blog

Ivermectin – zázrak, o kterém svět neslyšel – Úspěch Uttar Pradesh

Severoindický stát s 231 miliony obyvatel vymýtil COVID léčebným programem Ivermectinu, což je jeden z největších úspěchů veřejného zdravotnictví v historii. Bylo to zadržováno jako globální tajemství.

V části 1 tohoto textu o Uttar Pradesh (UP) jsem představil lidi, zodpovědné za UP program “Test, Track, & Treat(Testovat, Trasovat a Léčit) a sledoval jeho evoluci do nejpragmatičtější, komplexní a úspěšné odpovědi zdravotnického systému na COVID ve světě.

Do druhé vlny

Jak můžete vidět níže, po “První Vlně,” v lednu 2021 Indie “utichla,” když úmrtí na COVID na 100 000 obyvatel spadly po celé zemi, s většinou indických států majících velmi nízké podíly hlášených úmrtí, jak je vidět níže na pravé straně grafu, končícím těsně před začátkem formování vlny varianty Delta:

Pak začala nová varianta “Delta” eskalovat v Lahore v Pákistánu v polovině února 2021. O měsíc později Delta začala eskalovat v přilehlém Indickém regionu Punjab (Pandžáb) a potom v nedalekém Delhi (Dilí), kde toto město začalo být bito. Delhi zažilo nejhorší propuknutí v zemi, s poměrem úmrtí o 50% vyšším, než nejbližší sousední město. Poté se to rozšířilo do Mumbai (do Bombaje) ve středně jiho-západní Indii, který implementoval lock-downy, způsobující masivní počty migrujících dělníků utíkat z Delhi vrátit se do jejich domovských měst. Důvodem, proč utekli, bylo, že si pamatovali, co se dělo během lock-down v roce 2020 v Mumbai a v Delhi, kde nemohli pracovat a nemohli být se svými rodinami. Jak můžete vidět níže, Uttar Pradesh je domovem milionů migrujících dělníků, především těch pracujících v Mumbai a v Delhi.

Takže UP začal dostávat zásah, a to tvrdý. Šli z 300 případů 19. března (hm, z 231 milionů lidí) na 2 589 2. dubna, a potom na téměř 40 000 27. dubna. Uvažte, že Spojené Státy Farmaceutické (USOP) by velmi rády viděly pouhých 40 000 případů denně.

Vzestup a pokles počtu případů v UP vypadal takto:

Důvod, proč to vypadalo, jako graf výše, byl, že masivní vzedmutí se potkalo s agresivní odpovědí “Týmu-11” v UP. Nejprve navýšili počet zdravotnických pracovníků, aby agresivněji testovali v celém státě. Nakonec nasadili 400 000 zdravotníků ve 141 610 týmech, spolu s 21 242 dozorčích ve struktuře 60 000 “sledovacích komisí.” Jak je podrobněji vysvětleno v tomto novinovém článku, již dříve distribuovali 1 milion dávek ivermectinu jednou za dva týdny pro více než 1 milion zdravotnických pracovníků od srpna 2020. Týmy poté pro-aktivně navštěvovaly domovy, testovaly jednotlivce se symptomy Covid používáním Antigenních testů. Ti, kteří byli pozitivní, byli izolováni a dostali zdravotnický balíček, obsahující ivermectin a jasné instrukce. Také začaly screeningové testy všech přicházejících migrantů na autobusových stanicích, letištích a vlakových nádražích. Kolem 15. května uskutečnili 43 milionů testů.

Nyní viz graf níže. Díky těmto milionům migrujících dělníků přinášejících variantu Delta do UP to vedlo k jednomu z nejvyšších vzestupů infekce na 100 000 obyvatel v Indii, jak je vidět níže, kde ty další šedé linky reprezentují dalších 29 Indických států:

Ačkoliv jejich počet případů byl jeden z nejvyšších v Indii během masivní migrace, všimněte si, že jejich počet úmrtí na 100 000 byl jeden z nejnižších v Indii, jak je vidět níže. Znovu označuji stát Kerala pro porovnání, z důvodů, o nichž se dozvíte (v podstatě protože odpověděli na vlnu varianty Delta masivním očkováním a vyhýbáním se ivermectinu):

Jak tedy dosáhli tak nízkého počtu úmrtí v porovnání s počtem případů? Inu, 17. dubna vláda UP vydala seznam 7 léků, vydaném ve velkých novinách, dávající jasné instrukce, jak léčit pacienty s COVID. Konkrétně radili podávat ivermectin po jídle, o čemž víme, že to vede k mnohem vyšším koncentracím ivermectinu. Líbil se mi také jejich návod pít dostatek vody a dostatečně spát.

Poté, 25. dubna vrchní Ministr Yogi oznámil všem obyvatelům UP, že bude hradit náklady na léčbu pacientů s Covid dokonce i v soukromých nemocnicích!

A především, Týmy rychlé odpovědi (RRT teams) se rozprostřely po UP, navštěvujíce 97 000 vesnic, široce testujíce, starajíce se o prevenci u blízkých kontaktů, a léčíce všechny nemocné ivermectinem. Počty případů začaly prudce klesat. Podle dat z Johns Hopkins University, 26. dubna měli 33 531 případů, což kleslo na 18 023 případů 12. května. Poté 30. května počty případů klesly tesně pod 600 případů denně. Znovu, mluvíme o státu s 231 miliony obyvatel vykonávajícím masivní testování. Pouze 600 případů denně. Zatímco ve zbytku Indie stále ještě řádila Delta.

Nyní k pointě tohoto článku: jeden z posledních titulků, zmiňující používání ivermectinu v UP ve velkých novinách může být nalezen v tomto článku níže z 12. května 2021.

