blog

Jaké alternativy budoucnosti přicházejí v úvahu pro Čechy a Slováky

Jaroslav Tichý

5.5.2022

Jde o téma, které je velmi zajímavé pro občany jak naší, tak i Slovenské republiky. Je ale zajímavé též proto, že v článku na toto téma na Knihya ( https://knihya.cz/jaka-budoucnost-muze-nastat-pro-cechy-a-slovaky/ ) nebyly vyčerpány všechny v úvahu připadající alternativy, krom toho některé informace je zapotřebí upřesnit a zpřehlednit. Pojďme se tedy podívat na celou záležitost blíže.

Část 1 – Komentář k uvedenému článku

Nejprve tedy několik poznámek k obsahu shora uvedeného článku:

1) Hlavní problém spočívá v tom, že kapitalismus po změně několika svých forem se dostal do konečné fáze v podobě neoliberální. I ta se ale již vyčerpala a Západu chybějí suroviny, nemá jiné než fiat (ničím nekryté) peníze a dluhy.

V relativně nedávné době proto dospěli někteří odborníci z řad liberálního kapitalismu k poznání, že „kapitalismus byl slepou ulicí“. Vrací se proto s řešením v podobě nového projektu (NWO) zpět do středověku, odkud ale dosavadní mocenské elity odmítají vydat se  novou cestou jiným směrem. Ta by totiž znamenala odevzdání:

  • peněz nakradených v rámci dlouhodobě uplatňovaného dluhového systém a
  • současně s tím i moci

nadnárodními oligarchy, bankstery a představiteli nadnárodních organizací lidstvu, což uvedené kapitálové skupiny, chazaři, a jimi koupené mocenské elity zásadně odmítají. Vytratila by se tak současně i výlučnost starých královských rodů a možnost naplňování jejich dlouhodobého poslání (ať již domnělého či skutečného). Proto chtějí setrvat v modernější podobě feudalismu či dokonce otrokářského řadu a za pomoci fašistických metod tam své pozice upevnit.

2) v citovaném článku vyjmenované kroky jsou etapami vedoucími k realizaci projektu globalistů pod názvem Nový světový řád /NWO), tedy:

1. depopulace – fyzická likvidace až 90 % lidí na Zemi (očkování, nyní se připravuje hladomor, v tajných biolaboratořích se připravovala dále výroba a šíření různých smrtelných nákaz, občanské války, regionální války, spekulace jsou i o té světové atd.);

2.  Green deal – pokřivené pojetí „zelené ekonomiky“ s rétorikou „udržitelné spotřeby“ a „klimatické nouze“, kdy cílem je deindustrializace Evropy a úspora zdrojů surovin, energie atd. pro jejich budoucí využití globalisty. Prostředky k tomu vedoucími jsou pak emisní povolenky, likvidace části energetických zdrojů, dále odstřihávání se od ruských energetických zdrojů – ropa, plyn a s tím související enormní zdražování energií). A to přesto, že existují jiná a pro lidstvo lepší řešení (volná energie, auta na vodík či některé ještě převratnější vynálezy či kosmické technologie), zatím však pro lidstvo nepřístupné.

3. Great reset – zbavování lidí veškerého majetku, odebírání dětí k výchově státem (zdroj adrenochromu), přechod na elektronický koncentrák (šmírování lidí, dálkové ovlivňování lidské mysli a kontrola jejich chování a pohybu, zásahy do života lidí prostřednictvím „sociálních kreditů“), zavírání nepřizpůsobivých do koncentračních táborů atd.. Jde o konečnou hru kapitalismu, který se vyčerpal a končí. Tím rovněž končí jakékoliv úvahy či povídky o svobodě a demokracii.

Tento projekt je přednostně prosazován vůči bílé rase, zejména pak v Evropě. Důvodem je to, že tento typ lidí disponuje v průměru vyšším IQ a je tedy spíše schopen odporu oproti typům lidí na dalších kontinentech. Zbytek těchto lidí má být proto smíchán s dovezenými migranty za účelem vytvoření nové světle hnědé rasy s průměrných IQ 90 schopné výkonu příkazů, leč neschopné se bránit (viz projekt Coudenhove-Kalergiho).

