blog

Jak to, že se nám přese všecka opatření nepodařilo zastavit Covid-19?

Jane K., 13. prosince 2021 – došlo emailem

Přesto, že se jednotlivé státy pokoušejí už skoro dva roky zabránit rozšiřování nemoci, zvané Covid-19, neboli coronavirus, přesto se tato stále dál lavinovitě rozšiřuje do celého světa. Touto dobou už málem není místo, které by nebylo touto katastrofou zasaženo a množství úmrtí je odhadováno celosvětově na 7 až 13 milionů, což je o hodně víc, než veřejně uznávaných 4,9 milionů. (Americký sčítací systém VAERS konečně přiznává, že méně než 1% škodlivých vlivů a úmrtí na vakcíny je hlášeno). Mnohé země zavedly zpátky karanténu, ale šly na to v zásadě špatně, protože karanténují neočkované, zatím co 100% všech nemocných jsou očkovaní a tito také nemoc rozšiřují.

Nejen to, můžeme očekávat, že tato situace bude pouze horší a horší, protože jak i sama vláda Velké Britanie ve svém pravidelném týdenním hlášení přiznává, očkování zabraňuje lidskému organismu vyvinout si vlastní protilátky nejen proti hrotové bílkovině (spike protein), ale také proti jiným, úměrně nebezpečným částem viru a také proti jiným odrůdám této nemoci a nemocem jiným. Takže očkovaní budou stále víc a více nemocní, v přímém souladu s intenzitou jedu, který do sebe pod krycím názvem „očkování“ dostali.

V poslední době se rovněž ukázalo, že ne všecka očkování jsou stejně účinná. Některá jsou zcela slabá, jiná jsou smrtelná a další se sestávají z čisté destilované vody.

Je to opravdu neuvěřitelné, ale různé várky vyrobených injekcí způsobují různé reakce. Výrobní čísla těchto skupin a jejich škodlivost je uvedena na internetové stránce a zdá se, že pouhých 5% všech Pfizerových injekcí jsou smrtelné.

Jak je to možné, když údajně jsou všecka léčiva vyráběná podle předem stanovených zásad, při sledování předem předepsaných předpisů. Že by se jednalo o chybu ve výrobě tím pádem nepřipadá v úvahu. Je pravda, že tyto injekce musí být udržovány při velmi nízkých teplotách, takže i mírným ohřátím mohou naprosto změnit charakteristiku. Ale že by tak moc?

Jedině záměrně způsobená variabilita se zdá být odpovědí na něco takového. Proč a za jakým účelem by někdo něco takového dělal, zůstává záhadou. Jisté je, že jestliže nemůžeme věřit, že v té lahvičce s tekutinou je opravdu to, co je na štítku napsáno a co nám bylo řečeno že dostaneme, by v nás všech mělo správně vyvolat vrcholnou nedůvěru ve veškeré farmaceutické produkty. A to právem!

Ve shora zmíněném týdenním hlášení britská vláda dále přiznává, že očkovaní nemusí mít příznaky a přesto mohou být nemocní a tuto nemoc rozšiřovat mezi ostatní, jak očkované, tak i neočkované. To už se ovšem prokázalo i u jiných očkování jak proti chřipce, tak proti spalničkám, planým neštovicím a jiným nemocem – očkovaní běžně necítili příznaky a přitom nemoc rozšiřovali mezi všecky, se kterými přišli v určitém období po vpichu do styku.

Proto bylo vždycky požadováno, aby všecky děti byly očkovány, protože nejen že pak nebylo možno porovnat jejich zdravotní stav s neočkovanými, ale také proto, aby se nepoznalo že nemoc, proti které byli očkováni, roznášejí. Takže každý očkovaný je jako nebezpečná časovaná bomba a v období několika týdnů po vpichu je schopen nakazit mnoho lidí.

To proto, že očkování je nepodložený, nevědecký a barbarský zásah do lidské imunity. Vyřazuje z funkce náš vlastní, spolehlivý imunitní systém, který nám předtím celá staletí dobře sloužil a dělá z nás zákazníky Big Pharma na život. To je ten pravý a jediný důvod pro jakékoliv očkování: obrovské zisky pro farmaceutické firmy.

Nová očkování ztrácejí časem účinnost

To, jak se jednotlivé firmy předstihují v rozhlašování účinnosti svých jedů je taky zajímavé. Je pravděpodobné, že kdyby mohli jít nad 100% a prošlo jim to, že by to rozhodně udělali. A zatím účinnost těchto injekcí je mizivá a s časem ještě víc klesá.

