2023 08:40
Odpovědět  Velitel

.. nechtěl jsem zacházet až do takových detailů, navíc existují informace, bohužel nepříliš obsáhlé co do podmínek zásahu, podle nichž v jednotlivých případech zásahu pod velkým úhlem k úplnému propálení pancíře nedošlo.
Rusové usilovně přezbrojují na kanon 2A82-1M.125mm/ L 52 ráží. umožňující vést palbu všemi zavedenými typy munice 125 mm, včetně podkaliberní.

Pijack
27. 1. 2023 11:32

Pohledem z druhé strany mince jsem potěšen. Ono to totiž znamená (nikoliv jen vypadá), že Rusové systematicky likvidují Ukrajinskou válečnou techniku a proto ten zfetovaný Zelemský furt žadoní o další a další tanky. Je to prostě známka úspěšnosti Ruských vojsk. Ukrajinci nic neumí. Umí krást, tunelovat, vyhrožovat a zadlužovat vlastní zemi. Ani bojovat neumí. Následovníci Bandery zato umí mučit a zabíjet vlastní obyvatelstvo, které je už nechce tolerovat. Tož nic, dodejte jim další tanky… oni se už někde v Africe objeví na černém trhu a nebo ve výzbroji nějakého diktátora 🙂

me2d44
27. 1. 2023 12:14
Odpovědět  Pijack

Otázka: ‘Co se stane, až se “slavné” západní tanky potkají s termobarickou municí komplexu Solncepek’? Myslím, že to pro ně veselé nebude! A Rusové proti “špinavým granátům” nebudou muset ani použít jaderný protiúder. A zajímavé by bylo, kdyby Rusové vyvinuli termobarické hlavice pro Iskandery, Sarmaty, Zirkony, ale třeba i pro torpédo Poseidon – místo jaderného ataku, atak ohněm – no, proč si zamořovat zemi, když to jde jinak?

Pijack
27. 1. 2023 12:19
Odpovědět  me2d44

Palec nahoru

jiří
27. 1. 2023 13:20
Odpovědět  me2d44
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
me2d44
27. 1. 2023 13:35
Odpovědět  jiří

No možná že právě na základě toho došli Číňané k závěru, že se zemské jádro zastavilo a může se roztočit obráceně. EMP zbraně Vám neberu, ale jejich použití – nevyzkoušené – může mít horší dopad, než jaderné zbraně. Už jen nejaderný zásah Yellowstone může vyvolat tektonickou zimu (a průliv mezi Mexikem a Kanadou)!

pav-el
27. 1. 2023 14:09
Odpovědět  me2d44

Je to tak, nikdo netuší, čeho to může být “spouštěč”.

josef
27. 1. 2023 14:12
Odpovědět  me2d44

Já bych to nevylučoval. Už třeba jen pro stařičkou RPG-7 je spousta druhů munice (raket). Jestliže se dobře pamatuji, takvá protibunkrová munice … . Hodně slušný výsledek proti vrstvenému pancíři atd.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
27. 1. 2023 15:58
Odpovědět  josef

..proto musí být tanky během postupu doprovázeny speciálně vycvičenou pěchotou, která dokáže čistit jejich okolí od protivníka, vybaveného PTŘS. Tanky se dle typů liší především čelní odolností, ale shora a ze stran jsou na tom skoro stejně.. a to špatně. Za linií postupující tankové skupiny nemá zůstat nic, co by mohlo škodit tankům! Dnešní PTŘS mají ale dosah až 10 kilometrů.. a tady babo raď!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
josef
27. 1. 2023 21:02
Odpovědět  Boomer

To, že nezvládli taktiku boje s tanky a ochranu vlastních tanků – výsadek mělo pro wermacht tragické důsledky. U T34 byl konektor, který spojovak veletele tanku a velitele výsadku.
A tohle je základ nasazení tanků. Bez podpory pěchoty jsou nanic, o letectvu nemluvě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
27. 1. 2023 21:31
Odpovědět  josef

.. s tím bych tak docela nesouhlasil, jejich bojová spolupráce byla velmi efektivní až do samotného konce války, kupříkladu nedaleko Prostějova se němečtí pancéřoví granátníci spolu s tankisty velmi tvrdě postavili Rudé armádě, urputné boje skončily až 8.května se značnými ztrátami na obou stranách.
Němci prostě od Kurska, kde tzv. utrpěli vítězství, už nedokázali doplňovat ztráty.