Uvedené kroky mají tedy být prostředky k převedení přeživšího zbytku lidstva (cca 10 %)

v podobě biostrojů (po jejich opakovaném očkování) zpět do modernější formy středověku

s použitím fašistickým metod. Tedy do NWO. K dosažení tohoto cíle patří cílené vytváření velkých problémů, válek, hladomoru, nezaměstnanosti, islamizace, občanských válek a chaosu, aby pak protagonisté NWO mohli lidem nabídnout jejich vyřešení právě zavedením NWO. Tedy podle jejich hesla „Pořádek z chaosu“ –  „ordo ab chao“ (volněji pak chaosem k pořádku). Nejprve tedy globalisté vytvoří cíleně velké problémy, aby vznikl chaos, pak nabídnou lidem jejich řešení podle svých potřeb a plánů.

3) Novému světovému řádu se staví na odpor alternativní řešení v podobě zavádění nového světového finančního systému založeného na opětovném krytí měn jednotlivých států zlatem, příp. dalšími drahými kovy a/nebo surovinami (náhradou za dlouhodobý a již dosluhující dluhový systém), na mírovém životě lidí na celé planetě, na existenci a preferenci klasické rodiny jako základu státu, na existenci národních států, na lokalizaci výroby, na soužití s přírodou a na šetrném chování k ní atd.

Jeho součástí je i agenda GESARA (Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě) stanovící podmínky k přechodu na nový světový finanční systém. Namísto oddělování lidí jde o vybudování lepších společenských vztahů mezi lidmi a o jejich další mírové soužití v nových, moderních podmínkách.

GESARA (v angl.. Global Economic Security and Reformation Act) vycházející z původního amerického zákona NESARA (National Economic Security and Reformation Act) byla připodepsána k Pařížské dohodě o klimatu z r. 2015 podepsané všemi 214 státy světa, ČR a SR nevyjímaje. Přesto u nás i na Slovensku (stejně jako v mnohých dalších státech) zůstala dodnes utajena.  

V posledním období tak zažíváme sílící souboj 2 zcela odlišných civilizačních modelů, jejichž konkrétním projevem je i současný konflikt na Ukrajině.

4) Globalisté se tak postupně dostávají pod tlak Aliance Země, takže se snaží tyto své kroky urychlit s cílem dospět k NWO co nejrychleji, a to i za cenu toho, že kupí jeden krok přes druhý, aniž ten předchozí byl dokončen. Lhůta pro realizaci souhrnu těchto kroků a nástupu do NWO, který měl být dokončen původně do r. 2050, se tak začala zkracovat na r. 2030, pak na r. 2025 a na zasedání stínové „světové vlády“ počátkem dubna t.r.  v SAE (Sjednocených  arabských emirátech) byla zkrácena na konec tohoto roku!

5) Máme-li charakterizovat dostatečně současnou situaci na světové politické scéně, je nutné zmínit se pro lepší pochopení celé situace o těchto hlavních hráčích:

a/ světoví globalisté – staré královské rody,Ilumináti, Chazaři, nacisté (a to průřezově světem), některé asijské drakiády, BigPharma, vedení mediálních koncernů, Vatikán, řád maltézských rytířů, nacisté aj.

b/ Deep state (původní američtí neoconi – členové státní administrativy, tajných služeb, banksteři), dále Chazaři, nacisté, černá šlechta aj.), v současnosti se silným vlivem v některých částech světa vč. EU

     (některé složky světových globalistů a Deep state se v současnosti navzájem prolínají) a

c/ Aliance Země – patrioté (Bílé klobouky, některé drakiády – např. Společnost Bílého draka, vybrané vojenské jednotky 34 zemí světa, části výzvědných služeb některých zemí atd.). Jejich protagonisty jsou prezidenti Putin, Trump, Si a indický premiér Modi. Jsou v zásadním střetu jak s globalisty, tak i s Deep state. Jejich vliv je především v euro-asijské zóně, dále v některých zemích Afriky a Latinské Ameriky. Tvrdit ale, že k nim patří i Trumpovi republikáni jako celek, by bylo značně přehnané.

6) Globalisté používají bezstrukturní řízení (sami nemají armádu, logistiku, operativní řízení v podobě ministerstev a dalších odborných institucí), jejich působení je dlouhodobé, efekt z něj přichází později. Nyní pod tlakem Aliance Země a Bílých klobouků potřebují realizovat krátkodobá řešení. Dříve používali ozbrojenou paži amerických neoconů, nyní se k ní v transformované podobě (Deep state) s přimícháním dalších mocenských skupin (chazarů, nacistů, banksterů atd.) vracejí, a to při jistých přesunech ve struktuře globalistů, jakož i Deep state v porovnání s původními silami amerických neoconů. Některé zájmy mají globalisté a Deep state společné (zejména boj s cílem ovládnout Rusko), v některých se budou (později) rozcházet (způsob nakládání se zdroji na Zemi, cíle jejich snah o dominanci atd.). To je i důvodem zmínky o částečném prolínání globalistů a Deep state v současnosti.