Nicméně 10. května, ačkoliv Hindustan Times také hlásily o úžasném zvratu v UP, popisující detailně strmý pokles případů, vysoký poměr vyléčených případů, a jeden z nejnižších poměrů pozitivních v zemi (v Indii), nezmiňují ivermectin. Místo toho hlásí o počtu vakcinací, které v UP provedli. Bláznivá cenzura zmiňování ivermectinu jako součásti programu UP začala naplno (a bude se zhoršovat, velmi zhoršovat). Co je ještě více tragické, je pokus dávat zásluhy za zvrat v UP vakcinaci. Absolutní nesmysl.

Delta obklopila většinu Indie, zejména velká města jako Delhi a Mumbai. Četná hlášení kolabujících městských a regionálních zdravotních systémů kvůli nemocnicím, které byly zahlceny pacienty a docházel jim přísun kyslíku.

Ale poté se cenzura zvětšila ještě víc. Ne, že by propaganda ustoupila, vskutku mnohé články v médiích citovaly masivní počty infekcí a rozšířené používání ivermectinu v Indii, aby podpořily svůj narativ, že ivermectin nefunguje. V případě programu UP, protože UP tak rychle a úspěšně uhasil počty případů, média se vyhýbala zmínění, že UP používal ivermectin systematicky v prevenci a léčení (přístup, jenž jsem obhajoval ve slyšení v Senátu v USA).

Víz zde, 7. května 2021 WHO vydala velmi pochvalný popis odpovědi UP na COVID. V tom referátu nenajdete slovo ivermectin.

Navíc ani nezmínili jméno programu UP “Test, Track, and Treat” (Testovat, Trasovat, Léčit). Místo toho se článek zaměřuje a výhradně dává zásluhy za úspěch metodám UP na testování a trasování kontaktů. Byl to křiklavý pokus o vyhýbání se zmínce o ivermectinu, ačkoliv věděli, že byl používán. Toto je, co napsali: “Ti, kteří jsou testováni jako pozitivní, jsou rychle izolováni a je jim dán zdravotní balíček s radami na zvládání nemoci.” Nijak duchaplné.

Poté po několika dnech uprostřed široké humanitární katastrofy napříč Indií, WHO vyslala několik tweetů chválících UP. Znovu, žádná zmínka o ivermectinu.

Pro popírače, kteří odmítají věřit, že UP používal ivermectin, níže jsou oficiální dokumenty z Uttar Pradesh, detailně popisující jejich použití ivermectinu jako profylaxi před expozicí (pre-exposure prophylaxis) pro zdravotnické pracovníky, profylaxi po expozici (post-exposure prophylaxis) blízkých kontaktů, a pro léčení nemocných pacientů (viz níže zároveň v jazyce Hindi a Anglicky).

Všimněte si, že architekti TTT programu, Dr. Surya Kant, byl interviewován 22. května 2021, a řekl následující WHO:

Toto je můj požadavek na WHO – můžete prosím poradit tuto politiku [na použití ivermectinu] alespoň pro rozvojové země? Je to léčivo nákladově-efektivní, je to bezpečný lék a nechte nás to vyzkoušet! Samozřejmě, v Indii myslím přijde den, kdy ivermectin bude používán v celé Indii. ……Samozřejmě po vakcíně, ivermectin může být velmi důležitý nástroj na záchranu lidstva, na záchranu našich lidí.”

Vedl jsem povzbuzující emailovou korespondenci s Dr. Kantem výše od června do září 2021, kde jsem ho žádal o jakákoliv oficiální data o účinnosti ivermectinu v UP. Řekl, že kompilují článek k vydání ve vrchním Indickém zdravotnickém žurnálu, ale byli zaneprázdněni, plus byl nedávno ustanoven odpovědným za Indickou Vakcinační kampaň. Ouha. To bylo v září 2021. Stále čekám na ten článek.

Uvidíte, jak silně je ustanoveno “neřekneš ivermectin” v této frašce článku o měsíc později na novinové stránce na India.com. Oznamují, že vláda Yogi Adityanath se rozhodla připravit 5 milionů “speciálních zdravotních sad” pro děti se žvýkacími tabletami a/nebo syrupem, nicméně nikde tam není zmíněno, co ta “speciální” medicína je.

Poslední případ, kdy mohu nalézt článek ve velkém médiu o UP, kde se slovo ivermectin vyskytuje, je z 15. června 2021, když Hindustan Times také hlásily o plánu CM na přípravu sad pro děti, ale zde skutečně zmiňují, že ivermectin je v těchto sadách. Jů.

Nicméně, brzy poté, co v tom pekelném měsíci byl UP zaplaven případy, začaly klesat. Strmě. Ale Tým-11 a jeho masivní pracovní síla RRT týmů pokračovala v testování, trasování a léčení (TTT). Tak moc, že počty případů začaly mizet během léta.

Během srpna až září 2021 považuji, že byl v Uttar Pradesh realizován jeden z největších úspěchů veřejného zdravotnictví v historii. Význam tohoto úspěchu nelze přehnat, vzhledem k tomu, že jeden z historicky nejvíc nakažlivých virů přenášených aerosoly prakticky zmizel v hranicích masivního Indického státu s 231 miliony lidí. Tento článek v Hindustan Times z 10. září 2021 hlásil:

  • 67 ze 75 okresů UP nehlásilo žádný nový případ v předchozích 24 hodinách. To by bylo, jako kdyby 44 států v USA nehlásilo žádný nový případ ve stejné době. Uvažujte o tom chvíli.
  • V 33 okresech neměli ani jeden “aktivní případ.” To by bylo jako mít v USA 22 států bez jakéhokoliv občana aktivně nemocného s COVID. Znovu, uvažujte o tom chvíli.
  • Ve státě s 231 miliony lidí bylo pouze 199 aktivních případů. Víte, co chci, abyste s touto informací udělali. USOP (United States of Pharma, Spojené Státy Farmaceutické) mají více případů monkeypox (opičovice) nyní, než měl od té doby UP případů COVID. Klaunský svět.
  • V předchozích 24 hodinách bylo pouze 11 nových případů COVID v UP. Znovu, 11 nových případů mezi 231 miliony obyvatel. Toto nastalo, nehledě na to, že 226 000 testů bylo provedeno v těch samých 24 hodinách (pozitivita 0.004%). Toto je de-facto nulový výskyt. Opakuji, nulový výskyt. Ohromující.
  • 20. září 2021 z předchozích 2.5 milionu testů (2 524 162) v UP bylo pouze 201 pozitivních, poměr 0.007%, což je opět de-facto nula. V té době 57 okresů v tomto státě bylo bez aktivního případu COVID.

Zvažte, že tyto úžasné zprávy by měly být na obálce každých velkých novin napříč světem. Článek výše v podstatě hlásil, že UP program TTT ukončil pandemii v tomto státě. Úspěch UP, podle mě, je stejně hodný vydání v novinách, jako objev s potenciálem změnit život napříč glóbem, podobný objevu penicilinu. Ale znovu ivermectin není zmíněn v tomto článku.

Jiný článek v India Today také hlásil úžasný úspěch Uttar Pradesh a znovu ivermectin není zmíněn.

V tomto článku založeném na extenzivním interview s Yogi Adnithayath, ivermectin také není zmíněn, ačkoliv obsahuje vysoce detailní popis všeho dalšího, co Yogiův Tým-11 udělal. Autor namísto toho zdůrazňuje vakcinace a ignoruje přirozenou imunitu. Nepřátelé ivermectinu namísto toho chybně tvrdili, že zásluha má být připisována UP vakcinačnímu úsilí. To je více než absurdní. 21. září 2021, pouze 10% občanů UP bylo plně očkovaných (a to by navíc mělo být zcela bez zmínky… vakcíny nefungují).

Navíc, zprávy o tomto úžasném úspěchu nebyly hlášeny v žádných velkých novinách v žádné větší zemi na světě, o které bych věděl. V USA, jediné novinové stránky, které jsem viděl, že o tom hlásily a zahrnovaly zmínku o roli ivermectinu, byly TrialSite News, Desert Review (od mého přítele Justus Hope), a Gateway Pundit.

Dokonce když byl úspěch UP pokryt, buďto ve FLCCC nebo z jiných zdrojů a pod-castů, setkal se s běžnými Dezinformačními “narativy”, konstruovanými na pokřivení jeho důležitosti. Novinové články místo toho vyzdvihovaly masakr vlny Delta. Jeden mentor ze začátku mé kariéry mi napsal, že “Indie to používala široce a byli rozdrceni, zjevně to nefunguje.”

Bystřejší a lépe studovaní pozorovatelé a výzkumníci porovnávali výkon Uttar Pradesh se státy Tamil Nadu a Kerala, dvěma indickými státy, které velmi veřejně odstranily ivermectin z používání.

Udělejme toto porovnání: 14. května 2021, uprostřed náporu vlny Delta, vrchní Ministr státu Tamil Nadu (M.K. Stalin – to si nevymýšlím a co je ještě trapnější, že jeho Komunistická Strana držela zvětšující se moc v tomto státě) rozhodl odstranit Ivermectin ze státního protokolu ve prospěch Remdesiviru a vakcinace. Zvažte, že Stalinova odpověď přesně zrcadlila COVID protokol v USOP (Spojené Státy Farmaceutické) v této době.

Inu, podívejte se, co nastalo:

Nyní se podívejme na stát Kerala. Oni již dříve odebrali Ivermectin z jejich protokolu 5. srpna 2020 poté, co již dříve jeho použití omezili pouze na pokročilé případy. Během Delty, začali očkovat, tvrdě. Dva měsíce po vrcholu vlny Delta v UP, 29. července 2021, tento článek hlásil, že “Kerala hlásila přes 22 000 nových infekcí COVID již poslední tři dny. Žádný jiný stát v Indii není blízko ani hranici 10 000. Hlavolam COVID v tom jižním státě vedl k několika otázkám, bez žádných jistých odpovědí.”

Kerala pokračovala mít většinu nových denních případů a téměř 25% denních úmrtí v Indii, nehledě na to, že má populaci pouze 34 milionů, méně než 3% celkové populace Indie. Co asi tak mohli dělat špatně?

Nyní porovnejme úmrtí v Uttar Pradesh na 100 000 obyvatel s těmi ve Spojených Státech Farmaceutických (USOP). I když byla úmrtí na COVID v USOP nafouknuta kvůli finančním pobídkám, je to strašné porovnání. Zvažte, že s vyjímkou pár dnů v lednu 2022, v minulých 12 měsících denní počet úmrtí na 100 000 v Uttar Pradesh … byl NULA.

Byl to skoro rok, co byl neuvěřitelný počin UP poprvé hlášen. Ivermectinu účelově nebyla dána zásluha a ani zmínka v jediných dvou významných Indických novinách, které jej pokrývaly. Jeden z největších úspěchů veřejného zdravotnictví v historii, a přitom svět nebyl informován. Od té doby, miliony občanů na Zemi v důsledku toho zemřely.

Cenzura zabíjí. Cenzurování role ivermectinu v úspěchu UP je zločinem proti lidskosti. Enormní rozsah a míra korupce mezi vedoucími zdravotnickými agenturami světa byla nyní dorovnána globálními mediálními organizacemi pod obscénní “Trusted News Initiative”.