P.S.
Oblast této poslední tankové bitvy II. světové války je dodnes zakázanou zónou pro amatérské průzkumníky s detektorem kovů..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Rapa
27. 1. 2023 12:45
Odpovědět  Pijack

To samé ale dělá fialová vláda , i ty před ní, vůbec nic neumí,kromě tunelování,krádeží,zašantročování majetků ČR, vykradení i všech bank a dosazení cizích za ůplatu ,tvořit dluhy a Megadluhy, okradání přes dluhové pasti a tvorba tisíců bezdomovců a nyní dokonce začínají podle vzorů fašistů a bývalého protektorátu vyhrožovat, zakazují hovořit pravdu a zamlčovat realitu,dokonce podporují válku a kdejaké ůchyláky,včetně LGBT smilstva zděděné po římské vrchnosti.A v r.2023 tahle sebranka dokonce překabátila do role inkvizitorů , kápů a jak naznačují už i katů občanů České Republiky,a zase jen za koryta a olizávaní prdelí cizím ,cizincům a jejich zájmům. Praha a Brno je plná černokněžníků,ůchyláků a psychopatů všeho druhu,ty litovat nelze.

All
27. 1. 2023 11:50

Holt je vidět,že máme zločineckou vládu na ůrovni nesvéprávných kašpárků,to co dělají je ničení státu,ničení občanů,překračující veškeré meze a veškeré pravomoci.No a pokud se znovu objeví německé tanky na bojišti a zase proti RF – ,,Sovětskému svazu”,dá se čekat ,že to u rusů vyvolá obrovskou nevoli,zášť,odpor. Pražáci a středočeši , vám nevadí reakce Ruska,budete přece cílem pro ruské rakety a pokud se použijí byť i pouhé náboje do tanků s uranovou výplní na UK,bude Praha možným cílem pro raketu s jadernou náloží. Fiala,černochová a další jsou šílenci,vůbec nejsou normální a Vám v Praze,co ještě zbyl rozum raději utíkejte pryč.

Pavel
27. 1. 2023 12:41
Odpovědět  All

Ucenci a doktori by uz meli prestat urazet inteligenci nas obyc lidi nekonecnym psanim v kancelarich o podvodech zvanych volby..
..Kdyz jde o zlomyslne pitvoreni kasparu a vsude.
V Usa, v Nemecku, Polsku , v Ukrajine ..
Z komedie zvane Volbou za svobodu Demokracie, se dela uz davno kazdymu spatne..
Uz od napoleonskych masakru za zavedeni demokracie s umyslem sjednoceni demokratickyho Nemecka..Malokdo prezil..
EU v Bruselu uz s volbami skoncili ..
Chlap se narodi jako chlap, spatne , nauci se mluvit bez povoleni , jeste hur..Potrebuje potravu ,nici zemi uhlikovou stopou ..
A jeste nechce o valkach ani slyset..
EU plazi se plazi smerem ke svym porucnikum a psychopatuji nenavistne s patricnou davkou valecneho demokratismu na nestastne obcany..
Pudou taky /vsichni/ na Moskvu , co nevidet..
Uz se nemohli dockat ,museli /zakryvat zurivou nenavist /, predstirat mirumilovnost ,volby a germani meli zase starosti ,ze se valka a svetova a utok na Rusko k tomu ,zase odehraje, beda ,bez nich..
Ta uleva a prilezitost behat s nadsenim a vdecnosti objimat Zeli v Kyjevu,davat dary a vse co si preje ,za vyprovokovani valky a obetovat zase vse pro valku svetovou .

