blog

Jakou revoluci připravují Americe

Historické oříšky (Исторические напёрстки)

Dlouho slibovaný článek. Čtenáři žádali o vysvětlení autorova často používaného výrazu „banda neokonů z Bílého domu“. S radostí. Zvláště pokud milujete, s rizikem pro svůj zdravý rozum, bruslení na tenkém ledě konspiračních teorií, dohadů nebo se prostě věnujete intelektuálním cvičením na základě skromného množství faktů. Nejprve však o konečném cíli tzv. „neoconů“ (neokonzervativců či Straussovců), kteří od samého počátku 70. let údajně plánovali změnu amerického systému dvou stran. Buď do třístranického, nebo vůbec vyřadit z volebního procesu Republikánskou Stranu opravdových konzervativců. 

Trčící kost v krku ultraliberálů, trockistů, experimentátorů v sociálním inženýrství. Archaičnost tradicionalistických názorů a způsobu života počátku dvacátého století brání uskutečnit novou sociální revoluci epochy post-modernismu (zkrátka – kdy člověk, nemá nic poznávat, kromě sebe – zbožňujícího se a milujícího se). Začněme tedy s jejich posledním pokusem (doufejme … posledním) provést závěrečnou část této operace ve Spojených státech, protože v Evropě to pro neokonzervativce nejde zcela přímočaře. 

Migrační bouře

A tak nejprve fakta. Jak se předpovídalo ještě v Obamově éře, Hegemonův migrační problém je umělý, zaměřený na změnu struktury celé společnosti. Dříve Spojené státy hromadně přitahovaly „mozky a zlaté ruce“ z celého světa a nezapomínaly držitele takových zelených karet několik let „vařit ve vlastní šťávě“, až do šťastného okamžiku obdržení občanství. Sociologie však odhalila jeden rys, který je pro demokraty a liberály krajně nepříjemný – tato sociální skupina lidí s vynikajícím vzděláním a solidními výdělky začala budovat (svůj) „americký sen“, tedy zvláštní způsob života „jednopatrové Ameriky“. 

Domek na předměstí, dvě auta na rodinu, trávník s grilem, hospodyňka s haldou dětí, návštěva kostela o nedělích, dlouhodobé plánování, jako stále „zářivá sváteční“ pohlednice z konce 50. let, patriarchální pastorace. S očekávanými konzervativními názory a v důsledku toho volit ve volbách izolacionisty a republikánské kandidáty. 

A pak je tu nebývalý nárůst vlastenectví po vítězství ve Studené válce a nejvyšší stupeň národní jednoty po tragédii Dvojčat. V zámoří bojuje obrovská armáda, drtí diktátory a satrapy v boji za demokracii a ropu, obsedantní hrdinství, brutalita … jedním slovem noční můra ultraliberála s „gulášem“ v hlavě. 

A hle – tu se začínají podivnosti. Migranti přijíždějící přes Atlantik nebo Pacifik stále čelí zdlouhavým byrokratickým naturalizačním procesům, ale přes mexickou hranici začínají proudit toky „nových občanů“ velmi odlišného druhu: většinou negramotní, bez hodnotných profesí, propojení s kriminálními kartely nebo etnickými skupinami Latinoameričané, Číňané, a kdo ví kdo ještě. 

Velmi často přichází – nelegálně. Ale každý rok mají stále méně problémů se získáním občanství, protože o jejich doručení do Spojených států a další „právní podporu“ se starají charitativní nevládní organizace. Hádejte třikrát … kdo je podporuje, kdo platí hodinovou práci nejlepších právníků ve Spojených státech a poskytuje dočasné přístřeší. Správně, pan Soros, přátelé. Otázka zní: proč tito bohatí pavouci potřebují desítky milionů ruk, které jsou pro reálnou ekonomiku nepoužitelné? 

Přesněji řečeno, parazité státních rozpočtů na všech úrovních, protože migranti se raději zapojují do kriminálních a polokriminálních záležitostí, pracují ve „stínovém sektoru“ sektoru služeb, neplatí daně a všemožně zatěžují sociální infrastrukturu Spojených států. S úplným popřením klasického způsobu života dobrých Američanů, s rychlou integrací do struktury společnosti přicházejících migrantů do „tavícího kotle“. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat, protože se změnil volební obrázek hlasování ve volbách na všech úrovních. 

Velká města, a zejména ta s více než milionem obyvatel, byla pevně zajata liberály, konzervativní vnitrozemí a vždy separatistický Jih Konfederace také prošly silnou erozí díky aktivně přijíždějícím Latinoameričanům (a obyvatelé Afriky je následovali). Diaspory se začaly chápat moci v obecních zastupitelstvech, latino senátoři a kongresmani se objevili v zastupitelských shromážděních jednotlivých států a téměř nepozorovaně se ocitli na Capitol Hill. Agresivní informační politika univerzální tolerance bez hranic se za Obamy stala hlavním proudem a hranice s Mexikem se stala fakticky otevřenou. 

Jak to skončilo, to všichni velmi dobře znají, nevidím důvod to opakovat, jen za tzv. prezidentování dědečka Demence, dorazilo minimálně šest milionů nelegálních migrantů (oficiálně čtyři). Ale odvážná děcka-neokonové se nezastaví, a to ani navzdory skutečnému povstání v Texasu, extrémně „rozžhavenému“ vnitřnímu politickému zmatku a hrozbě rozdělení země přesně na polovinu – na republikánské a demokratické státy. 

A na tomto pozadí se dnes diskutuje o „migrační reformě“. Její podstata: neokonzervativci z Bílého domu přistoupili k otázce nelegální migrace kreativně, namísto vyhoštění nelegálních přistěhovalců navrhují jejich naturalizaci v množství 8 500 hlav denně (to jsou cca tři miliony ročně). Na práci byrokratů jsou vyčleněny peníze, na migrační službě je počet zaměstnanců téměř dvojnásobný, ale na stavbu pohraniční zdi nejsou peníze, jen ubohých 650 milionů dolarů. To znamená, že hranice zůstává pozvánkou pro všechny, čas na zvážení otázky amerického občanství se zkracuje z běžných průměrných šesti až osmi let na tři. 

A aby proces probíhal rychleji, nevládní organizace pana Sorose, který se zabývá organizovaným dodáváním migrantů do pohraničí a poskytuje jim právní služby v rámci Spojených států … bylo Kongresu a Senátu navrženo přidělit jim dvě miliardy dolarů. Pavouci už nejsou sami schopni unést hektické náklady na liberalizaci procesů po celém světě, oni potřebovali vládní rozpočtovou pomoc. Zdálo se, že se senátoři mezi sebou dohodli, dokonce i republikáni zaváhali, ale do věci se vložil zběsilý Don Fredovič (Trump – pozn.překl.)

Slíbujíc exkomunikovat každého oportunistu z rodné strany, který by zvedl ruku pro přiblížení se snu neokonů – vytvoření trvalé početní převahy vlastních voličů, díky níž budou republikáni navždy odsouzeni k prohře v jakýchkoli volbách. A jak se konzervativní státy zaplní hordami „nových občanů“, ztratí své zastoupení v dosavadních svých šestadvaceti „rudých státech“. To znamená, že rovnováha „nerozhodnutých“, kolem nichž se točí všechny volby … bude navždy narušena miliony voličů Demokratické strany. To je TA myšlenka neoconů. 