Je samozřejmě rozdíl mezi různými druhy účinnosti. Je to účinnost proti infekci samotné a jejímu rozšíření, anebo účinnost proti hospitalizaci a úmrtí? Ta první účinnost, proti infekci, ta zanikne poměrně brzy, pokud kdy vůbec jaká byla, zatím co účinnost proti úmrtí prý trvá 6 měsíců. Aspoň to je, co je nám překládáno k věření. Když uvážíme kolik zdravých mladých lidí již na tyto vpichy zemřelo, tak je zjevné, že u některých je účinnost nulová. Zřejmě je to podle síly preparátu, který dostali, jak již zmíněno na začátku.

Internetová stránka shrnuje 28 studií, které porovnávaly účinnost těchto injekcí ve snaze ověřit jejich schopnost zabránit rozšiřování Covidu-19. Nejen že něčeho takového nejsou schopny, ale ještě rozšiřování nemoci mezi populaci podporují. To přiznalo dokonce i samo vedení zdravotní organizace CDC. Podle nich je možné, že tyto injekce poskytují očkovaným jakousi dočasnou ochranu, ale ta je doprovázena systematickým ničením jejich imunitního systému, který je s každou další injekcí méně efektivní a proto je nahrazování chemickými, umělými látkami pochybné účinnosti a trvanlivosti. Takže je možno najisto očekávat, že ty injekce budou dodávány pravidelně, každých pár měsíců, aby trvale nahradily nefunkční imunitní systém všech očkovaných. To, že by byla tímto způsobem docílena hromadná imunita nepřipadá v úvahu.

Z toho je jasné pouze jedno, že Big Pharma si tím vytvořila zákazníky na život. Proslýchá se, že čtyři farmaceutičtí giganti, kteří dodávají současná očkování proti koroně vydělávají na lidské důvěřivosti v očkování asi tisíc dolarů každou minutu každého dne.

Že vakcíny nezabraňují rozšiřování nemoci bylo právě potvrzeno prestižním lékařským časopisem „The Lancet,“ který přinesl výsledky vědeckého výzkumu, potvrzující, že očkování má minimální vliv na zabránění rozšiřování nemoci. Nejen to, pokud ta injekce očkovaného nezabije, tak je to hlavní příčina rozšiřování této nemoci a také vytváření jejích nových, údajně nebezpečnějších variant.

Další prestižní lékařský časopis „New England Journal of Medicine“ vytiskl právě zprávu, napsanou dvěma odborníky, z nichž jeden je onokolog a profesor na Harvardu a druhý provádí výzkum rakoviny na Universitě v Kalifornii. Tito přímo píšou, že hrotová bílkovina, vyprodukovaná vakcínami může způsobovat myokarditidu a neurologické potíže. V reakci na tuto injekci, stejně jako v reakci na chřipku vyprodukuje lidský systém obranné protilátky, kterých je ale u vakcíny mnohem víc. Jinými slovy, přirozená reakce imunitního systému vyprodukuje pouze potřebné množství protilátek, kdežto reakce na umělou injekci jich vyprodukuje přehnané množství, což je důvod pro tyto zdravotní problémy a úmrtí. Takže to, co bylo až doposud považováno mnohými za „spikleneckou teorii,“ se stalo vědecky potvrzenou skutečností.

Tím pádem vynucování očkování zaměstnancům pod hrozbou ztráty zaměstnání je naprostý nesmysl a ničím neopodstatněný, nevědecký a neetický požadavek. Dalo by se směle říct, že je to zločin a hrubé porušování lidských práv. Ovšem co se týče korony, zde nebylo nikdy nic vědecky podloženo. Ta všecka opatření, zákazy, příkazy, testování, očkování a kdovíco jiného, to všecko bylo naprosto nevědecké a byla to čistě politická a ekonomická záležitost. Jak říká Milan Mazurek, slovenský politik ve videu, „vládní poslanci sebrali národu i ty poslední zbytky lidských práv a nastolili koronatotalitu.“ Má naprostou pravdu.

Očkovat děti je zločin; je to krvavá oběť satanskému kultu

New Yorkský lékař Dr. Vladimir Zelenko říká, že očkovat děti, z nichž mnohé ještě nemají ani plně vyvinutý imunitní systém je poznamená na život. Podle něho to není právoplatný lékařský zásah, ale je to oběť nějakému skrytému satanskému božstvu, nějakému Baalovi, což je to stejné jako Lucifer – je to dokonalá perverze.

Děti nejsou očkovány pouze vpichem, ale dostanou do sebe vliv očkování stykem s jinými očkovanými. Malá děťátka dostanou očkování od kojící matky, která se nechala očkovat a často si vyvinou těžké trombotické obtíže, včetně srdečních nemocí a infarktů. Mnohé dětské nemocnice jsou dnes plné nemluvňátek, které trpí vážnými srdečními a cévními poruchami a jejichž matky byly všecky očkovány.