Pavel
28. 1. 2023 09:58
Odpovědět  All

Burbock ,ministryne vseho schopna vyhlasila valku proti Rusku oficielne a za vsechny..
S tim ,ze vi ,ze germani nebudou mit na zaplaceni uctu, na tech ji nezalezi, kdyz ji zvolili, /jejich blbost/ ,ale Ukrajina je vsecko.
NIkdo neprotestoval ,navic potlesk..
Scholtz ,prohlasil ,ze na protestech nezalezi. Zalezi aby germanii verili vlade.Ukrajina je vsecko..
Nikdo jim nerekl ,at jdou valcit na U. a lidi nechaj zit v miru..
V pekle ma Hitler hlavni 5ti hodinovej valecnej proslov..S oslavama..
Tsunami zbrani se dodava Banderistanu. Ukrajina uz to davno neni.
Jestli kdy byla..
I Svajs dodava co je treba. Ovsem neutralne..
Vyroky ale vzbuzuji podezreni ,ze nejen ukr , ale ze celej zapad mele z posledniho.A konec si urychlujou..
Vlada zivy mrtvoly neni atraktivni dalsi vlady a staty prchaji ..
Cina ma moznost svetovou valku ,zastavit ,kdyz verejne zmobilizuje na pomoc Rusku..Na co ceka?
Dalsi budou letadla,armady a rakety s nuklearnimi hlavicemi..
Mosty, zeleznicni krizovatky a mosty , sklady a prekladiste rusy nezajimaji..Cekaji az na ne zautoci vsemi dovezenymi zbranemi?

Gales
27. 1. 2023 11:54

Zelenskému se úspěšně daří likvidovat výzbroj NATO. Zanedlouho jim zbudou jenom cepy.

me2d44
27. 1. 2023 12:28
Odpovědět  Gales

Máte dojem, že si někdo dneska pamatuje, co to byl cep? Mladí dneska znají akorát World of tank a další střílečky. O cepech (husiti je měli okované), halapartnách, sudlicích, pracích a píšťalách nemá mládež ani páru – ve škole je to neučí a v rodinách rostou, jak roští v lese. Když jsem dostal od táty výprask, bylo to v pořádku – dneska je to “domácí násilí”. Když jsem od mámy dostal pár facek – byl to normál – dneska je to ohrožení psychiky dítěte. A vojenský výcvik prodělali naši kluci- branci naposledy v roce 1997 – syn sice dostal povolávák, ale nikdy na vojně nebyl. Koho vlastně chce naše vláda mobilizovat (i ty aktivní zálohy nakonec udělají to samé, co naši dědové – přejdou na ruskou stranu a “hurá na Berlín”.

Helena
27. 1. 2023 12:43
Odpovědět  me2d44

Nepřejdou na ruskou stranu, nestihnou to. Kdy vám všem dojde, že ty děti tam budou poslány jen proto, aby tam co nejdřív zemřeli. Jejich smrt je hlavní účel toho všeho. Proto taky není třeba pro ně mít výzbroj, jídlo, zázemí. Přemýšlejte. Jediné co tam lifrují, je vojenský šrot.

me2d44
27. 1. 2023 13:08
Odpovědět  Helena

Kdo bude chtít, svoji cestu k pravdě si najde – tak, jako si ji dědové našli za nacismu (ten můj se musel 4 roky skrývat v lesích u partyzánů, protože nacisti po obsazení Československa od vládních úředníků obdrželi seznamy komunistů). No, dnes je jiná doba – jeden práská na druhého, aniž by ho znal. Pokud si vzpomenu, tak za socialismu si lidé byli blíž (až na paranoické bonzáky!).

Albi
27. 1. 2023 15:18
Odpovědět  me2d44

A ještě jedna věc – tehdejší vláda se občanů přece jen do jisté míry bála – protestů, nepokojů, nebo dokonce možná i kritiky ze Západu? Možné je všechno. Ale bála – co by si počala bez dělníků. S inteligencí ne, tu dokázala “držet na uzdě”, ale, jak se říkalo – “lopatu vám nikdo nevzal”.