Konspirační teorie?

Nyní k příběhu těchto podivných lidí, kteří jsou připraveni zničit svou vlastní zemi … kvůli čemu vlastně? Někteří jsou si jisti – v zájmu úplné a neomezené moci nad budovanou postmoderní společností. V akademickém prostředí politologů a sociologů se „neoconem“ obvykle nazývá „Straussovec“, aby se tento koncept nerozmělnil spory o sta odstínech hnilobného zápachu „neokonzervatismu“. V přestrojení za hektolitrami pustého žvanění o „demokracii, toleranci, humanismu, svobodě osobnosti“. 

Historická fakta jsou následující: neokonzervativci se objevili jako organizovaná skupina příznivců profesora filozofie na Chicagské univerzitě Lea Strausse, který uprchl z nacistického Německa. Bylo to ve 40. letech, všichni se ukázali jako Židé, ale nepatřili k žádné z amerických komunit a neudržovali kontakt s příbuznými ve světě. Vedení univerzity se excentrickému profesorovi a jeho věrným studentům hoplitům vysmálo („Sparta“ – to bylo jméno studentského bratrstva malého oddělení „politického myšlení“). Druhý nesporný fakt: všichni „hoplité Straussovy falangy“ měli dočasné britské „uprchlické“ pasy a přijeli z Cambridge, kde v letech 1933-1937 podivný profesor učil a prováděl výzkum s pomocí grantů bankovního domu Rothschildů. 

Vsuvka: Hoplite je starověký řecký těžce ozbrojený bojovník na blízko. Slovo pochází z názvu velkého těžkého kulatého štítu – hoplon. Česky by se dalo v souvislosti s článkem říci – těžká váha, těžký kalibr.

Vybavení hoplita

Co studoval? V oficiálních dokumentech bylo: filozofické chápání děl klasiků (Sokrata, Platóna a Aristotela), kritiku doktríny budování státu od Machiavelliho a Heideggera, rozvoj myšlenek sociálního inženýrství, v té době současných, od Bella, Glasera, Irvinga Howea a Irvinga Kristol. Nic naplat, Rothschildovy granty neopustily profesora v USA a ani neustálý příliv nových židovských studentů bez rodu-kmene. 

Brzy se ve vědecké literatuře objevily materiály o „filosofickém výzkumu“ Lea Strausse, který málem skončil skandálem. Protože místo součinnosti několika učení titánů tisíciletého lidského myšlení … šlo o „světovou židovskou diktaturu“, přizvanou k tomu, aby jednou provždy skoncovala s antisemitismem a zabránila opakování holocaustu. 

Takováto podivná kaše byla příliš i pro profesionální sionisty, kteří byli v té době pohlceni výstavbou Izraele. Proto byl profesor Strauss rozdrcen na několika filozofických konferencích a umístěn na „stoplisty“ vědeckých publikací ve všech časopisech. A jeho myšlenky byly označovány jako blízké neofašismu se zjevnými znaky nacismu. Více než dvacet let o něm nebylo nic slyšet, přestože „Sparta“ existovala v rámci neustále expandujícího nejprve studentského a poté vědecko-intelektuálního Bratrstva, řady levičáckých médií. 

Říká se, že společnost je velmi tajná, se zvláštními pravidly a vnitřními zákony. Nebudu riskovat strkání nosu do tohoto zednářství, pracujeme s fakty. Takže po smrti Lea Strasse v roce 1973 jeho nejlepší studenti (kolik lidí zná jména Elliota Abramse, Richarda Perleho a Paula Wolfowitze?) vytvořili hlavní ústředí demokratického senátora z Washingtonu Henryho „Hoardera“ Jacksona, který vedl „tajnou kancelář“ Demokratické strany, její Národní výbor, který měl na starosti veškeré kádrové otázky. 

A po úspěšném znovuzvolení „Scoop“ (přezdívka z dětství, pro jeho vnější podobnost s komiksovým hrdinou) – se tito pánové objevili v hlavním mozkovém „trustu“ CIA, amerického vojensko-průmyslového komplexu a Pentagonu – Rand Corporation. Kolovaly bajky, že vzdělaní „Straussovci“ udržovali počet svého bratrstva na ne více než sto lidech a zavazovali neokonzervativce, aby si vzali novináře z nejznámějších trockistických nebo levičáckých publikací nebo asistentů/asistentek Demokratické strany senátorů-kongresmanů. 

Ještě jeden nesporný fakt: byla to skupina Abrams-Pearl-Wolfowitz z hlubin Randu, která v době politické krize v roce 1974 (Watergate) rozpracovala legendární „Jackson-Vanikův dodatek“, který otevřel širokou imigraci ze Sovětského svazu, který v obavách z větších ekonomických sankcí začíná pouštět Židy k trvalému pobytu v Izraeli/USA. 

Poté se Paul Wolfowitz stal tajným poradcem prezidenta Forda a v roce 1976 vypracoval divokou zprávu „Sovětská hrozba“, kde dokládá: Sověti se připravují zorganizovat třetí světovou válku, aby se zmocnili světové nadvlády. Pod vlivem tohoto dokumentu USA mění Doktrínu národní bezpečnosti, kde místo termínu „strategické zadržování SSSR“ hovoří o „záchraně svobodného světa“. (To je spolehlivá metoda – svalit na druhého svoje hříchy a hříšné plány a … dostanete je skoro na stříbrném tácu“ …  u všech blbců – pozn.překl.)

Navzdory své genetické opozici vůči republikánským názorům neokonzervativci zastávali za Reagana mnoho vedoucích pozic s cílem plíživé expanze do všech výklenků vládní moci. Některým postavám se během jejich byrokratické kariéry podařilo v návaznosti na politickou situaci několikrát změnit barvy stranické vlajky, což jim nebránilo v pohybu vzhůru. Elliot Abrams, násilnický trockista v mládí, se stal náměstkem ministra zahraničí a osobně způsobil nepokoje v Guatemale. 

Dokonce tam přivezl důstojníky MOSSADu s úmyslem vytvořit uzavřené rezervace pro mayské domorodce. Iniciativa vyšla najevo v tisku, vznikl obrovský skandál, protože novináři dali dohromady „2+2“ a uvědomili si: izraelská tajná služba se snažila zorganizovat ghetto pro Palestince, tady vypracovávala metody, praktikovala techniky sociálního inženýrství potlačování a nátlaku. Pak se neocon Abrams objevil v Salvadoru a spolu se svým spojencem Henrym Kissingerem rozpoutal kolem Nikaraguy velké nepokoje. A třešničkou na dortu byl vznik National Endowment for Democracy (NED – Národní fond podpory demokracie). 

Tento „Institut míru“ se stal generátorem „barevných revolucí“ po celém světě, ale první „koláč“ „demokratizátorů“ se ukázal jako hrudkovitý, pokus o rozkolísání Číny zmizel pod stopami tanků na náměstí Nebeského klidu. 