Zájem globalistů spočívá v ovládnutí planety Země a jejích zdrojů, v zásadní redukci jejího obyvatelstva, v přetvoření přeživšího zbytku lidstva na bioroboty k práci a dobyvačným válkám mimo tuto planetu, k přetvoření Země na základnu pro negativní mimozemské entity. S tím souvisí i zmíněná (domnělá či skutečná úloha královských rodů v dávné minulosti míchaná právě s těmito mimozemskými entitami).

7) Zájem Deep State spočívá především v:

  • realizaci projektu Trojmoří a tedy ve vytvoření valu ze zemí V4+ a dalších k oddělení Evropy (s technologiemi) od Ruska (s jeho surovinovými a potravinovými zdroji) a k jeho izolaci a dále
  • přeměně zbytku EU ve své vazalské území (či spíše kolonii, v níž budou moci aplikovat svoji parazitní zahraniční politiku Pax americana poté, kdy z jiných částí světa s ní byli američtí neoconi již vytlačeni) a
  • odbourání konkurence pro USA ze strany euroasijského bloku v případě spojení západní a střední Evropy s Ruskem.

8) Patrioté sdružení v Alianci Země bojují za zachování národních států, jejich obyvatel a za prosazení nového světového finančního systému založeného na obnově krytí národních měn zlatem, příp. surovinami atd.  Tedy na hodnotovém (nikoliv dluhovém) krytí a na oddlužení Země a jednotlivých subjektů na ní z řad právnických i fyzických osob. Bojují tedy za prosazení alternativního civilizačního modelu zvaného „Zlatý věk“ směřujícího k záchraně lidstva a k jeho rozvoji.

9) Na tento alternativní civilizační model (Zlatý věk) již přešly či přecházejí státy s cca 40 % obyvatel Země, přičemž tento proces dále pokračuje, ačkoliv agenda GESARA a následně i nový světový finanční systém nebyly ještě oficiálně vyhlášeny. Související kroky probíhají bez zbytečné propagace. Jde především o země euroasijského bloku, země Afriky a některé státy Latinské Ameriky.

10) Za daných okolností je zřejmé, že unipolární svět skončil, nicméně globalisté se budou snažit udržet maximum ze svého dřívějšího celoplanetárního impéria. Cesta k tomu vede právě přes očkování za účelem následného dálkového ovládání co největšího počtu lidí na Zemi. Toto je hlavní důvod (kromě důvodů finančních), proč vlády některých zemí se nadále snaží prosadit plošné očkování svých občanů a chtějí zavést na podzim tohoto roku covid pasy, ačkoliv již ztrácejí oporu jak ve světové zdravotní organizaci (WHO), tak i v americké a evropské organizaci podobného zaměření (CDC resp. EMA). Konají však vesměs v zájmu globalistů, s jejichž přičiněním či souhlasem jsou drženy v jednotlivých zemích u moci.

Jde tedy o země, kde přetrvává snaha globalistů (fakticky Anglosasů) o udržení kontroly a vlivu, tedy především o země skupiny Five Eyes (USA, V. Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland) a dále o země Evropské unie. Tyto země by měly vstoupit na přelomu r. 2022-23 do NWO ve smyslu usnesení stínové Světové vlády učiněného počátkem dubna t.r. ve Spojených arabských emirátech. Dokončení shora uvedených kroků má být v této časové tísni realizováno až poté. S tím souvisí i příprava na novou vlnu očkování, na zavedení covid pasů, čipování lidí atd. v zemích Evropské unie. Ve Francii byl tento krok vyhlášen neprodleně po tamních prezidentských volbách, v Itálii je tento proces rozbíhán v Boloni (zatím na bázi dobrovolnosti a za odměnu).