V části 3 mé série o UP pokryji Indickou národní odpověď na vlnu Delta (také cenzurovaná a propagandizovaná), stejně jako události, vedoucí k odstranění ivermectinu z národních směrnic v září 2021 (nápověda: stalo se to okamžitě poté, co Bill Gates přijel navštívit premiéra Modi).

Zdroj: Pierre Kory

sdíletj na

61 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
16. 12. 2022 23:43

Copak Ivermectin, ale udělalo mi ohromnou radost, že na Slovensku padla vláda ukrajinské mafie. Snad, snad se podaří strhnout mafiánskou ukrajinskou vládu, která se loni zmocnila vlády i nad českou zemí. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.

Albi
17. 12. 2022 00:00
Odpovědět  Teuton

Tak to mě taky.
A zajímavé – v médiích žádné “země-vládotřesení”. Zahlédla jsem někde jen tak pietně schovanou nenápadnou zmínku. 🙂

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2022 00:25
Odpovědět  Albi

https://www.infovojna.bz/article/narodna-rada-sr-specatila-osud-hegero-matovicovej-vlady-poslanci-vacsinou-hlasov-vyslovili-nedoveru-nenavidenej-antidemokratickej-garniture

Uvažoval jsem, jestli to převzít, ale je to zbytečně moc detailní, kdo co k tomu říkal…

Také tam ještě není jasné, jestli ty volby v červnu budou, nebo jestli jim Čaputová nasadí nějakou úřednickou vládu, nebo jestli se dohodnou na nějakém pouze formálním reformátování…

πα½

Gene
17. 12. 2022 13:10
Odpovědět  P.A.Semi

Take nejsem moc optimisticky, v dnesni dobe byva jedna spina nahrazena jeste vetsi spinou. Priklad je Italie, Meloniova.

Teuton
17. 12. 2022 00:27
Odpovědět  Albi

Eurobolševikům z České televize se vůbec nehodí do krámu, že ta ukrajinská mafiánská banda na Slovensku skončila.

Helena
17. 12. 2022 11:27
Odpovědět  Albi

Také jsem dost dlouho hledala tuto skvělou zprávu. Ale to se dalo předpokládat, fialovcům teče do bot.

Milan ze Zahrady Čech
17. 12. 2022 16:02
Odpovědět  Albi

No a? Zato se na hovínkách dočteš, že na Kroměřížsku vezl taxikář zákazníka a narazil do stromu, a na Neznamu že Harry Meghan ukázali, jak jim rostou smradi.

Albi
17. 12. 2022 16:31

🙂 Vidíš a to jsem ani nějak nezaregistrovala. Zato na Barrandově mi pořád nabízejí – dá ss říci přímo nutí – podrobnosti “o Soukupovi a jeho Agátě“.
Ještěže i na Barrandově už delší dobu není nic moc ke sledování, tak to jde přežít.

Milan ze Zahrady Čech
18. 12. 2022 15:07
Odpovědět  Albi

🙂

Markýza
17. 12. 2022 08:35
Odpovědět  Teuton

No a když padla posledně, tak se vynořila tato, která právě padla. Já bych nepropadala nemístnému optimismu. 🙂 Zřejmě si lidi musí vyzkoušet, co se dá, než zjistí, že to nefunguje…a nakonec, třeba to v klidu zvládnem i bez vlád. Jak dlouho ji tenkrát neměli Belgičani? Rok, nebo snad dokonce rok a půl? A houbeles se stalo.Možná by neměl kdo vyhlásit válečný stav.

Milan ze Zahrady Čech
17. 12. 2022 18:32
Odpovědět  Markýza

Černomyrdin by řek, že to dopadne jako vždycky.

vavi
17. 12. 2022 09:46
Odpovědět  Teuton

Najhoršie na tom víťazstve je, že osud Slovákov a samotnej Slovenskej republiky je plne v rukách Čaptavej ! Ako iste viete, že je to oddaná slúžka amíkov !…

Pavel z Moravy
17. 12. 2022 10:11
Odpovědět  vavi

No tak Čaptavej domluvte.

janle57
17. 12. 2022 13:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

nejlépe s baseballovými pálkami v ruce a transparenty pana Putina !!

Milan ze Zahrady Čech
17. 12. 2022 18:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jako seštupovat jí pysky? Že by se pak neměla čím domlouvat?

primak
17. 12. 2022 10:09
Odpovědět  Teuton

O Slovensku se píše jinde, nechť si tam dělaj co chtěj (jestlipak se něco změní?) (jak se na fórech často píše – off-topic, mimo mísu).

Tady je to o jiném neřádu, s tím slovenská vláda nic nedělá. A nám to nepomůže…

Jan
17. 12. 2022 10:30
Odpovědět  Teuton

Moc se netes, ta vlada v demisi tam bude vladnout az do novych voleb v cervnu. Nikdo ji v tom pul roce nezabrani v jeste vetsim pruniku Slovenska do analu chazaru.

Gales
17. 12. 2022 10:37
Odpovědět  Teuton

Když svého času poslanec Volný chtěl mluvit o účincích ivermectinu proti covidu,tak ho ti zaprodanci ze všech stran nechali vynést z parlamentu.Nikdo,mimo komunistů,to neodsoudil.Bohužel pro lidi.

Aleš
17. 12. 2022 00:13

Fašistická EU i MUDr. Lejno a její místní lokajové zase doporučují Pfizer. Kšeft je kšeft.
Bude vyšetřování kdo Covid pro USA vyráběl ?
Druhý holocaust projde ? Nebude Norimberk 2 ?