Ale „neokonzervativci“ (jako vnitrostranická skupina), již legalizovaní v Demokratické straně, nezklamali; Paul Wolfowitz se osobně vyšplhal na vrchol vedení Pentagonu a dokázal prosadit nový doktrinální dokument prostřednictvím Bushe staršího. Podle kterého jsou Spojené státy povinny ihned po rozpadu SSSR zabránit vytvoření Evropské unie, která by byla nezávislá na Yankees, zcela paralyzovat OSN, aby měli volné ruce pro globální expanzi. Takže poprvé v Radě bezpečnosti zazněla formulace „světový řád založený na pravidlech“ (heslo neokonzervativců) a pan Wolfowitz rozpracoval operaci Pouštní bouře, když oklamal Saddáma příslibem, že nebude zasahovat do zúčtování s Kuvajtem. a připojení emirátu k Iráku. 

Někteří konspirátoři jsou přesvědčeni, že to byli neokonzervativci Gary Schmitt, Abraham Shulsky a Paul Wolfowitz, kteří vytvořili první prototyp efektivně fungujícího „Deep State“ na úrovni zpravodajské komunity a nejvyšší washingtonské byrokracie, která nebyla vůbec absolutně ovlivňována změnou vládnoucí strany na Capitol Hill nebo demokraty/republikány v Bílém domě. Gang byl poté nazván „Intelligence Study Consortium Working Group“ a byl zapojen do globální reformy a konsolidace všech amerických zpravodajských komunit. Právě tyto postavy dokázaly přesvědčit Bílý dům o škodlivosti nedostatku politického vlivu na zpravodajské služby a teroristický útok proti Dvojčatům skončil schválením Vlasteneckého paktu, který dal zpravodajským službám právo obejít ústavu. 

Paul Wolfowitz

Ale to bylo později, v 90. letech, byli neoconi poněkud vytlačeni od moci za troufalého hlupáka Clintona, ale brzy se milovník stážistek potýkal s obrovskými problémy v Demokratické straně, začali ho tvrdě kritizovat vlivní funkcionáři William Kristol a Robert Kagan (manžel Victorie Nulandové). V publikacích doktrinálního časopisu o zahraniční politice USA Foreign Affairs byl obviňován z bázlivosti a neochoty zapojit se do „přátelské hegemonie Ameriky na troskách bývalého socialistického tábora“. 

V roce 1993 se na základě American Enterprise Institute objevil slavný Projekt „Nového amerického století“ (PNAC), trio Schmitt-Schulsky-Wolfowitz se shromáždilo v dozorčí Radě všech aktivních neoconů nejvyšší byrokracie a Kongresu a Intelektuál Francis Fukuyama byl pozván jako hlavní ideolog „nového světového řádu pravidel“. 

nejzbytečnější prorok

S americkýcmi „mozkovými trusty“ na dosah ruky, konexemi ve zpravodajské komunitě, vojensko-průmyslovém komplexu, Pentagonu, ve všech vládních strukturách, začínají ovlivňovat diplomatická jmenování prostřednictvím PNAC „k prosazování zájmů amerického obchodu“ … (Ve skutečnosti pouze zájmů finančních kruhů a nadnárodních korporací USA – pozn.překl.) … neokonzervativci brzy začali slavit svá geopolitická vítězství šampaňským. Bosna a Hercegovina, Kosovo, první vzestup k moci Bibi Netanjahua, zničení a plenění Iráku a Afghánistánu, legalizace nacismu v Pobaltí a na Balkáně, vznik radikálních islámských struktur založených na „Arabské legii“ Usámy bin Ládina, barevné revoluce ve střední Asii, získání neomezeného financování Sorosových struktur a mnoho dalšího – věci se pohnuly kupředu. 

Cíle a úkoly

Cíle neokonů nebyly skrývány, vše je uvedeno ve veřejných zprávách amerických „mozkových trustů“, zprávách PNAC nebo Doporučení ministerstvu zahraničí z útrob Institutu pro pokročilá strategická a politická studia (IASPS). Nejdůležitější otázkou pro neocony byl a je Izrael, který měl za úkol jednou provždy vyřešit palestinskou otázku. Přesídlení všech Arabů Svaté země do Iráku, který zničili Američané. Přesně to navrhl ideolog Leo Strauss a jeho studenti a následovníci rozpoutali dlouho popisovanou „nekonečnou válku“ na Blízkém východě. 

Zvláštnost této doktríny je následující: jsou to Spojené státy, které jsou povinny „zahájit a ukončit“ takové války a třetí země nebo regionální uskupení jsou povinny je vést. Tak otřásají jejich vlastními politickými systémy, ženou populaci ke zbídačení, vytvářejí všeobecný chaos v makroregionech. Strategie Lea Strausse a jeho „sparťanských“ hoplitů fungovala v Iráku, Afghánistánu, Maghrebu, Egyptě, Libyi, Sýrii, Jemenu, Súdánu. Byl jeden choulostivý okamžik, kdy byl Izrael v roce 2006 v Libanonu na pokraji porážky, ale manželka jednoho z jejich hlavních neoconů Roberta Kagana, barmanka a distributorka sušenek Viky Nulandová, tehdy sloužící jako velvyslankyně USA při NATO, okamžitě přispěchala na záchranu Židů. 

Proto jsem koupil Libanon

Díky ní se IDF odplazila od Hizballáhu bez „zadních bojů“ (prostě mohli ustoupit a nikdo je nekopal do zadku – pozn.překl.) a neokonzervativci změnili strategii. V roce 2007 byl v OSN poprvé použit termín „střet civilizací“ a Rada národní bezpečnosti USA ústy vlivného neocona Samuela Huntingtona (vřele doporučuji jeho knihu „Voják a stát“) formulovala hlavní prioritu zahraniční politiky hegemona: je nutné využít kulturních rozdílů k mobilizaci muslimů proti ortodoxním diktátorům. Řeč šla samozřejmě o Íránu, který se dostal do hledáčku neokonzervativců na Blízkém východě. 

Bylo to po roce 2006, kdy konzervativní tisk ve Spojených státech začal mluvit o „Straussovcích“ a všechny sociologické ústavy jim věnovaly pozornost. Ukázalo se, že malá skupina intelektuálů a byrokratů dokázala s využitím malých informačních zdrojů trockistického a levičáckého tisku … nastavit diskurz pro obrovský stát. Vznikla tak konspirační teorie o všemocném „hlubinném státu“ neznámých otců neokonzervatismu, posouvající sem tam americkými prezidenty a vysokými úředníky jako pěšáky na globální šachovnici. 

S příchodem Obamy se neokoni přestali skrývat či maskovat, chytli za pačesy viceprezidenta Bidena kleštěmi, otevřený neokon Jake Sullivan přímo vedl spolu s Clintonem operace proti Libyi, Sýrii a Myanmaru, další fanoušek této ideologie Antoška “Rybí oko” Blinken, ovládl Afghánistán, Pákistán a Írán. Zahájil jednání s Peršany o „jaderné dohodě“ a svrhl tým zásadového a tvrdého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. A pak tu byl Majdan v Kyjevě, sušenky, gigantická korupce narkomana a pedofila Huntera Bidena, příchod dědečka Demence do Bílého domu. Útok na Rusko, zničení dialogu o kolektivní bezpečnosti a v okruhu stále stejná jména … 

Vývody

Záměrně vynechávám z příběhu politiku neokonů na podporu ideologie postmodernu, odpornou sodomii ultraliberalismu, téma bylo dobře prostudováno. Vrátím se na začátek článku, protože pro stoupence Lea Strausse byla a je zásadní otázka migrace v hranicích západní civilizace. Vychází z odvěkého strachu z antisemitismu, který dobře roste v monoetnických společnostech nebo státech s rigidní vertikální mocenskou strukturou a zdravým postojem k jakýmkoli „revolučním trendům“ moderních filozofických škol, kde hlavní hrdinové jsou etnicky … známí. 