11) Mají-li mít Češi a Slováci za nezměněné situace nějakou budoucnost, bude to budoucnost nevolníků či spíše nemajetných otroků, a to jen pro cca 10 % příslušníků současného českého a slovenského národa, kteří budou čipizování, bude jim měněna DNA s cílem přeměnit je postupně na biostroje. Budou sledováni dálkově jak z hlediska jejich chování a pohybu, tak i z hlediska jejich myšlení, budou dálkově ovlivňováni a řízení pomocí čipů, bude jim zrušena klasická rodina, budou podrobeni systému sociálních kreditů. Budou zcela nemajetní, vše si budou pronajímat. Zbytek lidí z obou národů je určen k fyzické likvidaci (podobně jako v případě dalších evropských národů).

12)Mají-li tedy mít Češi a Slováci nějakou budoucnost, není reálná při setrvání v Evropské unii, která je nástrojem světových globalistů k rozmělnění jednotlivých členských zemí, k likvidaci jejich většiny, k promíchání zbytku jejich obyvatel s importovanými migranty, resp. k náhradě bílých mužů muži z Afriky či z Blízkého a Středního východu.

Toto je tedy základní stav, z něhož je třeba vycházet při posuzování alternativ budoucnosti příslušníků českého a slovenského národa.

Máme-li si jako národ zajistit nějakou budoucnost, není to evidentně reálné v rámci EU. Tuto organizaci je třeba co nejdříve opustit. To platí samozřejmě též pro Slováky. S názorem autorky článku lze jedině souhlasit.

A nyní se pojďme podívat na to, jaké možnosti přitom máme. Podíváme-li se přitom na jednotlivé možnosti uváděné v článku jeho autorkou, je třeba provést některá upřesnění a zejména odlišit způsob vystoupení z EU od způsobu naší další orientace po vystoupení, což jsou dvě odlišné záležitosti. Tak tedy:

Varianta 1

– odchod z EU – v rozsahu zemí V4+ a

– další postup – zformování Středoevropské unie

Záměr je jistě dobře míněný, leč nedomyšlený a nepraktický, neboť:

– možnost stavět na seskupení V4 či V4+ jsme již dávno trestuhodně propásli. Dnes je toto seskupení cíleně rozbíjeno či dokonce zčásti již rozbito. (To nakonec autorka článku sama připouští);

– je správné vytvořit z několika vystupujících zemí větší smluvní celek, a to z důvodu většího společného trhu, lepší obranyschopnosti a zahraniční politiky. Nechtějme ale místo bruselské unie budovat obdobný subjekt „jen v menším rozsahu“. Uvažujme proto raději o konfederaci jako volnějším svazku několika zemí na bázi vzájemně provázaných smluv se zachováním plné suverenity jednotlivých členských zemí takového uspořádání, a to bez větších členských příspěvků a též bez dotací, s jejich suverenitou při hlasování a s možností jednoduchého vystoupení v případě nezbytnosti.

varianta 2

– pokračovat v EU a doufat, že revoluci provedou rozumní lidé ve velkých evropských zemích a my se s nimi nějak svezeme – autorka tuto možnost uvádí jen pro úplnost jako jednu z teoretických možností, kterou ale současně sama zavrhuje konstatováním, že to znamená v praxi spadnout do propasti i s EU. S tím lze souhlasit.

Problém, který si ale neuvědomuje, tkví v tom, že EU je pouze přechodný nástroj globalistů k přeměně Evropy na Evropský islámský chálifát, takže EU je stejně již předem odepsána k zániku poté, co splní své úkoly a účel. Pád EU do propasti v určitém okamžiku je ze strany jejích skutečných majitelů tedy předem plánován. Ten náš pád sice rovněž, záleží však čistě na nás, zda se do té propasti necháme strhnout či nikoliv. Zda se sami rozhodneme pro náš vlastní odpis či nikoliv. A v tom spatřuji zásadní rozdíl.

Již teď je mi proto líto českých a slovenských studentů, kterým je vtloukáno do hlavy, že jsou především Evropané. Mají totiž našlápnuto k tomu, že pak nebudou ani Evropané, ale ani Češi či Slováci. To vše totiž má plánovitě skončit. Má být z nich totiž směska bez státní i národní příslušnosti a vlastní země. Hovoříme samozřejmě o těch, kteří popsané martyrium přečkají, tedy o oněch 10 %, kdy nikdo ale negarantuje, že bude měřeno všem národům stejně. A Slovanům v anglosaském prostředí nikdy zvlášť přáno nebylo, právě naopak. Nemusí z nás a Slováků také zůstat vůbec nikdo.