Jenže dnes jsou politici, které jistí Západ (dokud je bude potřebovat) snad víc než jakýkoliv bůh – křesťanský nebo pohanský, všechno jedno. Politik je BÚH.

me2d44
27. 1. 2023 15:53
Odpovědět  Albi

Za socialismu stačilo, když se začali čertit havíři v Ostravě, nebo na Kladně – a v tu ránu byl klid, vláda sklapla, jakoby se nic nedělo. V armádě a SNB to bylo složitější (splň rozkaz, pak si můžeš stěžovat).

ladik
27. 1. 2023 17:49
Odpovědět  Albi

Jediná síla která by byla schopna svrhnout současnou (a jakoukoli jinou) vládu, jsou dělníci. Bohužel již nevědí, jakou obrovskou silou disponují. Žluťácké odbory jsou v holportu s vládou a komunistická strana, která by je měla organizovat a sjednocovat, přestala tento úkol plnit.

xyz
28. 1. 2023 07:30
Odpovědět  ladik

a hohužel již je ve firmách více zahraničních dělníků.

Milan ze Zahrady Čech
27. 1. 2023 19:31
Odpovědět  Albi

“Hlavně aby se horníci nenas-rali.” Pamatuješ čí je to slavnej vejšplecht?

Albi
27. 1. 2023 15:11
Odpovědět  Helena

Myslím si totéž. Jen jsem psala dřív, než jsem dočetla až sem.

Albi
27. 1. 2023 15:08
Odpovědět  me2d44

Medvěde – dovolte pohled “nevojáka”:

Bojovat umět nemusí.
1 – Politici sami o vojně nemají ani páru – jsou na tom stejně jako ostatní “neznalá” populace.
2 – Především je potřeba dodat materiál proi ty “mlýnky na maso”, aby hysterie byla dostetčně krmena.
3 – Slované jsou (snad) jen o jednu příčku výš než Rusové, jejich likvidace není problém, ale proč si zvyšovat náklady, když to na Ukrajině bude zadarmo a ještě dobře zobchodovatelné.

me2d44
28. 1. 2023 11:27
Odpovědět  Albi

Budu oponovat: 1.) Bojovat umět člověk musí – když za nic jiného, tak za sebe a svou rodinu (často nevděčnou). 2.) Do mlýnku na maso se dá nahnat jen ten, co za slíbené peníze přestane myslet (mrtvým se odměny nevyplácejí – proto je Ukrajina vede jako nezvěstné). 3.) Rusi jsou sice mnohonárodnostní stát, ale tak jako na Ukrajině, Slovensku, Polsku, u nás – základ tvoří Slované – a Rus je Slovan – ne méně než Slovan! A proto západ cpe zbraně na Ukrajinu – je si vědom toho, že jen Slovan dokáže porazit Slovana – a dnes Slovan Slovana vraždí – ovšem zápaďáci vsadili na špatnou stranu – když je Rusku nejhůř, objeví se Bolševik…

Petr
27. 1. 2023 16:13
Odpovědět  me2d44

Syn se vrátil ze ZVS v roce 2001 a měl ji pouze roční. ZVS byla zrušena snad až v roce 2004 ze ministra Khunla (+/-)

Pabel
27. 1. 2023 12:08

Orbán: dezorientovaní evropští politici nedokáží obhájit zájmy nejen vlastních zemí, ale i kontinentu.
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/orban-je-ohromen-nerozumnym-rozhodnutim-evropskych-vudcu/

Boomer
27. 1. 2023 12:34

.. takže bylo vyřčeno “A”.. Abramsy, Leopardy a Challengery na východní frontě. Teď uvidíme, co se objeví proti nim po vyřčení “B” protistrany. V poslední době o problému odborníci dost spekulovali a mě osobně to připadalo, že ruská strana dělá vše pro to, aby si udělala v reálu jasno ve věci bojové hodnoty A i B.
Tož to su fakt zvědavý, co na ně vytáhnou, co kde zase vykoumali..