Prolomit podobný řád je cílem neokonů. Evropu zaplavily desítky milionů migrantů díky válkám a zvenčí řízeným společensko-politickým krizím, ale proces jejich politické integrace do tamní společnosti vzorových staletých rasistů postupuje velmi pomalu (Na mysli postoj Západu k obyvatelům kolonií, jako k méněcenným – pokud vůbec – lidem. – pozn.překl.). Izrael se ze zuřivého Cerbera proměnil v rosolovitou společnost spotřebitelů, liberálů a zbabělců, utápěl se ve vládních krizích a přestal sloužit jako agresivní beranidlo pro globální přesídlení Arabů. To je důvod, proč by měl být „přece“ Spojeným státům poskytnut neomezený časový limit k provádění politiky „střetu civilizací“. 

Konflikt civilizací neocona Huntingtona

A protože taková Doktrína je výhradně zahraniční politikou, neokonům brání konzervativní republikáni (v podstatě izolacionisté a zastánci vnitřního rozvoje země), kteří jim díky „vyskočenému“ showmanovi a rváčovi Trumpovi vyrvali už čtyři roky. Na nějakou dobu zpomalil blažený tok milionů migrantů napříč státy. Je nějaká šance, jak to vrátit zpět? Neokonzervativci tomu věří … Proto prosazují svou „migrační reformu“ přes Senát a Kongres. 

Jaká je její podstata? Pokud rozumíte hlubším významům, nahraďte americký systém dvou stran systémem jedné strany. A pak budou republikáni rozděleni do dvou táborů: „jestřábi“ a „marginálové“. První bude nucen vstoupit do Demokratické strany USA, neboť Hegemon hodlá i nadále vést nekonečné války po celé planetě a pumpovat svůj vojensko-průmyslový komplex mnohamiliardovými investicemi do výroby zbraní (balzám na duši takových ghúlů jako republikánský senátor John McCain, který se před čtyřmi lety dostal do pekla) . A ti posledně jmenovaní „marginálové – menšina“ … vymřou jako dinosauři, tlačeni ze všech stran legalizovanou sodomií, migranty a ultraliberalismem. 

Prostá čísla. Podle nedávné studie Yale University (září 2023) žije ve Spojených státech nejméně 22 milionů nelegálních migrantů. Ne těch 12 milionů, které jsou úředníci Migrační služby nuceni pod přísahou Kongresu přiznat – téměř dvakrát tolik. A ne 17 milionů, které se získávají pomocí jiných mechanismů pro počítání konzervativních republikánů z jednotlivých států … ale rovnou dvaadvacet. Pro takovou masu „demokratického elektorátu“, kterou ozvučili specialisté na Sorosovy nevládní organizace a liberálové demokratických států, neokonzervativci spěchají s vydáním povolení k pobytu a díky zrychlenému postupu pro získání občanství s legalizací každého do roku 2028. (A do té doby chtějí „Demokraté“ zůstat u moci za každou cenu – pozn.překl.)

Rozpočet byl jednoduchý, mělo to být díky ohlušujícímu vítězství dědečka Dementa nad „zlými Rusy“ – jeho i na katafalku zavezou i v pohřebním voze koncem letošního roku na trávník Bílého domu. Nevyšlo to. A tady na Blízkém východě se nekalé činy neoconů staly virálními, Afghánistánem počínaje a neochvějným Íránem konče, který železnou rukou vzal za koule Izrael i celou nelegální vojenskou infrastrukturu Spojených států. 

Čína se tváří nevlídně, Indie se předvádí, Arabové si brousí nože, Evropané čelí hrozné krizi ztrátě svých kompetencí, Turci rozmnožují jídelní menu „Madame Popové“ metodou nejplodnějšího poddruhu švábů (Čili vytvářejí jeden problém za druhým a na entou – pozn.překl.). Kam se podíváte, všude je klín. Poslední a jedinou šancí je maximalizace počtu voličů na základě legalizované migrace.

 

I kdyby Trump vyhrál a proces by se zastavil, je pro ultraliberály důležité dnes za každou cenu prosadit zákon o „migrační reformě“, aby se navždy odstranil rozhodující význam 10–15 milionů „nerozhodnutých voličů“ ze šesti „šedých států“, které vždy rozhodují o osudu obyvatele Oválné pracovny. Tak je strukturován archaický a brutálně nedemokratický volební systém USA, kde největší rozdíl mezi jedním prezidentským kandidátem a druhým … bylo 14 milionů registrovaných voličů, kteří na poslední chvíli sdělili svou vůli svým vyvoleným (kteří pak hlasují za celý stát s váhou svého hlasu podle počtu obyvatel celého státu, který zastupují – pozn.překl.)

A to je ta je celá aritmetika – legalizovaných 22 milionů migrantů (i s přihlédnutím k apolitičnosti a jiným politickým preferencím) zaručí vítězství Demokratické strany navždy. A neoconi budou mít příležitost zaujmout místo upadající Republikánské strany – založit si vlastní, nebo začlenit ošlehaný establishment ze „Slonů a oslů“ do něčeho jiného … pokusem o experiment s mnoha stranami v Americe, který se snáze ovládá (už chápete o co ve skutečnosti jde u tzv. „demokratických voleb“? Proč si nikdo nepoloží dnes otázku, jak drželi např. Německo na uzdě po První sv. Válce? A dnes tzv. demokratické země? Právě neustálým chaosem mnoha stran a KRÁTKÝM volebním obdobím. A mnozí to slaví jako vítězství DEMOKRACIE … systému otrokářů …  – pozn.překl.). Nebo ukončit grimasy demokracie totální diktaturou – zde mohou být scénáře různé. Podaří se jim to prosadit? Nevím, zápletka je již „rozjeta“, sázky jsou vysoké, místo předpovědí si jen povzdechnu …  

https://dzen.ru/a/ZcNH8Ybk-DfC8hXM

Překlad Peter 008

sdíletj na

Souhlas
Upozornit na
87 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jmm
8. 2. 2024 12:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Něco mi to připomíná…

Pavel z Moravy
8. 2. 2024 14:36
Odpovědět  jmm

Tohle už mají v merku tady. A jelikož je většina již přeformátovaná, mají neoconi i u nás pohár vítězství nadosah.