Spoléhat na někoho jiného než na naše vlastní síly je za daných okolností skutečně náš smrtelný omyl. Musíme se tedy o změnu tohoto krajně nepříznivého vývoje přičinit sami s cílem dosáhnout systémové změn. Tedy přechodu do Zlatého věku.  K velkým (systémovým) změnám je však třeba souběhu podmínek vnitřních a vnějších. Vytvoření podmínek vnitřních je ryze naší záležitostí, o podmínkách vnějších se zmíním dále. 

varianta 3

– zpět pod vliv Ruska;

Tato varianta fakticky ani plnohodnotnou variantou není, neboť neříká, jak se nejprve máme vymanit z chomoutu EU a potažmo i NATO. Naznačuje pouze možnost, jak si počínat po odchodu z EU. Není a ani nemůže být tedy uceleným návrhem možného postupu. Krom toho je třeba mít na paměti to, že Smlouva o EU ve svém čl. 42 hovoří o propojenosti EU s NATO. Tyto otázky je tedy třeba vidět a posuzovat v jejich komplexu.

Shrnutí:

  • variantu 1 jsme již před poměrně dlouhou dobou nevratně propásli, ač netvrdím, že pouze z naší viny. Nakonec autorka sama vidí, že tato varianta je již neaktuální;
  • varianta 2 – její realizace je pro nás smrtelná a je bezpodmínečně nutné ji zcela zavrhnout.

Směřuje totiž ke zkáze našeho státu, národa, rodiny, ztrátě dětí, majetku, zotročení zbytku přeživších v podobě biorobotů a ztráty jejich lidské podstaty;

  • varianta 3 – fakticky žádnou variantou řešení není, neboť neobsahuje návrh, jak se vymanit z chomoutu EU a NATO, abychom se mohli opět postavit na vlastní nohy. Bez ohledu na naši další orientaci. A bez toho nelze provádět jakoukoliv změnu naší politické a ekonomické orientace;
  • ačkoliv tento článek je svým námětem a vesměs i svým obsahem velmi přínosný, neboť by měl v našich spoluobčanech navodit úvahy a diskuze na základní téma uvedené v titulku článku, nejsou navržené varianty z výše uvedených důvodů použitelné. Přesto autorce článku patří dík za poctivou snahu navodit nejen tyto úvahy a diskuze našich spoluobčanů, nýbrž hledat i potřebná řešení.

Taková řešení existují, k jejich nástinu se vrátím ve 2. části tohoto článku.

(pokračování)

sdílet na

12 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
skylla
6. 5. 2022 09:29
Ohodnotit příspěvek :
     

varianta 1 a 3 není dnes možná… dnešní generace o ni nemá zájem té se líbí jak to je
bude se jenom zhoršovat varianta 2 a vovce budou jen bečet

Pavel
6. 5. 2022 10:41
Odpovědět  skylla

Dnešní generace bohužel dostane to co chce a musím to říci natvrdo, co si zaslouží.

janle57
6. 5. 2022 10:24
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak mohou být dnešní mladí lidé tak lhostejní ke svému budoucímu osudu?
Zajímá u nás někoho jak vůbec dnešní megainflace vznikla a kdo jí způsobil?
Jak je možné,že za socialismu byla inflace 30 let stejná do 2%? jak je možné,
že po celou tuhle rádoby “zatracovanou éru” byly ceny potravin,energií,pohonných
hmot a tepla stále stejné? obával se někdo z nás,kteří jsme v něm žili o svou
existenci,když bylo právo na práci a bydlení dostal od státu zadarmo? To snad
ani není možné jak snadno se dá dnešní mladá generace zmanipulovat,to se
nenajde v dnešní společnosti vůdce,který by současný stav,bez války,změnil?

Vlasta
6. 5. 2022 13:18
Odpovědět  janle57

Je to jednoduché. Ceny potravin, energií, nájmů, atd byly DOTOVANÉ stáem. Chyběly potom hlavně v oblasti investic, ale široké masy obyvatelstva měly všechno, co potřebovaly k životu. Kromě toho byl i jiný systém společenský – neexistovala nezaměstnanost, bezdomovectví, exekuce, a za ekonomickou kriminalitu byly tvrdé tresty. Za zpronevěru 100 000 = cca dva roční platy 12 let natvrdo! Spočítejte si koiik by dostali za dnešní miliardové kauzy…
Bohužel dnes není ve společnosti síla, která by situaci změnila. Takže musíme počkat na změny kolem nás a doufat, že se najde pár desítek (stovek) odhodlaných, kteří poměry změní i u nás, navzdory zblblé většině…