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2022 00:30
Odpovědět  Aleš

Norimerk 2 zřejmě nebude…

Pokud umíte anglicky, můžete si to přečíst:
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=212943
Why There Won’t Be “Nuremberg Trials” For The Perpetrators Of The COVID Genocide

Hospodin k tomu psal již loni, že “Nuremberg” by byla “sebevražda” (německy i anglicky)…
Také tam ale třeba psal, že “Fauci MUST! hang“…

Víte, Fašisty v Norimberku 1 soudili až poté, co je porazili…
Kdo by soudil ty dnešní, kteří zatím mají všechnu výkonnou moc?
Nebo snad naivně věříte v nezávislost Západní Justice?

πα½

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2022 01:19
Odpovědět  Aleš

Kdo Covid a vaxxíny vyráběl? Že se ptáte…
https://www.bitchute.com/video/K3oQ1JlPSPmk/ (video 13 minut anglicky)

https://worldtruthvideos.website/watch/who-is-behind-this-fake-global-pandemic-its-for-the-goy_8Am9nCupzsyBaH3.html (5-minutový sestřih z téhož videa, s jinou hudbou)

A kdybyste si to nestíhal přečíst v tom videu, tak viz https://pi-alpha.org/Pmx_Je frames z toho videa…

Lid USA byl jednou z největších obětí…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jiří
17. 12. 2022 09:09
Odpovědět  P.A.Semi

comment image

Frank
17. 12. 2022 05:11

Pokud všechny ty svině, které nařizovaly a rvaly to svinstvo od Phizera, nebudou za katry a nebude jim za svinstvo, které tady propagovali vyměřen trest v káznicích včetně propadnutí majetku, tak se nic nezmění. Jedině tak se lze dobrat spravedlnosti a ti další možní šmejdi si možná dají větší pozor.

jiří
17. 12. 2022 09:12
Odpovědět  Frank

comment image

Jan
17. 12. 2022 13:42
Odpovědět  jiří

Nejen on i ostatni loutky chazaru nutili lidi nechat se ockovat – Babis, Duka (!), cele vlady a poslanci, media!

Albi
17. 12. 2022 08:20

V tomto krátkém videu se vám odhalí naše pandemická budoucnost – rok 2025 je rokem, který je třeba sledovat. Bill Gates právě 23. října 2022 provedl další simulaci pandemie, příznačně nazvané “Katastrofická nákaza”. Video s českými titulkami:
https://www.infovojna.bz/article/video-katastroficka-nakaza-2025-dalsi-simulace-pandemie-co-se-chysta-tentokrat

Covid byl přes všechna varování, informace a důkazy většinou vyděšených “vyvoraných myší” vlídně přijat, další díl seriálu se pro velký úspěch připravuje.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Buchtík
17. 12. 2022 09:09
Odpovědět  Albi

Nestává se mi často, abych s Vámi byl takto mentálně sjednocen, paní Albi.

Milan ze Zahrady Čech
17. 12. 2022 14:31
Odpovědět  Albi

Tady to máš nadabovaný: https://rumble.com/v20xayu-katastrofick-nkaza-2025-dal-simulace-pandemie-and-co-se-chyst-tentokrt-cz-d.html
Pak má Otevři svou mysl ještě jeden web, ale ten mám uložený na druhém laptopu. Mě tam vyhovuje ten dabing u většiny videk, že si při tom můžu rovnat záda.
Jako třeba při tomhle: https://rumble.com/v1wimzc-nhl-mrt-dokument-o-devastujcm-dopadu-covid-vakcn-cz-dabing.html
Teď si ale nejsem jistý, zda jsem sem ten odkaz už nedával. Jestli jo, tak sory jako. Jestli ne, tak se neděs. Je to otřesné.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
18. 12. 2022 10:58

Mně dabing vysloveně vadí, mnohem radši bych to měl s titulky…

On jednak nebývá přesný, druhak leccos nejde jednoznačně přeložit, za třetí to je jak z Evropského parlamentu, že vám úplně seberou hlas toho řečníka, jeho city a osobnost, které dává do řeči, a nahradí to skoro jak strojovým hlasem třeba nějaké ženské…

πα½

Milan ze Zahrady Čech
18. 12. 2022 15:11
Odpovědět  P.A.Semi

Jenže při dabingu můžu sledovat jak se kdo ksichtí a tak. Na Otevři svou mysl si ale můžete vybrat – je tam (většinou) obojí:
https://rumble.com/c/otevrisvoumysl

ladik
17. 12. 2022 14:38
Odpovědět  Albi

Co jiného čekat od nelidských kreatur.

Buchtík
17. 12. 2022 08:38

To jsem zvědavej, jestli Ivermectin bude fungovat i na tu novou lahůdku, kterou na nás chystají v roce 2025.

23.10.2022 totiž v Bruselu proběhla simulace, cvičení, které provedlo Hopkinsovo Centrum pro zdravotní bezpečnost ve spolupráci s WHO a nadací Billa a Melindy Gatsových a nazvali ho “Katastrofická nákaza”.
Skupina účastníků byla složená z 10 současných i bývalých ministrů zdravotnictví a vysokých úředníků ze Senegalu, Rwandy, Nigerie, Angoly, Liberie, Singapuru, Indie, Německa a účastnil se toho i sám Bill Gates.
Účastníci se potýkali s tím, jak reagovat na epidemii, která se vyskytne v jedné části světa a následně se odtud rychle rozšíří a stane se pandemií s vyšší úmrtností než COVID-19 a nepřiměřeně zasáhne děti a mladé lidi.
Účastníci byli vyzváni, aby učinili naléhavá politická rozhodnutí s omezenými informacemi tváří v tvář nejistotě.
Každý problém a volba měly vážné zdravotní, ekonomické a sociální důsledky.

https://www.youtube.com/watch?v=ifUeJhIH4hg

V čase 2:00 začíná vystoupení jisté paní, která prý dříve dělala na CNN, která tam pronáší slova, že ke dnešnímu dni byl celosvětový odhad nakažených jedna miliarda, přičemž mrtvých více než 20 milionů, z čehož 15 milionů byly děti. Nespočet milionů lidí přežilo, nicméně buď paralyzovaní nebo s poškozeným mozkem.