Putinovec
8. 2. 2024 18:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já si nemyslím , že mají vítězství na dosah . Je zde ta podoba s fašismem ve 20tém století .
I ten měl nezlomně zvítězit . A ve skutečnosti to neskutečně projel .
Vidím zde snahu , nechat tu skupinu zrůd a jejich poskoků jet až do konce s tím , že se všem plně předvedou a odhalí . Myslím tím jejich ideologii , jejich organizace, záměry , špinavosti .
Je to postupný proces , kdy krysař vede krysy na jejich goldotu a krysy mají pocit , že je čeká hostina .
Čím více zrůdy vyskakují , tím více zdvíhají hlavy jejich přirození nepřátele , spojují se a budují frontu proti těmto zrůdám . A zrůdám se zatím drolí jejich životní prostor . Už se jim nedýchá tak snadno , už nedokáže jejich propaganda překřičet pravdu , už se jim ve světě neklaní a neposlouchají je .
A totéž se děje v okupovaných protektorátech , kde už dosazených protektorů mají plné zuby .
Vidím to tak , že hnUSA bude rozvalena a že v protektorátech vypuknou bouře odporu , které tu protektorátní sebranku odstraní bez špetky slitování .

Pavel z Moravy
8. 2. 2024 18:49
Odpovědět  Putinovec

Neříkám, že nedojde ke změnám, ale tady by muselo dojít ke kvalitním změnám v myšlení lidí, kteří by museli pochopit, že jsme ty děti jen jedné země, jen jediného stromu a kdy už vlastně poznáme, že jiný strom tu nemáme. Vypůjčil jsem si to opět od Vaška Neckáře. A jestli to nepochopíme, tak zde ani nic neopravíme. O to mi jde, abychom zároveň s tou bouří odporu vyzráli.

8. 2. 2024 22:44
Odpovědět  Pavel z Moravy

Když jsi u těch bouří odporu. Bouří to všude, dokonce už aj u banderů a dokonce už asi i na hoví-nkách, že to vůbec zveřejnili:

Vzpoura v Dnipru: policisté nechtějí k bojové jednotce
Dnes 19:24

Proti zařazení do bojové jednotky se v Dnipru vzbouřili policisté z pluku speciálních sil z Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Velení ukrajinské policie se rozhodlo pluk rozpustit a všechny jeho příslušníky podle listu Ukrajinska pravda převést do útočné brigády.
„Ti, kteří převelení odmítnou, budou propuštěni od policie a současně dostanou předvolání na vojenskou správu,“ uvedl dále podle Ukrajinské pravdy zástupce šéfa police Oleksandr Facevyč…

Více zde:

https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-vzpoura-v-dnipru-policiste-nechteji-k-bojove-jednotce-40460099#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

8. 2. 2024 23:11

Na dokreslení – tentokrát z neznamu:
Skončil hlavní válečný stratég Ukrajiny. Zelenského tým mluví o změně taktiky

Generál Valerij Zalužnyj, který velel ukrajinské armádě od začátku ruské agrese, byl odvolán. Kancelář Volodymyra Zelenského uvedla, že jde o krok nezbytný pro to, aby „nedošlo ke stagnaci na frontě“.
Článek
Vrchní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj skončil v čele ukrajinské armády. Nahradí ho dosavadní velitel pozemních sil Oleksandr Syrskyj.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-zaluznyj-skoncil-prezident-odvolal-hlavniho-stratega-ukrajinskeho-odporu-244728#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Jojo. Dějou se tak věci, když začnou lízt tlustý do tenkejch. A hlavě se budou dít. Tohle je teprv začátek. Už aby do nich začly lízt i našim vládním ničitelům a rozumí se i majnstrýmu. Že by na ho-vínkách zavětřili? A proto to hodili do placu?. Doted tam přece bylo něco podobnýho tabu.

Ivo
10. 2. 2024 01:41

Seznam, Novinky ,Forum 24 , Čt
T24 tady odmítám číst tak se laskavě odstěhujte tam.

10. 2. 2024 02:56
Odpovědět  Ivo

(_!_)

katango
10. 2. 2024 10:57
Odpovědět  Ivo

Člověk má vědět, co si myslí nepřítel. Tak vocaď nikoho nestěhujte, jo?

Vlasta
8. 2. 2024 21:44
Odpovědět  jmm

V podstatě o totéž se pokouší naše 5-kolka zavedením korespondenčního hlasování a udělením občanství emigrantům a odsunutým sudeťákům do 4. kolena zpětně…

pan Pávek
9. 2. 2024 09:33
Odpovědět  jmm

Já jen, že kdo by si chtěl přečíst přepis rozhovoru s Putinem, tak ho najde na Ruském aif.ru

Jaris.
9. 2. 2024 11:22
Odpovědět  jmm

ROZHOVOR PUTIN/CARLSON (rustina nebo anglictina) Vzalo mi to tri hodiny precist.

https://www.kp.ru/daily/27565.5/4889263/

Gales
9. 2. 2024 11:39
Odpovědět  jmm

Na Seznamu už jedou placení ,,demokrati” podle not čučkařů. – Rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina s Tuckerem Carlsonem, byl plný lží a překroucených faktů, jejichž cílem bylo dokázat, že Rusko se na Ukrajině brání a žádní Ukrajinci vlastně neexistují.

pedro
8. 2. 2024 13:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Lidstvo je zblblé konzumem. A z chlapů nadělali baby aby proti nim nikdo nepovstal.

Jaris.
8. 2. 2024 23:40
Odpovědět  pedro

… a z bab udelali chlapy muzatky.

Pijack
8. 2. 2024 13:16
Ohodnotit příspěvek :
     

žíííííííííííííííš to je dlouhýýýýý 🙂
Zase mám co číst až do večera.
Doufám, že se v článku dozvím nějaké pikanthérie… např. původ šerifské hvězdy, kterou šerifové nosí v USA dodnes – davidova šesticípá klipsna 🙂 Proč asi. Původ je v židech ovládaný sever při zakládání Unie.

8. 2. 2024 13:57
Odpovědět  Pijack

Já až večír, až na to budu mít víc času. Ale už jsem si zvyk, že články, které sem hodí agent 008, si čtu, až když na ně mám čas.

křehulka
8. 2. 2024 15:06
Odpovědět  Pijack

Používám asistivní čtečku a nechám si to přečíst a můžu u toho např. vařit večeři.

Pijack
8. 2. 2024 15:24
Odpovědět  křehulka

No to sou věci. Kde se to dá sehnat? Máte nějaký link? Ještě jsem se s něčím takovým nesetkal. Díky předem 🙂

sergej
8. 2. 2024 19:49
Odpovědět  Pijack

To máš v kompu, hledey azore. Myslím že je to v asistenci pro nevidomé a dlouho jsem se nemohl najít intonaci řečníků až teprve ědna “skřehotalka. Jde z pdf knih udělat audio verzi.

Pijack
8. 2. 2024 15:26
Odpovědět  křehulka

Už jsem si to vygooglil. Teda to je věc. Jak je možné, že mi tato metoda unikala…

katango
8. 2. 2024 16:59
Odpovědět  křehulka

Nebo zkuste rychločtení. Kdysi jsem dávala asi 1800 slov za minutu, s porozuměním. Teď to bude míň. Ale furt je to dost.

Pavel z Moravy
8. 2. 2024 18:52
Odpovědět  katango

Tak to byla potom paráda studovat.

katango
8. 2. 2024 22:43
Odpovědět  Pavel z Moravy

No, rychločtením informace do hlavy nenatlučete. To se musí pomalu. Ale rychločtením zjistíte, o co jde, pak se to naučíte a nakonec zase rychločtením materiál přeletíte a doladíte to. Norma byla padesát stránek (A3) ze skript denně.