Helena
6. 5. 2022 13:34
Odpovědět  Vlasta

Naopak oblast investic byla velmi široká: přehrady, vodní elektrárny, vyráběly se:autobusy, auta,traktory,letadla,zemědělské stroje, turbíny, umělé kyčelní klouby, miliony bytů, školy, školky, nemocnice. Cena potravin byla reálná – zemědělec – sklad – obchod ceny byly nakalkulované dle nákladů, neexistovaly nadnárodní řetězce, které tvrdě rejžují/brambor nakoupí za 5. prodají za 20. Všechna dnešní drahota je umělá, nadn.řetězce mají dovoleno tvrdě rejžovat/tak jak za kovidu-malé obch.byly odstraněny/-dnešní drahota je tu jen pro zisk hypermarketů a vyvádění zisků za hranice vůbec.

Vlasta
8. 5. 2022 13:05
Odpovědět  Helena

Helena má samozřejmě pravdu, ale zapomněla na jednu věc: příšerně dlouhá doba realizace investic, zejména v 70. a 80. letech. První věc, kterou udělal Klaus po převratu, bylo zrušení všch dotací a záporných daní na potraviny…proto ceny tak vylítly nahoru.

All
6. 5. 2022 11:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Gesara a Nesara mi připadá,že jen mele a mlátí naprázdno,jakoby to byla jen propaganda západních intrikánů,nevěřím tomu. Důležitější jsou skutečné události.Nutno si uvědomit,že dřívější nízké životní náklady byly dosaženy na ůkor ,,Životního prostředí ! A celá příroda nám před očima stále hyne i s jedlíky co se stali tupými k vlastnímu sebevzdělavání a dobrovolnými ovcemi-požírající chemické pilulky s vyvrcholením= jedové vakcinace . A taky tyto nízké život.náklady byly jen díky dovozu paliva z Ruska ! Tím pádem jsme za potraviny a energii platili málo a to se nyní mění,západ a i my budeme muset platit mnohonásobně více ! Vše nyní závisí na Rusku a jak budou štěkat s chronickou touhou krást,okrádat a vládnout na ,,demozápadě”. A co my zde doma, v České republice ? Říkat a učit pravdu svoje děti,ovlivněné nyní decimující spotřebou nepotřebných věcí,plnící haldy odpadků a odpadu,kteří jsou jen mobiloloví čumilové bez znalostí.Vše musí jít ODSPODA,zase začít hospodařit na svém a pro sebe. Potraviny bez jedů, žít jak se má. Naše těla jsou propojena se sluncem a přírodou planety Země. Nikoli s cizinci,fašizmem a jejich destrukcí.

Boomer
6. 5. 2022 11:47
Odpovědět  All

..na takový návrat můžete rovnou zapomenout. Opakovaně a dlouhodobě tvrdím, že cílem je resuscitace feudalismu varianty 2.0.; v kombinaci s AI(Artificial Intelligence)
Továrna pracující potmě, jen s minimem potřeby lidské účasti. Zelená Země, nezasviněná odpady a věčně nespokojeným plebsem.

Gales
6. 5. 2022 12:29
Odpovědět  All

Zlatí komunisti.

Gales
6. 5. 2022 12:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Taková řešení existují, k jejich nástinu se vrátím ve 2. části tohoto článku…. No tak si počkám. Varianta č.3 je nejlepší.Ještě ji dopracovat,urychleně, a uvádět do praxe. Anebo čekat že to Aliance Země urychlí a my se s tím svezeme. Možná to udržování válečného stavu na ukrajině pomocí dodávek zbraní má za cíl oddálit akce Aliance. A když budou vlády nutit lidi do očkování,okamžitě je nějak eliminovat od vládnutí.Jiné řešení není.

Vladimír
6. 5. 2022 17:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Já nevím, GESARA, NESARA, Bílé klobouky, Aliance Země, Společnost Bílého draka, QAnon, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Diamantová sekera, Tadesco, Benjamin Fulford, Aštar Šeran, … všechno mi to nějak splývá

Gales
7. 5. 2022 11:46
Odpovědět  Vladimír

Někdy taky přemejšlím jestli jsem cvok já nebo ten co to vykládá.