Kdo to kdy slyšel, aby malé děti byly hromadně takto nemocné?

Nemocnice jsou přeplněné taky dospělými, kteří všichni trpí následky těchto injekcí a často na ně umírají. Těhotné ženy, které se nechaly očkovat většinou potratí a všecky ženy (a muži též) jsou po očkování sterilní na život. Děti, kterým se podaří přese všecky tyto překážky přijít na svět mají často zvláštní oči: chybí jim jakýkoliv náznak bělma. Co to znamená a v co to vyústí zatím nikdo neví.

Skupina amerických lékařů, jejímž členem je i Dr. Robert Malone (vynálezce mRNA očkování) uspořádala setkání na Floridě, aby prodiskutovali záležitost s Covidem a s očkováním. Výsledkem bylo prohlášení, kde vyzývají, aby nebyly očkovány děti. „Skutečné riziko pro děti je v případě korony nižší, než při kterékoliv jiné chřipce,“ říkají.

Podle nich, děti vážně neonemocní a už vůbec nezemřou následkem takové nemoci. Ve Švédsku nechali školy otevřeny, všecko fungovalo jako dříve, žádné roušky nebo karantény a ani jedno dítě nezemřelo na Covid. Podle jisté americké studie dětí pod 18 let, které onemocněly Covidem a kterých bylo 48 000, nezemřelo ani jedno. Zato po očkování hlásí CDC 576 dětských úmrtí za necelý rok a jelikož víme, že jejich počty jsou méně než 1% skutečného stavu, tak můžeme usoudit, že těch dětských úmrtí bylo stokrát víc, což je strašlivé.

To všecko je před námi tajeno. Je zde zjevná snaha naočkovat co nejvíc lidí dřív, než se plně projeví následky očkování, protože pak už se nenechá očkovat nikdo. Chtějí co nejvíc z nás zničit, to je nabíledni. A to, že samy vlády a i zaměstnavatelé něčemu takovém přisluhují je velice podezřelé. Vědí co tím způsobují? Uvědomují si následky takového zásahu? Anebo – že by ne? Že by nebyli informování o tom, co se děje a co tento smrtelný jed, lživě vydávaný za očkování způsobuje?

Ať tak či onak, pak nemají právo být v pozici, odkud mohou rozhodovat o osudech lidí a celého národa. Ať už je to kvůli jejich ignoranci, nebo zaprodanosti, nemají právo mít možnost o čemkoliv rozhodovat. Spíš by měli sedět za mřížemi, aby náhodou nevyvedli něco dalšího.

Plané neštovice

Plán amerického presidenta Bidena na povinné očkování všech, kteří si chtějí podržet své zaměstnání je nejen nemorální, ale také protiústavní a protilidský. Říká to, že vláda nás teď vlastní celé, se vším všudy a může si s námi dělat co chce. Na to samozřejmě nemá nikdo právo, i když dnešní diktátoři nás zkoušejí přesvědčit, že oni na to právo mají. Je zde velká naděje, že soudní řízení tento návrh zamítne, čímž by Biden utrpěl řádnou porážku, kterou po právu zasluhuje.

Je zde ovšem nebezpečí, že když tento pokus o zničení veškeré americké populace neuspěje, že se globální manipulátoři uchýlí k něčemu jinému, pokud možno horšímu. Bylo by to přesně podle Rockefellerova plánu „Lock Step,“ o kterém již bylo v těchto článcích pojednáváno dříve. Je očekáváno, že budou zkoušet rozšířit buď Marburg, nebo Ebolu, či plané neštovice.

Vyhrály to zřejmě plané neštovice. Při vyklízení mraziče objevil zaměstnanec farmaceutického giganta Mercka ve Philadelphii 15 ampulek s virem planých neštovic, které se tam v žádném případě neměly nacházet. Jsou pouze dvě místa na světě, kde smějí být plané neštovice drženy: jedno je ve městě Atlanta v Americe, druhé v Rusku. Plané neštovice jsou velice infekční a údajně v minulém století zabily asi 300 milionů lidí. Má se za to, že očkování tuto nemoc zcela vyhubilo, což může, ale nemusí být pravda. Podle některých jsou plané neštovice zaviněny nedostatkem vitamínů A a D. Dnes mají lidé mnohem více těchto živin – na příklad vitamin D je v Americe přidáván do každého mléka.