Administrátor
P.A.Semi
9. 2. 2024 01:39
Odpovědět  katango

A3 jsou hodně velká skripta, to jsem asi ještě neviděl… Za nás byla skripta A4…

πα½

katango
9. 2. 2024 12:05
Odpovědět  P.A.Semi

Tak A4, já v tom mám bordel. Prostě formát dětské velké knihy, nějaké dětské encyklopedie třeba. Gůglit se mi nechce. Dneska mne zlobí srdce.

křehulka
8. 2. 2024 23:12
Odpovědět  křehulka

Chápete někdo za co mám ten mínus?

Administrátor
P.A.Semi
9. 2. 2024 01:41
Odpovědět  křehulka

Asi za “asistivní čtečku” ? Možná je někdo staromil a nemá rád moderní náhražky?
(pro mě by to také nebylo… ale to mínus jsem vám nedal já…)

πα½

Tupý hulvát
9. 2. 2024 10:05
Odpovědět  P.A.Semi

Opravovat pravopisné chyby a překlepy v int.komentářích může jenom blbec.

křehulka
9. 2. 2024 11:19
Odpovědět  Tupý hulvát

Nejedná se o pravopisnou chybu nebo překlep. Tato funkce se doopravdy označuje jako “asistivní čtečka”.

Pijack
9. 2. 2024 09:32
Odpovědět  křehulka

Já to nebyl 🙂

Spam Teuton
8. 2. 2024 13:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Hele, vůbec nevím, co bych dělal, kdybych byl svědkem, jak rozzuření lidi vyvlekli nějakého pětizmrda, třeba tu hanebnou svini se dvěma svetrama, z doupěte a chtěli ho oběsit na kandelábru. Asi bych se jim to pokusil vymluvit, raději bych viděl pětizmrda před soudem než tančit na laně, ale se zběsilým davem bych asi nebojoval. Bylo by zajímavé vědět, co by se stalo, kdyby fialoví pětizmrdi cinkli volby, k čemuž mají solidně našlápnuto.

Ladislav 💤
8. 2. 2024 14:07
Odpovědět  Spam Teuton

Vymluvit? Ani náhodou, ještě bych je povzbuzoval. Čím déle čekáš, více to smrdí!

Pijack
8. 2. 2024 15:27
Odpovědět  Spam Teuton

Zásadně nevěšet, je to neetické !!!! Narážení na kůl je lepší 🙂

katango
8. 2. 2024 17:00
Odpovědět  Pijack

Lepší a taky to myslím dýl trvá. Pověšenej to má za sebou poměrně rychle a ještě k tomu může mít orgasmus. To ten naraženej určitě ne.

Putinovec
8. 2. 2024 18:42
Odpovědět  katango

Když se věšelo v Anglii , tak dav nejednou sledoval křeče umírajících na šibenici i hodinu . Smyčka se nezatáhla dostatečně a nastalo pozvolné škrcení , močení , kopání , křeče, chroptění .

katango
10. 2. 2024 10:58
Odpovědět  Putinovec

Otázkou jest, zda to nebylo schválně.

Teuton
8. 2. 2024 18:46
Odpovědět  katango

Myslíte, že by měla orgasmus i hanebná svině se dvěma svetrama ? Té se přece postavit nemůže.

8. 2. 2024 21:59
Odpovědět  Teuton

Ste si jistej?

Unter
8. 2. 2024 21:12
Odpovědět  katango

Čtyřprocentní mohou mít orgasmus i při narážení na kůl.

Pijack
9. 2. 2024 09:33
Odpovědět  Unter

Správný postřeh.

Unter
8. 2. 2024 21:04
Odpovědět  Pijack

Ale narážení na kůl je drakonické, nebo Drákulické. Možná pro mladé cool.

katango
8. 2. 2024 22:44
Odpovědět  Unter

To se musí pomalu. Něžně posadit a pak čekat, až gravitace a naostření kůlu provedou své.

Pijack
9. 2. 2024 09:36
Odpovědět  katango

Jste vzdělaná, to se hned pozná z jaké rodiny… 🙂 Slovo gravitace je zde velmi důležité. Bez fyzikálních jevů by takový dobře naostřený kůleček nedával smysl 🙂

katango
9. 2. 2024 12:07
Odpovědět  Pijack

Já se zajímám o spoustu věcí, i o ty drsné a pro většinu lidí nechutné. Původně jsem chtěla dělat patologickou anatomii či soudní lékařství, to mne neskutečně bavilo a zajímalo. Pak mi ale došlo, že tam si s pacientama nepopovídám.

Joe Arp
9. 2. 2024 12:28
Odpovědět  Pijack

Šlo to i bez grav., někde jsem četl, že vyvoleného “natáhli” vleže na kůl koněm za nohy, potom teprve kůl postavili do připravené díry. (postup nelze ověřit!)

Slovan
9. 2. 2024 13:21
Odpovědět  Pijack

My jsme Barbaři!! To šikmoočka to mají promyšlenější. Seříznou bambus a nasadí do oka do duše. No a vyhledej si jak bambus rychle roste.

8. 2. 2024 21:55
Odpovědět  Pijack

Fujtajbl, takový surovosti!
Já navrhuji etický incký model. Ti věšeli hezky humánně za nožičku. Pravda, když to byl nějaký válečník tak ho pak stáhli z kůže, ještě než pagibne a supové ji znehodnotí, aby měli z čeho vyrobit válečný buben. Dlouhý kosti zase použili na paličky a píštaly, aby měli při tom bubnování na co hrát do pochodu, a z lebky vyrobili číši pro náču, aby měl během vzpomínání na nepřítele či zrádce z čeho bumbat čiču. Někdy ho ale stáhli z kůže rovnou, bez toho věšení před tím. Samosebou za živa, aby moh ještě nějaký čásek skotačit.

Tupý hulvát
9. 2. 2024 10:09
Odpovědět  Spam Teuton

Co se stane,no zase vyhrají,jinak nic.Na skoro nemožnou změnu by byly potřeba generace.

Pavel z Moravy
9. 2. 2024 11:54
Odpovědět  Tupý hulvát

Změnit myšlení lidí, to je opravdu na generace. Asi nás tady omínusují za negativismus, ale lépe vidět věci jak vypadají, než jak bych si přál jak by měly vypadat. A už jsme zde měli pokus o společnost sloužící všem a neuspěla, protože pár jedinců, nevím jaké procento nebylo ochotné smířit se s tím, že nejsou vyvolení, obdivovaní a hodnocení jak si přáli. Nedostali prostě ten luxus, který jim byl upřen. Ti druzí z jejich pohledu ho ale nepotřebovali. To byli jen obyčejní elektrikáři, zámečníci, kuchaři, instalatéři, řidiči, zedníci apod. A na ty se blahobyt nevztahuje. A proto přišel 89 jako majetkový převrat. Kapitalisté nám chtějí kázat jak byl ten socialismu zlý a jak je kapitalismus ideální. Nu, mohou to kázat stejně smýšlejícím a omladině, která zažívá pouze tuto epochu. Ale mně tedy ne, já přesně vím jak jsem si žil. To, že vše není nikdy jen růžové je jasné, ale trpět, to je jiné kafe. Kdo má chuť ať se podívá, pokud ho neviděl, na výborný film s Russel Crowem a Zelweger- Těžká váha o boxeru Jimmy Bradockovi dle skutečnosti z období hospodářské krize. Stojí to za to, potom ten kapík můžete ocenit, tak jak si zaslouží. To socík byla rajská zahrada. Ámen. Mlýnek uzavřen.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
8. 2. 2024 14:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Krátké funkční období je proti rozvoji státu. Preferoval bych delší ale s možností odvolat politiky.Jinak to nevidím.

zdendulka
8. 2. 2024 15:02
Odpovědět  Gales

A co vláda ověřených odborníků ? Máme vůbec takové ???