me2d44
27. 1. 2023 12:51
Odpovědět  Boomer

Jednoduchá odpověď: při nasunutí západních tanků na linii fronty: z ruské strany Uragan a Solncepek, v druhé linii T-90M s podporou Terminátora a v zádech s Armatou. O dronech a dalších “legráckách” nemá smysl povídat – a komunikace “západních” tanků? no Rusi už nemají “jen” systém Chibiny, takže: “Jaká komunikace?”.

me2d44
27. 1. 2023 13:14
Odpovědět  me2d44

Zapomněl jsem dodat: na hmotnost nejsou ukrajinské mosty stavěné (max. 50 t). Takže dostat se na linii fronty – maximálně po železnici. Těch dieselů na Ukrajině, když jim SSSR zavedl elektrifikaci, už zase tak moc není – navíc potřebují palivo. A pak: co tank, to jiná munice a jiné palivo. Otázka: Kde to bude Ukrajina brát? No Sláma U kravína!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
delnas
27. 1. 2023 14:45
Odpovědět  me2d44

Slama u kravina……miluji tento cesky humor…dekuji…

Boomer
27. 1. 2023 15:02
Odpovědět  me2d44

..tož emerika je technologicky vyspělou zemí, tudíž by turbína jejich nejlepších tanků na světě mohla umět šlapat i na benzín nebo naftu, jako to uměly třeba ty primitivní rusácké motory letadel Su-25. Tak nějak to vidím já, jako prostý venkovan.. :-)))

Rapa
27. 1. 2023 15:10
Odpovědět  me2d44

Rusové ale mají vzdušnou převahu a pro letecké ůdery je každý tank pamlskem,bude rychle zlikvidován ( přece,aby byly tanky kyjeva ůspěšné,musely by mít aspoň výborné protiletadlové krytí )

Pavel
28. 1. 2023 10:06
Odpovědět  Rapa

Pockaji a nechaji je vsecky prijet az na frontu /vcetne protileteckych zbrani/,aby strileli na Rusko a ruskou armadu..

Boomer
27. 1. 2023 13:18
Odpovědět  me2d44

..dal jsem si tu práci a probral se dostupnými informacemi o nasazení Abramsů a Leopardů, jejich úspěchy mají jednoho společného jmenovatele.. maximální podporu ze vzduchu i na zemi. A to na Ukrajině mít nebudou, stejně tak jako ochranu dobře vycvičených a secvičených pozemních specialistů, tzv. Panzergrenadier.
A proti dvojici střel z 9M133 Kornet nepomáhá ani reaktivní pancéřování v kombinaci s aktivním systém ochrany. Ověřeno v boji..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Rapa
27. 1. 2023 15:12
Odpovědět  Boomer

Tak,bude to pamlsek pro ruské letce

Boomer
27. 1. 2023 21:33
Odpovědět  Rapa

..Kornet je používán v mnoha různých variantách, včetně přenosné dvěma muži. Něco jako hodně zdokonalená Maljutka..

Milan ze Zahrady Čech
27. 1. 2023 13:21
Odpovědět  me2d44

Myslím, že Armaty ne. Četl jsem na některých ruswebech, že to s Armatou přepískli s elektronikou. Laicky řečeno, že je Armata vynikající – ale jen dokud funguje elektronika. Jenže právě elektronika že je na Armatě příliš náchylná k poškození i obyčeným sapíkem. Takže Armaty stáhli a odsunuli je k obraně Moskvy, Petrohradu a podobně a namísto nich raději dál čile modernizují T-90-ky (program Poryv 3), které jsou mnohem odolnější.

me2d44
27. 1. 2023 13:45

Od kamaráda (4x v Afghanistanu) vím, že pokud vypadne palubní počítač i u blbého Humwee, tak je potřeba Čecha, který dokáže z pod palubky vyrvat dráty, nastartovat a s tím šrotem odjet. A teď můžeme diskutovat o tom, kdo to přehnal s elektronikou – na těch Humwee mnohdy závisel osud celé patroly (která jen hlídala amíkům zadky). Pravda: i přes 4 mise mu MUSADO nic neříkalo – až když narazil na mne (cca 20 vteřin). Druhý den jsme se spolu opili – na omluvu donesl 5 lahví archivního Modrého portugala…