Ovšem nejlépe se s problémem vypořádaly země, které investovaly do příprav a trénovaly na to roky dopředu. 🙂

Samozřejmě, že to je celé pouze fiktivní scénář… 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
17. 12. 2022 08:44

Samosebou, že svět o tom zázraku slyšel. Tady v Česku ho hbitě stáhli z lekáren, tak to lidi jezdili kupovat do Polska.
Svět slyšel – ovšem Fajzři by neměli co žrat 😎

index.jpg
Pavel z Moravy
17. 12. 2022 10:20
Odpovědět  Markýza

Paní Markýzo, já to pochopil dávno, ale jak to předat těm co to chápat nechtějí, to není jen oříšek, to je přímo ořech.

Markýza
17. 12. 2022 14:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

A víte, že já si myslím, že pochopilo spousta lidí? Například znám hromadu lidí, očkovaných třikrát, ale ani jednu jedinou dušičku, která by si to nechala píchnout počtvrté. Čtvrtníček – Nečtvrtníček.

Fanny
18. 12. 2022 15:14
Odpovědět  Markýza

Já jednoho takového Čtvrtníčka mám doma,teď,je to týden byl na čtvrté dávce,komu není rady,tomu není pomoci.
Když začalo to šílenství,tak mě stále nutil jít na očko,až jsme se pohádali,ale nedonutil mě,celá naše velká rodina je opíchaná,jen já jsem ta černá ovce😄

Milan ze Zahrady Čech
17. 12. 2022 14:41
Odpovědět  Markýza

Jsem rád, že to sem hodili. Není to tak dávno, co mě tu jeden poučoval že nemám pravdu, když jsem tu psal, jak se s pandemií vypořádali Indové. Ale aspoň na sebe upozornil, tak jsem zostražitěl, protože manipuloval. Ono je dobrý, když na sebe troll upozorní.

Boomer
18. 12. 2022 18:27

..ovšem blbec tvého formátu na sebe upozorňovat nemusí, je rozeznatelný z dálky.. jako tarantule na piškotovém dortu.
Až ty jednou pochopíš nějakou myšlenku obsaženou v nějakém textu, tak já půjdu pěšky a bosý na Hostýn a nechám sloužit Te Deum, ač jsem bezvěrcem.
Jen blbec hledá trolla v každém, kdo nesdílí jeho blbé názory, neb si nedokáže jinak vysvětlit, že by někdo mohl mít jiný názor na stejnou věc.

Jan
17. 12. 2022 09:14

Kdy nekdo prosetri podvody a zlociny WHO?
Ta pripravuje WHO- diktat, kteremu se v pristi pandemii musi podrobit vsechny zeme!!!!
Kdyz se objevily zpravy, ze hydroxychlorochin pomaha pri vyleceni COVIDu, prispechal nekdo se studii, ze je nebezpecny a nemel by se brat. (Ackoliv byl desetileti s uspechem a bez nasledku predtim uzivan.) Na zaklade teto (objednane) studie ho WHO nedoporucila a vsude byl z lecebnych postupu odstranen. Autori studie byli pak nuceni se priznat, ze studie byla zmanipulovana. Potrestani nebyli, zakaz pouzivani tabletek nebyl zrusen!
Dalsi nebezpeci proti ziskum Big Pharma za nevyzkouseny koktail mRNA predstavoval Ivermektin, kterym nektere indicke staty uspesne zabranily onemocnenim a umrtim. Ten postihnul na zapade stejny osud – uplaceni pseudovedci rikali, ze je pro kone a lide ze nejsou kone a nemeli by ho brat. Byl rovnez odstranen z terapie a nahrazen drahymi nevyzkousenymi sajrajty, provadejici genovou terapii s nasledkem poskozeni organu, nahlymi kolapsy a umrtimi. To nestacilo, bylo nutne ho dopravit do tel lidi vetsi mnozstvi a tak se propagovaly dalsi boostery, ktere mely lidi lepe ochranit, ale ve skutecnosti nechrani pred nicim, naopak poskozuji jeste vice zdravi, vyvolavaji zanety, trombozy a poskozeni organu, umrti. Tohle musi vyjit na verejnost a WHO musi pred soud za genocidu nevyzkousenymi roztoky, ktere v testu vetsinu zvirat zabily.

Boomer
17. 12. 2022 20:13
Odpovědět  Jan

..Ivermektin se nejdříve prosadil u veterinárních léčiv, a od osmdesátých let minulého století je používán v humánní medicíně v Africe, v rámci mezinárodního programu tlumení říční slepoty a elefantiázy. A firma Merck ho tam lifruje zadarmo.. takže žádná žhavá novinka to není, natož aby o něm svět nevěděl.
Na počátku kovidového blbnutí si ho lidi obstarávali z Polska, Řecka, Rakouska aj., nebo používali naši veterinární verzi(Biomec..) v různém ředění.

Markýza
18. 12. 2022 12:13
Odpovědět  Boomer

Pravda, veterinář taky říkal, že kdyby něco, že má.