Plané neštovice se zdají být pravděpodobný nástroj globalistů, protože už sám jejich výkonný orgán, což je Bill Gates prohlásil pouhých pár dnů před objevením zmíněných Merckových ampulek, že vlády se mají připravit na další vlnu teroru, která bude způsobena právě planými neštovicemi.

Proč další vlna terorismu? Globalistům by to dalo skvělou možnost zakrýt úmrtí obrovského množství lidí, na tak zvané očkování proti Covidu-19, které začíná nabírat na intenzitě. Jelikož bylo očkováno asi 52,4% celosvětové populace, což je přes 4 miliardy lidí a úmrtnost na tato očkování je asi 50%, tak můžeme usuzovat, že globalisté úspěšně vraždí 15 milionů lidí denně.

A plané neštovice nemusí být nějaký prázdný strašák. Již v červnu 2021 povolila americká kontrolní organizace FDA lék zvaný Tembexa (brincidofovir), který léčí plané neštovice a tuto zprávu vystavili přímo na jejich internetové stránce. Údajný virus, anebo cokoliv co za něho vydávají, který plané neštovice způsobuje se nazývá variola virus. Většinou se rozšiřoval přímým stykem mezi lidmi, kdy přecházel z člověka na člověka. Příznaky se většinou dostavily asi za 2 týdny a sestávaly se z horečky, vyčerpání, bolestí hlavy a bolestí v zádech. Malé, růžové vyrážky pak následovaly. Přídavné komplikace, které byly někdy způsobeny byla encefalitida (zánět mozkových blan), vředy v očích a slepota.

Jelikož přirozeně se vyskytující variola virus neexistuje, jsou obavy, že z původního viru byla vytvořena zbraň, která může být vypuštěna na populaci. Toto není žádná spiklenecká teorie, to všecko je napsáno přímo na americké vládní FDA stránce.

Ze stejného důvodu, že virus prakticky neexistuje, byl nový lék zkoušen na podobných nemocech a bylo zjištěno, že není radno překročit doporučovanou délku užívání, což je jednou týdně, po dobu 2 týdnů.

Ovládání strachem

Musíme si dát pozor na to, že celá současná situace je následek uměle vyvolaného strachu mezi lidmi. Byla vyvinuta značná snaha k tomu účelu, aby se lidé řádně báli a pak se nechali očkovat, manipulovat a obelhávat. Strach byl ten hlavní důvod pro všecko, co jsme v posledních dvou letech zažili. Takže i plané neštovice mohou být pouze další strašák na všecky ty, kteří už jsou tak dost vystrašeni. Protože ale strach ničemu nepomůže a ani nezabrání a pouze všecko zkomplikuje, pak je potřeba se přestat bát a spíš začít nezaujatě přemýšlet.

sdílet na

5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jiří
20. 12. 2021 19:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdepak nějaký covid.
Daleko horší je zubní kaz!
Celkem každý rok u nás umře cca. 100 – 150 000 lidí.
A téměř u všech byl zjištěn zubní kaz!
To nemůže být náhoda.
Dle dnešních moderních statistických metodik ministerstva zdravotnictví to znamená, že všichni umřeli na zubní kaz.
Mělo by se povinně každému občanovi do huby nacpat alespoň kilo amalgámu, a z koho nebude cítit zubní pasta, bude mu zakázáno navštěvovat obchody, restaurace a kulturní zařízení!

Milan
20. 12. 2021 20:37
Odpovědět  Jiří

Tak to je kec !!! Žádnej zubní kaz, ale krátkozrakost, stejně jako stařecká dalekozrakost jsou mnohem smrtelnější! To nevíte, že 99,999 seniorů byli buď krátkozrací, nebo “nosili brejle na čtení”?!
A proto všichni obrýlenci do karantény !!! Kdo si nedá říct, tak vyšťouchnout oči a bude klid!
S pozdravem sláva blbosti!

Albi
21. 12. 2021 15:56
Odpovědět  Milan

Milane + Jiří 1+++++

jara
20. 12. 2021 20:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Covid? Co vidím ? Proměnu Ráje ve špínu a maras, nekonečné řady ropáckých aut a letadel,v nich atrapy člověka,co neví proč se tu narodil a proč vůbec žije na téhle planetě. Stromy a zvířata svůj ůkol plní.Lidé,co klesli do ůrovně zvířat však už neví nic,stačí jim hodit tučnější kost aby se jen cpali,cpali byť jedy páníčků,měli plná střeva a vozili si líné zadky sem a tam,čumět do blba a do mobilů a poslouchat šílence z vizí televize blbů.

KarelDar
21. 12. 2021 21:17
Ohodnotit příspěvek :
     

100% všech nemocných jsou očkovaní“? To je pěkná blbost. Ale jen klidně dál šiřte dezinformace.