Albi
27. 1. 2023 15:24
Odpovědět  me2d44

Tak opět se ozve “nevoják” 🙂

Vypadá to, že v dohledné době bude nejproblémovější součástka (nejen) tanků Čech. A není vyloučené, že se nesežene ani z dovozu.
Protože ti absolventi “žvanivých věd” možná nebudou umět ani vyměnit žárovku

me2d44
27. 1. 2023 16:10
Odpovědět  Albi

No, podle výpovědi kamaráda – amíci když nenastartovali, tak volali servis (teda, kamaráda až potom, když dostal na tlamu). Byl jim slíben za týden, ale mise měla proběhnout ten den. Šikovný Čech, který je vyházel z Humwee měl za 15 minut jasno – a motor vrčel i bez palubního počítače. Příliš moc elektroniky je mnohdy na škodu.

Albi
27. 1. 2023 18:30
Odpovědět  me2d44

Tomu se nedivím. Při jejich klesající úrovni vzdělání, které poslušně kopírujeme se ani nedá nic jiného čekat.
Zatímco ti ruští primitivové šli ceastou opačnou.
Jak řekl “politruk” Pjakin – “ve 20.tých létech byl ruský národ prakticky negramotný a za 40 let dokázal poslat člověka do vesmíru”.

Pozn.: On totiž Stalin zrušil tzv. “Zákon o kuchařčiných dětech”, který prakticky vylučoval jakékkoliv školní vzdělání dětí, které nemohly platit.
No – a o čem se začíná mluvit u nás?
A když někdo dostal tak geniállní nápad, od něho k placení je už jen krůček.
Fakt ten Západ úspěšně doháníme, jen bohužel spolehlivě, pořád a vždycky v tom horším.

delnas
27. 1. 2023 14:41
Odpovědět  Boomer

Presne …je to tak jak pises.
obe strany si potrebuji overit jak to funguje v realu…pak bude dalsi konference,… stanovi se nova pravidla a hranice a dalsich nekolik generaci buou mit prosperitu a klidny zivot….zas bude pokoj.

František
27. 1. 2023 14:53
Odpovědět  Boomer

Západ úplně zblbnul. Posílají svou, prý nejlepší, techniku na Ukrajinu, Rusko si vždy sebere nějaký vzorek a může studovat tu americkou vyspělost. Rusko naopak tají své vynálezy. Občas něco ukáží, ale před tím vypnou amíkům satelity, letadla Avax, pozemní spojení. Pak udeří a hned vše zase schovají. A amíci jsou z toho na větvi. Po zničení Abramsů v Sýrii si můžou být jistí, že Rusko již má na ně připravené zbraně.

me2d44
27. 1. 2023 16:15
Odpovědět  František

Potvrzuji! Už sověti měli pravidlo: mluvit jen o tom, k čemu mají o dvě až 3 generace novější vylepšení. To funguje i dneska – jen v podání Ruska. Už jen z hlediska lidského: proč na sebe vykecat všechno, kde mám nějakou výhodu? To se děje jen na západě!

Milan ze Zahrady Čech
27. 1. 2023 13:00

“Potřebují proto za každou cenu získat čas na přípravu další eskalace konfliktu, kterým už nemůže být nic menšího, než přímá konfrontace s ruskou armádou.”