Administrátor
P.A.Semi
19. 12. 2022 18:04
Odpovědět  Boomer

Ale “Svět” nevěděl o úspěchu Uttar Pradesh s Covidem, a jak a proč se to ututlalo…
πα½

primak
17. 12. 2022 10:02

To že Ivermectin opravdu působí, si každý kdo měl mozek, mohl vydedukovat z těch zákazů (i soudních) proti lékařům, kteří Ivermectin předpisovali. A ty zuřivé kampaně hlavních médií, co to pořád nazývaly koňským lékem. A i různé lže, že ten či onen okamžitě umřel atd. A když se prokázalo, že to jsou opravdu lži, jen některá média se potichoučku omluvila.

Nicméně ta propaganda proti Ivermectinu trvala i nadále. A to přes ty stovky prokázaných (peer reviewed) vědeckých studií. A že se to úspěšně užívá již přes 30 let – i když na něco něco jiného – ale neumírá se po tom (tak jako po nevyzkoušených vakcínách). To všechno ta média – ve službách politiků – zesměšňovala, ponižovala. I ty vědce, na př. Francouz Luc Montagnier, Nobelist, spoluobjevitel AIDS (letos zemřel).

Ivermectin byl objeven Japoncem Omurou a dále vyvinut Irem (později Američan) Williamem Campbellem před více než 40 lety, oba za to dostali Nobela.

To srovnání indického státu Uttar Pradesh – kde to předepisovali – s jinými menšími indickými státy, to bylo od začátku očividné.

Jan
17. 12. 2022 10:26

Indove se uz vymkli z nadvlady City of London a osamostatnuji se. Nepripojili se k sankcim na Rusko, nakupuji ve velkem suroviny a meli vlastni terapii na COVID. Neposlechli narizeni WHO jako ostatni troubelinove na zapade a zachranili spoustu lidi. Proto byla odstranena rusofobka Trussova a nahrazena Indem Sunakem. Ten jako premier ma slepovat rozklizene vztahy s degeneraty na zapade. Miliardar a poskok chazaru.
Anglicti kolonizatori maji v Indii na svedomi smrt milionu Indu, kradli tam co mohli. Pri svem odchodu vylupovali z fasad i drahokamy v indickych chramech. Indicke dedictvi artefakty ukradli take a dosud nevratili.

Buchtík
17. 12. 2022 13:48
Odpovědět  Jan

Hlavně teda při svém odchodu z Indie v roce 1947, který byl vynucený tím, že Anglie de facto prohrála 2. světovou válku, i když de jure byla na straně vítězných mocností, udělali tu prasárnu, že do té doby jeden stát, kde žili po staletí hinduisté, sikhové i muslimové pohromadě, rozdělili na dva (dnes tři – z původního východního Pákistánu se stal Bangladéš) státy čárami podle pravítka a spustili tak exodus lidí oběma směry a zároveň náboženskou válku a nenávist právě mezi hinduisty a muslimy. To, co se od té doby děje s muslimským světem, především co se jeho radikalizace týče, jde na triko právě anglo-sionistů.

Gene
17. 12. 2022 13:53
Odpovědět  Buchtík

Zadnou valku neprohrali. Zda se vam ze u moci je neko jiny nez elita anglosasu, preriznuta zidama?

Buchtík
17. 12. 2022 14:43
Odpovědět  Gene

Co se zdá, to je sen. Aspoň tak se to říká. Mícháte hrušky a jablka. 2. světovou vyhrály USA (Sovětský svaz ji sice vyhrál vojensky, ale ne finančně), které jsou reprezentované onou židovskou elitou, ale Anglie jako taková rozhodně tratila. Do té doby to byla říše, nad kterou slunce nezapadalo. Po 2. světové válce o naprostou většinu kolonií fyzicky přišla a musela tudíž zvolit jiný model kolonizace. To, že to ještě dokázali manažovat, neznamená, že válku vyhráli. Teď je židi zničí úplně. KSB židáci už se tetelí radostí dlouhou dobu. To ovšem neznamená, že ta jejich elita bude zničena. Ta už je z velké části přemístěná v JV Asii.

Mimochodem, proč píšete bez diakritiky? To v Kanadě, nebo kde to jste dislokovaný, nejde v OS přidat česká klávesnice? A proč vy, kteří jste se rozhodli žít jinde (většinou na západě), máte všichni tolik starostí o dění v ČR? To totiž přesně dělají globalisti – zalezou do klidného koutku planety a odtud rozdmýchávají a podfukujou plamínek v místech, kde to potřebujou zapálit.

primak
17. 12. 2022 16:30
Odpovědět  Buchtík

Anglie 2.sv.válkou pěkně zchudla, zpláceli půjčku od USA (Lend-Lease) až do 2006. Mnoho diskutérů – když o SSSR vyhrání války – se ohání USA půjčkou Rusům, že prej bez toho by válku nemohli vést. A přitom nevědí, že Angličani si půjčili 3x více než SSSR – na to vyčkávání na ostrovech 4 roky až jak to u Stalingradu dopadne? A Rusové to splatili mnohem dříve.

A kromě toho Anglie měla ještě jinou půjčku od USA. Proto taky měli potravinové lístky déle než u nás.

Jan
17. 12. 2022 17:31
Odpovědět  Buchtík

Jsi nejak priblblej. Troll, nebo vul.

Buchtík
17. 12. 2022 19:23
Odpovědět  Jan

Copak, sáhl jsem ti na KSB, obřezanče?

Gene
17. 12. 2022 18:07
Odpovědět  Buchtík

Pokud to berete tak, mate pravdu. Co se tyce vaseho posledni odstavce, je vam potom absolutne houby.

primak
18. 12. 2022 04:20
Odpovědět  Buchtík

Jestliže je něco psáno bez diakritiky, tak to není čeština. Proč asi tu diakritiku ta čeština má? Zrovna tak se dá psát i ručně bez diakritiky. Na co se otravovat s háčkama čárkama? Ale pak je to nějaká hatlamatilka…

Jo když nějaká babička, co zrovna teď na stará kolena objevila počítač, dostala vysloužilej notebook k Vánocům od vnuka z Tramtárie (měli jsme to vyhodit?). A neví, že se to dá i naštelovat, aby to psalo česky. Ale zasloužilí diskutéři, co léta létoucí nás obšťastňují svými názory na světové i nesvětové dění?