Pijack
8. 2. 2024 15:29
Odpovědět  zdendulka

To jako s tím sčítáním hlasů. Kdo bude ty “odborníky” dosazovat? Přimlouvám se k řešení Galese. Odvolatelnost a přímá demokracie.

Joe Arp
9. 2. 2024 12:30
Odpovědět  Pijack

A hlavně vládu většinového vítěze voleb, žádný slepenec!

ModrýKlokan
8. 2. 2024 17:23
Odpovědět  Peter 008

Ještě bych zrušil parlamentní volby. Shromáždění zástupců místních obecních zastupitelstev, by volebním procesem v zastoupení, zvolilo například 100 parlamentních poslanců/komisařů. Kandidáty by mohla navrhnout všechna občanská zájmová sdružení, nebo by kandidovali samostatně. Povinnost by měli projít anonymními kvalifikačními testy, např. IQ a předložit kandidátní projekt ke zvolenému hospodářskému oboru. Prostě něco jako varianty výběrového řízení.
Po zvolení by měli povinnost projekt realizovat. Hospodářství by bylo rozděleno do 100 gescí, které by s osobní odpovědností měli zvolení komisaři na starosti. Každá gesce by měla oddělený zaměstnanecký aparát podřízený zvolenému komisaři. Byli by to takoví viceministři. Likvidovali by přebytečné liberalistické a totalitní zákony a dělali pořádek v právním bordelu jako moc zákonodárná.
Občané by měli demokratické právo volební na místní úrovni jako dnes a na parlamentní úrovni právo ODVOLEBNÍ. Podle nějakých definovaných parametrů například petičních. Kdo z komisařů by měl úspěchy, mohl by tam pracovat třeba 20 let. Omylem zvolený lempl by mohl být odvolen klidně za dva měsíce.

ModrýKlokan
8. 2. 2024 17:24
Odpovědět  ModrýKlokan

pokračování:

Ústavní soud by byl zrušen. Soudy se nemají co plést do výkonu moci zákonodárné a výkonné. Justice překrmený parazit. Nad parlamentním orgánem by byla vláda. Dejme tomu zvolená členy-komisaři parlamentní rady. Presidenta by volili opět lidi. Soudci a státní zástupci by se v současné podobě taky zrušili. Procházeli by podobným procesem jako parlamentní orgán. Byli by voleni a odvoleni na základě svých veřejně kontrolovatelných výsledků.

Pavel z Moravy
8. 2. 2024 18:55
Odpovědět  ModrýKlokan

Kde jsi se toulal?

ModrýKlokan
9. 2. 2024 01:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

Zdravím Pavle. Je tady strašně moc článků a čím dál víc komentářů. Nestíhám to prohopsat. Občas komentuju na webu CZ24.news a taky na dfens-cz.com, dneska jsem řádil tam.

Tady si třeba jen čtu a dávám palce. Plno lidí, jako třeba ty, máte stejný nebo podobný názory jako já, není potřeba abych je opakoval. A na těch dvou dalších webech si nemusím dávat bacha na hubu, nejsou vůbec moderovaný :-D))). Tak zduř.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
8. 2. 2024 18:46
Odpovědět  Peter 008

Ano odpovědnost , ale nazval bych to výběrem kádrů , kdy kádr má možnost prokázat , že stačí i ne složitější úkol , než který řešil doposud . Pokud uspěje , má možnost řídit větší celek , pokud o tu možnost projeví zájem . Pokud způsobí škodu , tak bude potrestán .
Ten systém používal Stalin , kdy každý mohl zkusit řídit na co stačil , ale taky zde nesl plnou přímou odpovědnost .

Administrátor
P.A.Semi
9. 2. 2024 01:53
Odpovědět  Putinovec

Takhle se nejlépe pozná, kdo má Talent…
A že prý už Stalin ?

Mt 25:21 »Jeho pán mu řekl: ,Dobře, služebníku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.«

Lk 19:17 »Řekl mu: ,Výborně, dobrý služebníku, protože jsi v nejmenší [věci] byl věrný, měj pravomoc nad deseti městy.«

(Mt25 je to podobenství, ze kterého vzniklo slovo “Talent”, jak jim to pořád dokola vysvětlovali, co je myšleno tím Talentem (původně váhová jednotka), a že ten Talent mají využít a nezahodit nebo nezahrabat…)

(a s tím Stalinem – jestli to nebude mít souvislost, že byl studovaný Teolog?)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tupý hulvát
9. 2. 2024 10:29
Odpovědět  Peter 008

Kdo bude hodnotit co je škoda?Vítěz,komise ,nějaký bůh?Co to je postivý výběr,kdo je POCTIVÝ?Kdo poctivé vybere,jiný poctivý?Kde najdeme jeho?Odpovědnost voliče při tajné volbě?
Jako překladatele si vás cením…….

Pavel z Moravy
9. 2. 2024 12:14
Odpovědět  Tupý hulvát

Tak volby by musely probíhat nějak podobně jako na Kubě, kde se v různých okrscích představují kandidáti a ti jsou na veřejných shromážděních vybíráni svými voliči. Je to několik shromáždění daného okrsku, ze kterého vzejdou kandidáti do voleb. A ti se také při případném zvolení budou za své činy zodpovídat. Je to asi o tom, že většina lidí ze svého okolí je zná a může tak posoudit jejich kvality. Tady se to ale obrátí proti tomu, řečmi, že na Kubě vládnou komunisté, takže to popsují. Nikdo ale už neřekne, že na Kubě před lety proběhlo referendum ve kterém se obyvatelé měli vyjádřit k tomu, jestli chtějí jít nadále cestou socialismu. A většina řekla ano. Ale nenávistníci všeho socialistického to stejně popsují. Takže tady asi žádné poctivce nevybereme. Jak říkáte, který poctivec
by je vybral?