Přesně tak. A jsem si naprosto jistý, že si to Gosudar plně uvědomuje. Zahájením specoperace, kdy také věděl a uvědomoval si, jim Gosudar potřebný čas sebral a o pár dní tak předběhl NATO útok v zastoupení.
Nevěřím, že jim Gosudar ten tolik potřebný čas dá k dispozici nyní a bude si točit palci mlýnek. Ona ta půlmilionová ruská armáda, o které nikdo neví čím se vlastně zabývá, když je mimo dění, není mimo dění jen tak. Ani ty těžké termobarické zbraně, které už v létě dovalili rusové kamsi na pozice a od té doby o nich ticho po pěšině, tam nedovalili jen tak pro srandu.
Což mě na jednu stranu, z hlediska budoucnosti Evropy a zachování lidské civilizace – to jest k lidem přívětivé civilizace -, naplňuje optimismem, na druhou stranu, z hlediska brzké budoucnosti českého trojnároda, mě to naplňuje těžkou chandrou.
A aby toho bylo víc, ještě ke všemu to zítra půjdu hodit vakcinačnímu vrahovi a zemskému škůdci.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
27. 1. 2023 13:26

..ta půlmilionová armáda se pilně připravuje, kupříkladu speciálním výcvikem odstřelovačů pro boj v městské oblasti.

Albi
27. 1. 2023 15:28

Jak Gosudar pravil (a musí to vědět i Západ a pokud neví, měl lépe poslouchat):
“Svět, ve kterém nebude Rusko, je nám k ničemu”.

ladik
27. 1. 2023 18:00
Odpovědět  Albi

Svět, ve kterém by nám měl vládnout fašistický Západ, je nám k ničemu.

jiří
27. 1. 2023 13:11

Téma mobilizace, armádní výbavy a volby vrchního velitele ozbrojených sil velice přesně shrnuje přední vojenský analytik Martin Koller.
https://paralelne.cz/2023/01/26/odzbrojena-armada-aneb-jak-jsme-na-tom-v-pripade-mobilizace-povola-vlada-i-patnactilete/

František
27. 1. 2023 15:04
Odpovědět  jiří

Martin Koller je už jen zastaralý, pomatený, magor. Má jen léty pominulé informace a o dnešní technice už neví zhola nic. A Rusko je pro něj jen španělská vesnice.

Martin23
27. 1. 2023 13:14

Naprosto přesné zhodnocení smysluplnosti dodávky nepotřebného šrotu nicotném množství na Ukrajinu.

Jen bych dodal, že posádky budou zcela jistě z těch armád, které dodají tanky. Ukrajinci by se na nich učili dlouhé měsíce, aby je vůbec mohli začít používat.

Pavel
28. 1. 2023 00:52
Odpovědět  Martin23

Nejvetsi starost zbrojnich konglomeratu je vyrabet zbrane, co nejvic komplikovany , aby se co nejvic prodrazily.
Potom to schvali do vyroby a zaplati vladni komplicove../Jeden F-35 stoji 130 milionu/..Co nejvetsi poruchovost je taky zajistena, aby zase opravy byly zase co nejdrazsi.
Vsechny zbrane funguji na GPS. Bez toho oslepnu.A nevi kudy kam.
Takovy zbrane musi pak vnucovat ,nadiktovat kupujicim..
Kdo se brani americanum, pouziva americky zbrane..
Rusove maji taky nekolik druhu projektilu s ochuzenym uranem..
Imperialisticky vlady vedou nekonecny kolonialni valky /s vitezstvim nad Ruskem se nic nezmeni/,v zajmu korporaci ,ktere bohatnou ,ale stat ochuzuji ,ten ma prijem jen z dani a poplatku a mega vydaje ,tak si pujcuje od bohacu stale vice..
Pisou,ze si porad pujcuji od Ciny,aby meli miliardy pro banderisty.
Z 30 statu se okolo 20, americky dluhy prodavaji..
Nejvic sprateleny japonci..Usa nejsou uz delsi dobu schopny udrzet nadvladu inflacniho petrodolaru nad svetem..