Administrátor
P.A.Semi
18. 12. 2022 11:03
Odpovědět  primak

Bez diakritiky to vyžaduje určitou míru inteligence si tam tu diakritiku doplňovat při čtení… Navíc leccos nebývá jednoznačné a robot to bez diakritiky obvykle nepřeloží, nebo ne správně…

πα½

Fanny
18. 12. 2022 15:26
Odpovědět  Buchtík

Stejně to bylo v Jugoslávii,jen za asistence USA,dříve tam spolu žili Chorvati a Srbové,Bosňáci,Hercegovci,vím to,protože moje maminka odtud pochází,sousedky si tam navzájem hlídaly děti,mladí se mezi sebou brali,prostě pestrá společnost bez problémů ale někomu se to nehodilo do krámu,tak tam zasel nenávist a vlastně bratrovražedný boj,stejně jako dnes na UA.

janle57
17. 12. 2022 13:49

Ivermectin a Isoprinosine nesměli mafiánští obvodní lékaři předepisovat,dostali to nařízené
od mafiánských bossů Kubka a Vojtěcha s přímým požehnáním největšího guru Babiše,
tyhle léky se daly sehnat nejlépe v Polsku anebo využít známostí u doktorů,kterým se z té
pakáže nerozklepala kolena,každý obvod´ák, který do Vás napral Pfizer, dostal od státu
300,- českých za obět,osobně jsem po indikaci Covidu 19 v antigenním testu užíval
3 dny Isoprinosine a při PCR testu jsem byl negativní,veškeré příznaky po 3 dnech
odezněly,zachránil jsem si tím všechny důležité životní orgány,což nemůže tvrdit řada
mých známých,kteří mají po Pfizer šlehu zničené ledviny a mohou ted´ jen trpně
čekat na transplantaci,jestli se jí po 10 letech čekání vůbec dožijí.

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2022 16:54
Odpovědět  janle57

Isoprinosine je prý výborný lék i na leccos dalšího, posiluje to imunitní systém:
https://www.orthodont-cz.cz/data/files/Isoprinosine-informace%20pro%20zdravotn%C3%ADky.pdf

Když měl u nás MUDr. Beran o tom proslov v Parlamentu, tak ho pak gangsteři z MZ ČR zařadili na stránku údajných dezinformací, ale neuvedli, proč tam byl, protože se té informace báli… Takže MUDr. Beran pak ustoupil a oni ho z té stránky potichu odebrali…

Tu jsem tehdy rozebíral, se spoustou odkazů, protože tam měli i jeden můj článek:
https://pi-alpha.org/MzDesinfo

A hned v úvodu píšu:
Zřejmě tu stránku na MZ ČR psali pro blbce, nebo ten, kdo to psal, není úřední šiml, ale osel, protože hned úvod je usvědčuje…

Protože jako první bod “Jak nenaletět dezinformacím” měli: “Vždy ověřujte zdroj informace”.
A pak následovalo jejich vyvracení údajných dezinformací, ale bez jakéhokoliv odkazu na zdroj, prostě jen z autority úředního osla tam šířili své bludy a dezinformace…

A čas ukázal, že se svým varováním před riziky pro těhotné a plodnost jsem měl z velké části pravdu…

πα½

Jan
17. 12. 2022 17:29
Odpovědět  P.A.Semi

Prof. Beran se nakazil a zachranil sebe i sveho syna Isoprinosinem a doporucoval ho dale. Varoval pred nevyzkousenymi roztoky. Z medii byl odstranen, nebylo dovoleno doporucovat tabletky namisto sajrajtu, kterym rikaji vakciny, ackoliv to zadne vakciny podle definice nejsou. mRNA je genova terapie, nevyzkousena a nikdy predtim na lidech neaplikovana. Nahradili ho sileni vaxeri propagatori, kteri zacali nenavistne napadat antivaxery.

Jan
17. 12. 2022 13:52

https://tadesco.org/profesor-bridle-vysvetluje-proc-nechce-krev-od-ockovanych/
Je zajimave, ze najednou v USA chteji provadet operace bez transfuze krve. Ono totiz te neockovane je malo a nemohou (neni dovoleno) ockovanym rici, ze vasi krev nechceme. Ve Svycarsku zakladaji krevni zasobniky pro neockovanou krev. To je sakra nahoda. Jak to do sebe pekne zapada!

Markýza
18. 12. 2022 12:15
Odpovědět  Jan

A já nedám, trhněte si. Leda by to hrozilo rodině.

Jan
17. 12. 2022 17:43

Na zaklade diagramu v clanku je potvrzene, ze zakaz tabletek prokazane ucinnych leku proti Covidu jako Ivermektin, Isoprinosin a Hydroxychlorochin a jejich nahrazeni drahymi a nevyzkousenymi roztoky ublizilo pacientum, poskodily je a vedly i k castym umrtim. Dlouhodobe ucinky na ockovane temito mRNA a AstraZeneca, stale jeste nezname. Umrti nekolik mesicu po ockovani se nespojuje s ucinkem ockovani. Maji snizenou imunitu a budou casteji nemocni pri virozach a chripce. Do jake miry se u nich pak projevi mozna imunitni reakce ADE se zatim nevi.

Cafik
17. 12. 2022 20:15

Tohle se pfizeru líbit nebude…