8. 2. 2024 22:22
Odpovědět  zdendulka
Administrátor
P.A.Semi
9. 2. 2024 01:58

Národní rada obnovy – nejsou to ti, kteří tu spolu s Havlem rozložili protestní hnutí, o které se tu snažil Vrábel ?
πα½

10. 2. 2024 03:02
Odpovědět  P.A.Semi

To byla neznalost, nebo jeduflus? Asiže jeduflus, jak je tvým zvykem.
Nebo máš nějaké tajné info, že jsou v radě národní obnovy Rajchl a oka můra a další kapesní napoleonové?

unavenej 2nožec
8. 2. 2024 19:02
Odpovědět  Gales

naopak, čím déle mohou krást, tím lépe zametají stopy, a taky je třeba volit záměry či úkoly a ne zlodějskou chamraď, proto volby každý rok – člověk pouze jako manažer zadaného odhlasovaného záměru, neplníš odsouhlasené úkoly padej zmetku

PřemekJ
8. 2. 2024 14:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Skvělý článek. jen zbytečně pesimistický. Autor zcela pomíjí skutečnosti proměny myšlení mnohých lidí na důležitých pozicích – zejména soudců, za nimiž pak rostou zástupy probuzených normálních lidí. Tohle jsou ty důvody, pro něž s podporou neviditelných, ale nesmírně účinných pozitivních energií se celý v článku tak podrobně vývojově vysvětlený plýn neoconů, přesněji US větve Chazarské mafie, neuskuteční. Nejen v USA totiž existují vojenské tribunály soudící podle ústavy všechny zločince, kteří se opovážili páchat zločiny proti lidskosti a proti vlastní zemi. jednotky SHAEF v Evropě jsou kontinuem s právem eliminace dosud existujících nacistických a fašistických elementů. Velká část US vojenských sil již přešla pod tzv. Bílé Klobouky, tedy pod síly Světla. Temní v ChM již vědí, že se nedožijí tolika slunovratů, jak si plánovali. Sorosové, Rotschildové, Rockefellerové, Warburgové – ti všichni již vědí, že jejich dny jsou sečteny. Letos v létě, po dlouhém společném úsilí sil Světla se konečně svět zbaví největších parazitů a jejich poskoků a vykročí na cestu lidsví a přátelských synergických vztahů. K tomu nám dopomáhej Bůh.

Oy Vey
9. 2. 2024 00:47
Odpovědět  PřemekJ

perfiš houby, kde rostou?

Janaz
9. 2. 2024 09:08
Odpovědět  PřemekJ

Preboha, ty vari veríš tým blábolom z tadesca?????

PřemekJ
8. 2. 2024 14:59
Ohodnotit příspěvek :
     

A mezitím u nás nepozorovaně roste to, co letos po pádu globálního finančního systému a rozpadu vlády zločinců převezme odpovědnost za další vývoj naší země k lidskosti. Mravnost pravdy zvítězí. Všem nám, lidem s lidskou duší, ku prospěchu.

Mara
8. 2. 2024 16:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Děkuji za překlad.Přečteno jedním dechem.

Administrátor
P.A.Semi
8. 2. 2024 18:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Výborný článek pro pochopení, jaký druh Židů ovládá USA především…
(a ovšem neměli by tu sílu, kterou mají, kdyby je nepodporovali ještě Židovští oligarchové z pozadí… Tihle zde jmenovaní jsou výkonná páka…)

Akorát “otevřený neokon Jake Sullivan přímo vedl spolu s Clintonem operace proti Libyi” – má být s Clintonovou – tou dobou už byl Bill Clinton senilní dědek… (za zničení Libye je zodpovědná Hillary Clinton, ale zorganizoval to celé arci-šmejd Bernard Henry Levy, podobně jako několik dalších pučů…)

A ohledně “z odvěkého strachu z antisemitismu, který dobře roste v monoetnických společnostech nebo státech” – právě proto sem Židé zvou, vozí a přijímají Migranty, aby tu nebyli vnímáni jako nejhorší vnitřní nepřítel… (oni jsou nejhorší vnitřní nepřítel, ale masy jednodušších občanů se víc soustředí na černochy a muslimy, kteří dělají “bordel” na ulicích…)

πα½

8. 2. 2024 19:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Super…

josef
8. 2. 2024 20:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Co je na tom článku strašné ? Pro mne to, že je asi tak z 80% pravdivý.

Unter
8. 2. 2024 20:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Mají ty ksichty stejné, Strauss, Schwab, Soros. Oni je snad v pekle vyrábí podle šablony. Kosher Nostra.

8. 2. 2024 21:00
Odpovědět  Unter

To u nich dělá adenochrom…z upírů.

Unter
8. 2. 2024 21:28
Odpovědět  Veny232

Adrenochrom – potenciální příčina schizofrenie (Wikipedia). To by na židy sedělo.

katango
8. 2. 2024 22:47
Odpovědět  Unter

To se jim duše vyráží na obličeji. A protože jsou všichni podobný svině, jsou si podobný i obličejem.

Jaris.
8. 2. 2024 23:46
Odpovědět  Unter

jj, jsou to extremne fyzicky odporne kreatury.

cHeeeeee
8. 2. 2024 23:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek úplně ignoruje fakt, že velká část těch latinost co přicházejí do USA jsou nábožensky založení a tudíž dost konzervativní vůči kravinám typu LGBTQ-+.

Janaz
9. 2. 2024 09:12
Odpovědět  cHeeeeee

Aty si myslíš, že lgebetizmus je cieľom? Ten je určený najmä pre bielych, a okrem toho, zaujímavé, že tí “nábožensky založení” sa poväčšine ihneď vrhnú na kriminálne činnosti, že?

katango
9. 2. 2024 12:09
Odpovědět  Janaz

To se vůbec nevylučuje.

Administrátor
P.A.Semi
8. 2. 2024 23:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Narazil jsem na zajímavé video ze Sputniku, co si Rusové myslí o Tuckeru Carlsonovi…
(nevím, jestli se to dá otevřít i za tuhle adresu?)
https://www.brighteon.com/embed/02ac1235-6f3b-4d81-82bd-12e5fe234c43
(rusky s anglickými titulky)

Je na tom zajímavé, jak Rusové nemají žádnou nenávist k Američanům (nebo je tak dobře vybrali?), podobně jako Putin, a v ostrém kontrastu ke zdejším diskutujícím…

Video je embedované v článku Sorcha z 2024-02-06 (anglicky z ruska…)
https://www.whatdoesitmean.com/index4517.htm
(Biden Talks To Dead As Tucker Carlson Branded Traitor For Talking To Living)

The powers that be are extremely afraid of this interview, to the point where they’re saying that they’re going to go after Tucker Carlson in a legal way for simply being here and trying to attempt to do journalism.

Zřejmě proto EU už mezitím ohlásila, že nic proti Tuckeru Carlsonovi nepodniknou, jak se snažil MEP Verhoofstad (psalo RT), protože by to byla “sebevražda” Propagandy “Evropských Hodnot”…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
9. 2. 2024 00:43
Odpovědět  P.A.Semi

A ovšem přepis krátkého interview na amg-news.com z nějakých tweetů, který přeložili
https://www.infokuryr.cz/n/2024/02/08/exkluzivni-rozhovor-tuckera-carlsona-s-vladimirem-putinem-v-moskve/
(a je tady na pokecu i nějaký příspěvek zamčený před veřejností – je to to samé??)

vůbec neodpovídá délkou tomu, co dnes vydal Tucker Carlson – dvouhodinové interview:

https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/

πα½

zuzana
9. 2. 2024 11:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Q) The Storm Rider: Zprávy ze dne 8.2.2024

https://aktax.cz/q-the-storm-rider-zpravy-ze-dne-8-2-2024/