Jan
27. 1. 2023 13:56

Zapadni nadlidi podporuji uz jenom svuj zbrojni prumysl dodavkami zastaralych zbrani. Z dani pak zaplati nove, ktere musi mit, protoze Rus je zly. Tak vam to zduvodni.
Helikopteru, v niz zahynuli ukrajinsti fizlove z ministerstva vnitra dodala Francie. Tim vygumovala nositele tajnych informaci a nejvetsi mafiany.
Pro rychle nasazeni tanku budou se muset o jejich obsluhu postarat NATO vojaci a pocitat se spolehlivou kremaci zadarmo. Jako vetsina pilotu 360 letadel z NATO zemi, ktere Rusove uz sestrelili. Pousteji je jednotlive kazdy den aby videli, jestli maji Rusove jeste rakety.
Konflikt zacina nabirat bizarni formu. A to Rusove jeste poradne nezacali. Zaprahaji opravdu dlouho, aby pak o to rychleji jeli…

Rapa
27. 1. 2023 15:28
Odpovědět  Jan

Někdo v USA už začal vyřvávat ( zapoměl jsem jméno ), aby USA vytvořila pro ukrajinu ,,Dobrovolníky z řad letců ” Dobrovolné US žoldáky pro ukrajinu z řad voj.letectva. No,třeba po zapojení CHibin nebo jak se to jmenuje, ani nedoletí a stratí se neznámo kam.

me2d44
27. 1. 2023 15:36
Odpovědět  Jan

Jen mimochodem: Vzpomeňte si na “Tankový prapor” – malinkatý ďábel – v podání Romana Skamene tam v pozici politruka navrhoval prodloužení základní vojenské služby na 3 roky -někteří jedinci se s obsluhou T-34/85 nedokázali vyrovnat. Dnešní technika je na mnohem vyšší úrovni – západní i východní. Takže – jak dlouho bude nutno školit někoho (Ukrajince), kdo doma poznal tak maximálně koně na orbu? A myslíte si, že ti oráči jsou géniové? Ti chytřejší? už byli nahnáni do mlýnku na maso!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
27. 1. 2023 19:41
Odpovědět  me2d44

.. inu, ono to není vždy jenom technikou. Určitě jste se za dobu svojí aktivní služby setkal s vojáky, pro které co nejlepší zvládnutí techniky bylo otázkou osobní prestiže. A zvláště, pokud měli příklad v některém ze svých nadřízených. A pro jiné s jinými byla i věčnost málo..
Verba movent, exempla trahunt.

me2d44
28. 1. 2023 13:06
Odpovědět  Boomer

To víte, že jsem poznal – i mezi praporčíky a důstojníky. Na některé bylo zbytečné je přemlouvat, nebo je něco učit (měli problém i v kuchyni se škrabkou na brambory), řvát na ně – to nemělo smysl, velitel zkoušel i trestat, ale vysvětlil jsem mu, že na odloučené rotě vězení nemáme a aby pracovali pro cizí útvar – to je nesmysl. Takže jsem aktivně používal trest “vězení po službě” – přes den splnili úkoly dle potřeby a místo volna pak dostali další práci – hned bylo na jednotce čisto. Akorát jeden svobodník mne žaloval za šikanu, když jsem ho určil jako velitele na čištění kanálů v čističce odpadních vod. Nemusel pracovat, měl dozor, ale smrděl i s ostatními 14 dní…

Jan
27. 1. 2023 14:06

Arestovic byl propaganda ministr Ukrajiny jako Goebbels u Hitlera. Ted odstoupil a mluvi uplne obracene jak predtim. Savcenkova totez. V Rusku veznena, pak sla na Ukrajinu a kdyz videla ten nackovsky zlodejsky rezim, zacala ho kritizovat.
Oba prevlekli kabat ackoliv promena nebyla vynucena. Takovych chameleonu bude i u nas!

me2d44
27. 1. 2023 15:44
Odpovědět  Jan

A právě na takové si musíme dávat pozor! Abych mohl dosloužit závazek, musel jsem na základě zákona odevzdat červenou vkladní knížku – armáda musí být apolitická. To neznamená, že jsem popřel své vychování, přesvědčení, názory, postoje. To jen převraceči kabátů tohle všechno hodí za hlavu a zapřou i vlastní rodiče – Pavel je toho příkladem (říkat mu generál, to bych musel zahodit do odpadu i svoji hodnost kapitána).